ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "สื่อภาพ-เสียงธรรมเทศนา แสดงเฉพาะสื่อภาพ(Video)" มีจำนวน "1602" กัณฑ์

นิสัยของผู้ปฏิบัติธรรม    

วันที่ 5 มิถุนายน 2550 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กองไฟเผาหัวใจโลก    

วันที่ 4 มิถุนายน 2550 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ต้องให้ได้พระนิพพาน    

วันที่ 3 มิถุนายน 2550 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พูดเพื่อการฝึกหัด    

วันที่ 2 มิถุนายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท่านอาจารย์หลุย    

วันที่ 1 มิถุนายน 2550 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แผ่ส่วนกุศลถึงสัตว์ทั่วแดนโลกธาตุ    

วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:35 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ภูมิเราภูมิหนู    

วันที่ 28 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

จิตดวงนี้มีสายทางมา    

วันที่ 27 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เสียงความจริงคือเสียงธรรม    

วันที่ 26 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตั้งสติฟัดกับกิเลส    

วันที่ 25 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พิจารณาเอานะที่นำมาพูดนี้    

วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฉุดลากโลกเข้าสู่ธรรม    

วันที่ 23 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความเอาใจใส่ในครูบาอาจารย์    

วันที่ 22 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทวดากับพระคุยกัน    

วันที่ 20 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ใช้ความคิดบ้างซิ    

วันที่ 19 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สระอมตธรรม    

วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แขนซ้ายของเรา    

วันที่ 17 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หนเดียวเท่านั้นไม่เป็นอีก    

วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่เคารพศาสดาแล้วจะเคารพใคร    

วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อุบายวิธีที่จะสนับสนุนให้มีสติต่อเนื่อง    

วันที่ 14 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เรียนสรีรศาสตร์จบ    

วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่าเข้าใจว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ตลอดไป    

วันที่ 10 พฤษภาคม 2550 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝันเป็นมงคล    

วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ท้าวสักกเทวราชมาขอ    

วันที่ 7 พฤษภาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ธรรมจูงจมูกทำไมไม่เห็น    

วันที่ 4 พฤษภาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ฝึกเป็นนักรบ    

วันที่ 3 พฤษภาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตายแบบสิ้นกิเลส    

วันที่ 2 พฤษภาคม 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพราะก้าวตามทางของศาสดา   

วันที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 18:50 น.     สถานที่ : ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

นักล่า    

วันที่ 6 เมษายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตารู้แจ้งในธรรม    

วันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทนเมตตาไม่ได้    

วันที่ 4 เมษายน 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คนที่กลัวตายมากที่สุด    

วันที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 8:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์วันที่ 2 เมษายน 2550   

วันที่ 2 เมษายน 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ควรจะได้ของแปลกประหลาดอัศจรรย์ติดตัว    

วันที่ 1 เมษายน 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีวาสนา    

วันที่ 31 มีนาคม 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

บอกไปว่าไม่เลื่อน    

วันที่ 30 มีนาคม 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ยาเทวดาสู้ไม่ได้    

วันที่ 29 มีนาคม 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

อย่างนั้นนะมนุษย์    

วันที่ 28 มีนาคม 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เนื้อนาบุญ เนื้อนาบาป    

วันที่ 27 มีนาคม 2550 เวลา 8:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทางก้าวเดินเพื่อความเลิศเลอ    

วันที่ 26 มีนาคม 2550 เวลา 18:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Next > >

หน้าแรก