ให้เน้นหนักเรื่องอรรถธรรมที่ศาสนานั้นๆ แสดงไว้
วันที่ 12 เมษายน 2546 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม

วันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๖

“ให้เน้นหนักเรื่องอรรถธรรมที่ศาสนานั้น ๆ แสดงไว้”

 

        (ลูกศิษย์อ่านแถลงการณ์เรื่องการแสดงความสามัคคีธรรม เพื่อให้มีการยุติการละเมิดต่อศีลธรรมของชาติมหาอำนาจ ตามที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นผู้นำกองกำลังบุกรุกด้วยอาวุธยุทธ์โธปกรณ์นานาชนิดเข้าทำลายล้างชีวิต และทรัพย์สินของชาติ และประชาชนชาวอิรักอย่างน่าอเนจอนาถด้วยการละเมิดต่อศีลธรรมที่ปกป้องคุ้มครองให้มวลมนุษย์ชาติร่มเย็นเป็นสุข และฝ่าฝืนต่อกฎบัตรสหประชาชาติ ศิษยานุศิษย์ของหลวงตามหาบัวร่วมกับองค์กรมุสลิมในประเทศไทย และองค์กรศาสนาฮินดู และซิกตลอดจนศาสนาอื่น ๆ ที่ประดิษฐานอยู่บนผืนแผ่นดินไทย พร้อมเพรียงกันแสดงความสามัคคีธรรม เพื่อให้มีการยุติการละเมิดต่อศีลธรรมของชาติมหาอำนาจดังต่อไปนี้

๑.     เชิญชวนพี่น้องทุกชาติทุกศาสนาร่วมกันเข้าชื่อเพื่อคัดค้าน และไม่เห็นด้วยต่อการละเมิดศีลธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ได้ไม่น้อยกว่า ๑ ล้านชื่อ เสนอต่อเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เสนอต่อองค์กรสหประชาชาติ

๒.     ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากการละเมิดต่อศีลธรรมของชาติมหาอำนาจในครั้งนี้ โดยกิจกรรมแรกกำหนดดำเนินการต่อไปนี้

          ๒.๑          วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยพร้อมกัน ณ ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๗.๐๐ น. นิมนต์พระภิกษุสามเณรประมาณ ๑๐๐ รูป ออกรับบิณฑบาต รับถวายสังฆทานและบังสุกุล และอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากผลของสงครามในครั้งนี้ เวลา ๑๑.๓๐ น. นำพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตามหาบัวแสดง ผู้แทนแต่ละศาสนานำคำสอนแสดงต่อพี่น้องประชาชนบริเวณสถานทูตอเมริกา และส่งมอบเอกสารธรรมดังกล่าวให้กับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย เวลา ๑๑.๔๕ น. เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกชาติทุกศาสนาที่รักความเป็นธรรมพร้อมเพรียงกัน แสดงความสามัคคีจับมือกัน จากบริเวณหน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกาไปตามถนนวิทยุ ถนนหลังสวน ซอยหลังสวน ถนนสุขุมวิท และถนนวิทยุเป็นวงกลม สงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยต่อการละเมิดศีลธรรมของชาติมหาอำนาจเป็นเวลา ๕ นาที

๓.  ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการเชิญชวนพี่น้องชาวไทยบริจาคอาหารและเวชปัจจัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามโครงการรวมน้ำใจสู่อิรัก จึงแถลงมาเพื่อกรุณาทราบโดยทั่วกัน คณะศิษยานุศิษย์หลวงตามหาบัว วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ )

          หลวงปู่ลีพร้อมกับบรรดาลูกศิษย์มาถวายทองคำ ๓ กิโล ๓๕ บาท ๗๕ สตางค์ ดอลลาร์ ๔,๐๖๕ ดอลล์ เงินสด ๑๑๐,๓๗๐ บาท เช็ค ๓๔,๕๐๐ บาท ยูโร ๑๐๐ ยู เงินปอนด์อังกฤษ ๒๐ ปอนด์ อนุโมทนาทั่วหน้ากัน (สาธุ) แล้วจากนี้ให้บอกธรรมลี ไปหาหมดทั้งกรุงเทพฯ เราจะรออยู่ที่ศาลา ไปหามาให้ได้มาก ๆ  ไปหามาให้ได้มาก ๆ คราวนี้เรามีทองคำเหลือไว้เยอะอยู่นะ ดูว่าไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโล ทองคำและดอลลาร์เราจะเหลือเยอะเหมือนกัน เราตั้งต้นใหม่ คราวนี้ทุ่มลงไปอย่างไม่คาดฝันว่าจะได้ทองคำขนาดนี้ และดอลลาร์ขนาดนี้ ก็ได้แล้ว ทีนี้ยังเหลืออีกตั้งต้นใหม่ก็ไม่คาดฝัน และได้มากอีกเหมือนกัน

          นี่ละการแต่งเนื้อแต่งตัวคนไทยเราดูสวยงามมาก ดูแล้วชื่นตาชื่นใจ เป็นศีลเป็นธรรม ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน ไม่ได้เหมือนกิเลสพาแต่งเนื้อแต่งตัว ดูแล้วเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กัน ของชาติไทยเราเป็นหลักเป็นเกณฑ์ต่อชาติตัวเองนะ อย่าไปเหลาะ ๆ แหละ ๆ  คว้านู้นคว้านี้แล้วเข้ามาทำลายกฎระเบียบ หรือประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้เสียไป ไม่สมควรอย่าง บรรพบุรุษของเราไม่เห็นด้วย เพราะท่านแต่งมาเป็นระเบียบเรียบร้อยมาตลอด บรรพบุรุษของเรา ปู่ ย่า ตา ยาย พาปฏิบัติดำเนินตลอดการแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามน่าดู มองเห็นกันแล้วยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นฐานะที่ควรเคารพนับถือเป็นชั้น ๆ เพราะการแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามที่ควรเคารพยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน

ไม่ได้เหมือนกิเลสที่พาให้แต่ง พาให้แต่งนี่เหมือนเปรตเหมือนผี ยิ่งเข้ามาในวัดด้วยแล้ว เราจะดูไม่ได้ ดีที่เราไม่เอาค้อนปาเอา มาในวัดป่าบ้านตาด มันดูไม่ได้จริง ๆ มันถือนี้เป็นมงคล มงคลอะไรมันจะมาเผาทั้งชาติบ้านเมืองให้ล่มจม ศาสนาก็จะไม่มีเหลือนะ ยิ่งหนาแน่นขึ้น ยิ่งหน้าด้านขึ้นนะคนไทยเรา การแต่งเนื้อแต่งตัว เลยจะไม่ได้อะไรติดเนื้อติดตัว มันจะปิดเฉพาะหีมันเท่านั้น นอกนั้นมันจะเปิดไว้หมดเลย นี้ยิ่งดูไม่ได้ ยิ่งเลวกว่าเปรตกว่าผี อย่าทำเมืองไทยเรา เรามีหัวใจ

เราเป็นลูกคนไทยขอให้ระลึกถึงชาติไทยเรา ปู่ ย่า ตา ยาย เราพาดำเนินยังไง อย่าระลึกถึงเรื่องฟืนเรื่องไฟที่จะมาเผาไหม้บ้านเมืองของเรา อย่าคิด อย่าพากันตำหนินะพี่น้องทั้งหลาย การแต่งเนื้อแต่งตัวตามกฎระเบียบของเมืองไทยเราไม่มีอะไรเสียหาย เราดูมาตลอดนะ เอามาเทียบมาเคียงทุกอย่างก็เพื่อชาติไทยของเรานั้นเอง การแต่งเนื้อแต่งตัว ประเพณีของคนไทยเต็มตัวแล้วสวยงามหมด คนเฒ่าคนแก่มองเห็นกัน เคารพกันยิ้มแย้มแจ่มใส

ไม่ได้เหมือนกิเลสตัณหาเป็นฟืนเป็นไฟ เข้าไปแล้วเป็นไฟต่อกันเลยไม่มีวัย กิเลสเข้าไปเป็นอย่างงั้น ทำให้จิตใจกำเริบเสิบสาน หาความเคารพกันไม่ได้นะ มีแต่ราคะตัณหา แต่สำหรับธรรมะนำมาเป็นขนบประเพณีอันดีงามนี้ เช่นการแต่งเนื้อแต่งตัว ไปที่ไหนสวยงามน่าดู เคารพกันได้อย่างสนิทใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน ด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวนี่สำคัญมากนะ ขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้

มีเท่าไรเอามาอีก เราจะเอาทั้งเงินสอนทั้งคนนั้นแหละ เอามา เรามอบคราวนี้แล้วเราก็จะได้ทองคำเป็นต้นทุนเข้าไปอีก ระยะนี้ก็ดูเหมือนไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลแล้วนะ แล้วดอลลาร์ก็คิดว่าไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ ขึ้นไป

ฟัง เงียบ ยังไงกันเนี่ย บัดกรีปากให้เรียบร้อยด้วยตะกั่ว แล้วเปิดหูฟัง ทางนี้จะเปิดปากแสดง มันยังไงนัก ปากตั้งแต่เช้าจนกระทั่งป่านนี้ เปิดตลอดพูดตลอด ผู้มีปากเหมือนกันจะพูด  เลยต้องได้ปิดปากตัวเองไว้ ทีนี้เราจะเปิดปากเราให้ปิดปากพวกนั้นนะ ฟัง

วันนี้เท่าที่หนังสืออะไรที่เขาออกมาเมื่อเช้า แถลงการณ์เรื่องความสงบของชาติบ้านเมือง นี่เป็นความมุ่งหมายของคนเรียกว่า ออกในประเทศไทยเราแต่กระจายถึงทั่วคนทั้งโลก ต้องการสันติสุขด้วยความเป็นธรรมทั่วหน้ากัน สัตว์ก็ให้อยู่เป็นสุขของสัตว์ มนุษย์ให้อยู่เป็นความสุขของมนุษย์ เด็กให้อยู่เป็นความสุขของเด็ก ของผู้ใหญ่ ตามขั้นตามภูมิไป ไม่ให้มีรังแกและทำลายกัน เด็กก็เป็นสุข สัตว์ก็เป็นสุข มนุษย์ทั่วไปไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยต่างวัยกันก็ตาม แต่ความให้อภัยซึ่งกันและกันถือธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้ว โลกก็สงบร่มเย็นทั่วหน้ากันตั้งแต่สัตว์ไปถึงมนุษย์ แล้วทั่วโลกดินแดนมีทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์จะเป็นความสงบทั่วหน้ากันด้วยอำนาจแห่งความมีเมตตาให้อภัยซึ่งกันและกัน ไม่ถืออำนาจบาตรหลวงเป็นการทำลายสิทธิของเขา ชีวิตเขารักษามาตั้งแต่วันเกิดเป็นสิทธิ ของสัตว์ของบุคคลที่รักษาตัวเอง ไม่ควรจะไปทำลายสิทธิเขาที่รักสงวนมาก เช่นเดียวกับเรารักสงวนชีวิตจิตใจของเราอย่างนั้นเหมือนกัน

เพราะงั้นโลกที่จะอยู่เย็นเป็นสุขได้ต้องมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง มีธรรมเป็นเครื่องชุบเลี้ยงน้ำใจ ไม่ว่าจะประเทศใหญ่ประเทศเล็กขนาดไหนถ้าไม่มีธรรมแล้วเป็นไฟได้ด้วยกันทั้งนั้น นี่ธรรมมีอยู่ในโลกของเรา เรื่องศาสนาก็มีอยู่ทั่วไป ศาสนาเกี่ยวกับธรรมสอนความดีงาม มีการไม่รังแกหรือเบียดเบียนทำลายกันเป็นสำคัญ สำหรับมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันให้เห็นอกเห็นใจ นี้มีทุกศาสนา ถึงเราไม่ได้เห็นทุกศาสนาก็ตาม การสอนศาสนาต้องเอาธรรมเข้าไปสอน

ธรรมก็คือความไม่เบียดเบียน ความไม่ทำลายกัน ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ให้อยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน นี้คือศาสนาของแต่ละศาสนาจะต้องสอนอย่างนี้ ถึงจะเกี่ยวถึงเรื่องว่ามีจิตตวิญญาณนำไม่นำก็ตาม เจ้าของศาสนาก็คือคนมีชีวิต มีจิตตวิญญาณเหมือนกัน เป็นแต่เพียงไม่ระบุออกมาว่าวิญญาณเป็นผู้นำหน้าของศาสนา หรือไม่นำเท่านั้น ความจริงก็คือวิญญาณเป็นผู้นำหน้าของศาสนาแต่ละศาสนาด้วยกัน ความผิด ถูก ชั่ว ดี ออกมาจากความคิด ความไตร่ตรองเหมือนกันหมด เป็นแต่เพียงว่าไม่ออกชื่อประกาศอย่างโจ่งแจ้ง

อย่างที่พุทธศาสนาเรานี้ ท่านให้นามประกาศลั่นลงมาเลยว่า พุทธศาสนาสอนลงที่จิตใจ หมายถึงวิญญาณเต็มดวงเลย ว่างั้นเถอะ ท่านแสดงไว้ในบาลีว่า มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมายา เราไม่แยกทางดีทางชั่ว เราเอาแต่ต้นนี้ก่อน ว่าสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นสำคัญ มีใจเป็นใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งดีทั้งชั่วจะสำเร็จไปจากใจทั้งนั้น เพราะฉะนั้น ใจจึงควรได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีด้วยศีลด้วยธรรม แล้วใจจะนำตัวเอง และนำส่วนรวมตลอดโลกสงสารให้เป็นไปด้วยความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากัน

นี่เวลานี้โลกเรากำลังระส่ำระสายวุ่นวายเกี่ยวกับการจะแย่งอำนาจบาตรหลวง หรือแย่งความเป็นใหญ่เป็นโต หรือแย่งลาภยศสรรเสริญ บ้าบิ่นอะไรเราก็ไม่ทราบด้วยแหละ เพราะเราไม่ได้ไปศึกษาดู เป็นแต่เพียงมันแว่ว ๆ  เข้ามา ทั่วประเทศ เข้ามาหูของเรา เราก็นำออกมาพูด อันนี้เป็นสิ่งทำลาย ความโลภ โลภไม่มีเมืองพอ นี้คือการทำลายโลกให้พินาศได้ ความโกรธเมื่อไม่พอใจแล้วทำลายได้ นี่ก็ทำลายให้โลกพินาศฉิบหายได้ พวกราคะตัณหานี่ชอบอะไรก็เอาตามใจชอบ อะไรไม่ชอบฆ่าขาดสะบั้นไปเลย นี่ก็ราคะตัณหาตัวรุนแรงมาก ก็คือตัวนี้

กิเลสสามตัวนี้ถ้าได้ครองหัวใจใคร ยิ่งครองหัวใจผู้มีเขาสมมุตินิยมว่า เป็นผู้มีอำนาจบาตรหลวงด้วยแล้วจะทำลายโลกได้อย่างขาดสะบั้นไปเลย ไม่มีเหลือ นี่ธรรมท่านไม่เห็นด้วย ความสงบร่มเย็นคือธรรม ใครอยู่ที่ไหนให้มีความสงบร่มเย็น เวลานี้บ้านเมืองก็มีคนมาก ความสุขความเจริญก็ต่างคนต่างต้องการด้วยกันทั่วหน้า ไม่มีใครเว้นได้เลยว่าไม่ต้องการความสุข แม้แต่สัตว์ดิรัจฉานก็ต้องการความสุข ความสุขนี้ควรจะมีอยู่ในหัวใจของสัตว์ โดยเห็นใจซึ่งกันและกัน เพราะเขาต้องการความสุข

จึงไม่ควรที่จะบีบบี้สีไฟทำลายด้วยทำลายด้วยอำนาจป่าเถื่อน ดังที่กิเลสสามตัวนี้แสดงออกมาอย่างเปิดเผย เราควรจะระมัดระวังกัน การทำความสงบของคนทั้งโลก นี้ละคือคุณค่าของโลกนะ ทำความสงบร่มเย็นด้วยธรรมของคนทั้งโลก นี้คือคุณค่ามหาศาลของโลก แต่การทำลายโลกด้วยความบีบอำนาจอวดอำนาจวาสนาของตนป่าๆ  เถื่อน ๆ นี้คือไฟบรรลัยกัลป์เผาโลกได้อย่างขาดสะบั้นหั่นแหลก จึงไม่ควรจะนำมาใช้ในโลกของเราที่อยู่ร่วมกันเป็นบึกแผ่นมั่นคงมาตลอด

เวลานี้มนุษย์เราก็มีอยู่ทั่วโลกต้องการความสงบร่มเย็นทั้งเขาทั้งเรา ครอบครัวเขาครอบครัวเรา บ้านเขาเมืองเรา ต้องการความสงบร่มเย็นเหมือนกัน จึงไม่ควรเอาฟืนเอาไฟไปเผาไหม้กันโดยหาเหตุหาผลไม่ได้ ที่มาอ้างอำนาจบาตรหลวงของตัวเองด้วยป่า ๆ เถื่อน ๆ ที่โลกไม่เห็นด้วยนั้นแล้ว ยังไงก็ไม่เจริญ แล้วยิ่งผู้ที่สำคัญว่าตนมีอำนาจบาตรหลวงใหญ่โตที่จะทำลายโลก นั้นแลคือผู้จะทำลายตัวเอง จะไม่นอกเหนือจากธรรมนี้เลย ใครเป็นผู้มีอำนาจบาตรหลวงป่า ๆ เถื่อน ๆ จะไม่ฟังเสียงใคร จะฟังเสียงแต่อำนาจตัวเอง อำนาจตัวเองนั้นแหละมันจะมาทำลายตัวเองให้ขาดสะบั้นหั่นแหลกไป โดยไม่ต้องสงสัย ถ้าผู้ต้องการความสุขความเจริญโดยอรรถโดยธรรมแล้วสิ่งใดที่ผิดควรละ ควรเว้น อยากเท่าไรก็ไม่ทำ ชื่อว่าผู้สงวนตัว เรื่องภัยก็ไม่เกิด

อันนี้จึงขอฝากธรรมไว้กับบรรดาพี่น้องทั้งหลาย กระจายออกไปถึงศาสนาทุกศาสนา เพื่อโลกให้มีความร่มเย็นต่อโลกของเรา อย่าให้กิเลสตัณหาความหลงตัวลืมตัวเข้ามามีอำนาจบาตรหลวงป่า ๆ เถื่อน ๆ ทำลายให้พินาศฉิบหายไป จะไม่มีมนุษย์เหลืออยู่ในโลกนี้เลย จะเหลือแต่เถ้าแต่ถ่าน แม้ผู้มีอำนาจมากขนาดไหนนั้นคือเถ้าคือถ่านอันดับหนึ่งนั้นแหละ จะไม่มีใครมีชิ้นดีในโลกนี้ ถ้าเอาธรรมเข้าครองใจแล้วจะเป็นความสุขความสำราญบานใจทั่วหน้ากัน

วันนี้จึงฝากธรรมะไว้นี้เพื่อส่งไปทางศาสนาใด ให้เป็นการปรึกษาปรารภด้วยกัน ในฐานะที่ว่าเราเป็นผู้แทนของศาสนานั้น ๆ เรียกว่าเป็นเจ้าของของศาสนานั้น ๆ ที่ออกมาประกาศแล้ว ขอให้ท่านเหล่านี้ได้นำไปพินิจพิจารณา ให้สงวนหรือให้เน้นหนักทางเรื่องอรรถธรรมที่ศาสนานั้น ๆ แสดงไว้แล้ว คือความสงบร่มเย็นของโลกทั่วหน้ากัน นี่เป็นความมุ่งหมายของศาสนาทุกศาสนา จึงขอให้ท่านทั้งหลาย ผู้ที่เป็นผู้รักศาสนา นำธรรมะข้อนี้ไปแสดงเพื่อความร่มเย็นแก่โลกทั่วหน้ากัน หลวงตาก็เป็นผู้แทนของพุทธศาสนาผู้หนึ่ง จึงได้ฝากความไว้วางใจ ความสงบร่มเย็นกับพี่น้องทั้งหลาย มาจากอรรถจากธรรมของศาสนานั้น ๆ มารวมตัวกันเข้า แล้วเป็นความสงบร่มเย็นอันใหญ่หลวงแก่โลกของเรา

จึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาชาวศาสนาทั่วโลกดินแดนให้มีความสุขความเจริญ ความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันเทอญ

 

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันต่อวัน

ได้ที่ www.Luangta.com

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก