แสดงประชามติ (ราชประเพณีอันดีงามกับสมเด็จพระสังฆราช)
วันที่ 22 กรกฎาคม. 2547 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

แสดงประชามติ

 

         เวลานี้ประชาชนทั้งพระทั่วสังฆมณฑล พูดให้ตรงไปตรงมา เป็นผู้มุ่งต่ออรรถต่อธรรม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และประชาชนผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติและศาสนากำลังโกลาหลอลหม่าน วุ่นวายจากเรื่องที่ตั้งขึ้นมาโดยลำดับ ทำหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช นี่ขึ้นมาเป็นลำดับลำดา ไม่มีประชาชนและพระเณรที่ไหนซึ่งเป็นผู้มีศีลธรรมดังที่กล่าวนี้จะเห็นด้วยเลย เขามาร้องทุกข์ เราเป็นจุดศูนย์กลางเลยจะเป็นจะตาย ไม่ทราบว่าจะพูดยังไง ถ้าจะพูดว่าไอ้พวกที่ปีนป่ายกำลังอยากเป็นสมเด็จสังฆราช อยากได้ยศได้ลาภ ดินเหนียวติดหัวมากๆ ให้พวกนี้เอาไป ทีนี้ประชาชนก็จะลุกฮือขึ้นอีก จะว่าไง

         ประชาชนผู้มุ่งต่อศีลต่อธรรมไม่ต้องการอย่างนั้น ต้องการความยุติธรรม ต้องการศีลต้องการธรรมอย่างเดียวเท่านั้น ก็เห็นกันอย่างนี้ แล้วกำลังขัดแย้งกันอยู่เวลานี้ระหว่างที่ประชุมขึ้นมาใหม่ๆ นี่ละ จะทำหน้าที่แทนสมเด็จสังฆราช ในข้อนี้ขอนำเรื่องราวเดิมมาให้พี่น้องทั้งหลายทราบ ซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ทราบเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว ว่าขนบประเพณีของเมืองไทยเราเป็นขนบประเพณีอันดีงามสงบเสงี่ยม น่าถือเป็นคติตัวอย่างแก่กุลบุตรสุดท้ายภายหลังตลอดมา บรรดาประชาชนพระเณรทั้งหลายจึงยอมรับขนบประเพณีอันดีงามนี้มา

นี้ไม่มีในพระวินัย แต่มีในขนบประเพณีของชาติไทยเรา คือชาติไทยเราถือพระมหากษัตริย์เป็นจอมหัวใจ อยู่บนหัวใจ อยู่บนกระหม่อมจอมขวัญของเราเรื่อยมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนี้ เป็นความราบรื่นดีงามตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันที่กำลังเป็นแผนใหม่ขึ้นมานี้ จะเป็นแผนอะไรท่านทั้งหลายก็ทราบแล้ว นี่กำลังตั้งขึ้นมาขัดแย้งกัน ขนบประเพณีดั้งเดิมนั้น พระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงอำนาจเต็มเหนี่ยวที่จะปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราช และทรงเป็นผู้สถาปนาสมเด็จสังฆราชขึ้นมาไม่ทราบว่ากี่องค์ เป็นขนบประเพณีอันดีงามที่ชาติไทยเทิดทูนเคารพนับถือตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้

ฝ่ายพระสงฆ์ก็ไม่มีที่คัดค้านต้านทาน มีความเห็นพร้อมกันว่าเป็นความชอบธรรม เป็นขนบประเพณีอันดีงามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่านทรงมีพระราชอำนาจทุกอย่างเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชนี้ มีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น พระราชอำนาจนี้มีอยู่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และพระองค์จะทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างไรต่อสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ไม่มีใครมามีอำนาจบาตรหลวงยิ่งใหญ่กว่าในหลวงไป

นี้คือขนบประเพณีอันดีงามของชาติไทยเรา ที่ถือกันมาด้วยความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเรื่อยมา จนกระทั่งบัดนี้ นี่คือขนบประเพณีของชาติไทยเรา ถึงจะไม่มีในพระธรรมพระวินัยก็ตาม ก็คือเรื่องของโลก ขนบประเพณีของโลกอันดีงามก็มีมาเป็นคู่เคียงกันมาดั้งเดิมเช่นเดียวกัน นี่พี่น้องทั้งหลายก็ได้เทิดทูนขนบประเพณีและเทิดทูนพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราช ด้วยความดีงามเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ ไม่มีอะไรขัดข้องเลย

แต่มาบัดนี้มาปรากฏขึ้นมาโดยลำดับลำดา ตั้งแเต่เรื่องราวมหาคณิสสรณิสแสนมานั้นน่ะ จนกระทั่งบัดนี้ เวลานี้กำลังวุ่นในเรื่องชาติเรื่องศาสนา จะเอาชาติและศาสนาให้จมจนได้กับคนพวกนี้ว่างั้นเลยนะ มีแต่ตัวเก่งๆ ทั้งนั้นละเข้ามาทำลายอยู่เวลานี้ นี่ก็กำลังตั้งผู้ทำหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีมาเลย ทางบ้านเมืองไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้อง มีแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯกับสมเด็จพระสังฆราชเท่านั้นที่ทรงปฏิบัติหน้าที่ต่อกันด้วยความสวยงาม ตามพระราชอำนาจของพระองค์ นี้มีเพียงเท่านี้ ไม่มีใครมีอำนาจก้าวก่ายมาจากไหน

การบ้านการเมืองเราก็ตั้งมานาน รัฐบาลชุดไหนก็ไม่เคยมีมาก้าวก่ายหรือมาเหยียบย่ำทำลายพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เอาตามอำนาจของตนอย่างนี้ไม่มี แต่รัฐบาลชุดนี้กำลังเริ่มแล้วนี่ เหยียบหัวทั้งประชาชน และเหยียบหัวทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยอำนาจป่าเถื่อนของตน ตั้งข้อนั้นขึ้นมา ตั้งข้อนี้ขึ้นมา เวลานี้กำลังตั้ง และบีบบังคับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ยอมรับตามความเห็นของพวกที่ดินเหนียวติดตัว ที่ปีนป่ายอยากใหญ่อยากโต เป็นบ้าอำนาจบาตรหลวงนี้ให้ได้ เวลานี้ก็กำลังขึ้นมา

ทีนี้ประชาชนพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศ และพระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลซึ่งเป็นผู้มีศีลมีธรรม มีความจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนา ต่อพระมหากษัตริย์ ไม่ยอม ไม่ลงใจ นี่จะมีการคัดค้านกันขึ้นในไม่ช้านี้แล นี่คือความเห็นของประชาชนทั่วประเทศไทย และความเห็นของพระสงฆ์ผู้มีศีลมีธรรมทั่วสังฆมณฑลเช่นเดียวกัน ที่จะออกมาคัดค้านสิ่งกาฝากซึ่งเป็นอันตรายต่อชาติต่อศาสนาอยู่เวลานี้ ที่พวกนี้กำลังตั้งขึ้นมา แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่านทรงพระเมตตาอ่อนลงมารับทราบในเรื่องตั้งคณะกรรมการเจ็ดองค์หรืออะไรนี่แหละนะ ให้เป็นผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติสมเด็จพระสังฆราชนี้ก็ตาม แต่ประชาชนเห็นด้วยกับการเทิดทูนพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มากกว่าที่พระองค์จะทรงโอนอ่อนลงมาหาสิ่งสกปรกที่บีบบี้พระองค์ให้ทรงเซ็นบ้างอะไรบ้าง นี้พระองค์ก็เพียงทรงทราบเท่านั้น

เพียงเท่านี้บรรดาพี่น้องทั้งหลายก็รู้สึกว่ากระเทือนใจอย่างมากแล้วเวลานี้ นี่ละเรื่องที่เกิดขึ้นเวลานี้ นี้เกิดขึ้นมาใหม่ๆ นี่นะ แต่ก่อนไม่มี รัฐบาลไหนก็ไม่เคยมีที่การบ้านการเมือง วงราชการต่างๆ ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในหน้าที่พระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ทรงปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราชเรื่อยมานี้ ก็พึ่งมาปรากฏในเวลานี้ แล้วปรากฏขึ้นอย่างไม่ลืมหูลืมตา มีแต่จะเอาได้อย่างใจหวังๆ อย่างเดียว  ทีนี้ประชาชนทั้งประเทศและพระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล ไม่ยินยอมกับความเห็นเหล่านี้ ที่จะเป็นการทำลายขนบประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้ขาดสะบั้นลงไป เพื่อรักษาขนบประเพณีอันดีงามให้มีความแน่นหนามั่นคงต่อไป จึงพากันจะคัดค้านในความเห็นจอมปลอม  ความเห็นกาฝาก ความเห็นที่เป็นอันตรายอย่างนี้ออก ไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้อง

ขอให้ทรงขนบประเพณีอันดีงามนี้ไว้ตลอดไป นี่เป็นความเห็นของประชาชนและพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยที่ออกความเห็น และเป็นผู้ที่ฝังใจมานานแล้วด้วย นี่จะออกแสดงในไม่ช้านี้แหละ ต่อสิ่งเลวร้ายทั้งหายที่กำลังถืออำนาจ ยึดอำนาจ บีบบี้สีไฟทุกแง่ทุกมุม โดยถือว่าเป็นรัฐบาลๆ รัฐบาลนั้นมีกี่คนที่เป็นรัฐบาลที่เหลวแหลกแหวกแนว ทำลายหัวใจประชาชน และทำลายชาติบ้านเมืองอยู่เวลานี้ รัฐบาลประเภทนี้มีกี่คน นอกนั้นรัฐบาลเหล่านั้นเราเชื่อแน่ นี่หมายความเชื่อแน่ของเรา ท่านไม่แสดง คณะรัฐมนตรีทั้งหลาย หรือว่ารวมกันเป็นรัฐบาล ท่านเหล่านั้นท่านไม่มีอะไรแสดงตัว ที่มีอยู่ก็มีเป็นรายสองรายอยู่ในนามของรัฐบาล ออกมาแสดงลวดลายอำนาจบาตรหลวงแต่งตั้งนี้ กฎหมายข้อนั้นกฎหมายข้อนี้ บีบบังคับประชาชนตลอดมา นี่คือผู้นี้เอง ผู้นี้คือใคร

ที่เด่นชัดที่สุดก็คือนายวิษณุ เครืองาม กำลังเป็นตัวสำคัญตัวแสบของทั้งชาติและศาสนา และเป็นตัวแสบทำลายจิตใจประชาชน พระเณรทั้งหลายให้หวั่นไหว ให้โยกคลอน ให้ระส่ำระสายตลอดมาเวลานี้ คือผู้นี้เอง ในนามของรัฐบาลทั้งหลาย ในนามรัฐบาลรวมกันแล้วมีกี่ท่าน ท่านเหล่านั้นไม่ได้เห็นแสดงตัวอะไรออกมา แต่ผู้นี้แสดงออกมาอย่างหน้าด้านทีเดียว ไม่มียางอายกับใครเลย จะเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้  เวลานี้ก็ตัวนี้เป็นตัวแกนสำคัญ ที่บีบบี้สีไฟประชาชน-พระเณรทั่วประเทศให้ยอมรับ

แต่ประชาชนเขาไม่ใช่หมา เป็นคนด้วยกันทุกคน พระก็เป็นคน ประชาชนก็เป็นคน จะตั้งกฎใดข้อใดก็ตาม ตั้งกฎข้อนั้นๆ รัฐบาลก็เป็นรัฐบาลของประชาชน ประชาชนเป็นผู้ตั้งขึ้นมา รัฐบาลจะมีอำนาจบาตรหลวงมาจากที่ไหนป่าๆ เถื่อนๆ ที่จะมาบีบบังคับประชาชนให้อยู่ใต้อำนาจของตนทุกข้อทุกกระทงเป็นไปไม่ได้ นี่ละประชาชนไม่ยอมรับในข้อนี้ จึงต้องออกแสดงมติให้ทราบทั่วหน้ากัน ไม่นานจะต้องแสดงออกมา  จะไม่ให้มากนัก บรรดาพระทั้งหลาย ประชาชนทั้งหลาย จะมามืดฟ้ามัวดินมาเลย แต่สำหรับหลวงตาผู้ถือความเป็นธรรม เอาความจริงออกว่า จะมาเพียงไม่กี่รายก็ได้ ไม่ว่าพระไม่ว่าประชาชนมาเพียงไม่กี่ราย ในนามของชาติของศาสนาแห่งประเทศไทยของเรา ออกมาแสดงความจริงให้อีกฝ่ายหนึ่ง หรือให้คนทั่วแผ่นดินได้ทราบทั่วหน้ากัน ไม่ต้องมามาก มาเพียงพอประมาณเท่านั้น

ไม่ถือว่าจำนวนมากจำนวนน้อย เป็นจำนวนที่มีอำนาจมาก ถือความจริงเป็นสิ่งที่มีอำนาจ เช่นธนบัตรใบเดียวเท่านี้เป็นธนบัตรจริง ห้าบาทก็มีคุณสมบัติเต็มห้าบาท สิบบาท ร้อยบาท พันบาท ธนบัตรเหล่านี้เป็นธนบัตรที่ทรงความจริงไว้เต็มสัดเต็มส่วน  ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นบรรดาประชาชน-พระเณรทั้งหลายจะมานี้ จะมาไม่มากก็ตาม มาเพียงใบละห้าบาท สิบบาท พันบาทเท่านั้นก็พอ ไม่จำเป็นจะต้องยกมาหมดคลังหลวงมาสู้กันแหละ เอาความจริง จึงให้มาเพียงพอประมาณ

ส่วนธนบัตรปลอมจะมีจำนวนมากขนาดไหนมันก็ปลอมทั้งหมดเลย ใบห้าปลอมห้า ใบสิบปลอมสิบ ใบร้อยปลอมร้อย ใบพันปลอมพัน ไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั้งแผ่นดิน เพราะฉะนั้นจะมีมากขนาดไหนจึงไม่มีความหมายสำหรับธนบัตรปลอม สิ่งที่มีความหมายเต็มตัวก็คือธนบัตรจริง นี่เราจะเอาความจริงของประชาชนที่มีความจงรักภักดี เทิดทูนทั้งชาติทั้งพระศาสนาตลอดมา โดยประเพณีอันดีงามของตนนี้ออกคัดค้านสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลาย ที่จะมาทำลายขนบประเพณีของชาติไทยเรา ประชามตินี้จะออกแสดงวันใดวันหนึ่งแน่นอน นี่เป็นประชามติของคนทั้งประเทศ

ส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่านทรงรับทราบนั้นก็ให้เป็นเรื่องของพระองค์ไป อันนี้เป็นเรื่องของประชาชนซึ่งเป็นลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะแสดงประชามติของตนให้เต็มกำลังความสามารถตามความสัตย์ความจริง กรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้อย่างนี้นะ หลวงตาเป็นจุดศูนย์กลาง หลวงตาหนึ่ง คุณทองก้อนหนึ่ง มีมาสอดมาแทรก มาถาม คุณทองก้อนมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไร นั่นฟังซิน่ะ พวกมหาโจร มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่ ฟังซิวันที่ ๙ หรือวันที่เท่าไรพุทธมณฑล มีเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังเกิดข้าศึกสงครามอย่างไม่ฟังเสียงกันเลยนี่ใคร เบื้องหน้าเบื้องหลังคือใครที่ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้ประชาชน

คุณทองก้อนก็ดี และหลวงตาบัวก็ดีได้นำชาติมาเป็นเวลา ๖ ปีนี้แล้ว ท่านทั้งหลายปรากฏที่ไหน ว่าหลวงตาบัวได้ไปก่อความเสียหายให้พี่น้องชาวไทยเราให้เกิดความเดือดร้อน จนกระทั่งถึงล่มจมไป แล้วคุณทองก้อนซึ่งเป็นหัวใจของพี่น้องทั้งหลาย ตัดคอรองพี่น้องทั้งหลายตลอดมา ไปก่อความเสียหายที่ตรงไหน ในสถานที่ใดคุณทองก้อนไปๆ เพื่อคนทั้งชาติ ไอ้พวกเปรตพวกผีมันว่า คุณทองก้อนมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไร เราขอตอบทันทีเลย เบื้องหน้าเบื้องหลังของคุณทองก้อนนั้นรอบประเทศไทย ประชาชนทั้งประเทศมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง พระสงฆ์ผู้มีศีลมีธรรม หลวงตาบัวด้วย อยู่ทั้งเบื้องหน้า อยู่ทั้งเบื้องหลัง รอบคุณทองก้อนอยู่เวลานี้ เพราะคุณทองก้อนเป็นหัวใจของชาติมาดั้งเดิม ช่วยชาติมาตลอด ถึงขนาดชีวิตขาดสะบั้นคุณทองก้อนก็ไม่เสียดาย

เพราะฉะนั้นคุณทองก้อนมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรหรือไม่ บอกว่ามี เต็มประเทศไทย ประชาชนรอบประเทศไทยมี เบื้องหน้าก็มี เบื้องหลังก็มี รอบตัวคุณทองก้อน บรรดาพระสงฆ์มีหลวงตาบัวเป็นต้น เบื้องหน้าก็มี เบื้องหลังก็มี พระสงฆ์เต็มประเทศไทยที่มีความจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนา ต่อศีลต่อธรรม ต่อชาติของตน ออกมาล้อมหน้าล้อมหลัง สนับสนุนคุณทองก้อนให้ก้าวเดินเพื่อความแน่นหนามั่นคงแห่งชาติของตน นี่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง มีเขาถามมา ไม่ต้องถามก็ได้ทางนี้จะตอบก่อนถามเลยว่ามี แล้วทางนู้นมีหรือไม่มี

เกิดเรื่องเกิดราวมาตลอด พวกนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่ ใครเป็นหัวหน้า ใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลัง ก่อกวนอยู่ตลอดเวลา มันไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง มันเอาหมาตัวไหนมาก่อกวน มันก็ต้องมีเหมือนกันซิ แล้วเขาทำความดีงามต่อชาติของเขาเอง ทำไมมาหาจับผิด จับพริบจับไหว จับโทษจับกรรมคนที่ทำความดี ซึ่งเขาอยู่ในนามแห่งความเป็นเจ้าของของชาติ เป็นเจ้าของของพุทธศาสนา เขาผิดที่ตรงไหน ไอ้ผู้ที่มาบั่นทอนทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาด้วยวิธีการต่างๆ เรื่อยมาตั้งแต่ ๒๕๔๐ มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่มีพวกนี้

ก่อมาตลอด ใครเป็นคนก่อ พี่น้องทั้งหลายก็ทราบทั่วหน้ากัน เวลานี้ก็กำลังก่อจะบีบอำนาจตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯลงมา ทั้งๆ ที่พระองค์ทรงมีพระราชอำนาจเกี่ยวกับเรื่องสมเด็จพระสังฆราชมาตลอดตั้งดึกดำบรรพ์มาแล้ว นี้จะมากดขี่บังคับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงลงพระปรมาภิไธย หรือทรงเซ็นรับรองตามเขาที่มีอำนาจป่าๆ เถื่อนๆ เข้ามาบีบบังคับ พระองค์ก็ทรงเมตตาหย่อนลงมาเพียงรับทราบ นี่เป็นเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงหย่อนลงมา เพราะคนทั้งดีทั้งชั่วทั่วประเทศไทยเป็นลูกของพระองค์ทั้งนั้น ไม่ทราบจะตำหนิแขนซ้ายจะตำหนิแขนขวา แขนซ้ายก็เป็นแขนของตน แขนขวาเป็นแขนของตน ก็ต้องตีต้องตบต้องทอบให้อยู่ในความพอดี เอาหยูกเอายามาใส่ ตรงไหนบกพร่องใส่ตรงนั้นให้หายโรคหายภัย แขนซ้ายแขนขวาเป็นปรกติแล้วจะทำหน้าที่การงานสมบูรณ์แบบ

พระองค์ก็ลำบากพระทัยเหมือนกันนะ ไม่ทราบว่าจะเอนไปทางไหน เพราะแขนซ้ายแขนขวามีแต่ลูกของพระองค์ทั้งนั้น มันกำลังกัดกันเวลานี้ กัดกันแหลกให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหนักพระทัยไม่ใช่เล่นเหมือนกัน เราเห็นพระทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ทราบจะปฏิบัติอย่างไรต่อลูกของตน ที่มีทั้งอันธพาล นักเลงโต อยู่ในวงราชการก็มี นอกวงราชการก็มี ใหญ่ๆ โตๆ มาเป็นอันธพาลมหาภัยต่อชาติต่อศาสนาก็มี เลยไม่ทราบจะปฏิบัติต่อผู้ใดดี

วันนี้ได้แสดงเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ให้ท่านทั้งหลายฟัง ว่าพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศไม่เห็นดีด้วย ไม่ยินยอมที่จะรับสิ่งเหล่านี้ไว้กราบไหว้บูชา หรือเป็นขนบประเพณี ว่าอันดีงามมันว่าไม่ได้ เป็นขนบประเพณีพินาศฉิบหาย ไม่สามารถจะรับไว้ได้ จะรับได้เฉพาะขนบประเพณีอันดีงามที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้มีพระราชอำนาจ ทรงปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราชเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ไม่ปรากฏอย่างอื่น ในธรรมวินัยก็ไม่มี ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาโดยลำดับ ไม่มีใครไปตั้งเป็นตัวแทนอุปถัมภ์อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า อุปัฏฐากสาวกผู้มีพรรษาแก่ แก่มาเป็นลำดับลำดา ไม่มี ในวงธรรมวินัยพระรักษาอุปถัมภ์อุปัฏฐากท่านโดยสมบูรณ์แบบตลอดมา ไม่ว่าสถานที่ใดวัดใด หลักธรรมวินัยมัดไว้หมดเลย พระต้องปฏิบัติกันให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัย ท่านปฏิบัติกันอย่างนี้ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้

แล้วนี่มีมายังไงจึงต้องเอาฆราวาสขี้เหม็นๆ นั่นน่ะ ขี้พระก็เหม็นอยู่แล้ว ขี้ฆราวาสก็เหม็น เอามาบีบบังคับพระเจ้าพระสงฆ์ ขนบประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้ล่มจมลงไปได้ยังไง และมาบีบบี้สีไฟพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เอาไปครองปู้ยี่ปู้ยำให้แหลกให้เหลวไปได้ยังไง พระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานี้ ประเพณีของชาติไทยเราเทิดทูนมานานแสนนานแล้วเป็นความสงบร่มเย็นตลอดมา จึงได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจในขนบประเพณี ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้

แล้วมีอะไรที่จะเข้ามาทำลายเวลานี้ นี่กำลังแสดงขึ้นอยู่นี้ อยากเป็นสังฆราช ทำหน้าที่แทนสมเด็จสังฆราช มีตั้งแต่เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง มีตั้งแต่ดินเหนียวติดหัวเพื่อให้ตัวมีหงอนๆ ทั้งนั้น ด้วยความสกปรกโสมม พวกนี้ไม่มีศีลธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องเลย มีแต่เรื่องตะกละตะกลาม เรื่องยศเรื่องลาภ ลุกลี้ลุกลน จนดูไม่ได้

หากว่าได้ขึ้นมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้ว มันก็เน่าเฟะครอบประเทศไทยเรา ครอบสังฆมณฑล ใครจะกราบได้ลงคอสมเด็จสังฆราชแบบนี้น่ะ ใครเป็นก็ตาม ถ้าเป็นคนไม่มีคุณธรรม มีแต่ส้วมแต่ถานเต็มตัวแล้วจะให้ชาติไทยศาสนาไทยกราบไหว้นี้ กราบไหว้ไม่ลง สำหรับหลวงตานี้บอกคอขาดก็ไม่กราบ ว่างั้นเลย เอามาหาอะไร คนดีกว่านี้ไม่มีหรือที่จะมาเป็นผู้ทำประโยชน์ให้ชาติให้ศาสนาเราเจริญรุ่งเรือง หาตั้งแต่มูตรแต่คูถ แต่ส้วมแต่ถานเข้ามาโปะหัวพี่น้องชาวไทยเราทั้งชาตินี้เหรอ ชาติไทยเราสิ้นแล้วเหรอปัญญา ไม่มีความคิดความอ่านอะไรจึงหาตั้งแต่คนเลวๆ คนเน่าๆ เฟะๆ เข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองให้เดือดร้อนอยู่เวลานี้

ขอให้พากันพิจารณาเรื่องเหล่านี้ อะไรที่จะถืออำนาจบาตรหลวงโดยป่าโดยเถื่อนนั้นชาติไทยรับไม่ได้นะ จะตั้งกฎตั้งเกณฑ์ข้อไหนมาก็ตามไม่ควรรับไม่รับ เพราะกฎหมายบ้านเมืองออกมาจากรัฐบาล รัฐบาลก็คือประชาชนเป็นผู้ตั้งขึ้นมา ตั้งแต่เริ่มเลือกตั้งประชาชนทั้งประเทศเดือดร้อนวุ่นวาย ทำท่าพูดสวยงาม ไปใช้สิทธิ์หย่อนบัตร บังคับให้ไปหย่อนบัตร ความหมายก็ว่างั้น ครั้นหย่อนบัตรมาเป็นรัฐบาลแล้วจะมาบีบหัวประชาชนอย่างหาเหตุผลไม่ได้นี้ไม่ยอมให้บีบ หลวงตาเป็นพระก็ไม่ยอมให้บีบ เพราะไม่ถูกอรรถถูกธรรม ถ้าเป็นอรรถเป็นธรรมมอบเลยเรา ตายก็ได้เรา ถ้าไม่ใช่อรรถไม่ใช่ธรรมไม่เล่นด้วยเลย

นี่ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบ นี้เรานำขนบประเพณีอันดีงามมาให้พี่น้องทั้งหลายทราบ แล้วเวลานี้ข้าศึกศัตรูมหาภัยทั้งหลายกำลังเข้ามาทำลายขนบประเพณีอันดีงาม นับแต่วงมหากษัตริย์ลงมาก็จะถูกลิดรอน บีบบี้สีไฟไปด้วยกัน เรามีพ่อมีแม่ที่สมบูรณ์แบบ เราไม่ยอมให้ใครเข้ามาแตะต้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอำนาจเต็มที่แล้ว ขอให้อำนาจนี้อยู่กับพระองค์ตลอดไป เหมือนที่เคยอยู่มาแล้ว อย่าให้มีใครมาทึ้งๆ มาแย่งไปกินแบบสกปรกๆ นี่เราเทิดทูนอย่างนี้

จะมีการคัดค้านต้านทานกันในมติชนของคนทั่วประเทศ และสังฆมณฑล ที่เห็นดีด้วยกัน ด้วยความเป็นผู้รักชาติรักศาสนา จะออกมาแสดงประชามติเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงทราบในเรื่องตั้งกรรมการ นั้นเป็นเรื่องของพระองค์ไม่ไปแตะต้อง เทิดทูนตลอดเวลา แต่เรื่องของประชาชนซึ่งเป็นลูกของพระองค์จะเทิดทูนพระองค์ก็มีความรู้ความเห็นอย่างนี้ จึงต้องแสดงออกมาคัดค้านสิ่งใดที่จะมาทำลายพระราชอำนาจของพระองค์ ไม่ประสงค์

เพราะฉะนั้นจึงจะต้องมาคัดค้านกันละ อาจไม่นาน แต่มานั้นเราเป็นคนขอร้องว่าอย่ามามากนัก ให้มาพอประมาณ นำความจริงออกมาชี้แจงแสดงเท่านั้นพอแล้ว ไม่ต้องออกมามากมาย เพราะมีแต่ธนบัตรจริงๆ มากี่บาทกี่ใบก็จริงทั้งนั้นๆ พอเหมาะกันแล้ว นี่เราขอบิณฑบาตจากทั้งประชาชนทั่วประเทศไทย และพระทั้งหลายที่มีมากมายก่ายกองที่เป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังของคุณทองก้อน ซึ่งเป็นหัวใจของชาติ และเบื้องหน้าเบื้องหลังของหลวงตาบัว หลวงตาบัวด้วยเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังของคุณทองก้อน หลวงตาบัวก็มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอีกเหมือนกัน ใครที่ว่าไม่มี มีใครในประเทศไทยนี้ นอกจากเปรตจากผีเท่านั้นมันจะไม่ยินดี นอกนั้นเขากราบละกราบหลวงตาบัว แม้แต่ไอ้หูตูบมันยังมาหูรี่ใส่เรา มันหน้าด้านแต่คนหูแข็ง เข้าใจไหม มันไม่ยอมกราบใคร พวกนี้ไม่มีบาปมีบุญ  กำลังจะตั้งหน้าตั้งตาทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาเราให้ล่มจมนะ

มันจะยึดเอาศาสนาเป็นเครื่องมือเสียก่อน ตีเข้าไปทางศาสนา เมื่อผู้ใหญ่สกปรกรกรุงรังได้เป็นเจ้าอำนาจแล้วจะบีบบี้สีไฟทางศาสนาเข้าไป ให้เป็นเครื่องมือ แล้วก็ตีเข้าไปหาชาติ ให้แหลกไปด้วยกัน เรียกว่าชาติไม่มี ศาสนาไม่มี เพราะฝีมือของพวกเลวร้ายทั้งหลายนี้ ถ้าพวกเราซึ่งเป็นเจ้าของแห่งชาติ เจ้าของศาสนา ไม่คัดค้านต้านทานในนามที่เป็นเจ้าของแล้วใครจะมาคัดค้านต้านทาน เอาเลยนะ

วันนี้เราจะพูดเพียงเท่านี้ให้พี่น้องทั้งหลายทราบ ขนบประเพณีอันดีงามนี้ละที่พี่น้องทั้งหลายจะเอาออกแสดงประชามติของตน ให้ประชาชนทราบทั่วแผ่นดิน ในวันสองวันนี้ละ กรุณาทราบทั่วกัน แต่การมาเราไม่อยากให้มามาก ให้มาพอประมาณ  บ้านเมืองมีขื่อมีแป มาเท่าไรก็ยอมรับความจริงนี้เท่านั้น ไม่ได้เอากำลังวังชามาตีกัน เอาเหตุเอาผลมาแสดงต่อกันแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันเท่านั้นเอง วันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อน

 

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกำหนดการ ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก