พระพุทธเจ้าไม่สอนให้เอารูปไปสวรรค์นิพพานแทน
วันที่ 24 สิงหาคม 2546 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

ค้นหา :

      

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ [เช้า]

พระพุทธเจ้าไม่สอนให้เอารูปไปสวรรค์นิพพานแทน

(ลูกศิษย์: หลวงตาเมตตาให้อ่านแถลงการณ์เรื่อง การทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานีให้รับทราบทั่วหน้ากัน ด้วยปรากฏว่า มีการเผยแพร่เอกสาร มีข้อความพาดพิงถึง พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน), ฯพณฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี, ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี, ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, นายสุขุมพงษ์ โง่นคำ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และพลอากาศตรี นายแพทย์เฉลิมชัย เครืองาม เลขานุการ ดร.วิษณุฯ เกี่ยวข้องกับการทอดกฐิน วัดป่าบ้านตาด ซึ่งได้กำหนดเป็นกฐินสามัคคี ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยอ้างว่า เป็นคำพูด และหรือ ข้อตกลงต่าง ตลอดจนข้อความที่เป็นความส่วนตัวของบุคคลต่าง ที่ถูกกล่าวถึง อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เกิดความเสียหายแก่ท่านที่ถูกกล่าวถึง และกระทบกระเทือนต่อวัตถุประสงค์ของโครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัวฯ ด้วย

เอกสารที่มีการเผยแพร่ด้วยวิธีการต่างๆระหว่างวันที่ ๑ ส.ค. - ๒๓ ส.ค. ๒๕๔๖  ซึ่งปรากฏรายนามบุคคลดังกล่าวแล้วข้างต้น คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ขอความกรุณาชี้แจงว่า โครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัวฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด และขอความกรุณาเรียนว่า การทอดกฐินสามัคคี วัดป่าบ้านตาด เป็นไปตามที่กำหนดไว้ โดยเรียนเชิญประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทุกฝ่าย ทั้งข้าราชการฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ ตลอดทั้งสาธุชนทั้งมวลพร้อมใจกัน ทอดกฐินสามัคคีเพื่อชาติไทย ในวันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ เริ่มพิธีเวลา ๐๖.๓๐ น. วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

จึงแถลงมาเพื่อกรุณาทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ ……………………………………

(นายทองก้อน วงศ์สมุทร)

กรรมการประชาสัมพันธ์

โครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัวฯ

๒๓ สิงหาคม๒๕๔๖

        มีผู้เข้าใจผิดซึ่งเป็นบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้านั้นแหละ ความเข้าใจผิดออกในแง่ต่าง ๆ ไม่มีเจตนาที่จะทำความเสียหายแก่ผู้ใด แต่เนื้อหาของคำ หรือของจดหมาย หรือคำโฆษณาชี้แจงออกไปนั้นมันมีส่วนได้กระทบกระเทือน จึงได้มาแก้ไข โดยหลวงตาเองเป็นผู้สั่งให้แก้ไขดัดแปลง เพราะการดำเนินงานเพื่อช่วยชาตินี้ไม่ให้มีส่วนกระทบกระเทือนแก่ท่านผู้หนึ่งผู้ใด เพราะต่างคนต่างเป็นลูกชาวไทยหวังช่วยชาติด้วยเจตนาดีด้วยกันทั้งประเทศ แต่อาจจะมีข้อคิดหรือคำพูดผิดเพี้ยนไปตาม ๆ อาจให้เกิดความกระทบกระเทือนได้ จึงได้เรียนมาให้ทราบในบัดนี้เป็นสองครั้งด้วยกัน เอาละพากันเข้าใจ พอเท่านั้นแหละไม่พูดมาก เข้าใจแล้วนะ

        ดอลลาร์ที่ได้รับบริจาคมารวมแล้วเป็นจำนวน ๒๖๙,๑๖๒ ดอลล์ ยังขาดอยู่อีก ๓๐,๘๓๘ ดอลล์ จะครบจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล์ ที่จะมอบเข้าคลังหลวงในไม่ช้านี้ กรุณาทราบตามนี้ ดอลลาร์ยังขาดอยู่ ๓๐,๘๓๘  จะครบจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล์  ที่จะมอบในระยะต่อไปนี้ กรุณาเร่งเอาให้ได้ ๓๐๐,๐๐๐ ที่เราจะมอบพร้อมกับทองคำคราวนี้ ๓๐๐,๐๐๐ กำหนดไว้แล้วว่าจะมอบเพียง ๓๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์นะ คราวนี้เราจะมอบเพียง ๓๐๐,๐๐๐ เท่านั้น เพราะเราเน้นหนักทางทองคำมากนะ ทองคำคราวนี้จะให้ได้มากทีเดียว เพื่อแบ่งเบาข้างหน้า ถ้าไม่หนักกว่านี้ข้างหน้าจะหนักมาก เลยให้หนักซะตอนนี้ ดอลลาร์กะเอาไว้ว่าจะให้ได้ ๑ ตันนะที่จะมอบคราวนี้ กำหนดไว้แล้วว่าให้ได้ ๑ ตัน แล้วดอลลาร์ให้ได้ ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล์

        เพราะงั้นจึงเร่งเข้าทุกด้านเลย        ทองคำก็เร่ง ดอลลาร์ก็เร่ง ไม่มีอะไรที่จะไม่เร่งเพราะมันขาดทุกอย่าง ๆ ต้องเร่งซิ (โยมนำพระพุทธรูปมาถวายหลวงตา) พระพุทธรูปเอามานี่มันพิลึกพิลั่นนะจนหาที่เก็บไม่ได้ ใครก็เอาพระพุทธเจ้ารูปมาซื้อ เลยกลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสินค้าอันใหญ่หลวงเวลานี้ ทำมักง่าย ทำสบายมาก เอาพระพุทธเจ้า ซื้อพระพุทธเจ้ามาองค์หนึ่งกี่บาทแทนเท่านั้นพอแล้ว ไม่ต้องขวนขวายหาความดีอย่างอื่นอย่างใดแหละ ยิ่งการภาวนาแล้วยิ่งหลับครอกตั้งแต่เข้าไปในบริเวณบ้าน ยังไม่ได้เข้าห้องพระนะ แล้วก็เอาพระนี่ไปถวายพระ ไปถวายพระอย่างง่ายดาย ๆ มากทีเดียว ไปดูซิห้องพระห้องไหน ๆ เต็มไปหมดตั้งแต่ห้องพระที่เอาไปถวายท่านด้วยความมักง่าย ๆ พระพุทธเจ้ากลายเป็นสินค้าอันใหญ่หลวงเวลานี้ โอ้ย ถวายง่ายมากทีเดียวพระพุทธเจ้ารูปเต็มไปหมด ที่ไหนก็ดี

        ด้านวัตถุนี้เกลื่อนทีเดียว แต่ด้านนามธรรมคือประพฤติตัวให้เป็นคนดีไม่ค่อยปรากฏนะ นี่ละมักง่ายชุ่ย ๆ เหลือเกิน ในวัดป่าบ้านตาดไม่ค่อยเหมือนใครนะ พระพุทธรูปเอาไปให้ให้เอากลับคืน แล้วอะไรต่ออะไรที่ไม่เป็นหน้าเป็นหลังทำด้วยความมักง่ายชุ่ย ๆ นี้ศาสนาไม่ใช่ความมักง่ายให้เอาคืนเลย พระพุทธรูปไปถวายเรามากต่อมากเราไม่เอา เรากราบพระพุทธเจ้าทุกเวลา เอากลับคืนว่างั้นเลย ให้เอาคืนจริง ๆ นะเรา เลอะเทอะมากเวลานี้ ถ้าจะรับไป ๆ จะเสริมคนให้มากขึ้น จึงต้องเด็ดกันตรงนี้ให้ได้ข้อคิดบ้างนะ ไปที่ไหนมีแต่พระพุทธรูปเต็มกุฏิพระจนจะนอนไม่ได้นะ พระท่านก็เกรงใจซิ คนนั้นก็ไป คนนี้ก็เอาพระพุทธรูป คนนั้นก็เอาพระพุทธรูป คนนั้นก็ของขลัง คนนี้ก็ของขลัง ในกุฏิพระมีตั้งแต่ของขลัง ๆ แต่พระที่อยู่ในกุฏิจะขลังหรือไม่ขลังเราก็ไม่รู้นะ เต็มไปหมดนะเวลานี้

        ชาวพุทธเรามักง่ายเอาเหลือประมาณ วัดป่าบ้านตาดจึงไม่ค่อยมีพระพุทธรูป มีแต่เฉพาะองค์ที่กราบไหว้บูชาเป็นประจำเพียงองค์สององค์พอแล้ว ไม่ได้หรูหราฟู่ฟ่าแบบโลกทั้งหลายทำกันนะ เขาเอาไปถวายเราให้เอาส่งคืน เราไม่รับเราบอก ให้มากต่อมาก ไม่งั้นวัดป่าบ้านตาดเต็มไปด้วยพระพุทธรูป ไม่ใช่ธรรมดานะ เราไม่รับ เราพิจารณาโดยเหตุผลทุกอย่างแล้ว ถ้ารับแล้ว ๆ มันจะเสริมคนให้มักง่ายตลอดไปเลย เราจึงไม่รับแล้วสอนด้วย ๆ ให้รู้ความพอเหมาะพอดี ไปที่ไหนมีแต่พระพุทธรูปเต็มวัดเต็มวา ใครก็ยื่น เอ้า พระ ๆ ไปอย่างงี้นะ ทำมักง่ายเหลือเกิน ไปที่ไหนมีแต่เอาพระพุทธรูปไปถวายพระ ให้พระพุทธเจ้าไปสวรรค์นิพพาน แทนพระพุทธเจ้าไปนิพพานแล้ว เจ้าของทำชุ่ย ๆ พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระองค์ชุ่ย ๆ มักง่ายสุกเอาเผากิน

        อันนี้ละอันหนึ่งนะ พี่น้องทั้งหลายจำเอานะ ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัว ดีกว่าที่จะไปทำชุ่ย ๆ ต่อพระพุทธเจ้า อย่างที่เห็นมานี ชุ่ย ๆ ชุ่ยเอามากทีเดียว มองดูไม่ได้ นะ วัดเราไม่ค่อยจะเหมือนวัดใครง่าย ๆ เอาธรรมกางไว้เลย ขัดข้องกับธรรม เพราะธรรมเป็นเครื่องสอนคนให้ดี ทำเลอะ ๆ เทอะ ๆ มีแต่คอยเจริญพร ๆ นี่ไม่เจริญพรง่าย ๆ นะถ้าไม่ถูกไม่เจริญพร ถ้าถูกไม่บอกก็เจริญพร นั่น มันไม่ถูก มีแต่เรื่องอุบายสอนพระ หาอุบายบังคับพระไปในตัว พระท่านจะทำยังไงก็รับไว้ ๆ สุดท้ายห้องพระจนจะไม่มีที่หลับที่นอน มีตั้งแต่พระพุทธเจ้าเต็มในห้อง ดีไม่ดีมีของขลังประเภทต่าง ๆ เต็มในห้องพระอีก

        เดี๋ยวนี้ศาสนามีแต่ด้านวัตถุนะ ด้านนามธรรมคือความประพฤติตัวให้ดีงามตามหลักธรรมไม่ค่อยมี เราอยากจะพูดว่าไม่มีว่างั้นเสียเลย มันจะถึงใจดีกับความขี้เกียจขี้คร้านของชาวพุทธเรา เป็นอย่างงั้นนะ พากันพิจารณาหน่อยนะ เอะอะเอาพระพุทธรูปไปให้พระ เอาไปให้พระ ซื้อง่าย ๆ ขายคล่อง ๆ ทีเดียว พระพุทธเจ้าเป็นสินค้าอันใหญ่โตซื้อง่ายขายคล่องด้วย เอ้าพระ ๆ เรื่อยไปเลย เราจะเป็นยังไงไม่สนใจ นี่ความมักง่ายมันไม่ดีนะ ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เอารูปพระพุทธเจ้าไปสวรรค์นิพพานแทน สอนให้คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ดัดกาย วาจา ใจ ประพฤติความดีงามแก่ตัวของตัว นี้ไปสวรรค์นิพพานแทนพระพุทธเจ้าเลยก็ได้

        นี้มันมีแต่เรื่องเลอะ ๆ เทอะ ๆ จำให้ดีนะที่ฟังอยู่ทั้งหมดนี่ แล้วกลับไปนี่เข้าไปโรงเขาหล่อพระอีกนะ ให้ไปขนเอามาให้หมด โยนใส่กุฏิหลังนั้น โยนใส่กุฏิหลังนี้นะ เอ้าพระๆ เรื่อยไป ในเมืองพุทธเราให้มีแต่พระพุทธรูปเต็มบ้านเต็มเมือง หาคนดีตั้งใจปฏิบัติตามศีลธรรมไม่ค่อยมี นี่ที่มันเลอะเทอะอย่างนี้นะ เลอะเทอะจริง ๆ อย่าว่าแต่ประชาชนเลย พระก็มีคนมีกิเลสเหมือนกัน เลอะ ๆ ได้ทั้งเขาทั้งเรานั้นแหละ จึงสอนให้ดีด้วยกัน เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าชั่วด้วยกัน สอนให้เป็นคนดีด้วยกัน ปฏิบัติดีด้วยกันได้

        ขอให้พากันจำเอานะ โห มันมีแต่เลอะเทอะเข้าไปทุกวัน ๆ ยังไงเดี๋ยวนี้มีแต่ศาสนาของกิเลสมันเหยียบหัวคนทั้งโลก ซึ่งเป็นลูกชาวพุทธแหลกไปโดยลำดับลำดา ศีลธรรมในการปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีนี้ไม่สนใจนะ ทำเอาอย่างมักง่ายที่สุด เอาเท่านั้นละไม่พูดมาก มันมากมาพอแล้ว

 

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาทุกวัน ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก