สำนักสังหารพุทธศาสนา
วันที่ 15 เมษายน 2547 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

สำนักสังหารพุทธศาสนา

 

         ทองคำมอบเข้าคลังหลวงวันที่ ๑๒ เมษา เป็นจำนวน ๙๕ แท่ง น้ำหนัก ๑,๑๘๗ กิโลครึ่ง รวมทองคำทั้งหมดที่มอบเข้าคลังหลวงได้ ๘๒๕ แท่ง น้ำหนัก ๑๐ ตัน กับ ๓๑๒ กิโลครึ่ง ดอลลาร์มอบเข้าคลังหลวงวันที่ ๑๒ เมษา นั้นจำนวน ๒,๐๐๔,๖๐๐ ดอลล์ รวมดอลลาร์ทั้งหมดได้ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลล์ ซึ่งยังไม่รวมดอกเบี้ยดอลลาร์เราที่ฝากไว้แต่ก่อน เวลานี้ออกดอกมาจำนวน ๕๘๙,๐๐๐ ดอลล์ ถ้ารวมทั้งหมดทั้งดอกเบี้ยก็เป็น ๑๐,๘๐๓,๖๐๐ ดอลล์

ทอดผ้าป่าช่วยชาติวันที่ ๑๒ เมษา นั้น ทองคำได้ ๑๗ กิโล ๓ บาท ๑๙ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๓๓,๑๖๔ ดอลล์ เงินสดได้ ๗,๗๕๕,๗๗๕ บาท ทีนี้ก็เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบต่อไปอีกว่า ส่วนปลีกย่อยของเราที่ว่ามันคี่นั้น คือไม่เต็มคู่ ที่ว่าคี่นั้นก็ขาดเป็นตันเลยนะ เวลานี้เราได้ ๓๐๐ กว่ากิโลแล้ว ยังขาดอยู่ ๗๐๐ กิโล อันนี้จะไม่ทุบกระเป๋านั้นกระเป๋านี้เหมือนแต่ก่อน พลิกใหม่หมด โครงการช่วยชาติตีนั้นตีนี้แหลกหมด ทีนี้เป็นเรื่องซึมซาบ จะไม่ขู่ แต่จะออดอ้อนเอา ใครมีเท่าไรให้มา เอาเท่านั้นแหละ ไม่ขู่เหมือนแต่ก่อนแล้ว อันนี้เป็นน้ำไหลซึมเข้าสู่ที่มันคี่อยู่นั้นประมาณ ๗๐๐ กิโล อันนี้ไม่มีกาลเวลา แล้วแต่จะมีมามากน้อย เราก็หลอมตามเดิม แล้วเก็บไว้ตามเดิม เมื่อพอสมควรแก่กาลเวลาที่จะมอบก็จะมอบเข้าเลย แต่การมอบน่าจะเป็นทีเดียวเสร็จ คือไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์แล้วแต่มาเมื่อไร อยู่ๆ ก็ผึงออกมามอบเท่านั้นกิโลเลยทีเดียวก็เสร็จสิ้น ทีนี้ประกาศลั่นหมดเลยว่าเป็นปรกติ ปิดโครงการโดยสิ้นเชิงในเรื่องโครงการช่วยชาติ จากนั้นก็เป็นตามอัธยาศัยศรัทธาตามธรรมดาๆ ทั่วไปหมด กรุณาทราบตามนี้ เป็นไปตามนี้ เราพูดคำไหนแล้วไม่เคลื่อนนะ

สำหรับทองคำที่พูดนี้ เรียกว่าจะเข้าคลังหลวงร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเดิมไม่เคลื่อนคลาด มีเท่าไรเข้าหมดเลย แต่ดอลลาร์เราไม่แน่นัก ทั่วประเทศไทยมีความจำเป็นทั่วหน้ากัน หากว่าเงินสดนี้ไม่พอ จำเป็นจริงๆ ก็อาจจะเอาดอลลาร์นี้มาช่วยกัน เป็นเงินไทยออกช่วยชาติ เพราะฉะนั้นเงินดอลลาร์จึงไม่แน่นัก กรุณาทราบตามนี้ สำหรับทองคำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ตามเดิมๆ ดอลลาร์ไม่แน่นัก แล้วแต่ความจำเป็นของชาติไทยเรา ซึ่งก็จำเป็นมาตลอด จะได้เอาอันนี้ออกเป็นเงินไทยช่วยชาติต่อไป โดดเดี่ยวตั้งแต่ทองคำอย่างเดียว โดดเดี่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์ๆ ส่วนดอลลาร์ไม่แน่นัก ควรเข้าได้มากน้อยเพียงไรก็เข้า ถ้าไม่เข้าก็เป็นอย่างว่านี่แหละ กรุณาทราบตามนี้ก็แล้วกัน ดอลลาร์ไม่กำหนดกฎเกณฑ์ แล้วแต่ความจำเป็นที่จะหมุนไปทางไหน หมุนเข้าคลังหลวงหรือจะหมุนออกช่วยชาติก็แล้วแต่ความจำเป็นที่เราพิจารณาอยู่ตลอดเวลา

พี่น้องทั้งหลายได้เห็นไหมวันมอบทองเข้าคลังหลวง วันนั้นงานใหญ่โต ได้เห็นหลวงตาขึ้นไปเรียกคุณทองก้อนมาอ่านให้ไหม (เห็นค่ะ) ได้ทราบว่าออกทีวีแล้ว เราสั่งขึ้นมาเองทีเดียว สั่งให้อ่านรายการที่ได้ช่วยชาติบ้านเมืองมาเป็นเวลา ๖ ปี ให้ได้ฟังรายการที่อ่านรายละเอียดให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันบ้าง พอเราไปถึงปั๊บฟ้าหญิงฯ เสด็จเข้ามา ได้ถามฟ้าหญิงถึงเรื่องนี้ๆ แล้วทูลให้ท่านรับสั่งไปทางทีวีเดี๋ยวนั้นเลย ถามให้ได้เหตุได้ผลกลับมา ท่านก็ปุ๊บปั๊บรับสั่งไปทางทีวี ว่าได้แล้วช่องของเราที่จะออก แต่ก่อนเหมือนว่าปิดตายอยู่ เราเป็นผู้ให้ฟ้าหญิงเปิด นั่นละที่ว่าได้ยิน โครงการที่เขาจะออกเขามีอยู่ก่อนแล้ว โครงการของเราเป็นโครงการแทรกเข้าไปต่างหาก เพราะฉะนั้นมันจึงมีตอนหลังกันไป โครงการที่ออกตามกำหนดกฎเกณฑ์นั้น นั่นละที่เขามาออกทั่วหน้ากัน แต่โครงการของเราเป็นโครงการที่แทรกเข้าไปในปัจจุบัน

ถามเรื่องราวอะไรๆ พอว่างตรงไหนก็เอาเดี๋ยวนั้นเลย เรียกคุณทองก้อนมาให้อ่านรายการให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วหน้ากันในเวลานั้น เราสั่งอย่างเด็ดขาดทีเดียว พี่น้องทั้งหลายเห็นไหม หลวงตาบัวนำหน้าพี่น้องทั้งหลายออกสนามรบความทุกข์ความจนของบ้านเมือง ท่านทั้งหลายได้เห็นไหม สะทกสะท้านอะไรไหม สามแดนโลกธาตุหลวงตาไม่มีอะไรเลย เหยียบไปเลย พูดตรงๆ อย่างนี้ ท่านทั้งหลายฟังเสีย นี่ละธรรมเป็นอย่างนั้น เรียกมาโดยด่วนเลย คนทั้งหลายเขาไม่ได้คาดได้ฝันว่าเขาจะได้ยินอย่างนี้ เพราะไม่เคยมีใครกล้า ก็มีไปตามโครงการ เราเอาอันนี้เข้ามาแทรกโครงการเดี๋ยวนั้น โดยเราเป็นหัวหน้า เป็นผู้สั่งเอง คนนี้แน่นหมดเลย เอามาก็อ่านเดี๋ยวนั้นเลย

เพราะประวัติเรื่องราวอันนี้ เป็นเรื่องราวที่เป็นสารคุณมากมายแก่ชาติไทยของเรา สุดยอดมาอยู่จุดนี้ จะไม่ออกได้ยังไง ก็เราช่วยเราก็ช่วยชาติ มีความเสียหายที่ตรงไหน เราพิจารณาโดยธรรมแล้วถึงผึงเลยเทียว อ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วพิธีอะไรๆ ก็เริ่มขึ้น อันนี้เป็นเรื่องจร เพราะฉะน้นจึงไม่ได้เห็นในโครงการทีวีเขานั้น เป็นเรื่องจรที่เราสั่งโดยด่วน เข้ามาแทรกเดี๋ยวนั้น ขึ้นเดี๋ยวนั้นเลย ทราบว่าเขาออกทีวีตอนดึก ตอนไหนเราก็พอใจแล้ว เพราะไม่ใช่โครงการที่ตั้งไว้เดิม เป็นเรื่องที่แทรกโครงการเข้ามาโดยคำสั่งของเราเอง ให้เข้ามาเดี๋ยวนั้นเลย

เรื่องก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง หลวงตาจึงขออนุโมทนาและขอบคุณกับพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มแรกที่ออกช่วยโครงการมา พากันตะเกียกตะกายมาด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคี เหตุเบื้องต้นก็คือความรักชาติ ความเสียสละก็ตามมาด้วยกัน แล้วเป็นมาด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีตลอดจนกระทั่งวาระสุดท้าย วันที่ ๑๒ เมษา ได้มอบทองคำจำนวนเท่านั้น ดอลลาร์จำนวนเท่านั้น และรวมเงินสดเข้าไปจำนวนเท่านั้น ได้ยุติกันลงในวันนั้นด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์พูนผลทุกอย่าง ไม่มีที่ต้องติแต่อย่างใดเลย ทองคำเราก็เกินเป้าหมายไปตั้ง ๓๑๒ กิโลครึ่ง เป้าหมายก็คือ ๑๐ ตัน แล้วดอลลาร์เราเป้าหมาย ๑๐ ล้าน นี่ก็เกิน ๑๐ ล้านไป ๒๑๔,๖๐๐ ดอลล์ ถ้ารวมดอกเบี้ยดอลลาร์ที่นำเข้าแต่ก่อนก็จะเป็น ๑๐,๘๐๓,๖๐๐ ดอลล์

งานนี้เรียกว่างานหนัก หลวงตานี้หนักกว่าเพื่อน แบกทั้งชาติทั้งศาสนาไปด้วยกันเลย ไม่ได้เพียงแต่ชาตินะ ศาสนาก็กำลังยุ่งเหยิงวุ่นวายเวลานี้ เวลานี้กำลังข้าศึกเข้าโจมตีศาสนา ออกทุกแง่ทุกมุม มีแต่การบีบบี้สีไฟพระเจ้าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัยมาตลอด ไม่มีชิ้นใดเท่าที่เราอ่านดู ทราบมาด้วยความเป็นธรรมของเรา มีแต่แง่ทำลายศาสนาๆ ทั้งนั้น บอกว่าทั้งนั้นทีเดียวยังไม่แล้ว ซ้ำทั้งนั้นอีกทีหนึ่ง อ่านดูตามหลักธรรมหลักวินัยกับสิ่งจอมปลอมที่คืบคลานเข้ามา แล้วจะเป็นใหญ่ เพื่อจะทำลายศาสนา ทำลายพระเจ้าพระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลให้แหลกเหลวไปหมด ด้วยอำนาจป่าๆ เถื่อนๆ ที่ไม่มีชิ้นดีเลยเข้ามาแทรกพุทธศาสนา กลายเป็นเรื่องเหยียบย่ำทำลายไปหมด

นี่มาจากไหน ทราบว่าเวลานี้มาจากฆราวาสนั่นเอง ฆราวาสมีส่วนอะไรกับพระเจ้าพระสงฆ์ กับศาสนา ที่จะมาใช้บทบาทบีบบี้สีไฟ ใช้อำนาจบีบบังคับบัญชาป่าๆ เถื่อนๆ อย่างนี้ไม่เคยมีในพุทธศาสนาของเรา ก็พึ่งมามีเอาตอนนี้แหละ เฉพาะอย่างยิ่งตอนตั้งสำนักพุทธศาสนาขึ้นมา แอบในพุทธศาสนาของเรา สำนักพุทธศาสนานี้เลยกลายเป็นเจ้าใหญ่นายโต เป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวงอันใหญ่หลวง จะเหยียบพุทธศาสนาของเราให้แหลกเหลวลงเวลานี้ ด้วยอำนาจป่าเถื่อน โดยมีฆราวาสเป็นสำคัญ ตั้งในวงพุทธศาสนาเวลานี้ ในสถานพุทธศาสนา

นี่ละฆราวาสเข้ามาเป็นข้าศึกต่อชาติบ้านเมือง ฆราวาสประเภทนี้ไม่ควรที่จะอยู่ในสำนักพุทธศาสนา ที่จะปฏิบัติต่อพุทธศาสนาต่อไปอีก ถ้าเป็นดังที่เป็นมานี้มีตั้งแต่ภัยของพุทธศาสนาล้วนๆ จากคนประเภทนี้ จึงควร อย่างน้อยโยกย้ายหนีไปทางอื่นเสีย ไม่ควรที่จะให้มาอยู่ทำลายศาสนา นี้ไม่ได้เข้ามาส่งเสริมพุทธศาสนานะ ตั้งขึ้นมานี้เพื่อทำลาย เพื่อสังหารพุทธศาสนา เอาหลักธรรมวินัยกางกันซิ นี้พูดตามหลักธรรมหลักวินัย ไม่มีในหลักธรรมหลักวินัย แต่มีในการทำลายทั้งนั้นๆ เรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ จนฟังไม่ได้ นี่ละกำลัง ข้าศึกของพุทธศาสนากำลังเริ่มออกจากคนประเภทนี้ที่เป็นใหญ่เป็นโต เข้ามากุมบังเหียน กุมอำนาจใหญ่โตเหยียบพุทธศาสนาเวลานี้ ออกมาแง่ไหนๆ นี้ฟังไม่ได้เลย

ตั้งแต่ตั้งผู้อุปถัมภ์อุปัฏฐากสมเด็จพระสังฆราชเรื่อยมา เรื่องราวสะเทือนไปทั่วประเทศไทยในวงพุทธศาสนิกชนและพระเณรทั่วสังฆมณฑล เดือดร้อนไปด้วยเหตุการณ์อันร้ายแรงที่จะเป็นภัยต่อศาสนาอย่างมากมายนี้แล นี่กำลังขึ้นเวลานี้ นี่ก็ได้ชำระสะสางกันมาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว มีตั้งแต่เรื่องทำลายศาสนา ถ้าไม่ทำลายจะสะสางกันทำไม เมื่อดีแล้วอะไรที่จะควรส่งเสริมให้ศาสนาเด่นยิ่งขึ้น พอใจเสมอ ผู้ปฏิบัติศาสนาด้วยความเป็นธรรมแล้วพอใจ แต่นี้มันไม่มีอะไรที่จะให้พอใจ มีตั้งแต่ที่จะให้เกิดความเสียอกเสียใจ แล้วมองดูภาพพจน์ของศาสนากับพุทธศาสนิกชน จะจมลงในทะเลหลวงเท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงมองดูไม่ได้นะ นี่มาประชุมกันกี่ครั้งกี่หนแล้ว เพื่อชำระสะสางสิ่งสกปรกเลวร้ายที่จะเป็นภัยต่อศาสนาอย่างร้ายแรงนี้ มาได้สองหนสามหนแล้ว ไม่มีชิ้นดีเลย มีแต่เรื่องทำลาย

เพราะฉะนั้นจึงอดคิดและอดพูดไม่ได้ว่า ใครเป็นผู้มาจัดการอยู่ในวงพุทธศาสนา เฉพาะอย่างยิ่งตั้งเป็นสำนักพุทธศาสนาขึ้นมา ก่อเรื่องเลวร้ายขึ้นมาต่อศาสนาตลอดๆ จนกระทั่งหนักขึ้นทุกวันเวลานี้ มันเป็นใคร น่าคิดนะคนที่รักษาพุทธศาสนาทั้งประเทศ ทั้งประชาชนพระเณรเต็มวัดเต็มวาควรจะคิดกัน สิ่งที่เป็นภัยต่อศาสนาของบุคคลทั่วประเทศไทยทั้งพระทั้งฆราวาส ไม่คิดอ่านไม่ได้ เราเป็นเจ้าของชาติ เป็นเจ้าของศาสนา ต้องรักษาอยู่ตลอดมา เข้มงวดกวดขัน อะไรที่จะมาเป็นภัยต่อศาสนาปัดออกๆ ดีไม่ดีตามสืบหาผู้ที่ทำลายคือใคร

ตั้งแต่นักโทษเขาไปฉกไปลักไปปล้นจี้ที่ไหน เขายังตามหาตัวมัน อันนี้ตัวมันมาจากไหนถึงได้มาก่อเรื่องอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตั้งแต่ต้นมา มันมีต้นเหตุต้นเรื่องมา มันมาจากไหนถึงได้มาแก้ตั้งแต่ปลายเหตุๆ อันนั้นผิดมาๆ มาโปะเอาพวกที่ถูกให้บอบช้ำดำเขียวไปตามๆ กัน แล้วก็ไม่ได้ถามหาเรื่องหาราวว่า ต้นเหตุมาจากไหน ตั้งแต่พวกโจรผู้ร้ายเขาไปฉกลักปล้นบ้านปล้นเรือน เขายังต้องตามหาต้นตอของมัน อันนี้ต้นตอที่ทำลายพุทธศาสนาอย่างโจ่งแจ้งเวลานี้มันมาจากไหน ควรที่จะติดตามหาต้นตอมันถึงถูกตามหลักกฎของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในโลก ซึ่งมีกฎเกณฑ์มีข้อบังคับ มีทั้งกฎหมายบ้านเมือง มีทั้งหลักศาสนาเป็นเครื่องยืนยันกันอยู่ จะปล่อยให้ลอยนวล ให้เหยียบย่ำทำลายพุทธศาสนาอยู่ตลอดไปอย่างนี้ ไม่เหมาะอย่างยิ่งกับคนไทยทั้งชาติที่เป็นเจ้าของพุทธศาสนา ควรจะดูแลให้เข้มงวดกวดขัน

เด็ดมาเด็ดไป เราเป็นเจ้าของของชาติของศาสนา อ่อนไม่ได้นะ จะปล่อยให้โจรมารทั้งหลายเหยียบย่ำทำลายๆ อย่างออกหน้าออกตาด้วยความหน้าด้านของตนนี้ไม่สมควรอย่างยิ่ง ที่ชาติไทยของเราเป็นคนไทยทั้งชาติ ศาสนาเต็มภูมิ เต็มตัวของชาติไทยทั้งชาติ จะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มาเหยียบย่ำทำลายด้วยความป่าๆ เถื่อนๆ อย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่ง ขอให้พิจารณาทั้งทางวงราชการงานเมืองทั้งหลาย ปล่อยอย่างนี้ไว้ไม่ได้

เราเห็นแก่เรื่องของบุคคลคนนั้น ลูบหน้าปะจมูกๆ เป็นเรื่องของบุคคล นี้เป็นการทำลายทั้งชาติทั้งศาสนา ซึ่งเป็นหลักใหญ่โตที่สุดในเมืองไทยของเราเป็นอย่างยิ่งทีเดียว จึงไม่ควรเห็นแก่บุคคลมากยิ่งกว่าเห็นส่วนใหญ่คือชาติคือศาสนานี้ไปไม่รอด ต้องเห็นแก่ชาติ เห็นแก่ศาสนา ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากที่สุด เรื่องบุคคลมีอะไรค่อยพูดกันคุยกัน เรื่องของชาติของศาสนาเป็นเรื่องใหญ่โต ต้องรีบชำระสะสางแก้ไขดัดแปลงโดยด่วนมันถึงถูก จะมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะ ชาติไม่ใช่เป็นของเล่นที่จะมาเป็นลูกฟุตบอลให้ถูกเตะถูกถีบถูกยัน ศาสนาก็เหมือนกัน ให้ถูกเตะถูกถีบถูกยันอยู่ด้วยบุคคลที่เลวร้าย ฝ่าตีนที่สกปรกมูมมาม มาเตะชาติไทยทั้งชาติ ศาสนาทั้งแผ่นที่เลิศเลอนี้ไม่สมควรอย่างยิ่ง ควรที่จะนำไปพิจารณาทั้งวงชาติวงศาสนา อย่าเห็นแก่เรื่องของบุคคลใหญ่ยิ่งกว่าเรื่องชาติเรื่องศาสนา

ชาติศาสนาอยู่ได้ในเมืองไทยของเรา ที่ปกครองบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นตลอดมา แต่เรื่องของบุคคลไม่มีรายใดที่จะไปปกครองศาสนาและชาติให้มีความร่มเย็นได้ อันนี้ให้พากันพิจารณาให้ดี เรื่องชาตินี้ใหญ่โตมาก ศาสนาใหญ่โตมาก เรื่องบุคคลเป็นเรื่องส่วนตัว อย่าเอามาเป็นการกีดขวาง จนกระทั่งถึงทำลายชาติศาสนาให้ล่มจม เพราะเรื่องของบุคคลเพียงหยิบมือเดียวเท่านี้ไม่สมควรอย่างยิ่ง ควรจะรีบแก้ไขดัดแปลง ใครที่มันเอาอำนาจป่าๆ เถื่อนๆ มาบีบบังคับคนทั้งชาติอยู่เวลานี้คือใคร กฎหมายมีอยู่แล้ว อันนี้เอามาจากไหน ถามหาต้นตอมันให้ได้ จะมาปล่อยให้ใหญ่โตเหยียบย่ำทำลายชาติไทยอย่างนี้ ไม่สมควรแก่คนไทยทั้งชาติ

ศาสนาก็เหมือนกัน พระเณรเราดูให้ดี อย่านอนหลับหูหลับตาทั้งธรรมยุตเรา ทั้งมหานิกายเรา เป็นพระด้วยกันสมบูรณ์แบบด้วยหลักธรรมวินัยด้วยกัน และมีความรับผิดชอบในการรักษาธรรมวินัยด้วยกัน ให้ดูให้ดีอะไรเป็นปลอม อะไรเป็นจริงให้ดู ถ้าปลอมให้ปัดออกด้วยกัน ถึงเรียกว่าต่างคนต่างรักษาศาสนาด้วยกัน ไม่ใช่อะไรมาๆ เขาเอาเหยื่อล่อเท่านั้นก็วิ่งไปตามเขาๆ กลัวดินเหนียวติดหัวจะตกหลุดหัว ชาติศาสนาจะหลุดไปจากเมืองไทย ให้จมไปทั้งคนที่มียศใหญ่ๆ อยู่นั้นมันไม่รู้ตัวเหรอ พิจารณาซิ เอามาเทียบกันเดี๋ยวนี้

เราพูดเป็นหลักความจริง เอาธรรมมาพูด เราจึงไม่เคยสะทกสะท้านกับสิ่งใด นี่เป็นธรรมสอนโลก ธรรมเหล่านี้เคยสอนโลกมานานแสนนานแล้วนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมา โลกได้รับความสงบร่มเย็นเพราะธรรมเหล่านี้มามากมาย ไม่ได้สงบร่มเย็นเพราะเทวทัตทำลายศาสนา ทำลายชาติบ้านเมืองนะ อันนี้อย่าเอาเทวทัตเข้ามาทำลายชาติ ทำลายศาสนา จะจมไปเช่นเดียวกับคราวพระพุทธเจ้า แต่นั้นพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ ยังมีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นของดีขึ้นมา แต่นี้ก็ศาสนาแทนพระพุทธเจ้า ใครก็รักพระพุทธเจ้า ก็ต้องรักศาสนาคือคำสอนซึ่งเป็นองค์แทนเหมือนกัน ให้พากันระมัดระวังรักษา

พระเราบวชมาเพื่อธรรมเพื่อวินัย ไม่ได้บวชมาเพื่อโลกามิส เห็นแก่ดินเหนียวติดหัว เห็นแต่ยศแต่ลาภอย่างนั้น อันนั้นเป็นเรื่องโลกเรื่องสงสาร เลวร้ายยิ่งกว่าประชาชนเขาอีก อย่านำมาใช้ในวงของพระเรา จะเป็นคติตัวอย่างอันดีไม่ได้เลย จะมีแต่ความเลวร้าย ตัวเองก็ดีดดิ้นไปตามดินเหนียวเสีย แล้วจะเอาอะไรไปสอนเขาให้เป็นสาระแก่นสาร ไม่มี ธรรมเท่านั้นเป็นสาระแก่นสารที่จะนำมาสอนตนเอง และสอนโลกให้ร่มเย็นเป็นสุขต่อไป กระจายออกไปเป็นความสงบสุขร่มเย็นทั่วหน้ากัน มีธรรมเท่านั้น อย่างอื่นไม่มี

นี้เราพูดอย่างตรงไปตรงมาเรื่องอรรถเรื่องธรรม ใครจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาถ้าว่าหลวงตาบัวพูดผิด เอาไปตัดคอเลย คำสอนอันนี้เราได้ปฏิบัติในตัวของเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่วันบวชมา จนกระทั่งถึงสุดขีดสุดแดนในการปฏิบัติ ผลที่ได้มาก็สุดขีดสุดแดนแห่งการปฏิบัติของเรา เป็นที่ภูมิใจ นำมาสอนโลกเวลานี้ เราสอนโลกด้วยความภูมิใจแห่งผลของอรรถของธรรมที่เราได้ปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาแล้ว สอนโลกจึงแน่ใจว่าไม่ผิดๆ เมื่อแน่ใจว่าไม่ผิด เราจึงไม่เคยสะทกสะท้านกับสิ่งใด สอนไปตามหลักความจริง ใครจะเอาไม่เอา เชื่อไม่เชื่อ เป็นหัวใจของแต่ละคนๆ

แต่ผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติต่อศาสนา ควรอย่างยิ่งที่จะฟังเสียงอรรถเสียงธรรม ยิ่งกว่าฟังเสียงเปรตเสียงผี มหาโจรมหาภัย ซึ่งกำลังก่อตัวทำลายชาติไทยทั้งประเทศอยู่เวลานี้ นี้มีอยู่ทุกหย่อมหญ้าเวลานี้ ท่านทั้งหลายเห็นว่าเหล่านี้หรือเป็นของดี เอามาเป็นสรณะที่ว่าเป็นของดี เมืองไทยกำลังจะจมอยู่เพราะพวกเปรตพวกผีเหล่านี้ยังไม่รู้ตัวเหรอ ศาสนากำลังจะจมอยู่เพราะพวกนี้ยังไม่รู้ตัวบ้างเหรอ ยังโอ่อ่าๆ อยู่เหรอ พิจารณาให้ดีนะ

นี้เราช่วยชาติศาสนามาถึงวาระสุดท้าย ได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างเข้าคลังหลวงเป็นที่พอใจทุกอย่างไม่ได้บกพร่อง ถ้าว่าทองคำก็ได้เกินเป้าหมาย ๑๐ ตันไป ๓๑๒ กิโลครึ่ง ดอลลาร์ก็ได้เกินเป้าหมายไป เกินเป้าหมายๆ ทั้งนั้น นี่เราได้มอบโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่อง จึงได้ชมเชยพี่น้องชาวไทยเราที่ได้อุตส่าห์พยายามบึกบึนไปตามธรรมที่ครูบาอาจารย์นำออกมาสอน เห็นว่าเป็นอรรถเป็นธรรมก็ดำเนินตามกันไป จนกระทั่งได้ผลเป็นที่พอใจของพวกเราทั้งหลาย อย่างวันมอบวันที่ ๑๒ นั้นเราเห็นทั่วหน้ากัน นี่หลวงตาก็ได้พาพี่น้องทั้งหลายอุตส่าห์บึกบึนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วย

อุบายวิธีการที่หลวงตาได้นำนี้ผิดไปที่ตรงไหน ถึงขนาดได้ผลเป็นที่พอใจมาอย่างนี้ เพราะอุบายใดวิธีการใด ถ้าไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าที่นำมาสอนโลกด้วยความราบรื่นดีงาม ผลได้ขึ้นมาเป็นที่พอใจ จะเป็นเพราะอะไร แล้วคำพูดที่มาสอนอยู่เวลานี้เป็นความผิดไปแล้วเหรอ ที่นำพี่น้องทั้งหลายนำมาเต็มเม็ดเต็มหน่วย จนก้าวขึ้นสู่จุดมุ่งหมายตามที่เราต้องการได้เห็นทั่วหน้ากัน แล้วคำสอนนั้นก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเก่า ติก็ดี ชมก็ดี เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเดียวกัน เวลานี้มีทั้งติทั้งชม เพราะความชั่วมันก็มี ความดีมันก็มีอยู่ด้วยกัน การสอนทั้งสองประเภทนี้เราสอนโดยอรรถโดยธรรม หรือใครว่าผิดไปที่ตรงไหน นั่น นี่ละที่จะได้พูดอยู่เวลานี้

ภัยทั้งหลายกำลังเกิดในท่ามกลางแห่งประเทศไทย เฉพาะอย่างยิ่งวงศาสนา เอาที่ไหนมาก็ไม่ทราบ เอามาเป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวงมาบีบบี้สีไฟ จะทำลายศาสนาโดยตรง เฉพาะอย่างยิ่งในสำนักพุทธศาสนาใครเป็นผู้ใหญ่อยู่นั้นเวลานี้ ผู้ใหญ่ประเภทนี้หรือที่จะส่งเสริมพุทธศาสนาซึ่งกำลังเหยียบย่ำอยู่ตลอดเวลานี้เหรอ ที่จะเป็นผู้ใหญ่ในกาลต่อไป ควรพิจารณาบุคคลประเภทนี้ที่เข้ามาอยู่ในวงพุทธศาสนา เข้ามาด้วยเหตุผลกลไกอะไร เมื่อออกไป ออกไปด้วยเหตุผลกลไกอะไร เปิดให้กันทราบทั่วหน้ากัน นี่ละเรื่องราวเป็นอย่างนี้

เข้ามาคืออะไร เข้ามาว่าจะมาทำงานเพื่อพุทธศาสนา มันกลับทำลายศาสนาเวลานี้ ไม่เป็นของดิบของดีเลย เหยียบย่ำทำลายไปหมดนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเราถึงกล้าพูดออกมา พิจารณาในจุดนี้ให้ดี จุดนี้เป็นจุดสำคัญมากที่จะทำลายศาสนาให้จมไปได้โดยไม่ต้องสงสัย แล้วนอกจากนั้นคืบคลานเข้าไปทำลายชาติอีกด้วย มันเกี่ยวโยงกัน จึงต้องได้บอกว่ามันผิด ผิดมากผิดน้อย ผิดมากเวลานี้ เรื่องผู้จัดการพุทธศาสนาอยู่เวลานี้ กำลังทำความเดือดร้อนอยู่ทุกหย่อมหญ้า พระสงฆ์ดีดดิ้นกันจะเป็นจะตาย

แต่ก่อนท่านอยู่กันด้วยความผาสุกเย็นใจในป่าในเขา ปฏิบัติศีลธรรมด้วยความถูกต้องดีงามเรื่อยมา ตั้งแต่กองทัพเทวทัตขึ้นมาในจุดพุทธศาสนา ตั้งหน้าตั้งตา ตัวเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาโดยคำพูดที่อ่อนหวานนิ่มนวล ว่าจะมาช่วยพุทธศาสนา แล้วมันกลับมาเป็นเทวทัตทำลายพุทธศาสนา คือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าต่อหน้าต่อตาของคนไทยและพระเณรทั้งประเทศนี้ มันดูได้ไหมพวกเรา พิจารณาซิ เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อน คอยฟังเหตุการณ์อะไรต่ออะไรต่อไป

เราอยู่ในฐานะเป็นเจ้าของของชาติของศาสนาอย่านอนใจทุกคนๆ อย่าเป็นเต่าหดหัวอยู่ในกระดองนะ ชาติไทยจมได้จริงๆ ศาสนาจมได้จริงๆ จำคำพูดนี้ไว้ให้ดี หลวงตาบัวนี้พูดอย่างเด็ดขาด ไม่ผิด เอาไปพิจารณา ถ้าฝืนจากนี้แล้วจม ชาติก็จม ศาสนาก็จม ถ้าปฏิบัติตามนี้แล้ว เอาจมก็จมไปเถอะ จมด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคี ฟาดกันหัวขาดไปด้วยความเป็นนักรบ รบเพื่อชาติเพื่อศาสนา เอ้าจมไป หลวงตาบัวจะจมไปด้วยถ้าจมด้วยความเป็นนักรบนะ ถ้าจมแบบเต่าหดหัวอยู่ในกระดองไม่เล่นด้วย ปล่อยเลยทีเดียวไม่เล่นด้วยจริงๆ เรา ถ้าสอนอะไรก็ไม่ยอมฟังเสียง มีแต่จะบืนลงความล่มจมอย่างเดียวก็กรรมของสัตว์ เท่านั้นพอ เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้

 

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกำหนดการ ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก