ถ้าเกี่ยวกับธรรม ธรรมก็สอน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

ถ้าเกี่ยวกับธรรม ธรรมก็สอน

 

ก่อนจังหัน

นั่นดูจีวรพระท่านครองซิ เห็นไหมนั่น นี่ละพระที่มีราคาที่สุด ดูเอานะ เรียกว่าผ้าขี้ริ้วห่อทอง พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำอย่างนี้ ผ้าบังสุกุลคือผ้าตกอยู่ตามขี้ฝุ่นขี้ฝอยอะไร ก็เอามาเย็บปะติดปะต่อกัน เป็นลักษณะอย่างนี้ดูเอา ตั้งแต่สมัยพ่อแม่ครูจารย์มั่นอยู่มีอยู่เยอะอย่างนี้ อย่างนี้มีอยู่เยอะ วัดป่าบ้านตาดทีแรกก็มี หลวงตาบัวมี เดี๋ยวนี้หลวงตาบัวหายหมด เหลือแต่เจ้าบ่าวบัว โก้ไปหมดๆ ในหัวใจเหมือนมูตรเหมือนคูถ ข้างนอกโก้ไปหมดๆ มันสลดสังเวชนะ นี่ละกิเลสเหยียบธรรมเหยียบอย่างนี้เองดูเอา อะไรสวยงามหมด ข้างนอกสวยงามหมด ส่วนข้างในมีแต่มูตรแต่คูถสกปรกมากที่สุด นี่จิตใจท่านสูงๆ มุ่งต่อธรรม สิ่งภายนอกไม่จำเป็นอะไร พออาศัยๆๆ เช่นอย่างบังสุกุลไปเก็บมาปะติดปะต่อเย็บ โลกเขาไม่ปรารถนาแล้ว ท่านเอานั้นมาทำ เป็นอย่างนั้นแหละ ดูเอา เราสะดุดอยู่ตลอดนะ

เดี๋ยวนี้มันก็ทับเข้าไปๆ และประกอบกับจิตใจของพระเราก็นับวันฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมหนักยิ่งกว่าฆราวาสเข้าไปอีก เลวลงไปจนกระทั่งมองดูพระด้วยกันจะดูไม่ได้ พูดตรงๆ เลยนะ มองดูหน้าพระด้วยกันดูไม่ทั่วหน้า มันเป็นยังไงจึงเป็นอย่างนั้นผ้าเหลืองด้วยกัน นี่แหละน่าทุเรศไหม กิเลสมันเหยียบเอาต่อหน้าต่อตา จนกระทั่งพวกเดียวกันดูกันไม่ได้ ผู้หนึ่งมีใจใฝ่ต่ำผู้หนึ่งใฝ่สูงเข้ากันไม่ได้ เป็นอย่างนั้นแหละ ว่าศาสนาๆ จะไม่มีความหมายนะ ว่าศาสนาพูดไปเฉยๆ กิเลสออกหน้าออกตาปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้หมดมีแต่เรื่องกิเลส ในวัดในวาในพระในเณร เราพูดด้วยความสลดสังเวชไม่ได้โอ้ไม่ได้อวด พูดตรงไปตรงมาเป็นสภาพเรียกว่ากลางๆ ไปเลย เรียกว่าธรรม เราเห็นอย่างนี้มันสะดุดใจ นี่มีค่ามากที่สุด

นี่แหละครั้งพระพุทธเจ้าตลอดมาถึงครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นเราก็อย่างนี้ วัดป่าบ้านตาดมาอยู่ทีแรกก็เป็นอย่างนั้น เดี๋ยวนี้เป็นเจ้าบ่าวบัวไปหมดแล้วนะ ลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์เจ้าบ่าวบัวไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ ดูเอา เป็นอย่างนั้นแหละ นี่พูดกลางๆ ให้ฟังด้วยกันทุกคนนะ เป็นอย่างนี้ จิตใจมันต่ำลงๆๆ เพราะกิเลสเหยียบลงๆ ธรรมเลยจะไม่มี นี่แหละมันน่าทุเรศจริงๆ นะเวลานี้

มิหนำซ้ำพระยังโดดออกสงครามที่พุทธมณฑลเห็นไหมนั่น หน้านั้นก็เห็นติดไว้นั่น เลวไหมพระขนาดนี้พิจารณาซิ เลวขนาดไหนดูได้ไหม ออกหน้าทัพเหมือนทหารตำรวจเขา พระแท้ๆ มันน่าทุเรศไหม หยาบขนาดไหนเอาออกหรือติดไว้นั่นเวลานี้ อย่าเอาออกนะ ให้ได้เห็นความชั่วมันมีอยู่ในโลก มันแสดงออกอย่างไรเอาไว้ที่นั่น ความดีไม่ต้องแสดงก็รู้เอง ความชั่วให้มันสะดุดใจ คนเราจะได้รู้เนื้อรู้ตัวแล้วแก้ไขดัดแปลงตัวเอง โห พระพุทธเจ้าเลิศเลอขนาดไหน ออกมาให้กิเลสเหยียบแหลกหมด มิหนำซ้ำพระยังออกหน้าทัพไปรบเหมือนตำรวจทหาร ยิ่งสลดสังเวชมากนะ โถ พิลึกจริงๆ เอาละให้พร

 

หลังจังหัน

         ผู้กำกับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระองค์ ทรงสร้างความหมายของคำว่าสมเด็จแม่แห่งชาติให้เป็นที่ประจักษ์ เพราะทรงใช้หลักเมตตาธรรมให้ชีวิตแก่ผู้ยากไร้ ด้วยการสร้างศิลปาชีพที่อนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิม จัดระบบพื้นที่ทำกินอย่างเป็นระบบ บำบัดโรคภัยไข้เจ็บแบบครบวงจร ริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ราษฎรอยู่ร่วมกับป่าอย่างกลมกลืน และช่วยกันดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพป่าของประเทศไทยไว้ให้เป็นแหล่งน้ำสำคัญ สำหรับใช้ทำการเกษตรแบบยั่งยืน และสร้างอาชีพเสริมที่ยกระดับคุณภาพของชาวไทยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังทรงแนะนำตั้งธนาคารสมอง โดยรวบรวมข้าราชการที่เกษียณอายุ แต่เป็นนักวิชาการที่มีความสามารถมาช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ที่สำคัญทรงฝากข้อคิดที่ประเทศไทยไม่มีการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประวัติศาสตร์ ที่ทำให้ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมาของประเทศ จะส่งผลเสียหายต่อชาติ ดังพระราชดำริตอนหนึ่งว่า

อีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้กราบเสมอ คือพระอริยสงฆ์เจ้าท่านปฏิบัติอยู่ในป่า เมื่อท่านได้ออกมาได้มีโอกาสทำบุญกับท่าน ท่านพูดเสมอว่า มีวิชาแต่ไม่มีศีลธรรมอยู่ในตัวนั้นอันตรายมากสำหรับบ้านเมือง และไม่ยั่งยืน ท่านเห็นว่าเดี๋ยวนี้ในหลักสูตรของเราไม่มีหน้าที่พลเมืองดี ศีลธรรม ทั้งประวัติศาสตร์ มีแต่วิชาการสมัยใหม่ ซึ่งสุดท้ายจะเป็นผลร้ายต่อประเทศชาติ เพราะเวลานี้พ่อแม่ออกไปหากิน ไม่มีเวลาที่มาอยู่ใกล้ชิดลูกเหมือนคนสมัยรุ่นข้าพเจ้าที่พ่อแม่อยู่ใกล้ชิด จะสั่งสอนทางด้านศีลธรรมไปในตัว ก็อาศัยโรงเรียน ข้าพเจ้าเรียนอยู่โรงเรียนประจำที่สวิตเซอร์แลนด์ ก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของแต่ละชาติ แม้แต่ต่างประเทศ ไปเรียนในประเทศเขาก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของสวิสด้วย แปลกที่ของเราไม่มีประวัติศาสตร์ชาติไทย เหมือนอย่างว่าแผ่นดินนี้ได้มาอย่างง่ายๆ ไม่ต้องคิดถึงพระเดชพระคุณของปู่ย่าตายายที่บุกบั่นฝ่าฟันมา แม้แต่ชีวิตก็สละให้เพื่อที่เป็นหลักประกันของคนไทย ความจริงแล้วมีแผ่นดินของตัวเองเป็นประกัน ค่อนข้างจะปลอดภัย

หลวงตา อันนี้ก็เป็นคติได้ดีมากอยู่แล้ว ที่อ่านผ่านไปนี้ เป็นคติแก่พี่น้องชาวไทยเรา แล้วมีอะไรอีก

ผู้กำกับ ศูนย์พิทักษ์ศาสนาค้าน ๗๐ ส.ส.ของไทยรักไทยแก้ พ.ร.บ.สงฆ์ วิษณุชี้แจง ๗๐ ส.ส.ของไทยรักไทย เหนือ อีสาน ลงชื่อกันแก้ไข พ.ร.บ.สงฆ์ เพื่อคืนพระราชอำนาจให้ในหลวงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาล

กรณี ส.ส.ภาคอีสานและภาคเหนือ ๗๐ คนของพรรคไทยรักไทย ร่วมกันลงชื่อเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.คณะสงฆ์) โดยเฉพาะเรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช หรือคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยเสนอแก้ไขมาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ เพื่อคืนพระราชอำนาจให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย ส.ส.ไทยรักไทย จ.อุดรธานี ได้ยอมรับว่าได้มีการหารือเรื่องนี้กับหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี แล้วนั้น

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พระราชกวี เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทำไมเรื่องแค่นี้ต้องไปรบกวนเบื้องพระยุคลบาทด้วย ทำไมต้องให้พระองค์หนักพระทัยอีก ในเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชอำนาจเรื่องนี้ให้แก่คณะสงฆ์และรัฐบาลมาดูแลแล้ว โดยที่พระองค์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๓๕ สมัยที่นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งฝ่ายคณะสงฆ์โดยรวมก็เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ที่ให้สมเด็จพระราชาคณะที่อาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ได้รับการสถาปนา ไม่ใช่มีอาวุโสโดยพรรษา แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ไม่ควรได้รับการสถาปนา เพราะตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นตำแหน่งเพื่อการสั่งการและบริหารงานคณะสงฆ์ได้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้ว

ทำไมต้องไปเอาความคิดเห็นของพระบางรูปมาเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งไม่ยอมรับกฎเกณฑ์กติกา ซึ่งอาตมาไม่เห็นด้วย และไม่เข้าใจว่าทำไม ส.ส.พรรคไทยรักไทยไปห่วงใยพระบางรูป แต่ไม่ให้ความสำคัญกับคณะสงฆ์โดยรวม พระราชกวีกล่าว

หลวงตา นี่ก็พระบางรูปมันตัวเก่งตัวนี้ ศูนย์พิทักษ์นี่มันศูนย์ทำลาย เข้าใจไหม พระบางรูปต้องออกต้านทานกัน พระบางรูปออกมาพระบางรูปต้องออกไปรับกันซิ นี่ศูนย์ทำลาย มันยกขึ้นอะไร มันเหยียบลงๆ นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเพณีอันนี้ชาวไทยเทิดทูนมานานขนาดไหน เป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่ใช่หรือ แล้วมันมายุ่งหาอะไรไอ้ศูนย์ทำลายนี่ ไม่ใช่ศูนย์พิทักษ์ มันศูนย์ทำลาย เข้าใจไหม ไปที่ไหนมันทำลายที่นั่นพวกนี้ พระบางรูปนี่น่ะ พระบางรูปพระหลายรูปพวกเดียวกันมันทำลายกันทั้งนั้น เอ้าแยกออกมาเราจะฟัดปากมันเลยแหละ ปากเขาก็มีปากเราก็มี เวลาฟัดกันก็ฟัดแต่ลมปากไม่ได้ตีกัน เข้าใจไหม

ผู้กำกับ พระราชกวีกล่าวต่อว่า ถ้าต้องการปัดฝุ่น พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ทำไมไม่นำร่างแก้ไขพ.ร.บ.คณะสงฆ์

หลวงตา เอาละพอ เราเห็นชอบด้วยแล้วที่ ส.ส.ไทยรักไทย ภาคอีสาน ภาคเหนือ ร่วมกันลงชื่อเสนอแก้ไข นี่เป็นความถูกต้องแล้ว ทางภาคเหนือ ภาคอีสานนี้เรายกให้ เราเป็นกลาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นท้าวมหาพรหมอันใหญ่หลวงครอบประเทศไทยเรา แล้วเหยียบท่านลงหาอะไร เทิดทูนท่านขึ้นถึงจะถูก เข้าใจไหม อันนี้พระบางรูปมันเหยียบลง ไปที่ไหนมันคอยทำลายๆ พวกนี้พวกทำลาย เป็นพระก็พระเปรต ถ้าพระธรรมดาเราจะพูดออกมาอย่างนี้ไม่ได้ มาคัดค้านอะไร เขาเทิดทูนพ่อใหญ่ของเขา ท้าวมหาพรหมของเขา ท้าวมหาพรหมนี่ครอบทั่วประเทศไทย เขาเทิดทูน เขาไม่ได้เหยียบย่ำ อันนี้เหยียบย่ำนี่นะ เราไม่เห็นด้วย พระบางรูปไม่เห็นด้วย

พรรคไทยรักไทยเหรอที่ว่านี้ ทางภาคเหนือ ภาคอีสาน เราเทิดทันทีเลย ถูกต้องที่สุด ภาคไหน เอา เข้ามา มีแต่ภาคเหนือกับภาคอีสานเท่านั้นเหรอ คนทั่วประเทศไทยนี่เป็นลูกคนไทยด้วยกัน อยู่ภาคไหนบ้าง ควรจะเทิดทูนต้องเทิดทูนซี มาเหยียบกันหาอะไร เกิดประโยชน์อะไร เหล่านี้มีแต่เรื่องเหยียบย่ำทำลายลงไปทั้งนั้นพวกนี้ ว่าพวกเปรตจะเป็นไร มันหาเก็บตกไปอย่างนั้น พวกเปรตอาหารไม่พอ หาเก็บนั้นเก็บนี้เก็บตกมา อันนี้มันหาเก็บตก เราเรียกว่าพวกเปรตก็ได้ เข้าใจไหม ไม่เรียกก็ได้ แน่ะมันก็มีอยู่สองอย่าง

ผู้กำกับ เขาลงข่าวกฐินหน้าวัดด้วยครับ ว่าวันที่ ๖ พฤศจิกา ที่วัดเกษรศีลคุณหรือวัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศกว่า ๑๕,๐๐๐ คน ได้พากันหลั่งไหลไปร่วมงานบุญกฐินสามัคคีของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เงินไทย ๑๑,๓๙๘,๐๕๕ บาท เงินดอลลาร์จำนวน ๓,๑๑๙ ดอลลาร์ ทองคำหนัก ๒ กิโลกรัม ๕๒ บาท ๔๙ สตางค์

หลวงตามหาบัว ที่ออกมารับกฐินระบุว่า โครงการผ้าป่าช่วยชาติได้ปิดโครงการไปเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงเปิดบัญชีไว้ที่ธนาคารเช่นเดิม หากใครมีจิตกุศลก็ยังนำเข้าบัญชีได้ และยังบอกว่ามีอาการปวดเข่าซ้ายมาประมาณ ๑-๒ เดือนแล้ว นั่งนานๆ และเดินไปไหนไม่สะดวก แต่ยังไม่ได้ไปหาหมอตรวจรักษา

หลวงตา เปิดเผยหาอะไร เขาปิดกันทั่วโลก มาเปิดหาอะไรประสาขาหลวงตาบัว เขาปิดกันทั่วโลก แล้วมันมาเปิดหาอะไรเรื่องหลวงตาบัวนี่ ที่เขาปิดอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือเขาไม่ควรเปิดเผยของเขานั่นแหละ แต่เราก็พูดตามเรื่องของความจริงว่า เขาปิดก็บอกว่าปิด เรื่องกฐินก็มีเท่านั้นไม่ใช่หรือ (ครับผม)

กฐินนี่ก็ช่วยชาติทั้งหมดแหละ ไม่ได้มีอะไรสำหรับวัดเรา เราช่วยชาติทั้งนั้นๆ เลย อะไรก็ตามช่วยตลอดเลย ไม่มีเที่ยวหาเก็บนั้นเก็บนี้เหมือนเปรต ได้มาเท่าไรออกช่วยชาติ เวลานี้ขอแหม เต็มไปหมด รับไม่หวาดไม่ไหวเราก็ดี จนถ้าพูดภาษาโลกก็ว่าเหมือนอกจะแตกเหมือนกัน อุตส่าห์ขวนขวายหามา ผู้ที่เข้ามาขอนี่เรื่อยๆ แม้วันอาทิตย์ก็ยังมาขอเครื่องมือแพทย์ที่อ.คำชะอี เราก็ไม่ได้ให้ เอาของในโกดังให้แทน เต็มรถไปเลย อย่างนั้นแหละเราช่วย

         ที่ว่าพรรคไทยรักไทยกับทางภาคอีสานนี้ รวมกันเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราเห็นชอบด้วยแล้วเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เอา ภาคไหนอย่าหดหัวอยู่ในกระดองเหมือนเต่า เสนอออกมาๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่เป็นท้าวมหาพรหมอันใหญ่หลวงครอบประเทศไทย สมควรอย่างยิ่งที่พี่น้องชาวไทยที่เป็นลูกของท่านจะได้เทิดทูนท่านซึ่งเป็นพ่อแม่อันใหญ่หลวงของพวกเรา อย่าไปเหยียบ ไม่ถูกต้องเลย ให้เทิดทูน พ่อของตนไม่เทิดทูนจะไปเทิดทูนอะไร

         ตั้งแต่ทุคตะเข็ญใจเขาอยู่ในบ้านในเรือนของเขา เขายังเทิดทูนพ่อแม่ของเขา อันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพ่อเป็นแม่ของคนทั่วประเทศไทย สมควรอย่างยิ่งที่ลูกทั้งหลายทั่วประเทศไทยจะเทิดทูนพ่อแม่ของตนนะ จะไปแตะต้องเหยียบย่ำทำลายไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นด้วยทันทีเลยว่า ทางภาคเหนือก็ดี ภาคอีสานก็ดี ที่ว่าพรรคไทยรักไทยเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันนี้เราเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เอา ภาคไหนออกมา อย่าหดหัวอยู่ในกระดอง

         ชาติไทยเป็นของเราทุกคนๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นท้าวมหาพรหมของพี่น้องชาวไทยทุกคน นี้เป็นการอันควรแล้วที่จะเทิดทูนพระองค์ท่าน อย่าให้มาถูกเหยียบย่ำทำลายกับพวกเปรตพวกผีนี้เลย ไม่สมควรอย่างยิ่ง พวกนี้ไปไหนเหยียบทั้งนั้น เหยียบตลอดไปเลย นี่พวกอลัชชี เป็นพระก็หายางอายไม่ได้ หมดยางอาย เรียกว่าอลัชชี แปลว่าหมดยางอาย หน้าด้านว่างั้นเลยนะ พวกนี้พวกหน้าด้าน พูดไม่อายใคร คนผู้มีสมบัติผู้ดีเขาก็เงียบ ๆ ๆ เราจะมีสมบัติผู้ดีหรือสมบัติอะไรก็แล้วแต่ เมื่อผิดมาใส่ตูมเลย ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก ธรรมเป็นอย่างนั้นตรงไปตรงมาเลย ให้พากันจำเอาไว้ เอ้าเทิดแหละอันนี้

         ตะกี้นี้ว่าเรื่องอะไรที่ทางภาคเหนือกับภาคอีสาน (ภาคเหนือกับภาคอีสาน ๗๐ คน ส.ส. เข้าชื่อกันเสนอขอแก้ไขพ.ร.บ.สงฆ์ครับ) นั่นละขอแก้ไข ยึดอำนาจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพี่น้องชาวไทยถวายท่านโดยดุษฎีภาพ ด้วยความยินดีที่จะให้พระองค์ทรงอำนาจอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องสมเด็จพระสังฆราช อันนี้ไปดึงลง แย่งลง ๆ เอารัฐบาลรัฐแบนอะไรเข้าไปเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในทางที่ไม่ชอบธรรม เพราะอันนี้เป็นขนบประเพณีของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศทีเดียว ยอมรับและยินดีเทิดทูน ถวายพระองค์โดยสมบูรณ์แบบแล้วด้วยขนบประเพณีอันดีงาม แล้วไปแย่งมาทำไม ไม่ได้ถูกนี่นะ แย่งเราก็บอกว่าแย่ง ผิดบอกว่าผิด อันนี้เป็นขนบประเพณีอันดีงามของประเทศไทยที่เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานมนาน

         มีอะไรอีกล่ะ (ศูนย์พิทักษ์เขาบอกเขาจะออกมาคัดค้านเรื่องนี้ครับ) ก็นั่นแล้วมันไปไหนมันก็คัดค้าน มันศูนย์พิทักษ์อะไร มันศูนย์ทำลายก็ยังบอกแล้ว ไปไหนมันต้องทำลายเรื่อยไปๆ มันไม่ได้รักษา เรียกชื่อเพราะๆ ว่าศูนย์พิทักษ์ พิทักษ์การทำลายนั่นแหละ มันรักมันสงวนมากการทำลายนี่ ไปไหนมันจะเอาการทำลายออกหน้าออกตามันละ นั่นละศูนย์พิทักษ์ของเขา คือความทำลาย มีเท่านั้นแหละ นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไร

         นี่กำลังเสนอเข้าไปแหละที่ว่านี้ เสนอเข้าไปเป็นลำดับลำดา แหม ยุ่งมากนะ เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจึงควรพิจารณาผู้ที่จะมาเป็นรัฐบาลแต่ละคนๆ มีอำนาจมาก ถ้าลงเป็นนายกฯขึ้นมาแล้วมีอำนาจมาก ยกให้เป็นนายกฯแล้วถ้าเป็นนายกฯผู้ดีก็เทิด อุ้มชูชาติไทยของเราเป็นลำดับลำดา ถ้าถูกผู้ที่เลวแล้วก็อย่างนี้ละ อย่างที่มาแก้กันอยู่เวลานี้ เสนอกันเป็นร้อยๆ พันๆ คน มันพูดออกมาคำเดียวเท่านั้นละมาตั้งตราเป็นอำนาจป่าเถื่อนขึ้นมา แล้วต้องแก้กันเสียแทบเป็นแทบตายเห็นไหมล่ะ นี่ละกำลังแก้กันอยู่นี่ เสนอก็เสนอแก้อำนาจป่าเถื่อนนี้ มันสลดสังเวชนะ

         เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายให้พิจารณานะ ที่จะหย่อนบัตรให้ผู้ใดที่ควรจะเป็นผู้นำที่ดีที่อุ้มชาติบ้านเมือง ไม่ใช่เป็นผู้ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก่อนที่จะหย่อนบัตรทุกคนๆ ให้พินิจพิจารณาด้วยดีทุกคน อย่าทำแบบสุกเอาเผากิน สุ่มสี่สุ่มห้า ทำแบบชุ่ยๆ ชาติบ้านเมืองจะจมนะ เวลาจมก็จมหมดทั้งประเทศ จากบุคคลที่ชุ่ยๆ นั่นแหละทำลงไป หย่อนบัตรให้พวกเปรตพวกผีแล้วก็เอามาฟันคอเราเอง ให้พินจพิจารณาด้วยดี ไม่เช่นนั้นเมืองไทยของเราจมแน่ๆ

         ก็เคยพูดเสมอว่า เจ็บแล้วให้เข็ด ฟังให้ดีนะ ให้เข็ด อย่าสุกเอาเผากิน เจ็บวันนี้วันหลังเป็นบ้าขึ้นมาใหม่ ลืมแล้วลืมเจ็บ ให้เขาฟันคออีกๆ ตายไม่เข็ดหลาบ พวกชุ่ยๆ พวกสุกเอาเผากิน ที่ให้ถูกต้องก็คือว่าเจ็บแล้วให้เข็ด อย่างนั้นถึงถูกต้องดี นี่ก็จวนจะยกนายกฯคนใหม่ขึ้นมาแล้ว นายกฯคนไหนก็ตามให้ดูพื้นเพด้วย ดูความประพฤติด้วย ทุกอย่าง เป็นคนขนาดไหนสมควรที่จะหย่อนบัตรให้ คือสมควรที่จะยกชาติบ้านเมืองได้หรือไม่คนคนนี้น่ะ ถ้าสมควรแล้วเอ้าพร้อมกันเลย ๆ ถ้าไม่สมควรอย่าไปหย่อนนะ นั่นละเอาดาบฟันคอเจ้าของเอง หย่อนปั๊บลงไปดาบฟันคอเจ้าของเลย ฆ่าตัวเองด้วยบัตรของตัวเองนั้นแหละ ให้พิจารณาให้ดี

         นี่เคยพูดเสมอๆ อันนี้ก็คือธรรมสอนโลกเข้าใจไหม เราไม่ได้ว่าการบ้านการเมืองอะไร นี่คือธรรมสอนโลก อันใดที่จะล่มจมอย่าพากันไปหาญทำ อันใดที่จะพาให้เทิดทูนชาติไทย ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเรา เทิดทูนขึ้นโดยลำดับให้เทิดทูนกัน นี่เรียกว่าธรรม ไม่ใช่การบ้านการเมือง เรื่องธรรมเหนือทุกอย่างแล้ว เราเอาธรรมมาสอนโลก เมืองไทยเรามีค่าขนาดไหน แล้วจะพากันจมกันทั้งประเทศเพราะความชุ่ยๆ ความสุกเอาเผากินของคนทั้งประเทศนั้นมีอย่างเหรอ นั่น เราต้องพินิจพิจารณา บ้านเมืองของเรามีค่าขนาดไหน เราต้องพิจารณาก่อนทุกอย่างๆ จะทำไปสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ จมจริงๆ ชาติไทยจมได้นะ

         ที่ผ่านมาแล้วนี้จะจมขนาดไหนดูเอาซิ กระเทือนทั่วโลก ไม่ใช่กระเทือนเพียงเมืองไทยนะ ทั่วโลกกระเทือนไปหมด ให้เข็ดทุกคน แล้วให้พินิจพิจารณาให้ดี เราไม่ได้เกี่ยวแหละที่เขาว่าการบ้านการเมือง เราเป็นธรรมล้วนๆ เอาธรรมมาสอนโลก เราไม่มีไอ้เรื่องการบ้านการเมือง ถ้ามาเกี่ยวกับธรรม ธรรมก็สอน ถ้าไม่เกี่ยวกับธรรม ธรรมก็ไม่สอน เช่นต้นไม้นี้ธรรมไม่ไปสอน ต้นไม้ไปทำชั่วทำดีอย่างนั้นอย่างนี้ธรรมไม่เคยสอน เพราะเขาไม่ทำอะไร แต่มนุษย์นี้ตัวมันเร็วยิ่งกว่าลิง การทำความชั่วเร็วยิ่งกว่าลิง ลิงสู้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นธรรมจึงต้องสอนพวกลิง เข้าใจไหม การบ้านการเมืองอะไร ธรรมสอนพวกลิง นับตั้งแต่นายกฯลงมา รัฐบาลลงมา ถ้าไม่ดีเป็นลิงทั้งนั้น ธรรมต้องสอนได้ทั้งนั้น เอาละวันนี้พูดเท่านั้น

หลวงปู่ลี วัดถ้ำผาแดง ถวายทองคำ ๑๖ บาท ๓๕ สตางค์ เงินสด ๖๔๐,๐๒๐ บาท เช็ค ๓๑๘,๑๐๐ บาท รวมเป็น ๙๕๘,๑๒๐ บาท ดอลลาร์ ๕๐๐ ดอลล์ เงินหยวน ๑๐ หยวน เอ้าสาธุพร้อมกัน (สาธุ) นี่เราก็ดีใจกับบรรดาพี่น้องทั้งหลาย ที่บริจาคมานี้เพื่ออุ้มชาติไทยของเราทั้งนั้น ทองคำเป็นหัวใจของชาติไทยเรา ก็เข้ามาเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นทองคำเมื่อถึงวาระที่ คือเรามอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรายังเป็นห่วงเป็นใยในทองคำ อยู่ที่คลังหลวงอยู่มากทีเดียว เพราะฉะนั้นจึงต้องไปไว้หางทองคำอีกทีหนึ่ง หัวตัวเข้าแล้ว หางก็เริ่มๆ ให้เข้า คือเป็นทองคำประเภทน้ำไหลซึม ค่อยๆ ไหลซึมเข้าไปๆ เพื่อทองคำเราจะได้อุ่นหนาฝาคั่งมากขึ้นจากส่วนใหญ่ที่มอบไปแล้วนี้ เพราะฉะนั้นเราจึงได้เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วกัน หรือว่าออดอ้อนพี่น้องทั้งหลายก็ได้ ให้เห็นใจหัวใจทองคำในคลังหลวงของเรา ให้ต่อไปเรื่อยๆ นะ นี่ค่อยได้มา นี่ก็ได้มาเรื่อยๆ แล้วก็หนุนเข้าๆ ถ้าไม่ได้เวลานี้จะไม่มีเวลานะ ถ้าขาดเวลานี้จะไม่มี

เราคิดดูซิเมืองไทยเรา ตั้งมานานเท่าไร ใครเอาทองคำมาให้เป็นกอบเป็นกำ ดังที่พี่น้องทั้งหลายอุตส่าห์พยายามขวนขวายช่วยกันมาเต็มเหนี่ยวนี้ ได้ทองคำตั้ง ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่งที่มอบเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เมื่อได้นี้แล้วขาดไปเลยอย่างนี้ ก็จะไม่ได้อีกเลย จึงควรให้เป็นน้ำไหลซึม ค่อยไหลซึม ฝนตกชุดใหญ่ตกลงไป ทีนี้พวกเล็ก พวกย่อยก็ให้ตกไปตามๆ กัน ลูกเห็บมาเรื่อยๆ นี่ ลูกเห็บก็มา

นี่ก็ศรัทธาใหญ่ที่ถวายกฐินนี้ ได้ถวายทองคำตั้ง ๑ กิโล นี่ว่าลูกเห็บเข้าใจไหม ตูมลงมานี่ นี่ละให้ค่อยเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆ นะ

อย่างไรขอให้เห็นใจชาติ ภาษาธรรมที่หลวงตาบัวพูดออกมานี้ พูดด้วยความห่วงใยชาติไทยของเรา ใครได้มาๆ ก็เป็นการหนุนชาติไทยให้มีความแน่นหนามั่นคง เมื่อทองคำมีความแน่นหนามั่นคงอยู่ในคลังหลวงของเราแล้ว การทำมาค้าขายอะไรๆ กับเมืองนอกเมืองนา ทีนี้สะดวกสบายทุกอย่าง แม้จะติดหนี้ ทองคำเรายันตัวอยู่แล้ว เป็นเครื่องประกันความสะดวกสบายในการซื้อการขายก็สะดวกไปเรื่อยๆ ให้พากันจำเอานะ เอาละ

นี่ก็ศรัทธาใหญ่สองศรัทธานี้ มาจากนครชัยศรี เมื่อวานมาให้เงินเป็นล้าน จะมาตั้งสถานีวิทยุ นี่ยังไงกันมันอดไม่ได้นะเรา วิทยุบ้านตาดนี่ เวลาเริ่มขึ้นมาเราก็ไม่ได้ทราบเรื่องอะไรละ พากันก่อสร้างขึ้นมา ก่อขึ้นมาก็มาเกี่ยวโยงกับเรา ขอตั้งวิทยุขึ้นนี้ จะเอาให้เป็นสิบกิโลวัตต์เหมือนกันกับสวนแสงธรรม แข่งกันมาแล้วเงินบาทหนึ่งก็ไม่มี แล้วไม่หามาด้วย ก็คนอื่นหาแทบเป็นแทบตาย นี่หามาเป็นล้านๆ เราต้องพักไว้ก่อน เราว่าอย่างนี้ อันนี้เมื่อหามาแล้ว เราก็เอาไว้ในบัญชีเสียก่อน ควรส่งคืนเราก็ส่งได้นี่วะ ควรต่อไปให้ตามเจตนาเราก็ให้ เมื่อเหตุผลพร้อมแล้ว นี่มันขึ้นยังไงกัน วิทยุตั้งสิบกิโลวัตต์ มันเกินไปนะนี่ เงินไม่หาสตางค์หนึ่งก็ไม่หา ผู้หาเงินจะเป็นจะตาย เราผู้ให้เงินก็จะเป็นจะตายเหมือนกันมันไม่คิด มันมีแต่จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้ พวกนี้ไม่ได้การนะ บ้านตาดเรานี่แหละ เข้าใจเหรอ เอาละพอ มันต้องไว้ลวดลายขู่ไว้ก่อนซิ ไม่ขู่ไม่ได้

เรื่องเงินที่บริจาคเรื่องวิทยุนี้ ยังเอาไว้เป็นกลางๆ เสียก่อนนะ เงินที่เอามาแล้วก็เอาไว้ก่อน ต้องเหตุผลพร้อมแล้วเมื่อไร จะปฏิบัติตามนั้น ถ้างดก็งด ถ้าจะเพิ่มเพื่อให้ตั้งขึ้นได้ก็ตั้ง เราพิจารณาเสียก่อน พวกนี้มันเห็นแก่ได้อย่างเดียว มันไม่ใช่เป็นผู้หาเงิน ผู้หาเงินมันเลยกลายเป็นเราไป และผู้ให้เงินก็เป็นบรรดาศรัทธาทั้งหลายไป ทุกข์อยู่กับผู้ให้เงินผู้หาเงิน ผู้หาเงินคือเรา ผู้ให้เงินคือศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย ผู้ขอไม่หยุดคือพวกบ้านตาดเข้าใจไหม มันขออะไรนักหนาพวกนี้น่ะ มันน่าโมโหนะ

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก