ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

ไม่มีอะไรขาดเหลือในหัวใจ    

วันที่ 26 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตรากรรมของสัตว์    

วันที่ 24 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสเท่านั้นสร้างอารมณ์    

วันที่ 23 มิถุนายน 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

22 มิ.ย. 2551 ..   

วันที่ 22 มิถุนายน 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

16 มิ.ย. 2551 ..   

วันที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ห้ามไม่ให้หยอกให้เล่น    

วันที่ 13 มิถุนายน 2551 เวลา 7:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อำเภอนาทมควรดูกันบ้าง    

วันที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พ่อแม่ครูจารย์มั่นคอยเตือน    

วันที่ 9 มิถุนายน 2551 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

7 มิ.ย. 2551 ..   

วันที่ 7 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความละเอียดของจิต***    

วันที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราสอนให้อดทนให้มาก    

วันที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

4 มิ.ย. 2551 ..   

วันที่ 4 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เราต้องการธรรมเท่านั้น    

วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

31 พ.ค. 2551 ..   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

29 พ.ค. 2551 ..   

วันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้าสอนว่าตายแล้วเกิด    

วันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียงธรรมเป็นเสียงเหนือโลกน่าจะฟังกัน    

วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนนี้ละจะทรงศาสนา   

วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สุดกำลังที่ช่วยตัวเองและช่วยโลก    

วันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตบริสุทธิ์เต็มที่กลายเป็นจิตเมตตา    

วันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สติอยู่กับพุทโธ    

วันที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สำคัญที่ผู้ปฏิบัติศีลธรรม    

วันที่ 7 เมษายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรื่องของธรรมฟัดที่หัวใจ    

วันที่ 6 เมษายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 5 เมษายน 2551(ไม่แสดงธรรม)   

วันที่ 5 เมษายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมธาตุท่ามกลางขันธ์พระอรหันต์    

วันที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 1 เมษายน 2551   

วันที่ 1 เมษายน 2551 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ชาวพุทธเราพูดถึงนิพพานสุดเอื้อมหมดหวัง   

วันที่ 4 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตท่านมุ่งต่อเราด้วยความเมตตา   

วันที่ 3 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ได้ทำตามธรรมพระพุทธเจ้า   

วันที่ 2 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ให้แก้จิตด้วยจิตตภาวนา   

วันที่ 1 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อะไรจะสว่างไสวยิ่งกว่าจิตใจ (ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ)    

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ จ.สกลนคร   

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

จับสติไว้ให้ดี    

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 เวลา 17:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตกเครื่องบิน    

วันที่ 29 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เชื่อแต่ยังไม่ลงใจ    

วันที่ 28 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หนูกลัวแมว    

วันที่ 27 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อัศจรรย์สองหน    

วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีสติแล้วหาความสงบไม่ได้    

วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เวลา 4:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ซื้อทองคำเข้าคลังหลวง    

วันที่ 25 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตไม่มีที่ยึดว้าเหว่    

วันที่ 24 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก