ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

ผมตายแล้วพวกท่านจะอาศัยใคร?    

วันที่ 23 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขอต่อกอกยา    

วันที่ 22 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใครๆ ก็มีผิดพลาดด้วยกันทุกคน    

วันที่ 21 ตุลาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฟังเสียงจอมปราชญ์    

วันที่ 20 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลงป่า    

วันที่ 19 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความตายอยู่กับเรา    

วันที่ 18 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ติดปัญหา    

วันที่ 17 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หาธรรมเข้าสู่ใจประชาชน    

วันที่ 16 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมะเข้าสู่ใจสำคัญยิ่งกว่าสมบัติเข้าสู่คลัง    

วันที่ 15 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมตตาไม่ซ้ำกัน    

วันที่ 14 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ว่างจากกิเลสภายในใจว่างหมด    

วันที่ 13 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำไมพระจึงมีหลายนิกาย    

วันที่ 12 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธภูมิขวางไว้    

วันที่ 11 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

10 ต.ค. 2550 บ่าย   

วันที่ 10 ตุลาคม 2550 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

ส่งเสริมบารมีของตนให้สูงส่งยิ่งขึ้น (ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ)    

วันที่ 10 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คำแม่สอนแม่ว่าอะไรเราไม่ลืม    

วันที่ 9 ตุลาคม 2550 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยากไปนิพพานในชาตินี้    

วันที่ 8 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นเจ้าอาวาสของสัตว์    

วันที่ 7 ตุลาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาศีลเอาธรรมมาอวดกันซิ    

วันที่ 6 ตุลาคม 2550 เวลา 7:55 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใช้ยานอนหลับ    

วันที่ 5 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อยู่ได้ด้วยธรรม    

วันที่ 4 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ที่เอาเข้าไปเพื่อเก็บให้เก็บ    

วันที่ 3 ตุลาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมื่อปฏิบัติดีอยู่แล้วอย่ามากวน    

วันที่ 2 ตุลาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 1 ตุลาคม 2550   

วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิงเวียน    

วันที่ 30 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สุขแท้ทุกข์แท้อยู่ที่ใจ    

วันที่ 29 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จะเป็นประโยชน์แก่โลกแบบใดให้ทำ    

วันที่ 28 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีร่องรอยก็คือจิตท่านผู้สิ้นกิเลสแล้ว    

วันที่ 27 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระหนุ่มสององค์รู้ธรรมตามเรา    

วันที่ 26 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เดินตามรอยศาสดาเต็มภูมิของตน    

วันที่ 25 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมประเภทนี้หาที่ไหนไม่เจอ    

วันที่ 24 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แก้ไขตัวของเราให้ดีแล้วพอ    

วันที่ 23 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ครูดีนักเรียนก็รัก    

วันที่ 22 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จริงมาแต่เด็ก    

วันที่ 21 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่านอกเหนือไปจากความพอดี    

วันที่ 20 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีแต่ชื่อลมๆ แล้งๆ    

วันที่ 19 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ด้วยความเคารพเลื่อมใสบูชา    

วันที่ 18 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่อยากให้ตาย    

วันที่ 17 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ดัดตัวเอง    

วันที่ 16 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฟ้าดินถล่มที่วัดดอยธรรมเจดีย์    

วันที่ 15 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก