ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

ต้นเหตุของปัญหาอยู่ที่ภาวนา    

วันที่ 30 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หยุดนะหลาน    

วันที่ 29 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กาฝากแฝงธรรมวินัย    

วันที่ 28 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้ทำคุณต่อแผ่นดินไทย    

วันที่ 27 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปัญหาเป็นคติเตือนใจได้ดี    

วันที่ 26 มกราคม 2547 เวลา 8:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราเอาแต่ธรรมล้วนๆ มาแสดง    

วันที่ 25 มกราคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คำสัตย์    

วันที่ 24 มกราคม 2547 เวลา 8:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันว่างอย่าให้ว่างเพื่อกิเลสตัณหา    

วันที่ 23 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สงสารสมเด็จพระสังฆราช    

วันที่ 21 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กินโต๊ะกันแต่ยังไม่ตาย    

วันที่ 20 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อาจารย์เทศน์จิตไม่ออกนอก    

วันที่ 19 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ติดเขาไม่ติดเรา คือธรรมแท้    

วันที่ 18 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เขากราบผู้มีศีลมีธรรมต่างหาก    

วันที่ 17 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เศรษฐีติดหนี้    

วันที่ 16 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดอกเบี้ยโหด    

วันที่ 15 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องความบริสุทธิ์นี้เขียนประวัติเราได้    

วันที่ 14 มกราคม 2547 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระโสดาไม่ทำบาป    

วันที่ 13 มกราคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีธรรมเป็นเครื่องระลึกบ้าง    

วันที่ 12 มกราคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปัญหาไขก๊อก    

วันที่ 11 มกราคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าพากันลงนรก    

วันที่ 10 มกราคม 2547 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าสัมมานุสรณ์ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

ได้พันกิโลเหมาะมาก    

วันที่ 10 มกราคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นี่ละอาจารย์ของเรา    

วันที่ 9 มกราคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่ด้วยกันให้ดูหัวใจเจ้าของ    

วันที่ 8 มกราคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดูมหาเหตุภายในจิตใจบ้าง    

วันที่ 7 มกราคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แสดงนี้มีแต่ธรรมสะอาดทั้งนั้น    

วันที่ 6 มกราคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

๑๒ เมษา ๔๗ ปิดโครงการ    

วันที่ 5 มกราคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตาบอดอวดหมัด    

วันที่ 4 มกราคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อินเตอร์เน็ตเป็นเหตุ    

วันที่ 3 มกราคม 2547 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สร้างความดีใส่หัวใจในวันว่าง    

วันที่ 2 มกราคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าตื่นเงาปีใหม่    

วันที่ 1 มกราคม 2547 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 13 ธันวาคม 2546(ค่ำ)  

วันที่ 13 ธันวาคม 2546 เวลา 19:10 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

วันที่ 10 ธันวาคม 2546 (ค่ำ)   

วันที่ 10 ธันวาคม 2546 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

วันที่ 8 ธันวาคม 2546 (ค่ำ)   

วันที่ 8 ธันวาคม 2546 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

วันที่ 7 ธันวาคม 2546(ค่ำ)   

วันที่ 7 ธันวาคม 2546 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

อยากให้มีธรรมในใจ    

วันที่ 6 ธันวาคม 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยศอะไรจะยิ่งกว่ายศของศาสนธรรม    

วันที่ 4 ธันวาคม 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจแห่งพุทธศาสนา    

วันที่ 3 ธันวาคม 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สงสารชาวอังกฤษ    

วันที่ 2 ธันวาคม 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จักราชเป็นเวทีแรก    

วันที่ 1 ธันวาคม 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฤทธิ์ของบุญ    

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก