อึ่งอ่างแผลงฤทธิ์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 9:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๗

อึ่งอ่างแผลงฤทธิ์

 

         ที่มาห้ามอันนี้ไม่ให้ออกไม่มี ทำไมจะมาห้าม เอามาจากไหนกฎข้อนี้น่ะ มันเป็นยังไง มอบให้ผู้ว่าฯ ติดต่อสืบโดยด่วนนะ จะบอกว่าอาจารย์มหาบัวก็ได้ ว่าเลย ถ้าลงได้ขึ้นเวทีแล้วโบกมือไม่มีถอยใครเรื่องนี้น่ะ แหม เสียหายมากที่สุดมันทำอะไรอย่างนี้ มาแกล้งสั่งอะไร มันเอาอะไรมาปกครองโลก เอาอำนาจป่าๆ เถื่อนๆ อำนาจยักษ์อำนาจผีอย่างนี้มาปกครองโลกหรือ อำนาจธรรมต่างหากปกครองโลก อย่างนี้ไม่มีชิ้นดีเลย อำนาจทำลายคนทั้งประเทศ ทำอย่างนี้น่ะมันทำได้ยังไง จึงว่าให้ถามไปโดยด่วน ถ้าหากว่าสงสัยจะมาหาเราก็มาได้ บอกเลย เราจะโต้เอง มันเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ อำนาจป่าๆ เถื่อนๆ อึ่งอ่างไปอวดวัวได้ยังไง

คนทั้งแผ่นดิน คนทั้งประเทศ คนทั้งโลก มันกุมอำนาจไว้อะไรป่าๆ เถื่อนๆ มันเอามาจากไหน คนนี้หรือเป็นคนที่ปกครองบ้านเมืองต่อไป ถามเข้าไปหาหน้าที่ของมันหน่อยนะ หือ คนประเภทนี้หรือคนที่จะปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข คนทำลายศาสนา คนทำลายหัวใจคนทั้งโลกนี้เหรอ ถามเข้าไปซิ เอา ผู้ว่าฯ ให้ติดต่อเข้าไป ไม่ต้องกลัว เขาจะปลดอะไร เขาปลดแล้วเราใส่ให้ ไม่มีอะไรเราหาหมวกนี้มาใส่ให้เลยยากอะไร อย่าไปกลัว กลัวคนไม่มีเหตุมีผล เราไม่กลัวเราพูดจริงๆ ถ้าไม่มีเหตุมีผลซัดกันเลย มีเหตุมีผลเช่นอย่างอรรถธรรมนี้หมอบทันที

แหม ทำความเดือดร้อนแก่โลกมากทีเดียว การมาห้ามศาสนธรรมที่ประกาศสอนโลกให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมานั้น ผู้มันห้ามมันเอาความสุขมาให้โลกที่ไหน มีแต่เอาฟืนเอาไฟมาเผาโลกอยู่เวลานี้น่ะ นี่ละตัวไฟเผาโลก จับให้ดีคนๆ นี้น่ะ นี้เหรอคนที่ปกครองโลกน่ะ มันคนอย่างชนิดนี้หรือจะปกครองโลกให้ร่มเย็นน่ะ ธรรมต่างหากปกครองโลกให้ร่มเย็นมานานแสนนาน มันเอาฤทธิ์เอาเดชมาจากไหนให้ถามไป กฎหมายบ้านเมืองมีไหม คนนี้เหนือกฎหมายทุกอย่าง หรือเหนือโลกไปหรือ ถามให้ทุกอย่างนะเอาให้ชัดเจนทีเดียว มาทำความเสียหายแก่คนทั้งแผ่นดิน เฉพาะอย่างยิ่งแผ่นดินไทยเราชาวพุทธฟังตลอดเวลานี่ ปิดเขาทำไม

ต้องอย่างนั้นซิเวลาพูด ให้ถามเข้าไป โฆษณาเข้าไป ห้ามเขาทำไมอย่างนี้ ห้ามเขาหาอะไร อย่างนี้ละเราถ้าได้ออกแล้วไม่มีถอยใครยังบอกแล้ว ไม่อย่างนั้นไม่ขึ้นสนาม ถ้าลงได้ขึ้นไม่ถอยใคร โบกมือให้มาเลย จึงเรียกว่านักรบซิ ไม่ใช่นักหลบ นักรบกับนักหลบมันต่างกันนะ มันก่อความเสียหายแก่โลกขนาดไหนประกาศนี้ มันจะเอาความเป็นใหญ่จะมาตั้งสังฆราช ๓-๔ สังฆราชไหนเราก็ไม่รู้แหละ แล้วจะมากินโต๊ะสมเด็จสังฆราชเรานี้ นี่เรื่องผลิตทีแรกขึ้นที่นี่ละ มันจะคุมอำนาจ มันจะเอาให้ได้อย่างนี้ แล้วมันจะใช้อำนาจครอบคนทั้งโลก ไม่ได้บอกงั้นเลย เราบอกไม่ได้เลย ยังไงก็ไม่ได้

มาทำอย่างนี้ทำลายจิตใจคนทั้งโลกไม่ใช่คนทั้งแผ่นดิน ประกาศออกไปนี้ ปิดเขาหาอะไร เอาอำนาจป่าเถื่อนมาจากไหน คนๆ นี้หรือจะปกครองโลกให้มีความร่มเย็นต่อไป อำนาจป่าๆ เถื่อนๆ อำนาจอึ่งอ่างนี้เหรอจะไปแข่งวัว คนทั้งแผ่นดินน่ะ อึ่งอ่างกับวัวเห็นไหมนั่น นิทานอีสป

เราพูดอย่างนี้ก็ออกใช่ไหมล่ะ เราอยากให้ออกเราถึงพูด มันกำมืออยู่แล้วจะต่อย ต่อยลมต่อยแล้งไม่อยากต่อย อยากต่อยปากคนน่ะ เข้าใจไหม มาทำหาเหตุหาผลไม่ได้นี่ ฟังให้ดีนะพี่น้องชาวไทยเรา นี่ละอำนาจป่าเถื่อนกำลังครอบโลกอยู่เวลานี้ เราเป็นเจ้าของของชาติไทยนี่ นี่มันมาจากไหนมาควบคุม อำนาจป่าเถื่อน คนทั้งชาติไทยไม่ให้ฟังเทศน์ฟังธรรม ห้ามจนกระทั่งเรื่องศีลเรื่องธรรมมีอย่างเหรอ ไม่มีในโลกอันนี้ ไม่มีโลกไหน มีคนเดียวเท่านี้ที่แผลงโลกขึ้นมา เราจึงอยากถามอย่างนี้นะ กฎหมายข้อไหนห้ามธรรมะไม่ให้เทศนาว่าการ ซึ่งเทศนาด้วยความเป็นธรรม มีกฎหมายข้อไหนมาห้ามว่ะ เราอำนาจจากไหนมาบังคับไม่ให้เทศนาว่าการโดยความเป็นธรรม การเทศน์นี้ผิดธรรมไปแล้วหรือเราเทศน์น่ะ สอนโลกมานานสักเท่าไรแล้ว ดีไม่ดีตั้งแต่มันยังไม่เกิดเราสอนโลกมา

ล้มให้หมดนะ มหาภัยกำลังก่อตัวกันที่จะกินเลี้ยงสมเด็จพระสังฆราช มันคุมอำนาจไว้แล้วนี้พังให้หมด มันจะตั้งขึ้นมาสามโลกก็พังให้หมด เราเป็นเจ้าของสมบัติในเมืองไทยเรา มันมีอำนาจมาจากไหน มันเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งกว่าพระมาจากไหน มาตั้งอำนาจมากินโต๊ะสมเด็จพระสังฆราชนี่ พระท่านปฏิบัติกันมาสักเท่าไร พระธรรมวินัยของท่านสมบูรณ์แล้วนี่ พระวัดไหนๆ เจ็บไข้ได้ป่วยท่านมีวินัยรักษากันเรียบร้อยๆ ไม่จำเป็นจะต้องให้ฆราวาสหรือยักษ์หรือผีเข้ามายุ่มย่ามๆ และมาครองอำนาจอย่างนี้ ไม่มีในพุทธศาสนา พระท่านปฏิบัติกันเอง จำเป็นอะไรจะต้องไปตั้งคณะกรรมกงกรรมการเข้ามาควบคุมรักษาพระรักษาเจ้าในวัดในวา ท่านไม่มีวินัยเหรอ

ใครจะมีเมตตาธรรมยิ่งกว่าพระ พระมีเมตตาธรรมต่อกัน ใครจะเก่งยิ่งกว่าพระรักษาพระว่ะ ฆราวาสอวดดีมาจากไหน มาทำท่าทำทางตั้งนู่นตั้งนี่ มันมีทางหากินหลายด้าน ตั้งขึ้นเป็นหน้าที่การงานหาเงินหาอำนาจอยู่ในนั้น พระท่านไม่ต้องหาอำนาจ เพราะรักษากันดี นี่ตั้งคณะกรรมการนั้นกรรมการนี้ มันไม่มาดูพระนะ มันตั้งโก้ๆ เฉยๆ แล้วก็อวดอำนาจเบ่งเท่านั้นเองพวกนี้น่ะ มันมีอำนาจมาจากไหนมาควบคุมพระน่ะ มาตั้งกรรมการควบคุมดูแลพระป่วย พระในวัดในวามาตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้ยินที่ไหนว่า หาคณะกรรมการฆราวาสญาติโยม หรือยักษ์ผีที่ไหนก็ไม่รู้แหละมาตั้งเป็นกรรมการมารักษาพระ มารักษาพระหรือจะมากินโต๊ะพระเราก็ไม่รู้นะ มันหานากินของมันพวกนี้น่ะ หานากินทีเดียว ไม่มีนากินอยู่ไม่ได้ ต้องหานากินด้วย แผ่อำนาจในหน้าที่ด้วยไม่ใช่เล่นๆ นะ

พระท่านมีวินัย ไม่จำเป็นจะต้องมายุ่มย่ามกับท่าน ท่านปฏิบัติกันมาสักเท่าไร ตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามา ไม่เคยมีใครมายุ่มย่ามๆ อย่างเปรตอย่างผียุ่มย่ามอยู่เวลานี้ ทำให้ยุ่งไปหมดทั่วประเทศไทย ดีไม่ดีธรรมะคำสั่งสอนให้ความร่มเย็นแก่โลก มันก็มาปิดมากั้น เรานี้กลัวเหลือเกินนะเราพูดจริงๆ เรากลัวเหลือเกิน กลัวอะไรก็แล้วแต่ ไม่มีใครเหนือกรรมว่างั้นเถอะน่ะ โลกธาตุนี้ไม่มีใครเหนือกรรม ใครจะเก่งไปไหนก็เก่งไปเถอะ

มันสลดสังเวช มันเอาอำนาจบาตรหลวงมาจากไหน เพราะฉะนั้นจึงให้ถามคืนไป ผู้ใหญ่หรือนี่ เอาให้ฟ้าดินถล่มเสียหน่อยน่ะคราวนี้ หลวงตานี้ละองค์หนึ่ง ให้ถอยไม่มีถอยเลย ถ้าอันนี้ไม่ได้เหตุได้ผลไม่ถอย ไล่เบี้ยกันเข้าไปเลย ใหญ่ขนาดไหนก็ใหญ่เถอะน่ะ ภูเขาทั้งลูกเราเหยียบมันไปสบายใช่ไหมล่ะ แล้วเพียงเท่านี้ทำไมผ่านไม่ได้วะ

อย่าให้เป็นตัวอย่างแก่เมืองไทย ทำแบบนี้ไม่ให้เป็นตัวอย่างแก่เมืองไทย ต้องเอาให้ถึงกันเชียว จะมาทำอย่างนี้ไม่ได้บ้านเมืองมีขื่อมีแป เราสลดสังเวชจริงๆ นะ พอได้ยินอย่างนี้แล้ว ไม่มีเหตุมีผลต้นปลายอะไรเลย อารมณ์แห่งความโกรธความเคียดแค้นของเจ้าของเข้าไปถีบไปยันชาติบ้านเมืองให้แหลกเหลวไปหมดนี้ เราจึงบอกว่าเราฟังไม่ได้ เพราะฉะนั้นให้ถามย้อนกลับไปมันเป็นยังไง มันจะเป็นตัวอย่างไม่ดีคนประเภทนี้ เอาคนเลวมาปกครองคนดีได้เหรอ คนเลวต้องเขี่ยออก เอาคนดีไว้ มันเอาอำนาจบาตรหลวงมาจากไหนอึ่งอ่าง มันจะอวดวัวได้ยังไง คนทั้งโลกเท่ากับวัว เข้าใจไหม คนทั้งประเทศเท่ากับวัว นี่เท่ากับอึ่งอ่างมาแผลงฤทธิ์ อย่ามาแผลง ว่างี้เลย เมืองไทยมีขอบมีเขตมีเหตุมีผล มีกฎเกณฑ์ อย่าเอาอึ่งอ่างมาขวาง

เรื่องราวมันเป็นยังไงมันถึงมาเป็นอย่างนี้ เรื่องที่ว่ามาเป็นข้าศึกต่อเรา เราทำอะไรจึงเป็นข้าศึก ซัดกันตรงนี้อีกซิ ตัวข้าศึกมันทำอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ดูเหรอว่างั้นซิ นี่ตัวข้าศึกของชาติบ้านเมือง เราไม่ได้เป็นข้าศึกต่อใครนี่ แล้วมาทำเราหาอะไร ถ้าทำก็ทำตัวข้าศึก ข้าศึกคือใคร ก็มันนั่นเอง แน่ะ ใครมีหูมีตามันเห็นอยู่ทุกคน เราเป็นข้าศึกต่อใครวะ แม้แต่ไอ้ปุ๊กกี้ไอ้หยองเราก็ยังไม่เป็นข้าศึกต่อมัน มันเข้าไปในครัว มึงท้องป่องแล้วหรือมึงออกมานี่ มันกินอิ่มแล้วมันออกมา มึงท้องป่องแล้วหรือไอ้กี้มึงออกมา เขาเดินเฉยนะ โถ เขาก็ท่าใหญ่เหมือนไอ้บ้านี่แหละ บ้ายศบ้าอำนาจบ้าหัวกฎหมาย อยู่ในนั้นหมด รวมแล้วเป็นกองบ้า คลังบ้าอยู่ในนั้น เอาอย่างนี้แหละเรา

อย่ามาอวดหนา ว่างี้นะเรา จะคับฟ้ามาก็เถอะ อย่ามาอวดหนา ว่างั้นเลยเรา ไม่มีอะไรเป็นสาระให้ชาติบ้านเมืองได้อนุโมทนาบ้างเลย มีแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาคนทั้งประเทศมีอย่างเหรอ นั่น

หลวงปู่ชอบเล่นกับเสือเก่งนะ แปลกอยู่ อย่างนั้นละเป็นตามนิสัยวาสนา เสือไปหาท่านสบายๆ คิดดูไปนอนอยู่กับท่าน หลวงปู่ชอบนี่แปลกทั้งหลายนะบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่ คือหลวงปู่ชอบกับเสือนี่เหมือนเป็นเพื่อนกัน ท่านอยู่ถ้ำ มันไปมันก็โดดไปนอนอยู่ด้วยกันกับท่าน ท่านเดินจงกรมอยู่นี่เลยขยะๆ ท่านว่า เขามานอนเลียแข้งเลียขาเฉยอยู่ คืออยู่พม่า ท่านอยู่ถ้ำ แล้วก็มีหินสูงๆ หน่อย พอมาหัวจงกรมมันโดดขึ้นนั่นเลย ไปก็ไปเลียแข้งเลียขา ท่านว่ามันมองดูเราแล้วมันก็โดดขึ้น แล้วก็ไปนอนอยู่นั้น ท่านก็ไม่ว่าอะไร

พอถึงเวลาค่ำท่านจะลงเดินจงกรม ท่านว่ารู้สึกขยะๆ จะกลัวก็ไม่กลัว คือทางจงกรมอยู่กับที่มันนอน จะเดินไปนั้นก็ขยะ วันนั้นเลยสละเวลาไม่เดินจงกรม ท่านว่า เข้าแคร่นอน พอดึกๆ ออกมาเขายังนอนอยู่เฉย ตอนดึกนอนเหมือนตาย เฉย เราจุดไฟแล้วก็มาเดินใกล้ๆ ไม่เดินไปหามันแหละ เดินกลับไปกลับมา เขาก็นอนเฉย เป็นอย่างนั้นนะท่านอาจารย์ชอบ ทีนี้พอตอนเช้าก็ตัดสินใจท่านนะ เพราะตอนเช้ามันนอนอย่างเงียบเลย ท่านได้เวลาจะบิณฑบาต ท่านครองผ้าแล้ว จะออกไปนี้มันนอนอยู่นี้ ออกไปข้างๆ มันนี้แหละ

ท่านก็บอก นี่จะไปบิณฑบาตแล้วนะ ถ้าจะอยู่เฝ้าแคร่ให้ก็ไม่เป็นไร ถ้าไม่อยากอยู่จะไปเที่ยวที่ไหนก็ไป นี่จะไปบิณฑบาตแล้ว เดินไปคุยกับเขา เขาก็นอนดูอยู่งั้นเฉย ท่านก็เดินผ่านไปหน้าเขา ไปท่านไม่บอกใครนะกลัวเขาจะมาทำลายมัน ท่านไม่บอกเลย  พอฉันบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ล้างบาตรแล้วขึ้นมา เขาไปแล้ว ไม่ทราบไปทางไหน ตอนสายๆ เขาไปแล้ว ตัวนี้ตัวอาจหาญมาก นอนกับคนทั้งคืน จากนั้นมามาหาท่านเรื่อยนะ ท่านเดินจงกรมอยู่เขาขึ้นมาหา หลายตัวนะ หลายครั้งด้วย ท่านคุยกับเขาแหละ มึงมาอะไร กูเดินจงกรม มึงเดินจงกรมไม่เป็นมาอะไร เขาก็เดินขึ้นมายืนดู แล้วมานั่ง ท่านก็บอกว่า ไปออกไป เขาก็เฉย เดี๋ยวกูจะลงไปบิณฑบาต พอบอกเขา เขายังยืนดูอยู่

ตอนเช้าพอสว่างเขาขึ้นไปนะ เขาร้องโก้กๆ ขึ้นไปเลยไปหาท่าน ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ เขาก็ร้องสบายทีเดียวนะ พอเขาไปถึงท่าน ท่านก็ว่า มึงมาอะไร กูเดินจงกรมอยู่ ท่านพูดกับเขา ไปลงไป เขาก็เฉย ท่านก็เดินไปเดินมา ยังเฉยอยู่ มึงมาอะไรนี่ ท่านก็เลยเอาผ้าจีวรโบก ไป มันก็ไปเลย เขาร้องโก้กแล้วไปเลย ทีนี้เวลาไปท่านเล่าให้ฟัง ลงไปแล้วกลัวเขาจะทำไม่ซื่อต่อเรา เดี๋ยวเขาจะไปแอบเราอยู่นั้น ท่านเดินออกไปท่านก็ดูข้างทางไป ไม่มีเลย จากนั้นมาไม่มาอีก หายเงียบ ตัวไหนขึ้นมาก็ขึ้นมาอย่างนั้นแหละท่านอาจารย์ชอบ เป็นอย่างนี้นะ

อย่างหลวงปู่ขาวนี่เป็นช้าง ทั้งช้างบ้านช้างป่ามาหาท่าน ท่านเดินจงกรมอยู่ ตัวมันเท่าภูเขา ช้างใหญ่ ท่านเล่าให้ฟังว่า เสียงโครมครามๆ จะมาหาท่านนี่ละ ท่านก็รีบจุดเทียน จุดได้สองสามเล่มเขามาจวนถึงแล้ว ก็เลยท่านหยุด ไฟท่านก็จุดไว้นั้นแหละ เขารู้ไฟ เขาเห็นไฟ ถ้าเขาไม่ตั้งใจมาจริงๆ เขารู้ว่าคนเขาก็หลีกหนี ที่ไหนได้เขาไม่หลีก มาเลยเทียว ไฟท่านก็จุดอยู่ข้างทางจงกรม ท่านเดินจงกรม เขามาเขาก็เดินมาข้างทางจงกรม ยืนอยู่ตรงนั้นเลยเทียว ท่านก็เดินจงกรมแบบเฉยเลยไม่สนใจ เอ้า จะทำอะไรก็ปล่อยแล้ว เขาก็ยืนดู โอ๋ย ประมาณร่วมสองชั่วโมง ยืนเหมือนภูเขา นิ่งตลอดนะ ท่านก็เดินไปเดินมาอยู่นั้น เขาเฉยไม่สนใจกับเรา ท่านว่าเราก็ไม่สนใจกับเขา เพราะเราสละแล้ว เป็นตายเราก็เชื่อธรรม

ประมาณสองชั่วโมงยืนนิ่ง ไม่กระดุกกระดิกเลยนะ ดูคน พอเสร็จแล้วหันหลังกลับแล้วเข้าป่าไปเลย ท่านก็เดินจงกรมจนกระทั่งเทียนหมด ทีแรกมีเทียนอยู่สามเล่มจุดไว้ เขาก็มาหยุดยืนอยู่นี้ จนกระทั่งไฟดับหมดเขาก็ยังไม่หนี จากนั้นเขาจึงกลับไป ช้างป่านะ ช้างใหญ่ ไปยืนดูท่านอาจารย์ขาว มันเด่นคนละทาง

สำหรับท่านอาจารย์ชอบนี้ งูหนึ่ง กับเสือหนึ่ง เด่นมาก หลวงพ่อผางเด่นทางงู ทางพญานาค นี่ละที่ว่ามีหรือไม่มีพญานาค ก็อย่างนั้นแล้ว เวลาเขาจะแสดงฤทธิ์ มีหลวงพ่อองค์หนึ่งเดินจงกรมอยู่ฟากทางนั้น ท่านเดินอยู่ทางนี้ กลางวันนะ มันมาแสดงกลางวันเลย มาเสียงหลวงพ่อร้องวากๆ เป็นอะไรหลวงพ่อ โอ๊ย งูใหญ่ๆ ท่านก็ปุ๊บปั๊บมา ไหน ๆ นี่ๆ ตัวเท่าต้นเสานี่ ตัวมันยกแล้วอ้าปาก พระองค์นั้นยืนตัวแข็งร้องวากๆ ท่านก็เลยมา นี่ละจึงว่าหลวงพ่อผางกับพญานาคกับงูนี้ถูกกันมาก มาทำอะไรใส่เขาล่ะ ท่านว่างั้นนะ เขาก็ยังอยู่นี้ มาทำอะไรใส่เขาล่ะ มึงอยากกินเขาหรือ เอ้ามึงจะกินกูก็กิน ท่านเดินเข้าไปหาเลย เดินเข้าไปหาพญานาค พอเดินเข้าไปได้สักวาหนึ่ง ปุ๊บหายเงียบเลยไม่ทราบไปไหน เป็นอย่างนั้นละ หลวงพ่อร้องวากๆ กลัวตาย กลัวงูใหญ่จะกิน เพราะมันอ้าปากอยู่นี่น่ะ ร้องวากๆ ท่านก็มา พอมาแล้วท่านไม่อยู่ซิ ท่านเดินเข้าไปหาเลย มึงอยากกินเหรอ เอ้า มึงกินกูก็กิน เดินเข้าไปหาเลย พรึบหายเงียบเลย ไปไหนไม่รู้

พระไปอยู่ที่นั่นก็อยู่ไม่ได้ อะไรก็อยู่ไม่ได้ มันเป็นอะไร ไปอยู่ไม่ได้กี่วันแหละ หนีๆ พวกเทพไปอยู่ข้างบนนั้น พระไม่มีเมตตา หนึ่ง และหาแจกของขลังเขา หนึ่ง นั่นมันเสียมันผิด ไม่มีเมตตา นี่หมายถึงหลวงพ่อผางไปอยู่ที่นั่นนะ คือไม่มีใครอยู่ได้ถ้ำนั้น ร่ำลือเหลือเกินว่าใครอยู่ไม่ได้ ก็มีแต่ของขลังๆ ไปแจกละซี เทวดาเขาบันดาลขับไล่ แล้วทำให้พวกชาวบ้านก็ทะเลาะกันยุ่งไปหมด หลวงพ่อผางก็ไปอยู่ที่นั่น พอไปอยู่ที่นั่นท่านแผ่เมตตา ท่านรู้ทั้งทางพวกเทพพวกนาคด้วยนะ พอท่านไป โอ้โหย พวกรุกขเทพรุกขเทวดาล้อมอยู่ตามนั้น พอไปท่านแผ่เมตตา เขาก็มาเล่าให้ฟังว่า หลวงพ่อมาอยู่นี้เย็นที่สุดเลย ถ้าว่าอบอุ่นก็อบอุ่นที่สุดเลย เย็นหมด อบอุ่นหมด หลวงพ่อเหล่านั้นมามีแต่ฟืนแต่ไฟมา เห็นไม่ได้การแล้วเลยหาอุบาย คำว่าอุบายคือเขาแสดงฤทธิ์ให้เกิดเรื่องต่างๆ ขึ้นมา ไล่หนี ทีนี้พอหลวงพ่อมาเขาไม่อยากให้หนี และชาวบ้านก็อบอุ่นไปตามๆ กันหมด นี่หมายถึงหลวงพ่อผาง ท่านเก่งทางพญานาค พวกงู พวกพญานาค วัดของท่านงูเลื้อยยั้วเยี้ยๆ อยู่ทุกแห่งทุกหน คนไปวัดเขากลัว เฮ้ย กลัวมันทำไม ลูกศิษย์พระ ท่านว่างั้น

ครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันนี้ก็เหมือนกัน ถ้ามีผู้ปฏิบัติ มีผู้รู้ผู้เห็น จะสัมผัสสัมพันธ์ติดต่อกันได้กับพวกเทพพวกอะไรเหมือนครั้งพุทธกาลนะ ถ้ามีผู้ปฏิบัติก็มีผล ผลก็เกิดความรู้ ความรู้เกิดก็เห็นไปละซี ดังพระพุทธเจ้า สาวกทั้งหลาย ท่านเทศน์สอนเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมมา จนกระทั่งทุกวันนี้ก็มีอยู่ แต่ท่านไม่พูด เพราะสมัยทุกวันนี้เป็นสมัยที่ปากสกปรก พูดอะไรออกมาไม่ได้มันเห่าฟ้อๆ ตั้งแต่เทศนาเป็นอรรถเป็นธรรม สอนโลกได้ทั้งสามมันยังมาขวางได้ เรากลัวมันตกนรกทั้งเป็นเหมือนกันไอ้นี่ อ้าวจริงๆ นะ เรากลัวมันตกนรกทั้งเป็น อย่างนั้นมันก็ทำ เป็นได้นะ

 

ชมการถ่ายทอดสดทั่วโลกทุกวัน   ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก