เริ่มขึ้นขั้นเด็ด
วันที่ 30 เมษายน 2544 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๔

เริ่มขึ้นขั้นเด็ด

ผ้าป่าที่จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ ทองคำได้ ๕๓ บาท ๖๘ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๑๘๖ ดอลล์ เงินสดได้ ๑,๒๓๖,๙๔๙ บาท ทองคำที่ต้องการมอบเข้าคลังหลวงนั้นกำหนดไว้แล้ว ๔ พันกิโล มอบเข้าคลังหลวงไว้แล้ว ๒,๐๖๒ กิโลครึ่ง ทองคำที่ได้หลังจากการฝากและมอบไว้นั้นเวลานี้ได้ ๓๙๘ กิโล ๒ บาท ๖๖ สตางค์ ทองคำจำนวนนี้ยังไม่ได้หลอม พร้อมที่จะหลอมอยู่เวลานี้ ยังไม่ถึง ๒ กิโลก็จะครบ ๔๐๐ กิโล ถ้าธรรมดาแล้วก็ยังไม่หลอม ๔๐๐ กิโลเท่านั้นยังไม่หลอม ต้องเพิ่มขึ้นอีก คือเราเผื่อไว้เวลาหลอมแล้วต้องไม่ขาด ๔๐๐ กิโล

รวมทองคำทั้งหมดเวลานี้ทั้งหลอมและยังไม่หลอม ทั้งมอบและยังไม่มอบรวมแล้วเป็นทองคำ ๒,๔๖๐ กิโลครึ่ง ยังขาดอยู่ ๑,๕๓๙ กิโลครึ่งถึงจะครบ ๔ พันกิโล ระวังให้ดีนะขาดสตางค์เดียวคอชาติไทยขาดหมดเลย นับแต่คอหลวงตาบัวไปไม่มีเหลือ ผลที่สุดไอ้กี้ไอ้หยองเหล่านี้คอขาดทั้งนั้น เป็ดไก่หมูหมาอะไรคอขาดหมดนะ ถ้าลงทองคำได้ขาด ๔ พันกิโลไปหนึ่งสตางค์ จับให้เด็ดนะจุดนี้ อะไร ๆ เราหามาแทบเป็นแทบตาย บทเวลาจะมาประหารเรา ทองคำนี้ขาดหนึ่งสตางค์จะครบ ๔ พันกิโล ขาดสตางค์เดียวเท่านั้นคอขาดหมดเลยเมืองไทยเรา ต้องจำให้ดีนะคำนี้ เด็ดอยู่ตรงนี้นะ จุดเด็ดมาอยู่จุดนี้จุดเดียว

พี่น้องชาวไทยเราให้ทราบทั่วหน้ากัน เอาจริงเอาจังนะ ศาสนานำขึ้นไม่ได้แล้วอย่าหวังว่างั้นเลย ฟังคำนี้อีกนะ ต้องฟังเสียงศาสนาเสียงธรรม ธรรมพระพุทธเจ้านี้เลิศเลอมาตั้งกัปตั้งกัลป์ รื้อขนสัตวโลกขึ้นจากหล่มลึกนี้ทุกพระองค์ ไม่มีรายใดที่พระองค์จะสอนให้ลงจมในนรกไม่มีนะ แต่เรื่องของกิเลสนี้กดตลอดเวลา เวลานี้พวกเราเฉพาะอย่างยิ่งชาติไทยทั้งชาตินี้ถูกกิเลสกดลงตลอดเวลา กำลังจะล่มจะจม เอาศาสนามารื้อมาฟื้นขึ้นเวลานี้ จำให้ดี จึงต้องเด็ด เพราะกิเลสมันกดมันถ่วงตลอดเวลา ถึงระยะที่มันเด็ดไม่ต้องบอก มันเด็ดเองนะกิเลส ธรรมนี้จะเด็ดได้เป็นบางกาลเวลา และกำลังของธรรมพอก็เด็ดเช่นเดียวกัน

เวลานี้ชาติไทยของเรากำลังจะเริ่มขึ้นขั้นเด็ดนะ เด็ดขาดต่อชาติไทยของเรา เพื่อจะยกชาติไทยเราขึ้น ด้วยอำนาจของศาสนธรรมของพระพุทธเจ้า ตรงนี้ตรงสำคัญ ต้องเด็ด เราประกาศด้วยการประสานกับทางชาติทางศาสนาตลอดเวลา เราเป็นผู้ดูทั้งสองด้านเลยนะ ทางบ้านเมืองเขาก็เต็มเหนี่ยวของเขาเวลานี้ รู้สึกว่าอบอุ่น แล้วดูทางบ้านเมืองของเราออกอุบายวิธีการใด ๆ มาเราพิจารณาทุกด้านทุกทาง เรื่องนั้นกับเรื่องของเรานี้จะประสานกันตลอดเวลา ไม่ว่าแจ้งว่าลับไม่ว่าที่ไหน มันจะสอดกันอยู่ตลอดเวลา เพื่อความรับผิดชอบในชาติไทยของเรานั่นแหละไม่ใช่เพื่ออะไรนะ

นี้ก็รู้สึกว่าความเคลื่อนไหวของรัฐบาลเรารู้สึกว่าเป็นที่อบอุ่นไปตลอดเท่าที่ฟังมานี้นะ ทางโน้นเคลื่อนไหวยังไง ๆ เพื่อชาติบ้านเมือง ทางนี้ติดตามดู ถ้าสมมุติว่ามีบกพร่องส่วนไหนและเป็นข้าศึกต่อชาติบ้านเมืองส่วนใด เฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นข้าศึกของธรรมนั้นละก่อนอื่น แล้วจะเตือนทันที ๆ อันไหนที่ก้าวเดินก็นิ่งไปธรรมดา เรียกว่าสอดส่องดูแล วิ่งรอบอยู่นี้ตลอด ส่วนมากไม่ออกข้างหน้า ออกอยู่ทางด้านหลัง ๆ ถ้ามีเหตุการณ์ปุ๊บออกข้างหน้าเลย ยกธงแดงขึ้นทันทีเลย คอขาดขาดไปเลยพุ่งเลยเทียว เข้าใจไหมพี่น้องชาวไทยเรา ต้องเอาให้จริงให้จังนะ

ศาสนาเด็ดมาตลอด พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ ยิ่งเป็นทัสสนานุตตริยะอันสูงสุดของพวกเราที่ได้รู้ได้เห็นเรื่องราวของพระองค์มา เด็ดไหมพระพุทธเจ้าสลบ ๓ หนฟังซิน่ะ ถ้าไม่ฟื้นตายเลย คำว่าพระองค์จะถอยไม่มี จนได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะความเด็ด อันนี้เราจะรื้อฟื้นชาติไทยของเราต้องรื้อฟื้นด้วยความเด็ดในทางดีทางชอบ คือทางอรรถทางธรรมนั่นละ ให้พากันตั้งอกตั้งใจทุกคน อย่าเห็นว่าชาติไทยเป็นของคนใดคนหนึ่ง เป็นของทุกคน แม้ที่สุดไอ้ปุ๊กกี้อยู่ในกรงเวลานี้ยังไม่เปิดมันก็เป็นหมาไทย เฉพาะอย่างยิ่งเป็นเสี่ยวของพระวัดป่าบ้านตาดทั้งหมดวัดนั่นแหละ ไอ้ปุ๊กกี้ ไอ้หมี ไอ้หยอง ตัวเสี่ยวใหญ่เสี่ยวพระ พันกับพระไปตลอดเวลา มันเป็นเสี่ยวพระ พระก็เป็นคนไทย มันก็เป็นหมาไทยด้วย

นั่นเห็นไหมล่ะ ต้องเด็ดไปถึงนั้นซิ ตะกี้นี้ได้ยินไหม ใครไปเดินเพ่นพ่านผ่านกรงมัน มันเห่าว้อก ๆ อย่ายุ่ง พวกเรายังไม่รู้เรื่อง เพ่นพ่าน ๆ เข้าไปหากรงมัน มันก็เห่าว้อกขึ้นมาเลยตะกี้นี้ เราฟังอยู่นี่ เห่าว้อก ๆ ขึ้นมา ใครนาไปยุ่งไอ้หยอง ไอ้กี้เรานา เขาอยู่ด้วยความสงบ ส่วนภาวนาหรือไม่ภาวนานั้น คนทั้งในครัวทั้งพระวัดนี้ ไม่สนใจเรื่องภาวนามีแต่เสื่อแต่หมอน มันจะนอนมีหมอนหรือไม่มีก็ตามมันนอนได้สบาย ใครอย่าไปยุ่งมัน มันกำลังสงบ มันสงบด้วยการนอน มันไม่ได้สงบด้วยจิตที่วุ่นวายส่ายแส่เข้ามาสงบตัวด้วยการภาวนานะ มันสงบในกรงด้วยการนอนของมัน เพราะฉะนั้นมันถึงเห่าว้อก อย่ายุ่ง กำลังทำความสงบ เข้าใจหรือเปล่า

ธรรมะนี้มีแง่ต่าง ๆ คำพูดเหล่านี้เป็นเรื่องของแง่ของธรรมะทั้งนั้น เราไม่ได้เอาเรื่องโลก ๆ สงสารสกปรกโสมมเข้ามาแทรกธรรมนะ ถึงจะเป็นกิริยาท่าทางที่เป็นความหยาบโลน ก็คือกิเลสมันวางรากฐานไว้ เรารื้อเราฟื้นความสกปรกของกิเลสขึ้นมาชะล้างเข้าใจไหม ที่กล่าวเหล่านี้เป็นเรื่องความชะล้างด้วยอรรถธรรมอันสะอาดต่อกิเลสนั่นเองไม่ใช่อะไรนะ ที่พูดเหล่านี้น่ะ เพื่อให้เป็นคติแก่พี่น้องชาวไทย พูดถึงเรื่องความเด็ด เด็ด เด็ดในทางธรรมนี้เด็ดเถอะ พระพุทธเจ้าพาเด็ดมาแล้ว เอาจนกระทั่งตายก็ไม่ถอยพระพุทธเจ้าน่ะ

นี่ชาติไทยของเราเป็นยังไง ค่อนข้างจะล่มจมไปแล้วเห็นกันอยู่ทั้งประเทศไทย ก็มีแต่สมัยปัจจุบันนี้ที่เดือดร้อนมากที่สุด ถึงขนาดว่าเมืองไทยจะล่มจะจมกัน จนกระทั่งกระเทือนถึงศาสนา ต้องได้ออกมาช่วยกันเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทั้งพระทั้งโยมทั้งฆราวาสเป็นจิตใจของศีลของธรรมทั้งนั้น พุ่งกันเพื่อความสุขความเจริญแน่นหนามั่นคงต่อชาติไทยเรา เพราะฉะนั้นจงอย่าให้อ่อนข้อนะ ต้องเข้มแข็งตลอด เวลานี้กำลังตีตะล่อมเข้า แล้วพี่น้องชาวไทยเราก็เริ่มละ เริ่มงานของเราอีก เราจะสั่งสมสมบัติเงินทองข้าวของเข้าสู่ชาติไทยของเราให้สง่างาม

ขอให้คลังหลวงของชาติไทยเราสง่างามเถอะ เรานอนอยู่ร่มไม้เรานอนได้ทั้งนั้นสบายหมด สิ่งที่ครอบเราให้สงบร่มเย็นตายใจมีอยู่ข้างบนคือคลังหลวงของเรา เป็นที่ครอบเอาไว้ให้เราแล้วความร่มเย็นเป็นสุข ถ้าอันนี้ขาดไปเสียเท่านั้นใครจะนอนที่ไหนก็นอนเถอะน่ะ คอยลมหายใจฝอด ๆ จนถึงวันจมเท่านั้นเอง เวลานี้เป็นเวลาตะล่อมแล้ว เรื่องการเงินการทองก็ได้เปิดธนาคารไว้แล้วสำหรับพี่น้องชาวไทยเรา คือเงินสดนี้เราก็เคยประกาศไว้แล้ว ต้นจริง ๆ เราประกาศเปิดออกเลยเทียว คือทองคำกับดอลลาร์นี้เราจะเข้าคลังหลวงโดยถ่ายเดียว ฟังแต่ถ่ายเดียว ไม่แยกไปไหนเลย ส่วนเงินสดนี้เราไม่เข้าเราบอกอย่างนี้เลย เราจะออกช่วยชาติไทยเราทั้งประเทศเลย ออกไปหมดทุกแห่งทุกหน ไม่ว่าภาคใดแห่งหนตำบลใด จำเป็นที่ไหนเราช่วยทั้งนั้นในจำนวนเงินสดนี้ เพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเราไม่เข้าคลังหลวง

แต่ครั้นแล้วความห่วงคลังหลวงของเรามันก็เต็มหัวใจ ทั้ง ๆ ที่ปากพูด หัวใจมันก็ฝังอยู่ลึก ๆ เป็นห่วงคลังหลวง ด้วยเหตุนี้เองจึงได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบ เงินเราเวลานี้คลังหลวงที่ประกาศมาแล้วนั้น เราก็ไม่ได้ดูบัญชีบ่อย เราประกาศแต่ดั้งเดิม เพราะถอนก็เราเป็นคนถอนนี่นะ เราไม่ถอนใครจะถอน เราก็เอาบัญชีเดิมออกมาพูดตลอด เวลานี้เงินเราก็ได้ถึง ๘๕๐ กว่าล้านแล้ว ทั้ง ๆ ที่บอกว่าจะออกช่วยชาติบ้านเมืองไม่เข้าสู่คลังหลวง กลับเป็น ๘๐๖ ล้านนี้จะเข้าสู่คลังหลวงทั้งนั้น คือจะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมด ส่วน ๕๐ ล้านนั้นก็แยกไปตามที่เราเคยแยกไป ทีนี้ต่อไปนี้ที่ได้ทั้งเงินสดเงินอะไรนี้เป็นของสำคัญ นี่เราพูดถึงเรื่องเงินสดนะ เงินสดเหล่านี้เราก็พูดไว้อย่างนั้นแหละ พูดว่าจะออกช่วยชาติบ้านเมือง แต่หัวใจของเรายังฝังอยู่ในทองคำตลอด ถ้าควรตีกลับมาหาทองคำได้เมื่อไรเราจะแยกทันที ๆ โดยความคิดของเราเองที่มีความรับผิดชอบต่อชาติ

เราอยากพูดเต็มหัวใจนะว่า ชาติไทยทั้งชาติ สมบัติของชาติไทยทั้งชาติที่จะมุ่งต่อความฟื้นฟูแห่งชาติไทยของเรา ประหนึ่งว่ามาอยู่กับเราคนเดียวเป็นผู้ถืออำนาจ ถือความรับผิดชอบทุกอย่าง เพราะฉะนั้นสมบัติเหล่านี้จึงมาอยู่ในความรักความสงวนของเรา ใครมาแตะไม่ได้ว่างั้นเลย เป็นอย่างนั้นนะพี่น้องทั้งหลายทราบเอานะ เรารับผิดชอบในพี่น้องชาวไทยเราขนาดที่ว่า สมบัติที่มอบมาทั้งหมด พี่น้องทั้งหลายเป็นผู้เอามาเองให้เอง กลับมาเป็นสมบัติของเราเป็นผู้ถืออำนาจยึดอำนาจแต่ผู้เดียว เพื่อชาติไทยของเรา เข้าใจไหม ที่อื่นที่ใดเราไม่แน่ใจ สำหรับเราเองเราตายไปเลยด้วยความบริสุทธิ์ใจของเรา ไม่มีเงื่อนใดเลยละ

เราพูดจริง ๆ จิตของเราที่เป็นมลทินต่อสมบัติพี่น้องทั้งหลายบริจาคมานี้จำนวนมากนะ แม้สตางค์หนึ่งเราไม่มี จะจ่ายมากจ่ายน้อยเราพิจารณาเรียบร้อยแล้วสั่งจ่าย ๆ ตามนั้น แล้วหายไปเลย ๆ ด้วยความเป็นมงคลไม่มีคำว่ามลทิน เราจึงแน่ใจทุกอย่างต่อการช่วยชาติคราวนี้ เพราะเป็นการช่วยสุดท้ายของเรา ตายนี้เราจะไม่กลับมาเกิดอีกเราก็บอกมากี่ปีแล้ว ตั้งแต่พูดมานี้ พูดหลอกเล่นได้เหรอ เราปฏิบัติมาเกือบเป็นเกือบตายก็ได้เคยพูดให้ฟังแล้ว แล้วจะเอาคำพูดมาโกหกพี่น้องชาวไทยได้ลงคอเหรอ คอขาดพูดไม่ได้เลย เราจะเอาแต่ความสัตย์ความจริงต่อพี่น้องชาวไทยเท่านั้นพูดสู่กันฟัง

นี่เราก็มุ่งอย่างขนาดนั้นละนะ เจ้าของดีดดิ้น ไปที่ไหน ๆ มาว่างเมื่อไร ก็เพื่อชาติไทย ๆ ตัวเราเองเราอยู่ที่ไหนเราได้สบาย ๆ ยากอะไรขัดข้องอะไร ก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันกวนยิบแย็บ ๆ อยู่ของมัน ตามเรื่องของมัน ความทุกข์ ความสุข ความอะไร เจ็บท้องปวดศีรษะมันก็เป็นของมันแย็บ ๆ มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็น เราเป็นเพียงรับทราบ ๆ เราก็ไม่เข้าไปซึมซาบ มันก็ไม่มาซึมซาบเรา ต่างอันต่างรับผิดชอบกันอยู่เพียงเท่านี้ โลกธาตุนี่กว้างแสนกว้างมันก็มาสัมผัสสัมพันธ์อยู่ในขันธ์ ๕ เท่านั้นเอง กับจิตนะ

ขันธ์ ๕ ก็คือกายของเรา นี่ก็คือร่างกาย หนักหน่วงถ่วงตัวเองก็คือร่างกาย ทุกขเวทนา สุขเวทนา เกิดขึ้นบ้างก็เกิดขึ้นนี้ สัญญา สังขาร วิญญาณ นี่เรียกขันธ์ ๕ มันก็ดีดสัมผัสสัมพันธ์อยู่ในวงขันธ์ ๕ นี้ ขันธ์ ๕ กับใจ ใจเป็นผู้รับผิดชอบก็รับทราบกันเพียงเท่านี้ว่างั้นเลย นอกนั้นไม่มี มีเพียงเท่านี้ แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มากวนใจได้ ไม่มีสิ่งใดจะมากวนใจได้ เพียงรับผิดชอบเท่านั้น พอหมดสภาพแล้วเหรอ หมดสภาพทิ้งปั๊วะเดียวดีดผึงเลย เท่านั้นเอง พูดให้เต็มเต็มหน่วยมันประจักษ์อยู่ในหัวใจ

ธรรมะพระพุทธเจ้า สนฺทิฏฺฐิโก ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้เองเห็นเอง จะรู้ไปที่ไหนไม่ใช่ผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเอง องค์ไหนพระสาวกไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่ารู้แล้ว ได้ถามพระพุทธเจ้าเคยมีที่ไหน ไม่เคยมี นี่ก็เหมือนกันพูดได้อย่างอาจหาญ พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน หัวใจดวงเดียวนี้กระเทือนไปพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระสาวกทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ รวมอยู่ในหัวใจดวงที่บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวนี้อันเดียวกันหมดเลย แล้วถามหาพระพุทธเจ้าทำไม พากันจำให้ดีนะ

เราพยายามเต็มกำลังความสามารถแล้วกับพี่น้องชาวไทย พูดถึงเรื่องการโอนเงินเราก็เปิดบัญชีไว้แล้ว ท่านผู้ใดมีศรัทธามากน้อยก็โอนเข้ามาทางนั้น ๆ ก็จะเข้าในจุดนี้ไม่ไปไหนแหละ ธนาคาร เข้าจุดเดียว ๆ เท่านั้น ธนาคารก็มีถึง ๔-๕ ธนาคาร ใครจะเข้าตรงไหนก็เข้าได้ตามมากตามน้อยตามกำลังศรัทธาของตน ส่วนทองคำ ดอลลาร์ ก็มาอย่างนี้ ส่วนมากไม่ได้ว่าโอน โอนก็มีเงินสดสำหรับโอนที่เด่นชัด นอกนั้นไม่ว่าโอน เหมือนหนึ่งว่าตรงเข้ามาเลย เราก็เข้าเลย ๆ เข้าธนาคาร ออกจากธนาคารก็เข้าอย่างที่ว่านี้

คราวที่แล้วก็ได้เงินดอลลาร์ไป ๑ ล้านดอลล์ที่พร้อมกับการมอบทองคำคราวนี้ ยังเหลืออยู่ประมาณสักแสนกว่าละมั้ง ทางฝ่ายโน้น ๗ หมื่น ทางนี้ ๗ หมื่นก็ประมาณแสนกว่าที่เหลืออยู่กับธนาคารนะ กำลังเข้าเวลานี้ ทางโน้นก็เข้า ทางนี้ก็เข้า เราไปทางไหนก็เข้าทางนั้น คือเราเป็นหัวหน้า ไปทางไหนก็มาตามหัวหน้า ๆ นี่ก็จะเข้าเรื่อย แล้วผู้ที่โอนก็โอนได้ตามสะดวกสบายเหมือนดังเดิม ต่อไปนี้จะพาพี่น้องทั้งหลายอุ้มชาติบ้านเมืองขึ้นให้เด่นขึ้นเรื่อย ๆ อ่อนไม่ได้นะ คราวนี้ต้องเป็นคราวที่เด่น เพราะธาตุขันธ์ของหลวงตาอ่อนลงมากแล้วนะ แต่จิตใจเราเมตตาไม่มีคำว่าอ่อน เพราะไม่มีวัย จิตใจกับธรรมไม่มีวัย ส่วนร่างกายมีวัย อุตส่าห์ตะเกียกตะกายไปอย่างนั้นละ

อย่างไปเทศน์ที่สนามหลวงนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าจะหลุดจะขาดไปที่ตรงไหน ตั้งใจสงเคราะห์โลกเต็มกำลังความสามารถ คิดดูซิเราเทศน์ที่ไหนไม่ค่อยถึงชั่วโมง แต่ก่อนชั่วโมงกว่านิดหน่อย ๆ ลดลงมาถึงชั่วโมง ลดลงมาไม่ถึงชั่วโมง ไม่ถึงชั่วโมงมาเรื่อย ๆ แต่เวลาเทศน์สนามหลวงยังอุตส่าห์พยายามเพื่อช่วยพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศว่างั้นละ เพราะถ่ายสดนี่ เราอุตส่าห์พยายามขึ้นเทศน์ ก็ได้ถึงชั่วโมง ๒๓ นาที นั่นเห็นไหมล่ะ นับว่าได้มากที่สุด การเทศนาว่าการก็ได้รั้งเอาไว้ ๆ พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเสีย ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นละ

รั้งเอาไว้คืออะไร ถ้าแรงเกินไปตามอำนาจของธรรมแล้วจะกระทบกระเทือนร่างกาย ร่างกายเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ เมื่อเข้ามากระทบแล้วโรคอยู่ในร่างกายคือโรคหัวใจเป็นสำคัญมากมันจะกระดุกกระดิกขึ้นมา พอมันเริ่มขึ้นมาเราต้องเริ่มเหยียบเบรก ๆ เทศนาว่าการไปไม่ได้ ๆ เดี๋ยวก็หยุด ปิดเครื่องเลย จึงต้องได้พยายามเทศน์ไปเรื่อย ๆ ธรรมดาไม่ให้ผาดโผนมากนัก ไม่ให้ดุเดือดมากนัก ถ้าดุเดือดหรือผาดโผนนี้ก็หมายความว่าธรรมะออกแรง ธรรมะออกแรงเครื่องมือต้องแรง เช่น ลมต้องใช้ ร่างกายทุกส่วนต้องใช้รุนแรงแล้วก็สะท้อนกลับเข้ามาหานี้ ผลเสียก็คือไม่ได้ประโยชน์อะไร แล้วก็หยุดเทศน์เสีย จึงต้องพยายามประคับประคองกันไป ได้ชั่วโมง ๒๓ นาทีนับว่าได้มากที่สุดแล้วเทศน์คราวนี้ ต่อไปน่ากลัว ฟังแต่ว่าน่ากลัวเถอะ มันอ่อนลง ๆ นี้พยายามถูไถนะ

ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจ ให้ต่างคนต่างเสียสละทุกคน ๆ สมบัติของเรามีมากน้อยคราวนี้จะอุ้มชาติไทยของเราขึ้นสง่างามคราวนี้ละ จากความรักชาติและความเสียสละของพี่น้องชาวไทยด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงกันนะ เอาละเพียงเท่านี้

(ทอง ๒ บาทค่ะ) ทอง ๒ บาทเหรอ ได้สองบาทสามบาทเรื่อย เหมือนหนองกะปาด สองบาทสามบาทมันมีนิทาน หมู่เจ้าพากันได้ยินไหมนิทานสองบาทสามบาท เราไม่เคยพูดนะเพราะเป็นนิทานที่เรารักสงวนมาก อีตาคนหนึ่งแกไปเที่ยวมากลางคืน เขาเรียกว่าไปเที่ยวสาวธรรมดา ประเพณีชายหนุ่มหญิงสาวไปเที่ยวมา ไปเที่ยวมาแกปวดเยี่ยวซิ พอปวดเยี่ยวแกไม่ได้มองใครนั่งลงปุ๊บก็เยี่ยวจ้อก ๆ ทีนี้แมวมันอยู่ข้าง ๆ ล่ะซี มันไม่ได้เห็นแมว มันโดดเข้ามางับไอ้นั่น งับไอ้ขี้ดื้อ พองับปุ๊บแกก็กดลงไปตรงหัวแมว อ้าว แมวมายังไง ก็ตบลงไปบนหัวแมวเบา ๆ ตบเท่าไรมันยิ่งงับเข้า ตบเท่าไรมันยิ่งงับแรงเข้า มันจะตายจริง ๆ คอไอ้ขี้ดื้อมันจะขาด แกก็ตบแรง ๆ แมวก็โดดเลย คนก็เปิดขึ้นไปนับอยู่ในห้อง หนึ่งบาดสองบาดสามบาด คือบาดแผล มันไม่ได้นับบาทนับสลึงเหมือนทองคำเรานะ ขึ้นไปก็ไปนับรอยบาดแผลที่แมวงับเอา หนึ่งบาดสองบาดสามบาด คนอยู่ในห้องก็ว่า มึงนับอะไร มึงไปได้เงินมาจากไหน มึงอย่ายุ่ง ปิดประตูปึ๊บเลย เท่านั้นพอ นิทานจบแค่นั้น ไม่พูดมากกว่านั้น ไอ้นั้นมันก็หนีไป ไอ้นี่ก็หายามาใส่แผล

เออ คนที่อยู่ในครัวนั่นมันแน่นเกินไปแล้ว เราเที่ยวดูเมื่อวานนี้ โห จนกระทั่งถึงจะหาที่พักที่อยู่ที่หลับที่นอนไม่ได้ มันแน่นเกินไปแล้ว ให้รู้จักประมาณนะ อยู่ด้วยกันให้เห็นใจของกันและกันนะ อย่ากีดอย่าขวางอย่าอวดอำนาจบาทฤทธิ์อะไรอย่างนี้นะ อยู่ด้วยกันให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดูหัวใจตัวเอง มันคิดไม่เป็นมงคลแก่ผู้อื่น แล้วก็ไม่เป็นมงคลแก่ตัวเองเป็นอันดับแรกนะ ให้ระมัดระวัง อยู่ด้วยกันต้องระมัดระวังรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันไม่งั้นใช้ไม่ได้นะ ทางพระเราไม่ค่อยมีอะไรละ พระถ้าเป็นเรื่องเป็นใหญ่ไม่เหมือนโยมนะ ไม่เหมือนผู้หญิง ผู้หญิงยิบ ๆ แย็บ ๆ ทั้งหยิกทั้งข่วน ถ้าเป็นพระแล้วถ้าเป็นดาบฟาดคอขาดไปเลย

เราเป็นผู้ปกครองอยู่ทั้งสองด้านนี้หนักเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นจึงได้ด้อมเข้าไปเรื่อยดูเหตุดูการณ์ ครั้นเข้าไปแล้วคนนั้นมายุ่งคนนี้มายุ่ง โมโหนะ ก็เราไม่ได้ไปดูคนนี่ ดูเหตุการณ์ต่าง ๆ ทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นอย่างนั้นต่างหาก มานี้ยุ่งเข้ามานะ เอาละให้พร

(มีผู้ถามเรื่องการจุดไฟเดินจงกรมตอนกลางคืน) การจุดไฟไม่จุดไฟนั่นมันอัธยาศัยของคน จุดไฟเดินจงกรมนะ ตามอัธยาศัย อยากจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้ สำหรับเราเป็นนิสัยอย่างนี้ ไม่จุดละ เราบอกตรง ๆ เลย หลักใหญ่มีแต่เดินจงกรม บุกเลย ไม่ว่าจะเดือนมืดเดือนแจ้งไม่เคยสนใจกับการจุดไฟ เดินมืด ๆ มันถนัด สำหรับเราเองมันถนัดเดินจงกรมมืด ๆ เงียบ ๆ เป็นนิสัย อันนี้มันก็เป็นนิสัย เราถนัดใจเราจะจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้ไม่เห็นยากอะไร เราแก้กิเลสเอาสติปัญญาแก้กิเลส ไม่ได้เอาไฟมาแก้นะ ไฟนั้นดูข้างนอกพอเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น สัตว์ร้ายสัตว์อะไรเท่านั้นเอง นอกนั้นไม่เห็นมี จุดก็ได้ไม่จุดก็ได้ เป็นความเคยชินของนิสัย เอาละเท่านั้นพอ

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร

www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก