ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

ก่อกรรมก่อเวร    

วันที่ 5 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิริยาอาการนี้เหมือนโลกทั่วไป    

วันที่ 4 สิงหาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สู้กับกิเลส    

วันที่ 3 สิงหาคม 2550 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นิสัยของพระ    

วันที่ 3 สิงหาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระอรหันต์ไม่ใช่หัวตอ    

วันที่ 2 สิงหาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ต่อหน้าเช่นไร ลับหลังเช่นเดียวกัน    

วันที่ 1 สิงหาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีธรรมเป็นเบรกห้ามล้อไว้บ้าง    

วันที่ 31 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาของท่านผู้วิเศษ    

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2550 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 9 กรกฎาคม 2550   

วันที่ 9 กรกฎาคม. 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ความฝืนธรรมนั้นแหละคือกิเลส    

วันที่ 8 กรกฎาคม. 2550 เวลา 18:40 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

จิตใจอย่าให้แห้งผาก    

วันที่ 6 กรกฎาคม. 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คานอวิชชาหัก    

วันที่ 5 กรกฎาคม. 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาธรรมเป็นที่ยุติ    

วันที่ 4 กรกฎาคม. 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เอาอัฐิธาตุมาให้ดู    

วันที่ 3 กรกฎาคม. 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทิดทูนท่านสุดหัวใจ    

วันที่ 2 กรกฎาคม. 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 1 กรกฎาคม 2550   

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท่านมาก็ชุ่มเย็น    

วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมเต็มหัวใจแล้วไม่หา    

วันที่ 29 มิถุนายน 2550 เวลา 7:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เมาหนเดียว    

วันที่ 28 มิถุนายน 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

น้ำตาพ่อ    

วันที่ 27 มิถุนายน 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระองค์สำคัญ    

วันที่ 26 มิถุนายน 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมแก้ธรรม    

วันที่ 25 มิถุนายน 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทอดสมอกันที่พุทโธ    

วันที่ 24 มิถุนายน 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผีใหญ่มาหา    

วันที่ 23 มิถุนายน 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เจตนาเป็นธรรม    

วันที่ 22 มิถุนายน 2550 เวลา 7:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความตายต้องไม่เหนือความสัตย์    

วันที่ 21 มิถุนายน 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เหมือนว่าจะไม่สอนใครเลย    

วันที่ 20 มิถุนายน 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝนตกถนนลื่น    

วันที่ 19 มิถุนายน 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทโธจะพาลงนรกให้เห็นเสียที    

วันที่ 18 มิถุนายน 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สองสำนักนี้ฝังใจไม่ลืม    

วันที่ 17 มิถุนายน 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

๑ ปีกับ ๕ เดือน    

วันที่ 16 มิถุนายน 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ลงใจในพ่อแม่ครูจารย์มั่น    

วันที่ 15 มิถุนายน 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระสารีบุตรเป็นพระกตัญญู    

วันที่ 14 มิถุนายน 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

นำความพอแล้วแห่งธรรมมาสอนโลก    

วันที่ 13 มิถุนายน 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ระลึกถึงบุญถึงคุณไม่ลืม    

วันที่ 12 มิถุนายน 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้เหนือเรายังมี   

วันที่ 11 มิถุนายน 2550 เวลา 7:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เห็นผลมาแล้วจึงมาสอน    

วันที่ 9 มิถุนายน 2550 เวลา 7:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พากันเก็บความรู้สึก    

วันที่ 8 มิถุนายน 2550 เวลา 7:40 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่ได้อยู่ตามอัธยาศัย    

วันที่ 7 มิถุนายน 2550 เวลา 7:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถึงขั้นบริสุทธิ์ไม่ถามกัน    

วันที่ 6 มิถุนายน 2550 เวลา 7:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก