ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมพระสงฆ์" มีจำนวน "589" กัณฑ์

เยี่ยมวัดถ้ำผาปู่ (นวดเส้น) 18ต.ค.2553 (สาย)  

วันที่ 18 ตุลาคม 2553 เวลา 11:00 น.     สถานที่ : วัดถ้ำผาปู่ อ.เมือง จ.เลย

พระอรหันต์ว่างในจิต  

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2553 เวลา 18:10 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

การฆ่ากิเลสได้เสร็จสิ้น  

วันที่ 10 ตุลาคม 2552 เวลา 17:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ปฏิบัติให้เห็นตัวจิตจริงๆเป็นอย่างไร   

วันที่ 8 กรกฎาคม. 2552 เวลา 18:20 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถ้ามีสติแล้วกิเลสจะยุบยอบ    

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2551 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถ้าจิตลงอะไรในสามโลกธาตุทำลายไม่ได้   

วันที่ 12 เมษายน 2551 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

จับสติไว้ให้ดี    

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 เวลา 17:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่มีสติแล้วหาความสงบไม่ได้    

วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เวลา 4:50 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สมบัติใดสู้ศีลสู้ธรรมไม่ได้    

วันที่ 12 สิงหาคม 2550 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติแล้วผลจะปรากฏขึ้นมา    

วันที่ 11 สิงหาคม 2550 เวลา 15:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาของท่านผู้วิเศษ    

วันที่ 30 กรกฎาคม. 2550 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มีธรรมในใจเรียกว่าชาวพุทธ   

วันที่ 10 เมษายน 2550 เวลา 18:55 น.     สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เอาธรรมเข้าสู้เสือ  

วันที่ 21 ตุลาคม 2549 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน นครราชสีมา

อวิชชาขาดแล้วว่างหมดทั้งภายนอกภายใน    

วันที่ 14 ตุลาคม 2549 เวลา 17:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คอยแต่จะกลับบ้าน    

วันที่ 7 ตุลาคม 2549 เวลา 5:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เก่งกว่าศาสดาไปไหน    

วันที่ 18 กรกฎาคม. 2549 เวลา 12:30 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

ปัญญาขั้นสูงเห็นสมาธิเป็นภัยไปหมด    

วันที่ 11 กรกฎาคม. 2549 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ตั้งสติให้ดีนักภาวนา    

วันที่ 22 ตุลาคม 2548 เวลา 17:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 18 ต.ค. 2548  

วันที่ 18 ตุลาคม 2548 เวลา 5:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิธีภาวนา   

วันที่ 22 กรกฎาคม. 2548 เวลา 18:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้าไม่ทรงชมเชยการก่อการสร้าง

วันที่ 17 กรกฎาคม. 2548 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

มีธรรมในหัวใจเต็มที่แล้วสวยงาม   

วันที่ 19 มิถุนายน 2548 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548 (เย็น)  

วันที่ 19 เมษายน 2548 เวลา 17:00 น.     สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าว   

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2547 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความหมาย “ปวารณา”   

วันที่ 28 ตุลาคม 2547 เวลา 5:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุด  

วันที่ 27 สิงหาคม 2547 เวลา 19:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

คณะพระ-เณร และศิษยานุศิษย์กราบทำวัตร และถวายทองคำ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๙๑ ปี  

วันที่ 12 สิงหาคม 2547 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด

หัวหน้ากาฝากมหาภัย   

วันที่ 8 สิงหาคม 2547 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด

นักปฏิบัติให้ยึดการพิจารณาร่างกายเป็นหลัก    

วันที่ 1 สิงหาคม 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พุทธศาสนาพระสงฆ์เท่านั้นเป็นใหญ่ในศาสนสมบัติของตน    

วันที่ 30 พฤษภาคม 2547 เวลา 10:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ให้พระเจดีย์นี้เป็นมหาคุณต่อชาติ   

วันที่ 26 เมษายน 2547 เวลา 18:00 น.     สถานที่ : วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

สังฆราชจอมปลอม   

วันที่ 19 มีนาคม 2547 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

กองทุกข์ทั้งหลายมารวมอยู่ที่กามกิเลส   

วันที่ 11 ตุลาคม 2546 เวลา 17:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ไม่เห็นไม่ดูเลยดี   

วันที่ 10 ตุลาคม 2546 เวลา 5:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

วิธีตัดราคะ   

วันที่ 14 กรกฎาคม. 2546 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

หลักธรรมวินัยสำคัญมาก  

วันที่ 26 ตุลาคม 2545 เวลา 18:30 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

โลกหวังพึ่งธรรม  

วันที่ 21 ตุลาคม 2545 เวลา 5:00 น.     สถานที่ : ไม่ระบุ

พระวินัยรั้วกั้นทางจิตใจ

วันที่ 6 สิงหาคม 2545     สถานที่ : สวนแสงธรรม

ที่ตั้งแห่งงานของผู้ต้องการหลุดพ้น  

วันที่ 1 สิงหาคม 2545     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

มหาวิทยาลัยสงฆ์ของคนมีกิเลส    

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2545 เวลา 7:45 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next > >

หน้าแรก