ขอชมบ้านตาด
วันที่ 11 มกราคม 2548 เวลา 8:45 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

ขอชมบ้านตาด

 

         ผู้กำกับ จากนสพ.พิมพ์ไทย ประจำวันนี้ คอลัมน์วิจารณธรรม หัวข้อเรื่องว่า

การเมืองไม่ใช่เรื่องของพระจริงหรือ?

ถึงแม้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในมาตรา 106 จะจัดให้พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับผู้วิกลจริตมีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือจำพวกนักโทษที่ต้องถูกคุมขังอยู่ในคุกในเรือนจำ แต่การเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านๆ มาพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนสูงสุด ก็ล้วนได้รับอานิสงส์จากพระภิกษุหรือนักบวชทุกครั้ง

นักการเมืองหรือพรรคการเมืองไหนก็ตาม ถ้ามีแนวนโยบายขัดต่อหลักธรรม หรือมีแนวโน้มว่าจะไม่เอื้อต่อความสงบสุขต่อการพระศาสนา หรือเคยกระทำย่ำยีต่อพระเจ้าพระสงฆ์มาก่อน นักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ ก็จะไม่ได้รับความนิยม ยังเป็นผลให้คะแนนเสียงต้องตกลงไปเป็นลำดับท้ายๆ

ดังปรากฏให้เห็นมาแล้วมากต่อมาก

ดังนั้น นักการเมืองทั้งหลายขอจงอย่าได้มองข้ามความสำคัญของพระเจ้าพระสงฆ์เป็นอันขาด ต้องขอฝากคำเตือนนี้ไว้ ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นสิทธิของแต่ละคน

ขอยกตัวอย่างกรณีการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ที่เพิ่งจะผ่านไปใหม่ๆ หมาดๆ ใครจะเชื่อบ้างว่าก่อนวันเลือกตั้งเพียงไม่กี่วัน ท่านผู้ว่าฯคนปัจจุบันได้จูงมือศรีภริยาผู้นับถือศาสนาอื่นเข้าไปยังสวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ท่านผู้ว่าฯท่านนี้ได้แสดงตนให้เหล่าสานุศิษย์ของหลวงตาพระมหาบัวให้เห็นว่า

“ตนเองนั้นเป็นพุทธมามกะ ผู้นอบน้อมต่อพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยเฉพาะพระอริยสงฆ์เช่นหลวงตานั้นตนนอบน้อมเป็นที่สุด”

เพียงเท่านั้นเองคะแนนเสียงก็ท่วมท้น

พอได้นั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯเพียงไม่กี่วัน คนใหญ่ในกทม.ท่านหนึ่งก็ก่อเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้น โดยแสดงท่าทีว่าจะโละโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในเขต กทม.ทิ้ง และจะนำโครงการโรงเรียนวิถีธรรมตามความเชื่อในศาสนาของตนเข้ามาแทน แต่ก็ทำได้แต่เพียงการเริ่มต้นเท่านั้น

ผู้ว่าฯคงไม่กล้าหน้าไหว้หลังหลอกกับพระ?

ในการเลือกตั้งใหญ่คราวนี้ก็เถอะ อย่าได้คิดนะว่าพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไร้ความหมาย หรือไม่อยู่ในสายตาของการขอคะแนนเสียง ต้องอย่าลืมว่าพระคุณเจ้าผู้เป็นเจ้าสำนักใหญ่ๆ หลายสำนัก ล้วนแต่มีคะแนนเสียงอยู่แทบตักนับเป็นล้านๆ เสียง

อย่าให้ต้องบอกชื่อในที่นี้เลยว่า คะแนนเสียงของประชาชนที่อยู่แทบตักของพระคุณท่านรูปนั้นๆ ได้แก่หลวงพ่อ หลวงปู่ หลวงตา หลวงลุงหรือหลวงป๋า วัดไหนๆ บ้าง?

ท่านจะรู้กันไหมว่า อันบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของพระคุณเจ้าเหล่านั้น ต่างมอบจิตกายใจแบบถวายชีวิตให้แก่ผู้เป็นหลวงพ่อ หลวงปู่ หลวงตา หลวงลุง หรือหลวงป๋า ของเขาจนหมดจิตหมดใจกันสิ้นแล้ว

สุดแต่พระคุณเจ้าจะสั่งให้ซ้ายหันหรือขวาหัน

ความเชื่อความศรัทธาของคนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนะครับ

หากพระคุณเจ้าผู้ที่ตนนับถือชี้ทางให้เทคะแนนไปให้ใครก็ต้องผู้นั้น

คนที่ห่างวัดห่างวาเท่านั้นที่จะไม่รู้เรื่องนี้

ขอให้ลองสังเกตดูให้ดีๆ เถอะ มีวัดหรือสำนักใดบ้างที่จัดงานใหญ่แต่ละคราว จะมีลูกศิษย์ที่เคารพท่านอย่างสุดจิตสุดใจ ได้พากันแห่เข้าไปร่วมงานนับเป็นเรือนแสนเรือนล้าน?

พระคุณเจ้ารูปนั้นแหละคือสิ่งที่จะชี้วัดได้ว่า การเมืองของไทยจะหันเหไปในทิศใดทางใด และพรรคการเมืองใดที่จะได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด

ทั้งนี้ก็เพราะการเมืองไทยมันมีผลต่อชาติ พระศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

                                                            ณ.หนูแก้ว

ผู้กำกับ มีจดหมายจากผอ.รร.บ้านตาด กราบเรียนหลวงตา เรื่อง ขอถวายรายงานและแนวทางการปฏิบัติของสถานีวิทยุเสียงธรรมบ้านตาด ดังนี้ครับ

ด้วยมีคณะศรัทธาทั้งหลายได้บริจาคปัจจัย เพื่อสร้างสถานีวิทยุเสียงธรรมบ้านตาด ได้รับเมตตาให้ปรับปรุงสถานีวิทยุแห่งใหม่ที่วัดร้างบ้านตาด บัดนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในส่วนที่จะสามารถออกอากาศได้ และพร้อมได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติจากหลวงตา เจตนาที่ก่อตั้งปรับปรุงสถานีวิทยุบ้านตาด เพื่อวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานีวิทยุธรรมะ อันเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดสำหรับประชาชน ให้สมเจตนารมณ์ของคณะศรัทธาผู้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ ดังที่หลวงตากล่าวถึงการสงเคราะห์โลกในด้านวัตถุสิ่งของนั้น ไม่ได้เป็นอันดับหนึ่ง ธรรมะคำสั่งสอนต่างหากเป็นอันดับหนึ่ง

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่หลวงตาได้เมตตาไว้ และตรงตามวัตถุประสงค์ของหลวงตา ที่มุ่งนำธรรมะออกเผยแผ่เป็นธรรมทานให้มากที่สุด จึงมีความเห็นตรงกันว่า ควรจะนำความประสงค์ดังกล่าวสรุปเป็นข้อๆ ขึ้นกราบเรียนหลวงตา เพื่อขอรับเมตตาพิจารณาในความเหมาะสมดังนี้

๑.การที่มีหนังสือกราบเรียนหลวงตาแล้วนั้น คณะศิษย์จะเริ่มดำเนินการให้สถานีวิทยุบ้านตาด เป็นสถานีลูกข่ายในช่วงเวลาที่สถานีวิทยุสวนแสงธรรมได้ออกอากาศ และเพื่อเป็นการนำธรรมะออกกระจายเสียงออกอากาศ ให้เต็มตามเวลาที่เปิดสถานีวิทยุบ้านตาด คณะและเกล้ากระผมเห็นว่า ปรกติที่หลวงตาเทศนาไว้นั้น ได้ถูกบันทึกเทปและเก็บรักษาไว้ที่วัดป่าบ้านตาด มีพระเป็นผู้ดูแลและรักษาทั้งหมด นับเป็นหมื่นชั่วโมง ประกอบกับระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันสามารถทำการส่งสัญญาณข้อมูลการเทศนาธรรมได้ โดยผลิตไว้สำเร็จในคอมพิวเตอร์แล้วนำออกอากาศโดยอัตโนมัติในช่วงเวลากลางคืน เพื่อให้ประชาชนซึ่งมีวิถีชีวิตที่ต่างกัน สามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับตนมากที่สุด ทำให้ประชาชนสามารถเลือกฟังธรรมะได้ทุกเวลา ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว สถานีบ้านตาดยังสามารถทำหน้าที่เป็นสถานีแม่ข่าย ส่งสัญญาณป้อนข้อมูลธรรมะให้แก่สถานีอื่นๆ ได้อีกด้วย สำหรับการพิจารณาเริ่มดำเนินการในครั้งนี้ จะเป็นการเหมาะสมประการใดหรือไม่ สุดแต่หลวงตาจะเมตตาพิจารณาเห็นสมควร

๒.ในส่วนของสถานีวิทยุ ได้มีการหารือกันในส่วนผู้ที่มีการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานีวิทยุดังกล่าวนี้ โดยมี ผอ.รร.บ้านตาด นายก อบต.บ้านตาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะรับอาสาสมัครให้มีการฝึกอบรม ฝึกเวรยาม ให้ความรู้ รักษาความเรียบร้อยและดูแลวัสดุอุปกรณ์ของสถานีวิทยุ โดยได้ประสานไปยังสถานีวิทยุตชด.๒๔ เพื่อขอวิทยากรมาทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของสถานีวิทยุเสียงธรรมบ้านตาด เมื่อหลวงตาพิจารณาอนุญาตแล้ว

นอกเหนือจากที่กราบเรียนมา หากหลวงตาเห็นเป็นประการใดก็จะน้อมรับปฏิบัติตามต่อไป ควรมิควรประการใดสุดแต่หลวงตาจะเมตตา กราบนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูง

                                           นาย..

                                                   ผอ.รร.บ้านตาด

หลวงตา อันนี้เราก็ไม่ค่อยจะทราบทั่วถึงเรื่องการบ้านการเมืองทางโลกทางสงสารนะ ถ้าเป็นเรื่องธรรมเราพอเข้าใจหรือเข้าใจ ผู้กำกับเห็นว่ายังไง

ผู้กำกับ คือช่วงกลางคืนเขาจะจัดเวรยามมาดูแลสถานี และนำธรรมะของหลวงตาออกตลอดเวลา เขาขอเมตตาหลวงตาได้พิจารณา

หลวงตา ที่กล่าวมาทั้งหมดมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรบ้าง

ผู้กำกับ ส่วนดีทางด้านธรรมะคือคนที่เขาทำงานกลางคืนเขาจะได้ฟังธรรมะได้ในช่วงเวลาที่เขามีโอกาส ส่วนเสียไม่มีครับ

หลวงตา เราไม่ค่อยทราบส่วนเสียที่เกี่ยวกับทางโลกทางสงสาร เราไม่ค่อยเข้าใจนัก ถ้าเรื่องธรรมพอเข้าใจหรือเข้าใจ ว่างั้นเลย เมื่อไม่มีอะไรขัดข้องก็ให้เป็นไปตามนั้นแหละ

เราขอชมบ้านตาดนะ ที่ได้ตำหนิบ้านตาดตั้งแต่มาสร้างวัดนี้เป็นเวลา ๕๐ ปีนี้มัง เราเป็นคนบ้านตาด เราเที่ยวทั่วประเทศ ที่ไหนๆ ไปหมดเห็นหมดๆ เก็บเข้าไว้ในลิ้นชักๆ ตลอดมา สำหรับบ้านตาดเราไม่เคยพูดอะไรทั้งนั้น ดูไปหมด ดูบ้านดูเมืองที่ไหนดูไปหมด สำหรับบ้านตาดเราก็ดูมาตลอดตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งมาเป็นพระ เป็นวัดเป็นวา เจ้าอาวาสขึ้นมานี้ก็ดูมาตลอดๆ ทีนี้เหตุที่จะกระตุกกันก็คือว่า อันนี้ก็น่าจะมีวาสนาอยู่บ้านตาดเรานะ แทนที่จะเกิดความขัดข้องหมองใจหรือโกรธแค้นให้หลวงตา กลับเป็นผลดีขึ้นมา

วันนั้นมีเด็ก พ่อแม่ของเด็กบ้านตาดนั่นแหละเอาเด็กมาเลี้ยงไว้ที่บ้านแสงตะวันหรือไง เราผ่านไปผ่านมาก็ได้ดูก็ไม่ได้ว่าอะไร รวมหมดทั้งบ้านก็มาลงอยู่จุดนี้ในวันนั้น ทีนี้เขามาขออาหารไปเลี้ยงเด็กบ้านตาด เราก็เลยไล่เบี้ยเอา นี่เริ่มต้นนะ ว่าเด็กเหล่านี้มันลูกบ้านไหนน่ะ ไล่เข้าไป ก็มีแต่ลูกบ้านตาดทั้งนั้นๆ พ่อแม่มันทำอะไร ลูกแตกออกมาจะให้หลวงตาเป็นผู้รับเลี้ยงหรือ ทีนี้ก็ไล่เบี้ยไปหมด เราเที่ยวทั่วประเทศไทย ไปที่ไหนดูหมดๆ พิจารณาหมด บ้านตาดเราเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่หนึ่งที่เลวกว่าเขา หูหนวกตาบอดไม่ฟังเสียงอะไรเลย คนทั่วประเทศเขาเข้าวัดออกวัด ไม่ว่าวงราชการงานใด นับแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมา เข้านี้ออกนี้ มันไม่ได้ดูไม่ได้ฟัง หูหนวกตาบอดมาตลอดเวลา มิหนำซ้ำยังจะมาขอข้าวไปเลี้ยงลูกของมันอีก เลวไหมบ้านตาดเรา นี่เราอุ่นขึ้นมาพูดมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนพูดวันแรกนะ บ้านตาดเรานี่หนาที่สุด บอกตรงๆ เลย

เราเที่ยวทั่วประเทศไทย เราไม่ลำเอียง วันนี้เป็นวันที่จะนำเรื่องบ้านตาดออกพูด เราเก็บไว้นานสักเท่าไร ไม่เคยได้รู้เรื่องของเราว่าเราได้พิจารณาเรื่องบ้านของเราเป็นยังไงบ้าง ทั้งๆ ที่เราไปเที่ยวทั่วประเทศมาแล้ว บ้านตาดของเราเราไม่เคยนำออกมา วันนี้จึงได้นำออกมา ด้วยเหตุที่เลวร้าย เหตุที่เซ่อซ่า หนาหูหนาตาป่าเถื่อนไปหมด วันนี้ได้ออกมาแสดง มาขอข้าวจากหลวงตาไปให้เด็กกิน เด็กเป็นลูกบ้านตาด พ่อแม่ของเขาก็เป็นคนบ้านตาด จึงได้เห็นชัดเจน นี่เลวไหม ซัดเอาอย่างหนัก พอวันหลังสองวันมาขึ้นทางวิทยุ เรื่องกลับเป็นผลดีขึ้นมา เราจึงได้ชมเชยบ้านตาดเรา ยังมีวาสนาอยู่นะ

แล้วเรื่องเหล่านี้ก็ค่อยขึ้น วิทยุอะไรๆ นี่ ขึ้นจากบ้านตาดเราทั้งนั้นๆ เรียกว่าตื่นเนื้อตื่นตัว ที่แสดงไปเหล่านั้นเราไม่ได้แสดงเพื่อความเสียหาย เพื่อความย่ำยีตีแหลกอะไรแก่บ้านของเรา เราพูดเพื่อเตือนสติให้รู้เรื่องรู้ราว ถ้าพอมีนิสัยปัจจัยอยู่บ้าง นิสัยมนุษย์ นิสัยศีลธรรมมีติดอยู่ในบ้าน ควรจะเอาไปคิดพิจารณากัน แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ วันหลังมาเขาก็ออกทางวิทยุ เอาคำเทศน์ของเรานี้ออกประกาศลั่นไปเลย จากนั้นบ้านตาดเราก็รู้สึกกระเตื้องขึ้นโดยลำดับๆ จนกระทั่งเป็นสถานีฯขึ้นมา เราจึงขอชมเชยบ้านตาด เวลาควรตำหนิเราตำหนิเต็มเหนี่ยว ทีนี้เวลาควรชมเราก็ชม เพราะเราพูดเป็นธรรมทั้งนั้น ควรติ-ติ ควรชม-ชม ระยะนี้เราขอชมทางบ้านตาดทั้งหมดนับแต่อาจารย์ในโรงเรียนมาโดยลำดับลำดา ต่างคนต่างมีแก่จิตแก่ใจวิ่งเต้นขวนขวายช่วยบ้านช่วยเมืองเพื่อความสงบเย็นใจ เพื่อความมีขื่อมีแปของบ้านเมือง เมื่อมีธรรมเข้าครอบแล้วที่ไหนดีไปหมดนั่นแหละ

สถานีของธรรมนี้เป็นสถานีสำคัญมากที่จะให้สติสตัง จากการได้ยินได้ฟังของพี่น้องทั้งหลายไม่ว่าทางใกล้ทางไกล วันนี้เราจึงขออนุโมทนา ขอขอบคุณ ขอชมเชยชาวบ้านตาดของเรา มีผู้อำนวยการทางโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาทั่วถึงกันไว้ ณ ที่นี้ด้วย เอาละพอ

ผู้กำกับ ต่อเลยนะครับ เมื่อสถานีวิทยุบ้านตาดได้เครื่องใหม่ เครื่องเก่าท่านอาจารย์คลาดที่พังงาอยากได้ไปตั้งสถานีวิทยุที่ภาคใต้ครับ

หลวงตา เครื่องใหม่เราได้มาแล้วเหรอ ดีเหรอ

ผู้กำกับ ได้แล้วครับ ดีครับ เครื่องเก่าท่านอาจารย์คลาดท่านว่าอยากให้คนทางใต้ได้ฟังธรรมะของหลวงตา พอทราบว่าเครื่องเก่ายังไม่ได้ให้ใครไปที่ไหน ก็เลยกราบขอเมตตามาครับ

หลวงตา ท่านคลาดก็เป็นลูกศิษย์วัดป่าบ้านตาด จากนี้ไปก็ไปตั้งสำนักอยู่ที่พังงา นี่ท่านขอวิทยุมาเป็นสื่อสารของธรรม เราพิจารณาเห็นสมควรที่จะให้ เพราะทางโน้นอยู่ห่างไกลควรจะให้แหละ เพื่อกระจายธรรมออกไป ให้จิตใจของคนที่ดำปี๋อยู่ทั่วโลกดินแดนได้ขาวกระจ่างออกด้วยอรรถด้วยธรรมบ้าง จะได้พอเห็นเหตุเห็นผล บ้านเมืองเราจะมีความสงบร่มเย็นต่อไป เราพอใจที่จะให้ ให้เลย (สาธุ) ท่านคลาดมาอยู่ที่นี่หลายปี ออกจากนี้ไปก็ไปสร้างวัดอยู่ที่พังงา พระภาคใต้มาอยู่นี้น้อยเมื่อไร ไม่เคยขาดนะ เต็มอยู่นี่ แต่ที่ปรากฏอยู่เวลานี้มีท่านคลาดนั่นละ เวลานี้อยู่นี้ก็เยอะนะภาคใต้ กำลังอบรม อบรมแบบไหนก็ไม่รู้ อบรมธรรมหรืออบรมมูตรคูถก็ไม่รู้แหละ ทางโน้นก็มีท่านคลาดที่พอเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่ทางภาคใต้ เวลานี้อบรมอยู่ในนี้ก็เยอะ ที่ผ่านไปแล้วก็เยอะ เอาละเป็นอันว่าพอใจให้ตามนั้น

เครื่องของเราราคาเท่าไรเครื่องใหม่ (ประมาณ ๑ ล้านครับ) ที่สวนแสงธรรมดูเหมือนราคาพอๆ กัน ทางนู้นสูงกว่าทางนี้หน่อยเหรอ (ครับสูงนิดหน่อยครับ) อันนี้ได้มานี้ อันนี้แยกไปทางพังงาภาคใต้เราเห็นด้วย (โยมถวายทองคำ ๑ บาท เงิน ๕,๐๐๐ บาท) ทองคำนี่ประเภทน้ำไหลซึม ค่อยซึมเข้ามาเรื่อยๆ นี่ดูเหมือน ๕๐ กิโลแล้ว หลังมอบเรียบร้อยแล้วนั้นทีนี้เป็นประเภททองคำน้ำไหลซึม ดูว่าได้ ๕๐ กิโลแล้วนะ เราหวังอันนี้ที่จะหนุนคลังหลวงของเราขึ้น เพื่อลูกเพื่อหลานทั่วประเทศไทยเราได้อุ่นหนาฝาคั่ง มีความอบอุ่นภายในจิตใจ เพราะมีหลักประกันชาติของเรา ทองคำเป็นหลักประกันชาติอันดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราจึงได้เสาะแสวงหาเพื่อลูกเพื่อหลาน ถ้าเราตายไปแล้วมันจะไม่ได้เลยนะ เวลานี้เรายังไม่ตายยังพอจะได้อยู่ จึงออดนั้นอ้อนนี้เรื่อย ให้ได้เพื่อหนุนชาติไทยของเราด้วยทองคำ

         เมื่อสองสามวันนี้ทางภักดีชุมพลสี่แสนกว่า ภักดีชุมพล ชัยภูมิ มีทุกแง่ทุกมุม ส่งเรื่อยตลอดละ หนักจริงๆ นะเราเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาล หนักมากอยู่ ไม่ใช่ธรรมดา เราทนเอาเพราะเห็นแก่คนไข้ คิดดูซิติดหนี้เรายอมติดโรงพยาบาลนะ อย่างอื่นเราไม่ได้ติดนะ สร้างมาเท่าไรๆ ไม่เคยติด โรงพยาบาลนี้ติดได้ จ๊ะเอ๋ซิปุ๊บปั๊บเข้ามาเล็งดูความจำเป็นของสิ่งที่มาขอเป็นยังไงจำเป็นมากน้อยเพียงไร เงินเราก็ไม่พอ มีก็ไม่พอ แล้วความจำเป็นนี้หนักกว่าหนี้กว่าสิน เอ้าติด เอาเลย สั่งมา สั่งมามันก็ติด อย่างนี้เรื่อยๆ ละ ติดหนี้ติดเรื่อยๆ เราสร้างอะไรมานี้ไม่เคยติด เพราะเราคำนวณไว้เรียบร้อยๆ แล้วก็จ่ายตามนั้นๆ ส่วนโรงพยาบาลนี้ถ้าได้รับกันเบื้องต้นก็ไม่เป็นไร ไม่ติดเหมือนกัน แต่ปุ๊บปั๊บเข้ามานี่ซิติดอันแบบปุบปับ ส่วนมากมีแต่ติดแบบปุบปับๆ ทั้งนั้น

         วันนี้ไม่ได้พูดธรรมะอะไรมากมายนักละ เพราะพูดเกี่ยวกับเรื่องวิทยุเรื่องอะไรๆ กว้างขวางมากมาย การบ้านการเมืองการอะไรๆ ที่เราช่วยอยู่ทุกวันนี้เราไม่ได้เป็นแบบที่เขาสกปรกพูดนะ บางรายเขาว่าเราไปเล่นการบ้านการเมือง พวกสกปรก น้ำเราที่ไปชะความสกปรกของการบ้านการเมืองนั้นเป็นน้ำแห่งธรรม เราชำระสะสางให้เรียบร้อยๆ ไม่ผิดถ้าลงชี้ลงตรงไหนธรรมสะอาดไปเลย ไอ้สกปรกมันไม่ยอมรับ มันก็มีแต่มูตรแต่คูถเต็มตัว เราไม่มีคำว่าการบ้านการเมืองแบบโลกสกปรกพูดกัน เรามีแต่ธรรมสะอาดล้วนๆ ชะล้างตรงไหนสะอาดทั้งนั้นๆ ก่อนที่จะนำธรรมะนี้ไปชะล้างเราก็ชะล้างหัวใจของเราสะอาดสุดยอดแล้ว นำธรรมที่สะอาดสุดยอดไปชะล้างของสกปรกเต็มที่ทำไมจะไม่สะอาด ถ้ามันไม่หนาจนเกินไปมนุษย์เรา ใช่ไหม เอาละไปละ

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก