ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

เห็นสมณศักดิ์ดียิ่งกว่าชาติศาสนา (เอาตราประทับสมเด็จพระสังฆราชไปใช้)    

วันที่ 17 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รับผ้าป่าช่วยชาติ ณ บริษัท ศรีไทยใหม่ จำกัด (ตอนที่2)  

วันที่ 16 มีนาคม 2547 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

รับผ้าป่าช่วยชาติ ณ บริษัท ศรีไทยใหม่ จำกัด (ตอนที่1)  

วันที่ 16 มีนาคม 2547 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทองคำเข้าคลังหลวงวาระสุดท้าย    

วันที่ 16 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภูมิใจที่ได้ช่วยโลกคราวนี้    

วันที่ 15 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผาสุกด้วยธรรมด้วยวินัย    

วันที่ 14 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อกรรม    

วันที่ 13 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาคปฏิบัติเป็นภาคฆ่า    

วันที่ 12 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำประโยชน์ให้โลกสุดขีด    

วันที่ 11 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หมุนเพื่อความพ้นทุกข์    

วันที่ 10 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราเป็นคนไทยด้วยกัน    

วันที่ 9 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจแห่งทิฐิมานะ    

วันที่ 8 มีนาคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝากผู้ใหญ่พิจารณา    

วันที่ 7 มีนาคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่แบบศาสดา    

วันที่ 6 มีนาคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กายกับใจไม่ใช่อันเดียวกัน    

วันที่ 5 มีนาคม 2547 เวลา 9:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปัดลัทธิวายร้ายออกโดยด่วน    

วันที่ 4 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เกิดมากับฟืนกับไฟหรือไง    

วันที่ 3 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนมีศีล ปากต้องสำรวม    

วันที่ 2 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความลงใจ    

วันที่ 1 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่นี้เพื่อสงเคราะห์โลก    

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มียิบแย็บเหมือนว่าจะไป    

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หอกข้างแคร่    

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝึกจิตใจเป็นขั้นๆ    

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมณศักดิ์จากพระพุทธเจ้า    

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาไม่มีคือผู้นำมาสอนไม่มี    

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าหวั่นกับลมปากของผู้ใด    

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยกเลิกให้หมดมหาภัยต่อพุทธศาสนา    

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีเหตุถึงออกมา    

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราสงสารเลยขอบิณฑบาต    

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บรรพชาอุปสมบทแล้วให้อยู่ในป่า    

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ติชมถ้าลงพอแล้วเป็นอฐานะ    

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นบุญเป็นกรรมของชาติไทยเรา    

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อึ่งอ่างแผลงฤทธิ์    

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิสสัย ๔ เอาไปไว้ที่ไหน    

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นี้เหรอศาสดาแทนพระพุทธเจ้า    

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จ้างโฆษณา    

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตแท้ๆ นั้นอัศจรรย์อยู่แล้ว    

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำไมถึงหยาบขนาดนี้ ครองผ้าเหลืองเสียด้วย    

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้ธรรมซึมซาบเข้าสู่จิตใจโลก    

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นักภาวนาไม่ควรปล่อยสติ    

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก