ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

ศาสดาอยู่กับผู้รักธรรมรักวินัย    

วันที่ 9 สิงหาคม 2546 เวลา 11:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรักชาติดังไปทั่วโลก    

วันที่ 9 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทุกข์สุขมารวมที่ใจดวงเดียว    

วันที่ 8 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ได้คนดีมาช่วย    

วันที่ 7 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจแห่งความดีหนุน    

วันที่ 6 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แก้ทุกขเวทนา    

วันที่ 5 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กบเฝ้ากอบัว    

วันที่ 4 สิงหาคม 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะถึงกัน    

วันที่ 3 สิงหาคม 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาวนารักษาใจ    

วันที่ 2 สิงหาคม 2546 เวลา 14:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปลงทุกข์ด้วยจิตตภาวนา    

วันที่ 2 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่ร่วมกันต้องช่วยกัน    

วันที่ 1 สิงหาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เปรตผีขอส่วนบุญในโรงพยาบาล    

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เศรษฐีสู้ไม่ได้    

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รู้ตามหลักความจริงแล้วแม่นยำ    

วันที่ 29 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ได้คู่แล้วอิ่ม    

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คลังแห่งธรรมอยู่ที่จิตตภาวนา    

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สวดมนต์ขณะขับรถ    

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อายตนะนิพพาน    

วันที่ 26 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะพอ    

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2546 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูก    

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นคนดีต้องฝึก    

วันที่ 24 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รัฐบาล-ฝ่ายค้านที่เป็นธรรม    

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเพียรประเภทฝ่าเท้าแตก    

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สง่างามด้วยหิริโอตตัปปะ   

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรียนธรรมแต่เพื่อโลก    

วันที่ 21 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ระงับทุกข์ด้วยธรรม    

วันที่ 20 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สำเร็จอรหันต์ในปากเสือ    

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงตาคอกิ่ว    

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พอนอกสมมุติ    

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนดีให้เสริม    

วันที่ 16 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แม้แต่สัตว์ยังมีธรรม    

วันที่ 15 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตตภาวนาเป็นรากแก้ว (วันเข้าพรรษา)    

วันที่ 14 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เข้าพรรษาให้มีคำสัตย์คำจริง    

วันที่ 13 กรกฎาคม. 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียงเทศน์วันที่ 7 กรกฎาคม 2546(บ่าย)   

วันที่ 7 กรกฎาคม. 2546 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) ถ.นางลิ้นจี่ เขตสาทร กรุงเทพฯ

ธารน้ำใจจากไทยต่างแดน    

วันที่ 29 มิถุนายน 2546 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ผู้ตายหวังพึ่งผู้มีชีวิตอยู่    

วันที่ 21 มิถุนายน 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภาษาพระ หัวใจพระ    

วันที่ 20 มิถุนายน 2546 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เวลานี้ใจเรามันเป็นบ๋อยของกิเลส    

วันที่ 19 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชอบเพศเดียวกัน    

วันที่ 18 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เจดีย์ที่น่ากราบไหว้    

วันที่ 17 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก