ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

เปิดประตูเมืองไทย    

วันที่ 10 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กฐินประวัติศาสตร์    

วันที่ 9 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติคุ้มภัย    

วันที่ 8 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระสงฆ์เดือดร้อนทั้งประเทศ    

วันที่ 7 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาเซน    

วันที่ 6 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นศาสดาด้วยการภาวนา    

วันที่ 5 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เจ็บแล้วให้เข็ด    

วันที่ 4 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝังใจไม่ลืม    

วันที่ 27 กันยายน 2546 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชายงามเนื้อหอมชื่อดัง    

วันที่ 26 กันยายน 2546 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ราคะประจำขันธ์    

วันที่ 25 กันยายน 2546 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

โลกไม่สงบเพราะขาดศีลขาดธรรม    

วันที่ 24 กันยายน 2546 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การภาวนามีอานิสงส์มาก    

วันที่ 23 กันยายน 2546 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บทเรียนอันใหญ่หลวง    

วันที่ 22 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ระงับฟืนไฟในหัวใจด้วยจิตตภาวนา    

วันที่ 21 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เวลาภาวนาให้อยู่ในปัจจุบันธรรม    

วันที่ 20 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้ำใจไปถึงไหนเย็นฉ่ำ    

วันที่ 19 กันยายน 2546 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยากให้โลกเป็นคนดี    

วันที่ 18 กันยายน 2546 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อสุภะเป็นทางก้าวเดินเพื่อละราคะ    

วันที่ 17 กันยายน 2546 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ เมื่อวันที่ ... 16 ก.ย. 2546   

วันที่ 16 กันยายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติขาด กิเลสแทรก    

วันที่ 15 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้เชื่อพระพุทธเจ้ามากกว่าเชื่อเรา    

วันที่ 14 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระโปฐิละผู้มีอุปนิสัย    

วันที่ 13 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาวนาอยากเห็นผลเร็วสติให้ติดแนบ    

วันที่ 12 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้ตักตวงมรรคผลนิพพาน    

วันที่ 11 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บุญข้าวสาก    

วันที่ 10 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติอยู่ตรงไหนภัยจะไม่เข้า    

วันที่ 9 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทวทัตตัวเมีย    

วันที่ 8 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ลูกศิษย์กาฝาก    

วันที่ 7 กันยายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มุ่งมั่นแดนอรหันต์    

วันที่ 6 กันยายน 2546 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมืองสาวงาม    

วันที่ 28 สิงหาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ้นเดือนธันวาขีดเส้นตายความจน    

วันที่ 26 สิงหาคม 2546 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ที่สงบ ที่ยุติ อยู่ที่การภาวนา (ค่ำ)  

วันที่ 21 สิงหาคม 2546 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม

มหาเหตุอยู่ที่จิต    

วันที่ 18 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทวดาร่วมอนุโมทนาบุญกับมนุษย์    

วันที่ 17 สิงหาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเป็นเรดาร์    

วันที่ 16 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทโธไม่มีคำว่าต่ำว่าสูง    

วันที่ 15 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาสมบูรณ์แบบ    

วันที่ 14 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฐานแห่งธรรม    

วันที่ 13 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 12 ส.ค. 2546   

วันที่ 12 สิงหาคม 2546 เวลา 10:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การเลือกหัวหน้า    

วันที่ 10 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก