ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

อยู่ในความพอดีบ้าง    

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อรรถธรรมเป็นของดีมาแต่กาลไหน ๆ    

วันที่ 27 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อุบายวิธีฟังยอดธรรม    

วันที่ 21 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำนาจจิตอัศจรรย์ของท่านอาจารย์ฝั้น    

วันที่ 19 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้ำใจชาวพุทธต่อวัด    

วันที่ 18 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชั่วได้ต้องดีได้    

วันที่ 16 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ตามสภาพที่ปรากฏในหัวใจ    

วันที่ 15 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลวงปู่มั่นนิพพาน    

วันที่ 5 ตุลาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

“เครื่องประกาศแห่งความรักชาติ”    

วันที่ 26 กันยายน 2544     สถานที่ : ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

เหตุที่หลวงตาไม่บิณฑบาต  

วันที่ 20 กันยายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีธรรมในใจแล้วหมดคุณค่า    

วันที่ 19 กันยายน 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

แบบฉบับของพระพุทธเจ้า ต้องสู้กิเลส    

วันที่ 17 กันยายน 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ฝึกหัดภาวนา    

วันที่ 12 กันยายน 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ก่อนจะทำกรรมใดให้พิจารณาเสียก่อน   

วันที่ 11 กันยายน 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ความสุขจริง ๆ ความทุกข์จริง ๆ อยู่ที่ใจ    

วันที่ 9 กันยายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ให้คนชั่วได้รู้สึกตัว   

วันที่ 4 กันยายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถาม    

วันที่ 3 กันยายน 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ที่ไหนขาดแคลน ที่นั่นธรรมสมบูรณ์    

วันที่ 31 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เดี๋ยวนี้ใครสนใจธรรมที่ไหน    

วันที่ 30 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คำถามนี้ถ้าไม่รู้ถามไม่ได้    

วันที่ 29 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมกับโลกต่างกัน    

วันที่ 28 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คติจากฝน    

วันที่ 27 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ข้อคิดจากพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวช    

วันที่ 24 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มัฏฐกุณฑลี    

วันที่ 23 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นายกคนนี้ไม่ธรรมดา    

วันที่ 22 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีใครเทศน์อย่างเรา    

วันที่ 21 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องวัฏวนก็เป็นอย่างนี้แหละ    

วันที่ 14 สิงหาคม 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

สำนักที่เหมาะสมในการบำเพ็ญ    

วันที่ 5 สิงหาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเกิดเลิศโลกเป็นบรมสุข    

วันที่ 4 สิงหาคม 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อุปนิสัยขนาดนั้น ยังถูกกามกิเลสครอบได้    

วันที่ 2 สิงหาคม 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตใจเสื่อมแล้วไม่มีอะไรดี    

วันที่ 28 กรกฎาคม. 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หัวใจของชาติคือนายก รักษาให้ดี    

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2544 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นรกอเวจีค่อยพูดทีหลัง ขอให้ชนะพอ    

วันที่ 25 กรกฎาคม. 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใครว่าหลวงตาพูดผิด..เอาตัดคอ    

วันที่ 19 กรกฎาคม. 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สับยำกิเลส    

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตายใจได้คือธรรม   

วันที่ 11 มิถุนายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อุบายวิธีการปฏิบัติธรรม   

วันที่ 9 มิถุนายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราตายไปแล้ว ธรรมะสำคัญ ๆ จะออกทีหลัง   

วันที่ 8 มิถุนายน 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตยังไม่ได้หลักเกณฑ์อย่าปล่อยคำบริกรรม  

วันที่ 7 มิถุนายน 2544     สถานที่ : จิตยังไม่ได้หลักเกณฑ์อย่าปล่อยคำบริกรรม

ปัญญาไอ้ด่าง   

วันที่ 18 พฤษภาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก