เจ็บแล้วให้เข็ด
วันที่ 4 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น. ความยาว 54.07 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

เจ็บแล้วให้เข็ด

 

         สรุปทองคำและดอลลาร์ตั้งแต่เราไปกรุงเทพวันที่ ๒๗ กันยา ถึงวันที่ ๓ ตุลา เมื่อวานนี้ ทองคำที่ได้ในระยะที่ไปนี้ ๓๔ กิโล ๔๑ บาท ๓๑ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๓๓,๐๘๕ ดอลล์ ดอลลาร์และทองคำที่มอบเข้าคลังหลวงแล้ว ทองคำน้ำหนัก ๗,๗๒๕ กิโล ดอลลาร์ ๘,๓๐๐,๐๐๐ ทองคำและดอลลาร์ที่ได้รับเพิ่มหลังมอบแล้วนั้น ทองคำน้ำหนัก ๓๐๐ กิโล ๕๖ บาท ๒๕ สตางค์ ดอลลาร์ ๙๐,๑๔๗ ดอลล์ รวมทองคำทั้งหมดได้ ๘,๐๒๕ กิโลครึ่ง จวนเข้าถึง ๑๐ ตันแล้วนะ ยังขาดอยู่อีก ๑,๙๗๔ กิโลครึ่งจะครบจำนวน ๑๐ ตัน รวมดอลลาร์ทั้งหมดได้ ๘,๓๙๐,๑๔๗ ดอลล์ ขาดอยู่อีก ๑,๖๐๙,๘๕๓ ดอลล์ จะครบจำนวน ๑๐ ล้าน

ที่เรากำหนดนี้นั้นคือว่าเป็นพื้นฐาน อันนี้ขาดไม่ได้เลย ส่วนที่จะได้มากเท่าไรน้อยเท่าไรก็เพิ่มจากนั้นไป ก็เป็นอีกอันหนึ่ง แต่อันนี้เป็นพื้นฐานแห่งชาติไทยของเรา วางพื้นฐานแห่งชาติไทย เกียรติยศชื่อเสียง ศักดิ์ศรีดีงาม รวมอยู่ในจุดนี้หมด ในจุดทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร์ ๑๐ ล้าน จึงว่าขาดไม่ได้ วางพื้นฐานให้ชาติไทยของเราสมบูรณ์แบบเต็มที่แล้ว จากการพิจารณาเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถ้าลดกว่านี้ไม่เหมาะสมเลยนะ ถ้ามากกว่านี้ขึ้นไปแล้วเหมาะสม ใครจะมาตำหนิติเตียนอะไรไม่สนใจทั้งนั้นแหละ ลงว่าฐานะของชาติไทยเราทรงได้ขนาดนี้แล้ว พอดีกับชาติไทยเราในการช่วยชาติคราวนี้ ส่วนที่จะเพิ่มขึ้นไปอีกนั้นก็เป็นเครื่องประดับชาติไทยของเราขึ้นไป แต่จะต่ำกว่านี้ไม่ได้ ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบ แล้วกรุณาพยายามปฏิบัติตามนี้ เพื่อพื้นฐานแห่งชาติไทยของเราจะได้สง่างามขึ้นไปโดยลำดับลำดา

ทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงตาพาพี่น้องทั้งหลายนำ ไม่ได้นำแบบชุ่ยๆ นะพูดตรงๆ พิจารณาเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกด้านทุกทาง ควรจะออกแง่ไหนเพียงไรๆ พิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยออกๆ ไม่ออกแบบชุ่ยๆ สุ่มสี่สุ่มห้านะ ชอบใจยังไงทำตามชอบใจ เราไม่ทำอย่างนั้น เราต้องเอาธรรมยืนเป็นกฎเป็นเกณฑ์ไว้เลย ต้องเอาธรรมกางออกๆ สมควรเหมาะสมกับธรรมยังไง ไม่เหมาะสมยังไง ขัดข้องกับธรรมยังไง เราจะคัดเลือกตามที่ขัดข้องปัดออก อะไรที่เป็นธรรมออกเลยๆ อย่างนี้ตลอดมานะ อย่างที่ประกาศนี้ก็ได้พิจารณาเต็มกำลังแล้ว พื้นฐานแห่งชาติไทยเราเหมาะสมเต็มที่ในการช่วยชาติคราวนี้ ชื่อเสียงจะกระเทือนไปละคราวนี้ ถ้าได้ตามนี้แล้วไม่มีอะไรบกพร่องแหละ ยิ่งได้มากกว่านี้ก็ยิ่งเพิ่มศักดิ์ศรีดีงามของเราขึ้น สง่างามครอบประเทศไทย และโลกภายนอกก็ได้เห็นทั่วถึงกันหมด สมชื่อสมนามว่าชาติไทยเรานี้กู้ชาติอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ได้ถึงฐานแห่งความต้องการของคนทั้งชาติ โดยมีหัวหน้าเป็นผู้นำ

งานกฐินนี้ก็เรียกว่ากฐินทั่วทั้งประเทศเลย เราอย่าไปสนใจกับข้าศึกศัตรู หรือภัยและมหาภัยที่คอยทำลายชาติไทยของเรา ทั้งศาสนาซึ่งมีคุณค่ามหาศาลอยู่ในเมืองไทยเรา เวลานี้ทั้งทางชาติ ทั้งทางศาสนา กำลังพยายามตะล่อมอุ้มชาติไทยของเรา อุ้มศาสนาของเรา ด้วยความเทิดทูนสุดขีด ขึ้นสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสงบร่มเย็น ความเจริญรุ่งเรืองก็ทั้งวัตถุ ทั้งภายในจิตใจให้มีศีลมีธรรม วัตถุภายนอกก็ดังที่เราขนเข้ามานี้ ออกจากน้ำใจของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศเลย ผู้มีมากให้มาก ผู้มีน้อยให้น้อย ตามกำลังของตนๆ แล้วหนุนเข้ามา ก็ได้ทองคำถึงขนาด ๘ ตันกว่าแล้วเวลานี้ นี่เห็นไหม นี่ละความรักชาติ ความอุตส่าห์พยายาม

ถ้าเราไม่รักชาติแล้วปล่อยเลยตามเลย ป่านนี้เมืองไทยจมไปแล้วนะไม่มีเหลือ ในระยะสามสี่ปีผ่านมานี้ นี่ละจุดนี้จุดสำคัญที่เมืองไทยเรา ซึ่งปู่ย่าตายายอุตส่าห์พยายามพาถ่อพาพายมาด้วยความสงบราบรื่นดีงาม แล้วก็จะมาจมเอาตอนนี้ นี้ก็พอดี ก็สมกับว่าเรามีศาสนา ชาติไทยของเราก็มีเต็มตัว เพราะฉะนั้นทางชาติไทยก็ดีดขึ้นเต็มที่เลย ทางศาสนาก็ดีดเต็มที่ เพราะฉะนั้นจึงทั้งชาติทั้งศาสนาอุ้มชาติไทยของเราเวลานี้ ทางโน้นก็ทางบ้านเมือง ทางนี้ก็ทางศาสนาก็เราเป็นผู้นำ ทางบ้านเมืองก็มีนายกเป็นผู้นำของชาติเรา ก็รู้สึกว่าเป็นที่ราบรื่นดีงาม ได้รับความชมเชยสรรเสริญมาโดยลำดับทางบ้านเมืองก็ดี เวลานี้นายกเรา เราพิจารณาซิตั้งแต่ตั้งนายกมากี่ยุคกี่สมัย เราพูดจริงๆ นี้เป็นภาษาธรรม

ท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจว่า หลวงตานี้จะเอียงโน้นเอียงนี้ เอียงไม่ได้เราพูดจริงๆ ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก นี่ก็เห็นกันมาโดยลำดับลำดา ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมากี่ยุคกี่สมัย ที่จะเปิดโล่งและมีชื่อมีเสียงกิตติศัพท์กิตติคุณ พร้อมทั้งวัตถุต่างๆ ที่เป็นความต้องการ และเป็นลมหายใจของชาติไทย ก็นายกเรานี้ขวนขวาย หลั่งไหลเข้ามาทุกด้านทุกทาง เวลานี้เปิดอ้าไว้หมดเลย เมืองไทยเราเปิดประตูไว้หมดรอบด้าน เพื่อรับพี่น้องชาวต่างชาติทางใกล้ทางไกล ให้ไหลเข้ามา เป็นมิตรเป็นสหายซึ่งกันและกัน มีความสนิทสนมซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นรากฐานอันใหญ่โตมาก

คนเราถ้ามีความสนิทสนมกันแล้ว จะทำอะไรกันไม่ลงง่ายๆ นะ ถ้าได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงนี้ทำได้ง่ายมาก ไม่เห็นตัวฆ่ากันได้เร็วเลย ถ้าลงได้สนิทสนมกันแล้วนี้ทำไม่ลงง่ายๆ นี้นายกเราประสานหัวใจของชาติทั้งหลายเข้ามาสู่หัวใจเมืองไทย เพื่อเป็นมิตรเป็นสหายพึ่งเป็นพึ่งตายกัน พูดอะไรก็รู้เรื่องกันคนเรา เมื่อรู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็เริ่มรู้จักนิสัยใจคอซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยความราบรื่นดีงาม นี่นายกเรากำลังเปิดหัวใจเข้าใส่กัน ชาติทางนอกทางในประสานเข้ากัน แล้วการไปมาหาสู่ การซื้อการขายก็เปิดไว้หมดๆ เพื่อความสะดวกทั้งด้านเขาด้านเรา นี่ก็เป็นเรื่องผลบวกๆ เป็นความเจริญรุ่งเรือง ทุกสิ่งทุกอย่างก็ปรากฏขึ้นในนายกปัจจุบันนี้ เราจึงขอชมเชยตามอรรถตามธรรม ไม่ได้ชมเชยแบบประจบประแจงนะ ชมเชยตามอรรถตามธรรมที่เป็นความจริงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งธรรมท่านพาดำเนินมาอย่างนี้ตลอด

ความสมัครสมานซึ่งกันและกัน ความไม่ดูถูกเหยียดหยามกัน ความมีเมตตาสงสาร ความเห็นอกเห็นใจกัน นี้เป็นเรื่องของธรรม ธรรมนี้ออกที่ตรงไหนๆ จะเป็นเครื่องประสับประสานสนิทสนมกลมกลืนกัน เรื่องความโมโหโทโส ความโหดร้ายทารุณ ซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟของกิเลสคอยเผาอยู่ทั่วโลกสงสาร ความประสับประสานกันนี้เป็นน้ำดับไฟๆ ประสานกันไปได้ นี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไร ทางบ้านเมืองหัวหน้าของเราคือนายกรัฐมนตรี ท่านก็อุตส่าห์พยายามเต็มกำลังความสามารถ จนเป็นที่ชมเชยของคนทั่วโลกเวลานี้นะ ดังไปหมดทั่วโลก เรียกว่าเป็นชายงามเนื้อหอม ถ้าเป็นหญิงก็เป็นหญิงงามเนื้อหอม ศาสนาของเราก็ประดับกันเข้าไป ศาสนาก็มีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้น ให้คนรู้จักศีลจักธรรม

เวลานี้หลวงตาก็ได้พยายามเต็มกำลังความสามารถ ได้สงเคราะห์โลกเต็มความสามารถเหมือนกัน และได้สงเคราะห์เรื่อยมาแล้ว การแสดงออกทางด้านวัตถุ ก็แนะนำทุกแง่ทุกมุม การอยู่การกิน การซื้อการขาย การไปมาหาสู่ ให้รู้จักเขาจักเรา อย่าไปก้มหัวใส่ใครง่ายๆ และอย่าไปเย่อหยิ่งจองหองใส่ใครอย่างง่ายๆ เช่นเดียวกัน ให้เอาอรรถเอาธรรมประสานกัน แล้วจะมีความสมัครสมานสามัคคีกัน นี่เราก็ได้พยายามแนะนำสั่งสอน ทางด้านวัตถุก็อุตส่าห์ขวนขวายเข้ามาจนกระทั่งถึงทองคำได้ ๘ ตันกว่าแล้วเวลานี้ ดอลลาร์ก็กำลังจะถึง ๑๐ ล้านแล้ว เงินสดไม่ต้องพูด ดังที่เคยพูดแล้ว

ทางด้านวัตถุก็ได้อุตส่าห์พยายาม คิดดูซิบาทหนึ่งหลวงตาไม่เคยแตะ ท่านทั้งหลายเคยเห็นที่ไหนที่เป็นหัวหน้าคน เป็นที่รวมแห่งสมบัติทั้งหลายเข้ามาขนาดนี้นั้น ต้องมีความรั่วไหลแตกซึมเป็นธรรมดาไม่มากก็น้อย สำหรับเรานี้ชี้นิ้วได้เลย ด้วยความบริสุทธิ์ใจและอำนาจแห่งความเมตตาชาติไทยของเรา ถึงขนาดร้องโก้ก นี่ที่หนักมาก เราเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวไทยเรา ที่ปู่ย่าตายายอุตส่าห์พยายามพาถ่อพาพายมา จนมาถึงวาระนี้จะล่มจมทั้งชาติ ทั้งศาสนาจะไปด้วยกัน ศาสนาก็ปรากฏว่า ศาสนานั้นมา ศาสนานี้มา ให้เป็นศาสนาอิสระมาลุกลาม จุ้นจ้านๆ เข้ามาหาพุทธศาสนาซึ่งมีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว นี่กำลังเริ่มขึ้นพร้อมกันกับชาติไทยจะจม ศาสนาก็จะจมไปพร้อมๆ กัน

เวลานี้ศาสนาไหนๆ ให้อิสระๆ  ให้เข้ามาทำอะไรก็แล้วแต่เถอะ นี่คือการเปิดเข้ามาให้มาจุ้นจ้านศาสนาพุทธของเราที่มีหลักเกณฑ์อยู่ให้ล้มละลาย ก็มีตั้งแต่ศาสนาหมาขี้เรื้อน ว่าให้มันตรงๆ อย่างนี้ก็ได้ มันเต็มบ้านเต็มเมือง ทีนี้เมืองไทยเราก็จะกลายเป็นคนขี้เรื้อนไปด้วยกับศาสนาขี้เรื้อน หาคนผู้ทรงอรรถทรงธรรมสมกับพุทธศาสนาสอนคนให้เป็นคนดิบคนดี จนกระทั่งกลายเป็นเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมถึงนิพพาน ศาสนานี้จะจมไปได้ถ้าลงศาสนาทั้งหลายจุ้นจ้านเข้ามา เริ่มขึ้นพร้อมกันแล้วนะ พร้อมกันกับชาติของเราก็จะจม ศาสนาก็จะจมแบบเดียวกันนี้

นี่ก็ฟื้นขึ้นมา เวลานี้ศาสนาต่างๆ ไม่กล้ามาก้าวก่ายแล้วเดี๋ยวนี้ เราทรงต้นทรงลำของเราไว้ พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบ ปฏิบัติมาด้วยความชอบธรรมของผู้มุ่งอรรถมุ่งธรรมตลอดมาอย่างนี้ ศาสนาใดที่จะมาเป็นคู่แข่งศาสนาเรา ว่าเป็นความดิบความดี ดีกว่าศาสนาพระพุทธเจ้า เราชี้นิ้วเลยว่าไม่มี เลิศเลอก็มีอันเดียวนี้ ไม่มีใครเป็นคู่แข่ง แล้วศาสนาไหนๆ ยังจะมาจุ้นจ้านๆ เข้ามา เอาหมาขี้เรื้อนเข้ามาใส่หมาดี มาใส่คนดี ก็แหลกเหลวไปหมดซิ เวลานี้ก็เงียบไปแล้วแหละ

ศาสนาเราขึ้นจากอะไร ก็ขึ้นจากหัวหน้าบ้านหัวหน้าเมืองเป็นผู้มีความเข้มแข็งนั่นเอง มันถึงไม่จุ้นจ้านเข้ามาได้ ถ้าปล่อยให้จุ้นจ้านแล้วแหลกหมดจริงๆ  นี่ก็เป็นผลเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาติของเรา ทรงต้นทรงลำคือพุทธศาสนาไว้โดยสมบูรณ์แบบตามเดิม ไม่มีศาสนาใดๆ ที่จะเข้ามาลุกลามจุ้นจ้าน โดยอวดว่าศาสนาตัวดีๆ ไอ้หมาขี้เรื้อนหมัดเต็มหลังมันไม่ได้พูด ศาสนาของเราไม่มีอย่างนั้น พูดให้มันตรงๆ อย่างนี้ ใครที่จะสอนแม่นยำยิ่งกว่าพุทธศาสนานี้ไม่มี ว่าไปตรงไหนๆ เป็นสวากขาตธรรม ตรัสไว้ดีแล้วๆ ไม่ต้องมาแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย คือพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่เข้าคนนั้นไม่ออกคนนี้ ว่าตามความสัตย์ความจริง

เราก็ได้พูดถึงเรื่องว่า ชาติไทยของเราค่อยกระเตื้องขึ้นมาๆ ก็เพราะผู้นำเป็นคนดี ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อชาติบ้านเมือง โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์เจ้าของ เรียกว่าไม่มี นายกคนนี้เราชี้นิ้วเลยว่าไม่มี ดีไม่ดีไปโกยเอาเงินของตัวเองออกมาช่วยชาติอีกมีเยอะนะ ไม่ทราบว่ากี่สิบกี่ร้อยกี่พันล้านนะ ไปโกยเอาเงินของเจ้าของออกมาช่วยชาติ เราก็ไม่เคยเห็นนายกที่ไหนที่เป็นอย่างนี้ เราก็พูดตามความจริง อันนี้เราได้ยินได้ฟังจากลูกศิษย์ลูกหาที่มาเล่าให้ฟัง แต่แน่ใจว่าไม่ผิด ที่ได้ช่วยชาติจากนายกของเราคนนี้ ไม่มีตั้งแต่เพียงว่าเจ้าของเอากำลังความสามารถเจ้าของช่วยชาติเท่านั้น สมบัติของเจ้าของยังไปเอามาช่วยๆ เช่น ยาเสพย์ติดหรืออะไร ๕๐ ล้าน ๖๐ ล้าน แล้วอะไรอีกก็ไม่รู้นะที่ไปเอาของเจ้าของออกมาๆ ช่วย ไม่ใช่เล่นๆ หาซิ ท่านทั้งหลายหาที่ไหน แล้วให้ท่านทั้งหลายพิจารณาอีก ท่านทั้งหลายพิจารณาหาคนดีมาเป็นหลักบ้านหลักเมืองจะหาแบบไหน

เวลานี้เราก็ทราบทั่วหน้ากัน แล้วในวาระต่อไปที่จะมาเปลี่ยนแปลงผู้นำใหม่นี้ เปลี่ยนแปลง ผู้นำคนไหนดีคนไหนไม่ดี เราก็ทราบมาโดยลำดับแล้ว ให้จับอันนี้ให้แม่นยำนะ ถ้าอยากให้ชาติไทยของเรามีความแน่นหนามั่นคง ต้องหาคนดีมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์นำชาติบ้านเมือง จะเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับ ถ้าหายักษ์หาผีหามหาภัยเข้ามาแล้ว เห็นไหมบ้านเมืองเรากำลังจะจมๆ หาเข้ามาอีกคราวนี้จมเลยไม่มีเหลือนะ ถ้าหามาซ้ำคราวนี้จมเลย ให้ปัดออก ไม่ว่าใครก็ตาม เราพูดเป็นกลางๆ ใครจะเป็นยักษ์เป็นผี เป็นมหาภัยเข้ามาสู่ชาติไทยของเรา ก็ต้องเอาชาติไทยของเราทั้งชาติเป็นอาหารว่างของเขาทั้งหมด ความจมก็คือชาติไทยเรา ความท้องป่องก็คือเขา มันจะป่องอยู่ในนรกหลุมไหนเราไม่ทราบ อันนั้นเราไม่รับรอง แต่เรื่องมันจะเป็นอย่างนั้น เราจึงต้องพิจารณาไว้ตั้งแต่บัดนี้ทุกคนๆ

เจ็บแล้วให้เข็ดให้หลาบ คำว่าเจ็บนี้เจ็บถึงขนาดเมืองไทยทั้งประเทศจะจม เจ็บหรือไม่เจ็บพิจารณาซิ แล้วเรารู้ตัวเรา จะฟื้นชาติไทยเรา เราจะหาคนไหนมาฟื้นนั่นซิ จะหายักษ์มาฟื้นหรือจะหาคนดิบคนดีมาฟื้น ให้เลือกเอาทุกคน พิจารณาทุกคนไม่ต้องได้บอกกัน ถึงเวลาจำเป็นมันมี เพราะโลกเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตั้งนายกคนนี้แล้วหมดสมัยคนนั้นขึ้นมาๆ สมัยไหนก็ตามคนดีเป็นคนดี คนชั่วเป็นคนชั่ว จำให้ดีอันนี้ สมัยไหนเป็นคนดี สมัยนี้เป็นคนดี สมัยหน้าก็คนๆ นี้จะเป็นคนดีต่อไป จะนำพี่น้องทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัย ชาติไทยของเราจะฟื้นฟู แล้วสมัยไหนที่เป็นคนชั่วที่จะทำบ้านทำเมืองให้จม สมัยไหนก็คนนี้แหละที่จะเป็นอยู่ตลอดไป มาซ้ำเข้าคราวนี้ก็จมเมืองไทยเรา ขอให้พากันจำให้ดี จึงว่าเจ็บแล้วให้เข็ด ต้องเข็ดจริงๆ ไม่เข็ดไม่ได้ เมืองไทยจมแน่ๆ ทีเดียวนะ

นี่พูดถึงเรื่องบ้านเมืองของเรา ช่วยชาติบ้านเมือง เวลานี้ก็พอลืมหูลืมตาอ้าปากกันได้พอสมควร เพราะใคร เอ้าว่ามาซิ ก็ชี้นิ้วได้เลยทุกคนๆ  จึงให้พากันพยายามปฏิบัติและพิจารณา เห็นคนนั้นดีคนนี้ดีดึงเข้ามาหาเราอีกที่นี่ ให้เราเป็นคนดีเดินตามผู้นำ ถ้าผู้นำตะเกียกตะกายแทบล้มแทบตาย แต่พวกเราเป็นคนชั่ว จมได้อีกเหมือนกัน ผู้นำคนเดียวจะดึงคนทั้งชาติซึ่งมีแต่คนเลวๆ ให้ขึ้นไปนี้ไม่มีทาง มีแต่จมด้วยกัน เพราะฉะนั้นต่างคนต่างเดินตามผู้นำ ผู้นำดี เอ้า ก้าวเดินเข้าไปเรื่อยๆ หนุนกัน คนทั้งชาติเป็นคนดี ผู้นำก็เบาใจ ชาติไทยเราก็สง่างาม อันนี้สำคัญมากนะให้จำเอาไว้ทุกคน จำให้ดีนะ

เวลานี้กำลังยุ่งเหยิงวุ่นวาย ทางศาสนาเคยเป็นความสงบร่มเย็นมาเป็นเวลานาน เวลานี้ก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งเข้ามา สุดท้ายก็มีพระหัวโล้นๆ เรานี่แหละ จะเป็นการทำลายกันและกันและทำลายศาสนา แล้วจะไปตั้งคนนี้อีก เหตุผลกลไกมันเริ่มออกมาแล้วนะเวลานี้ จะไปตั้งคนนั้น จะไปโละคนนี้ออก ตั้งคนนั้นขึ้นมาแทน มันเป็นแบบโลกแล้ว โลกเขาไม่มีความผิด โลกเขาเป็นโลก แต่ธรรมไปทำอย่างนั้นเป็นแบบโลก แล้วเลวกว่าโลกไปอีกนะ การตั้งมาเป็นผู้ใหญ่ๆ แต่ละขั้นละตอนนี้ ผู้ใหญ่เป็นผู้ตั้งมา ก็แน่ใจว่าโดยความเป็นธรรม ทีนี้ผู้ที่จะสืบทอดก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ผู้ดี อย่าเป็นผู้ใหญ่อาละวาด อย่าเป็นผู้ใหญ่อันธพาล หาทำลายจิตใจคนอื่น หน้าที่การงานของพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งเป็นเจ้าคณะนั้นเจ้าคณะนี้ ให้แหลกกระจัดกระจายไปด้วยอันธพาล ถือความว่าตัวเป็นผู้ใหญ่ป่าๆ เถื่อนๆ อย่างนี้ นี่กำลังเริ่มขึ้นแล้วนะเวลานี้ ให้พากันพิจารณา

การตั้งผู้ใหญ่ท่านก็ตั้งมาตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิด ตั้งมาก็ดิบก็ดีมาเรื่อยๆ  เป็นเจ้าคณะนั้นเจ้าคณะนี้ก็ตั้งมาเรื่อยๆ ตั้งด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติท่านด้วยความเป็นธรรมไปเรื่อยๆ จำเป็นอะไรจะต้องไปปลดไปเปลื้องท่านออก จำเป็นอะไรที่จะต้องไปโละผู้ใหญ่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหน้าที่ ให้ผู้หนึ่งผู้ใด เป็นหมูเป็นหมาเราก็ทราบไม่ได้นะ ขึ้นไปแทน แล้วเป็นไอ้ปุ๊กกี้ขึ้นไปแทนคน ใครจะกราบลงคอ ไอ้ปุ๊กกี้ขึ้นไปแทนผู้ที่เป็นเจ้าคณะนั้นเจ้าคณะนี้ เป็นผู้ดิบผู้ดี ตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่การงานทางศาสนาให้ราบรื่นดีงาม แล้วอยู่ๆ จะไปตั้งคนนั้นเอาคนนี้ขึ้นมาแทน เอาคนนั้นขึ้นมาแทน คนนี้มันเป็นคนประเภทใดจึงเอาขึ้นมาแทน

เอาหมาขึ้นมาแทนใครจะกราบได้ลงคอ นอกนั้นก็เป็นอย่างเจ้าอาวาส เอา ถ้าหากว่าเป็นนะ เราพูดไว้ตามหลักความจริงอย่างนี้ เจ้าอาวาสคนนี้อายุแก่แล้ว ให้เจ้าอาวาสคนหลังมาแทน แล้วเกษียณเจ้าอาวาสนี้ โละเจ้าอาวาสคนนี้ออกลง แล้วเอาเจ้าอาวาสคนอื่นแทน นี้ก็อีกเหมือนกัน เจ้าอาวาสคนหนึ่งท่านอาจเป็นราชสีห์อยู่ในภายในของท่าน หรือเป็นราชสีห์ครองวัดครองวามาดั้งเดิมตลอดมา แล้วเอาลิงตัวหนึ่งขึ้นไปแข่งราชสีห์ ไปตั้งเป็นสมภารเจ้าวัดแทนราชสีห์ ถือว่าเป็นอายุน้อยอย่างนี้ ให้ผู้นี้ครองวัดครองวา ใครจะกราบได้ลงคอ

วัดหนึ่งๆ มีหัวหน้ามีเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสเป็นคนประเภทใดจึงจะต้องไปปลดกันลงอย่างนั้น ไปปลดกันลงอย่างนี้ เหล่านี้เป็นคุณธรรม เจ้าอาวาสก็เป็นคุณธรรมที่ท่านปฏิบัติธรรมมาด้วยดี ลูกวัดลูกวาตลอดถึงประชาชนมีความเคารพเลื่อมใสเพราะคุณธรรมของท่าน ไม่ได้ดีเพราะว่าเอาผู้ใหม่ขึ้นมาที่ว่าอายุอ่อน เอาเจ้าอาวาสผู้ดีอยู่แล้วนั้นปัดลงไปๆ นี้ไม่เคยมีในหลักธรรมหลักวินัย พระพุทธเจ้าเป็นยังไง เป็นศาสดาองค์เอก แล้วใครจะไปแทนพระพุทธเจ้า ใครเก่งเอาไปแทนดูซิน่ะ สาวกก็เหมือนกัน พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ นี่แก่เฒ่าชรามาแล้ว ปลด พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ นี้ เอาลิงขึ้นไปแทนใครจะกราบได้ มังกี้ สรณํ คจฺฉามิ มีไหมในเมืองไทยของเรา

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ พากันนับถือมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเราไปถึงไหนๆ นี่ก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นมานานพอแล้ว ควรที่จะปลดเกษียณ เอาไอ้มังกี้ขึ้นไปแทน ใครจะกราบมังกี้ได้ไหม มังกี้แปลว่าอะไร เราไม่ได้เรียนมาก ได้แค่มังกี้เท่านั้นแหละ มังกี้แปลว่าอะไร แปลว่าผู้ตั้งนี้แหละเป็นมังกี้ มันไปหาตั้ง หาลบหาล้างสิ่งที่ดีงามทั้งหลาย โละๆ ลงไป นี้เลวกว่ามังกี้อีกนะคนผู้นี้ ถ้าเป็นอย่างนี้นะ ถ้าไปทำอย่างนั้นเลวกว่ามังกี้ มังกี้ไม่ทำความเดือดร้อน แต่ผู้ที่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ ดินเหนียวติดหัวว่าตัวมีหงอน แล้วก็เป็นมหาภัยต่อศาสนา นี้เลวกว่าไอ้มังกี้อีก เข้าใจเหรอ ถ้าเป็นหลวงตาบัวนี้ปลดลงเลยตัวนี้ มันเลวกว่ามังกี้ เราจะว่าอย่างนั้นนะ

ตั้งขึ้นมานี้เพื่อเป็นสง่าราศี เพื่อเป็นความร่มเย็น ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่ออาละวาด ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่ออันธพาล หายุ่งกับเจ้าคณะนั้น หายุ่งกับเจ้าคณะนี้ หายุ่งกับเจ้าอาวาสองค์นั้นองค์นี้ นี้คืออันธพาลทำลายศาสนา ใครผู้เป็นเช่นนี้นั้นละตัวอันธพาล นี่เราพูดกลางๆ เอาไว้อย่างนี้ ไม่ใช่ทางของศาสนา ศาสนาให้ความร่มเย็น เป็นความร่มเย็น ให้เกียรติผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กราบไปถึงวันตาย อย่างพระพุทธเจ้าตายไปแล้วเรากราบถึงขณะนี้ มีอันไหนที่ควรจะเกษียณ พิจารณาซิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ นี้ก็เก่าแก่มานานแล้วควรเกษียณ ใครจะเป็นคนแทนธรรมล่ะ เลยมังกี้ไปนั้นก็มีแต่กองมูตรกองคูถเท่านั้น จะไปแทน ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ใครจะกราบกองมูตรกองคูถได้ลงคอ

แล้ว สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ พระอรหัตอรหันต์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาโดยลำดับ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ชาวพุทธทั้งหลายกราบไหว้อย่างถึงใจ แล้วเป็นยังไงครึล้าสมัยไปหรือ อายุยืนนานแล้ว เอาใครขึ้นไปแทน อันนี้ให้ปลดเกษียณเสีย แล้วให้เอาใครขึ้นไปแทน แล้วตัวนี้เลวกว่ามูตรกว่าคูถที่มันอยู่ด้วยกัน เลวยิ่งกว่ากัน คือหนอนนั่นเองไปแทน เราจะกราบลงคอไหมกราบหนอนในกองมูตรกองคูถ พิจารณาซิ ความดำริเช่นนี้เป็นความดำริที่ร้าวรานแก่ความสงบสุขของพระสงฆ์ทั้งหลายทั่วประเทศไทย ไม่ใช่เป็นของดี ไม่ควรที่จะมาริ ไม่ควรที่จะมาหารุกหารานในสิ่งที่ไม่เป็นท่า ผู้เป็นธรรมเป็นอยู่แล้ว เราที่หารุกรานนั้นเราเป็นธรรมหรือเป็นหมาตัวไหน เราถึงอวดดีอวดเด่นนัก ดินเหนียวติดหัวว่าตัวมีหงอน พิจารณาซิเรื่องเหล่านี้น่ะ

หาเรื่องหาราว มียศเพียงดินเหนียวติดหัว ก็ว่าตัวมีอำนาจบาตรหลวง อยากให้เขานับถือดินเหนียว ใครจะไปนับถือ ดินเหนียวก็รู้ เนื้อแท้ก็รู้ ดินเหนียวติดหัว หัวแท้ก็รู้ใช่ไหม ดินเหนียวไปติดหัวมันก็รู้ อยู่นี้ทำตัวเป็นผู้โด่งดังให้กิเลสมันหัวเราะ ให้หนอนมันจะหัวเราะ มันได้บริษัทบริวารผู้มักมาก นี่ตัวเลอะๆ เทอะๆ ตัวหนึ่งคือตัวนี้เอง จะไปเป็นผู้อยู่ในส้วมในถานตามหนอน เป็นมิตรเป็นสหายกันได้คนประเภทนี้น่ะ พระประเภทนี้น่ะ ถ้าเป็นคนดิบคนดีอยู่ไหนกราบได้ทั้งนั้น พระพุทธเจ้านิพพานมานานเท่าไร ทำไมกราบกันได้ลงคอตลอดมา ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ครึล้าสมัยไปไหน มีแก่ไปที่ไหน

ทำไมจึงไปหาเรื่องหาราวกับบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีปีมีเดือนที่ไหน ความดีอยู่กับท่านต่างหากนี่นะ ไม่ได้อยู่กับปีกับเดือนพอที่จะไปโละออกปัดออกๆ แล้วเอาอำนาจป่าเถื่อนเข้าไปใส่ นี่เลวกว่าหมาว่างั้นเลย ถ้าใครทำอย่างนี้เลวกว่าหมา ไม่ควรที่จะให้เป็นผู้ใหญ่ต่อไป ปลดลง ถ้าเป็นผู้ใหญ่ชั้นไหนๆ  ชั้นพรหมหรือชั้นอะไรเลยนิพพาน ปลดลงมาให้หมดอย่าให้มันเหลือ ประเภทนี้ประเภทรกรุงรังของศาสนา ทำลายศาสนา ทำลายหัวใจพระเจ้าพระสงฆ์ เจ้าคณะต่างๆ ให้แหลกเหลวไปหมด คนผู้นี้ทำลายหัวใจได้มาก ปลดออกแล้วจะไม่ได้ทำลายต่อไป อย่าให้มันหนักศาสนาคนประเภทนี้ คนอื่นใดไม่ดีก็ยังตำหนิติเตียนกันได้ ควรปลดๆ ทางบ้านเมืองเขาก็ปลด ทางศาสนาก็ปลดได้ถ้าทำไม่ดี

ผู้ที่อวดเก่งอวดดี ไปหาตั้งคนนั้น ไปหากวนคนนี้ เป็นอันธพาลนี้ปลดได้คนนี้น่ะ ปลดให้มันลงนรกเลย อย่าให้มาอยู่ค้างมนุษย์ เดี๋ยวมันจะไปหารังควานรังแกทั่วประเทศไทยเรา ปลดออกให้หมด ประเทศไทยเรามีศาสนาอยู่ทั่วไป มีพระอยู่ทั่วไป ท่านจะได้รับความชอกช้ำไปตามๆ กันหมด ปลดออกให้หมดอย่าให้มีเหลือในชาติไทยคนประเภทนี้น่ะ หาก่อหากวน หาแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวาย พระท่านปฏิบัติดี หรือคนปฏิบัติดี เขาหมั่นไส้ เขาอิดหนาระอาใจจะตายกับคนเลวที่อวดตนว่าดีนี่ มันน่าทุเรศเหลือเกินนะ แล้วยิ่งกวนแต่ศาสนาให้ขุ่นให้มัวเป็นตมเป็นโคลนไปด้วย จะตั้งตัวปฏิบัติดีให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ปฏิบัติทั้งคนเลวทั้งคนดี และผู้ปฏิบัติดีทั้งหลาย ให้เป็นตัวอย่างอันดีงามขึ้นไป เสริมกันด้วยความดีขึ้นไปไม่เห็นมี

ออกมาเรื่องไหนมีแต่เรื่องทำลาย มีแต่เรื่องสกปรก มันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้น่ะ ศาสนายิ่งนับวันแหลกเหลวไปด้วยพวกประเภทอันธพาล หาแต่ความเป็นใหญ่ในโลกในสงสาร อยากอวดดิบอวดดี ว่าตัวมียศถาบรรดาศักดิ์อย่างนั้นอย่างนี้ อำนาจอย่างนั้นอย่างนี้ ทำลายจิตใจคนไม่ได้คิดบ้างเหรอ อำนาจแบบนี้อำนาจทำลายจิตใจคน ไม่ควรที่จะมีในวงศาสนาพุทธเรา ให้พากันเข้าอกเข้าใจ

นี่พูดถึงเรื่องศาสนา กำลังยุ่งเหยิงวุ่นวาย แบบนั้นแบบนี้มาเรื่อยๆ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เลยรำคาญ ได้รับเป็นความกระทบกระเทือนไปตามๆ กันกับพวกเปรตพวกผีนี่น่ะ เวลานี้มันทำลายกันอยู่ภายในวัด ภายในวงของพระเรา มีเยอะเวลานี้ ศาสนาหาความสงบไม่ได้ก็เพราะพวกอันธพาล พระอันธพาลนี้ ไปเที่ยวหาก่อกวนที่นั่น ตั้งเรื่องนั้นขึ้นมา ตั้งเรื่องนี้ขึ้นมา ตั้งหาพ่อหาแม่มันอะไรเราก็ไม่รู้ เราอยากถามว่าอย่างนั้น หลักเกณฑ์มีอยู่ ธรรมมีอยู่ วินัยมีอยู่ พระพุทธเจ้าแสดงไว้บกพร่องที่ตรงไหนจึงมาอวดดิบอวดดี จะไปกวนคนนั้นกวนคนนี้ ยกตนข่มท่านไปเรื่อยๆ เลว พวกนี้เลว เอาละพูดเพียงเท่านี้ พอเข้าใจกันละมัง

เราอุตส่าห์พยายามทำประโยชน์แก่โลกแก่หัวใจคน หนักมากนะ จิตใจเป็นของสำคัญมาก ทั่วแดนโลกธาตุอยู่กับหัวใจแต่ละดวงๆ อย่าไปมองโน้นนี้ข้ามหัวใจเจ้าของ หัวใจจะไม่มีความสำคัญอะไร สิ่งสำคัญคือสิ่งเหล่านั้นที่จะมาเผาหัวใจซ้ำเข้าอีก ต้องดูหัวใจเจ้าของด้วย สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องประกอบ ความกังวลวุ่นวายอยู่กับหัวใจ ถ้าใจไม่ฉลาดจะไปกว้านนั้นมาเป็นไฟเผาตัวเอง ถ้าใจฉลาดก็นำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ทั้งแก่โลกทั้งแก่ธรรม คือจิตใจของเรา ให้พากันจำเอานะ

เออ ใครได้ทราบไหมทางหนองคาย ท่านเจ้าคุณธรรมไตรโลกาจารย์ ที่เราไปเยี่ยมก่อนที่เราไปกรุงเทพนั้น รู้สึกอาการของท่าน โอ๊ย รู้สึกไม่ไหวแล้ว จะไม่กี่วันแหละนะ นี้เป็นยังไงอาการของท่าน ใครทราบไหมทางหนองคาย มีทางหนองคายมาหรือเปล่านี่ ท่านเจ้าคุณธรรมไตรโลกาจารย์ท่านอ่อนมากแล้ว อวัยวะทุกส่วนใช้ไม่ได้ พูดไม่ได้อะไรไม่ได้ แต่จิตใจสติของท่านดีปรกติภายในใจของท่าน เห็นเราไปนี้ โอ๊ย ท่านดีใจ เพราะเคยคุ้นกันมาตั้งแต่ท่านยังเป็นมหาเปรียญ เรายังไม่เป็นท่านเป็นก่อนแล้ว จนกระทั่งทุกวันนี้ สนิทกันมาตั้งแต่นู้น

วันนั้นเราไปเยี่ยมท่าน โอ๊ย ท่านดีใจจริงๆ นะไม่ใช่ธรรมดา คือท่านพูดไม่ได้ มีแต่เอ้อๆ แล้วใช้มือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือบอก แต่ลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็เก่งนะ เป็นล่ามเก่งมาก ท่านใช้ใบ้อย่างนี้พวกนั้นจะจับได้ๆ ให้ทำอย่างนั้นๆ  อู๋ย ท่านดีใจจริงๆ  ที่นอนท่านหันมาหาเราคุยกับท่าน พอใจที่จะคุยตลอด แต่อาการอ่อนมาก จึงว่า โอ๊ย จะอยู่ได้สักกี่วันนะ จนกระทั่งไปกรุงเทพกลับมา จึงต้องถามหาท่าน เป็นยังไงใครทราบไหม ทางหนองคายมาหรือเปล่า อาการของท่านเป็นยังไง ทางหนองคายมาหรือเปล่า (ไม่มาค่ะ) เลยไม่ทราบ ไม่มีใครทราบเลยหรืออาการของท่านเป็นยังไง

โอ๊ย น่าสงสาร ท่านเป็นพระที่มีนิสัยดีมาตลอด เรื่องที่จะทะเลาะเบาะแว้งกับใครนี้ไม่มีแหละ นิสัยท่านไม่มีการถือเนื้อถือตัว เข้าได้หมด นี่องค์หนึ่งที่น่าชมเชยท่านในการประสานกับสังคมต่างๆ  ไม่ว่าใครไม่ว่าพระ ท่านเป็นพระที่ดี เข้าขั้นที่ดีเกือบว่าดีมาก ท่านเมตตาเรามาก ตอนออกช่วยชาติใหม่ๆ ท่านอุตส่าห์มาทอดผ้าป่าด้วยนะ นี่ได้ทราบว่าท่านป่วยหนักเราก็เลยไปเยี่ยมท่าน ดูอาการแล้วหมดหวังแหละ รอแต่วันเวลาเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นห่วงมาก เราไปกรุงเทพกลับมานี้ท่านเป็นยังไง จึงต้องถาม เมื่อวานนี้ก็ถาม ไม่รู้เรื่อง อาการของท่านเป็นยังไง เอาละที่นี่ให้พรนะ

 

ชมการถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาทุกวัน ได้ที่

www.Luangta.com or www.Luangta.or.th


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก