ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

ธรรมกล่อมใจ    

วันที่ 14 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางเดินราบรื่นถึงนิพพาน    

วันที่ 13 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บูชามหาคุณ    

วันที่ 12 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหมือนสู้เสือด้วยกำปั้น    

วันที่ 11 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใครจะเป็นสมภาร    

วันที่ 10 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรู้พิสดารมากคือแม่ชีแก้ว    

วันที่ 9 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สวยงามเพราะกฎเพราะระเบียบข้อบังคับ    

วันที่ 8 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กำไรจากการถือพุทธศาสนา    

วันที่ 6 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มาเจอตอนที่หมดหวัง    

วันที่ 5 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อะไรๆ ท่านก็ได้จากเรา    

วันที่ 3 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมอุทาน    

วันที่ 2 กันยายน 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตกนรกทั้งเป็นใน ๙ พรรษา    

วันที่ 1 กันยายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ห้ามเข้า    

วันที่ 31 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิสัยคงเคยเป็นมาอย่างนี้    

วันที่ 30 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่เคยภาวนา จะเห็นศาสนาเป็นของอัศจรรย์อะไร    

วันที่ 29 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความคิดถึงครูบาอาจารย์    

วันที่ 28 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเพลินในธรรม    

วันที่ 27 สิงหาคม 2550 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มวยไม่มีกรรมการ    

วันที่ 26 สิงหาคม 2550 เวลา 8:05 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นี่หรือเจ้านายปกครองประเทศ    

วันที่ 25 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ขวางธรรมไม่เจริญ    

วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เล็งใส่ธรรมตลอด    

วันที่ 22 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาอย่างหนักฝึกจิต    

วันที่ 21 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีวาสนาไปทางเรื่องประสาน    

วันที่ 20 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เจอธรรมต้องเข้าป่า    

วันที่ 19 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฟังเทศน์ท่านอาจารย์แล้วมันซึ้ง    

วันที่ 18 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระชาวอังกฤษ    

วันที่ 17 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คู่ทุกข์คู่ยาก    

วันที่ 16 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ลดละความดี    

วันที่ 15 สิงหาคม 2550 เวลา 13:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียดายชีวิตของท่านได้แค่นั้น    

วันที่ 15 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ประหนึ่งว่าเป็นอวัยวะเดียวกัน    

วันที่ 14 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฉันจังหันอยู่มันแสดงอย่างชัดเจน    

วันที่ 13 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมบัติใดสู้ศีลสู้ธรรมไม่ได้    

วันที่ 12 สิงหาคม 2550 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติแล้วผลจะปรากฏขึ้นมา    

วันที่ 11 สิงหาคม 2550 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรู้ทางด้านจิตใจสิ้นสุดเมื่อไร    

วันที่ 11 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมนำหน้าไม่มีคำว่ามัวหมอง    

วันที่ 10 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ต้องรักษาของดีเอาไว้    

วันที่ 9 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความรู้อะไรจะพิสดารยิ่งกว่าจิตตภาวนา    

วันที่ 8 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอะอะวัตถุขึ้นก่อน    

วันที่ 7 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระแท้เป็นแบบฉบับของโลก    

วันที่ 6 สิงหาคม 2550 เวลา 12:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพราะไม่เคยภาวนา   

วันที่ 6 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก