ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

เรื่องแปลกที่วัดดอยธรรมเจดีย์   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่กับจอมปราชญ์    

วันที่ 11 พฤษภาคม 2544 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พอแล้วไม่ทุกข์    

วันที่ 10 พฤษภาคม 2544 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การทำความดีต้องฝืนตลอด   

วันที่ 9 พฤษภาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เดินตามครูแล้วพ้นทุกข์   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2544     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะหย่อนให้ ยังจะเอื้อมไม่ถึง (*wmv พิมพ์เป็นเดือน ม.ค.)    

วันที่ 2 พฤษภาคม 2544 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

โลกนี้ไม่มีสิ่งใดเหนือกรรม (งานบูชาคุณแผ่นดินไทย)    

วันที่ 21 เมษายน 2544 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กทม.

อิริยาบถบรรเทาทุกข์    

วันที่ 20 มกราคม 2544 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมณศักดิ์    

วันที่ 17 มกราคม 2544 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หัวหน้าต้องรับรอบด้าน    

วันที่ 14 มกราคม 2544 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนใจบุญหายาก    

วันที่ 13 มกราคม 2544 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ติดสมาธิเป็นสมุทัย    

วันที่ 12 มกราคม 2544 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด    

วันที่ 11 มกราคม 2544 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หนุนผู้นำคนดีเท่ากับหนุนชาติ    

วันที่ 10 มกราคม 2544 เวลา 9:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

รักชาติช่วยกันสนับสนุนคนดี    

วันที่ 9 มกราคม 2544 เวลา 9:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส 6 ม.ค. 2544 ค่ำ   

วันที่ 6 มกราคม 2544 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์อบรมฆราวาส 5 ม.ค. 2544 บ่าย   

วันที่ 5 มกราคม 2544 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์อบรมฆราวาส 4 ม.ค. 2544 ค่ำ   

วันที่ 4 มกราคม 2544 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

กฎหมายขายชาติ    

วันที่ 4 มกราคม 2544 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์อบรมฆราวาส 2 ม.ค. 2544 ค่ำ   

วันที่ 2 มกราคม 2544 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

เทศน์อบรมฆราวาส 1 ม.ค. 2544 ค่ำ   

วันที่ 1 มกราคม 2544 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ไม่มีอะไรใหญ่เหนือธรรม    

วันที่ 1 ธันวาคม 2543 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พุทธศาสนาผู้ไม่มีวาสนาจะไม่เคารพเลื่อมใส    

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ครบ 50 ปีที่บรรลุธรรม   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2543 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 1 ม.ค. 2543 ค่ำ   

วันที่ 1 มกราคม 2543 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เทศน์อบรมฆราวาส 30 ต.ค. 2542  

วันที่ 30 ตุลาคม 2542 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ณ ตลาดนัดจตุจักร ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 23 ต.ค. 2542 (บ่าย)   

วันที่ 23 ตุลาคม 2542 เวลา 14:00 น.     สถานที่ : ตลาดนัดจตุจักร ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

น้ำหนักของกิเลสกับธรรม    

วันที่ 21 ตุลาคม 2542 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้นำทางโลก ผู้นำทางธรรม    

วันที่ 17 ตุลาคม 2542 เวลา 8:15 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 4 ต.ค. 2542   

วันที่ 4 ตุลาคม 2542 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 3 ต.ค. 2542   

วันที่ 3 ตุลาคม 2542 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 2 ต.ค. 2542   

วันที่ 2 ตุลาคม 2542 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 1 ต.ค. 2542   

วันที่ 1 ตุลาคม 2542 เวลา 8:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 17 ก.ย. 2542   

วันที่ 17 กันยายน 2542 เวลา 8:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 11 ก.ย. 2542   

วันที่ 11 กันยายน 2542 เวลา 8:25 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิดีโอชุด ชีวิตบ้านตาด ตอน 1   

วันที่ 0 543     สถานที่ : ไม่ระบุ

วิดีโอชุด ชีวิตบ้านตาด ตอน 2   

วันที่ 0 543     สถานที่ : ไม่ระบุ

วิดิโอชุด 90 ปี หลวงตา ตอน 1  

วันที่ 0 543     สถานที่ : ไม่ระบุ

วิดิโอชุด 90 ปี หลวงตา ตอน 2  

วันที่ 0 543     สถานที่ : ไม่ระบุ

วิดิโอชุด 90 ปี หลวงตา ตอน 3  

วันที่ 0 543     สถานที่ : ไม่ระบุ


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก