ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

เฉลี่ยความสุขให้โลก    

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมไม่พาใครจน    

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเกิดที่ใจกินไม่หมด    

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 เวลา 20:30 น.     สถานที่ : วัดป่าโนนม่วง (วัดป่ามหาวิทยาลัย) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ผู้จะทรงศาสนาไว้ได้    

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตรวจสอบจิตใจตัวเอง    

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 23 พฤศจิกายน 2546 วัดป่าโนนทอง  

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2546 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าโนนทอง จ.อุดรธานี

เรื่องจอมปลอมแทรกธรรม    

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 22 พ.ย. 46 บ่าย  

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2546 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

ให้เชื่อบุญเชื่อบาป    

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท่านผู้สิ้นกิเลส    

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าประมาทศาสดาองค์เอก    

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แม่นยำคือภาคปฏิบัติ    

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มาขอเราก็เห็นใจ    

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้สิ้นทุกข์   

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2546 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : บ้านต้นสน เลขที่ 409 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

เทศน์อบรม เมื่อวันที่ ... 15 พ.ย. 46 บ่าย  

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2546 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าเวียงธรรม, ประเทศพม่า

เราแน่ใจว่าดูคนไม่ผิด    

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พื้นฐานแห่งความสำเร็จในธรรม    

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาไม่มีอะไรบกพร่อง    

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยอมรับพระพุทธเจ้าแล้วเหรอ    

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หนังสือพิมพ์เขาเตือน    

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาวนาเมื่อทำไม่หยุดแล้วมีช่องจนได้    

วันที่ 31 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วเลิศเลอ    

วันที่ 30 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าหูเบา    

วันที่ 29 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความจนกำลังจะตกทะเล    

วันที่ 28 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีศาสนาติดตัวบ้าง    

วันที่ 27 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขี้เกียจตอบปัญหาอย่างนี้นะ    

วันที่ 26 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้ำตาที่มีคุณค่า    

วันที่ 25 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มอบ ๑,๐๓๐ กิโลเป็นอย่างน้อย    

วันที่ 24 ตุลาคม 2546 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้าที่แท้จริงเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์    

วันที่ 23 ตุลาคม 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มันก่อกวนเรื่อยนะ    

วันที่ 22 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กู้เงินมาทำบุญ    

วันที่ 21 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความแตกร้าวสามัคคีไม่ใช่ของดี    

วันที่ 20 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยังเป็นบ้ายศอยู่หรือเวลานี้    

วันที่ 18 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปัจจยาการภาคปฏิบัติ    

วันที่ 17 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การภาวนามีมหาคุณอย่างลึกลับ    

วันที่ 16 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหล่านี้หรือกิจของสงฆ์    

วันที่ 15 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้ฟื้นโลกให้เป็นคน    

วันที่ 14 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วางลวดลายศาสดาวาระสุดท้าย    

วันที่ 13 ตุลาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนมีบุญอายุยืน    

วันที่ 12 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใหญ่เท่าไรยิ่งมีธรรม   

วันที่ 11 ตุลาคม 2546 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก