ปัจจุบันบอกอนาคต (ก่อนปาฏิโมกข์)
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2527 เวลา 4:00 น. ความยาว 3.15 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

ค้นหา :

เทศน์อบรมพระก่อนปาฏิโมกข์ ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๗

ปัจจุบันบอกอนาคต

จะทำยังไงศาสนาพวกเราปฏิบัติกันอย่างนี้ คิดแล้ว ยิ่งเกี่ยวกับเรื่องด้านวัตถุแล้วเลวทันที ไม่ใช่ว่าจะเลวลง เลวทันทีว่างั้นเลย มันแซงหน้าแซงหลัง ออกจากนี้ไปเป็นยังไงก็ไม่ต้องถาม ปัจจุบันมันบอก แต่ก่อนมาเป็นยังไงก็ไม่ถาม เอาปัจจุบันนี้กางลงปั๊บจะวิ่งถึงอดีตอนาคตไปหมด เพราะตัวปัจจุบันเองที่เคยเป็นมาและเป็นอยู่ ทั้งจะเป็นไปข้างหน้า จะเป็นตัวไหน นั่นน่ะมันบอก มันดีดมันดิ้นให้เห็นชัด ๆ

อย่างที่เคยพูดแล้วว่า จิตดวงนี้เองที่เคยเป็นมาอย่างนั้น ๆ จะเป็นไปข้างหน้าก็จิตดวงนี้เอง ที่เป็นอยู่เวลานี้เป็นอย่างนี้ ๆ มันเหมือนกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเวลามันขาดสะบั้นออกจากกันในเรื่องอดีตอนาคต มาปรากฏอยู่ในปัจจุบัน เป็นเรื่องไม่สืบไม่ต่ออะไรก็รู้ กางไปได้หมดทั้งอดีตอนาคต เอาปัจจุบันนี้ออกกาง ก็อันเดียวกัน คนคนเดียวกันกับจิตดวงเดียวกัน

ความคึกความคะนองมันรวดมันเร็วด้วยนะ หากมีอยู่ในอากัปกิริยาให้เห็นนั้นแหละ เพียงเรื่องเล็กน้อยยังแสดงอาการ เรื่องที่จะเสียไปกว่านั้นไม่แสดงอาการนี้ แต่แสดงอาการอื่น มันก็ยิ่งหนักไปกว่านี้อีก


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก