ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

ชาวพุทธเรากวนศาสนา    

วันที่ 16 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจคือธรรม    

วันที่ 15 มิถุนายน 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เถียงพ่อเป็นบาปหรือไม่    

วันที่ 14 มิถุนายน 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องที่จะเป็นภัยต่อชาติอย่าเอาเข้ามายุ่ง    

วันที่ 13 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เก็บหอมรอมริบได้หมดคือหลวงปู่มั่น    

วันที่ 11 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนาเทียบกับเขาโค    

วันที่ 10 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นายกสงสารคนจน    

วันที่ 9 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิธีระงับดับความฟุ้งซ่าน    

วันที่ 8 มิถุนายน 2546 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นักภาวนาแท้    

วันที่ 7 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าลืมว่ากรรมเป็นของเรา    

วันที่ 6 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เห็นใจนายก    

วันที่ 5 มิถุนายน 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาเวลานี้แทบจะไม่มีเหลือ    

วันที่ 4 มิถุนายน 2546 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จะเป็นเขาโคหรือขนโค    

วันที่ 3 มิถุนายน 2546 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นตามนิสัยวาสนา    

วันที่ 2 มิถุนายน 2546 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเสมอภาคในธรรมธาตุ    

วันที่ 31 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

งานอันยิ่งใหญ่ของชาติ    

วันที่ 30 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พิจารณาโลกให้เป็นของว่างเปล่า    

วันที่ 29 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝึกทรมานเพื่อเป็นคนดี    

วันที่ 28 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปลุกใจให้ตื่นตัว    

วันที่ 27 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถือศาสนากาฝาก    

วันที่ 26 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอรหันต์กับยาเสพย์ติด    

วันที่ 25 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพราะบุพเพนิวาสชาติปางก่อน    

วันที่ 24 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตถึงธรรมธาตุแล้วไม่ตาย    

วันที่ 23 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขีดเส้นตายกันที    

วันที่ 22 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่ง    

วันที่ 21 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บำรุงรักษาใจ    

วันที่ 20 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คิดฆ่าตัวตาย    

วันที่ 19 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความสุขหาได้จากพุทธศาสนา    

วันที่ 18 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เห็นบุญเห็นคุณสถานที่    

วันที่ 17 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมไม่พาใครเสียหาย    

วันที่ 16 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วันวิสาขบูชา    

วันที่ 15 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้ำตาร่วง ๓ พัก    

วันที่ 14 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นักภาวนาต้องดูหัวใจ    

วันที่ 13 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้ำตาร่วงด้วยความห่วงใย    

วันที่ 12 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สิ่งจำเป็นภายในใจคือธรรม    

วันที่ 11 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อลัชชิตา    

วันที่ 10 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รู้เรื่องของจิตตัวพยศ    

วันที่ 9 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตรงแน่วตามทางแล้วต้องถึงจุดที่หมาย    

วันที่ 8 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพื่อความหลุดพ้นต้องสู้    

วันที่ 7 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เปี่ยมด้วยเมตตา    

วันที่ 6 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก