ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

ไม่เหนือความอุตส่าห์พยายาม    

วันที่ 4 พฤษภาคม 2546     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์มา ๕๐ ปีกว่าไม่เคยมีอย่างนี้    

วันที่ 3 พฤษภาคม 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิต    

วันที่ 8 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เศรษฐีน้ำใจ    

วันที่ 7 เมษายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีภาคปฏิบัติแทรกด้วยถึงจะมีคุณค่า    

วันที่ 6 เมษายน 2546 เวลา 8:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเพียรกล้า    

วันที่ 18 มีนาคม 2546 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถึงเวลาเด็ดก็เด็ดไปตาม    

วันที่ 16 มีนาคม 2546 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชาวพุทธควรจะมีจิตตภาวนาฝังอยู่ในใจ    

วันที่ 11 มีนาคม 2546 เวลา 8:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชาติไทยไม่จนน้ำใจ    

วันที่ 9 มีนาคม 2546 เวลา 8:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่ด้วยศีลด้วยธรรมแล้วเย็น    

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่ว่าเหลือเชื่อ    

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หมอบตามกิเลสเป็นทุกข์เรื่อยไป    

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อปริหานิยธรรม    

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางเดินของใจเป็นวัฏวน    

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าตื่น เงาไม่ใช่ตัวจริง    

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ของขลังเต็มหัวใจไม่ดู    

วันที่ 31 ตุลาคม 2545 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กวาดกิเลสออกจากใจ    

วันที่ 29 ตุลาคม 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บุพเพนิวาส    

วันที่ 26 ตุลาคม 2545 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กู้ชาติของเราไว้    

วันที่ 7 ตุลาคม 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อบรมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 13 อุดรธานี   

วันที่ 6 ตุลาคม 2545 เวลา 16:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระเดินขบวน    

วันที่ 18 กันยายน 2545 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝืนเพื่อความดี    

วันที่ 16 กันยายน 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทวดาก็ไม่เคยค้านคำพูดเรา    

วันที่ 7 กันยายน 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กล้าหาญไปคนละแบบ    

วันที่ 5 กันยายน 2545 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด    

วันที่ 4 กันยายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แบบฉบับของผู้อยู่เมืองนอก    

วันที่ 26 สิงหาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝ่ายปฏิบัติเทศน์สะดวก    

วันที่ 1 สิงหาคม 2545 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ว่าธรรมขั้นใดสตินี้พรากไม่ได้    

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหาวิทยาลัยสงฆ์ของคนมีกิเลส    

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2545 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ระลึกถึงความตายมากเท่าไรยิ่งดี    

วันที่ 26 กรกฎาคม. 2545 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตกับธรรมเป็นของคู่ควรกัน    

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2545 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทองครบ ๑๐ ตันแล้วพอ    

วันที่ 30 มิถุนายน 2545 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สายกิเลส สายธรรม    

วันที่ 28 มิถุนายน 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนาแท้อยู่ที่ภาวนา    

วันที่ 25 มิถุนายน 2545 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้าสอนให้พระอยู่ในป่า    

วันที่ 21 มิถุนายน 2545 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เป็นพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วง    

วันที่ 17 มิถุนายน 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ลูกศิษย์มีครูย่อมดีเสมอ    

วันที่ 15 มิถุนายน 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีสติรักษาตัวแล้วจิตไม่วุ่น    

วันที่ 12 มิถุนายน 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระจิตตคุตต์    

วันที่ 11 มิถุนายน 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อิ่มด้วยธรรมแล้วเย็น    

วันที่ 8 มิถุนายน 2545 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก