เปิดประตูเมืองไทย
วันที่ 10 ตุลาคม 2546 เวลา 8:30 น. ความยาว 57.43 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

เปิดประตูเมืองไทย

 

         (มาจากจังหวัดภูเก็ตครับ) มาจากไหนก็เอามาเถอะ ทองคำไม่รังเกียจละน่ะ มาเลย มาไหนมาเถอะ เราไม่รังเกียจทองคำ เอานะพี่น้องทั้งหลาย นี่เป็นวันเริ่มกฐินเราแล้ว เริ่มตั้งแต่บัดนี้แล้ว เราจะทอดกฐินคราวนี้ให้ดังทั่วประเทศทั่วโลก ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะ พอกฐินผ่านแล้วก็จะรวบรวมสมบัติเหล่านี้ พวกทองคำเอาเข้าหลอม นับจำนวนเท่าไรๆ ควรเก็บก็เก็บไว้ก่อน แต่คราวนี้ว่าจะไม่เก็บ พอหลังจากทอดกฐินเรียบร้อยแล้วก็จะรวบรวมทองคำหลอม เสร็จแล้วได้เท่าไรๆ หรือขาดเหลือเท่าไรก็จะพิจารณากันตรงนั้นแล้วก็จะมอบคลังหลวงละ หลังจากทอดกฐินเรียบร้อยแล้วจะมอบเข้าคลังหลวง ดอลลาร์ก็ไปพร้อมกัน เงินสดมีเท่าไรที่อยู่ในบัญชีก็โกยออกมาซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเท่านั้นแหละ

เวลานี้เรากำลังเน้นหนักทางเงินสด ใครมาขอทางไหน ติดต่อทางไหน โรงพยาบาลที่ไหนๆ เราพักไว้ก่อนๆ เงินจำนวนนี้เราจะตีเข้าบัญชีแล้วออกซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวง พี่น้องทั้งหลายช่วยกันเต็มเหนี่ยวๆ คราวนี้เป็นคราวยิ่งใหญ่แห่งกฐินของชาติเรา เอาให้เต็มเหนี่ยวนะคราวนี้

เออ อันนี้ก็เลวเหลือเกินนะ ฟัง มีผู้หญิงที่มาช่วยจัดการอาหาร ได้วางกระเป๋าเงินไว้ ปรากฏว่ามีผู้ไปล้วงเอากระเป๋าเงินใบเล็กซึ่งบรรจุเงินและบัตรต่างๆ ไว้ ขอช่วยประกาศให้ผู้เอาไปนำส่งคืนด้วย ขอคืนเฉพาะบัตร เงินไม่ต้องก็ได้ เป็นยังไงมือสกปรก เอาของเขามา เอากระเป๋าของเขาไปแล้วให้เอาคืนมาเสีย อย่าให้ยมบาลได้ตรวจค้นกระเป๋าของเราที่ขโมยไปนะ ถ้ายมบาลตรวจ กระเป๋าของเราไม่ได้เหมือนคนทั้งหลายตรวจนะ เราที่เอาไปแล้วรีบเอากลับคืนมาส่งเจ้าของ นายยมบาลทั้งหลายผิดใจทั้งนั้นแหละ อย่าทำอย่างนี้นะ อย่าอวดใส่พระพุทธเจ้า อย่าอวดใส่ธรรม มันจะฉิบหายตัวเองนั้นแหละ ธรรมนี้มีมาดั้งเดิม ทำไมจิตใจหยาบทรามเอานักหนา

ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้สละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชาติไทยของเราทั่วหน้ากันนะ คราวนี้เป็นคราวยิ่งใหญ่ เป็นเครื่องหมายแห่งชาติไทยของเราอย่างเด่น ทั่วโลกจะทราบกันหมดว่านี้เป็นกฐินช่วยชาติของเรา เริ่มตั้งแต่บัดนี้คือวันนี้ไป วันพรุ่งนี้เป็นวันกฐินใหญ่แหละ เราเริ่มตั้งแต่บัดนี้ จึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจ ให้เห็นแก่ชาติไทยของเรา ชาติไทยจะขึ้นได้ด้วยพวกเราทั้งหลายทุกคนๆ ที่มีความรักชาติ มีความเสียสละเต็มกำลังความสามารถของตนด้วยความสามัคคี เมื่อมีความสามัคคีแล้วกำลังจะรวมเข้ามาๆ หญ้าเส้นหนึ่งจับมาเด็ดขาด สองเส้นเข้ามาเด็ดยาก สามเส้นเข้ามาเด็ดยากๆ มัดเข้ามาเป็นมัดเด็ดไม่ขาด นี่ละความแน่นหนามั่นคงแห่งความสามัคคีของเราเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน จึงเอาให้แน่นหนามั่นคงนะ

คราวนี้จะเป็นคราวประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในชาติไทยของเรา ขอให้แสดงน้ำใจจากความรักชาติ เอาให้ยิ่งใหญ่เหมือนกัน นี่จะเป็นประวัติศาสตร์ โลกทั้งหลายเขามองมาเห็นหมด ชาติไทยของเราเป็นยังไงในการช่วยชาติของตน นี้เป็นเรื่องสำคัญมาก จึงขอให้ทุกๆ ท่านได้อุตส่าห์พยายามตั้งหน้าตั้งตาขวนขวาย มีมากมีน้อยไม่เป็นไร เรามีเท่าไรเราก็บริจาคเพื่อชาติของเราๆ นั้นแหละ คราวนี้ได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่า ทองคำต้องได้ ๑๐ ตัน ดอลลาร์ ๑๐ ล้าน นี่วางพื้นฐานไว้แล้ว ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันนี้จะขาดไปไม่ได้ และดอลลาร์จำนวน ๑๐ ล้านนี้ก็เหมือนกัน ขาดไปไม่ได้ เป็นกฎเกณฑ์แห่งชาติไทยของเรา ที่ตั้งความแน่นหนามั่นคงและคำสัตย์คำจริงไว้ในชาติของตนจากงานอันนี้ จึงต้องให้อุตส่าห์พยายามทุกคน เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยของเรา มีเท่าไรๆ เอา ทุ่มมาๆ มันก็น่าจะมีหนนี้เท่านั้นแหละ เอาให้เต็มเหนี่ยวทุกคนๆ นะ

โถ การช่วยชาติเป็นของเล่นเมื่อไร เวลาจะจมมันไม่ได้บอกนะ บทเวลาจะจมมันไม่ได้บอกใคร จมลงๆ ๆ ทีนี้เวลาฟื้นน่ะซิ พากันดีดดิ้นทั้งประเทศกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้เท่าที่เห็นอยู่เวลานี้ แทบเป็นแทบตายนะพี่น้องชาวไทยเรา จึงขอให้พากันเข็ดหลาบในความล่มจมของชาติ เพราะความไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนั้นแหละ กินตับกินปอดกัน แหมฟังแล้วเราฟังไม่ได้เลยนะ เรื่องนี้เลวมากทีเดียวมนุษย์ที่เป็นภัยต่อกัน คนเดือดร้อนกันทั้งประเทศ ยังมีดีอยู่ที่ว่าเมืองไทยยังไม่จม มารู้สึกตัวเสียก่อนแล้วพากันฟื้นขึ้นมา เวลานี้ก็รู้สึกว่า เต็มตื้นขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างชาติไทยของเรา เป็นคราวที่เจริญ เกือบจะพูดได้ว่าเจริญเต็มที่ของชาติไทยเราซึ่งไม่เคยเจริญอย่างนี้มาก่อนเลย คราวนี้เป็นคราวที่เด่นมากที่ว่าเจริญ ทุกสิ่งทุกอย่างเจริญรุ่งเรือง เป็นที่พออกพอใจของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศต่อหัวหน้าของชาติไทยเรา หัวหน้าจะเป็นใครถ้าไม่ใช่นายกรัฐมนตรี

ทางนั้นก็เป็นหัวหน้าทางบ้านเมือง ทางนี้ก็เป็นหัวหน้าทางฝ่ายพระศาสนา ทางด้านธรรมะหลวงตาบัวก็ตะเกียกตะกายเต็มกำลังความสามารถเรื่อยมาอย่างนี้ ทางโน้นท่านก็ตะเกียกตะกายของท่านเต็มเม็ดเต็มหน่วย เวลานี้กำลังเปิดกว้างหมด ประตูเมืองไทยนี้ไม่มี ประตูปิดเปิดไม่มี เปิดหมด นี่นายกท่านเปิดหมดรอบประเทศไทย เพื่อรับพี่น้องชาวต่างชาติมาจากที่ไหนๆ ไปมาหาสู่ เป็นความสนิทสนมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นดีงามจากความสนิทสนมของกันและกัน ที่ท่านเปิดประตูไว้สำหรับประสานกัน

คนเราเมื่อได้รู้นิสัยใจคอกันเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่ทำอะไรกันให้เสียหายได้อย่างง่ายดาย นี่ละความสนิทสนมกันนี้เป็นสำคัญมาก แล้วนายกเราก็พยายามเต็มกำลังความสามารถ นี่ก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเมื่อวานนี้ เปิดประตูเมืองไทยหมดรอบด้านเลย เมืองไหนๆ ให้เข้าได้เลยๆ ทางเราก็ออกได้สบาย ทางโน้นเข้ามาได้สบาย ต่างคนเมื่อสนิทกันแล้วไม่ถือสีถือสากันอย่างง่ายดาย การไปมาหาสู่ การซื้อการขาย เป็นการไม่ถือสีถือสา เป็นกันเองด้วยกันหมด เพราะความสนิทสนม นี่มีคุณค่ามากนะความสนิทสนม ไม่ต้องระเวียงระวังสิ่งที่จะเป็นภัยต่อกัน มีแต่คุณค่าต่อกันเรื่อยๆ ไป นี่ก็เปิดแล้วเวลานี้เมืองไทยเรา เปิดรอบตัวแล้ว

ท่านทั้งหลายเคยเห็นไหม เมืองไทยเราไม่เคยได้เปิด คราวนี้ได้เปิดให้เห็นอย่างชัดเจนเสียแล้ว เมืองไทยนี่ไม่มีประตูปิดกั้น เปิด ใครอยากออกอยากเข้า เมืองเขาเหมือนกัน เมืองเราเหมือนกัน เปิดหากันเพื่อความสมัครสมานสามัคคี รู้จักนิสัยใจคอ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้ว เป็นอวัยวะอันเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต่างคนต่างสร้างคุณงามความดี ยึดความประสับประสานซึ่งกันและกันให้เป็นความแน่นหนามั่นคงต่อกัน โลกก็สงบลงได้ไม่สงสัย ถ้าต่างคนต่างวางแง่วางงอนแก่กันแล้ว มีแต่คอยไฟจะลุกเผากันนั่นแหละ ความสนิทสนมกันนี้เป็นน้ำดับไฟ ไปที่ไหนสงบเย็นไปๆ เพราะความสนิทสนม ไม่ได้ทำกันง่ายๆ

ก็เหมือนอย่างลูกของเราทุกคนๆ นั่นแหละ เราจะฆ่ามันได้ลงคอไหมล่ะ แม้แต่มหาโจรมันก็มีลูกเหมือนกันกับเรา มันยังฆ่าลูกมันไม่ได้ลงคอ เพราะความถือเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกัน ฆ่ากันไม่ลง ทั้งๆ ที่มันฆ่าคนอื่นได้อย่างสบายๆ แต่ฆ่าลูกของมันฆ่าไม่ลง นี่โจรเป็นอย่างนั้นนะ ใครจะโหดร้ายยิ่งกว่าโจร แต่ลูกเจ้าของมันยังฆ่าไม่ได้ เห็นไหม คำว่าลูกเจ้าของรักสงวนขนาดไหน เมื่อถือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว ชาติเขาชาติเรามีความประสับประสานกันแล้ว ก็คล้ายกันกับลูกของพ่อของแม่ ฆ่าลูกไม่ลง ลูกก็ฆ่าพ่อไม่ลง ฆ่าแม่ไม่ลง อันนี้ก็เหมือนกัน ต่างคนต่างมีความสนิทสนมซึ่งกันและกันแล้ว ฆ่ากันทำลายกันไม่ลงง่ายๆ นะ

นี่ชาติบ้านเมืองก็กำลังเปิดรับสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาสู่บ้านสู่เมืองของเรา เวลานี้กฐินใหญ่ของเราก็ยกขึ้นเพื่อรับชาติไทยของเราเข้าสู่ความแน่นหนามั่นคง จากนั้นไปเราทั้งหลายก็จะนอนตาหลับแหละ เมื่อชาติไทยของเราค่อยหนาแน่นมั่นคงขึ้นไปโดยลำดับ เพราะความรักชาติ ความเสียสละ ของแต่ละท่านๆ ในเมืองไทยทั้งประเทศ ได้ช่วยเหลือกันเต็มเม็ดเต็มหน่วย แล้วเมืองไทยเราก็จะค่อยราบรื่นดีงามแน่นหนามั่นคง ไม่น้อยหน้าต่อผู้ใดง่ายๆ เหมือนที่เคยได้หมอบมาตลอดนะ เมื่อเรามีศักดิ์ศรีดีงามแล้วใครๆ ก็เกรงขาม

เห็นไหมเวลานี้ชาติไทยของเราปรากฏว่า ที่ไหนๆ ก็จะมาลงทุนลงรอนในชาติไทยของเรา เขาหวังจะพึ่ง หวังจะอาศัยได้แล้ว แต่ก่อนใครมาเมื่อไร ตั้งแต่อยู่ในเมืองไทยเรายังขนกันออกแทบไม่ทัน ก็เมืองไทยจะจมท่วมหัวเขาละซี น้ำความจนจะท่วมหัวเขา เขารีบขนทุกสิ่งทุกอย่างออกจากเมืองไทยไป เวลานี้กำลังเริ่มขนเข้ามา ตั้งโรงงาน ทำการซื้อการขายประสับประสานกันระหว่างสินค้าต่อสินค้า มาประสับประสานกัน เขาหวังได้เราก็หวังได้ ต่างคนต่าง อญฺญมญฺญํ อาศัยซึ่งกันและกัน นี่ละเมืองไทยเรา พอมีหลักแล้วเขาก็มา จะว่ามาพึ่งหวังเอาเงินกับเราก็ได้ แต่ก่อนเขาไม่มาใกล้  มีแล้วก็ขนกันออกแทบไม่ทันเวลาเมืองไทยจะจม ที่ไหนๆ ขนออกจนแทบไม่ทัน เวลานี้กำลังเริ่มขนเข้ามาแล้ว เพราะเหตุเป็นที่แน่ใจ ให้พากันจำเอาไว้นะ แล้วอุตส่าห์พยายามทุกคน

คราวนี้กฐินเราเป็นคราวที่ยิ่งใหญ่มาก จุดสุดท้ายของกฐินนี้จะลงในจุดทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน จะพอหรือไม่พอก็ตาม ไม่ได้คราวนี้ก็จะได้คราวต่อไป กระแสของกฐินใหญ่นี้จะกระจายออกไปให้ได้น้ำหนักทองคำ ๑๐ ตันจนได้นั้นแหละ จากนั้นก็ดอลลาร์จะได้ไปตามๆ กัน คราวนี้ต้องได้ หลวงตาได้ชี้นิ้วลงไปแล้วด้วยความเด็ดขาดของใจตัวเอง และด้วยความเชื่อพี่น้องทั้งหลายทั้งประเทศว่า อย่างไรจะต้องอุ้มชาติไทยของเรานี้ ทองคำเวลานี้ยังเหลืออยู่ตันกว่า คนไทย ๖๒ ล้านคนยกขึ้นได้ไม่สงสัย เราแน่ใจ จึงบอกว่าได้เชื่อพี่น้องชาวไทยเรา ดอลลาร์ก็ยังเหลือเพียงล้านกว่าเท่านั้น นี่ก็แน่ใจจะยกขึ้นได้ มาตั้ง ๘ ล้านกว่าแล้วยังยกมาได้ ยังเหลืออีกเพียงล้านกว่า จึงแน่ใจไม่สงสัยยกได้แน่นอน นี่อันหนึ่ง แล้วให้พากันตั้งอกตั้งใจทุกคน

หลวงตาก็ดูจะมีครั้งนี้เท่านั้นแหละที่ช่วยพี่น้องทั้งหลาย โดยยกเป็นกฐินของชาติขึ้นมาอันใหญ่หลวง วันพรุ่งนี้คอยดู ทุ่งนากว้างๆ นี่จะไม่มีที่จอดรถ รถต้องจอดข้างนอกหมดเลย คนจะมามากต่อมาก เป็นเรื่องใหญ่โตมากคือกฐินแห่งชาติไทยของเรา ต่อจากนี้ไปเราก็จะค่อยล้มเหลวไปแหละ เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ไม่แน่ไม่นอน จึงได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบตามเรื่องธาตุขันธ์เหลวไหล พอสิ้นเดือนธันวานี้เราก็จะหยุดการเที่ยวแนะนำสั่งสอน หรือไปเที่ยวบิณฑบาตขอทานสมบัติเงินทองของพี่น้องทั้งหลายดังที่เป็นมาแล้วนั้น ก็จะยุติ คือหยุด ไม่เอาอีกแล้ว ส่วนการบริจาคที่เปิดบัญชีไว้แล้วนั้น เราจะรับบริจาคตามปรกติดังที่เคยปฏิบัติมา จนกว่าถึงกาลเวลาที่ควรจะยุติแล้ว จะประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วหน้ากัน ไม่สงสัยแหละอันนี้ เวลานี้ยังประกาศไม่ได้ เรากำลังรีบเร่งขวนขวายหาสมบัติเงินทองทั้งหลายเข้าสู่คลังหลวงของเรา นี่กำลังมาอีกแล้วนี่ มา ๑ กิโลกับ ๑๕ บาท ปัจจัย ๑๕๕,๖๐๐ บาท เป็นของคณะชาวบุรีรัมย์ เอ้า อนุโมทนาทั่วหน้ากัน (สาธุ) ขอฝากความหวังไว้กับจดหมายฉบับนี้ ไปแล้วไปหาอีก เอามาอีกนะ ก็ฝากความหวังไว้นี่ว่าไง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม เช้าวันนี้ ทองคำได้ ๒ กิโล ๕๓ บาท ๕๒ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๒,๗๘๑ ดอลล์ บัดนี้ได้ ๔  กิโล ๗ บาท ๗๓ สตางค์ เมื่อวานนี้ตั้ง ๖ กิโลกว่า วันนี้จะได้แค่ไหนลองดู เสร็จแล้วจะให้พร

 

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาทุกวัน

ได้ที่ www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก