ค้นหาธรรมะหลวงตา
    คำค้น
ค้นโดย
วันที่ เดือน ปี
ประเภท
กัณฑ์เทศนาในหมวดหมู่ "เทศน์อบรมพระสงฆ์" มีจำนวน "589" กัณฑ์

30 ต.ค. 2536 เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 30 ตุลาคม 2536 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ทำไมมรรคผล ความสงบไม่ปรากฏ   

วันที่ 3 สิงหาคม 2536 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ความพิสดารของจิตตภาวนา  

วันที่ 22 เมษายน 2536     สถานที่ : วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี

26 ก.พ. 2536 คลื่นมหาเหตุ  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

20 ก.พ. 2536 เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2536 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

6 ก.พ. 2536 เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2536 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

20 ม.ค. 2536 ธรรมสมบัติอันล้นค่า  

วันที่ 20 มกราคม 2536 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

14 ธ.ค. 2535 ท่านผู้วิเศษ  

วันที่ 14 ธันวาคม 2535 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

23 ต.ค. 2535 ปัญญาฆ่ากิเลสหรือฆ่าธรรม  

วันที่ 23 ตุลาคม 2535 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

11 ต.ค. 2535 เทศน์ก่อนภาวนา  

วันที่ 11 ตุลาคม 2535 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

15 ก.ค. 2535 หลักใจ  

วันที่ 15 กรกฎาคม. 2535 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กำลังใจ   

วันที่ 19 มิถุนายน 2535 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

31 พ.ค. 2535 เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 31 พฤษภาคม 2535 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ศาสนาเรียวแหลมจริงหรือ   

วันที่ 20 พฤษภาคม 2535 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

1 พ.ค. 2535 เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 1 พฤษภาคม 2535 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

2 เม.ย. 2535 เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 2 เมษายน 2535 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

18 มี.ค. 2535 เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 18 มีนาคม 2535 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

18 ก.พ. 2535 เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2535 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

4 ม.ค. 2535 เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 4 มกราคม 2535 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

26 ธ.ค. 2534 เทศน์อบรมพระ  

วันที่ 26 ธันวาคม 2534 เวลา 13:00 น.     สถานที่ : สวนแสงธรรม

จำให้ดีนะคำพูดแบบนี้   

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2534 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์ก่อนภาวนา  

วันที่ 23 ตุลาคม 2534 เวลา 4:30 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสไม่ยอมรับความจริง   

วันที่ 3 ตุลาคม 2534 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ถามใจตัวเองซิ   

วันที่ 12 กันยายน 2534 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

การพัฒนาจิตในทางศาสนา   

วันที่ 27 กรกฎาคม. 2534 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

พระพุทธเจ้ากังวานในหัวใจ   

วันที่ 1 กรกฎาคม. 2534 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 26 มิถุนายน 2534 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 28 พฤษภาคม 2534 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 28 เมษายน 2534 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

แง่ปฏิบัติของพระธุดงคกรรมฐาน   

วันที่ 1 เมษายน 2534 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2534 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2534 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์  

วันที่ 15 มกราคม 2534 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

2 ธ.ค. 2533  

วันที่ 2 ธันวาคม 2533 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

สรณะของเพศนักบวช   

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2533 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

17 พ.ย. 2533  

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2533 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

2 พ.ย. 2533  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2533 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

ผู้นำเป็นกำลังใจ   

วันที่ 7 ตุลาคม 2533 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

4 ต.ค. 2533  

วันที่ 4 ตุลาคม 2533 เวลา 4:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด

กิเลสกับธรรมแสดงผลไม่ลำเอียง   

วันที่ 12 กันยายน 2533 เวลา 19:00 น.     สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด


< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next > >

หน้าแรก