อย่ามาเหยียบธรรมวินัย
วันที่ 2 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
  วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

อย่ามาเหยียบธรรมวินัย

 

ก่อนจังหัน

         (ยานี่ผมคันแล้วผมทาหาย) มีแต่จะหายป๋อมลงทะเล (ผมคันแล้วผมทาจะหายคัน) มันเคยยิ่งกว่าเคยทา ทางนี้จะมาหลอกต้มเราอีก เหมือนพวกเปรตพวกผีหลอกต้มอยู่ทุกวันนี้เห็นไหม พวกเปรตผีมันหลอกต้มคนทั้งชาติ มันเอามูตรเอาคูถขึ้นมาหลอกโลก แล้วมันจะทองคำทั้งแท่งให้จมดินเดี๋ยวนี้ ฟังเอาซิ นี่ก็ยาหลอดนี้เหมือนกัน (ลองนิดนะเดียวนะครับ) ไม่เอา ถ้าลงว่าหลอกเราไม่เล่นด้วยทั้งนั้นแหละ

อย่างที่ว่าทองคำกับมูตรกับคูถมันจะยกขึ้นมาเต็มแผ่นดินนี้ มูตรคูถมันจะบอกว่าทองคำมันก็คือขี้นั่นเอง จะไปเล่นกับมันอะไร นี่กำลังมาหลอกโลกเดี๋ยวนี้ เห็นไหมมันออกอยู่เดี๋ยวนี้ พวกมูตรพวกคูถทั้งนั้น ไอ้ยานี่มันทามากต่อมากก็ไม่เห็นได้เรื่อง ทานี้เดี๋ยวคันอีกแล้ว คันอีกแล้วอยู่งั้น เราเบื่อนี้เราถึงถามยาอันนั้น แล้วยังอันนี้มายัดใส่เราเดี๋ยวปาเข้าป่าเท่านั้นซิ จะว่าอะไร คือยาไอ้พวกนี้มันทามากต่อมากมันไม่ค่อยได้เรื่อง

 

หลังจังหัน

(อ.รัตนาอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ “เสนอลงโทษหลวงตามหาบัว พร้อม ๒๔ แกนนำค้านคณะสงฆ์ พลตรีทองขาว พ่วงรอดพัน เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า ในวันที่ ๓ กรกฎาคมนี้ ตนและคณะจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตที่วัดมกุฏกษัตริยาราม เพื่อขอให้ดำเนินการด้านพระวินัยแก่พระในปกครองที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านงานคณะสงฆ์ ตั้งแต่การคัดค้านผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและการใช้ตราสัญลักษณ์สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งคือพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว พร้อมกับพระป่ากลุ่มหนึ่งประมาณ ๓๐๐ รูป มีแกนนำประมาณ ๒๔ รูป อาทิ พระศาสนดิลก เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระครูอรรถกิจ นันทคุณ เจ้าคณะตำบลแม่ราย จังหวัดกำแพงเพชร พระราชวรญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นต้น

นอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมหยาบคายและไม่เหมาะสม ใส่ร้ายป้ายสีพระเถระชั้นผู้ใหญ่สายปกครองต่างๆ และพยายามสร้างความแตกแยกในหมู่สงฆ์ทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกาย ที่ผ่านมามหาเถรสมาคมและคณะบริหารธรรมยุตเคยออกมาตักเตือน แต่พระกลุ่มนี้ไม่เชื่อฟัง ตนและคณะจึงขอเรียกร้องให้คณะธรรมยุตดำเนินการลงโทษ ตามกฎนิคหกรรมละเมิดจรรยาพระสังฆาธิการ และโทษทางพระวินัยอย่างเด็ดขาดแก่หลวงตามหาบัวและแกนนำพระป่า ๒๔ รูป เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีต่อไป

ด้านพระครูอรรถกิจ นันทคุณ แกนนำพระป่ากล่าวว่าหลวงตามหาบัวและพระป่าออกมาคัดค้านความไม่ถูกต้องในวงการสงฆ์ เพื่อรักษาพระธรรมวินัย หากจะถูกลงโทษเพราะความดีก็ไม่เป็นไร แต่จะห้ามไม่ให้พระป่าเคลื่อนไหวคงไม่ได้ จบเจ้าค่ะ)

ผู้กำกับ        เขาจะไปร้องวัดมกุฏสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ให้ลงโทษพระป่า

หลวงตา       พวกไหนจะไปร้อง

ผู้กำกับ        พลตรีทองขาว

หลวงตา       มันจะเอามาจากคัมภีร์ไหนพลตรีทองขาว จึงมาอวดพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอก พระป่าทั้งหลายนำหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นองค์แทนของศาสดาออกมาประกาศ มันทำไมไม่ยอมฟังเสียง มันไปเรียนมาจากคัมภีร์ไหน ไอ้อะไรทองขาว ทองเขียว ทองดำ ทองขี้นั่นน่ะ มันเอามาจากไหน มันมาอวดป้างๆ อะไร มันกำลังทำลายชาติศาสนาอยู่อย่างโจ่งแจ้งเวลานี้ มีพระป่าที่ท่านทรงธรรมทรงวินัยมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระธรรมวินัยนั้นแลเป็นศาสดาองค์แทนพระพุทธเจ้า เป็นศาสดาของพระทั้งหลายนี้ ท่านนำธรรมนำวินัยออกมาชำระล้างสิ่งสกปรกที่พวกเปรตพวกผีนี้มันกำลังก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งบัดนี้ มันยังจะประกาศมูตรคูถของมันออกมาเป็นทองคำทั้งแท่งโปะหัวคนทั้งชาติ และศาสดาองค์เอกให้เป็นมูตรเป็นคูถไปหมดแล้วเหรอ

พวกนี้พวกหยาบโลนที่สุด หยาบคายที่สุด มันเอาคัมภีร์วินัยที่ดิบที่ดีนั้นออกมาเหยียบย่ำทำลาย มันเอาพวกส้วมพวกถานที่สกปรกมอมแมม ปลิ้นปล้อนหลอกลวงประชาชนมาทั่วดินแดนนั้นเอามาประกาศหลอกลวงโลกต่อไป  ท่านทั้งหลายฟังให้ดี นี่เรายกคัมภีร์มา หลวงตาบัวอยู่ในป่ากอดคัมภีร์พระพุทธเจ้า ธรรมวินัยติดแนบอยู่ในหัวใจไม่เคยห่างเหิน แสดงออกคำไหนเอ้าค้านมาถ้าว่าเราผิด ที่พวกนี้แสดงออกมามีแต่พวกจอมปลอมจะทำลายชาติศาสนาทั้งนั้น มันออกหน้าออกตาทำท่านั้นทำท่านี้

เวลานี้กำลังปีนจะขึ้นแย่งชิงเป็นสมเด็จพระสังฆราช กินโต๊ะสมเด็จพระสังฆราช เหยียบหัวสมเด็จพระสังฆราชของเราที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และประชาชนยอมรับและพระองค์ทรงตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว ให้เป็นเจดีย์ของประชาชน แล้วมันจะเอาเปรตเอาผีตัวไหนมาเป็นสังฆราชแทน หมาตัวเดียวมันก็ไม่กราบ อย่าว่าแต่คนทั้งประเทศไทยไม่กราบเลย เด็กมันก็รู้ภาษาอย่างนี้ มันเอามาหลอกทำไมหลอกลวงโลก  หลอกลวงตลอดเวลา พวกนี้หาความจริงไม่ได้ มีตั้งแต่ความหลอกลวงทั้งนั้นๆ ทีเดียว

เช่นยกตัวอย่าง พระป่าที่ออกมาชำระความสกปรกของมัน มันก็หาเรื่องว่าพระป่า ก่อกวนจะทำลายสงฆ์ ตัวมันทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาทำไมมันไม่แสดงออกมาบ้าง นี้ตัวร้ายกาจที่สุด พวกนี้พวกร้ายกาจที่สุดทีเดียว ทำลายชาติอยู่เวลานี้ มันทำลายศาสนา เบื้องต้น จากนี้เอาศาสนาเป็นอำนาจเหยียบชาติไปหมดไม่มีเหลือ มีแต่พวกเทวทัตนี่ เอาคัมภีร์ไหนมาอวด คัมภีร์ก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียว ถ้ามันจะถือเป็นศาสดามันจะมากัดกันเหมือนหมายังไง นี่ไม่ใช่หมาไม่กัด จะพูดตามอรรถตามธรรมเรื่อยไปอย่างนี้แหละ

หาเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาคือพวกนี้ อยากจะยกตนเป็นใหญ่นะเวลานี้ เอามูตรเอาคูถขึ้นมาให้ประชาชนกราบไหว้บูชาแทนพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เวลานี้มันกำลังบีบบังคับเข้ามาทุกแง่ทุกทางให้ท่านทั้งหลายทราบเอาไว้ วงกรรมฐานนี้คือองค์ศาสดาติดตัวๆ มาทุกองค์ทีเดียว ที่ออกมาชำระล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายเหล่านี้ ไม่ได้เคลื่อนคลาดจากหลักธรรมหลักวินัย แล้วผิดไปที่ตรงไหน เอามาอวดกันเดี๋ยวนี้ถ้าเก่งเอามา เอามาจากคัมภีร์ไหนทองขาว ทองดำ ทองแดงไหนเอามาอวด มันได้วิเศษวิโสมากกว่าพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนจึงเอามาอวดเวลานี้ มันเรียนคัมภีร์ไหน แต่เกิดมามันเคยมองดูธรรมสักทีหรือเปล่า นอกจากมาเหยียบหัวพระเท่านั้น

ฆราวาสเหยียบหัวพระก็คือพวกนี้ละ เวลานี้ตั้งอำนาจบาตรหลวงเหยียบหัวพระหัวสงฆ์ทั่วประเทศไทย ตั้งแต่เกิดมาหลวงตาบัวก็ยังไม่เคยเห็นที่ฆราวาสอยู่ในบ้านในเรือน อยู่กับมูตรกับคูถมาอวดอำนาจเหยียบพระ ใช้อำนาจนั้นบังคับ ใช้อำนาจนี้บังคับ นี่ตั้งสำนักงานพุทธศาสนาขึ้นมานี้ขุมกำลังใหญ่ของมัน เข้าใจไหม พอตั้งสำนักงานพุทธศาสนาพวกนี้ออกฤทธิ์ออกเดช ออกอำนาจบาตรหลวงเที่ยวบังคับบัญชาพระเจ้าพระสงฆ์ไปหมด ดังที่เราเคยพูดให้ฟังแล้ว มันสั่งไปหมดทีเดียวอำนาจป่าเถื่อนนี้

มันมีศีลสักตัวอะไรในหัวใจมัน คำพูดออกมามีแต่มูตรแต่คูถทั้งนั้น ทางหลักธรรมหลักวินัยฟังไม่ได้เลย นี่ฟังไม่ได้เราบอกจริงๆ ที่พูดมาเหล่านี้มีแต่เรื่องทำลายชาติศาสนาโดยตรงๆ ไม่มีคำว่าอ้อม ที่ออกมาชำระนี้มีแต่โดยตรง ชำระโดยตรงๆ ไม่มีอ้อมเหมือนกัน เอ้าฟังให้ดี พวกนี้พวกเปรต พวกก่อพวกกวน พวกทำลายไม่มีเวลาหยุดยั้ง เวลานี้กำลังเร่งใหญ่แล้วนะ เร่งอำนาจบาตรหลวงป่าๆ เถื่อนๆ เร่งมูตรเร่งคูถขึ้นมาเหยียบทองคำทั้งแท่ง คือพุทธ ธรรม สงฆ์ และท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จึงเทิดทองคำไว้ในหัวใจทุกคนๆ ทองคำคือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พระธรรมวินัย ท่านเทิดทูน พวกนี้กำลังมาเหยียบลง มันจะเอามูตรเอาคูถขึ้นมาแทน

หลวงตาบัวนี้องค์เดียวก็ไม่มองดู โคตรหลวงตาบัวมีก็จะไม่มาดูมูตรคูถนี่ ตัวของหลวงตาบัวก็มี อยู่ในท้องนี้มี ผู้ใดก็มีมูตรคูถเหมือนกัน ของอัศจรรย์อะไร มันเอามาอวดหาอะไรมูตรคูถอันนี้ มาอวดให้โลกผู้มีสมบัติผู้ดีกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอตลอดมา แล้วมันจะเอามูตรเอาคูถมาให้กราบไหว้ได้ลงคอที่ไหนพวกนี้น่ะ นี่ละเป็นประโยคหนึ่ง ว่ามาอีกเราจะต่ออีก เอ้าถามมาเราจะตอบวันนี่น่ะ ไม่เคยสะทกสะท้านในสามแดนโลกธาตุ แดนโลกธาตุนี้แดนมูตรแดนคูถ เฉพาะอย่างยิ่งพวกเปรตนี่ละแดนมูตรคูถใหญ่ มันกำลังจะเอามาโปะชาวไทยชาวพุทธเราแหลกไปหมดนะ เอ้าว่าไป

อ.รัตนา        ขอให้คณะธรรมยุตดำเนินการลงโทษตามกฎนิคหกรรม และละเมิดจรรยาพระสังฆาธิการ และผิดพระธรรมวินัยอย่างเด็ดขาดแก่หลวงตามหาบัว และแกนนำพระป่า ๒๔ รูปเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีต่อไป

หลวงตา       ผิดข้อไหน หลวงตาบัวผิดข้อไหน

อ.รัตนา        เขาไม่บอกค่ะ

หลวงตา       นั่นซิ  ตัวมันน่ะตัวผิด ตัวเทวทัต เอ้ามาหลวงตาบัวผิดพระธรรมวินัยข้อไหน ตั้งแต่วันบวชมายังไม่เคยล่วงเกินธรรมวินัยด้วยความไม่มีหิริโอตตัปปะ ความดื้อด้านเราไม่เคยมี นี่พวกดื้อด้าน มันเอาคัมภีร์มาจากไหนมาอวดหลวงตาบัวที่เทิดทูนธรรมวินัยพระพุทธเจ้าตลอดเวลาอยู่เวลานี้ มันเอามาที่ไหน ชิ้นดีที่ไหนที่มันประกาศลั่นโลกมานี่น่ะ ตั้งแต่เริ่มตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมา มันก่อมันกวนตลอดเวลามาทุกแบบทุกฉบับ ระงับลงได้ด้วยน้ำอรรถน้ำธรรมที่ผู้ดีทั้งหลายท่านถือเป็นกฎเป็นเกณฑ์แล้วระงับดับลงๆ มันก่อเรื่องนั้นขึ้นมาก่อเรื่องนี้ขึ้นมา ตั้งแต่นู้นละมหาคณิสสรณิสแสน มันบัญญัติเอามาจากไหน ในธรรมวินัยไม่มีท่านก็ต้องปัดออกละซิ

จากนั้นปีนขึ้นมาจะตั้งสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จสังฆราชก็ไม่มีในหลักธรรมวินัยที่ปีนกันขึ้นมาอยู่เวลานี้ นี่พวกจอมปลอม สมเด็จสังฆราชก็มีอยู่แล้ว โลกเขากราบทั่วประเทศไทย แล้วอะไรสังฆราชคะแลดที่ไหน สังฆราชปลอม เอามาหมื่นองค์ไม่มีใครกราบละหมามันก็ไม่กราบ สังฆราชแบบปีนนี่ พวกตะกละตะกลามมีแต่ความโลภ อำนาจบาตรหลวงป่าๆ เถื่อนๆ เอามาเหยียบธรรมวินัย อย่ามาเหยียบว่างั้นเลย ศาสดาของพระทั้งหลายที่ท่านเทิดทูนยังมีอยู่ ท่านจะไม่ยอมเป็นอันขาด

พวกนี้พวกเปรตพวกผีมันมาหาเรื่องว่า พวกนี้กลุ่มนี้เป็นผู้ทำลายธรรมวินัย ทำสงฆ์ให้แตกกัน ใครทำสงฆ์ให้แตกกัน เวลานี้กำลังมันปีนขึ้นจะเป็นสมเด็จสังฆราช ลองให้มันเป็นสมเด็จสังฆราชซิสังฆเภทไม่ต้องบอก แตกกันหมดทั่วประเทศไทย เขตแดนของไทย เพราะเหตุใด ผู้เห็นด้วย ผู้ไม่เห็นด้วย พวกเทวทัตมันก็เห็นด้วยมันจะเป็นสังฆราชสักร้อยองค์มันก็ไม่พอใจ อยากเป็นมากกว่านั้นอีก ผู้ที่เป็นอรรถเป็นธรรมสังฆราชองค์เดียวนี้พอแล้ว พวกนี้ไม่เห็นด้วยนี่ละฟัดกัน สังฆเภทแตกตรงนี้ละ เอ้าตั้งขึ้นมาดูซิ ตั้งสังฆราชขึ้นมาเมื่อไรสังฆเภทจะแตกกระจายทั่วดินแดนของพุทธศาสนาเรานั่นละ

เป็นยังไงใครทำสงฆ์ให้แตกเวลานี้ พระสงฆ์อยู่ในป่าท่านมาทำอย่างนี้เมื่อไร ท่านกราบไหว้สังฆราชองค์เดียวท่านพอใจของท่านแล้ว กราบอย่างสนิทติดจม ไอ้พวกเปรตพวกผีที่มันปีนขึ้นมาเป็นสังฆราชสังฆแลดโดยเอาฆราวาสขี้เหม็นๆ ทั้งขี้เขาขี้เราเข้ามาตั้งสมเด็จพระสังฆราช อันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะท่านทรงตั้งสมเด็จสังฆราชของเรา ที่กราบไหว้บูชาด้วยความสนิทใจของประชาชนและสังฆมณฑลทั่วประเทศไทย แต่ไอ้นี้มันเอาฆราวาสคนไหน ได้ยินเขาว่ามันเอานายวิษณุ เครืองามนั้นหรือ นายวิษณุ มันเก่งมาจากที่ไหน มาตั้งเป็นสังฆราชแข่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ทรงตั้งสมเด็จสังฆราชให้โลกทั้งหลายกราบไหว้บูชานี้ มันเอาความเก่งมาจากไหน มันจะมาอวดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่คนไทยทั้งชาติเทิดทูนตลอดมา

ว่ายังไงพิจารณาซิ นี่ละเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ มันปีนเอาจริงๆ นะ มันอยากเป็นใหญ่เป็นโตป่าๆ เถื่อนๆ เหยียบหัวประชาชน กำลังทำลายศาสนา มันจะเอาศาสนาเป็นกำลัง ทีแรกขุมกำลังของมันคือตั้งสำนักงานพุทธศาสนา พอตั้งขึ้นมาแล้วเอาตั้งแต่เทวทัตทั้งนั้นมาทำงาน เผาศาสนา เผาเรื่องนั้นแล้วเผาเรื่องนี้ ตั้งแต่พวกนี้เข้ามาในวงสำนักงานพุทธศาสนาหาความสงบไม่ได้เลย ตั้งแต่ก่อนก็มีที่ตั้งไว้แล้วแต่ดั้งเดิม กระทรวงศึกษาธิการตั้งไว้นะกรมศาสนา กรมศาสนาท่านก็มีมาดั้งเดิมเป็นธรรมดาไม่เห็นก่อความเดือดร้อนอะไร

พอตั้งสำนักงานพุทธศาสนา นี้คือสำนักงานทำลายพุทธศาสนา ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะ นี่ขึ้นมาเท่านั้นละแตกกระจัดกระจายมาเรื่อย ตั้งแต่มหาคณิสสรณิสแสนมา แล้วปีนขึ้นจะเป็นสมเด็จสังฆราช เหยียบหัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ลงมา เหยียบหัวพระสงฆ์ไทยทั้งประเทศลงมาโดยลำดับลำดา แล้วเหยียบประชาชนทั้งประเทศไทยด้วยสังฆราชป่าเถื่อนของมันที่กำลังปีนป่ายอยู่เวลานี้ อยากเป็นเหลือเกินอยากเป็นสังฆราชนี้ แหม พิลึกพิลั่นนะ สมเด็จสังฆราชนี้วิเศษวิโสจริงๆ 

นี่ละมันน่าสลดสังเวชไหม ท่านตั้งมามีคุณสมบัติพร้อมมาทุกอย่างๆ กราบไหว้บูชาสนิทใจทั่วประเทศไทยทั้งพระเจ้าพระสงฆ์และประชาชน อันนี้ใครกราบมัน มีตั้งแต่เรื่องมันก่อกวนยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอด นี่มันว่าพวกที่มาชำระความสกปรกของมัน มันว่าพวกนี้จะทำสังฆเภท ตัวมันเองกำลังทำสังฆเภทอยู่เวลานี้ ปีนขึ้นจะทำสังฆเภท จะตั้งสมเด็จสังฆราชให้ได้ ตั้งได้เมื่อไรสังฆเภทแตกผางเลยไม่สงสัย หลักธรรมหลักวินัยมีอย่างนั้น

เรื่องสังฆเภทเป็นกรรมขนาดไหน มันกลัวบาปกลัวกรรมที่ไหนพวกนี้ มันเก่งกว่าศาสดา พระพุทธเจ้าว่าสังฆเภทเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมาก อนันตริยกรรม ๕ คืออะไร ฟัง

๑)      ฆ่ามารดา

๒)      ฆ่าบิดา

๓)      ฆ่าพระอรหันต์

๔)      ทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ตายก็ตาม

๕)      สังฆเภท ทำลายสงฆ์ที่อยู่กันด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคี ให้แตกกระจัดกระจาย

๕ ข้อนี้ท่านเรียกว่าอนันตริยกรรม เป็นกรรมที่หนักมากที่สุด อนันตริยะ หาระหว่างไม่ได้ ชั่วฟ้าแลบก็ไม่มี กองทุกข์เผาตลอดเวลา กรรม ๕ อย่างนี้เป็นกรรมที่หนักที่สุด พวกนี้มันเก่งกว่าศาสดาที่ทรงตั้งไว้ มันกำลังสร้างสังฆเภทข้อที่ ๕ นี้ขึ้นมา คือสังฆเภท จะทำลายสงฆ์-ประชาชนให้แตกแยกจากกันไปหมดคือพวกนี้เอง มันตั้งขึ้นมาเป็นสังฆราชปลอมสังฆราชป่าเมื่อไรแล้วสังฆเภทจะขึ้นทันทีไม่ต้องบอก ชี้ไว้เลย หลวงตาบัวชี้ด้วยหลักธรรมหลักวินัย

นี่ละกรรมที่จะทำให้สังฆเภทแตกจากกันคือพวกนี้เอง พวกกำลังปีนป่ายอยู่เวลานี้อยากเป็นสังฆราช เป็นสังฆราชแข่งสมเด็จพระสังฆราชเรานี้แล้วเหยียบหัวพระทั้งประเทศ เหยียบหัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯลงมาเรียบวุธ มีแต่พวกกองมูตรกองคูถนี้ขึ้นครองบ้านครองเมือง ท่านทั้งหลายกราบได้ลงคอไหม ยอมรับอยู่ใต้อำนาจพวกเปรตพวกผีนี้ไหม พิจารณาซิ เอ้าพูดให้มันชัดเจนอย่างนี้ละ เอ้า ถ้าหากหลวงตาบัวพูดผิดนี้เอาคอไปตัด พูดตรงนี้ผิดธรรมวินัยข้อไหน ที่มันออกมาทั้งหมดไม่มีคัมภีร์วินัย มีตั้งแต่เรื่องจอมปลอมหลอกลวงโลก ปากหวานๆ คมคายอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละ

นี่มันกำลังว่าพวกพระป่าเหล่านี้เป็นนักโทษใหญ่หลวงทีเดียว สั่งพระธรรมยุตมาจัดการ ธรรมยุตธรรมแย็ดที่ไหนเราก็ไม่รู้ มาจากไหนก็ตามเถอะถ้าไม่มีธรรมวินัย ธรรมะเทวดาก็ไม่กราบ ถ้ามีธรรมวินัยติดตัวแล้ว ธรรมไหนก็ธรรมนั้นกราบได้ทั้งนั้น พระพุทธเจ้าท่านไม่เอาชื่อเอานามมาเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งกว่าอรรถกว่าธรรมอะไรเลยละนะ จำให้ดี

พวกนี้พวกเปรต พวกเลวที่สุด เวลานี้กำลังก่อกวนมากที่สุดเลย แสดงตัวเป็นใหญ่เป็นโต ออกอำนาจบาตรหลวงอย่างใหญ่โต ที่ไหนบังคับบัญชาไปหมดอำนาจป่าเถื่อนของมัน พวกนี้กำลังเป็นบ้าอำนาจ บ้าสังฆราช บ้าทุกแบบทุกฉบับ อยู่ในตัวพวกนี้หมด หาคัมภีร์มายืนยันไม่มี ที่พูดมาอย่างนี้เอามา เอาคัมภีร์ไหนมายืนยัน เอามายืนยันกับหลวงตาบัว หลวงตาบัวจะออกรับทันที เอ้า ให้ถามมาหลวงตาบัวจะเป็นคนตอบทันที แบกคัมภีร์เทิดทูนพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา มันจะจนตรอกจนมุมให้เห็นน่ะหลวงตาบัวนี่น่ะ ให้ของจอมปลอมเข้ามาทับของจริง

มันยกธนบัตรมากองเท่าภูเขา ฟังซิน่ะ ธนบัตรมีแต่ธนบัตรปลอม ใบห้า ใบสิบ ใบร้อย ใบพัน กองเท่าภูเขามีแต่ธนบัตรปลอม มันเอามาหลอกลวงโลก ของจริงนั้นคือใบห้ามีคุณภาพเต็มห้า ใบสิบมีคุณภาพเต็มสิบ ใบร้อยใบพันมีคุณภาพเต็มร้อยเต็มพัน นี้คือทรงคุณภาพเต็มตัว ได้แก่ความจริง ธรรมแท้เป็นอย่างนี้ อันนี้เป็นพวกจอมปลอม ธนบัตรที่มันปลอมเข้ามาๆ นี้ มีแต่เรื่องจอมปลอมทั้งนั้น เข้ามากองพะเนินเทินทึกยิ่งกว่าภูเขา มันครอบไปหมดนะอำนาจป่าเถื่อนของธนบัตรปลอมเวลานี้ มันออกทั่วไปหมด ท่านทั้งหลายจะเอาธนบัตรไหน เอ้าให้เลือกเอานะ ถ้าอยากได้ธนบัตรปลอมก็ไปกราบมันซิไป ให้มันยกคัมภีร์ตีหัวเอา

ยกคัมภีร์ก็คือมูตรคือคูถนั่นแหละคัมภีร์ของมัน คือส้วมคือถาน มันจะยกตีหน้าผากแล้วหน้าเลอะมามีแต่ขี้ อย่าให้หลวงตาบัวล้างนะ ไม่ล้าง พระป่ามาล้างนี้พอแล้วนะ พระป่าออกมานี่แทบเป็นแทบตาย ท่านอยู่ในป่าในเขาท่านสนใจกับอะไรแต่ก่อน ก็เรื่องบ้านเมืองศาสนายุ่งเหยิงวุ่นวายที่มันเกี่ยวโยงกันอยู่นี้ ท่านจึงได้ออกมาชำระ มีประมาณน้อยเมื่อไรพระ ให้มาเท่าไรมาเท่านั้น พระเหล่านี้พร้อมเสมอที่จะชำระสะสาง และเชื่อฟังคำหัวหน้า หัวหน้าคือใคร หลวงตาบัว หลวงตาบัวก็ไม่เคยเป็นอลัชชี ที่ไม่ละอายบาปไม่ละอายกรรม ไม่ได้ละอายธรรมวินัย เหมือนพวกเปรตนี้ไม่มีธรรมวินัยอะไรติดหัวมันเลยนะ มีแต่เรื่องเปรตเรื่องผีทั้งนั้นติดตัวมัน ประกาศออกมาจากปากนี้มีแต่ส้วมแต่ถาน อมขี้มาพูดหลอกลวงโลกเวลานี้ คือพวกนี้อมขี้ เขากินข้าวมันไม่ยอมกิน มันกินแต่ขี้อมขี้พ่นออกไปทั่วบ้านทั่วเมืองเวลานี้

ท่านทั้งหลายให้ฟังเอานะ หลวงตาบัวพูดผิดหรือไม่ผิด เอาคอหลวงตาบัวไปตัด ถ้าปากสกปรกเรียกว่าปากมูตรปากคูถ สกปรก ปากที่มีอรรถมีธรรมไม่มีใครปากหวานยิ่งกว่าศาสดา สวากขาตธรรมแปลว่าตรัสไว้ชอบแล้ว หวานฉ่ำพอแล้ว นี่ปากพระพุทธเจ้า  ไอ้ปากเทวทัตก็เป็นอย่างนี้แหละ พากันเข้าใจ มีเท่านั้นหรือ มีอะไรอีกว่ามา

อ.รัตนา        มีนิดหน่อยว่า พระครูอรรถกิจ นันทคุณ แกนนำพระป่ากล่าวว่า หลวงตามหาบัวและพระป่าออกมาคัดค้านความไม่ถูกต้องในวงการสงฆ์ เพื่อรักษาพระธรรมวินัย หากจะถูกลงโทษเพราะทำความดีก็ไม่เป็นไร แต่จะห้ามไม่ให้พระป่าเคลื่อนไหวคงไม่ได้

หลวงตา       ถูกต้อง ท่านนพดลมีองค์เดียวหรือกี่องค์ออกมา ถูกต้องแล้วนี่ จะมาเหยียบย่ำทำไมเหยียบย่ำพระพุทธเจ้า พระป่าพระบ้านนั่นแหละออกมารักษาชาติศาสนาของเรา เวลานี้กำลังมูตรคูถมหาภัยเหยียบย่ำทำลายชาติศาสนาของเรา ใครอยู่ที่ไหนเป็นคนไทย เป็นเจ้าของสมบัตินี้ทั้งนั้น ให้ออกช่วยกัน อย่าหัวหดอยู่ในกระดอง เอาให้มันหงายหมาไปเป็นไร เคยเห็นไหมหงายหมา เราเคยเห็นแล้วนะ เราจำพรรษาที่วัดจักราช เอาตัวอย่างมาให้ดูนะ

มีหมาใหญ่ตัวหนึ่งมันอยู่ใต้ถุนศาลา ตอนนั้นเริ่มฉันจังหันเสร็จ แล้วมีลูกหมาตัวหนึ่งมันวิ่งมานู้น มันวิ่งเข้ามาในวัด ไอ้หมาใหญ่ตัวนั้นเห็นลูกหมานั่น มันหวงก้าง เข้าใจไหม มันหวงลาภ มันหวงยศ มันหวงบ้าอำนาจของมัน มันวิ่งใส่หมาตัวนั้น มันจะไล่กัดหมาตัวนั้น พอวิ่งไปฝนตกใหม่ๆ ดินกำลังลื่น วิ่งไปนี้มันถลาหงายหมาขึ้นอย่างนี้เลย ขึ้นทั้งสี่ขาทีเดียวนะ เอาหลังลงพื้น ดิ้นกระแด่วๆ ลูกหมาตัวนั้นก็วิ่งหนีเลย ตัวนี้มันก็ยังกระแด่วๆ อยู่ เดี๋ยวนี้มันลุกขึ้นได้แล้วยังไปดูซิที่จักราชน่ะ นี่เราเห็นด้วยตาของเรา เราไม่มาโกหก

นี่กำลังบ้ายศ เข้าใจไหม หึงหวงที่สุด พระที่ไหนที่อุตส่าห์พยายามมาชำระพวกเปรตพวกผีพวกสกปรกโสมม ที่กำลังก่อตั้งอยู่ในวงประเทศไทยของเรานี่ อำนาจบาตรหลวงใหญ่โตมากที่สุดนะ โหย โอ่อ่าฟู่ฟ่าทีเดียว ไปที่ไหนมีแต่คำโกหกออกลวงโลก ความจริงไม่มีเลย นี่ซิที่มันน่าทุเรศสงสาร พิจารณาซิพี่น้องทั้งหลาย เข้าใจแล้วหรือเรื่องหงายหมา เรายกตัวอย่างมาให้แล้ว เราเห็นเองเราไม่ได้โกหก มันตัวนี้วิ่งมันไปลื่น แล้วมันก็ขึ้นทั้งสี่ขาชี้ฟ้า หลังมันลงดิน ตัวลูกหมาวิ่งใหญ่ ตัวนี้ก็ยังดิ้นๆ เดี๋ยวนี้มันยังดิ้นอยู่หรือเปล่า ไปดูซิวัดป่าจักราชหมาตัวนั้นมันยังดิ้นอยู่หรือยังไงเวลานี้ ถ้ามันยังดิ้นอยู่ก็ให้มาบอกเรา ถ้าว่ามันตายแล้วก็แล้วไปละนะ มันตายคงเหมือนคนนั่นแหละ

ได้ ๖๐ กว่าปีนี้แล้วที่ไปเจอหมาตัวนั้น ตอนที่หยุดเรียนแล้วออกไปปฏิบัติใหม่ๆ พรรษา ๗ นี่ไปอยู่จักราช ไปเห็นหมามันล้มหงายหมาที่ตรงนั้น แล้วก็เอามาพูดเป็นตัวอย่าง เข้าใจหรือ พวกนี้มันบ้ายศ วิ่งไม่หยุดไม่ถอย ใครมาก็จะกัด คือหวงยศ  วิ่งกัดตัวนั้นวิ่งกัดตัวนี้ กลัวมันจะหงายหมาลงเหมือนหมาจักราช พากันจำเอาไว้นะ ถ้ามันหงายหมาอยู่ตามถนนหนทางนั้นก็ให้รู้ว่า อ๋อ หมาจักราชมาอยู่ที่นี่เอง ว่างั้นนะ เอาละพอ พูดไม่มีอะไรกับใคร พูดได้สบาย เราไม่มีอะไรกับใครเราก็พูดได้อย่างสบาย

มีเท่านั้นละนะ ถ้าเขาจะไล่พระป่าก็ให้บอก อย่าออกมาพระป่า ให้สนุกกินสนุกกลืนชาติศาสนาต่อไป พวกเปรตว่างั้น สรุปความ มันไม่ได้สนใจนะ เรื่องศีลเรื่องธรรมไม่มีในพวกนี้ แม้แต่พระหัวโล้นๆ ก็ไม่มี กิริยาท่าทางที่แสดงออกเลยฆราวาสไปอีก เลวกว่าฆราวาสไปอีกพวกนี้ เรียกว่าเลวร้ายที่สุดคือพวกนี้เอง

พวกนี้มันเก่งนะ ไปเที่ยวให้ข่าวตรงนั้นให้ข่าวตรงนี้ ไปประจบประแจงที่นั่นที่นี่ หนังสือพิมพ์ที่ไหนเป็นลูกน้องมันหมดแหละ มันเอาเงินไปฟาดเข้าในหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์แตกกระเจิง ของจริงตกทะเล มีแต่ของปลอมออกมาเหยียบชาติเหยียบศาสนาเวลานี้ หนังสือพิมพ์จึงขอให้ระวังทุกคนนะ อย่าเห็นแก่ได้แก่กินแก่เอานะ ให้เห็นแก่ชาติแก่ศาสนาซึ่งเป็นส่วนรวมของพี่น้องชาวไทยเราจะอยู่ได้เป็นสุข เรื่องเงินเรื่องกระดาษ ประสากระดาษมันมีอะไร เราไม่ได้ประมาท มันจะมีคุณค่ายิ่งกว่าคนเหรอ นั่น คนผลิตขึ้นมา กระดาษเป็นเงินใบเท่านั้นเท่านี้ ถ้าขาดความนิยมเสียเท่านี้ เอามามวนบุหรี่สูบก็ไม่ได้ เหม็นเขียวจะตายไป นี่ก็ถือเป็นความนิยมเฉยๆ เราอย่าเป็นบ้าจนเกินไปนะ ถ้าเป็นบ้าเกินไปแล้วชาติจมศาสนาจม เพียงกระดาษมาหลอกก็เป็นบ้าไป มันจะไปออกทุกแห่งแหละ มันไปประจบประแจงหนังสือพิมพ์ ดีไม่ดีเอาเงินไปโปะใส่หนังสือพิมพ์ ให้หนังสือพิมพ์มากัดชาติกัดศาสนาไปได้ไม่สงสัย เป็นเครื่องมือของมันได้เป็นอย่างดี กระดาษนี่แหละ

นี่พูดจริงๆ ท่านนพดลมาเพียงองค์เดียว อยากให้มาอย่างน้อยวัดละสิบหรือยี่สิบ ออกมาประกาศตน นี่ปลอมหรือไม่ปลอมให้ออกมาเลยนะทุกองค์ๆ พระในป่าในเขาของเราให้ออกมา หลวงตาบัวออกมาอยู่แล้วเวลานี้ อยู่ที่ไหนก็ขึ้นเวทีตลอดเวลาไม่มีถอยใคร เอาธรรมพระพุทธเจ้าเป็นเจดีย์กราบไหว้ นอกนั้นไม่กราบ เท่านั้นเอง ใครอยากจะออกมาให้ออกมา องค์ไหนที่ออกมานั้นมันจะไปตีนะ คือให้หดหัวเข้าในกระดอง มันจะไปตีหัวให้หดหัวอยู่ในกระดอง พระเราอย่าเป็นพระอยู่ในกระดองนะ  ไล่กัดมันเป็นไรวะ ไอ้พวกปลิ้นปล้อนปากหวานที่สุดคือพวกนี้แหละ ปากหวาน ปากหลอกลวงที่สุด เก่งไม่มีใครเกินพวกนี้ ไม่เอาความจริงมาพูด เอาแต่ของจอมปลอมมาหลอกทั้งนั้นแหละ เอาละให้พร

 

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกำหนดการ ได้ที่

www.Luangta.com  หรือ www.Luangta.or.th

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก