อย่าให้มากแต่คน
วันที่ 6 ตุลาคม 2545 เวลา 8:00 น. ความยาว 46.13 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

อย่าให้มากแต่คน

สรุปทองคำ ดอลลาร์และกฐินวันที่ ๕ เมื่อวานนี้ ทองคำได้ ๑ บาท ดอลลาร์ได้ ๒๐ ดอลล์ กฐินทองคำได้ ๔๕ กอง กฐินเงินสดได้ ๗๑ กอง รวมเป็น ๑๑๖ กอง รวมทองคำทั้งหมดเวลานี้ ๕,๒๘๐ กิโลครึ่ง กฐินทองคำ ๘๔,๐๐๐ กองนั้น กฐินทองคำได้ ๓,๐๒๔ กอง เท่ากับน้ำหนักทองคำ ๑๑ กิโล ๓๒ บาท ๓ สลึง กฐินเงินสดและเช็คได้ ๑๐,๒๓๖ กอง เท่ากับเงินสด ๑๖,๓๗๗,๖๐๐ บาท รวมกฐินทองคำทั้งหมดเวลานี้ได้ ๑๓,๒๖๐ กอง ยังขาดอยู่อีก ๗๐,๗๔๐ กอง

พี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วกันนะ คราวนี้เป็นคราวยิ่งใหญ่สำหรับกฐินช่วยชาติของเราในคราวนี้ รู้สึกจะยิ่งใหญ่อยู่พอสมควร จากนั้นไม่แน่ แม้แต่หลวงตาเองยังขยับ ๆ บอกแล้ว จะไม่แน่นักนะ ให้เร่งนะทองคำเรา อย่างไรให้ได้สิบตัน ๆ อย่าให้เสียชื่อเสียงชาติไทยของเรา ให้ต่างคนต่างเร่งเพื่อชาติของตัวเอง ทองคำให้ได้ ๑๐ ตัน คราวนี้ได้ประกาศออกทั่วประเทศไทยมาเป็นเวลาร่วมปีแล้วมั้ง เริ่มประกาศมาเรียบร้อยแล้ว เรียกว่าออกสนามแล้ว สิบตันนี้ยังไงต้องให้ได้ สำหรับดอลลาร์นั้นเวลานี้ได้ ๗ ล้านแล้ว กะว่าทองคำได้สิบตัน ดอลลาร์น่าจะได้สิบล้านเคียงข้างกันไป ส่วนเงินสดนั้นไม่แน่ เงินสดกฐินนี้จะเข้าทองคำทั้งหมดนะ คือกฐินทองคำและเงินสดนี่ จะเข้าคลังหลวงทั้งหมดไม่ออกไปไหนเลย ส่วนเงินปลีกย่อยจากนี้ก็ดังพี่น้องทั้งหลายเห็น ช่วยทั่วประเทศไทยไม่ได้หยุดได้หย่อน ให้พากันพร้อมหน้าพร้อมตากันตั้งใจปฏิบัติต่อชาติของเรานะ

เวลานี้เป็นความพร้อมเพรียงสามัคคีแห่งชาติของเรา เพราะความรักชาติเป็นรากฐานอันสำคัญให้เกิดความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน ที่กำหนดไว้นี้อย่าให้เคลื่อนคลาดนะ เหมือนหนึ่งว่าประกาศตัวเองทั้งความเลวร้ายและความดีเด่น ถ้าเราไม่ได้ตามที่กำหนดนี้ใช้ไม่ได้เลยนะ เมืองนอกเมืองนาที่ไหนเขาจะดูถูกเหยียดหยามชาติไทยของเราย่อยยับไปหมด ไม่ดีเลย ถ้าเราได้ตามจุดที่หมายนี้เด่นทีเดียว นี่แหละดีกับชั่วเคียงข้างกำลังแซงกันไปเวลานี้ เราเอาดีนี้แซงเลยนะ ความชั่วความจะล่มจมนั้นเอาให้มันตกทะเลเลย ให้ความดีด้วยความรักชาติความเสียสละ ความสามัคคีเรารวมตัวกันเข้าช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกคน ๆ

หลวงตาก็สุดแล้วในชีวิตนี้ที่ช่วยพี่น้องทั้งหลายนะยอมรับทุกอย่างเวลานี้ เราจะขอพูดให้พี่น้องฟังพอได้ทราบเงื่อนบ้างว่า พระพุทธเจ้าก็เป็นจอมศาสดาของโลก การตำหนิติชมทั้งหลายรวมอยู่ในพระพุทธเจ้าทั้งหมด การตำหนิติชมมีรอบอยู่ในพระพุทธเจ้าทรงรับหมดนะ พระพุทธเจ้ารับทั้งฝ่ายชมเชยสรรเสริญ เทวบุตรเทวดา อินทร์ พรหม ทั้งฝ่ายตำหนิติเตียนจากคนใจเปรตใจผี ใจยักษ์ ใจมาร ตำหนิติเตียนพระพุทธเจ้ามีในประวัติเรื่อยมา แล้วมาบัดนี้ก็รู้สึกจะมาติดพันเข้ากับหนูตัวหนึ่ง คือหลวงตาบัวเท่ากับหนูตัวหนึ่งเทียบกับพระพุทธเจ้าแล้วนะ แล้วนี้มันก็เดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้านั้นแหละ เวลานี้ถ้าพูดถึงเรื่องชื่อเสียงของหลวงตานี้ หลวงตาบัวนี้ดังทั่วประเทศไทย แล้วยังดังออกเมืองนอกอีกเยอะไม่ใช่เล่น ๆ นี่ก็เป็นที่โลกทั้งหลายชมเชยว่าเป็นของดี

แล้วการตำหนิติเตียน การนินทาหรือเหยียบย่ำทำลายหลวงตาบัวนี้ก็กระเทือนทั่วประเทศไทย มาพร้อมกันทั้งสองนี้นะ หลวงตาบัวก็รับสาธุ ไม่ได้วัดรอยพระพุทธเจ้า รับทราบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เหมือนพระพุทธเจ้า คือเพียงรับทราบ ๆ ไม่เข้ามาซึมซาบ ไม่เข้ามาทับถม ไม่เข้ามายกยอเรา เช่น ความชมเชยจะมายกยอ และความตำหนิติเตียนจะมาเหยียบย่ำเรา ทั้งสองอย่างนี้เป็นสมมุติล้วน ๆ ส่วนธรรมชาติอันหนึ่งที่เรียกว่า ธรรมแท้นั้น เหนือสมมุติทั้งหมด พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ ทั้งคำนินทาสรรเสริญ ซึ่งเป็นเรื่องสมมุติทั้งมวล แล้วเราเองก็เป็นในหลักธรรมชาติของใจ ไม่ได้สนใจกับสิ่งเหล่านี้เลยเวลานี้นะ ใครจะตำหนิเท่าไรปากของเขา ใจของเขา เป็นเรื่องของเขาเอง เขาสร้างความตำหนิติเตียนก็คือสร้างฟืนสร้างไฟ สร้างบาปสร้างกรรมขึ้นกับต้นเหตุคือตัวเขาเอง เขาจะเป็นผู้รับกรรมมากน้อยในสิ่งชั่วช้าลามกที่ตนสร้างขึ้นมาแต่ผู้เดียวของเขา

ส่วนความดีผู้ใดสร้างขึ้นมาจากหัวใจ กิริยาอาการใดของผู้นั้น ก็เป็นสมบัติของผู้โดยถ่ายเดียวเท่านั้น นี่กรรมท่านจัดแจงไว้เรียบร้อยแล้ว เราจึงไม่จำเป็นจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้า ไปเหยียบย่ำทำลายถึงเรื่องความจริงทั้งหลาย เช่นเวลานี้พระพุทธเจ้าของเราก็เป็นศาสดาองค์เอก ประกาศธรรมสอนไว้นี้ได้ ๒๕๐๐ กว่าปีมาแล้วนี้ สมบูรณ์แบบด้วยมรรคผลนิพพานทุกอย่าง บาปบุญคุณโทษแสดงไว้อย่างสมบูรณ์แบบทุกอย่าง ไม่มีอะไรบกพร่องในพุทธศาสนาของเรา นี่คือพุทธศาสนา ไอ้พวกโจรพวกมารทั้งหลายที่เป็นข้าศึกของศาสนาซึ่งมีมาดั้งเดิมเช่นเดียวกัน มันก็คอยลบล้าง คอยเหยียบย่ำทำลาย เรื่องศาสนาทำไม่เกิดประโยชน์อะไร ผู้บำเพ็ญคุณงามความดีควรจะได้บุญได้กุศล พวกเปรตพวกผีมันมาลบล้าง ไม่มีผลมีประโยชน์จากความดีของตนที่สร้างมา ๆ มันเป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวงเหยียบแต่หัวพระพุทธเจ้าลงมาถึงธรรมทั้งหลาย มันเหยียบได้ทั้งนั้นพวกนี้นะ

อันนี้เป็นคู่ศัตรูกันกับธรรมให้เราทั้งหลายทราบเอาไว้ ใครจะสร้างคุณงามความดีได้สำเร็จเป็นผลเป็นประโยชน์ จนกระทั่งถึงปรากฏเป็นมรรคเป็นผลเด่นขึ้นมาอย่างนี้ว่า คนนั้นสำเร็จ โสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต์ ตามทางเดินของพระพุทธเจ้าที่แนะนำสั่งสอนให้ก้าวเดิน และเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพาน คือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้า ที่ได้มาอย่างนี้แล้ว พวกนี้จะลบหมด ไม่ให้มีใครเป็นคนดี คำว่าสำเร็จมรรคสำเร็จผลนี้จะไม่ให้มีในพุทธศาสนาของเราเลย แม้ที่สุดเรารักษาศีลห้า พวกเราที่รักษานี้ก็ไม่มีศีล ศีลไม่บริสุทธิ์ คือมันลบล้างหมด จนกระทั่งผู้สำเร็จ โสดา สกิทาคา อรหัตอรหันต์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าตลอดมา จนกระทั่งปัจจุบัน และจะมีตลอดไป พวกเปรตพวกผีนี้จะลบล้างหมดว่าไม่มี ไม่มี ๆ ทั้งนั้น

ลบล้างกรรมดีของเขาให้เสียหายไปนี้มันเป็นไปได้ยังไง พิจารณาซิ พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาก็คือสร้างความดีมาถึงขั้นศาสดา ใครไปลบล้างพระพุทธเจ้าได้ไม่ให้ตรัสรู้เป็นศาสดาตามความมุ่งหมาย คือความปรารถนา นี่เรื่องราวเดิมก็เป็นมาอย่างนี้ ครั้นเวลาตรัสรู้ธรรมแล้วธรรมก็เป็นของจริงนำออกมาสั่งสอนโลก ปรากฏเป็น ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เรื่อยมา เป็นธรรมชั้นเอกลั่นโลกธาตุมา พระสงฆ์สาวกปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็น สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา เหล่านี้พวกเปรตพวกมารมันจะลบล้างหมด แล้วใครจะปฏิบัติต่อมาจากนั้น มันก็ลบล้างไม่ให้มีใครได้ดิบได้ดีจากศาสนาเลย สิ่งที่ได้ดิบได้ดีก็คือนรกจกเปรตของมันที่ประกาศก้องอยู่ทุกวัน ๆ ทุกเวลาเรื่อยมาตั้งกัปตั้งกัลป์จนกระทั่งบัดนี้ แล้วจะมีต่อไปอีกไม่มีสิ้นสุด นี่คือพวกนรกจกเปรตต้องลบล้างศาสนาของพระพุทธเจ้า

นี่เรากราบไหว้พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เราไม่ได้กราบไหว้นรกจกเปรต อย่าไปสนใจกับมันนะ หน้าที่การงานอะไรที่จะทำให้เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราและส่วนรวม ให้พากันตั้งหน้าตั้งตาทำ ชื่อว่าเราเชื่ออรรถเชื่อธรรม ถ้าเชื่อเปรตเชื่อผีแล้วเมืองไทยเรานี้เป็นทะเลไปนานแล้ว เมืองไทยนี้จะกลายเป็นทะเลแห่งความล่มจมเป็นฟืนเป็นไฟไปนานแล้ว นี่ก็เพราะอาศัยธรรมเป็นเครื่องฟื้นฟูขึ้นมา พอมองหน้ามองตากันได้ยิ้มแย้มแจ่มใสบ้างเวลานี้ จงให้พากันพยุงความดีของเรา เฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้คือความพร้อมเพรียงสามัคคี ที่จะปฏิบัติตัวของเราต่อชาติไทยของเราด้วยความอุดหนุน

ใครมีมากมีน้อยเพียงไรเอาออกมาด้วยน้ำใจของเรา น้ำใจนั้นละที่มีคุณค่ามากที่สุด น้ำเงินออกมาจากน้ำใจ น้ำสมบัติอะไร ๆ ก็ตาม ออกมาจากน้ำใจ เพราะฉะนั้นจึงให้ปรับปรุงน้ำใจของเราให้ดีต่อคุณงามความดีทั้งหลาย เฉพาะอย่างยิ่งต่อส่วนรวมคือการทอดกฐินเพื่อชาติไทยของเรา คือจะนำสมบัติที่ทอดกฐินในคราวนี้เข้าสู่คลังหลวง แล้วขอให้เป็นไปตามความมุ่งมาดปรารถนา อุตส่าห์พยายามทุกผู้ทุกคน อย่าเหลวแหลกแหวกแนวใช้ไม่ได้ จะจมทะเลไม่สงสัย

สมบัติเหล่านี้ เฉพาะอย่างยิ่งทองคำ ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะ ก่อนที่หลวงตาจะได้มาประกาศทองคำลั่นมาตั้งแต่วันไปมอบทองคำที่คลังหลวงนั้น ออกมาแล้วนะ เจ้าหน้าที่นิมนต์เราไปดูทองคำในคลังหลวงโดยเฉพาะ เราเข้าไปดู ดูละเอียดลออแล้วได้ปรากฏว่าใจหายวาบมาตั้งแต่บัดนั้น ว่าทองคำในคลังหลวงของเรานี้มีน้อยมาก จำให้ดีคำนี้นะ ทองคำในคลังหลวงของเรามีน้อยมาก ไม่สมกับประชาชนเรา ๖๒ ล้านคนเลย เรียกว่ามีน้อยมาก เราเมื่อไปเห็นดังนั้นแล้วออกมาก็ประกาศตั้งแต่บัดนั้น จนกระทั่งบัดนี้นะ เพราะฉะนั้นจึงหนุนอยู่ตลอดเวลา ประกาศตลอดเวลาว่า อย่างไรขอให้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน เราจะไปเยียวยาที่บกพร่องในคลังหลวงของเราได้ให้เป็นที่ภาคภูมิใจ

จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากัน หลวงตามาประกาศนี้ ประกาศด้วยเอาอันนั้นละเป็นต้นเหตุ เอาทองคำในคลังหลวงซึ่งเป็นหัวใจของพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศไทยนี้แหละ ออกมายันกันว่า ถ้าเป็นลมหายใจ ๖๒ ล้านคน ลมหายใจไม่เต็มท้องนะ เป็นแต่เพียงว่ายังไม่แขม่ว ๆ เท่านั้นละ หากไม่เต็มท้อง ทำให้จิตใจไม่สบาย ตั้งแต่ขณะเราไปดูมาแล้ว จึงได้ประกาศให้พี่น้องหลายว่ายังไงต้องให้ได้ทองคำ ๆ ขึ้นต้นก่อน จากนั้นก็ก้าวขึ้นสู่ให้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันแล้วจะเหมาะสมที่สุดตามกำลังของเราทั้งหลายในการช่วยชาติคราวนี้ ขอให้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน แล้วคลังหลวงเราจะค่อยอุ่นหนาฝาคั่งขึ้นพอประมาณ หายใจโล่ง เพราะได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน เรียกว่า หายใจโล่ง แล้วก็ได้ดอลลาร์แถมเข้าไปอีก ๑๐ ล้าน แล้วจะหายใจโล่งสบาย

คำประกาศเหล่านี้ได้ประกาศออกมาจากต้นฐานแห่งความจริง คือทองคำในคลังหลวงของเรารู้สึกว่าบกพร่องมาก ไม่สมกับพวกเราที่มีจำนวน ๖๒ ล้านคนนี้เลย จึงขอให้พยุงกัน ๖๒ ล้านคนหนุนกำลังของเราเข้าสู่คลังหลวงด้วยทองคำให้ได้น้ำหนัก ๑๐ ตัน เราจะเป็นที่พอใจ กรุณาทราบตามนี้นะ หลวงตาที่ว่าขอทองคำจากพี่น้องทั้งหลายสิบตัน ๆ ไม่ได้ขอลอย ๆ นะ ขอออกมาจากตับจากปอดของพี่น้องชาวไทยเราคือคลังหลวงโดยแท้นะ ไปดูอย่างจริงจัง เพราะฉะนั้นขอเหล่านี้เพื่อจะไปหนุนอันที่บกพร่องนั้นเอง ให้พากันทราบไว้ตามนี้นะ เมื่อทองคำเราเข้าสู่คลังหลวง ทุกอย่างจะอุ่นหนาฝาคั่งขึ้นมา แล้วดอลลาร์ด้วย

ทุกอย่างที่จะหมุนตัวในเมืองไทยเพื่อความสงบร่มเย็น และความอยู่เย็นเป็นสุข จะออกจากทองคำ ดอลลาร์ในคลังหลวงนี้เป็นฐานสำคัญ เช่น อย่างเมืองนอกเมืองนาเขาจะมาลงทุนการค้าการขายในเมืองไทยเรา เขาต้องเห็นอันนี้มีทองคำเป็นพื้นฐาน ดอลลาร์เป็นสำคัญ สองอย่างนี้ เวลานี้กำลังเริ่มไหวตัวเข้ามาแล้วก็มี กำลังเริ่มไหวตัวก็มีที่จะเข้ามาค้าขายลงทุนในเมืองไทยเรา ก็เพราะเห็นชาติไทยของเรานี้มีทุนพอที่จะต้อนรับขับสู้กันได้ ถ้าเขาไม่มีเครื่องรับรองเขาจะไม่มา

คิดดูเมื่อ ๓-๔ ปีผ่านมานี้วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนออกจากเมืองไทย เพราะเมืองไทยเริ่มเป็นไฟทั้งกองขึ้นมาแล้วมันจะเผาหมด คนเมืองนอกเมืองนาที่มาลงทุนลงรอนในเมืองไทยเรา เขารีบเอาตัวรอดออกไป คือแตกหนีหมด เพราะมันไม่มีอะไรแล้วเมืองไทยจะจม เวลานี้หันหน้าเข้ามาแล้วนะ หันหน้าเข้ามาในเมืองไทยแล้ว เริ่มลงทุนแล้วก็มี กำลังหลั่งไหลเข้ามาก็มี นี่ขึ้นอยู่กับทองคำและดอลลาร์ของพี่น้องชาวไทย ที่จะต้อนรับพวกนักการค้าทั้งหลายเหล่านี้ เขาก็มาเอาประโยชน์กับเรา เราก็เอาประโยชน์กับเขา ต่างคนต่างอาศัยซึ่งกันและกันอย่างนี้แล จึงขอให้จำเอาไว้นะ

ที่ว่าทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน หลวงตาไม่ได้พูดแบบไร้ค่าไร้ราคา ไร้เหตุไร้ผลนะ พูดถอดออกมาจากหลักจากเกณฑ์จริง ๆ ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยเรา เพราะฉะนั้น คราวนี้จึงยังไงขอให้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน ถ้าได้นี่แล้วหลวงตาจะหายใจโล่งเลย เพราะหลวงตาเข้าไปดูทองคำเอง จะหายใจโล่งขึ้นมา แล้วยิ่งได้ดอลลาร์เคียงข้างเข้าไปตั้ง ๑๐ ล้าน ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ นี่ทุกอย่างจะคล่องตัว ๆ กรุณาทราบตามนี้นะ คราวนี้เป็นคราวยิ่งใหญ่อยู่นะ ไม่ใหญ่มันก็ใหญ่เอง นี่ทราบว่าทางกระทรวงมหาดไทยก็จดหมายบอกมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด บอกข่าวบอกคราวเรื่องบุญกุศลที่จะทอดกฐินวัดป่าบ้านตาดนี้ ตามวันเวลาที่กล่าวแล้วนั้น เวลานั้นคนนี้จะมากมายก่ายกอง ถึงกับต้องประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องราที่จะเข้ามา จอดยังไงออกยังไง เข้ายังไง นี่ผู้ว่าเริ่มประชุมกันแล้วเมื่อวาน คนจะมาก

ให้คนากด้วย สมมบัติเงินทองข้าวของที่มาในงานของเรานี้ให้มากด้วย อย่าให้มากแต่คนไม่เกิดประโยชน์อะไร มากคนด้วย มากสมบัติเงินทองที่จะหนุนเข้าอุ้มชาติของเราด้วย ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับนั้นสมดุลกัน ให้มีคนมากด้วย ทองคำ ดอลลาร์ เงินสดมากด้วย นี่เพราะน้ำใจของเราเป็นใจบุญด้วยกันทุกคน ให้มากสมบัติเป็นของสำคัญ พากันจำทุกคน ๆ นะ วันนี้ได้เผดียงถึงเรื่องงานนี้จะเป็นงานใหญ่โต คำว่าใหญ่โต คือใหญ่เพราะคนมากนั้นเอง ถ้าใหญ่ด้วยเงินด้วยทองหลวงตายิ่งดี แต่นี้จึงได้วิงวอนและขอพี่น้องทั้งหลายว่าอย่าให้มากแต่คนนะ ให้เงินก็ให้มากนะ ทองคำให้มาก ดอลลาร์ให้มากด้วยนะ ถ้ามีแต่คนมาก ๆ ไม่เหมาะ ต้องให้มีสมบัติมาพร้อม งานนี้เป็นงานบุญงานกุศล เพื่อนำเงินเข้าสู่คลังหลวง เพราะฉะนั้นจึงให้ได้เงินมาก ๆ สำหรับคนไม่ให้เข้าแหละคลังหลวงนั้นนะ เข้าแต่หลวงตาบัวคนเดียว นำเรื่องออกมาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบเท่านั้นก็พอแล้ว วันนี้พูดเพียงเท่านี้แหละ

อ่านธรรมะหลวงตาวันต่อวัน ได้ที่ www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก