ศาสนาสอนคนให้เป็นคน
วันที่ 11 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม

วันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๖ [เช้า]

“ศาสนาสอนคนให้เป็นคน”

 

        วันพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงจะได้มอบทองคำ และดอลลาร์เข้าสู่คลังหลวงของเรา ที่พี่น้องชาวไทยจดจ่อต่อคลังหลวงมาได้เป็นเวลา ๕ ปีกว่านี้แล้ว ในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันอีกพักหนึ่งที่เราหนุนเข้าสู่คลังหลวงของเรา เป็นทองคำ ๕๒๕ กิโล และดอลลาร์       ๔๐๐,๐๐๐ ดอลล์ จากนั้นเราก็พัก มีเท่าไรเราก็เก็บหอมรอมริบเอาไว้ ดังที่เคยปฏิบัติมา พอถึงกำหนดแล้วหัวหน้าก็จะบอกเองว่าจะมอบวันเวลาเท่าไรในวาระต่อไปนั้น เช่นเดียวกับที่เราเคยมอบมาแล้วนี้แหละ คราวนี้เป็นคราวที่สมบูรณ์เต็มที่แล้ว ที่เราทั้งหลายได้กำหนดเอาไว้ว่าทองคำน้ำหนัก ๕๐๐ แล้วก็เพิ่มไปอีกตั้ง ๒๕ กิโล เป็น ๕๒๕ กิโล แล้วดอลลาร์ก็กำหนดตายตัวไว้เลยว่า ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล์ นี่ก็ได้ถึง      ๔๐๐,๐๐๐ นับว่าได้เกินคาดเกินหมายในคราวนี้

        ทองคำก็ดี ดอลลาร์ก็ดี ที่เศษตั้งแต่บัดนี้ต่อไป เศษเท่าไรเราจะเก็บเข้าธนาคารไว้เรียบร้อย ดังที่เคยปฏิบัติมา พอถึงเวลาแล้วก็เอาออกอย่างนี้ จนกว่าจะครบจำนวนทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร์ ๑๐ ล้านดอลล์ นี่เป็นอันว่าเราพักในการวิ่งเต้นขวนขวายของชาติไทยเรามาเป็นเวลา ๕ ปี พัก ไม่ใช่หยุดนะ พัก และส่วนทองคำที่ได้ตามกำหนด ซึ่งหลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย ได้ประกาศไว้แล้วว่าทองคำคราวนี้ให้ได้อย่างน้อย ๑๐ ตัน นี้หนึ่ง และดอลลาร์ให้ได้ ๑๐ ล้าน พอได้ถึงกำหนดนี้แล้ว หลวงตาจะไม่รบกวนพี่น้องทั้งหลายดังที่เคยปฏิบัติเวลานี้

        นอกจากศรัทธาทั้งหลายของคนไทยทั้งประเทศมีใจศรัทธามาบริจาคมากน้อย เรายินดีรับตลอดไป เช่นเดียวกับเราออกประกาศอยู่เวลานี้แหละ รับไปเรื่อย ๆ ได้มากได้น้อย แต่จะให้เราไปรบกวนอย่างนี้เราไม่รบกวน พอทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร์ ๑๐ ล้านแล้วหยุด ล้มทั้งหงายก็ได้นะ เพราะหนักมากแล้วเวลานี้ หลวงตาหนักทุกด้านทุกทาง การเทศนาว่าการเวลานี้ก็ออกทั่วประเทศไทยแล้วนะ เราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะออกขนาดนี้ นี้ยังน้อยนะ ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบ ฟังให้ดีนะธรรมพระพุทธเจ้าให้กิเลสมาเหยียบย่ำทำลาย ถานขี้ถานส้วมมันเหยียบย่ำธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่มีคุณค่ามีราคาอะไร เหมือนมูตรเหมือนคูถ

        ส่วนมูตรส่วนคูถมันยกตัวมันขึ้นเป็นทองคำทั้งแท่ง กำลังเหยียบศาสนาของพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมชาติที่เลิศเลอมานานแสนนาน พี่น้องทั้งหลายทราบว่าธรรมที่ออกมาประกาศพี่น้องทั้งหลายนี้คือธรรมทั้งแท่ง ถอดออกมาจากหัวใจมาสอน พระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติมายังไง รู้เต็มหัวใจของพระพุทธเจ้า สอนโลกมาได้สามโลก นี้ก็ปฏิบัติเต็มหัวใจ เต็มภูมิของตัวเอง ได้นำมาสอนพี่น้องทั้งหลาย ไม่ได้ไปหาลูบหาคลำที่ไหนเลย ถอดออกมาจากหัวใจ ใครจะเชื่อก็เชื่อ ใครไม่เชื่อก็เป็นกรรมของสัตว์ สำหรับเราเราปฏิบัติมายังไง เห็นอย่างไร รู้อย่างไร สอนออกด้วยความเมตตาสงสารล้วน ๆ ไม่มีแง่งอนที่จะโอ้อวด โกหกมดเท็จเราไม่มี มีตั้งแต่ธรรมล้วน ๆ นี่ละธรรมของพระพุทธเจ้า

        ใครปฏิบัติ เอ้า ปฏิบัติไป ธรรมก็ดี กิเลสก็ดี สด ๆ ร้อน ๆ อยู่ในหัวใจของสัตว์โลกด้วยกันนั้นแหละ ไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่าใคร แล้วแต่ใครจะขวนขวายวิ่งเต้นไปตามทางไหน ถ้าหมุนไปตามกิเลส ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ได้ไม่มีเมืองพอ จะเอาให้โลกนี้เป็นเถ้าเป็นถ่าน ดังที่เขากำลังกัดกันอยู่นี้ก็เป็นได้ไม่สงสัย กิเลสพาเป็นให้ได้เลย โลกนี้หวังจะร่ำจะรวยก็จะมีแต่กองเถ้ากองถ่านเผาสัตว์โลก ที่เห็นแก่ความร่ำความรวยนั้นล่ะ มันเป็นเถ้าเป็นถ่านเผากัน นี่คือกิเลสนำ จะพาโลกให้ฉิบหายอย่างนี้แหละ

        ใครไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็เอา รองกัน กัดกัน ทั้งคนทั้งประเทศทั้งโลกนี้ ใครมาแม้แต่สัตว์ตัวหนึ่งเขาก็เสียดายชีวิต รักชีวิต เขากลัวตายกันทั้งนั้น สัตว์บ้านของเราที่เลี้ยงไว้เจ้าของกลัวตาย สัตว์เลี้ยงของเราก็กลัวตาย แต่เจ้าของไม่กลัวตาย จะเก่งกล้าสามารถอวดดิบอวดดีต่อพระพุทธเจ้านี้จะเอาความโลภ เอาความทะเยอทะยาน ความดีดความดิ้นอำนาจบาตรหลวง ที่เป็นเหมือนส้วมเหมือนถานนี้ไปอวดพระพุทธเจ้า และจะเหยียบพระพุทธเจ้าให้จมมิดลงในแผ่นดินนี้ สิ่งที่ปรากฏขึ้นมามีแต่เถ้าแต่ถ่านของกิเลสที่มันหลอกลวงสัตว์โลกนั้นแหละ พวกนี้เองพวกที่จะจมลงในนรก ทั้งเป็นด้วย จมในนรกเมืองผีด้วย นี้คือกิเลสสด ๆ ร้อน ๆ อย่างนี้แหละ

        เวลานี้กำลังลากกันออกนะ กิเลสประเภทนี้จะเป็นไฟเผาโลกไม่สงสัย เอ้า ใครเก่งกว่าพระพุทธเจ้าลองดูซิน่ะ อวดดิบอวดดี ใครเก่งไปรบกัน กัดกัน ตั้งแต่หมามันก็ยังเจ็บทั้งสองตัว ตัวแพ้ตัวชนะ นักมวยต่อยกันบนเวทีมันก็ยังมีเจ็บด้วยกัน บางทีผู้ชนะยังเจ็บกว่าผู้แพ้ซะอีก นี้เราจะเอากิเลสไปอวดกิเลส อย่าอวด เหมือนเชื้อไฟอวดไฟนั้นแหละ เอาไสเข้าไปเชื้อไฟมีเท่าไร ถ้าว่าเก่งไสเข้าไป เปลวมันจะจรดเมฆที่จะให้ไฟดับเพราะเชื้อไฟไสเข้าไปไม่มีทาง               

        อันนี้กิเลสไสเข้าไปหากิเลส ลองดูซิน่ะ โลกนี้จะพินาศฉิบหายให้เห็นต่อหน้าต่อตา ทั้ง ๆ ที่คนว่าเก่ง ๆ แหละ ตัวนี้ตัวเสนียดจัญไรที่สุดในโลกอันนี้ ตัวที่ว่าเก่ง ๆ ครองอำนาจมาก ๆ จะพาโลกให้ล่มจมคือตัวนี้เอง ไม่ใช่ตัวไหน ตาสีตาสาเขาอยู่ตามท้องนาเขาไม่ได้อวดดิบอวดดีอะไร เขาก็ไม่ได้ชั่ว ไม่ได้ทุกข์ แต่พวกที่มันอวดดิบอวดดีนี้มันจะได้ความชั่วช้าเลวทราม สิ่งที่โลกไม่ปรารถนามันจะประสบกันหมดทั้งนั้นแหละ นี่คือกิเลสสด ๆ ร้อน ๆ ใครเก่งก็เอาออกไป เผาให้เห็นสด ๆ ร้อน ๆ

        ทีนี้ทางด้านธรรมะ ความสงบมีอยู่ นี่พระพุทธเจ้าสอน นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบร่มเย็นไม่มี ความสงบร่มเย็นในหัวใจแต่ละคน ๆ เพราะการปฏิบัติธรรม จิตใจไม่ดีดไม่ดิ้น ไม่โลภโมโทโสจนเกินไป อยู่พออยู่พอกินวันหนึ่ง ๆ นี้เรียกว่าธรรมครองใจ ใครอยู่ที่ไหนสบายไปด้วยกันทั้งนั้นแหละ นี่คือธรรม เราหาอย่างนี้เราก็ได้ เอาโลกนี้ทุกตัวสัตว์กลัวตายกันทั้งนั้น เมื่อเราต่างคนต่างกลัวตายอะไรจะมาเป็นภัยต่อตัวของเราจะให้เป็นความตายขึ้นมาปัดออก ๆ มันอยู่กับเราเองนี่นะ ความกล้าหาญชาญชัยเพื่อความตายก็อยู่กับเรา ความกลัวต่อความตายพลิกแพลงเปลี่ยนแปลง หลบหลีกปลีกตัวจากความตาย เช่นเพื่อหาความสงบต่อกัน ซึ่งเวลานี้กำลังไฟจะเผาโลก

        ต่างคนต่างหาความสงบต่อกัน โลกนี้เป็นโลกที่มีคุณค่ามีราคามากสุดยอดเลย การทำลายกันทั่วโลกดินแดน ฉิบหายอย่างป่นปี้ เลวร้ายสุดยอดอีกเหมือนกัน ให้โลกไปพิจารณากัน นี่ธรรมของพระพุทธเจ้า หลวงตานำมาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟัง หลวงตาก็ตัวเท่าหนูนี้แหละ แต่อาศัยธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องชี้แจงแสดงบอกท่านทั้งหลาย เพราะศาสดาองค์เอกนี้ โลกวิทูรู้แจ้งหมดแล้วทั้งดีทั้งชั่ว ทุกอย่างไม่มีอะไรเกินศาสดา นี้นำธรรมของพระพุทธเจ้ามาประกาศสอนโลก

        ถ้าเรากลัวตายอยู่แล้ว ตัวของเรากลัวตาย สัตว์โลกกลัวตายด้วยแล้ว แล้วอันใดที่จะเป็นภัยต่อความตายเวลานี้ ก็คือกำลังจะกัดจะฉีกกันด้วยความโลภ ด้วยอำนาจบาตรหลวงป่า ๆ เถื่อน ๆ นี้ละตัวไฟตัวสำคัญที่มันจะเผาโลกพินาศ ตัวอำนาจเก่ง ๆ นี้แหละ ตัวมันจะพาเลวร้ายที่สุดคือตัวอำนาจเก่ง ๆ อำนาจบาตรหลวงใหญ่ ๆ โต ๆ ทั้งโลกนี้เราจะเป็นครองโลกคนเดียว ผู้นี้แหละเป็นผู้ที่จะเป็นไฟเผาโลก เผาตัวมันด้วย เผาโลกด้วย ไม่มีเผาที่อื่นล่ะ เผาตัวนี้ล่ะ ใครต้องการนี้ก็เอา นี่กิเลสสด ๆ ร้อน ๆ อย่างนี้

        ถ้าต้องการความสงบ ต่างคนต่างปรึกษาหารือกันสิ เกิดมามีแต่ตัวร่อนจ้อน ๆ ใครได้สมบัติพัสถานเหนือเมฆมาจากไหน มันก็มาอยู่ด้วยกันมนุษย์เรา ได้หากินเป็นธรรมดาด้วยกัน มียังไงก็ขวนขวายหาอยู่หากิน เพื่อความสงบ ๆ ของครอบครัวเย้าเรือน และส่วนรวม ตลอดทั่วโลกให้มีความสงบเย็นใจด้วยธรรมปกครองโลก ไม่มีโลกใดที่จะเย็นยิ่งกว่าโลกมนุษย์ที่มีธรรม แดนสวรรค์ก็คือธรรมปกครอง พรหมโลกก็คือธรรมปกครอง นิพพานก็คือธรรมล้วน ๆ นี่คือแดนแห่งความสุข มีแต่ธรรม ๆ แดนความสุขมีอยู่ที่ไหน คือธรรมอยู่ที่นั่น ถ้าแด่นแห่งความทุกข์ที่ไหน คือกิเลสตัณหาฟืนไฟอยู่ที่นั่น นี่สด ๆ ร้อน ๆ ด้วยกัน

         ขอให้โลกทั้งหลายได้พากันพิจาราเถอะ เราก็มีศาสนาทุกประเทศนี่นะ ศาสนาไหนสอนกันให้รบราฆ่าฟัน ให้กัดให้ฉีกกันเหมือนหมูเหมือนหมา ศาสนาไหนไม่มีคำว่าศาสนาของหมานะ ศาสนาคนสอนคนให้เป็นคน ให้รู้ดี รู้ชั่ว รู้ผิด รู้ถูก รู้ความล่มจม รู้ความเจริญรุ่งเรือง ศาสนาไหนสอนทั้งนั้น สอนอย่างนี้ เราต่างคนต่างถือศาสนาทำไมถึงเห็นศาสนาที่สอนให้เป็นความสงบร่มเย็น กลายเป็นขี้เถ้าขี้ถ่าน หรือเป็นมูตรเป็นคูถ แล้วเห็นความเผารนกันให้แหลกเหลวเป็นเถ้าเป็นถ่าน นี้หรือว่าเป็นของดิบของดี ศาสนาทุกศาสนาเอามากางกันสิ เวลานี้เป็นเวลาที่จะเอาศาสนามากางกัน ทั่วโลกมีศาสนาด้วยกัน

        ศาสนาใดที่สอนโลกให้เป็นความพินาศฉิบหาย ให้รบราฆ่าฟันกันนี้มีไหม มีศาสนาไหนเอามาอวด ศาสนาของพระพุทธเจ้านี้ไม่มี แม้แต่สัตว์ดิรัจฉานในท้องของแม่ก็ไม่ให้ไปแตะต้อง ให้สิทธิ์เสมอภาค เสมอกันหมดเลย นี่ความรักสงวนตัว กลัวตายด้วยกัน ศาสนาท่านสอนกลัวตาย ทำไมพวกเราจึงกล้าหาญต่อความล้มความตาย ความฉิบหายวายป่วงของคนทั้งโลก เอาศาสนาไหนมาสอนกัน วันนี้ไปเอาศาสนามาทั่วโลก มากางดูซิน่ะ มีศาสนาไหนสอนกันให้เผากันเวลานี้มีไหม มีศาสนาไหนเป็นศาสนาที่แหวกแนว สำหรับพุทธศาสนาแล้วไม่มีเด็ดขาด สอนให้แต่ความสงบร่มเย็น

        อดอิ่ม อดไปเถอะ อิ่มไปเถอะ โลกนี้เป็นโลกอนิจจัง ขออย่าก่อเรื่องก่อราวให้เป็นฟืนเป็นไฟกันโดยหาเหตุหาผลไม่ได้ เท่านั้นเป็นที่ถูกต้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้า นี่เป็นอย่างงั้นพระพุทธเจ้าสอน สอนด้วยความเมตตาล้วน ๆ มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ  ไม่มีผู้ใดที่จะมีเมตตากรุณามหาคุณยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า ทำประโยชน์แก่โลกไม่มีประมาณเลย ทำเพื่อให้โลกพินาศเหรอ พระพุทธเจ้าสอนโลก หิตาย สพฺพปาณินํ  ทำประโยชน์แก่โลก จะเจริญรุ่งเรืองด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งภายนอกภายใน พระพุทธเจ้าสอนทั้งนั้น นี่ศาสนาพุทธเราท่านสอนอย่างนี้

        กางได้เลยศาสนาพระพุทธเจ้า ที่จะสอนให้เบียดเบียนทำลายกัน ถึงขนาดที่สังหารกันเป็นเถ้าเป็นถ่านอย่างนี้ในพุทธศาสนาไม่มี แล้วศาสนาใดมีเอามาอวด เวลานี้โลกมันก็มีศาสนาทุกคน แล้วทำไมมันจึงเป็นฟืนเป็นไฟเผากัน ศาสนาสอนให้เผากันเหรอ เอาศาสนามากางดูซะก่อน ศาสนาใดสอนว่ายังไง ก่อนที่จะกัดกันเหมือนหมาให้เอาศาสนามากางดูซะก่อน ศาสนาใดสอนว่ายังไง ถ้าให้พินาศฉิบหายมากเอาโยนให้เลย พวกเราให้เป็นเถ้าเป็นถ่านไปหมด

        ถ้าศาสนาบอกว่าให้สงบร่มเย็นพากันสงบร่มเย็นนะ เราไม่ฟังหัวหน้า ไม่ฟังผู้รู้ ผู้ฉลาดไม่ได้ เรามันโง่แสนโง่แล้วนะเวลานี้ ตาใสยิ่งกว่าตาแมว เวลาจะกัดกันมันมีตาเมื่อไร มันตาบอดหูหนวกไปหมด พากันจำไว้นะ เอาศาสนาไปกางทั่วโลก อย่าด่วนกัดกัน โลกนี้มนุษย์ สัตว์โลกเต็มโลกนี้มีคุณค่าเต็มตัวๆ ด้วยกันทุกคน นับแต่เราผู้เป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวงอันใหญ่โตก็ว่าตัวเป็นผู้มีอำนาจ มีคุณค่ามีราคา เขาก็มีเหมือนกันกับเรา เอากางกันออกมาเดี๋ยวนี้ เอาศาสนาออกกาง ศาสนาท่านสอนให้มีความสงบร่มเย็นทั้งนั้น ศาสนาใดก็ตามสอนไปตามนิสัยวาสนาของผู้ที่จะเป็นเจ้าของศาสนา แต่ไม่สอนให้โลกฉิบหายวายป่วง ศาสนาใดก็เป็นอย่างนั้น

        ศาสนาสอนโลกให้มีความสงบร่มเย็น เอาศาสนามากาง ถ้าศาสนาว่างั้นแล้ว เราเป็นลูกเต้าเหล่ากอของศาสนาให้เลิกกัน อย่ามากัดกัน นี้เรื่องลัทธิของหมา ไม่ใช่ลัทธิของศาสนาที่สอนโลกให้ร่มเย็น พากันจำทุกคน วันนี้เอาศาสนาต่าง ๆ ทั่วโลกมากางกัน ท่านสอนว่าให้กัดกันเหรอ ถ้าศาสนาไม่นิยมแล้วเจ้าของผู้ที่ถือศาสนา ซึ่งเวลานี้จะกัดกันอยู่นี้ สอนว่ายังไง อาจารย์สอนว่ายังไง พ่อคือเป็นเจ้าของศาสนา ท่านสอนพวกเราว่ายังไง ถ้าเราเป็นลูกที่ดีอย่าฝืนพ่อนะ พ่อของเราแต่ละคน ๆ คือเจ้าของศาสนา จะเป็นศาสนาใดก็คือพ่อของศาสนานั้น ๆ

        ใครนับถือศาสนานั้นเป็นลูกของศาสนานั้น และลูกของศาสนานั้น ๆ ฟังพ่อ พ่อสอนว่าไง พ่อสอนว่าให้รับแก่รังควานไปทุกแห่งทุกหน ด้วยอำนาจป่า ๆ เถื่อน ๆ ของเรานี้กลืนไปหมดอย่างนั้นเหรอ ถ้าศาสนาท่านไม่สอนอย่างนั้นอย่าฝืนทำนะ ฉิบหายจริง ๆ ไม่สงสัย ใครอย่าอวดรู้อวดฉลาดยิ่งกว่าธรรม ธรรมเหนือทุกอย่างแล้ว ถ้าฝืนธรรมต้องจมด้วยกันนั่นล่ะ พากันจำทุกคน ทุกคนเอาศาสนาไปกางด้วยกัน เราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ มีศาสนาเป็นเครื่องสอน ศาสนาใด ๆ ก็ตามสอนคนให้ดี ๆ สอนคนให้มีความสงบร่มเย็นทั้งนั้นแหละ ให้เอาไปกาง ใครถือศาสนาใดเอาไปกาง

        พ่อของเราคือเจ้าของศาสนาสอนว่ายังไง เมื่อพ่อของเราคือเจ้าของศาสนาสอนว่า ยังไงให้ปฏิบัติตามเจ้าของนั้น หรือศาสนาใดที่แหวกแนวมาสอนเหยียบศาสนาอื่น ๆ ว่าศาสนาเรานั้นเลวร้าย มีศาสนาเราเท่านั้นบีบบี้สีไฟกินกลืนคนยิ่งกว่ายักษ์ ก็ให้มันศาสนาเอาออกมาประกาศอวดศาสนาทั้งหลายลองดูซิ วันนี้เอาศาสนาออกกางกันนะ ศาสนาสอนว่าไง ถ้าศาสนาให้ความสงบร่มเย็น อย่าฝืนศาสนา ถ้าเห็นว่าตนมีราค่ำราคา เป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่ ไม่พลัดพรากจากกัน ตายด้วยความถูกเผาเป็นเถ้าเป็นถ่านแล้ว ให้ปฏิบัติตามธรรม ถ้าต้องการเป็นเถ้าเป็นถ่านแล้วเอาเลย แหลกเลยไม่สงสัย เท่านี้ล่ะพอ

        วันนี้ก็เป็นอันว่าเป็นที่พอใจกับพี่น้องทั้งหลาย ตั้งแต่พี่น้องทั้งหลายชาวไทยเรามีหลวงตาเป็นผู้นำ อุตส่าห์บึกบึนมาขนาดนี้ เรายังไม่ได้เห็นความบกพร่องของพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศเลย มีแต่ต่างท่านต่างบึกบึนไปด้วยหัวหน้าๆ  จนกระทั่งปรากฏเวลานี้ทองคำเรา ซึ่งไม่เคยได้เลยล่ะจากที่ไหน ๆ ก็มาได้แล้วเวลานี้ ๖ ตันกว่าแล้วนะ ยังขาดอยู่ประมาณ ๓ ตันกว่าจะถึง ๑๐ ตัน แล้วดอลลาร์เราจะเข้าถึง ๑๐ ล้านแล้ว ก้าวเข้ามา ๆ ส่วนเงินสดก็เคยประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบแล้วว่า ได้เข้าคลังหลวงซื้อทองคำนี้เพียง ๑,๑๑๒ ล้านเท่านั้น

        นอกจากนั้นกระจายทั่วประเทศไทย จึงไม่ได้นับอันนี้นะ มีจำนวนเป็นพัน ๆ หมื่น ๆ ล้าน ออกไปทุกแห่งทุกหน เดินไปที่ไหนจะเห็นแต่สิ่งก่อสร้าง ที่ออกจากน้ำใจพี่น้องทั้งหลายเป็นเงินเป็นทองผ่านมาหลวงตาบัว ยื่นออกเป็นเงินเป็นทอง ค่าจ้างที่นั่นที่นี่ตลอด เครื่องไม้เครื่องมือแพทย์เต็มไปหมด นี่ละเงินสดที่ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบเป็นสัดเป็นส่วนจริง ๆ เหมือนทองคำประกาศไม่ได้ เพราะมันกระจายทั่วประเทศไทย กรุณาทราบนะ หลวงตาขอขอบพระคุณ และอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลาย

        ตั้งแต่วันเริ่มแรกที่หลวงตาเป็นผู้นำ ยังไม่เคยมีรายใดของคนไทยเราที่รักชาติได้มาประกาศตนเป็นข้าศึกต่อการนำของหลวงตาบัว พร้อมกับพี่น้องทั้งหลายนำกันเต็มที่นี้ พวกเหล่านี้มาก่อกวนนี้ หรือทำลายเรา หรือขัดขวางเราอย่างนี้เราก็ไม่มีในคนไทยรักชาติด้วยกัน มีแต่ต่างคนต่างหนุนมา มีเท่าไรหนุนมาๆ  ตะกี้นี้ได้ทองคำเกือบกิโล ของเล่นเมื่อไร ทองคำที่เราได้แล้วเวลานี้ ๕๒๕ กิโล เป็นที่ตายตัวเรียบร้อยแล้ว เข้าในบัญชีเรียบร้อยแล้วเวลานี้ แล้วดอลลาร์ก็ได้ ๔๐๐,๐๐๐ นี่ก็เข้าบัญชี เขาจดเรียบร้อยแล้ว ได้มาทีหลังไม่ว่าทองคำและดอลลาร์นี่เราจะเก็บไว้พักหน้าต่อไป

        กรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบนะ จำนวนทองคำและดอลลาร์ที่เศษเหลือนี่เราจะเก็บไว้พักหน้า พักนี้สมบูรณ์แบบแล้ว จึงขอขอบคุณกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันด้วย และต่อไปนี้เราก็อุตส่าห์พยายามทุกคน นี่ละผลแห่งความรักชาติ ผลแห่งความสามัคคี ทำชาติไทยของเราให้มีความอบอุ่นแน่นหนามั่นคงขึ้นทุกด้านทุกทางนะ ต่อไปนี้ขอให้ใช้พยายามอย่างนี้ตลอดไป บ้านเมืองของเราจะชุ่มเย็นเป็นสุข ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยโดยทั่วกันเทอญ

 

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันต่อวัน

ได้ที่ www.Luangta.com หรือ Luangta.or.th


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก