ผ้าป่านี้เท่ากับเทวดามาเตือน
วันที่ 16 ตุลาคม 2545
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

ผ้าป่านี้เท่ากับเทวดามาเตือน

คิดดูซิ ท่านทั้งหลายจากนี้ไปถึงเขาใหญ่ อยู่ตีนเขาใหญ่เลยละ เมื่อวานซืนนี้ไปตีนเขาใหญ่เลย นี่ก็ไปรับทองคำที่เป็นหัวใจของชาติไทยเรา คือหลวงพ่อสังวาลย์ พร้อมบริษัทบริวารถวายอยู่ที่ตีนเขาใหญ่เลยแหละ ไปกลับฟังซิ ทางนี่เราอยากว่าพันกิโลเลย ทั้งไปทั้งกลับนะ เราคำนวณพอถูกอยู่นี่ ตอนเช้าพอฉันเสร็จแล้วไป ไปก็รับกฐินเทศนาว่าการเรียบร้อยแล้วออกเดินทางกลับมา ๔ ชั่วโมง รถเร่งเสียด้วย มีรถนำด้วย ถ้าธรรมดา ๕ ชั่วโมงก็น่าจะไม่ถึง อันนี้ ๔ ชั่วโมง เร่ง ๆ เรื่อย นี่แหละทำความอุตส่าห์พยายามแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายให้พากันทราบนะ หลวงตาทำด้วยเจตนาต่อชาติบ้านเมืองจริง ๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเด็ดขาด ๆ ถึงคราวเด็ดขาด เด็ด ๆ เพื่อชาติของเรา เพื่อยกชาติไทยของเรา ไม่ใช่เด็ดเพื่อให้ฉิบหายวายปวง เด็ดเพื่อให้ขึ้น ใช้กำลังอย่างมากอย่างเด็ดยกขึ้น

ที่ว่ากฐิน ๆ นี้กระเทือนทั่วประเทศไทย เป็นกฐินของใคร ก็กฐินของพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศ ๖๒ ล้านคนนั่นแหละ ยังจะเห็นว่าเป็นของไม่สำคัญอยู่แล้วชาติไทยจม คน ๖๒ ล้านคนไม่มีความหมายนะ ถ้าลงสิ่งที่จะยกชาติไทยเราให้ขึ้นจากความล่มจม เป็นของด้อยเป็นของไม่มีคุณค่าราคาแล้ว ก็เท่ากับคนไทยนี้หมดราคา ๆ ไปตั้งแต่บัดนี้นะ ขอให้สร้างคุณค่าราคาของเราด้วยการยกชาติไทยของเราขึ้นโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ทอดผ้าป่าบังสุกุลอะไรก็แล้วแต่ นี่ให้ช่วยกันหนุนตรงนี้นะ

ผ้าป่าเพื่อชาติไทยของเรานี้เข้าซอกใดมุมใดเท่ากับเทวดาองค์หนึ่ง ๆ เข้าไปเตือนพี่น้องทั้งหลายแต่ละบุคคล แต่ละครอบครัว แต่ละสังคมหรือแต่ละห้างละร้านที่มีกองผ้าป่าไปวางที่ตรงไหน นั้นแลเท่ากับเทวดาองค์หนึ่งท่านมาเตือน ชาติไทยเป็นของท่าน มีท่านด้วยอยู่ในชาติไทยนี้ รู้สึกจะล่มจมมามากมาย นี่ได้ฟื้นขึ้นมาด้วยวิธีการเหล่านี้ คือการช่วยเหลือกัน บัดนี้ต้นผ้าป่าเรียกว่าเป็นมหาบังสุกุลก็ได้ เรียกว่าผ้าป่ามหากุศลก็ได้ กำลังมาตั้งตระหง่านอยู่ในบ้านของท่าน อยู่ต่อหน้าต่อตาท่าน ท่านเห็นต้นผ้าป่านี้เป็นยังไง ประหนึ่งว่าตั้งปัญหาถามขึ้นมาจากเทวดา

องค์ผ้าป่านั่นแหละคือเทวดา เตือนพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทย ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย แล้วท่านเห็นกองผ้าป่านี้เป็นยังไง ถ้าท่านเห็นกองผ้าป่านี้ประหนึ่งว่าเป็นคนขอทาน ท่านนั่นคือคนขอทานคนหนึ่ง ๆ ทั่วประเทศ ถ้าเห็นอย่างท่านนี้แล้วประเทศไทยจะเป็นคนขอทาน ไม่สนใจในการสนับสนุนอุ้มชูซึ่งชาติของตนขึ้นเลย โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การยกผ้าป่ามาตั้งตระหง่านที่หน้าร้านหรือหน้าบ้านของเราเป็นต้นนี่ ท่านเห็นสำคัญไหม เท่ากับถามเข้ามา ๆ

เพราะฉะนั้น จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายถือเป็นสำคัญมากนะ ผ้าป่าจะไปตั้งที่ตรงไหนก็ตาม ผ้าป่านี้เป็นเครื่องหมายของชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ ๆ เรารักเราก็เท่ากับเรารักชาติ เรารักชาติเราก็ต้องรักผ้าป่าซึ่งจะช่วยพยุงเราทุกคนให้ขึ้นจากหล่มลึกได้ นี่ละเรื่องสำคัญอยู่ตรงนี้ เราเห็นผ้าป่าเป็นเศษเป็นเดนเป็นคนขอทานไปแล้ว คนนั้นคือคนขอทาน รวมไปแล้วคนทั้งประเทศจะเป็นคนขอทานไปด้วยกัน ไม่ยินดีต่อสิ่งส่งเสริมลากจูงหรือเข็นคนขึ้นเลย เห็นดีตั้งแต่ความเย่อหยิ่งจองหองนี่ละสำคัญ เห็นผ้าป่าเป็นทุคตะเข็ญใจเป็นคนขอทาน ก็เท่ากับเห็นตัวเองเป็นเทวดาฟากฟ้าแดนดินที่ไหนก็ไม่ทราบ แต่ลืมตัวอย่างสนิทใจคน ๆ นั้นนะ ให้ท่านทั้งหลายเอาไปคิดทุกคน

เวลานี้ก็กองกฐินของเราก็ลั่นทั่วประเทศไทย ลั่นเพื่อใคร ลั่นเพื่อเราทุกคน ๆ เฉพาะอย่างยิ่งหลวงตาบัวเป็นผู้นำ หลวงตาบัวประกาศลั่นอย่างนี้ก็เพื่อพี่น้องทั้งหลาย ไม่ได้เพื่อหลวงตาบัว ในเจตนาของหลวงตาบัวเพื่อจะเพื่อหลวงตาบัวไม่มี มีแต่เพื่อพี่น้องทั้งหลาย ทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ดิ้นดีดเพื่อพี่น้องทั้งหลายโดยอาศัยว่าเป็นผู้นำ นี่ละที่ได้ประกาศก้องอยู่เวลานี้ ขอให้ถือเป็นสำคัญทุกคน ๆ นะ

พอพูดถึงเรื่องผ้าป่าไปตั้งที่ร้านนั้นร้านนี้ ตามธรรมดาโลกเขาก็ถือกันอย่างนั้น เพราะผ้าป่ามีหลายประเภท ผ้าป่าจอมปลอม  ผ้าป่าคนทุคตะเข็ญใจมาประเภทต่าง ๆ หลอกลวงต้มตุ๋นก็มี แต่ผ้าป่าของชาติเรานี้ไม่มีคำว่าต้มตุ๋น เป็นผ้าป่าของชาติล้วน ๆ มีเจ้าของมีผู้นำไปตั้งเอาไว้ คนผู้นำไปตั้งเอาไว้นั้นเป็นคนมีศักดิ์ศรีดีงาม เป็นคนที่เชื่อถือได้ เป็นคนมีสง่าราศี เป็นคนประดับชาติโดยตรง และเป็นคนจะอุ้มชาติโดยตรง ที่ไปตั้งไว้นั้นไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าไปตั้ง ไปด้อม ๆ มอง ๆ เขาเอามาถวายเราคว้าเข้ากระเป๋าเจ้าของหมดไม่มีอย่างนั้น ไม่มีในกองมหากฐินเพื่อชาติไทยของเรา เรียกว่าไม่มี เพื่อความสง่างามแก่ชาติไทยของเราทั้งนั้น จึงขอให้ทุก ๆ ท่านได้พิจารณาทุกคน

อย่าเห็นเป็นของเล็กน้อยนะ เช่น กองกฐิน กองผ้าป่า ในนามของชาติแล้วกระเทือนทั่วประเทศเรา ประเทศไทยเรานั่นแหละให้ถือเป็นสำคัญ มีมากมีน้อยให้ต่างคนต่างขวนขวายช่วยกัน เพราะเมืองไทยเราเป็นเมืองใหญ่เมืองหนัก จะยกเพียงคนหนึ่งคนเดียวไม่ได้ ต้องช่วยกันยก จึงต้องมีอุบายวิธีหลายประการ ดังที่ผ้าป่ามหาบังสุกุลมหากุศลเป็นต้น นี่ละวิธีการที่เราจะยกชาติไทยของเราขึ้นด้วยกำลังแห่งคนหลายคน เรียกว่าคนทั้งชาติที่จะยกขึ้นให้พ้นจากหล่มลึกทั้งหลายให้ถือเป็นสำคัญนะ

คราวนี้ก็กระเทือนทั่วประเทศไทยเรามาเป็นเวลาเดือน ๆ แล้วมั้ง กฐินวัดป่าบ้านตาด เอาในนามวัดป่าบ้านตาดเป็นสนามยกชาติไทยของเราขึ้น ไม่ใช่วัดป่าบ้านตาดเป็นเพชฌฆาตสังหารพี่น้องทั้งหลาย หลวงตาบัวไม่ได้เป็นเพชฌฆาตพี่น้องทั้งหลาย เป็นผู้ช่วยอุ้มชูทุก ๆ ด้าน ทุก ๆ ทาง ที่วัดป่าบ้านตาดคือสนามแห่งการยกชาติไทยของเราขึ้นจากความจน ขอให้จำทุกคน วันนั้นก็จะมีมาก วันไหนก็ตามใครมีโอกาสเมื่อไรที่จะช่วยได้แล้ว เอ้า ช่วยเลย ๆ

นี่เราก็พูดถึงเรื่องไปถึงตีนเขาใหญ่ ไปกลับอุดรของเล่นเมื่อไร ทางมันเกือบจะ ๕๐๐ กิโล ไม่ใช่เล่นนะ ทั้งไปทั้งกลับก็ร่วมพันกิโล นี่ละเราอุตส่าห์ไป ไปวันนั้นก็พูดกับหลวงพ่อสังวาลย์ ก็พูดตามความสัตย์ความจริง พูดให้ท่านฟังวันนั้น ผมมานี้ผมมาเพราะน้ำใจของท่านนะ บอกตรง ๆ เงินทองข้าวของที่ไหนก็พอมีอยู่ทั่ว ๆ ไป แต่น้ำใจที่จะขนเงินขนทองเข้ามาเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่น ประเทศชาติไทยของเรานี้ น้ำใจนี้หายากมากนะ ผมมาด้วยน้ำใจของท่าน พร้อมทั้งบริษัทบริวารของท่านซึ่งมีน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน บอกตรง ๆ ผมมาวันนี้ หลวงพ่อได้สร้างคุณงามความดีบารมีไว้มากอย่างกว้างขวาง จึงมีสมบัติบริวารทั้งหลายเต็มไปหมด ไปที่ไหนเกลื่อนไปด้วยไทยทานออกมาจากสายบุญคือใจ ออกมาจากใจทั้งนั้นแหละ

นี่ได้พูดให้หลวงพ่อสังวาลย์ฟัง ท่านอยู่บนเตียงเราก็ไปยืนข้างเตียง จับมือท่านคุยกันเลยวันนั้น บอกว่าหลวงพ่อเป็นคนใจบุญ คนที่จะมานำใครต่อใครได้มากน้อยอย่างนี้ ไม่ใช่ตาสีตาสาอยู่ตามท้องนาก็มานำได้นะ ต้องเป็นคนมีพร้อมอยู่ลึก ๆ ภายในนั้นแหละถึงจะนำได้ ถ้าเขาไม่เคารพไม่เชื่อไม่เลื่อมใสสตางค์หนึ่งก็ไม่ออก ถ้ามีความเคารพเลื่อมใสที่ออกมาจากจิตใจแล้วถึงไหนถึงกัน มันขึ้นอยู่กับจิตใจนะ เพราะฉะนั้นจึงว่า ความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำของบริษัทบริวารอย่างนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เต็มภูมิวาสนาของตน ๆ ทุกรายนั้นแหละ เราบอกอย่างนั้น เวลาเสร็จแล้วก็มารับผ้าป่า พูดธรรมะให้พี่น้องทางนั้นฟังเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางมา ก่อนจะมาก็ไปลาท่าน ท่านก็คงดีใจเหมือนเรานั่นแหละ น้ำตาไหลซึมออกมาเลย เพราะท่านพอใจ

ผ้าป่าเพื่อชาติไทยของเรานี้ ไปที่ไหนเป็นมงคลทั้งนั้น อย่าถือว่าเป็นเสนียดจัญไรนะ กองผ้าป่าเพื่อช่วยชาติไทยของเรานี้เข้าไปสถานที่ใด ตึกใด ร้านใด บริษัทใดก็ตาม จะนำความเป็นมงคลเข้าไปสู่บริษัทนั้นร้านนั้นคนนั้น เพื่อเขาจะได้สร้างบุญสร้างกุศลหนุนชาติไทยของเรา แล้วก็กลายเป็นมหากุศลขึ้นมาจากการบริจาคส่วนรวมคือส่วนใหญ่นี้ มหากุศลก็คือประเทศไทย หนักไหมล่ะ การบริจาคเพื่อชาติไทยจึงมีอานิสงส์มาก นั่นละเป็นของสำคัญ เพราะฉะนั้นเวลาต้นผ้าป่าช่วยชาติไทยของเรา ไปที่ไหน ๆ จึงถือว่าเป็นมงคล ๆ ในสถานที่นั้น ๆ ควรอย่างยิ่งที่พี่น้องชาวไทยเราจะได้มีความกระหยิ่มยิ้มย่องผ่องใสภายในจิตใจ นำสมบัติออกมาบริจาคแล้วยกชาติไทยของเราขึ้น จากน้ำใจของตนเองที่มีความรักชาติและเสียสละ ให้พากันจำเอาไว้ทุกคน

น้ำใจเป็นของสำคัญมาก ถ้าผ้าป่าหรือมหากฐินเพื่อชาติไทยของเรานี้ ได้กระจายไปหมดทั่วประเทศไทย นับตั้งแต่วงราชการลงมาจนกระทั่งถึงตาสีตาสา เรียกว่าเรานี้เป็นสมบัติของชาติไทยทั้งนั้น ให้ได้บริจาคทั่วถึงกันเพื่อหนุนชาติของตน แล้วจะเป็นเครื่องประกาศยืนยันว่า เมืองไทยเรานี้รักชาติทั่วหน้ากัน ไม่รักชาติแต่เพียงตาสีตาสา สุดยอดก็คือวงราชการงานเมืองของเรา ตั้งแต่ผู้ใหญ่สูงสุดลงมาเป็นผู้รักชาติเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นการทำบุญให้ทานกองผ้าป่ามหากุศลเพื่ออุ้มชูชาตินี้เข้าที่ไหน ท่านเหล่านั้นจึงเป็นเจ้าของ ๆ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสในการบริจาคทั่วหน้ากันนี้ถูกต้อง เป็นธรรมด้วย หาที่ค้านไม่ได้ด้วย

ไอ้คนที่เย่อหยิ่งจองหองเห็นการมาตั้งผ้าป่าเพื่อชาติไทยในสถานที่ใด เช่น ในบ้านตัวเองมีการดูถูกเหยียดหยาม ก็เท่ากับว่าหยิ่งตัวเอง หยิ่งลงนรก หยิ่งเพื่อความเลวทรามลงในขณะเดียวกัน คนนั้นไม่ได้หยิ่งเพื่อความศักดิ์ศรีดีงามนะ หยิ่งเพื่อความเลวทราม อย่านำมาใช้ในชาติไทยของเรา มีทุกแห่งนั่นแหละตั้งแต่วงราชการลงมา ใหญ่สมใหญ่ น้อยสมน้อย นี่สมชื่อว่าคนรักชาติด้วยกัน และเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองด้วยกัน ใหญ่เท่าไรก็ซัดลงเต็มกำลังความสามารถของตน นี่เรียกว่าผู้รักชาติโดยแท้ แล้วตาโลกเขาก็เห็น ตาเราก็มีตาเขาก็มี ต้องเห็นกันแหละคนเรา ใจเขาก็มีใจเราก็มีต้องรู้กัน เราแสดงยังไงต่อชาติไทยของเราเขาต้องรู้ แสดงแบบที่ว่าไม่เอาไหน ๆ อย่าให้ได้ยินนะชาติไทยของเรา เสียมากทีเดียว

ถึงคราวจะจริงต้องจริงให้เด็ดขาด ๆ เพราะชาติไทยเป็นชาติลูกแห่งชาวพุทธ พระพุทธเจ้าไม่เคยย่อหย่อนอ่อนข้อแก่ที่ไหนแต่ไหนแต่ไรมา ตั้งแต่ที่จะตรัสรู้ก็ถึงขนาดสลบไสล ฟังซิอ่อนข้อไหมพระพุทธเจ้า จึงได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยความเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตาย บรรดาสาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน ที่ได้ตรัสรู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทัน มีแต่อย่างมีความเข้มแข็งเต็มเหนี่ยว ๆ ในการประกอบความพากความเพียรแก้ไขจิตใจ ทิฐิความรู้ความเห็นของตนที่เป็นฆราวาสมาจากโลกสกปรก ฆราวาสคือโลกคลุกเคล้าด้วยส้วมด้วยถาน ความโลภ ความโกรธ ความหลง เรียกว่าขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง มันอยู่ตามเรานี้แหละ นี่ละมันสกปรก เวลาท่านออกมาแล้วท่านมาชะล้างสิ่งที่สกปรกนี้ออกด้วยอรรถด้วยธรรม ๆ จนมาเป็นผู้นำของพวกเราทั้งหลาย เป็นหัวใจของเราทั้งหลายว่า สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ มีแต่ท่านผู้ที่เข้มแข็งทั้งนั้นแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ไม่ดีออกให้หมด เอาแต่ดีขึ้นมาเป็นสิริมงคลแก่ตน

พวกเราจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่ไปสั่งสมชั่วเอามาลบความดีให้ฉิบหาย แล้วชาติไทยจมนะ ถ้าจะทำอะไรอย่างน้อยก็ไม่มีความพร้อมเพรียง มีความเห็นขัด ๆ แย้ง ๆ มากกว่านั้นก็ต่อล้อต่อเถียงกีดขวางกันโดยวิธีการต่าง ๆ นี้ล้วนแล้วแต่กลอุบายที่จะทำเมืองไทยให้จมด้วยความสกปรก ของจิตใจผู้ที่แสดงออกมาอย่างนั้น จะเป็นคนก็ตามเป็น กลุ่มเป็นก้อนเป็นพรรคเป็นพวกก็ตาม นี้กลุ่มก้อนพรรคพวกแห่งส้วมแห่งถานที่จะทำลายชาติไทยของเราให้จมได้ เรื่องของกิเลสต้องเป็นอย่างนั้นหาแต่เรื่องทำลาย เขาทำความดิบความดีเต็มบ้านเต็มเมืองมันไม่สนใจ คอยแต่จะเอาไฟไปจ่อ ๆ เผาความดีของคนอื่นแล้วมันก็เผาตัวเองนั้นแหละจะไปเผาใคร

กมฺมสฺสโกมฺหิ ว่ายังไง กมฺมทายาโท ท่านบอกแล้ว กรรมเป็นของเรา สร้างที่ไหนก็เป็นของเรา สร้างในที่แจ้งที่ลับที่ไหนเป็นของเรา ๆ ตลอด ไม่ว่าสร้างกลางคืนกลางวันที่แจ้งที่ลับเป็นของเราทั้งนั้น ๆ นี่ศาสดาองค์เอกสอนไว้ เรื่องกิเลสเขาไม่เห็นไม่เป็นไร เราคิดอยู่ภายในใจ เขาไม่เห็นก็เราเห็นอยู่นั้นจะว่ายังไง นตฺถิ โลเก รโห นาม ความลับมีที่ไหนในโลกนี้ ไม่มีที่ลับ ใครไม่เห็นเจ้าของก็เห็น เจ้าของไม่รู้ตัว เจ้าของสร้างกรรมกรรมก็เห็น มันก็มัดตัวอยู่โดยดีแล้วแหละ เวลานี้เอาให้เต็มยันนะ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยชาติไทยของเรา ต้องเอาให้เต็มเหนี่ยว แล้วทองคำขอให้ได้ ๑๐ ตันเป็นอย่างน้อยแหละ อันนี้ตั้งไว้แล้วออกประกาศทั่วประเทศไทยเรา ให้ได้ยินทั่วถึงกันว่าทองคำ ๑๐ ตันเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นมหามงคลแก่ชาติไทยของเรา ในคราวที่เราฟื้นฟูชาติไทยของเราขึ้นจากหล่มลึกนะ แล้วเป็นเครื่องประดับชาติก็คือทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน

ดอลลาร์นี้เราคาดว่าจะไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านขึ้นไป แล้วเงินสดของเรากระจายทั่วประเทศ เฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลได้รับความสะดวกจากสมบัติพี่น้องทั้งหลายไปเรี่ยราดให้ ใส่กระสอบ ๆ ไปเรี่ยราดลงไปที่ไหน ทั่วประเทศไทยทุกภาค นี่ก็สมบัติที่เกิดขึ้นจากการช่วยชาติของเรานั่นเอง ฟังซิน่ะ มันไปไหนเงินเหล่านี้ ไหลออกไปเพื่อเรานั้นแหละ แล้วมีความฉิบหาย เสนียดจัญไรที่ไหนไม่มี มีแต่ความเป็นมงคล ๆ ทั้งนั้น ขอให้ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาเอาชาติไทยของเราขึ้นด้วยความสง่างาม ความแน่นหนามั่นคงและความเป็นสง่าราศี ด้วยสมบัติเงินทองที่เรานำออกมาด้วยน้ำพักน้ำแรง ด้วยความรักชาติ ด้วยความเสียสละ พร้อมด้วยความสามัคคี เฉลี่ยทั่วหน้ากันนะ วันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อน

โยมวันนี้ ๔ โมงครับ ช่อง ๑๑ เขาจะมาสัมภาษณ์หลวงตาครับผม

หลวงตาวันนี้ตอนบ่าย ๔ โมง ช่อง ๑๑ กรมประชมสัมพันธ์ จะขอมาสัมภาษณ์หลวงตาบัวเกี่ยวกับ กฐินทองคำ ๘๔,๐๐๐ กอง และสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อนำออกรายการ กรองสถานการณ์ ในวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม เวลา ๒๐ นาฬิกา ๔๕ นาที ถึง ๒๑ นาฬิกา ๓๐ นาที โดยขอบันทึกเทป วิดีโอ บนศาลา กรุณาทราบตามนี้

โยมกฐินวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลา ด้วยครับ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อนุมัติให้ถ่ายทอดช่อง ๑๑ แล้วก็ออกวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยด้วยครับ

หลวงตาเอ้า เตรียมนะ เราเตรียมตั้งกองผ้าป่ามหาบังสุกุลมหากฐินขึ้นมา ต้นผ้าป่าแต่ละต้น ให้มันเขียวเหลือง แดงโร่มาเลย เอาเกลื่อนจนกระทั่งหาที่วาง ศาลาหน้าวัดกว้าง ๆ นี้ไม่ได้ ให้เป็นประวัติศาสตร์อีกทีหนึ่ง เงินผ้าป่าเขามาถวายที่วัดป่าบ้านตาดเพื่อชาติไทยของเรานั้นจนหาที่วางไม่ได้ อย่าให้เขาได้ว่าไปวัดป่าบ้านตาดมีแต่คนมีแต่รถเต็มวัดเต็มวาจนหาที่ก้าวออกไม่ได้ เข้าใจเหรอ อย่าให้เขาได้ว่าอย่างนั้น ให้ว่าเงินนะ เอาละพอ

โยมผู้ที่มาไม่ได้บริจาคผ่านโดยทางโทรศัพท์ได้ครับ จะมีโทรศัพท์รับตลอดเวลาครับ

หลวงตาบริจาคที่ไหน

โยมวันที่ ๒๖ นะครับ โทรศัพท์เขาจะมาตั้งหน้าวัด แล้วก็ผู้ชมทางบ้านบริจาคผ่านทางโทรศัพท์ได้ครับ

โยมเขาโทรศัพท์มาบอก มีผู้รับอยู่แล้วเขาจะจดบริจาค จำนวนเงินเท่าไร ชื่ออะไร อยู่ที่ไหนอย่างนี้ครับ

หลวงตาเอ่อ เข้าใจ เอาเท่านั้นเสียก่อนละนะ

อ่านธรรมะหลวงตาวันต่อวัน ได้ที่ www.luangta.com


 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก