ใบปลิวเผาชาติเผาศาสนา
วันที่ 5 พฤษภาคม 2547 เวลา 8:10 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

ใบปลิวเผาชาติเผาศาสนา

 

         จำนวนทองคำที่ว่าคี่นั้น คี่ไปรวมหนึ่งตัน นี่เราค่อยเอาเศษเอาอะไรไปเรื่อยๆ อันนี้เราไม่ขอก็บอกไม่ขอ ได้เต็มตามจำนวนที่ต้องการนั้นเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ก็เลยคิดถึงเรื่องทองคำที่บกพร่อง คือยังไม่คี่ จะพยายามให้ได้เป็นคู่ขึ้นไป ทองคำที่เศษเหลือจาก ๑๐ ตันวันที่มอบนั้นก็ ๓๑๒ กิโลครึ่ง เราก็นับจากนี้ไปเลย ๓๑๒ กิโลครึ่งนับไปจนกระทั่งถึง ๑ ตันก็เป็นคู่ละ เราพอใจ เดี๋ยวนี้หายใจยังไม่สะดวกนัก คือทองคำยังไม่ได้คู่ตามที่กำหนดไว้อย่างลึกลับ แต่ที่กำหนดเต็มที่มาแล้วคือ ๑๐ ตันให้ได้ นี้ก็ได้เรียบร้อยแล้ว พอทองคำจวนจะถึง ๑๐ ตันก็เริ่มระบายออกให้พี่น้องทั้งหลายทราบในจุดที่บกพร่อง แต่เวลานั้นมันหนักมาก ๑๐ ตันที่นึกคิดกำหนดไว้ในใจให้ได้นี้มันก็หนักพอแล้ว ที่ว่าคี่นั้นจึงยังไม่พูดถึงเลย เก็บไว้ในหัวใจอย่างลึกลับ

         พอทองคำเราจวนถึง ๑๐ ตัน ทีนี้ก็เริ่มระบายออก พอ ๑๐ ตันเต็มที่และมอบเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วหน้ากันว่า ทองคำเราในคลังหลวงเวลานี้ยังไม่คู่ ยังคี่อยู่ ๑ ตัน เราก็พยายามเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ ๑๐ ตันยังได้วะ นี้เพียง ๑ ตันทำไมจะไม่ได้ เราแน่ใจว่าได้ เป็นแต่เพียงว่าไม่กำหนดเวล่ำเวลาช้าเร็วอะไร แล้วไม่ขอด้วย ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบในฐานะเป็นเจ้าของสมบัติของชาติไทยเรา ให้ได้ทราบทั่วหน้ากัน นี้เราก็ค่อยพยายาม ค่อยไหลซึม ไปกรุงเทพคราวนี้ก็ได้บ้างไม่มาก มันค่อยไหลซึมๆ เข้ามา รวมแล้วเวลานี้ขาดอยู่เพียงน่าจะไม่ถึง ๗๐๐ กิโล (๖๘๗ กิโลครึ่งครับ) เออ ๖๘๗ กิโลครึ่งยังขาดอยู่เวลานี้ ขาดหนึ่งตันของจำนวนทองที่คี่นี้ เราจะพยายามให้ทองคำจำนวนนี้ไหลเข้าเต็มกับตามจำนวนที่ต้องการในการช่วยชาติคราวนี้ จะเต็มหัวใจ ทุกอย่างเต็มทีเดียว

อันนี้ยังไม่ค่อยเต็มนัก จึงได้เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่า ทองคำเราเวลานี้ยังขาดจำนวนคู่อยู่นั้น ๖๘๗ กิโลครึ่ง ใครมีอะไรก็แล้วแต่จะพิจารณากัน จะให้หลวงตาขอ คือให้ตีกระเป๋านั้นกระเป๋านี้เหมือนแต่ก่อนไม่ทำ เพราะจำนวนที่ประกาศป้างๆ ได้ครบเต็มตามจำนวนแล้ว ต้องรักษาความสัตย์ความจริง อันนี้เป็นเศษเป็นเลยของเรา เพื่อให้จำนวนทองคำนี้เต็มเป็นคู่เลย ค่อยเป็นค่อยไป สำหรับทองคำได้มากน้อยคราวนี้ก็เข้าคลังหลวงร้อยเปอร์เซ็นต์ๆ ดังที่เคยปฏิบัติมา แต่ดอลลาร์นั้นคราวนี้ไม่ค่อยแน่นัก จะติดตามไปบ้างไม่มากนัก คือไม่กำหนดกฎเกณฑ์อะไรนัก เพราะความจำเป็นของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือกัน บางทีเงินไทยขาดไปไม่พอ อาจจะเอาดอลลาร์มา แปรสภาพเป็นเงินไทยช่วยกันไป เพราะฉะนั้นดอลลาร์จึงไม่แน่นักว่าจะได้ติดตามทองคำไปมากน้อยเพียงไร อันนี้ไม่มีคี่ไม่มีคู่ ติดตามไปมากน้อยเพียงไรก็ได้เท่านั้น ไปกรุงเทพคราวนี้ก็ดูเหมือนเป็นหมื่นๆ ดอลล์แล้ว ทางนี้ไม่ได้เลย ได้ก็จะพยายามเก็บไว้ เรื่องสำคัญก็คือความบกพร่องของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนี่ซิ ไหลเข้ามาขอนั้นขอนี้ แล้วก็เป็นเงินไทยล้วนๆ เวลาไม่พอก็ต้องได้เอาอันนี้ออกมา เราจึงบอกว่าดอลลาร์นี้ไม่แน่นัก ไม่เหมือนทองคำ อันนี้เป็นกรณีพิเศษที่จะควรได้มากน้อยเพียงไร

ไปคราวนี้ไม่ได้ไปอะไรนะ ไปคราวนี้ไปให้ล้วนๆ ตั้งหน้าไปสงเคราะห์ล้วนๆ เลย ไปก็ตรงไปวัดอโศการาม ที่ทางโน้นมาขอร้องเกี่ยวกับเรื่องจะสร้างเจดีย์ใหญ่สำหรับประดิษฐานครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่สำคัญๆ เรียกว่าเพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้น ที่จะได้มาบรรจุในเจดีย์ใหญ่นี้ แล้วท่านทองที่เป็นเจ้าอาวาสนั้นก็กำลังไม่พอ มาขอร้องจากเราให้ช่วยเหลือ นิมนต์ให้ไปเทศน์ที่นั่นเพื่อรวบรวมปัจจัยสร้างเจดีย์ เราก็รับทันทีเพราะเห็นแก่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่จะมาประดิษฐานไว้ สำหรับกุลบุตรสุดท้ายได้กราบไหว้บูชาในกาลต่อไปไม่มีสิ้นสุด เราคิดอย่างนี้เราก็รับเลยทันที

ไปเทศน์คราวนี้วัดอโศการามได้ปัจจัย ๓ ล้าน ๔ แสนกว่า อันนี้มีบทหนักเหมือนกันนะ เริ่มขึ้นเทศน์ธรรมาสน์ นี้จะมาขอเงินนะ ขึ้นเลยทันที มาคราวนี้ตั้งใจมาขอเงินกับพี่น้องทั้งหลายเพื่อสร้างเจดีย์ของเราให้ได้กราบไหว้บูชาต่อไป เราว่าอย่างนี้ หลวงตามาคราวนี้มาเพื่อเจดีย์ และมาเพื่อหัวใจพี่น้องทั้งหลายให้ทราบทั่วกันนะ มาเทศน์คราวนี้ถ้าไม่ได้ ๓ ล้านหลวงตาจะกลับอุดรไม่ได้ ขึ้นเลยทันที ต้องให้ได้ ๓ ล้านคราวนี้ ตั้งหน้ามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลย ไม่มาอะไร ตั้งหน้ามุ่งมาเจดีย์นี้ ที่เกี่ยวโยงกับหัวใจพี่น้องทั้งหลาย อยู่ในเจดีย์นี้ด้วยกัน เราก็ว่างั้น ต้องให้ได้ ๓ ล้าน ว่างั้นเลย พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รวบรวมปัจจัยทั้งหมด ตั้งแต่เราไปถึงปั๊บเขามาบริจาค ตีเข้าหมดเลยนะเราไม่เอาเลย

พอไปถึงตอนเย็นเขาก็มาบริจาคๆ เอามา เราจะตีเข้าเจดีย์ทั้งหมด วันนั้นตอนเย็นไปถึงก็ได้ตั้ง สองสามแสนละมั้ง แล้วตอนเช้าวันหลังอีกก็ได้ถึงสามแสนกว่า รวมแล้วเป็นเจ็ดแสนก่อนที่จะขึ้นเทศน์นะ นี่เราก็บอกว่า ตั้งแต่เทศน์รวบรวมๆ ที่ได้ทั้งหมดนี้คงไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านเราว่างั้น เวลารวบรวมกันเรียบร้อยแล้วได้ปัจจัย ๓ ล้าน ๔ แสน เท่าไรหมื่นลืมแล้วแหละ (๓๔๙,๒๕๗ ครับ) เออ ได้ จากนั้นก็มาพักวัดสวนแสงธรรม อันนี้ก็เกี่ยวกับชาติบ้านเมืองเหมือนกัน จึงต้องรออยู่นั้นหลายวัน มาสวนแสงธรรมตั้ง ๗ คืนนะไม่ใช่เล่น รอเหตุการณ์ชาติบ้านเมืองนี่มันก็มาอยู่กับเรานี้อีก นั่น

เรารับผิดชอบทั้งชาติทั้งศาสนาเต็มหัวอกเรา รับอย่างคอขาดเสียด้วยไม่ใช่ธรรมดา เวลาไปนี้เรื่องราวที่มันเกี่ยวโยงกันอยู่กับพุทธศาสนาล้วนๆ เลยนัดหมายกันเลย นัดทีแรกพลาดไป มาเอาได้เมื่อวานซืนนี้ มาตกลงกันวานซืนนั้น เมื่อวานนี้เราก็ออกเดินทาง พอเรียบร้อยวันที่ ๓ วันที่ ๔ ก็ออกเดินทางเลย เกี่ยวกับเรื่องสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นี่เราพูดตรงๆ เลยเราไม่เคยเห็นมา ตั้งพุทธศาสนาในเมืองไทยเรามานี่ ตั้งแต่ประเทศไทยเราเริ่มมาก็มีพุทธศาสนาเรื่อยมา ก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวจะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย จนกระทั่งพระสงฆ์องคเจ้าอยู่ในป่าในเขาได้แตกกระจัดกระจายออกมาชำระล้างสิ่งสกปรกที่สำนักพุทธศาสนา ที่ว่าจะมาบำรุงรักษาพุทธศาสนาแล้วมันกลายเป็นมาทำลาย

ก่อเรื่องตั้งแต่ พวกนี้มันขึ้นมาตั้งเป็นหัวหน้าอยู่ในวงพุทธศาสนา ตีกระจัดกระจายศาสนาให้แตก ไม่ใช่มาบำรุง เริ่มต้นมาตั้งแต่นู้นแหละ มหาคะนิดสงคณิสสรมา พวกนี้เองตั้งหน้ามาทำลาย เราบอกตรงๆ อย่างนี้เลย ก็เรียนมาด้วยกันมันรู้ด้วยกันมาคัดค้านกันได้เหรอ ตั้งเรื่องนั้นขึ้นมา ตั้งเรื่องนี้ขึ้นมา ตั้งเรื่องไหนมาพระสงฆ์ก็เดือดร้อน เพราะเป็นเรื่องสกปรกโสมม ไม่ใช่เรื่องที่จะส่งเสริมแม้นิ้วมือหนึ่งก็ไม่ปรากฏ มีแต่เรื่องจะทำลายๆ ทั้งนั้น ทำลายศาสนา ตกลงพระอยู่ในป่าในเขาซึ่งไม่เคยได้ออกมาอย่างนั้นเลย คราวนี้ได้หลั่งไหลออกมาพระ เป็นยังไงพิจารณาซิ อยู่ในป่าในเขาออกมาประชุมหลายครั้งนะ ครั้งใหญ่ที่สุดก็ ๑๐,๓๕๙ รูป นี่ละพระวงกรรมฐานทั้งมหานิกายทั้งธรรมยุต ได้ออกมาประชุมกันชำระเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ นี่เป็นเรื่องใหญ่ เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่จุดศูนย์กลางคือวงรัฐบาล

จากนั้นก่อเรื่องนี้ขึ้นอีก ตั้งคณะอุปถัมภ์อุปัฏฐากสมเด็จพระสังฆราช อันนี้ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่ หวานปากนะ ตั้งคณะอุปถัมภ์อุปัฏฐากสมเด็จพระสังฆราช หวานหู ฟังไม่ชัดเจนนี้เคลิ้มหลับไปเลย พอฟังนั้นปั๊บก็ซัดกันเลยกับเรา อย่างนั้นนะ เราไม่ถอย อะไรที่จะมาทำลายพุทธศาสนาเราถอยไม่ได้เลย ว่างั้น นี่ก็เอากันจุดใหญ่นี้อันหนึ่ง ซัดกัน จนได้ออกประชุมใหญ่แหละคราวนี้ จากนั้นปลีกย่อยก็ยังติดตามมาอีก ที่ประชุมกันคราวนี้ นัดประชุมโดยนายกเป็นหัวหน้ามา ให้ทั้งสองฝ่ายมาพบกัน ทางเราทางนั้นมาพบกัน ให้ท่านนายกเป็นผู้ฟัง นั่งเป็นประธานเป็นกรรมการทดสอบดูทุกสิ่งทุกอย่าง สำหรับเราไม่ได้ไป ให้แต่คนของเราไป แต่มีคำเด็ดขาดฝากไปพร้อมหมดกับเรา ถ้าเคลื่อนจากนี้เราไม่ยอมรับ บอกตรงๆ เลย

มีสองเรื่องเราสรุปความลง พออนุโลมผ่อนผันได้ทั้งสองเรื่อง เราพิจารณาแล้วจะไม่มีส่วนเสียส่วนกระทบกระเทือนถึงส่วนใหญ่ จะเป็นวรรคเป็นตอน เมื่อถึงขั้นวรรคตอนแล้วมันก็ยุติหายไปๆ เราก็อนุโลมไปตามวรรคตอนนี้ เรียกว่ารับให้เป็นไปตามวรรคตอน เลยนั้นไม่ได้ แน่ะมีข้อผูกมัดกัน เราก็อนุโลม เรื่องที่จะย้ายนี่ออกจากสำนักพุทธศาสนา ที่เป็นผู้อำนวยการตัวทำลายตัวสำคัญนี้ พูดให้มันตรงศัพท์ตรงแสงเต็มๆ เลยก็คือนายอุดม พล.ต.ท.อุดม ที่มันฟ้องร้องหลวงตาบัวว่าเป็นปาราชิกเพราะอวดอุตริมนุสธรรม ฟังซิท่านทั้งหลาย คนทั่วประเทศไทยฟังคำพูดของคนๆ เดียวจะฟังไม่ออกหรือ เรานี้ฟังออกทันทีเลย

คนเขาขวนขวายหาสมบัติเงินทองข้าวของ เข้ามาสู่หัวใจของชาติคือคลังหลวงทั่วประเทศไทย นี่ข้อที่สอง หาว่าหลวงตาบัวไปเรี่ยไรเงินโดยไม่ได้ขออนุญาต จะฟ้องร้องว่าไง เอ้าว่าซิ ขึ้นต้นว่าไง (ข้อแรกก็ว่า หลวงตาพูดว่าเป็นพระอรหันต์ ถือว่าอวดอุตริมนุสธรรม หลอกลวงประชาชน ปรับอาบัติปาราชิก จะให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการฟ้องร้องหลวงตาก่อนที่เขาจะเกษียณ ข้อที่สองบอกว่า หลวงตาเรี่ยไรโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการหลอกลวงประชาชนอีก ผิดกฎหมายอาญาด้วย ก็จะดำเนินการฟ้องร้องก่อนที่เขาจะเกษียณเช่นเดียวกันครับ)

เออ เขาจะตั้งคณะกรรมการฟ้องร้องหลวงตาบัวข้อที่สองนี่ ที่เรี่ยไรเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนที่เขาจะเกษียณเขาจะฟ้องเราก่อน เราตอบไปครั้งหนึ่งแล้วว่า ให้รอเสียก่อน รอทั้งโคตรเลย บอกงั้น อย่าด่วนเกษียณ เราตอบไปแล้วแต่ก่อน คราวนี้เรื่องนี้มาอีกมันก็มาบวกกันอีก เรื่องที่ชำระกันคราวนี้ เราบอกตรงๆ เลยว่า เอาไว้ทำไมคนประเภทนี้ ว่างั้นเลย ให้เอาออกหนีจากสำนักพุทธศาสนา ไม่งั้นจะหมดทั้งศาสนานะ เอาไว้ทำไม ถึงขนาดนั้นนะเรา ให้เอาออกโดยด่วน ว่างี้เลย ซัดกัน เพราะฉะนั้นมันถึงร้อนถึงนายกเราล่ะซี พอว่าโดยด่วน ขนาดนั้น

เอาพิจารณากันให้เห็นชัดเจนใครถูกใครผิด เราว่างั้น เราก็ชี้แจงถึงเรื่องพุทธศาสนา ไม่มีสำนักพุทธศาสนา ท่านปกครองกันมาด้วยความสงบร่มเย็น พอมีสำนักพุทธศาสนามาแล้ว เกิดเรื่องเกิดราวมาตลอด ก็เรียกว่าเข้ามาทำลายพุทธศาสนา ตั้งแต่เริ่มมหาคะนิดสงคณิสสรมา เราว่างี้นะ เรื่องนั้นก็ใหญ่โตมาก จนกระทั่งกระจายมาถึงนี่ อันนั้นสงบไปด้วยหลักธรรมหลักวินัยจากพระป่าท่านมาประชุมกันตั้งหมื่นองค์กว่า นี่ก็สงบไป แล้วตั้งขึ้นมานี้อีก ก่อเรื่องนั้นก่อเรื่องนี้ขึ้นมาอีก คราวนี้ก็เอากันอีก ทีนี้มันก็เข้าจุดนี้ซี จุดให้หนี คนที่ดีกว่านี้ไม่มีหรือที่จะมารักษาพุทธศาสนา นี้ไม่ใช่คนดี นี้เป็นเพชฌฆาตเป็นผู้ทำลายศาสนาโดยตรง บอกตรงๆ เลย

พูดขึ้นคำไหนไม่มีคำที่จะส่งเสริมพุทธศาสนาเลย มีแต่การทำลายทั้งนั้นๆ รับไว้ยังไง ให้ออก ให้ย้ายหนีโดยด่วน ไม่งั้นศาสนาจะจม นี่ละถึงร้อนถึงนายก เราเองเป็นผู้ใส่เข้าไปเปรี้ยงๆ ในเมืองไทยเรานี้ไม่มีคนดีหรือที่จะรักษาศาสนา แต่ก่อนไม่มีสำนักพุทธศาสนานี้เมืองไทยเราสงบร่มเย็น พอมีสำนักพุทธศาสนา ไอ้สองตัวนี่ ว่างั้นเลยเรา เข้ามาเป็นผู้บงการๆ แล้วกระจัดกระจายแตกแยกกันไปหมด ให้เอาออก อย่าให้อยู่ ให้รีบด่วนเสียด้วยนะ ถ้าขืนเอาไว้นี้ไม่ได้ พุทธศาสนาแตกทีเดียว เวลานี้พระเณรระส่ำระสายทั่วประเทศไทย แตกไปขนาดนั้นแล้ว ยิ่งเรื่องนี้สำเร็จจากความมุ่งหมายของพวกเทวทัตนี้แล้ว สังฆเภทไม่ต้องบอก แตกกระจายทั่วประเทศไทย ทั้งธรรมยุตทั้งมหานิกายจะแตกกระจัดกระจายเพราะเหตุอันนี้เอง ตัวนี้เป็นตัวเหตุ ให้ออก บอกงี้เลย เพื่อจะรักษาความมั่นคงของพุทธศาสนาไว้ อย่างนี้ไม่ใช่ความมั่นคง ความแตกกระจัดกระจายนะ ให้ออกโดยด่วน เราว่างี้

นี่ละถึงได้เอาเรื่องมาคุยกัน นี่ก็ได้ขอ ทางนี้ขับซิ ให้ออกโดยด่วน ท่านนายกท่านมาเป็นประธานพูดกัน อนุโลมผ่อนผันกันว่า เขาขออยู่ชั่วจะอายุเกษียณ ทางท่านนายกก็ว่า ถ้าจะอยู่จนอายุเกษียณ ก็จะนำเรื่องนี้ไปปรึกษาหลวงตาเสียก่อน แต่นี้ไปถึงอายุเกษียณ อย่าหาเรื่องหาราวเรื่องต่างๆ ขึ้นมาอีก เช่นอย่างโจมตีหลวงตาบัว ฟ้องร้องหลวงตาบัว ถึงขั้นสังฆาฯ ปาราชิก แล้วเรื่องเงินเรี่ยไรนี้ อย่าทำอย่างนี้อีก ท่านกำชับเอาไว้ จะนำเรื่องขออนุโลมไปปรึกษาท่าน สมมุติว่าท่านอนุญาตให้อยู่ไปถึงครบเกษียณ ก็อย่ามาตั้งเรื่องราวโจมตี อย่าโจมตีท่าน สองข้อนี้หนักมาก เขาก็ยอมรับจะไม่โจมตี เอ้าถ้างั้นผ่อนผันให้อยู่ถึงกาลครบเกษียณ แต่มีข้อบังคับ อย่าให้มีเรื่องราวอะไรๆ เกิดขึ้นในระหว่างนี้ไม่ได้ เรียกว่าเราก็อนุโลมให้ เรียกว่าขั้นตอน นี่อันหนึ่ง ขั้นตอนอีกอันหนึ่งก็แบบเดียวกันอีก เราก็พิจารณาดูความได้ความเสียเกี่ยวกับส่วนรวมอันเป็นส่วนใหญ่ ก็ไม่มีเสียหายอะไร

ในระหว่างที่ปฏิบัติอยู่นี้ ในขั้นตอนนี้ ก็ปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง โดยมีอันหนึ่งเหนืออยู่ที่จะฟัดกันลงนั้น เข้าใจไหม นี่เราก็อนุโลม ตกลงก็ลงกันได้ทั้งสองข้อ เป็นขั้นตอนอย่างนี้ ถึงขั้นตอนนั้นแล้วจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ พอเสร็จนั้นแล้วถึงได้มา นี่ละเรื่องราว มันตั้งหน้ามาทำลายพุทธศาสนาจริงๆ ไม่ได้มาส่งเสริมนี่นะ แหม ตั้งแต่พวกนี้ขึ้นมากี่ปีนี้แล้ว เรื่องราวของพระของศาสนานี้ยุ่งไปหมดเลย จนกระทั่งมาบัดนี้จึงได้เข้าไปหาต้นตอมันซิ บอกให้ขับออก เอาไว้ไม่ได้ ว่าจริงๆ

เราถ้าลงขึ้นสนามแล้วโบกมือเลย ไม่มีที่ว่าจะถอยใครทั้งนั้น ด้วยเหตุด้วยผลด้วยอรรถด้วยธรรม เราจะไม่เอาอะไรเป็นใหญ่ เราจะพิจารณาเต็มกำลังความสามารถของเราภายในจิตใจ ควรจะออกหนักเบามากน้อยจะเป็นเองๆ ออกๆ แล้วก็ออกตามนั้น อันนี้ควรจะหนัก-หนัก ไม่หนักไม่ได้เมืองไทยจม ชาติจม ศาสนาจมแน่ๆ ด้วยมหาภัยอันนี้ เพราะฉะนั้นถึงดันกันลงอย่างหนัก เพื่อรักษาชาติ รักษาศาสนาของเรา ปู่ย่าตายายท่านรักษามา มาถึงขั้นลูกขั้นหลานจะรักษาไม่ได้มีอย่างเหรอ ลูกหลานก็ลูกหลานของปู่ย่าตายาย ปู่ย่าตายายพาดำเนินยังไงลูกหลานก็ต้องเดินอย่างนั้น

ปู่ย่าตายายเอาเลือดทาแผ่นดิน ลูกหลานจะเอาอะไรทาแผ่นดิน เอาความอ่อนแอท้อแท้หมอบนี้ทาแผ่นดินเหรอ มันฟังได้ไหม เราเป็นผู้รักษาชาติศาสนา นี้เป็นสมบัติของชาติเราทั้งชาติ พวกนี้เป็นกองโจร กองมหาภัย ที่เข้ามาตีที่นั่นที่นี่ แล้วพิมพ์ใบปลิวทั่วประเทศไทย มีแต่พวกจอมปลอมนี้ทั้งนั้น ให้ท่านทั้งหลายทราบไว้ทุกคนนะ ไม่ใช่ของจริงนะ เอาออกมีแต่ปลอมทั้งหมดๆ เลย หลอกลวงประชาชนเพื่อจะครองอำนาจ แล้วกลืนประเทศไทย กลืนชาติไทย กลืนศาสนาของไทยได้อย่างง่ายดาย เพราะคนโง่มีมากในเมืองไทยของเรา มันกลืนได้ง่าย นี่ละที่มีเรื่องกันอยู่บัดนี้ก็เพราะอย่างนี้เอง มันเอาแต่ของจอมปลอม ไปที่ไหนเที่ยวขัดเที่ยวแย้ง เที่ยวทุบเที่ยวตี

เขาหาสมบัติเงินทองข้าวของมาเข้าชาติไทยของเราทั้งแผ่นดินไทยเรา พวกนี้พวกคัดค้านต้านทาน พวกหาทำลาย แม้ที่สุดวันที่จะไปมอบทองคำนั้น เอาป้ายไปติดไว้นั้นใช่ไหมล่ะ มันก็ไปเอาลง ลงก็ฟัดกัน เอ้าตั้งขึ้นอีก นั่นไหมล่ะ ขนาดนี้นะพวกเทวทัต เลยเทวทัต เป็นข้าศึกต่อชาติ เป็นข้าศึกต่อศาสนา คือตัวสำคัญนี้แหละไม่ใช่ตัวไหน มันแผ่รัศมีออกไปมากมายก่ายกอง มีแต่ของปลอมทั้งนั้นแผ่ออกไปทั่วประเทศไทยเวลานี้ ใครหูเบาตายนะอย่าว่าไม่บอก สอนนี้สอนเพื่อความฉลาด ในนามของเราเป็นเจ้าของสมบัติแห่งชาติไทย เราไม่ได้เป็นบ๋อยของใครนี่นะ อันพวกนี้พวกโจรพวกมาร พวกที่จะเข้ามาทำลายชาติ ทำลายศาสนา เรียกว่ามหาภัย เราจะย่อหย่อนอ่อนข้อไม่ได้เราเป็นเจ้าของสมบัติ โจรเข้ามาปล้นบ้าน เจ้าของบ้านต้องฟัดกัน เข้าใจไหม อันนี้โจรมหาโจรเสียด้วยที่จะเข้ามาปล้นชาติปล้นศาสนา แล้วเราเป็นเจ้าของของชาติของศาสนาจะปฏิบัติยังไง เอาไปพิจารณาด้วยกัน นี่ละเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้

เหตุที่เราไปไหนมันยุ่งตลอดๆ คือเรื่องมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้เอง เราเป็นผู้รับผิดชอบทั้งชาติทั้งศาสนาทุกอย่างเลย นี่เรื่องราวก็จบลงเป็นวรรคเป็นตอนแล้ว เราก็อนุโลมผ่อนผันให้ เอ้า ถ้าเพียงแค่นี้ เอ้า รับไว้ตามกาลตามเวลา เท่านั้นละ ลงกันแล้วเราก็กลับมา ถ้าหากว่าไม่มีวรรคมีตอนไม่ได้นะ ปัดทันทีเลย เราจะไม่ให้เข้ามาติดเลย ติดพุทธศาสนาซึ่งเป็นของสะอาด พวกนี้เป็นสิ่งเลวร้ายทั้งนั้น เอาไว้นิดหนึ่งเข้ามาทำลายเลยๆ จึงต้องได้สกัดลัดกั้นอย่างเหนียวแน่นมั่นคง

เราสงสารพระเราที่อยู่ในป่าในเขามาตั้งแต่กาลไหนๆ สมัยปัจจุบันนี้ก็ตั้งแต่หลวงปู่มั่นพาอยู่มา ไม่เคยมีเรื่องมีราว ท่านอยู่ด้วยความสงบร่มเย็น แต่เรื่องมหาภัยที่เกิดขึ้นเพื่อทำลายทั้งชาติทั้งศาสนา กระเทือนถึงศาสนา ท่านจึงได้ออกมาชำระสะสางเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว ตั้งขึ้นมาใหม่เรื่อยอย่างนี้ ไม่ว่าพวกทำลายจะว่าอะไร ของดิบของดีมันไม่เคยเอามาฝากพี่น้องชาวไทยเราพอเป็นสักขีพยานที่จะมีสิทธิต่อว่าต่อขาน หรือคัดค้านกันได้ นี้มันไม่มีเลย ทองคำเราหามาตั้ง ๑๐ ตันกว่า พวกนี้ได้เอาทองคำมาให้สักหนึ่งกิโลไหม พวกเครื่องหมายแห่งการทำลายนี้ ว่าเรามีสิทธิที่จะต้องคัดค้านต้านทาน เอ้า พยานมีอะไร ไม่มี

ทองคำแม้กิโลก็ไม่มี ดอลลาร์หนึ่งดอลล์ก็ไม่มีที่จะเอามายื่นให้ เงินไทยกี่บาทก็ไม่มี มีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้คนผู้เขาอุตส่าห์ขวนขวาย จงรักภักดีต่อชาติของเขา ขวนขวายหามาสู่คลังหลวงซึ่งเป็นจุดรวม พวกนี้ตามคัดตามค้านตามจุดตามเผาไปทั่วโลกดินแดน เวลานี้ใบปลิวออกทั่วประเทศไทย ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะ ใบปลิวของพวกฟืนพวกไฟนี้จะเผาบ้านเผาเมือง แล้วจะขึ้นมาครอง ถ้าพวกนี้ได้ครองเมืองไทยเราแล้วไม่มีเหลือเลย เราพูดอย่างยันตัวเลยว่า คลังหลวงของเราที่ได้จัดกันเอาไว้นั้นได้ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว ถ้าพวกนี้ได้ขึ้นมาเป็นเจ้าของเมื่อไรแล้วไม่มี ให้มาอีกสัก ๑๐ คลังหลวงจะกวาดไปหมด พวกนี้จะไม่ฟังเสียงกฎหมายบ้านเมือง จะมีแต่อำนาจบาตรหลวงที่ทำด้วยความเคียดแค้น

ผ่านมาตั้งแต่ต้นที่ได้ตั้งรัฐบาลใหม่นี้ขึ้นมา พวกนี้ตามจองล้างจองผลาญเรื่อยมาอย่างนี้ ก็ได้อาศัยทางศาสนานี้ช่วยกันเต็มเหนี่ยว ไม่อย่างนั้นจมได้นะ ถ้าพวกนี้ได้ขึ้นมาแล้วนี้ คลังหลวงอย่าว่าแต่หนึ่งคลังหลวง ให้ ๑๐ คลังหลวงก็ไม่มีเหลือแหละ สมบัติเงินทองข้าวของที่เป็นสิ่งรักสงวนของชาติ มันจะกวาดจะต้อนเอาไปด้วยอำนาจป่าเถื่อนของมัน ที่ทำแบบจองล้างจองผลาญ ก่อกรรมก่อเวร ด้วยความเคียดแค้น เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้ให้ดี ใครเป็นคนดีที่เห็นมาอยู่นี้น่ะ เอา ยกปัจจุบันนี้ ตั้งแต่นายกคนนี้เป็นขึ้นมาทำความเสียหายแก่ชาติตรงไหนบ้างเรามองไม่เห็น เราดูโดยอรรถโดยธรรม ฟังโดยอรรถโดยธรรม คิดโดยอรรถโดยธรรม พูดนี้พูดโดยอรรถโดยธรรม

ยกตัวอย่างที่เด่นมากที่สุด ลบล้างหมาขี้เรื้อนในเมืองไทยของเราได้เต็มเหนี่ยวเลยเวลานี้คืออะไร ยาเสพย์ติด ยาเสพย์ติดนี้มีมาสักนานเท่าไร กำลังลุกลามเข้ามาๆ จะเข้าถึงขั้นเมืองไทยของเราทั้งประเทศจะเป็นหมาขี้เรื้อนด้วยกันหมด โดยยาบ้านี้กลืนเอาๆ คนทั้งประเทศเป็นหมาขี้เรื้อนทั้งหมด นี่นายกเราคนนี้กวาดล้างไปหมด ฟื้นพี่น้องชาวไทยเราขึ้นมาให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบอย่างนี้ เด่นไหม พิจารณาซิ เราไม่ได้พูดยกพูดยอ เอาความจริงมาพูดกัน แล้วรัฐบาลไหนที่ตั้งขึ้นมาแล้วมาทำอย่างนี้ได้ เราก็ไม่เคยเห็นมี เราก็เห็นรัฐบาลปัจจุบันนี้ที่ทำอย่างเด่นชัดทีเดียว ที่เป็นประโยชน์แก่ชาติไทยของเรา ฟื้นชาติไทยของเราทั้งชาติที่จะเป็นหมาขี้เรื้อน ขึ้นมาเป็นหมามีขน เข้าใจไหม เป็นคนไทยทั้งชาติเต็มสมบูรณ์แบบ นี้ละเด่นที่สุดเลย

เราขอยกมาตั้งแต่เอกเทศอันนี้ที่เด่นครอบเมืองไทยของเรา ไม่อย่างนั้นเมืองไทยของเราเป็นหมาขี้เรื้อนทั้งหมด ไม่ว่าจะสูงจะต่ำ เพราะพวกนี้มันหวังรายได้เป็นมหาเศรษฐีจะครองโลกด้วยยาบ้าของมัน มันจะขนสมบัติเงินทองไป พวกเรานี้มันจะขนแต่ยาบ้ามาให้เป็นบ้ากันทั้งประเทศ เข้าใจไหม นี่ก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้แล้ว เวลานี้ตายใจได้แล้ว ยังเหลืออยู่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ หือ ที่ยาบ้ายังมีอยู่บ้าง (ประมาณ ๓% ละครับ) เออ นี่ยังเหลืออยู่ประมาณเพียง ๓% แล้ว ๓% นี้ก็ไม่ลดละในการเข้มงวดกวดขันจับกุมผู้ทำผิด ที่จะมาเอาคนไทยเราเป็นหมาขี้เรื้อน เข้มงวดกวดขันตลอดมา เอา ท่านทั้งหลายฟังนะ ถ้าว่าหลวงตาบัวหาเรื่องหาราว นี่ละเมืองไทยเราต้องเป็นหมาขี้เรื้อนทั้งประเทศ ถ้านายกคนนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วเป็นหมาขี้เรื้อนทั้งประเทศ

ดีหรือไม่ดีนายกคนนี้ หรือชั่วเหรอ ถ้าชั่วแล้วไปไล่ท่าน แต่ระวังให้ดีนะไล่ท่าน เราจะเอาศอกงัดให้มันตกทะเลหมดเลยเมืองไทยนี่ อ้าว คนขนาดนี้ยังไปไล่อีก คนเลวที่สุดทำไมไม่ไปไล่ มันก่อเรื่องราวทั้งหลายเลวอยู่ทั่วประเทศเดี๋ยวนี้ จะทำให้เมืองไทยจมยิ่งกว่าหมาขี้เรื้อนเสียอีก แล้วทำไมไม่ไปหาไล่ ไปหาไล่ทำไมคนดี ดังที่พวกนี้ คนดีที่ไหนมันไปหากีดหากันหาไล่หาทำลายเสียหมด พวกนี้พวกเทวทัต พวกสังหารชาติของตน สังหารศาสนา คือพวกนี้ไม่มีศาสนา ถ้ามีศาสนาจะทำไม่ลง ในหัวใจของมันมีความโหดร้ายทารุณเป็นแบบสัตว์เดรัจฉาน แบบยักษ์แบบผี เลยสัตว์เดรัจฉานไปเป็นแบบยักษ์แบบผี ฉะนั้นมันจึงทำลายได้ทั้งชาติทั้งศาสนาซึ่งล้อมในหัวใจมันอยู่

มันเกิดในเมืองไทย กลางเมืองไทย ชาติมันก็เกิดในท่ามกลางชาติ ศาสนามันก็เกิดในท่ามกลางพุทธศาสนาของเรา มันจะทำลายให้หมด เป็นยังไงเลวไหมพวกนี้ ท่านทั้งหลายฟังซิ ใบปลิวที่ไหน ออกที่ไหน ออกทุกแห่งทุกหน มีแต่ใบปลิวจะเผาชาติเผาศาสนาทั้งนั้น ไม่ได้มีของดิบของดีจะเหลืออยู่บ้างเลย ให้ทุกคนฟัง จำให้ดีนะ คำพูดนี้เป็นคำพูดของอรรถของธรรม เราไม่ได้หาเรื่องหาราว ไม่เอนโน้นเอนนี้ ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก พูดตามความสัตย์ความจริง ที่เราคัดค้านต้านทานก็คัดค้านต้านทานด้วยความเป็นธรรม เพราะมันจะมาทำลายสิ่งที่ดีงามซึ่งมีคุณค่ามากให้ล่มจมลงไป เราคัดค้านต้านทานตีกันเอาไว้ไม่ให้มาทำลายสมบัติที่มีค่าเหล่านี้ นี่ละเรื่องราวที่มันมายุ่งอยู่กับเรานี่แหละ ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะ

เวลานี้กำลังระบาดสาดกระจายไปทั่วประเทศไทย ใบปลิวที่จะเผาชาติเผาศาสนานั่นแหละ ให้จำเอาทุกคนนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ บ้านนอกในเมือง มันจะเอาใบปลิวนี้ไปกล่อมคนโง่ให้ไปตามใจมัน ให้เป็นเครื่องมือของมัน แล้วกลับเอาไฟมาเผาชาติของตน เผาศาสนาของตนให้ฉิบหายเพราะใบปลิวเหล่านี้ เข้าใจไหมล่ะ ถ้าเข้าใจแล้ว เอาละยุติเพียงเท่านี้ก่อน

นายกท่านได้อยู่เมื่อไร วันที่ ๗ ที่ ๘ ก็จะไปทางภาคใต้ ค่ำไหนนอนนั่นเหมือนกัน พยายามรักษาความมั่นคงชาติไทยของเรา และหนุนให้ชาติไทยของเรามีความแน่นหนามั่นคงและจีรังถาวรสืบไป ได้อยู่เมื่อไร จากภาคอีสานไปถึงกรุงเทพได้อยู่เมื่อไร แล้วจากนี้ก็จะลงภาคใต้อีกแล้ว ภาคใต้ก็เมืองไทย ที่ไหนก็เมืองไทย อวัยวะส่วนไหนบกพร่องควรจะเยียวยารักษาอะไร ก็ต้องเยียวยารักษาอวัยวะส่วนนั้นๆ ภาคต่างๆ รวมแล้วเป็นอวัยวะของชาติไทย ส่วนไหนไม่ดีๆ บกพร่องตรงไหนก็ต้องไปแก้ไขดัดแปลงให้เรียบร้อย รักษาให้เรียบร้อย เพราะฉะนั้นนายกเราซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางแห่งชาติไทยจึงอยู่ไม่ได้นะ วิ่งโน้นวิ่งนี้

(ถวายที่นอนทำความร้อนค่ะ) อย่าเอามายุ่ง เดี๋ยวฟาดเข้าป่านะ พระพุทธเจ้าว่า อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ เพียงผู้รักษาศีล ๘ ก็ไม่ให้นั่งให้นอนในที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลี แล้วหาอะไรมาอีก นี่ก็เพื่อให้เห็นโทษแห่งการหลับการนอนนี้ มันกล่อมใจให้กิเลสเหยียบหัวผู้ชำระกิเลส เข้าใจไหม ที่หลับที่นอนอะไรไม่ให้ดีทั้งนั้น พอปลงกายลงไปเท่านั้นๆ เวลานี้ฟูกหมอนเต็มไปหมด ในบ้านมองไปมีแต่ฟูกแต่หมอนเต็มไปหมด มันปรนปรือตั้งแต่ร่างกาย หัวใจเป็นฟืนเป็นไฟมันไม่ปรนปรือ พระพุทธเจ้าสอนให้ปรนปรือ บำรุงรักษาหัวใจให้มีความสงบร่มเย็น อยู่ไหนอยู่ได้ นอนไหนนอนได้ ไม่จำเป็นอะไรกับที่นั่งที่นอนอันใหญ่ ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลี อันนี้ไม่จำเป็น โอวาทข้อนี้กับเวลานี้มันเข้ากันได้เมื่อไร เข้าไม่ได้นะ ขัดไปหมดๆ กิเลสจะเหยียบแหลกไปหมด บอกไม่เอา ที่ว่าจะให้ ทางนี้บอกว่าอย่าเอามานะ เก้าอ้งเก้าอี้อะไรเหล่านี้เราจึงไม่ให้มีในวัดนี้ ถึงขนาดนั้นมันยังไหลเข้ามาทุกช่องทุกทาง

เราพยายามรักษาพระโอวาทของพระพุทธเจ้าไว้ เพื่อไม่ให้ชาวพุทธเรานอนใจ เฉพาะอย่างยิ่งพวกนักบวชต้องรักษาเข้มงวดกวดขัน ที่หลับที่นอนพ่อแม่ครูจารย์มั่นเราไปดูหมดแล้วนะ แบบฉบับของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะ ไม่ได้หรูหราฟู่ฟ่าเหมือนอย่างเรานี่ อู๊ย น่าทุเรศนะ เข้าใจแล้วนะ บอกให้เลิก ไม่เอา (คนที่ถวายติดกัณฑ์หมื่นหนึ่งเจ้าค่ะ) เออ หมื่นนั้นเอามา เราจะช่วยหมดทั่วโลก เข้าใจไหม ไอ้ที่นอนหมอนมุ้งไม่เห็นจำเป็น ไม่ช่วย อันนี้ช่วยได้ทั่วโลก มันมีเหตุผลอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะ จึงบอกว่าเอามา เอา แน่ะ อันไหนไม่ให้เอามา ให้เอาหนี ก็บอก

 

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกำหนดการ ได้ที่

www.Luangta.com  หรือ  www.Luangta.or.th


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก