มหาภัย นอนใจไม่ได้
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:10 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๘

มหาภัย นอนใจไม่ได้

 

ก่อนจังหัน

พระให้ตั้งใจปฏิบัติภาวนานะ อย่าอ่อนข้อเรื่องภาวนา พุทธศาสนานี้คือเรื่องภาวนาเป็นจุดศูนย์กลางอันใหญ่หลวงมากทีเดียว ถ้าสติได้จ่อเข้าไปในจิตแล้วจะรู้เรื่องรู้ราวแปลกๆ ต่างๆ ความผิดถูกชั่วดี บวกลบคูณหารไปในตัวๆ ของสติปัญญานั้นแหละ ถ้าไม่มีสติปัญญาแล้วเลอะๆ เทอะๆ ไปหมดนะ ไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าพระเรา เหมือนกันหมด เพราะธรรมนี่เป็นธรรมสอนโลก ควรแก่โลกทั้งนั้น ให้นำไปปฏิบัติ

การทำกิจการต่างๆ เช่น พาญาติโยมเขารดน้ำอะไรๆ ให้ทำแต่พอเหมาะพอดี..พระ เลยเขตเลยแดนเลยประมาณไม่ได้นะ ทำอะไรมักจะเลยเถิดๆ เราดูอยู่ตลอดนี่ ไปที่ไหนซอกแซกไปดูเรื่องเหล่านี้แหละ เรื่องกิเลสกับพระ ไม่ได้ดูอื่นนะ ถืองานเหล่านั้นมาพอเป็นเครื่องวัดตวงกันกับกิเลสกับธรรมฟัดกันบนหัวใจ รู้จักประมาณหรือเปล่า รู้จักความพอดิบพอดีหรือไม่ ตรงนี้นะ ไม่ได้เอาสิ่งภายนอกเป็นสำคัญ หัวใจเป็นสำคัญมากนะ ทำอะไรมักจะเลอะเทอะๆ เราดูตลอดนะอย่าว่าเราไม่ดู

กลางค่ำกลางคืนไป ซอกแซกซิกแซ็กไปหมด เห็นไหมล่ะหัวหน้ามันของเล่นเหรอ แบก เหมือนภูเขาทั้งลูกอยู่ในความรับผิดชอบเราหมด ได้ซอกแซกซิกแซ็กดูนั้นดูนี้ดูละเอียด ถ้าเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วก็เงียบๆ เหมือนไม่ได้ดูนะ แต่ถ้าลงมีเหตุดูซิตรงนั้นน่ะ ดีไม่ดีควรออกจากวัด ขับออกทันทีเลย มาทำเล่นๆ ได้เหรอ พระพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของชาวพุทธ ชาวพุทธเป็นเหมือนเด็ก มาเป็นเครื่องเล่นของเด็กได้เหรอ ศาสนาพุทธเรานี้เลิศเลอสุดยอดแล้ว หาที่คัดที่ค้านไม่ได้เลย เราคุ้ยเขี่ยขุดค้นเต็มกำลังความสามารถของเรา ที่นำมาสอนโลกเวลานี้ออกมาจากพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นแหละ เพราะฉะนั้นเวลานำมาประดับประดาจิตใจ อย่าให้กิเลสเข้าไปเหยียบย่ำทำลายธรรมที่มาประดับจิตใจนะจะเสียหมด ให้รู้จักประมาณทุกอย่างๆ

สติปัญญาใช้ตลอดนะ อันนี้ไม่มีครึไม่มีล้าสมัย สวยงามหมด ไม่ว่ากิจนอกการใน งานหยาบงานละเอียด สติปัญญามีอยู่ที่ไหนจะสวยงามน่าดูๆ  อย่าทำแบบเลอะๆ เทอะๆ เราเป็นลูกชาวพุทธ ขอให้มีเครื่องหมายของชาวพุทธติดตัวบ้าง ในพระก็ให้งามแบบพระ ฆราวาสก็ให้งามแบบฆราวาส อย่าให้เลอะๆ เทอะๆ เป็นส้วมเป็นถานไปทั้งฆราวาสและพระสงฆ์ทั้งหลาย ใช้ไม่ได้นะ ธรรมเป็นเครื่องประดับให้สวยงามให้มีค่ามีราคาทุกตัวคนที่นำไปปฏิบัติ

อย่าสักแต่ว่าทำ อยู่ไปกินไปวันหนึ่งๆ มีความหมายอะไรประสาลมหายใจ บอกกันว่าให้มีอายุยืนร้อยปีพันปีขี้หมาอะไร อยู่แบบสุนัข ไม่มีความหมายในตัวเองเลย ให้มีความหมายอยู่ในตัว ลมหายใจปอดไหนเป็นประโยชน์ทั้งนั้น ถ้าไม่มีธรรมแทรกเข้าในหัวใจซึ่งเป็นสารคุณอันสำคัญในตัวเราแล้ว ไม่มีความหมายทั้งนั้นแหละ อายุร้อยปีพันปีก็ว่าลมๆ แล้งๆ ไปอย่างนั้น ว่าให้มันตรงของจริงๆ ซิพูดอะไร อย่าเหลาะแหละนะ ให้พร

หลังจังหัน

โยม             วันนี้ลูกและประชาชนจากทั่วสารทิศ มาในงานบุญประทายข้าวเปลือก และวันมาฆบูชา ได้รวบรวมปัจจัยถวายแด่องค์พระหลวงตาสำหรับจัดสร้างสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสื่อธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลทรงธรรมทุกๆ องค์ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้ยินเสียงธรรม เพราะเสียงธรรมเป็นความชุ่มเย็นสุขสงบสำหรับทุกหัวใจ และอยากให้คนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศทุกคน ได้รู้ถึงสิทธิหน้าที่ในการปกป้องแผ่นดินเกิดของตัวเอง ดินผืนใหญ่รวมกันเป็นประเทศ มีพวกเราประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของ สิทธิและอำนาจในการดูแลไม่ได้เป็นของบุคคลใดและกลุ่มใดที่จะมาชี้ชะตาของประเทศ เพราะทุกหัวใจของคนไทย ทุกคนคือเจ้าของ

ในวันนี้ลูกจึงกราบขอบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า องค์พระหลวงตา ขอให้คนไทยทุกคนมีใจรักแผ่นดินเหมือนรักตัวเอง และรักสงวนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เหมือนรักษาสมบัติอันล้ำค่า ลูกจึงกราบขอให้บุญกุศลที่ทุกคนได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ ขอให้คนไทยทุกคนมีหัวใจรักสามัคคี ยอมพลีได้เพื่อแผ่นดินด้วยเทอญ (สาธุ)

หลวงตา       ถูกต้องแล้วๆ เราคิดพอแล้ว ถูกต้องกับความคิดเห็นทุกอย่าง หยุดเมื่อไรคิดเพื่อชาติไทย ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของเรา เอาละพอใจๆ (สาธุ) วิทยุนี้ยังแยกไปหลายด้านหลายทางไปมากอยู่ แล้วแยกไปทางนู้นทางนี้ไม่เพียงแต่วิทยุนะ บกพร่องที่ตรงไหนขอมาก็ไหลออกไปๆ นี้เอาจุดศูนย์กลางมาพูดเฉยๆ ว่าวิทยุ แต่มันไหลมาทุกทิศทุกทาง ไหลมาขอนะไม่ใช่ไหลมาให้ ไหลมาขอ

(ทองคำบาทหนึ่งค่ะ) ตะกี้นี้สองบาท มาอีกหนึ่งบาท เป็นสามบาท มันก็ค่อยไหลเข้ามาอย่างนี้ละ ความพร้อมเพรียงความรักชาติของพี่น้องชาวไทยเรา กำลังรวมน้ำใจเข้ามา ทองคำไหลเข้ามา วิทยุนี่ก็ทั่วประเทศไทย เป็นหัวใจพี่น้องชาวไทยที่รับฟังด้วยความยินดีมาตลอด อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะ วิทยุสำคัญมากทีเดียว ทองคำนี่กำลังไหลเข้าสู่คลังหลวงของเรา ทองคำที่ได้หลังจากมอบแล้ว เป็นทองคำประเภทน้ำไหลซึม ได้ ๗๑ กิโลแล้ว ถ้าไม่ประกาศหรือไม่บอกอัน ๗๑ กิโลก็หายหน้าไปเลย ตั้งแต่วันมอบแล้วก็ขาดสะบั้นไปเลย อันนี้ยังค่อยไหลซึมๆ มาเรื่อย ตั้ง ๗๑ กิโล และจะก้าวไปเรื่อยๆ จะพาพี่น้องทั้งหลายดำเนินเพื่อชาติของเรา ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเรา ให้ต่างคนต่างพร้อมเพรียงกันนะ อย่าแตกอย่าแยก

ร่างกายของเราไม่สบายตรงไหน บกพร่องตรงไหน นั่นละมันแตกแยก ไม่สามัคคีกัน คนนั้นจะไม่สบายทั้งร่างทั้งใจด้วย ถ้าร่างกายมีความพร้อมเพรียงสมบูรณ์พูนผลทุกอย่าง จิตใจก็สะดวกสบาย ทำหน้าที่การงานก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย นี่ความพร้อมเพรียงสามัคคีกันมีคุณค่ามาก ความแตกแยกสามัคคีกันเป็นเรื่องล้มเหลว พังเลยเชียว อย่าให้มีในเมืองไทยเราซึ่งเป็นเมืองพุทธ พระพุทธเจ้าสอนลงในจุดสามัคคีทั้งนั้น ไม่มีคำว่าสอนให้แตกแยก สอนให้มีความสามัคคีทั้งนั้น

เรื่องความแตกแยกเป็นเรื่องทำลายมากทีเดียว ตั้งแต่ถ้วยชามของเรามันร้าวตรงไหน นั่นละความบกพร่องเริ่มเกิดแล้ว ต้องรีบเยียวยารักษาซ่อมแซมมันให้สมบูรณ์พูนผล ถ้าถ้วยชามใด ภาชนะใดที่สมบูรณ์พูนผลอยู่แล้ว ใช้งานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ถ้าบกพร่อง เช่น ร้าวหรือแตกมากแตกน้อยก็ยิ่งเสียหายมากน้อย นี่ความแตกสามัคคีไม่ใช่ของดี อย่านำมาใช้ในเมืองไทยเรา ให้ดูร่างกายเราทุกคน ใครบกพร่องตรงไหนๆ คนนั้นไม่สมบูรณ์ในความสุข ตลอดถึงการใช้การใช้งานจากเครื่องมือคือร่างกายของตนก็ไม่สมบูรณ์ นี่คือขาดสามัคคี ความสามัคคีบกพร่อง ร่างกายไม่สมบูรณ์ ถ้าร่างกายสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วทุกอย่าง ประกอบหน้าที่การงานเต็มสัดเต็มส่วน

ความพร้อมเพรียงสามัคคีจึงมีคุณค่ามาก ขอให้พี่น้องชาวไทยรักสงวนความสามัคคีให้ดี ถ้าแตกสามัคคีเสียอย่างเดียวเป็นเสร็จเลยนะ หญ้าเส้นหนึ่งเราเด็ดขาดทันที สองเส้นเข้ามาเด็ดยาก สามเส้นเข้ามายากขึ้น มัดเข้ามาเด็ดไม่ขาด นี่ละเส้นหญ้าเส้นเดียวเท่านั้นเมื่อพร้อมเพรียงกันเป็นมัดขึ้นมา ก็เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา จะไปเด็ดขาดง่ายๆ ไม่ได้ นี่คือความพร้อมเพรียงสามัคคี เหล่านี้ท่านสอนไว้ในธรรมหมดนะ อย่าไปประมาทนะแม้เส้นหญ้าถ้ามัดรวมกันแล้ว เป็นความพร้อมเพรียงสามัคคีมีความแน่นหนามั่นคง ทำลายได้ยากนะ ฟังซิ ต้นไม้ก็เหมือนกัน กิ่งก้านสาขาดอกใบชุ่มเย็น ก็ทรงดอกทรงผลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย อันนี้ขอให้มีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันให้ดี

ชาติไทยนี้เป็นชาติของเราแต่ผู้เดียว ดังที่อ่านมาสักครู่นี้ เราเห็นด้วยทุกกระเบียดเลย ถูกต้องกับที่ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะมาแสดงแก่พี่น้องทั้งหลาย ได้พิจารณาทุกอย่าง ออกมาแสดงเพื่อประโยชน์มหาศาลแก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเรา เราจึงรักสงวนมากทีเดียว เรื่องความร้าวรานอย่าให้มี สิ่งใดที่พอแก้ไขดัดแปลงอยู่ในวิสัยแล้วให้พยายามรักษาให้มีความแน่นหนามั่นคงตลอดไป เว้นแต่ที่มันสุดวิสัย เช่น เจ็บท้อง ปวดศีรษะ มันแตกสามัคคี ก็รีบหายามาบำรุงรักษามัน ปล่อยไปไม่ได้ตายได้ นั่น

อันนี้เรื่องความร้าวรานนี้มีนิดหน่อยก็ตามมันจะลุกลามไปเรื่อยๆ ให้เสียหายไปหมด ทั้งประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะล่มจมลงไปจากความร้าวราน ไม้ขีดไฟก้านเดียวเท่านั้น จุดปั๊บเข้าไปนี้ไหม้ไปได้หมดเลย ต้องรีบดับ ช่วยกันดับ ให้มีความกลมกลืนสามัคคีกัน ไม่กลมกลืนสามัคคีไม่เป็นท่านะ ตั้งแต่สัตว์เขาก็ยังมีหัวหน้า ยิ่งศาสนาด้วยแล้ว ศาสดาองค์เอกเป็นหัวหน้าใหญ่ที่เลิศเลอสุดยอดแล้ว โดยนำพระธรรมออกประกาศ จากนั้นพระสงฆ์สาวกก็ดำเนินตามพระพุทธเจ้า ทำประโยชน์แก่โลกเพื่อความกลมกลืนสามัคคีซึ่งกันและกัน ธรรมจึงเป็นของจำเป็นมากทีเดียว ถ้าขาดธรรมเสียอย่างเดียวแล้วไม่มีความหมายนะโลกอันนี้ เป็นโลกสัตว์ พินาศฉิบหายด้วยการกัดการฉีก เห็นแก่ตัว อำนาจบาตรหลวงป่า ๆ เถื่อนๆ  เอามาใช้บีบคนทั้งประเทศอย่างนี้ดูได้ไหม

ยกตัวอย่างเช่น เวลานี้ศาสนาของเรา พระพุทธเจ้าของเราเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอครอบเมืองไทยแห่งชาวพุทธของเรามานมนาน เราประคับประคองอยู่ตลอดเวลา ทางฝ่ายพระก็ประคองเต็มอำนาจของพระ กำลังความสามารถของพระที่มีศีลมีธรรมภายในใจ ปฏิบัติรักษาอย่างเทิดทูนทีเดียว ประชาชนอยู่ที่ไหนก่อนจะหลับจะนอน ขี้เกียจขี้คร้านก็ต้องกราบพระ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เทิดทูนขนาดไหนเราเทิดทูน หัวใจของทุกคนชาวพุทธเราเทิดทูนพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ได้รับความสงบร่มเย็นเรื่อยมา นี่คือมหาคุณของโลก ได้แก่ธรรมครองใจ ถ้าธรรมครองใจแล้วชุ่มเย็น ให้พากันระมัดระวังรักษา

เรื่องเสี้ยนเรื่องหนามมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละ เดินไปตามทางว่ามันราบเรียบ ที่ไม่ราบเรียบมันมี โดนสะดุดจนได้นั้นแหละ หนามก็ยังมีอยู่ในนั้น เหยียบจนได้ถ้าเผลอ มีอยู่ทุกแห่ง ให้พากันระมัดระวังให้ดี เรื่องศาสนาที่ออกโลกอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นธรรมกระจายออก เครื่องมือที่จะกระจายออกเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกนั้น อย่างทุกวันนี้เครื่องสื่อสารต่างๆ เช่นวิทยุ เป็นต้น นี้เป็นเครื่องสื่อสารความดิบความดีทั้งหลายให้ออกสู่หัวใจประชาชน จะได้ยินได้ฟังแล้วนำไปปฏิบัติ จะชุ่มเย็นทั่วหน้ากัน เพราะฉะนั้นเครื่องสื่อสารเหล่านี้มีวิทยุ เป็นต้น จึงเป็นของสำคัญในการที่จะนำประโยชน์อันใหญ่หลวงออกสู่หัวใจประชาชนชาวพุทธเรา ได้ยินได้ฟังเป็นเครื่องชุ่มเย็นภายในจิตใจ ให้พากันระมัดระวัง

เวลาเสี้ยนหนามกำลังเริ่มขึ้นมาแล้วนะ เวลาพูดอรรถพูดธรรม ธรรมนี้สอนโลกมานานแสนนาน ได้รับความร่มเย็นตั้งแต่ท้าวมหาพรหมลงมาตลอดถึงสัตว์พวกเรานี้ สัตว์ แปลว่า ผู้ยังติดยังข้องอยู่ ก็ได้เทิดทูนมาเรื่อยๆ จนกระทั่งบัดนี้ แล้วเวลานี้ปรากฏ เราเพียงทราบเท่านั้นแหละ ปรากฏแล้วเสี้ยนหนามอันใหญ่หลวง ที่จะมาขวางคอของพี่น้องชาวไทยแห่งชาวพุทธของเรา นี้ได้เริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วด้วยวี่แวว เรายังไม่ชัดเจนมาก เราก็พูดตามที่ได้ยินได้ฟังจากบรรดาชาวพุทธเรานั้นแหละ ผู้เทิดทูนพุทธศาสนา จากการได้ยินได้ฟังของอรรถของธรรมทางวิทยุ ทางสื่อสารต่างๆ เรื่อยมา นี้ปรากฏว่าธรรมออกสถานที่ใดทางวิทยุนี้ ถ้าเป็นธรรมสำคัญๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกมากแล้ว ตัดออกๆๆ นี่มหาภัยอยู่ตรงนั้นนะดูเอา

ใครเป็นคนตั้งขึ้นมา ใครเป็นผู้มีอำนาจมาบีบบังคับเช่นนี้ เท่ากับขึ้นไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้า เหยียบหัวพระสงฆ์สาวก เหยียบศาสนาคัมภีร์ทั้งหลายให้แหลกเหลวไปหมด แล้วขี้รดลงไปหมดพวกนี้ แล้วกำลังตามเอาไฟเผาเข้าไป ทั้งตู้พระไตรปิฎก ทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรมอะไรจะไม่ให้มีเหลือ พวกนี้กำลังทั้งขี้รด ทั้งเอาฟืนเอาไฟเผาเข้าไป ตัดวิทยุ อันไหนที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกไปตัดออกๆ เอาแต่เสี้ยนแต่หนามแต่ฟืนแต่ไฟเข้ามาโฆษณาด้วยอำนาจป่าเถื่อน เวลานี้กำลังกีดขวางโลกมาก ให้พากันจับตาให้ดี อันนี้เป็นข้าศึกต่อชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาวพุทธมานมนานมากทีเดียว เป็นข้าศึกอย่างมาก เท่ากับคว่ำศาสนาลงไปเลย

อันดับที่หนึ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าจะไล่พระออกจากป่า ทีนี้เมื่อทางนั้นสงบลง ไม่ไล่พระออกจากป่า ทีนี้ก็จะตีธรรมะนี้เข้าอยู่ในกรงขังเอาไฟเผาคัมภีร์พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ นี่กำลังเข้าในจุดนี้นะเวลานี้ สถานีวิทยุต่างๆ จะถูกปิดถูกกั้นไปด้วยวิธีการเหล่านี้ นี้ก็คือการทำลายศาสนาอย่างร้ายแรงอันหนึ่ง ไล่พระออกจากป่าพระไม่ยอมออก ทีนี้ก็กักคัมภีร์ศาสนาทั้งหมดไว้ในความควบคุมของป่าเถื่อน ของมหาโจรมหาภัยของชาตินั้นแหละ เวลานี้กำลังสกัดลัดกั้นเอาไว้ คอยฟังไป นี่ละมหาภัยอันหนึ่งอย่างใหญ่หลวงต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเรา คืออันนี้เอง กำลังเริ่มขึ้น ให้จับตาดูให้ดีนะ ถ้าได้ยินอะไรให้สื่อสารถึงกันทันที อันนี้คือมหาภัย นอนใจไม่ได้ นี่มหาภัยต่อศาสนาโดยแท้ ไม่มีคำว่าอ้อมเลย

เพราะธรรมออกประกาศสอนโลก สกัดลัดกั้นธรรม เอาไฟเผาธรรมไม่ให้ออก นี่คือมหาภัยอย่างยิ่งทีเดียว ให้พากันจำเอาไว้ ทราบเพียงแว่วๆ เท่านี้กระเทือนใจชาวพุทธเราทั่วประเทศไทยแล้วเวลานี้ เริ่มได้ยินแว่วๆ แล้ว เรายังไม่ชัดเราก็พูดตามที่ได้ยินแว่วๆ อย่างนี้เสียก่อน แล้วจะพิจารณาไปตามเรื่องตามราวที่เหตุผลกลไกประการใดเกิดขึ้น จะนำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายทราบในนามที่ว่าเราก็เป็นธรรม เราเป็นพระนำธรรมมาสอนโลก เราต้องพูดเรื่องอรรถเรื่องธรรม ความสัตย์ความจริงได้ทั่วๆ ไปหมด ธรรมไม่มีกีดกั้น ไม่มีหวงห้าม ไม่มีกฎข้อใดที่จะมาบังคับธรรมไม่ให้ประกาศสอนโลก อันนี้เข้ามากีดขวางแล้วนี่เห็นไหม นี่เป็นมหาภัยขนาดไหน จำให้ดีคำนี้

เพียงเริ่มๆ ขึ้นมานี้กระเทือนแล้ว หัวใจของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ จำให้ดี เรื่องวิทยุนี้อันหนึ่งที่จะถูกสกัดลัดกั้นแบบต่างๆ แล้วเอาอำนาจป่าเถื่อนมหาภัยเข้ามาครอบ เผาชาติไทยของเรานี้คือใคร นี้จะต้องติดตามกันให้ดี คนนี้ไม่เหนือเมฆเหนือฟ้าไปไหนละ อยู่เป็นมนุษย์เหมือนกันกับเรา นำกฎเกณฑ์อะไรมาใช้ต่อมนุษย์ที่มีศีลธรรม เป็นมนุษย์ มนาสมบูรณ์แบบด้วยกัน เอาวิธีการใดมาใช้ต่อมนุษย์ประเภทที่มีศีลธรรมดีงามอยู่นี้ การปฏิบัติตามศีลตามธรรมเป็นความดีงามมาดั้งเดิม อันนี้ดีงามที่ไหน เป็นไฟเผาชาติ เผาศาสนา พระมหากษัตริย์ไปในตัวของมันเสร็จเลย พากันจับตาให้ดีจุดนี้ นี่ละจุดหนึ่งจุดที่จะทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเรา คือจุดนี้เอง มันกำลังเริ่มออกๆ เวลานี้

พี่น้องชาวไทยให้มีความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน อย่าหดหัวอยู่ในกระดองนะ หลวงตาบอกชัดๆ ด้วยความเป็นธรรม สอนด้วยความเป็นธรรม ไม่เอนไม่เอียง เราสอนอย่างตรงไปตรงมา อันใดเป็นภัย อันใดเป็นคุณก็บอก เรื่องธรรมประกาศสอนโลกมานี้ เป็นคุณมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆ มาตลอด ไม่เคยครึเคยล้าสมัยที่จะถูกขับไล่ไสส่งไปอยู่ที่ตรอกไหนมุมใดหรือส้วมถานอันใดเลย ไม่เคยมี มีแต่ออกสอนโลกให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมาตลอดจนกระทั่งบัดนี้ แต่คำสอนหรือกฎเกณฑ์ป่าๆ เถื่อนๆ ที่เป็นมหาภัยนี้มันเริ่มเกิดขึ้นมาแล้ว ให้จับตาดูให้ดี ปล่อยมือไม่ได้นะ ตรงนี้ปล่อยไม่ได้เลย เอาคอขาดไปเลยเทียว คอขาดกับการบูชาธรรมเป็นอันเดียวกันไม่เสียหาย

หลวงตาได้พูดแล้ว คอหลวงตาขาดขาดไปเลย ขาดด้วยความเป็นธรรมหลวงตาไม่เสียดาย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หลวงตาเทิดทูนมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ตั้งแต่รู้จักเดียงสาภาวะ พวกมหาภัยเหล่านี้เราไม่เคยเทิดทูน แล้วเมืองไทยเราเคยเทิดทูนไหมไอ้พวกเปรตพวกผี พวกยักษ์พวกมาร คอยขี้รดศาสนา ขี้รดหัวพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ขี้รดคัมภีร์ใบลาน เอาไฟเผาคัมภีร์ใบลาน เอาไฟเผาพระพุทธเจ้า เอาไฟเผาหัวใจของชาวพุทธทั่วประเทศไทยนี้เคยมีไหม เราไม่เคยเห็นมี แล้วมีใครกราบไหม ไม่เคยมี กราบแต่ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เท่านั้น เทิดทูนให้ดีอันนี้ จับไว้ให้ดีอย่าปล่อยมือ ปล่อยเป็นฉิบหายทันที

ถ้าศาสนาฉิบหายแล้ว พวกเรานี่สู้ไอ้หยองไม่ได้นะ ไอ้หยองไอ้ปุ๊กกี้เขาไม่มีอะไร แต่พวกเราเดือดร้อน สู้หมาไม่ได้หมาไม่เดือดร้อน เวลาเขาหิวเขาเข้าไปในครัว ท้องป่องออกมาทุกตัวเลยแหละ ไอ้หยองไอ้กี้ตัวสำคัญ ไปแอบกินอยู่กับครัว นั่นเขาสบายๆ เราจะไม่เป็นอย่างนั้นนะ เรานี้ร้อนเป็นไฟไปเลยถ้าลงศาสนาได้ขาดสะบั้นลงไปแล้ว หัวใจชาวพุทธขาดสะบั้นไปตามๆ กันหมด ไม่มีความหมายในเมืองไทยเรานี้ ให้พากันเทิดทูนให้ดี จำให้ดี วันนี้พูดเพียงเท่านี้เสียก่อน เผดียงถึงเรื่องวิทยุ วิทยุนี้สาเหตุมันมาจากไหน ใครเป็นผู้บังคับบัญชามา คนๆ นี้มาจากโลกไหนมาอยู่ในเมืองไทยของเรา จึงจะมีอำนาจบาตรหลวงมาครอบคนไทยทั้งประเทศ จากคนเพียงคนเดียวสองคนเท่านั้นมีอย่างเหรอ เอาจับตาดูให้ดี เอาละพอเท่านี้ก่อน

เออ ตั้งแต่เราประกาศถึงเรื่องการเข้าการออกมาแล้ว รู้สึกว่าน่าดู เราเป็นคนรับผิดชอบครอบหมดทั้งวัด หนักมากนะ ต้องดูต้องสอดต้องส่องดูนั้นดูนี้เพื่อความเรียบร้อย ผู้มาโกโรโกโสไม่มีเจตนาก็มี มันก็เสียได้เหมือนกัน อย่างทุกวันนี้ ๕ โมงครึ่งควรออกให้หมด ผู้ที่จะออกก็ควรออก จาก ๕ โมงครึ่งไปถึงค่ำก็ ๑ ชั่วโมง ให้ออกหมด ผู้ที่จะเข้าก็เข้า นอกจากความจำเป็นที่มาจากไกลแสนไกลนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง เป็นพิเศษไว้ ถ้าธรรมดาให้ปฏิบัติอย่างนี้ อย่างทุกวันนี้ ๕ โมงครึ่งเริ่มพอดี ๖ โมงหมด ไม่ให้มีเหลือเพ่นๆ พ่านๆ เข้าๆ ออกๆ ไม่มีประมาณใช้ไม่ได้นะ วัดนี้มีประมาณ นี้เราเอาความมีประมาณ ความมีแบบมีฉบับสอนโลกให้โลกปฏิบัติตามก็สวยงามไปตามๆ กัน ไอ้เลอะๆ เทอะๆ มันสวยงามที่ไหน ให้พร

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก