มีเหตุถึงออกมา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8:45 น. ความยาว 33.37 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๗

มีเหตุถึงออกมา

 

         ผู้กำกับ อันนี้เป็นหนังสือของคณะสงฆ์ไทยซึ่งจะแถลงข่าวในวันนี้เวลาบ่ายโมง ข้อความมีดังต่อไปนี้ครับ

                                                    18 กุมภาพันธ์ 2547

เรื่อง   ขอเชิญทราบข่าวการชี้แจงของคณะสงฆ์

กรณีพระภิกษุและพล.ต.ท.อุดม เจริญ ผ.อ.สำนักพุทธฯ กล่าวใส่ความสมเด็จพระสังฆราช และหลวงตาพระมหาบัวฯ และคณะสงฆ์ไทย ออกอากาศในรายการ “กรองสถานการณ์” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2547 เผยแพร่ไปทั่วราชอาณาจักร

เรียน   ท่านบรรณาธิการข่าว

         ด้วยปรากว่า มีพระภิกษุ 2 รูป และ พล.ต.ท.อุดม เจริญ ผ.อ.สำนักพุทธฯ ใส่ความสมเด็จพระสังฆราช และหลวงตามหาบัวฯ และคณะสงฆ์ไทย ออกอากาศในรายการ “กรองสถานการณ์” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2547 เผยแพร่ไปทั่วราชอาณาจักร    สร้างความเสียหายแก่   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ และหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน และคณะสงฆ์ไทย

         คณะสงฆ์ไทยจะชี้แจงความจริงต่อประชาชนและพุทธบริษัท ในวันศุกร์ที่ 20 ก.พ. 2547 เวลา 13.00 น. ณ สวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ

         จึงเรียนมา เพื่อขอความกรุณาโปรดส่งผู้สื่อข่าวรับทราบรายละเอียด  และกรุณาเผยแพร่ข่าวดังกล่าว   ไปยังประชาชนและพุทธบริษัทด้วย    

จักเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง

 

                                                      ขอแสดงความนับถือ

 

                                                   (นายทองก้อน วงศ์สมุทร)

                                           ผู้ได้รับมอบหมายฯ จากคณะสงฆ์ไทย

หลวงตา พระท่านจะมาแถลงข่าวและมาฟังข่าว คือจะมีพระแสดงหรือแถลงข่าวต่างๆ ในสถานที่นั่นไม่กำหนดองค์ องค์ไหนสมควรจะขึ้นแสดงเมื่อไรๆ ในเวลานั้น สถานที่นั่นก็จะแสดง จึงมีทั้งผู้มาแถลงข่าว ทั้งผู้ฟัง ตลอดประชาชนทั่วไป หลวงตานี้ไม่มีอะไร อย่างที่พูดขึ้นตะกี้นี้ว่า โจมตีหลวงตามหาบัวอะไรนี่ หลวงตาไม่ได้มีอะไรเลย ดีไม่ดียังคิดย้อนหลังถึงอดีตชาติของเรา เราอาจจะไปหากลั่นแกล้ง หาทำลายอะไรๆ ด้วยความคึกความคะนองของอีตาบัวนี่ เพราะฉะนั้นเรื่องผลมันถึงตามมาๆ ไม่ได้ตีได้แหย่ก็ตาม ไม่ได้อะไรได้เห่าก็เอา เราก็คงดื้อนะแต่ก่อนหลวงตาบัวน่ะ มันเป็นไปได้ เพราะสายทางแห่งการเกิดตายมาตลอด การทำดีทำชั่วแทรกกันมาตลอดๆ

เราจึงพูดตามหลักธรรมล้วนๆ ว่า เราไม่ได้ตำหนิผู้ใด เมื่อพิจารณาย้อนหลังไปตามเรื่องสายทางที่เราเกิดตายๆ มา ทำความดีความชั่วแฝงกันมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้ว มันคงมีด้วยกันนั่นแหละ มันถึงได้มีเรื่องอย่างนี้ เราเอาเหตุเอาผลปัจจุบันเพื่อเป็นผลให้เกิดขึ้นในชาติศาสนาของเราในปัจจุบัน ก็พิจารณาไปตามเหตุการณ์ก็แล้วกัน เพราะเหตุการณ์ที่พระสงฆ์จำนวนตั้งมากมายที่มาประชุมกัน ท่านทำไมท่านถึงต้องมา แต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรมาไม่เห็นท่านออกมาประชุมกัน ซึ่งเป็นจำนวนตั้งหมื่นกว่าองค์ อย่างนี้ไม่เคยเห็น แล้วคราวนี้ได้เห็นเสียแล้ว ได้เห็นมาเรื่อยๆ นับแต่จำนวนน้อยถึงจำนวนมากที่ปัจจุบันนี้ตั้งหมื่นกว่าองค์ สาเหตุเป็นมายังไง นี่ละแต่ก่อนท่านไม่เคยมีที่แสดง

คือปกติแล้วท่านเคารพพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อย่างถึงใจ ถือเป็นสรณะฝากเป็นฝากตาย ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมที่ท่านจะปฏิบัติได้ในส่วนธรรม ส่วนพระวินัยนั้นตรงแน่วเลย เรียกว่ากฎหมายพระ พระเหล่านี้ไม่ได้มีที่แจ้งที่ลับในการปฏิบัติต่อพระวินัยเหมือนกฎหมายบ้านเมืองซึ่งมีที่แจ้งที่ลับ ถ้าที่แจ้งก็ไม่ทำ ถ้าที่ลับแล้วเอาจนหมดตัวก็ได้สำหรับกฎหมายบ้านเมือง ส่วนพระวินัยมีผู้มีความจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าแล้ว ถือพระวินัยเป็นศาสดาประจำองค์ท่านเลย ไปไหนหิริโอตตัปปะจะประจำใจด้วยความระมัดระวัง กลัวผิดกลัวพลาดตลอดมา นี่ท่านเคารพ ท่านปฏิบัติอย่างนี้ในสายพระป่า

เท่าที่ทราบมาโดยลำดับทั้งท่านทั้งเราคละเคล้ากันตลอดมาในวงปฏิบัติกัน ไม่ได้มีข้อระแคะระคายที่จะตำหนิติเตียนกันในหลักพระวินัย อยู่ด้วยกันเป็นผาสุก ทางธรรมก็ต่างองค์ต่างตั้งหน้าปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วย จนกระทั่งถึงว่าได้มรดกอันล้ำค่าๆ จากการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าด้วยความเป็นธรรมเป็นวินัยในหัวใจอย่างยิ่งตลอดมานี้ เวลานี้มีจำนวนไม่น้อย ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มาโดยลำดับๆ ท่านปฏิบัติอย่างนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อกัน พระสงฆ์ในวงปฏิบัติจึงไม่ค่อยมีอะไรขัดแย้งกัน เพราะหลักธรรมหลักวินัยเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจในการประพฤติปฏิบัติตาม ไม่ให้เสีย มีแต่ความระมัดระวัง อยู่ด้วยกันเป็นผาสุกในป่าในเขา

แต่แล้วทำไมท่านถึงออกมาเต็มนี้ ที่เขาว่ามาเพ่นพ่านมาอะไรๆ เหล่านี้นะ ก็เพราะมันมีเหตุ ข้าศึกศัตรูกำลังเหยียบย่ำทำลายพระพุทธศาสนาอย่างออกหน้าออกตา อย่างหน้าด้านกล้าหาญที่สุดเลย เข้าแทรกทุกแง่ทุกมุม ถืออำนาจป่าเถื่อนไปเที่ยวบังคับบัญชาพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ในวัดต่างๆ แม้ในวงปฏิบัติก็ไปเที่ยวหาตรวจตราพาชี เหมือนตัวเป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวงใหญ่โตยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านให้ตรวจตัวเองด้วยธรรมด้วยวินัย แต่พวกนี้ยังไม่แน่ใจ ต้องมาตรวจด้วยตัวเอง พวกนี้พวกไหน คู่ของพระพุทธเจ้าก็คือพระเทวทัต หาเรื่องหาราวทุกอย่างที่จะทำลายพระพุทธเจ้า กลิ้งก้อนหินลงมาจะทับพระพุทธเจ้าให้ตาย แต่ก็เพียงพระโลหิตห้อขึ้นเท่านั้น เพื่อไม่ให้เสียใจผู้ทำเสียจนเกินไปว่าอย่างนั้นเถอะ นี่ละที่เป็นคู่เคียงกันมาก็เป็นอย่างนั้น

เวลานี้กำลังหนาแน่นขึ้นโดยลำดับลำดา ถือตัวเป็นเจ้าการเจ้างานเป็นตัวถูกไปหมด เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเลยไม่มีเกรงขาม เรื่องธรรมวินัยดูไม่มีติดใจเลยสำหรับพระเราที่แสดงอาการอย่างนี้ออกมาต่อชุมนุมชนและในวงพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง นี่สำคัญ เวลานี้กำลังใช้อำนาจบาตรหลวงอย่างใหญ่โตทีเดียว จะครอบประเทศไทยด้วยของจอมปลอม ของจอมปลอมเวลานี้เต็มไปหมดในประเทศไทยของเรา ในวงพระพุทธศาสนานี้ เราพูดให้ตรงศัพท์ตรงแสงตามอรรถตามธรรม เราพูดเป็นธรรมทั้งนั้น ทุกอย่างเราไม่ได้เคยแยกไปจากธรรมเลย ในสายตาของธรรมเทียบกับกิริยาที่แสดงเหล่านี้นั้น ก็ไม่ผิดกันอะไรกับเทวทัตกับพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าคือธรรมวินัยของพระ ที่เทิดทูนอยู่ด้วยความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกวันนี้ กำลังเหยียบเข้ามาๆ เวลานี้ กล้าหาญชาญชัย จะไปหาตรวจจนกระทั่งวงพระวงกรรมฐานก็จะไปหาตรวจตราพาชี เหยียบหัวพระพุทธเจ้า ข้ามหัวพระพุทธเจ้าไป ไปตรวจพระ เพราะพระพุทธเจ้าไม่น่าไว้ใจเหมือนกับพวกนี้ พวกนี้เป็นพวกที่ไว้ใจที่สุดแล้ว แล้วออกประกาศตนทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการเกรงขามใครเลย หลักธรรมวินัยไม่ต้องพูด เอาตั้งแต่เรื่องกิเลสตัณหา เป็นเรื่องเทวทัตเต็มพุงๆ ของเทวทัต มีมากมีน้อย ลูกหลานโคตรแซ่ของเทวทัตมาพร้อมหน้ากันหมดนะเวลานี้ กำลังจะมาโจมตีพระพุทธเจ้าคือธรรมวินัยของศาสนา ที่พระสงฆ์ท่านกำลังปฏิบัติอยู่ด้วยความจงรักภักดี เทิดทูนพระพุทธเจ้าสุดหัวใจตลอดมาให้ล้มละลายไปหมด ให้เหลือตั้งแต่กลุ่มนี้ครองชาติครองศาสนา ครองบ้านครองเมืองครองประเทศไทย เปลี่ยนศาสดาองค์ใหม่ ดีไม่ดีจะเปลี่ยนชาติใหม่เสีย รัฐบาลใหม่ เมื่อพอทำได้จะทำทั้งนั้น

พวกนี้ไม่มีคำว่าเกรงขามต่อผู้ใด เพราะอำนาจบาตรหลวงใหญ่โต ยกพรรคยกพวก ใครมีหน้าที่หรือมีการงาน มียศถาบรรดาศักดิ์สูงๆ เอามาเป็นกำลัง เอามาเป็นอำนาจเที่ยวเหยียบให้แหลกเหลวไปหมด เป็นอย่างนี้ เรื่องศาสนาจึง.. เวลานี้กำลังถูกคุกคามมากที่สุด จากศาสนาแล้วมันก็จะเข้าชาติ คือมันเชื่อมโยงถึงกันตลอดในสองสายนี้ พวกเดียวนี้แหละเป็นผู้ถือบังเหียนไว้ในเวลานี้ ถือบังเหียนอยู่ลึกๆ แล้วก็ขึ้นมา เวลานี้ขึ้นมาบนดินแล้ว ออกแสดงลวดลายอย่างเต็มที่เต็มฐาน อย่างไม่เคยมีในเมืองไทยเราก็ได้เห็นเสียแล้วพี่น้องทั้งหลายเห็นเสีย นี้เราเอาธรรมเอาวินัยออกมาพูดทีเดียว พระพุทธเจ้าปกครองพระสงฆ์มามีความสงบร่มเย็นเป็นลำดับลำดามาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ ทรงปกครองโลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมา

พวกนี้ไม่ไว้ใจ ขึ้นมาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าลงไป แล้วจะมาปกครองแทน เหยียบย่ำทำลายแทน อันใดเป็นธรรมเป็นวินัยเหยียบแหลก อันใดที่เป็นของพวกเทวทัตแล้วจะเอาขึ้นมาให้โลกกราบไหว้บูชาแทนพระพุทธเจ้า โลกเมืองไทยซึ่งเป็นโลกแห่งชาวพุทธ ใครจะก้มหัวลงกราบไหว้แทนพระพุทธเจ้าได้ไหม ให้นำไปพิจารณา กิริยาที่แสดงออกมานี้ผาดโผนโจนทะยานในการทำลายอย่างมากทีเดียว จะไม่ให้ศาสนาเหลืออยู่เลยละ บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์กราบไหว้บูชาทุกวัน เป็นขวัญตาขวัญใจประจำหัวใจทุกวัน จะเอาให้แหลกเหลวไปหมดไม่ให้มีอะไรเหลือ ให้เหลือตั้งแต่พวกนี้ละ พวกกำลังเบ่งอยู่เวลานี้ เต็มที่เต็มฐานเต็มกำลังวังชา

กว้านมาหมด ใครมีวิชาความรู้สูงๆ ยศถาบรรดาศักดิ์สูงๆ กว้านมาเป็นพรรคเป็นพวกของตน ดีไม่ดีเป็นภาคของตนก็ได้ มันแยกไปได้ทุกอย่างนั่นแหละ เอามาเป็นพรรคเป็นพวกเป็นภาคของตน เหยียบไปหมด ไม่ว่าพรรคว่าพวกว่าภาคในชาติไทย มีกี่พรรคกี่พวกกี่ภาคเอามาเหยียบให้แหลกหมด ให้ยังเหลือตั้งแต่พรรคแต่พวกแต่ภาคของตนปกครองบ้านเมืองเหย้าเรือนว่างั้น ด้วยการเหยียบทุกสิ่งทุกอย่างแหลกเหลวหมดนะ เหยียบหัวเหยียบคอเหยียบหมด ขี้แตกเยี่ยวแตกเยี่ยวราด เมืองไทยเราคราวนี้จะขี้แตกเยี่ยวราดละนะ พวกนี้จะเข้ามาเหยียบให้แหลกหมด ให้พิจารณาด้วยดีพี่น้องทั้งหลาย

กำลังออกหน้าออกตา อย่างอำนาจป่าเถื่อนนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเวลานี้ จะยกธนบัตรปลอมให้เป็นธนบัตรจริง ธนบัตรจริงนี้เราเคยใช้มานานสักเท่าไรแล้ว ประเทศไทยประเทศไหนก็ตามเขาใช้ธนบัตรจริงกันทั้งนั้นแทนเงินแทนทอง เป็นหัวใจของชาติที่จะน้อมรับด้วยกันทุกคน และนำไปปฏิบัติเพื่อความสะดวกสบายในตนและครอบครัวเหย้าเรือน สังคม ตลอดทั่วโลกไปหมด ใช้ธนบัตรจริงทั้งนั้น เป็นการยืนยันในโลกในสงสารที่อยู่ร่วมกันเป็นผาสุกร่มเย็นตลอดมา แต่เวลานี้ธนบัตรเหล่านี้ใช้ไม่ได้ ฟาดธนบัตรปลอมออกมา กำลังหว่านล้อมไปหมด ธนบัตรปลอมนี้จะครองบ้านครองเมือง ธนบัตรจริงปัดออกหมด ยังเหลือแต่ธนบัตรปลอมนี้เต็มบ้านเต็มเมือง ไปที่ไหนปลอมแปลงไปหมดทุกอย่างนั่นแหละ แต่งขึ้นมาๆ

ไปที่ไหนโจมตีที่นั่น โจมตีที่นี่ มีตั้งแต่เรื่องปลอมๆ ทั้งนั้น จะให้ใครเชื่อถือได้ เราพูดจริงตามหลักธรรม เชื่อถือไม่ได้นะหลักธรรมวินัย อย่างยกตัวอย่างขึ้นมาที่จะมางาบสมเด็จพระสังฆราชต่อหน้าต่อตาพระสงฆ์ไทยทั้งประเทศ ซึ่งเป็นผู้มีธรรมวินัยสมบูรณ์แบบในการปฏิบัติรักษากัน เช่น การเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่เคยปรากฏในธรรมวินัยเลยว่า มีฆราวาสคนใดเข้ามามีอำนาจบาตรหลวงยิ่งกว่าพระสงฆ์อยู่ในวัดนั้นๆ ที่ท่านปฏิบัติต่อกันในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ตามหลักธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้แล้วในการปกครองกัน เฉพาะอย่างยิ่งการเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านดูแลกันรักษากันอย่างเต็มที่ นอกจากนั้นพระพุทธเจ้ายังชมเชย ผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติภิกษุไข้ ผู้นั้นเท่ากับได้ปฏิบัติบำรุงพระพุทธเจ้า ท่านไม่ได้บอกว่าใครยุ่มย่ามเข้ามางาบๆ หน้าที่การงานตั้งอำนาจบาตรหลวงขึ้นในที่นั่น เพื่อจะแผ่อำนาจออกไปในที่ต่างๆ เหยียบหัวประเทศไทยทั้งประเทศ เฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ทั้งหลายอยู่ไม่ได้นะ

ที่มางาบนี่เรายังไม่เคยเห็นในพระวินัย เวลานี้เห็นแล้ว กำลังตั้งโต๊ะขึ้นจะกินเลี้ยงสมเด็จพระสังฆราชด้วยการงาบแบบไหนก็จะงาบ ตั้งโต๊ะขึ้นมาเพื่อจะงาบทุกอย่าง กินทุกอย่าง ตั้งอำนาจป่าเถื่อนขึ้นมาตรงนี้ แล้วแผ่อำนาจป่าเถื่อนเป็นอำนาจของศาสนาไปเที่ยวประกาศสอนประชาชน ประชาชนชาวพุทธเขามีความเคารพในพุทธศาสนาอยู่แล้ว จะว่าอะไรก็กลัวจะเป็นบาปๆ พวกนี้สนุกงาบๆ งาบพุทธศาสนาเสร็จแล้ว ไปงาบชาติไทยของเราทั้งชาติด้วยอำนาจบาตรหลวงป่าเถื่อนนี้แหละ มันกำลังคืบคลานเข้าไปทุกแง่ทุกมุม เป็นสายโยงอันเดียวกันกับคนพวกนี้ เทวทัตพวกนี้ ให้พิจารณากัน จำเอา

เราเอาธรรมมาพูดล้วนๆ เอา คอขาดขาดไปเลยหลวงตาไม่เคยสะทกสะท้านกับผู้ใด ไม่เคยกลัวกับผู้ใด เพราะไม่เคยกล้ากับผู้ใด มีแต่ธรรมล้วนๆ เต็มหัวใจ ผิดถูกประการใดจะพูดให้เต็มปากหลวงตาบัวเมื่อยังไม่ตาย จะพูดให้เต็มปาก คอขาดขาดไปเลย ชื่อว่าของปลอมไม่ยอมรับ มันจะยกพวกยกภาคยกโลกมาก็ตาม ไม่ยอมรับ สิ่งที่ยอมรับก็คือตามที่พระสงฆ์ท่านเข้าประชุมกันด้วยการเลือกเฟ้นตามตำรับตำราพระธรรมวินัยที่ท่านเทิดทูนอยู่ตลอดเวลานั้น ออกมาประกาศให้เห็นอย่างแจ้งชัดในวันที่ ๗ กุมภา ออกมาประกาศเรื่องราวที่เป็นความจริงล้วนๆ ของพุทธศาสนา คือศาสดาติดมาด้วยในนั้น ในหลักธรรมหลักวินัยนั้น

พระสงฆ์ทูลเชิญเสด็จพระศาสดามาโดยถืออรรถธรรมเป็นหลัก เป็นหัวใจของท่าน ออกมาประกาศหลักความจริง แถลงให้ทราบทั่วถึงกันแล้ว ส่งรายการอันนี้เข้าไปสู่สังคมใหญ่มีรัฐบาลเป็นสำคัญ ด้วยความพอใจ ด้วยความแน่ใจ ถูกต้อง ว่าเป็นธรรมทั้งแท่งโดยแท้แล้ว เป็นธรรมเป็นวินัยทั้งหมดที่นำออกมาแสดงนี้ ถ้าว่าธนบัตรก็ธนบัตรจริงทั้งหมดตั้งแต่ใบละหนึ่งบาทขึ้นไป จนกระทั่งใบละร้อยละพัน ก็เป็นความจริงด้วยกัน ใบนี้หนึ่งบาทจริง ใบนี้สองบาทจริง ใบนี้ร้อยบาทจริง พันบาทจริงทั้งนั้น ที่ท่านนำออกมาแสดงนี้ แล้วส่งเข้าไปในส่วนใหญ่แล้วเวลานี้ นี่ท่านส่งมาด้วยหลักธรรมหลักวินัย มีองค์ศาสดาตามเสด็จมาด้วยกับหลักธรรมวินัยที่ท่านเทิดทูนมา ออกสังคมในวัดอโศการาม เป็นจำนวนพระ ๑๐,๓๕๙ องค์ ล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้ทรงธรรมทรงวินัยออกมาทั้งนั้น แต่ก่อนท่านไม่ออกมา

นี่ละความเลอะเทอะมันเข้ามาเหยียบย่ำทำลายศาสนา อยู่ในป่าในเขาก็อยู่ไม่ได้พระ ท่านต้องออกมาช่วยกันชำระสะสางสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ให้ออกจากพุทธศาสนา ชาติไทยทั้งหลายจะได้กราบไหว้บูชาต่อไป ไม่มีใครที่จะกราบไหว้บูชาเรื่องราวที่มันแสดงอย่างผาดโผนโจนทะยานอยู่เวลานี้ ไม่มีรายใด มีแต่พวกของมันแหละกราบไหว้พวกของมันเอง เราไม่กราบไหว้ลงคอได้เลยแหละ นี่พี่น้องทั้งหลายทราบเสีย เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้แหละ เป็นมาอย่างผาดโผนโจนทะยาน ไม่มียางอายนะพวกนี้ ยางอายไม่มีติดตัว บาปไม่มี บุญไม่มี มีแต่จะเอาให้ได้อย่างใจๆ ท่าเดียว เหยียบหัวไป เหยียบหัวพระพุทธเจ้าลงมา ธรรมวินัยไม่คำนึงเลย ที่แสดงอยู่เวลานี้มีแต่อย่างนี้แหละ ให้ฟังเอาทั่วหน้ากันนะ

เราเป็นธรรม เราเป็นพระ เราพูดตามภาษาของพระ ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก คอขาดขาดไปเลย หลวงตาไม่เคยเสียดาย ไม่เคยเคารพไม่เคยห่วงใยคอของตัวยิ่งกว่าการเทิดทูนพระพุทธศาสนา คือหลักธรรมหลักวินัยที่ปฏิบัติมา ตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งถึงป่านนี้ เราก็ไม่เคยได้ตำหนิติเตียนเราว่าผิดข้อไหน ผลแห่งการปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย ก็ได้ผลเป็นที่พึงพอใจมาสอนพี่น้องทั้งหลายเวลานี้ ได้มาจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้น ไม่ได้ได้มาจากเทวทัตพวกนี้นะ ธรรมะที่สอนโลกอยู่เวลานี้ผิดไปเหรอ เอ้า ค้านมาที่เราแสดง และธรรมเหล่านี้เราเอามาจากพระพุทธเจ้าต่างหาก เราไม่ได้เอามาจากพวกผาดพวกโผนโจนทะยานหาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าในเรื่องหลักธรรมวินัยที่พระเทิดทูนอยู่ ให้ฉิบหายวายปวงไป อย่างนี้ไม่มี

ธรรมะที่สอนนี้สอนอย่างแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ได้เอาของจอมปลอมมาสอน จึงพูดอย่างเต็มปาก ตายๆ ไปเลยหลวงตา จะขออุ้มชาติไทยของเรา ขอเทิดทูนพุทธศาสนาให้สุดเหวี่ยงไปกับคอขาด ยังเหลือแต่ตัวก็จะอุ้ม ก็จะเทิดทูนพระพุทธเจ้าตลอดไป นี่เป็นความสัตย์ความจริงที่นำออกมาจากหัวใจที่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย จนเป็นผลได้เป็นที่ภาคภูมิใจ เวลานี้ภาคภูมิใจเต็มหัวใจแล้ว

ใครจะมาเห่ามาหอนที่ไหน เราไม่สนใจ การพูดนี้พูดเพื่อให้รู้หลักความจริงตามหลักธรรมหลักวินัย ผิดถูกดีชั่วทั้งหลาย ให้พี่น้องชาวพุทธเราได้ทราบทั่วถึงกัน จะได้ไม่คว้าโน้นคว้านี้ อันนี้มาก็อันไหนจริงหรือปลอม มันมีแต่ของปลอมเต็มบ้านเต็มเมือง แล้วจะกว้านออกมาแล้วมาเผาหัวอกคน ศาสนาจมไปหมดทั้งชาวพุทธของเราในประเทศนี้จะไม่มีเหลือเลย เพราะนี่แหละไฟ ธนบัตรอันจอมปลอม เล่ห์เหลี่ยมร้อยสันพันคมมันกำลังออกมาเผาบ้านเผาเมืองเผาพุทธศาสนาเวลานี้ ให้พากันจดจำเอาทุกคนนะ ไม่ยังงั้นศาสนาจะจมจริงๆ แหละ เวลานี้จม จมด้วยความจอมปลอมเหล่านี้

ตั้งตัวเป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวง ไปเที่ยวไล่เบี้ยคนนั้นไล่เบี้ยคนนี้มาโดยตลอด มาเรื่อย หลวงตานี้ก็ถูกไล่เบี้ยมาตลอด จะมาตรวจเงินตรวจทองตรวจข้าวตรวจของของหลวงตาบัวที่เอามาช่วยชาติ เอาไปไหน เอาไปสะแตกหมดแล้วหรือ ก็คงจะว่าอย่างนั้นแหละ หลวงตาบัวไม่ได้สะแตก ถ้าอยากสะแตกให้สมใจแล้ว ก็ให้ไปหาตรวจดูที่หลวงตาบัวเอามาทำประโยชน์ให้โลก มีมากมายเพียงไร แต่ที่จะมาตรวจค้นในกระเป๋าของหลวงตาบัวไม่มี

ถ้าอยากจะตรวจค้นให้ยกโคตรมาเลย ไปเที่ยวตรวจตามสถานที่หลวงตาบัวสงเคราะห์โลกมีจำนวนเท่าไร คนทุกข์คนจนมีจำนวนเท่าไรทั่วประเทศไทย หลวงตาบัวช่วยทั่วประเทศเลยเป็นล้านๆๆ เป็นของน้อยเมื่อไร นี่หมายถึงพวกคนทุกข์คนจนที่จนตรอกจนมุมขอมาด้วยความหวังพึ่งเป็นพึ่งตาย เพราะไม่มีที่พึ่ง เราก็พิจารณาโดยเหตุโดยผลติดต่อสืบถามจนกระทั่งถึงต้นตอผู้จำเป็น เห็นได้ชัดเจนแล้วก็ส่งให้ๆๆ เป็นรายๆๆ ไปอย่างนี้หลวงตาไม่เคยบอกผู้ใด เพราะผู้ที่มารับความสงเคราะห์ก็คือคน มีศักดิ์ศรีดีงามเหมือนกัน เมื่อให้แล้วประจานหน้าเขาด้วยนีก็เหมือนกับเอาไฟไปเผาหัวอกเขาเผาหัวเขาให้ฉิบหายวายปวง ยิ่งกว่าที่เขาไม่ได้รับการสงเคราะห์จากเราอย่างนี้ หลวงตาจึงทำไม่ลง เพราะหลวงตาเห็นอกเห็นใจผู้ที่มารับการสงเคราะห์ ว่ามีศักดิ์ศรีดีงามเป็นมนุษย์เหมือนกัน แต่ถึงคราวจำเป็นจนได้ด้วยกันมนุษย์เรา นี่เราเห็นใจอย่างนั้น เพราะฉะนั้นที่ไหนที่เราได้ให้เป็นเรื่องของบุคคลๆ นี้ทั่วประเทศไทยนะ ให้ท่านพี่น้องทราบเสียวันนี้

ทั่วประเทศไทยเป็นล้านๆๆ ที่ช่วยนี้นะ อย่างนี้หลวงตาไม่พูดถึงเลย สงวนศักดิ์ศรีดีงามของเขา เราไม่พูด ให้แล้วผ่านไปๆ เหมือนไม่ได้ให้ จากนั้นก็มาสร้างสถานสงเคราะห์โรงร่ำโรงเรียนกี่หลัง สถานสงเคราะห์ โรงร่ำโรงเรียน โรงพยาบาล ที่ราชการ มีกี่แห่งๆ ที่หลวงตาไปสงเคราะห์โลกเวลานี้ เงินจำนวนที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมาและเงินจำนวนที่เขาถวายหลวงตาตั้งแต่สร้างวัดสร้างวามาจนกระทั่งบัดนี้ ทุ่มลงไปเพื่อโลกเพื่อสงสาร หลวงตาบัวไม่เคยสนอกสนใจว่าเป็นของตัวแม้แต่บาทเดียว ใช้ไปอย่างนี้แหละใช้กับโลกกับสงสารด้วยความเมตตาล้วนๆ แล้วอยู่ๆ ก็ว่าจะมาตรวจเงินตรวจอะไรหลวงตาบัว เงินที่ได้มาเท่าไร ๑๒๐ ล้านนั้นเอาไปไว้ที่ไหนๆ จะมาตรวจตราดู มันโคตรพ่อโคตรแม่มันไม่เคยมาดูเงินหลวงตาบัวที่เอาไปบริจาคทั่วโลกดินแดนของเมืองไทยนี้บ้างหรือ มันไม่มาดู แล้วมันจะมาตรวจหาอะไร พิจารณาซิ

อันเงินเพียง ๑๒๐ ล้าน นั้นมันตรวจหาอะไร เงินที่หลวงตาบัวช่วยโลกไปแล้วนี้เป็นพันๆ หมื่นๆ ล้านมันไปอยู่ที่ไหน ไปหาตรวจเอา ไป เราจะบอกตั้งแต่บัดนี้ต่อไป ไปหาตรวจเอาตามคนทุกข์คนจนที่เราช่วยเหลือผ่านมาแล้ว แลไปหาตรวจตามสถานสงเคราะห์ โรงร่ำโรงเรียนมีกี่หลังไปหาตรวจเอา โรงพยาบาลมีกี่หลัง ตั้ง ๒๐๐ กว่าโรงเวลานี้มีกี่หลัง ให้ไปหาตรวจเองถ้าเก่งจริงนะ หลวงตาบัวจะไม่ไป จะมาตรวจหลวงตาบัว หลวงตาบัวจะไล่ไปตรวจเอาตามนั้น ถ้าเก่งไปหาตรวจเอาจะว่าอย่างนี้ สำหรับเงินนั้นไม่มี ไปหาตรวจเอาตามนั้นเงินไปอยู่ตามนั้นเราจะบอก เห็นไหมเป็นยังไง

แม้ที่สุดเรือนจำเราก็ยังได้เข้าไปช่วย อุดรธานีช่วยเต็มเหนี่ยว หนองบัวลำภู เรือนจำอุดรธานี เรือนจำหนองบัวลำภู เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน เรือนจำลาดยาว เหล่านีมีตั้งแต่เงินของพี่น้องทั้งหลาย และเงินของเราที่ได้มาช่วยเหลือโลกทั้งนั้นแหละ ให้ไปหาตรวจนะ ได้ยินหรือยังพวกที่นักตรวจเก่งๆ นั่นน่ะ ตัวมันมอมแมมไปด้วยขี้ด้วยมูตรด้วยคูถ แล้วไปหาตรวจทองคำทั้งแท่ง คือของดิบของดีเท่ากับทองคำทั้งแท่งได้ยังไง มันเข้ากันได้ยังไง พวกนี้มันชื่อดีชื่อเด่นด้วยการสร้างคุณงามความดีมาจากที่ไหน เรายังไม่เห็น แต่สร้างความชั่วนี้เวลานี้ระบาดสาดกระจายไปทั่วประเทศไทย เต็มไปหมดทีเดียว มีแต่พวกนี้แหละสร้างความชั่ว

โลกผู้มีความหวังดีมีความจงรักภักดีต่อชาติต่อพุทธศาสนา ต่างท่านต่างบริจาคมาเต็มกำลังความสามารถ จนได้สาดกระจายเป็นผลทานแห่งความเมตตาของพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทย มากขนาดไหน มันจะมาหาตรวจในกระเป๋าหลวงตาบัว หลวงตาบัวจะไล่มันไปตรวจตามนี้ถ้าเก่งจริง ไปไปตรวจ ให้ไปหมดทั้งโคตรเลยก็ได้ มีกี่โคตรเอามาไปตรวจให้หมด หลวงตาบัวจะคอยดูมันเก่งไหม มันเก่งจริงๆ หรือมันจะตรวจหลวงตาบัวทั่วถึงจริงๆ นั่นแหละหลวงตาบัวกระจายอยู่ทุกแห่งทุกหน มันจะตรวจทั่วถึงหรือ ถ้าไม่ตรวจทั่วถึงอย่ามาเห่าว้อๆๆ ซึ่งมีแต่ขี้เต็มปาก เห่ามาหาอะไร เห่าอะไรสกปรกรกรุงรังรำคาญผู้มีสมบัติผู้ดีผู้ใดเขารำคาญพอแล้วเวลานี้ ที่การโฆษณาต่างๆ ไปกว้านเอาโน้นมาเป็นพรรคเป็นพวก

ของปลอมกว้านมาให้เป็นของจริงได้ยังไง ศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นของจริงล้นโลกล้นสงสารมานานเท่าไร ให้ความสุขแก่โลกมานานเท่าไร อันนี้ให้ความสุขอย่างไร มีแต่เป็นฟืนเป็นไฟ เฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยเพียงเริ่มเกิดขึ้นเท่านี้ก็เป็นไฟทั้งกองทั่วประเทศเขตแดนไปแล้ว มันจะเอาความดีวิเศษจากไหนมาแข่งพระพุทธเจ้า มาแข่งพระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่ในป่าในเขาปฏิบัติความดีงามทั้งหลายนั้น กับกองมูตรกองคูถของมัน มันจะเอาไปตรวจที่ไหนลองดูซิ เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อน เหนื่อย พูดไปพูดมาก็เหนื่อย เอาเท่านั้นแหละ นี่ถ้าไม่เหนื่อยยังจะไปอีกนะนี่ พอดีธาตุขันธ์มันอ่อนเสียก่อนเลยหยุดเสียก่อน ถ้าหากว่าธาตุขันธ์มันเหมือนแต่ก่อน ยังจะไม่หยุด ยังจะไปอีกนะ

ผู้กำกับ มีปัญหาภาวนาครับ เขาบอกว่า ภาวนามา ๕ ปี กำหนดสติได้มากบ้างน้อยบ้าง พยายามกำหนดสติให้มีทุกอิริยาบถ ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ความคิดซึ่งแต่ก่อนนี้คิดหลายเรื่องแล้วก็ยาว แต่ปัจจุบันนี้มีสติทันความคิดแล้ว สติไวขึ้น บางครั้งสติออกไปชั่วพริบตาก็ดึงกลับมาได้ แต่บางครั้งก็เลยไปบ้าง จะต้องมีสติอย่างจดจ่อ เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอาการพยายามกำหนดให้มีสติอยู่ แล้วก็พยายามตั้งสติอยู่ที่ฐานกาย เพื่อไม่ให้จิตส่งออกนอก แต่ก็ยังทำไม่ได้ผลดีเท่าไร ทำได้ไม่นาน บางครั้งก็เห็นจิตโล่งๆ ว่างๆ อยู่บ้างแต่ไม่นานนัก แต่ก็ยังมีตัวรู้ประกอบอยู่ เห็นว่าร่างกายนี้มีแต่ทุกข์อยู่ตลอดเวลา เบื่อมาก ไม่อยากจะกลับมาเกิดอีก แต่จิตก็ยังแสดงกิริยาอยู่ จึงยังไม่สามารถดับต้นเหตุแห่งความคิดให้เด็ดขาดลงไปได้ กราบขอความเมตตาจากท่านหลวงตา ช่วยชี้แนะหนทางพ้นทุกข์ให้แก่ลูกด้วย และสุดท้ายขอให้ท่านหลวงตาอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกหลานนานๆ สัก ๒๐๐ ปีครับ

หลวงตา โอ อยู่นานเท่าไรล่ะ (๒๐๐ ปีครับ) โอ (หัวเราะ) ตั้ง ๒๐๐-๓๐๐ ปี ถูกยำอยู่ตลอดเวลามันจะอยู่ได้สักกี่นาทีล่ะ

ลูกศิษย์ สักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับ สัก ๑๒๐ ปี

หลวงตา ก็มันถูกยำถี่เข้าไปนี่ มันจะอยู่ได้ยังไง เออ ถูกยำตลอดเวลา เออ เราก็ไม่เคยเห็นได้เห็นเสียแล้วแหละ (หัวเราะ) มีเท่านั้นแหละไม่ได้พูดอะไร พูดมากแล้วจนหมดกำลังแล้วหยุดเฉยๆ ถ้าไม่หมดยังจะเอาอีกนะนั่น ธาตุเตือนอ่อน พูดมากหนักหน่วงอ่อนภายในใจแล้วหยุด นี่แหละภาษาธรรม ท่านทั้งหลายไม่เคยฟังฟังเสีย ภาษาธรรมจะไม่มีโลกคือกิเลสตัวสกปรกเข้ามาแฝงเลย ตีปั๊วะออกเลย จะเอาแต่ธรรมล้วนๆ ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูกตลอดไปเลย นี่ถึงได้พูดให้ฟัง

เอาะนะให้พร อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํฯ

ตะกี้นี้ก็ได้ฟังหรือเทศน์ตะกี้นี้ โห น่าทุเรศนะเรา คือเรามันไม่มีอะไร โลกไม่มีเจือปนใจ จึงสนุกดูมูตรดูคูถมันแสดงลวดลาย โอ๋ย พิลึก น่าทุเรศจริงๆ นะ

 

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกำหนดการ ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก