เคล็ดลับสุขภาพดี
วันที่ 5 ตุลาคม 2545
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕

เคล็ดลับสุขภาพดี

สรุปทองคำ ดอลลาร์และกฐินวันที่ ๔ เมื่อวานนี้ ทองคำนี่หมายถึงทั่ว ๆ ไปที่เขามาถวาย เมื่อวานนี้ ๑ บาท ดอลลาร์ ๑๒๘ ดอลล์ กฐินทองคำได้ ๓๒ กอง คำว่ากฐินทองคำ คือเอาทองคำมาบริจาคล้วน ๆ เป็นกอง ๆ เรียกว่ากฐินทองคำ กฐินเงินสดนี้หมายถึง เงินสดนี้แทนทองคำ แล้วเอาเข้าบัญชี ๆ ไว้เรียบร้อย พอถึงเวลาที่จะถอนก็ถอนออกมาจากนั้นแล้วซื้อทองคำเข้าพร้อมกันเลย คำว่ากฐินมี ๒ ประเภท คือกฐินทองคำล้วน ๆ หนึ่ง กฐินเป็นเงินสด จะมาแปรรูปเป็นทองคำอันดับต่อไปหนึ่ง เมื่อวานนี้กฐินทองคำได้ ๓๒ กอง กฐินเงินสดได้ ๓๖ กอง รวมเป็น ๖๙ กอง

          ทองคำที่มอบเข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้วนั้นได้ ๕,๐๕๙ กิโลครึ่ง ทองคำที่ได้หลังจากการมอบเข้าคลังหลวงเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๔๕ ได้ ๒๒๑ กิโล ๕ บาท รวมทองคำทั้งหมดทั้งที่เข้าคลังหลวงแล้วและยังไม่ได้เข้าเป็นทองคำน้ำหนัก ๕,๒๘๐ กิโลครึ่ง กฐินทองคำ ๘๔,๐๐๐ กองนั้น กฐินทองคำได้ ๒,๙๗๙ กอง เท่ากับน้ำหนัก ๑๑ กิโล ๒๑ บาท ๒ สลึง ส่วนกฐินเงินสดและเช็คได้ ๑๐,๑๖๕ กอง เท่ากับเงินสด ๑๖,๒๖๔,๐๐๐ บาท รวมกฐินทองคำทั้งหมดที่ได้มาแล้ว ๑๓,๑๔๔ กอง ยังขาดอยู่เวลานี้ ๗๐,๘๕๖ กอง ดอลลาร์ที่มอบเข้าคลังหลวงแล้วนั้น ๖,๘๖๗,๘๘๙ ดอลล์

          กฐินทองคำเรายังขาดอยู่เวลานี้ ๗๐,๘๕๖ กอง ถึงวันที่ ๒๖ มัน ๒๐ กว่าวันนิดหน่อย เอ้า เร่งนะพวกเรา จะมาเรื่อย ๆ อย่างนี้แหละ จวนวันเท่าไรยิ่งเร่งใหญ่ ไม่เร่งไม่ได้หลวงตาไสเข้าหลงทิศไป หัวคะมำไปเป็นไร ไสแรงซิเพราะมันจวนจะถึงวันเวลา ครบหรือไม่ครบ ขาดเท่าไร ๆ ทีนี้ก็ไสลูกศิษย์เข้าซิ ล้มหัวซุกหัวซุน เป็นตะพาบน้ำไปแหละ คลานไปเลย ถูกไส เข้าใจไหม จะเอาให้ทัน ต้องให้ได้นะพี่น้องทั้งหลายเราทั่วประเทศไทย การทำงานทั้งนี้ให้พี่น้องทั้งหลายทราบทุก ๆ ท่านนะ ทั่วประเทศไทย ๖๒ ล้านคน ผู้นำในการช่วยชาติคราวนี้ เกี่ยวกับเงินทองข้าวของที่จะนำเข้าคลังหลวงของเรานั้นคือหลวงตาเองเป็นผู้นำ เพราะฉะนั้นจึงได้ประกาศก้องมาเรื่อยทุกวัน ๆ ตลอดเวลา

         การพูดของหลวงตานี้ให้แน่ใจได้เลยว่า   ไม่ว่าจะพูดนิ่มพูดนวลอ่อนหวานไพเราะเพราะพริ้ง หรือพูดดุเดือดดุด่า อย่างที่โลกเขาว่าสกปรกโสมมบ้างอะไรบ้างนี้ ท่านทั้งหลายอย่าไปสนใจกับเรื่องเหล่านั้นนะ คำพูดทั้งหมดนี้จะเป็นธรรมล้วน ๆ เป็นข้อเปรียบเทียบสูงต่ำอะไรบ้างเป็นธรรมดา มีข้อเปรียบเทียบบ้าง บางทียกโคตรยกแซ่มา เพราะต่างคนต่างมีโคตรมีแซ่เป็นที่รักสงวนเทิดทูนของคนเราทุกคน นั้นมีน้ำหนักมาก ถ้าอะไรเข้ามาหนุนปึ๊บนี้ ถ้าทางเราไม่หนักก็สู้ข้าศึกไม่ได้ เราเบากว่าเขา เขาก็ฟาดลงทะเล น้ำหนักของเราเราจะเอาอะไรมาช่วย บางทีก็ยกโคตรมาเลย โยนตูมมันลงทะเลเลย ถ้าเขาน้ำหนักพอกับของเรา เขาก็ฟาดโคตรเราเหมือนกัน นี่เรียกว่านักสู้เข้าใจไหม สู้เป็นธรรมไม่มีเรื่องโลก เพราะฉะนั้นกรุณาทราบไว้ที่ออกนี้นะ

           คำพูดนี้เป็นภาษาธรรมล้วน ๆ ไม่ได้มีกิเลสเข้าแฝงเลย กิเลสอ้อมแอ้ม ๆ นิ่มนวลอ่อนหวาน ไพเราะเพราะพริ้ง แต่หาที่ไว้ใจไม่ได้นะ หลอกลวงต้มตุ๋นอยู่กับกองกิเลส กองธรรมแล้วมีแต่ความจริงล้วน ๆ นี้เอาธรรมออกล้วน ๆ ให้พี่น้องทั้งหลายทราบ ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก ตรงไปตรงมาเรียกว่าธรรม จึงยึดตายใจได้เลย กรุณาทราบตามนี้ นี่หลวงตาก็ได้อุตส่าห์พยายามช่วยพี่น้องทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทองคำเราก็ได้ดังที่ว่ามานี้ ส่วนเงินสดนั้นเราเรียนให้ทราบแล้ว ที่เราแยกไปซื้อทองคำนั้น ๙๓๑ ล้าน นี่ซื้อทองคำเข้าคลังหลวงแล้วนะ อีก ๑๐ ล้านซื้อดอลลาร์ คือดอลลาร์ที่เราจะเอาเข้ากับทองคำคราวที่แล้วนี้ขาด ๓ แสนอยู่บ้าง เราไปถอนเงินจากบัญชีมาซื้อดอลลาร์ ๑๐ ล้าน ได้ดอลลาร์ครบ ๓ แสน เข้าพร้อมกันกับทองคำ กรุณาทราบตามนี้

          นี่สำหรับเงินสดนะ ที่แยกไปทางไหนหลวงตาก็บอกเรียบร้อย นอกจากบอกเป็นจำนวนเท่านั้นบาทเท่านี้บาทไม่ได้ ได้แก่การก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ช่วยโลกทั่วประเทศไทย เรียกว่าทั่วประเทศไทย ทุกภาคเราช่วยหมดเลย เช่นอย่างการก่อสร้างตึกอะไร ๆ โรงร่ำโรงเรียน สถานสงเคราะห์ โรงพยาบาล ที่ราชการต่าง ๆ นี้นับไม่ได้ อันนี้เป็นเงินสดที่แยกออกไปทำ ที่แยกไปซื้อทองคำก็ดังที่เรียนให้ทราบแล้ว ๙๓๑ ล้าน นอกจากนั้นกระจายทั่วประเทศไทย ตามโรงร่ำโรงเรียน สถานสงเคราะห์ ที่ราชการต่าง ๆ ทั่วไปหมด ใครไปก็จะเห็นดาดาษไปละ ที่หลวงตาสร้างไว้ในที่ต่าง ๆ เฉพาะโรงพยาบาลนี้มากที่สุด เวลานี้ร่วม ๒๐๐ โรงนะ ที่เราช่วยสองร้อยกว่าโรงแล้วเวลานี้ มากต่อมากละเราช่วยเต็มกำลัง

          ทีนี้มันก็มาอยู่ในจุดนี้แหละ จุดสำคัญคือทองคำเราต้องให้ได้ ๑๐ ตัน ในการช่วยชาติคราวนี้ ให้หย่อนกว่านั้นไม่เหมาะกับศักดิ์ศรีดีงาม เกียรติยศชื่อเสียงของประเทศไทยเรา ที่ปู่ย่าตายายเราได้พาถ่อพาพายมาจนกระทั่งบัดนี้ แล้วจะล่มจมเมื่อ ๓-๔ ปีผ่านมานี้ นี่พี่น้องชาวไทยเราทั้งชาติกำลังหนุนกันขึ้น ทีนี้ก็จะเอาทองคำนี้เป็นศักดิ์ศรีดีงามในการช่วยชาติว่า อะไรเป็นเครื่องหมายแห่งการช่วยชาติในคราวนี้ เราจะยกทองคำขึ้นน้ำหนัก ๑๐ ตัน ว่าพี่น้องชาวไทยเราได้ช่วยชาติตนเองถึงน้ำหนัก ๑๐ ตัน ดอลลาร์คงไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านแหละ นี่แหละเราจะยกอันนี้ขึ้นเป็นความสง่างามของชาติไทยเรา ลบล้างสิ่งเลวร้ายที่จะพาให้เราล่มจมเมื่อ ๓-๔ ปีนี้ลงจมทะเลไปเลย แล้วเอาทองคำขึ้นแทน

          จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันว่า ทองคำนี้ยังไงต้องให้ได้น้ำหนัก ๑๐ ตัน ไม่งั้นเสียศักดิ์ศรีของชาติไทยเราเป็นอย่างมากในการช่วยชาติคราวนี้ เพราะโลกภายนอกเขาเห็นหมดแล้ว เมืองไทยจะจมเขาก็รู้ทั่วหน้ากัน ทีนี้เมืองไทยฟื้นฟูตัวเองขึ้นไปมากน้อยเพียงไรเขาก็จะเห็นทั่วหน้ากันเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอาความดีของเรา ความอุตส่าห์พยายามเริ่มมาตั้งแต่ความรักชาติ ความเสียสละ ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน รวมตัวเข้ามาแล้วเป็นทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน ดอลลาร์ ๑๐ ล้านนี้เป็นหลักเข้าสู่คลังหลวงเรียบร้อยแล้ว ส่วนปริยายนอกนั้นไม่พูดกันแหละ เอาอันนี้เป็นสำคัญ จึงขอให้พี่น้องทุก ๆ ท่าน ให้ท่านต่างท่านต่างมีน้ำใจและมีกำลังวังชามากน้อยเพียงไร เอ้า ทุ่มลงมา ๆ เพื่อชาติของเราไม่เป็นไร เราจะหมดเงินหมดจากกระเป๋า เรามีชาติมีสถานที่อยู่ยังพอดี เราทั้งเงินก็หมดในกระเป๋า อะไรก็หมดในกระเป๋า ๆ เดี๋ยวถูกเขาขับไล่ไม่มีที่อยู่ ซัดเซพเนจรไปที่ไหนก็ไม่รู้ อย่างนั้นใช้ไม่ได้นะ นี่เราตั้งรากตั้งฐานชาติไทยของเราที่คลอนแคลนอยู่แล้วให้แน่นหนามั่นคง จึงขอให้ทุก ๆ ท่านได้ช่วยกัน

          สำหรับหลวงตาบัวนี้เป็นผู้บิณฑบาต เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย หลวงตาไม่เอาอะไรแล้ว ถ้าพูดถึงเรื่องไม่เอา หลวงตาพอทุกอย่างไม่เอาอะไรทั้งนั้น ขึ้นชื่อว่าสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้พอหมด ปัดหมดมาแล้วได้ ๕๐ กว่าปี ก็มาเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวไทยเรา ๖๒ ล้านคน ที่กำลังจะล่มจมต่อหน้าต่อตาเรานี้ เพราะฉะนั้นเราจึงอยู่ไม่ได้ ต้องดีดต้องดิ้น ถึงขนาดจะตายยังดิ้นขึ้นมาได้ที่จะช่วยพี่น้องทั้งหลาย กรุณาเห็นใจด้วยนะ พูดเพียงเท่านี้แหละ ต่อไปนี้จะให้ศีลให้พร

ผู้ว่าหลวงตาครับผมได้เรียนเชิญคณะสื่อมวลชนมาจากกรุงเทพฯ เพื่อจะมาเขียนข่าวหรือประชาสัมพันธ์ ปีนี้เราจะจัดงานทุ่งศรีเมือง เสร็จแล้วเราจะมาโปรโมท งานโฮมภาแลง แดนผ้าหมี่ขิด จะเอาภาแลงเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอุดร แล้วก็จะมีรถขบวนแห่ภาแลงสัก ๒๐ ขบวนแข่งขันกันเหมือนแห่เทียน จะเอาเป็นเอกลักษณ์ให้เมืองอุดรเขา วันนี้ก็เลยเรียนเชิญคณะสื่อมวลชนจากกรุงเทพฯ มาเขียนข่าว แล้ววันนี้เลยเชิญมาทำบุญตักบาตรแล้วมาฟังหลวงตาเทศน์ธรรมะ แล้ววันนี้น้องสงสัยอะไร หรืออยากจะเรียนถามหลวงตาอะไรก็เชิญ เรื่องผ้าป่าช่วยชาติก็ได้

หลวงตาสงสัยอะไรล่ะ มีหลายคนเหรอ

ผู้ว่า๑๕ แล้วก็มีคนแบบสนับสนุนด้วยอีกเกือบ ๒๐ คนครับ

นักข่าวถามหลวงตาคะ ตอนนี้ได้กี่กองแล้ว

หลวงตาเวลานี้กฐินทองคำทั้งหมดได้ ๑๓,๑๑๔ กอง หมายถึงที่เขาจดไว้แล้วนะ ที่ได้จากนั้นมาขณะเดียวกันนี้เพิ่มขึ้น ๆ ไม่ได้นับนะ ในกฐินจำนวน ๘๔,๐๐๐ กองนี้ได้แล้ว ๑๓,๑๑๔ กอง

โยมช่วงเช้านี้รวมแล้วได้ ๑๐๒ กองครับ

นักข่าวหลวงตาคะ แล้ว ค.ร.ม.ใหม่นี้มากราบหลวงตาบ้างไหมคะ

โยมคณะรัฐมนตรีใหม่ ถามว่าได้มากราบหลวงตาบ้างหรือไม่ครับผม

หลวงตาอันนี้ก็ไม่ทราบนะ คือส่วนมากตั้งแต่ยังไม่เป็นรัฐมนตรี ท่านเหล่านี้ก็เคยเป็นลูกศิษย์อยู่แล้ว ทีนี้เวลาเป็นแล้วท่านผู้ใดมานี้ หรือยังไม่มาเวลานี้ยังไม่ทราบ พึ่งเป็นนะ

รวมกฐินทั้งหมดได้ ๑๓,๒๔๖ กอง รวมแล้วนะ ในจำนวน ๘๔,๐๐๐ กองนั้น ขาดอยู่ ๗๐,๗๕๔ กอง

นักข่าวแล้วคาดว่าจะทันไหมคะหลวงตา วันที่ ๒๖ ตุลาคม ค่ะ

หลวงตาถ้าพูดตามความเชื่อของเราต่อลูกศิษย์ทั้งหลายที่มานั่งรวม  มีผู้สื่อข่าวด้วยแล้วแน่นอนว่าทัน  ว่าครบ  ถ้าเป็นความผิดพลาดก็ยกให้ลูกศิษย์ผิดพลาดทั้งหมด หลวงตาไม่ผิด เข้าใจเหรอ แน่ใจว่าพอ ยังไงต้องพอ เพราะชาติไทยของเราเป็นชาติที่นิ่มนวลด้วยเข้มแข็งด้วย มีประกอบกันทุกอย่าง เวลานี้กำลังที่จะเร่งเครื่องใหญ่เพื่อทองคำ ๘๔,๐๐๐ กองเป็นอย่างน้อยนะ นี้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็เร่ง ใครมาก็ขนมา ๆ วันนี้ก็ได้ตั้ง ๑๐๒ กองแล้ว ยิ่งจวนเท่าไรก็ยิ่งเร่งเข้ามา เราแน่ใจว่าพอ ว่างั้นเลย แล้วมีอะไรถามมาอีก ถ้าควรตอบก็ตอบ ถ้าควรตีก็ตี ถ้าควรยังไงเอาตรงนั้นออกทันที

นักข่าวหลวงตาจะมอบทองคำเมื่อไรคะ

หลวงตาอ๋อ อันนี้ได้ตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้วฝ่ายทองคำเรา ในบรรดาผู้บริจาคทั้งหลายมารวมอยู่ที่กรุงเทพฯ  คือคุณชายเป็นผู้รับผิดชอบในทองคำทั้งหมดที่รวบรวมเพื่อที่จะมอบคลังหลวงคราวนี้ ก่อนจะมาเราก็ได้สั่งเสียเรียบร้อยแล้วว่า ทองคำทั้งหมดนี้คอยฟังทางโน้น ได้ทองคำมากน้อยเพียงไร คือทางอุดร เราจะส่งทองคำไปรวมกันที่โน่นก่อนเวลาที่จะมอบคราวนี้ คือคราวนี้จะถือเอาวันธนาคารชาติ คือวันที่ ๑๐ ธันวาคม เป็นวันธนาคารชาติ แล้วเราจะมอบในวันนั้น เราจะสั่งทางนี้ให้เรียบร้อย ให้หลอมทองไว้ก่อนหน้านี้ว่างั้นเถอะ คือยังไงต้องทัน ทองนี้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ กิโล ที่เราจะหลอมคราวนี้นะ แล้วหลอมด้วยมอบด้วย อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ กิโล ได้สั่งไว้เรียบร้อยแล้ว คราวนี้มอบทองแน่นอน แล้วก็ดอลลาร์ยังไงก็ ๒ แสนดอลล์ ส่วนแสนที่สาม กำลังพิจารณาอยู่ เพราะยังอีกหลายวัน มันอาจจะถึง ๓ แสนก็ได้ นี้จะมอบพร้อมกันคือทองคำ ๕๐๐ กิโล เป็นอย่างน้อยว่างั้นเถอะ แล้วก็ดอลลาร์ ๒ แสนเป็นอย่างน้อยเหมือนกัน จะมอบพร้อมกันในวันนั้น กรุณาทราบตามนี้ ที่ว่าเป็นอย่างน้อยก็คือว่า ทองคำเรายังไม่ได้รวมหมด มันยังไม่ได้ทราบชัดเจนนะ

กฐินผ่านไปเรียบร้อยแล้วนี้ก็จะรวม แล้วก็เงินกฐินเงินสดทั้งหมดจะออกซื้อทองคำทันทีเลย คือเวลานี้เงินสดนี้ได้รับมานี้ปั๊บเอาเข้าบัญชีรอไว้ ๆ ทั้งนั้น พอถึงวันที่จะถอนเงินนี้ไปซื้อทองคำเราก็ถอนทันทีเลย แล้วซื้อทองคำออกมาเลย กำลังรวมกันอยู่ยังไม่แน่ว่าทองคำจะได้จำนวนเท่าไร แต่คาดไว้ได้ ๕๐๐ แน่นอนแล้ว ไม่สงสัยแล้ว ๕๐๐ กิโลนะ แต่ถึงวันจริง ๆ อาจจะเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงไร ทีนี้การเพิ่มนี้ที่เรายันเอาไว้ตายตัวลบไม่ได้คือว่า ทองคำต้องได้น้ำหนัก ๕๐๐ กิโล ทีนี้เมื่อเศษออกไปเท่าไรในขณะที่มอบนี้นะ ถ้าเป็นทองแท่งเศษออกไป แท่งหนึ่ง ๑๒ กิโลครึ่ง ๆ แล้วเหลือไม่กี่แท่งเราจะมอบด้วยกันหมดเลย เว้นแต่ทองคำที่เรี่ยราด ที่ยังหลอมไม่ได้ก็เก็บไว้เพื่อหลอมทีหลัง กรุณาทราบตามนี้ คราวนี้ก็เป็นคราวยิ่งใหญ่ของชาติไทยเราครั้งหนึ่งเหมือนกัน เพราะเป็นธนาคารชาตินะ

นักข่าวแล้วหลังจากมอบครั้งนี้เสร็จแล้ว ครั้งหน้าหลวงตามีการวางแผนไหมคะว่า จะเพิ่มปริมาณมากน้อยแค่ไหน

หลวงตาอ๋อ อันนี้วางไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ถามมาถามทีหลังต่างหาก เข้าใจไหม  วางไว้แล้วคือว่า อย่างน้อยต้องครั้งละ ๕๐๐ กิโล คือมอบแต่ละครั้งอย่างน้อยต้อง ๕๐๐ กิโล

ผู้ว่าให้ได้ครบ ๑๐ ตันครับ

หลวงตาใช่  ให้ได้ครบ ๑๐ ตัน  นี้เป็นความยืนตัวตายตัว  เป็นคำสัตย์คำจริงของหลวงตาที่เชื่อพี่น้องชาวไทยเราว่าจะต้องได้ทองคำ ๑๐ ตันในการช่วยชาติคราวนี้ เพื่อเป็นเกียรติคุณของชาติไทยเรา ซึ่งจะล่มจมไม่นานมานี้ คราวนี้จะรื้อฟื้นขึ้นมาเอาทองคำเป็นเครื่องประกัน แล้วประดับชาติไทยของเรา เมื่อมีคนมาถามเช่น พวกเมืองนอกมาถาม ชาติไทยของเราที่ช่วยชาติตัวเองมีอะไรเป็นเครื่องหมาย เราจะยกทองคำขึ้น ๑๐ ตันเลย นี่เป็นเครื่องหมาย ติดตามมาอีกก็ดอลลาร์ ถ้าเขาอยากเที่ยวหาดูอะไรในที่ต่าง ๆ ของเมืองไทยที่ช่วยชาติคราวนี้ให้เขาไปหาดูตามที่ต่าง ๆ เช่น สถานสงเคราะห์ โรงร่ำโรงเรียน โรงพยาบาลต่าง ๆ มีแห่งละกี่ตึกกี่หลัง ที่เอาเงินเหล่านี้ไปช่วยชาติบ้านเมือง แล้วรถยนต์กี่คัน เราอยากพูดว่า ๑๐๐ ขึ้นไป ช่วยโรงพยาบาลนะ เป็น ๑๐๐ ขึ้นไปเลย ส่วนโรงพยาบาลเวลานี้เราช่วยเกือบ ๒๐๐ โรงแล้ว ทั้งซื้อที่ให้ ทั้งซื้อให้เพิ่ม ทั้งซื้อให้หมดเป็นโรงพยาบาลล้วน ๆ ไปเลยก็มีเยอะ อันนี้เรานับไม่ได้นะ

นี่หมายถึงว่าชาติไทยเราช่วยตัวเองเข้าใจไหม ถ้าเขาขยันให้เขาไปหาดูก็บอกอย่างนั้น เข้าใจเหรอ แต่เวลาเราพูดกระซิบภายในว่า ไปเซ่อ ๆ เดี๋ยวตกถานนะ จะว่าอย่างนั้นเข้าใจไหม ให้ระวังนะ มีแต่เถ่อ ๆ แล้วไม่ดูส้วมดูถาน ตกถานเราไม่ดึงขึ้นนะ จะเอาให้จมลงไปเลย เพราะมันเซ่อมากให้สมกัน เข้าใจไหม เอาแค่นี้

นี่การช่วยชาติคราวนี้จึงสมชื่อสมนามแห่งชาติไทยของเราว่า สมบัติเงินทองข้าวของที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคหลวงตามานี้ ไม่มีด่างพร้อย ไม่มีมลทินแม้บาทเดียวสตางค์เดียว คือเรารับไว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราที่มีเมตตาครอบโลกธาตุ ให้สมกับขนาดที่เราร้องโก้ก เมืองไทยเราจะจม ติดหนี้ติดสินเขาพะรุงพะรัง มองดูคนทั้งชาตินี้มันเหมือนกับหัวหนู แล้วเขากางเล็บได้แก่นายหนี้ เขากำเมื่อไรหมดเลยเมืองไทยเรา ที่นั่นตึกเท่านั้นล้านเป็นแสนล้าน ๆ เป็นอะไรหมื่นล้าน ๆ รอบด้านรวมกันแล้วพูดไม่ได้เลย กลายเป็นเมืองไทยเราเป็นหัวหนูแต่ละตัวๆ แล้วความเป็นนายหนี้เขาครอบอย่างนี้ เขากำเมื่อไรหมดเลยเมืองไทยเรา นี่เรียกว่า สงครามเศรษฐกิจ ไม่ต้องใช้ปืนผาหน้าไม้ เราถึงได้ร้องโก้กทีเดียว โถ ยังไง ถ้าเขากำเมื่อไรหมดเลยเมืองไทย เวลานี้เขายังไม่กำ เอาละให้ออกในช่องมือนะ เพราะฉะนั้นพากันดีดกันดิ้นออกช่องมือนะ

เวลานี้รู้สึกว่าผาสุกเย็นใจแล้ว การติดหนี้ติดสิน ท่านผู้ว่าการธนาคารชาติก็ได้มาสนทนากับเรา เป็นที่ตายใจ เวลานี้เราไม่ต้องห่วงข้างหลัง มีแต่จะก้าวหน้าเรื่อยไปเพราะข้างหลังเรามีพื้นเพดีแล้ว คือการติดหนี้ติดสินเขาเราใช้ได้ตามกฎเกณฑ์ ตามเวล่ำเวลาอย่างสมบูรณ์ มีแต่เราจะก้าวหน้าเรื่อยไป หลวงตาจึงรู้สึกภาคภูมิใจ ทีนี้เมื่อภาคภูมิใจแล้วเราจะยกเกียรติชาติไทยของเราขึ้นด้วยทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน เข้าใจไหม ให้ไปเทิดเกียรติชาติไทยของเรา ที่มันจะล่มจมคราวก่อนจนมองหน้ากันไม่ได้ คราวนี้จะเทิดทูนนี้ขึ้นด้วยทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร์คงไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านแหละ นี้เป็นเครื่องประดับชาติไทยของเรา กรุณาทราบทั่วกันนะ สมเกียรติถ้าลงได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน แล้วสมเกียรติ

เพราะหลวงตาเป็นผู้ประกาศเอง เมื่อใครที่จะมาโจมตีเมืองไทยเราว่า เมืองไทยนี้ช่วยกันทั้งชาติได้ทองคำเพียง ๑๐ ตัน เราจะโบกมือ ฟังนะ มีข้อตลกด้วย เราโบกมือ โคตรพ่อโคตรแม่มึงเคยได้ทองคำมาให้กูสักตันไหม คนไทยกู ๖๒ ล้านหามาตั้ง ๑๐ ตัน มึงยังว่าไม่ได้เหรอ มึงเอาอะไรมาให้กู ทองคำกิโลเดียวก็ไม่ได้ มึงมาชี้หน้ากูทำไม ถ้าว่ามึงดีไปหามาทั้งโคตรมึงได้ ๕ ตัน ได้เท่านั้นกูก็พอใจ จะว่าอย่างนั้นเข้าใจไหม นี้แหละคือเราเป็นผู้ประกาศเอง เมื่อได้ ๑๐ ตันแล้วเอามาเลย เราจะออกสนามคนเดียว ปัดคนไทยของเราทั้งหมดอยู่ข้างหลังเรา เราจะออกสนาม ฟาดกับมันหมดทั้งโคตรทั้งแซ่ให้มันตกไปเลยพวกนี้ เอาละพอ

นักข่าวสุขภาพหลวงตาดีมาก ไม่ทราบว่ามีเคล็ดลับอย่างไรบ้าง

หลวงตาเคล็ดลับก็คือว่า อยากดีมากกว่านี้แต่มันยังไม่ดี เข้าใจไหม นี่เป็นเคล็ดลับคิดอยู่ในใจ มาถามเคล็ดลับก็บอกเคล็ดลับละซิ คืออยากดีมากกว่านี้ แต่ก่อนมันยังไม่ดี เอาแค่นี้ก็เอาแหละ คนวัยนี้แล้ว เอาเลิก ๆ ๆ

อ่านธรรมะหลวงตาวันต่อวัน ได้ที่ www.luangta. com

 

** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก