เราเป็นคนไทยด้วยกัน
วันที่ 9 มีนาคม 2547 เวลา 8:45 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

เราเป็นคนไทยด้วยกัน

 

(ข่าวจากหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย อันนี้เป็นบทความที่เขาเขียนนะครับ ผมยังจำได้เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๓ มีพระสงฆ์และชาวพุทธกลุ่มหนึ่ง จะว่าไปแล้วก็เกือบครึ่งค่อนประเทศ ได้เดินทางไปร่วมประชุมกันที่จิตตภาวันวิทยาลัย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในคราวนั้นคณะสงฆ์และเหล่าพุทธบริษัท ต่างคัดค้านกันอย่างเอาเป็นเอาตาย ถึงอย่างไรก็ไม่ยอมรับการออกกฎหมายฉบับฆราวาสปกครองสงฆ์ น่าแปลกใจ พอมาคราวนี้มีฆราวาสเข้ามาครอบงำพระ ก้าวก่ายในกิจของสงฆ์ จะประกาศแต่งตั้งใครก็ได้ ให้ขึ้นมาทำหน้าที่อะไรก็ได้ตามใจชอบ คณะสงฆ์และพุทธบริษัทกลุ่มนั้นกลับทำเป็น นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น

การประชุมคณะสงฆ์วัดป่าเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๔๗ ที่วัดป่าหลวงตาบัว จ.กาญจนบุรี ได้อ่านคำชี้แจงมติที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากคณะสงฆ์ไทยได้มีสมานฉันท์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดเทวสังฆาราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จากนั้นก็มีความประสงค์จะร่วมประชุมหารือกัน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากท่านเจ้าอาวาส และคณะสงฆ์วัดเทวสังฆาราม เป็นอย่างดี แต่เมื่อเวลาประชุมก็ปรากฏว่า มีโทรศัพท์จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้เข้ามาขอให้เจ้าอาวาสไม่อนุญาตให้คณะสงฆ์จัดการประชุม คณะสงฆ์พิจารณาแล้วเห็นสมควรว่า เพื่อรักษาน้ำใจของท่านเจ้าอาวาสมิให้ต้องลำบากใจ จึงเห็นพ้องต้องกันให้เปลี่ยนสถานที่ประชุม

เหตุการณ์ดังกล่าว จึงเห็นควรบันทึกไว้ในหนังสือฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักฐานพยานว่า ภายใต้การกำกับดูแลงานด้านพระพุทธศาสนาของนายวิษณุ และ พล.ต.ท.อุดม ปรากฏอย่างชัดเจนแล้วว่า คฤหัสถ์ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เข้าคุกคาม ข่มขู่และละเมิดสิทธิต่อพระภิกษุสงฆ์อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน และเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งต่อพุทธบริษัท ๔ ที่เห็นเหตุการณ์ การใช้อำนาจบาตรใหญ่เช่นนี้ นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จนอาจทำให้พระพุทธศาสนาถึงกาลวิบัติได้ นอกจากจะไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะผู้อุปถัมภ์อุปัฏฐากพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นการเหยียบย่ำต่อพระธรรมวินัย ต่อสงฆ์อีกด้วย

คณะสงฆ์จึงมีมติว่า หากปล่อยให้งานด้านพุทธศาสนาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายวิษณุ และ พล.ต.ท.อุดม อีกต่อไป จักบังเกิดภยันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอน ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้นายทองก้อนและคณะ นำมตินี้ไปแจ้งต่อพุทธบริษัท ๔ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบโดยทั่วกัน

ลำดับภาพเหตุการณ์ในวันนั้น พระสงฆ์วัดป่าเกือบพันรูปต่างแตกกระเจิงเหมือนผึ้งแตกรัง ต่างคนต่างหอบข้าวของพะรุงพะรัง แยกย้ายกันขึ้นรถไปคนละทิศละทาง ท่ามกลางสายตาของข้าราชการ ชาวบ้าน และผู้สื่อข่าวนับร้อย คณะสงฆ์กำลังจะประชุมสงฆ์ภายในพุทธสถานอันควรแก่การประกอบสังฆกรรม มันผิดกำหนดกฎเกณฑ์อะไรของทางฝ่ายบ้านเมือง ใครเล่าที่จะให้การปกครองคุ้มครองการปฏิบัติในกิจของสงฆ์ องค์กรมหาเถรสมาคมจะเป็นที่พึ่งได้หรือ มิน่าเล่าพระวัดป่าที่เหลือ ไปเข้าประชุม ๔๗๕ รูป จึงต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้คุณทองก้อนตั้งทนายความเข้าพึ่งอำนาจทางศาล ให้ลงอาญาต่อผู้ละเมิดพระสงฆ์ ๔ คนรวด

อันนี้เป็นข้อความที่เขาเขียนลงในหนังสือ ใช้นามปากกาว่า ณ.หนูแก้ว ครับ)

เรื่องมันก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่หรือ ไม่เห็นมีอะไรที่เป็นปัญหาพอจะแยกแยะออกมาอธิบายนะ เรื่องฆราวาสมาข่มขู่พระก็ไม่เคยมี เขาก็ออกชัดเจนแล้ว ถูกต้องแล้ว อย่างที่เราพูดเมื่อวานนี้ พูดเตือนเรื่องที่ทำทั้งฝ่ายฆราวาสทั้งฝ่ายพระสงฆ์ ที่ทำไปนี้ผิดทั้งสองฝ่าย ก็บอกไปแล้วใช่ไหม ขอให้ระงับ อย่าแสดงต่อไปอีกในเรื่องเช่นนี้ จะเป็นพิษเป็นภัยต่อชาติต่อศาสนาโดยลำดับไป เพราะมันผิด ถ้าเป็นเด็กเขาก็ไม่ถือสีถือสา ไอ้ผิดแบบนี้นะ คือเด็กผิดเขาก็ไม่ถือสีถือสา แต่ผู้ใหญ่ผิดนี้รุนแรงมากทีเดียว โลกเขาถือกัน เด็กเขาไม่มีอะไรแหละ

แต่นี้ไม่ใช่เด็ก มันผู้ใหญ่ แล้วผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองใหญ่ๆ เสียด้วย ฝ่ายฆราวาสก็เป็นผู้ใหญ่ปกครองใหญ่ๆ เสียด้วย ฝ่ายพระสงฆ์ก็ชั้นสูงๆ เสียด้วย แล้วพากันผิดทั้งสองฝ่าย อย่างนี้ไม่สมควร เราก็ได้เผดียงไปแล้วเมื่อวาน กับอันนี้ก็เข้ากันได้แล้ว ฆราวาสจะมามีอำนาจบีบบังคับพระอย่างนี้เราก็ไม่เคยมี ไม่เคยเห็น พระที่มาบีบบังคับพระโดยความไม่เป็นธรรม แต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็น ก็พึ่งมาเห็นคราวนี้แหละ ครั้งนี้ ฆราวาสกับพระแสดงเรื่องราวที่ผิดพลาดต่อชาติต่อศาสนาอย่างมากมายทีเดียว ครอบคนทั้งประเทศ ครอบพระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล ก็มาเห็นคราวนี้แหละ

เราเป็นจุดศูนย์กลาง คือนำธรรมมาแสดง จึงขอให้งด ให้หยุดในกิริยาที่แสดงเหล่านี้ ไม่เป็นประโยชน์อะไร นอกจากขายตัวอย่างร้ายแรง ขายคณะของตัวอย่างร้ายแรงแล้ว ยังจะทำความเสียหายแก่พระเจ้าพระสงฆ์ตลอดประชาชนทั้งประเทศให้บอบช้ำน้ำใจอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลย ที่จะแยกแยะมาคิดว่าผิดมากน้อยเพียงไร ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยที่ทำอย่างนี้ ไม่มีแบบไม่มีฉบับ คนผู้ศึกษาสูงๆ อย่างนี้ไม่ควรจะนำมาใช้อย่างนี้ ให้เอือมระอาของคนทั้งชาติ และพระพุทธศาสนาคือพระเจ้าพระสงฆ์ด้วย อย่างน้อยเอือมระอา อย่างมากนั้นเราไม่อยากพูดเราแปลไม่ค่อยออก เพราะเราเรียนหนังสือแค่ ป.๓ ให้พากันไปแปลเอานะ

เรื่องที่เป็นอย่างนี้เรียกว่าเด็กอมมือเขาก็ไม่ทำ ไฉนผู้ใหญ่จะมาทำอย่างนี้ได้ลงคอ ฟังซิน่ะ ใหญ่ทั้งฝ่ายพระ ใหญ่ทั้งฝ่ายฆราวาสเสียด้วย ใหญ่ทั้งสองด้วยกัน ทำความผิดพลาดขนาดนี้ด้วยกัน ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เป็นเรื่องผิดพลาดของคนทั่วประเทศ พระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล ผิดพลาด กระเทือนไปหมดทั้งสองอย่างจากทางฆราวาสและพระที่กำลังดำเนินมาโดยลำดับนี้ ผิดพลาดทั้งนั้น ไม่ควรให้เกิดให้มีขึ้นอีกต่อไป เมืองเราก็เป็นเมืองพุทธ ต่างคนต่างเรียน ต่างศึกษาปฏิบัติทางพุทธศาสนามา พระพุทธเจ้าก่อความเดือดร้อนให้แก่สัตว์ตัวใด บุคคลผู้ใดไม่เห็นมี

นี่พระเป็นผู้ใหญ่ก่อความเดือดร้อนแก่คนทั้งประเทศ ที่เผดียงตนว่าเป็นลูกศิษย์ตถาคตศากยบุตรนั่น มาทำความเดือดร้อนอย่างนี้มันก็ขัดกับพระองค์ที่สอนสัตว์โลกด้วยความเมตตา เป็นอรรถเป็นธรรมล้วนๆ เรื่อยมา แต่นี้มันไม่ได้เป็นธรรม มันเลยโลกไปแล้วนี่ มันผิดมันพลาด ไปเที่ยวบีบบังคับพระทั่วสังฆมณฑลด้วยอำนาจป่าเถื่อนของตน นี่ละที่มันเสียหายมาก แล้วฝ่ายฆราวาสก็เป็นผู้สูงๆ ก็บีบบังคับตั้งแต่หน่วยราชการ ฟาดจนกระทั่งศาลลงมา

ศาลเป็นใหญ่เป็นโตของคนทั้งประเทศ ทำไมคนๆ เดียวนี้ไปใหญ่ยิ่งกว่าศาล นี่ก็ไม่เคยมีในประเทศเหมือนกัน และหน่วยราชการต่างๆ บีบบังคับไปหมด บังคับบัญชาให้ทำด้วยอำนาจแห่งความป่าเถื่อนของตน มีทั้งหมด นี่ก็เป็นความเสียหายอย่างมากมาย จึงว่าผิดทั้งสองฝ่าย อย่างน้อยควรระงับ มากกว่านั้นให้หยุดทันที อย่าก่อความเสียหายแก่ชาติแก่ศาสนา ซึ่งตัวก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับความเคารพนับถือของประชาชนทั้งฝ่ายพระและฝ่ายฆราวาส แล้วมาทำอย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งกับภูมิความรู้ของตน และอำนาจของตนที่ปกครองทั้งชาติทั้งศาสนาให้เป็นธรรม นี่มันไม่เป็นธรรม มันผิดพลาดไปเสียอย่างนั้น

นี่ก็เป็นต้นเหตุมาจากการประชุม ไล่พระหนีจากที่ประชุม ท่านไปทำกิจของสงฆ์ท่าน เราไปยุ่งหาอะไรเราเป็นฆราวาส เรื่องกิจของสงฆ์ที่ท่านจะชำระสะสางเพื่อความเป็นธรรมทั้งนั้น ท่านไม่ได้มาประชุมเป็นโจรเป็นมารกัน เหมือนอย่างที่ประชุมเหลวๆ แหลกๆ แหวกๆ แนวๆ ตีแหลกไปหมดทั้งฆราวาสทั้งพระอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ ท่านประชุมด้วยความสมัครสมาน หาเหตุหาผล หาหลักหาเกณฑ์ เพื่อจะคัดเลือกเอามาเป็นประโยชน์ ปรึกษาหารือกันด้วยความเป็นธรรมทั้งนั้น ผิดที่ตรงไหน

การที่ท่านมาประชุมในวัดเทวสังฆาราม ท่านก็ไม่ได้ไปบุกประชุมในวัดเทวสังฆาราม ก็เป็นเรื่องของเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในวัดนั้น มีความเห็นชอบยินดีให้ท่านไปประชุม ท่านก็ไปประชุมในวงของพระด้วยกัน วัดเป็นวัดของพระ พระที่มาก็พระมาจากวัดต่างๆ ก็เป็นวัดๆ ด้วยกันทั้งนั้นท่านมาประชุมกัน ไอ้เราเป็นฆราวาสไปบังคับท่านไม่ให้มาประชุม เหตุผลกลไกอะไร นี่ซิมันฟังไม่ได้เลยนะ เรื่องของพระแท้ๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ท่านปกครองกันมาดั้งเดิม แล้วฆราวาสตามธรรมดาก็ปกครองทางฆราวาสไปดั้งเดิมมาโดยลำดับลำดา แต่นี้ทำไมถึงมา ที่ว่าก้าวก่ายนี้มันน้อยไป ทำไมจึงมามีอำนาจบาตรหลวงมาจากที่ไหน มาสั่งพระไม่ให้มาประชุมในสถานที่ที่ควรประชุมของพระ ฟังซิน่ะ

ท่านไปหาบุกเที่ยวประชุมในสถานที่ทำการทำงานของผู้ที่มีสิทธิ์เต็มที่ในแต่ละวงๆ นั้นเป็นอีกอย่างหนึ่ง นี้ท่านไม่ได้ไป ท่านมาประชุมในสถานที่ที่ควรแก่การประชุมของพระสงฆ์ทั่วประเทศไทย ท่านปฏิบัติกันมาอย่างนั้น แล้วมันเรื่องราวอะไร ฟังซิน่ะ แต่เด็กก็ฟังไม่ได้นะอย่างนี้ แล้วผู้ใหญ่มาทำได้ลงคอเหรอ มันน่าหัวเราะไหม พิจารณาซิ อย่างน้อยน่าหัวเราะ อย่างมากกว่านั้น เอ้าไปแปลเอาอีกเราแปลไม่ได้

อย่างไรก็ขอให้ระงับดับกันลง เรื่องเลวร้ายทั้งนั้นที่เกิดขึ้นเวลานี้ ไม่ใช่เรื่องเป็นของดีที่จะหยิบยกมาพินิจพิจารณาเพื่อเป็นสารประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างใดเลย ไม่มี มีแต่เรื่องฟืนเรื่องไฟเผาไหม้ทั้งชาติทั้งศาสนา คำว่าชาติก็คนทั้งชาติ ศาสนาก็ทั้งประชาชนญาติโยม ทั้งพระทั้งเณรอีกเหมือนกันรวมกัน มันเป็นของเล็กน้อยเมื่อไร เรามาทำลายส่วนใหญ่ส่วนโตอย่างนี้ถือว่าตัวอำนาจบาตรหลวง อำนาจมาจากที่ไหน อำนาจอย่างนี้เขาไม่เคยมาปกครองกันในโลก เมืองไทยเราไม่เคยมี มามีก็มีอย่างที่เห็นนี่ละ มันจึงน่าสะดุดใจของคนทั้งประเทศและพระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลเป็นอย่างมากทีเดียว สะดุดใจปกครองกันแบบนี้

แล้วหัวกฎหมายเสียด้วยนะ ฟังซิน่ะ ทางด้านพระก็คัมภีร์ ว่าไง เป็นของเล่นเมื่อไร แล้วทำไมจึงเอามากระจายทั่วโลกให้เห็น เหม็นคลุ้งไปหมด เหมือนขี้ฟังซิน่ะ ความรู้เหล่านี้มันเกิดประโยชน์อะไร ความรู้เหล่านี้มันก็เหมือนขี้ละซิ มันไม่เหมือนธรรม เหมือนกฎหมายบ้านเมืองที่นำมาปกครองโลกเป็นเวลานานดึกดำบรรพ์มาแล้ว มันไม่ได้เหมือนนี่นะ

         พระพุทธเจ้าปกครองกันไม่ได้ปกครองอย่างนี้ ประชาชนเขาปกครองกัน แม้ประเทศไทยเราปกครองกันก็ไม่ได้ปกครองแบบนี้ ไปเที่ยวหาเหยียบย่ำทำลาย บีบบังคับไปหมดทุกหน่วยของราชการ นับตั้งแต่ศาลที่ว่าใหญ่ๆ เป็นผู้ปกครองโลกก็คือศาลนั่นเอง ถ้าศาลเป็นผู้ตัดสินแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้น ที่เรียกว่าศาลเป็นใหญ่ นี่ไปบีบหัวศาลไปอีก ไม่ให้มาเกี่ยวข้อง ไม่ให้รับคดีฟ้องร้องอะไร เกิดความเดือดร้อนอย่างไรที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ สำหรับประเทศไทยเราก็ไม่เคยมี มีตั้งแต่ศาลเป็นใหญ่ๆ อันนี้เป็นใหญ่กว่าศาลเคยมีไหม ไปเที่ยวบีบบังคับไปหมดกระทั่งศาล ศาลไหนๆ เอาอำนาจป่าเถื่อนนี้ไปบีบบังคับเอาหมด

         เป็นของดีแล้วหรืออำนาจประเภทนี้ ถ้าไม่ใช่เลวที่สุดจะเรียกว่าอะไร เมืองไทยเขาไม่ได้ใช้กันอำนาจแบบนี้ ไปใช้ต่อศาลไม่เคยมี นี่ไปใช้ต่อศาล ต่อหน่วยราชการต่างๆ ทั่วประเทศไทยเวลานี้ เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนแล้ว ใครก็ได้ยินชัดเจนมาแล้ว ไม่เคยมี และเห็นแล้วเป็นยังไง เอามาเทียบดูซิ อำนาจอันนี้เอามาจากไหน เมืองไทยเราไม่เคยมีเอามาใช้ ไปได้ความรู้พิสดารมาจากไหน จากจรวดดาวเทียมที่ไหน ทางจรวดดาวเทียมเราก็ไม่เคยทราบว่ามี แต่มามีในเมืองไทยนี้ จึงได้พูดกันในวงเมืองไทยของเรานี่ มันเลวที่สุดแล้วละเวลานี้ เป็นอย่างนี้

         อำนาจป่าๆ เถื่อนๆ มาปกครองคนผู้ดิบผู้ดี ความรู้วิชามันก็เต็มเมืองไทยอยู่แล้ว มันมีความรู้วิชาแต่เราคนเดียวหรือ ความรู้วิชานี้เป็นความรู้ที่จะระเบิดชาติไทยของเราและศาสนาไทยของเราให้ล่มจม เหมือนกับความรู้นิวเคลียร์นิวตรอน ความรู้ของมหาภัยมหาโจรเท่านั้น จะเรียกเป็นความรู้อย่างอื่นไม่ได้ เพราะอันนี้มันจะทำลายชาติทำลายศาสนาอย่างแหลกเหลวไม่มีดีเลย เราพูดด้วยความเป็นธรรม เราอยู่ตรงกลางเอาธรรมมาสอน

         ใครผิดก็ขอให้รู้ว่าตัวผิด ขอให้แก้ไขดัดแปลง ผู้ถูกท่านไม่เห็นถือสีถือสาอะไร  การผิดพลาดก็ไม่ใช่ผิดแต่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวนีนะ ผิดพลาดมาเรื่อยๆ โดยหาเหตุหาผลไม่ได้อย่างนี้ จึงได้ประชุมกันไม่รู้กี่ครั้งแล้ว ชำระกันมากี่ครั้งกี่หน ท่านก็ไม่เห็นถือสีถือสาอะไร เรามีตั้งแต่เที่ยวยุเที่ยวแหย่ เที่ยวสับ เที่ยวฟัน เที่ยวจุด เที่ยวเผาไปทุกแห่งทุกหน โดยไม่มีความดีติดเนื้อติดตัวพอจะได้ชมบ้างสักนิดหนึ่งเลย มีตั้งแต่ความชั่วเต็มตัวๆ กระจายออกไปเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปหมด ถึงอย่างนั้นท่านก็ระงับลงด้วยความเป็นธรรมของท่าน ท่านก็ไม่ได้ถือสีถือสา ไปเท้าหาเรื่องความหลังความอะไรมา ครั้งนั้นผิดเพราะเหตุไร ครั้งนั้นผิดเพราะเหตุไร ธรรมดาคนผิดต้องมีโทษ ต้องปรับโทษกัน นี่ท่านไม่เห็นถือสีถือสาอะไร ระงับลงแล้วก็เงียบๆ ไป

         อันนี้ก็ขึ้นมาอีกอย่างนี้แล้ว ระงับแบบไหนจะต้องสงบกันลงไป ปกครองกันอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรม ถ้าเห็นว่าผิดแล้วให้ระงับให้หยุด อย่าทำลงไป ท่านก็ไม่ถือสีถือสาอะไร เพราะหาของดีอยู่แล้ว การหยุดความชั่วของตัวกลายเป็นคนดีในวงของพุทธบริษัทของเราตลอดพระสงฆ์ท่านก็ไม่ได้ถือสีถือสานี่นะ ไม่ได้ถืออะไรนี่ นอกจากมันจะรุนแรงกันไปยิ่งกว่านี้ ซึ่งควรจะตอบรับกันโดยเหตุไหนนี้ เรียกว่าไฟเผาชาติไทยก็ได้ เพราะต่างคนต่างมีหัวใจ คือทางนี้ก็เป็นเจ้าของของชาติของศาสนาอย่างเต็มตัวมาดั้งเดิม

         เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเอามาปกครองโลก ให้เป็นเจ้าของชาติของศาสนา เป็นเรื่องฟืนเรื่องไฟมาเผาชาติเผาศาสนาต่างหาก ก็เมื่อมันรุนแรงขึ้นมาแล้ว เจ้าของสมบัติกับมหาโจรทำไมจะไม่ตอบรับกัน ตอบรับแบบไหนก็แล้วแต่จะพิจารณาเถอะ คนเรามีหัวใจทุกคน เมื่อเลยเหตุเลยผล เลยอดเลยกลั้นแล้ว มันก็มีละเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในระหว่างนั้น จะเรียกว่าอะไร ก็กลายเป็นหมากัดกันไปละซิเมืองไทยทั้งประเทศ ทั้งเป็นเมืองพุทธด้วย กัดกันยิ่งกว่าหมา เขาก็ว่างั้นละ เมืองนอกเขาจะมาหัวเราะ

         เราได้ผลดีอะไร ในการตอบรับกันแบบนี้ได้ผลดีอะไร การระงับให้เรียบร้อยลงไปด้วยความเป็นธรรมด้วยกันก็ถือว่าเป็นความดีมาโดยลำดับอยู่แล้ว จะยังไม่ยอมรับอยู่เหรอ พิจารณาซิ ความรู้เต็มหัวทุกคนๆ เอาความรู้เหล่านั้นมายอมรับความจริงบ้างไม่ได้เหรอ หรือเอาตั้งแต่ไปรับแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาชาติเผาบ้านเมืองนั่นเหรอ อะไรที่เขาทำดิบทำดีไปเที่ยวเผาไปหมด เผาไปหมด ความดีนิดหนึ่งไม่ปรากฏให้โลกได้เห็นบ้างเลย เป็นคนดีแล้วเหรอคนประเภทนี้น่ะ

         เขาต้องการชาติไทยทั้งชาติ ศาสนาทั้งศาสนาอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ถือกฎหมายบ้านเมือง ถือพุทธศาสนาเป็นแนวทางเดิน เป็นความสงบร่มเย็นทั้งฝ่ายบ้านเมือง ทั้งฝ่ายพุทธศาสนา อันนี้มันไม่ใช่เรื่องจะให้ความสงบร่มเย็น เรื่องเผาบ้านเผาเมือง เผาชาติ เผาศาสนา เป็นของดีเมื่อไร จึงต้องได้บอกกันว่าผิด อย่าเอามาเผาชาติของตัวเอง ศาสนาของตัวเอง ในบุคคลทั้งประเทศนี้เป็นคนของเราด้วยกันทั้งนั้น อะไรจะดีต่อกัน สมัครสมานให้มีความแน่นหนามั่นคงต่อชาติของตน ต่อศาสนาของตน ก็ควรจะเสาะแสวงหามาบำรุงรักษาในทางนี้ถึงถูกต้อง

         ที่จะมาเผานี้ไม่ถูกต้องเลย แม้แต่หมาเขาก็ไม่เคยไปเผาบ้านเผาเรือนคน เรายังจะเลวกว่าหมาอยู่เหรอ จึงจะกล้าเอาฟืนเอาไฟไปเผาบ้านเผาเมืองด้วยวาทะที่ว่าแหลมคม เอาอำนาจที่ว่าบาตรหลวงอันใหญ่โตอย่างนี้ มันอำนาจป่าเถื่อนอำนาจอย่างนี้ หมาเขาก็ไม่เคยใช้ เอามาใช้ทำไมเราเป็นมนุษย์ มันเลยเกียรติมนุษย์ลงไป เลยยิ่งกว่าหมา ถ้ายังฝืนเอามาใช้อยู่นะ นี่ธรรมะเตือนอย่างนี้ พูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้ อย่านำวิชาหมามาใช้ในบุคคล ในศาสนาพุทธของเรา ซึ่งเป็นชาติเป็นศาสนาที่สูงเด่นอยู่แล้วสำหรับศาสนา ชาติก็เหมือนทั่วๆ ไป เรื่องศาสนาปรากฏว่าเด่นอยู่แล้ว ใครปฏิบัติตามพุทธศาสนามีแต่ความสงบร่มเย็น นอกจากผู้ทำลายศาสนาเท่านั้นจะเป็นการทำลายทั้งโลกนี้ด้วยนะ โลกเมืองไทยเรา

         จึงขอให้พากันระงับ เราเป็นภาษาธรรม เราพูดอย่างตรงไปตรงมา สิ่งนี้ไม่ใช่ของดีคนตำหนิทั้งประเทศ เรายังยกย่องว่าไฟของเรานี้ดีนะ เผาที่ไหนแหลกที่นั่น ดีอยู่เหรอ เรามาชมไฟ คนพินาศทั้งประเทศไม่ได้คิดบ้างเหรอ ศาสนาจมไปไม่คิดบ้างหรือ  จะชมตั้งแต่ไฟของเรานี้ดีนะ เผาที่ไหนไหม้ที่นั่นอย่างนั้นเหรอ เอา ให้พิจารณาซิอย่างนี้ เอามีดไปตัดคอคนทั้งชาติ ตัดศาสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหัวใจของประชาชนทั้งชาตินี้ แล้วมาอวดว่ามีดของเรานี้แหลมคมมาก อย่างนี้ดีไหม เอาพิจารณาซิ  ใครฟังได้ไหม มาอวดมีดของตัวเอง ทั้งๆ ที่ตัดคนให้ฉิบหายทั้งชาติ คอขาดไปตามๆ กันหมด ศาสนาจมไปเลยอย่างนี้ แล้วมาอวดดาบ อวดฝีมือของตัวเอง อวดคมมีดคมดาบของตัวเองว่าคมกล้าที่สุดอย่างนี้ได้ลงคออยู่เหรอ เอามาพิจารณาซิ

         ให้พากันระงับนะ เอาศาสนามาปกครองไม่ได้แล้วก็หมดและโลกเรานี่ ใครผิดใครถูกให้แก้ไขดัดแปลงเข้าหากันซิ เราเป็นคนไทยด้วยกัน ไม่ใช่มาจากที่ไหน เป็นคนไทยด้วยกันแท้ ๆ แล้วทำไมจึงมาทำลายไส้พุงของตัวเอง หัวตับหัวปอดของตัวเองให้ฉิบหายกันทั้งประเทศ ทั้งศาสนาจมไปด้วยนี้เป็นของดีแล้วเหรอเอาไปพิจารณาซิ เรื่องล่มเรื่องจมเป็นของดีแล้วเหรอ เกิดขึ้นมามันไปเรียนที่ไหนความตายความฉิบหายวายปวง สัตว์กลัวกัน ทำไมมนุษย์จะกล้าหาญต่อสิ่งเหล่านี้ ถ้าไม่อยากเลวกว่าสัตว์น่ะ

         เราต้องยกฐานะของเราขึ้นถึงความเป็นมนุษย์ด้วยความรักเหตุรักผล ความผิด ถูก ชั่ว ดี เอาความจริงเข้าไปเทียบซิ แก้ไขดัดแปลงสิ่งไหนไม่ดี สิ่งไหนดีก็รักษาและส่งเสริมกันขึ้นมันถึงถูกต้อง อย่าพากันกำเริบเสิบสานในสิ่งที่จะทำความฉิบหายแก่ชาติและศาสนานะ ไม่ถูก ให้ระงับดับกันเสีย แล้วก็ไม่มีใครถือสีถือสากันด้วย เราเป็นคนไทยด้วยกัน เป็นอวัยวะอันเดียวกัน และศาสนาอยู่ในหัวใจของทุกคน ต่างคนต่างรักสงวน จึงไม่ต้องถือสีถือสากัน อันนี้ถูกต้อง

         ให้ระงับเสียอันไหนไม่ดี อย่าฝืนทำลงไป ถ้าฝืนทำลงไปก็พังจริงๆ ไม่สงสัย ต้องพังอย่างเดียว ถ้าฝืนเร่งเครื่องอย่างนี้ลงไป เครื่องหนึ่งจะมารับกัน นั่นละทีนีไฟจะเผาโลกละ ให้หยุดเสียอันไหนไม่ดี มีเท่านั้นละวันนี้ เทศน์เท่านี้ให้เป็นข้อคิดแก่ทั้งสองฝ่ายเรา  เอาละพอ ก็เท่านั้นไม่ใช่เหรอ มีหนังสือพิมพ์เป็นเหตุวันนี้นะ (ชื่อเรื่องเมื่อกี้นี้เขาบอกสงฆ์ไทยวันนี้ขาดที่พึ่งครับ) วันนี้ได้ให้ที่พึ่งแล้วด้วยธรรมของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ไทยจงมีที่พึ่ง ให้ปฏิบัติตัวให้เป็นพระดี ให้เป็นสรณะของตัวได้ เป็นสรณะของโลกได้ นี่คือที่พึ่งของพระสงฆ์ไทย ประชาชนชาวไทย เอาละพอ (สาธุ) มันก็ต้องอย่างงั้นละซิ

         นี่ธรรมสอนโลก เอาธรรมที่เหนือพวกเรามาสอนเรา ที่พูดวันนี้เอาธรรมมาสอนนะ หลวงตาบัวก็เหมือนพี่น้องทั้งหลายนะ แต่เอาธรรมมาสอน ก็เหมือนทหารถ้าอยู่ธรรมดาเหมือนคนเรา พอออกสนามเท่านั้นละเครื่องมือพร้อมแล้ว นี่เป็นนักรบแล้วนะ นั่น นักมวยก็เหมือนกัน อยู่ธรรมดาก็เหมือนเรา พอขึ้นต่อยกันนั้นคือนักมวยนะ แน่ะก็เป็นอย่างงั้นและ ไปแปลเอาเรื่องเหล่านี้ เข้าใจเหรอ แปลได้ด้วยกันนั้นแหละ นอกจากหลวงตาบัวที่มันโง่เท่านั้นมันแปลไม่ออก จึงให้พี่น้องทั้งหลายไปแปลช่วยหน่อยนะ

ยมในครัวถามปัญหาธรรมะ

ถาม คืออย่างนี้ค่ะ นั่งสมาธิอยู่จิตสงบแล้วก็ตัวรู้สึกจะหายไป แล้วก็เห็นหลวงตานั่งสมาธิแทน

หลวงตา นั่งสมาธิแล้วหายไป แล้วหลวงตาเลยมานั่งแทน ทีนี้ปั๊บเข้ามานั่งแทนหลวงตาเลยนะ ให้สมาธิอยู่กับตัว อย่าให้ไปอยู่กับหลวงตา เข้าใจไหม

โยม เห็นหลวงตานั่งรัศมีสวย แล้วก็มองดูหลวงตาอยู่พักหนึ่ง ก็เห็นเป็นพระพุทธรูปพระแก้วมรกตมาแทนที่หลวงตาอีกทีหนึ่ง ไม่ทราบว่ามีความหมายว่ายังไงค่ะ

หลวงตา ไม่ตี(ความหมาย) ให้นึก เราภาวนาคำไหน

โยม พุทโธเจ้าค่ะ

หลวงตา ก็นั่นแหละ ให้นึกท่านเข้ามาอยู่ในนี้แล้วก็จะกลายเป็นพุทโธขึ้นมา เข้าใจหรือ

โยม ทีนี้ต่อไปพอรู้สึกตัวก็นั่งสมาธิต่อ แล้วก็ว่าพุทโธๆไป ก็มีเสียงตอบมาบอกว่า พุทโธ คือ ผู้รู้ ไม่ทราบว่าเสียงใครตอบให้ค่ะ

หลวงตา ถ้าไม่ใช่เป็นเสียงเจ้าของก็เป็นเสียงบ้าในเจ้าของนั่นแหละ เข้าใจไหมเอาละพอ ไม่พูดมาก

ลูกศิษย์ อันนี้เข้าท่าเข้าทีดีครับ เป็นปัญหาจากเว็บไซต์

กระผมเคยปรามาสหลวงตาไว้ด้วยมโนธรรม และวจีกรรมมากมายในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ บัดนี้ได้เข้าใจเหตุผลทั้งหมดแล้ว รู้สึกเสียใจที่ได้เคยก่อกรรมดังกล่าวด้วยความเขลาและอวดดี ใคร่ขอโอกาสกราบขอขมาหลวงตาผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา และขออธิษฐานว่า ถ้าหากมีโอกาสได้พบหลวงตาจะขอโอกาสกราบขอขมาหลวงตาด้วยตนเองต่อไปครับ พร้อมกันนี้ขอถือโอกาสนี้ลงชื่อสนับสนุนหลวงตา และให้กำลังใจคุณทองก้อน ในการต่อต้านการตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชแบบผิดกฎหมาย และผิดพระธรรมวินัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ จากวลิต

หลวงตา เอาละ ถูกต้องแล้วเท่านั้นแหละ คุณทองก้อนเป็นคนทำหน้าที่แทนคนทั้งประเทศนะ เพราะฉะนั้นคุณทองก้อนจึงเป็นจุดหมายที่เขาโจมตีตลอด ไม่ว่าอะไรๆ โจมตีทั้งนั้น ผลที่สุดที่ออกอย่างเด่นชัดก็คือว่า เขาจะจับคุณทองก้อน เพราะคุณทองก้อนนี่มายักยอกเงินหลวงตาบัวทอดผ้าป่า เอาไปกินหมดนั่นแหละท่าเข้าใจไหม อย่างนี้เป็นต้นนะ คือตามหลักความจริงที่แถลงตอบรับกันนี้คือว่า คุณทองก้อนไม่เคยมาเกี่ยวข้องกับเราเลยเรื่องการเงินการทอง ไม่เคย ไม่มีเลย นี่เขายังจะจับคุณทองก้อนหาว่ายักยอกหลวงตาบัวเอาเงิน เขาเอาเรื่องราวมาจากไหนหลักเกณฑ์มาจากไหน ต้องอ้างเหตุผลมาซิ จับคุณทองก้อนเพราะเหตุผลกลไกอะไร ก็เพราะยักยอกเอาเงิน คุณทองก้อนยักยอกเอาจากผู้ใด เอ้า ถามหาลงไปละซิ เข้าใจไหม นี่ต้องมีเหตุมีผลอย่างนั้นซิ เอาจากผู้ใด ผู้ใดเป็นสักขีพยานว่าคุณทองก้อนนี้ยักยอกเอาเงิน ผู้ให้เงินคือใคร ไล่ลงไป นี่ไม่ได้ว่ามีแต่จับเอาเลยจับดะจับดายจับไปทุกแห่งทุกหน ใช้ไม่ได้ เหลวไหลทั้งนั้น

นี่เรียกว่าเรื่องหาผิดให้คนอื่น ตัวเองไม่สนใจ หลักความจริงคุณทองก้อนทำงานเพื่อคนทั้งประเทศไทย คุณทองก้อนเป็นในนามของคนทั้งประเทศเป็นเจ้าของสมบัติของคนไทยทั้งประเทศ ทำงานอยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลานี้ ใครจะไปเอาคอรองยิ่งกว่าคุณทองก้อนมีหรือ เมืองไทยเรามีใครบ้างมาแสดงออกหน้าออกตา สมกับว่าเราเป็นเจ้าของของสมบัติแห่งชาติไทยทั้งชาติ ได้แสดงมามีการปกป้องสมบัติและชาติไทยทั้งประเทศ เรานี้คนหนึ่งนั้นคนหนึ่งนาย ก.คนหนึ่ง นาย ข.คนหนึ่งยังไม่เห็นมีเหมือนคุณทองก้อนเลย จึงควรชมเชยคุณทองก้อนเป็นอย่างมากเป็นอันดับหนึ่ง ว่าเป็นผู้กล้าหาญชาญชัยต่อการรักษาสมบัติของชาติและคนทั้งประเทศ ไว้อย่างแน่นหนามั่นคง สละชีวิตได้คือคุณทองก้อน เราจึงขอชมเชยอนุโมทนาอย่างยิ่งนะ ก็มีเท่านั้นแหละ

ให้พร อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํฯฯ

 

ชมการถ่ายทอดสดทั่วโลกทุกวัน   ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก