อย่าใจเบาหูเบา
วันที่ 10 มีนาคม 2548 เวลา 8:45 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

อย่าใจเบาหูเบา

 

         ผู้กำกับ        จากหนังสือพิมพ์ “พิมพ์ไทย” คอลัมน์วิจารณธรรม หัวข้อเรื่อง

มติมหาเถรจอมปลอม

ตามที่รัฐบาลจากการดิ้นรนของ “เนติบริกร” เพื่อที่จะตั้งสมเด็จพระพุฒาจารย์ให้คงอำนาจเทียบเสมอกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาตามพระราชอำนาจ ด้วยการเร่งออกพระราชกำหนดแก้สิ่งที่ผิดอย่างมหันต์กลับกลายมาเป็นถูก แต่ขาวก็ย่อมเป็นขาว ดำก็ย่อมเป็นดำอยู่ดี ดังหลักฐานที่มีทั้งพยานบุคคล ภาพถ่าย และเอกสารทางราชการ ดังที่ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยตาตนเองแล้วในวันนี้

และนี่คือหนึ่งในหลายๆ สาเหตุ อันเป็นเหตุนำมาซึ่งพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ต้องตัดสินใจลงนามถวายฎีกาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงพระราชวินิจฉัย หลังจากที่ได้เคยเสนอให้รัฐบาลพิจารณาแก้ไขสิ่งที่ไม่ชอบด้วยธรรมนั้นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน โดยที่รัฐบาลไม่เคยแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าเลยสักครั้ง

ภาพที่เห็นเป็นเหตุการณ์จริงขณะที่ พล.ต.ท.อุดม เจริญ อดีตผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำลังตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่รุมล้อมถึงผลการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่องการแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ ๑๗ นาฬิกาเศษ โดยให้คำตอบผู้สื่อข่าวแต่เพียงว่า ยังเปิดเผยรายนามคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และนามประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯไม่ได้ ถ้าเปิดเผยออกไปก็จะเป็นเรื่องที่ไม่บังควร ต้องรอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลก่อนถึงจะเปิดเผยได้ และจะนำความขึ้นกราบบังคมทูล ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน ภายในวันนี้

กับอีกภาพหนึ่งเป็นสำเนาเอกสาร “ราชกิจจานุเบกษา” เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๗๙ ง. ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งถูกตีพิมพ์ออกมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยมีรายละเอียดที่เป็นมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๗ มีรายนามคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ และนามประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอยู่ก่อนแล้วพร้อมสรรพ

มติมส.ครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๗ จึงเป็นสิ่ง “จอมปลอม” ที่ผลจะต้องเป็นโมฆะ

ดังนั้น..ที่ “ทองก้อน” ว่า “สังฆราชปลอม” จึงไม่ผิด

                                                   ณ.หนูแก้ว

ผู้กำกับ        อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเว็บไซค์หลวงตามาจากลูกศิษย์ เขียนมาว่า เนื่องจากมีเว็บไซค์วัดป่าดอทคอม ซึ่งดำเนินงานโดยคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง อ้างตัวว่าเป็นลูกศิษย์ของวัดป่ากรรมฐาน ได้เปิดเว็บไซค์เพื่อเผยแพร่ธรรมะพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเป็นหลัก พร้อมกับเผยแพร่กิจกรรมของวัดป่าบ้านตาด และข่าวคราวเกี่ยวกับหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี แต่ในระยะหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ การนำเสนอของเว็บไซค์ดังกล่าว ได้กล่าวพาดพิงและโจมตีถึงนายทองก้อน วงศ์สมุทร นายสนธิ ลิ้มทองกุล เจ้าของสำนักพิมพ์ผู้จัดการ ตลอดจนพระวัดป่าบ้านตาด คือ ท่านอาจารย์นพดล ท่านอาจารย์กอไผ่ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายงานจากท่านองค์หลวงตามหาบัว

เว็บไซค์ดังกล่าวได้ลงข้อความและนำเหตุการณ์ต่างๆ ส่วนมากซึ่งไม่เป็นความจริงออกเผยแพร่ โดยมุ่งหวังคิดว่าจะเป็นการช่วยองค์ท่านหลวงตามหาบัว แต่การกระทำนั้นกลับทำให้คนเกิดความเข้าใจผิดและเกิดความเกลียดชังบุคคลดังกล่าวที่ถูกเอ่ยนาม โดยไม่มีโอกาสได้โต้แย้งแก้ตัว ซึ่งจะก่อให้เกิดความแตกแยกและเสื่อมเสีย กระเทือนมาถึงองค์หลวงตาในที่สุด ทางครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ได้พิจารณาและตักเตือนให้ยุติการกระทำดังกล่าวแล้ว แต่เว็บไซค์ดังกล่าวยังคงดื้อดึงและไม่ยุติการกระทำดังกล่าว

จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า เว็บไซค์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับทางวัดป่าบ้านตาด และไม่เกี่ยวกับวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นแต่อย่างใด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(ผู้กำกับ) อันนี้ทั้งพระทั้งลูกศิษย์เห็นพ้องต้องกัน จึงให้นำประกาศดังกล่าวมากราบเรียนหลวงตาครับ

หลวงตา       ต้นเหตุ ก็บักอุ้ยมันไปทำความเสียหายอยู่ในวิทยุที่สวนแสงธรรมนั่นน่ะ พระและเจ้าหน้าที่เขามาเล่าเรื่องราวให้เราฟังชัดเจน มีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ ฟังได้ถ้อยได้ความ ยอมรับว่าคนนั้นผิดจริง ถ้าจะให้อยู่ต่อไปจะทำให้เสียหายมาก เราเลยให้หนีออกไป นั่นละที่เราให้หนีออกไป คือให้เอาพิษออกไป ทีนี้พิษมันพ่นกลับมาอีก เข้าใจหรือเปล่าล่ะ ตัวนี้ละเราพูดตรงๆ อย่างนี้ เราไม่มีอะไร พ่นไหนมาก็พ่นเถอะ ไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้น นี่เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบ เพราะจิตมันวอกแวกๆ ใครว่าอะไรก็เหอๆๆ พวกนี้พวกเหอๆ ไอ้เรานี้เฉยเหมือนหมาปล่อยหำนั่นละเราเฉย

อ้าวพูดจริงๆ เราไม่สนใจกับอะไร เพราะการดำเนินของเราทุกอย่างที่พาพี่น้องทั้งหลายดำเนินมานี้เราไม่เคยเห็นแง่ว่าผิดไปตรงไหน เพราะเราเอาธรรมเดินล้วนๆ ที่จะหาเรื่องคนนี้เราทำไม่ได้เลย ผมเส้นหนึ่งถ้าเป็นธรรมแล้วหมอบกราบเลย เราเคารพขนาดนั้นเคารพธรรม ตั้งแต่มันแย็บคิดผิดออกไปปั๊บมันตัดกันปุ๊บทันทีเลยนะ ไหนจะเอาออกมาแสดงความลามกจกเปรตให้โลกทั้งหลายได้เห็น จะเป็นธรรมได้ยังไง เราดำเนินมาอย่างนั้นตลอด

         เรานำพี่น้องทั้งหลายมาทางด้านวัตถุเราก็ประกาศให้ทราบแล้ว ว่าเราบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เราไม่เอาอะไรเลย ดิ้นอยู่อย่างนี้ละไม่เอาอะไร เปิดออกหมดเลย ออกทั่วโลก นี้เป็นการดำเนินของหลวงตาบัวเข้าใจหรือเปล่า เอาธรรมออกมาดำเนินล้วนๆ เลย ใครจะว่าอะไรๆ ก็ให้เขาว่าไปๆ ถ้าเขาสงสัยก็มาถามเราก็ตอบตามความจริงไปเสียเท่านั้น เราไม่มีอะไรกับใครละ เราดำเนินทางด้านวัตถุไปอย่างนั้น ทางด้านธรรมะก็ออก เดี๋ยวนี้ทั่วโลกแล้ว เป็นยังไงพอเชื่อถือได้ไหม เราออกจากหัวใจเราด้วยความเชื่อเต็มเหนี่ยวแล้วกับพระพุทธเจ้า บอกว่าทุกพระองค์เป็นอันเดียวกันเรียบร้อยแล้ว เราออกมามันจะผิดไปไหนว่างั้นเลย เราแน่ใจของเราขนาดนั้น

         ที่นำมาทำประโยชน์ให้โลก เราไม่ได้มาทำโทษให้โลกนี่ เราไม่มี เม็ดหินเม็ดทรายก็ไม่มีในหัวใจของเรา ใครจะว่าดีว่าร้ายอะไรใส่เราเราก็ฟังเป็นกลางๆ มันก็ตกของมันไปธรรมดา ทั้งดีทั้งชั่ว ผิดถูก เราไม่รับบอกตรงๆ พอทุกอย่างแล้วเราไม่เอาอะไรทั้งนั้น นี่ละเรื่องราวที่อ่านหนังสือฉบับนี้ขึ้นมานี่ก็เรื่องราวเป็นอย่างนั้นละต้นเหตุมัน มาทำความเสียหายในวิทยุสวนแสงธรรม ทั้งพระทั้งเจ้าหน้าที่เขามาบอกเรื่องราวด้วยความสัตย์ความจริง ฟังได้ถ้อยได้ความ ยอมรับว่าผิดจริง ถ้าจะอยู่ต่อไปจะผิดมากกว่านี้อีกก็ให้ออกไปเสีย คือมันออกไปนอกมันจะผิดขนาดไหนช่างหัวมัน ก็เท่านั้นเองเรื่องราว ให้พากันทราบตามนี้ก็แล้วกัน

         เราไม่มีอะไรกับใคร ใครจะมาหาเรื่องอะไรกับเราเราก็ไม่มี เราทำนี่เราทำเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ล้วนๆ ในหัวใจของเรา คิดดูซิว่าจะมีกฎหมายกฎหมอย อะไรก็ไม่ทราบที่เขาจะขับไล่ เป็นเจ้าอำนาจป่าเถื่อนอยู่ในป่าในดงทั้งหมด ขับไล่พระออกจากวัด เราบอกว่าคอเราขาดเราก็ไม่ออก นั่นฟังซิน่ะ ขาดไปเลย เลือดทาแผ่นดินไทยในป่าในเขา ที่ไหนเราอยู่ได้ทั้งนั้น นั่น เราบอกว่าคอขาดเราก็ไม่เคยเสียดายคอยิ่งกว่าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอน แล้วทรงสั่งเสียด้วยนะให้อยู่ในป่าในเขา รุกฺขมูลเสนาสนํ ประกาศป้างๆ มาพระได้รับทุกองค์

         พระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนี้ นี่หลักของศาสนา หัวใจของศาสนา แล้วจะมาขับไล่พระออกจากป่า พระพุทธเจ้าไล่พระเข้าในป่ามันจะมาขับไล่พระออกจากป่าได้ยังไง เราก็บอกว่าคอขาดเลย หลวงตาบัวนี้เอาเลือดทาพื้นแผ่นดินไทยของเรา รับรองศาสนา ชาติ พระมหากษัตริย์เท่านั้นเอง เราไม่มีอะไรเหลือ ให้เราเสียดายสิ่งเหล่านี้เราไม่เสียดายยิ่งกว่าธรรม เราบอกตรงๆ เป็นอย่างนี้ด้วย เป็นมาก็เป็นอย่างว่าจริงๆ เลือดเราสาดเลยเชียว จะให้ถอยไม่มี ความสัตย์ความจริงของธรรมอยู่ที่ไหนเราจะเข้าตรงนั้น เราสละเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เท่านั้นเอง

         เราไม่บูชาพวกเปรตพวกผี พวกยักษ์พวกมารเราไม่บูชา สรณํ คจฺฉามิเราก็มีแต่พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เราไม่เคยพูดว่าพวกเปรตพวกผี พวกยักษ์พวกมาร พวกทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สรณํ คจฺฉามิ มีไหมเมืองไทยเรา ก็มีแต่พวกเปรตนั่นน่ะมันสรณังของมันเอง แล้วเหยียบคนอื่นลง แล้วสรณํ คจฺฉามิตัวเอง ใครจะนับถือมัน แต่เสียงดังกิ๊กๆ มันก็ไม่นับถือ ไอ้หยอง มีแต่เสียงกิ๊กๆ เสี่ยวอินโดนีเซียมันมากิ๊กๆ พอพูดอะไรมันต้องมาผ่านให้ได้ไปหามันจนได้ละ ไอ้หยองไอ้กี้

         ให้พากันฟังเสียงธรรมก็แล้วกันนะพี่น้องทั้งหลาย เราออกแง่ไหนๆ มุมใดจะไม่มีเรื่องเสียหายต่อโลกต่อสงสาร ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราพูดอย่างเต็มหัวใจเราเลย จะไม่มีเป็นเสี้ยนเป็นหนามที่ออกจากเราแม้เม็ดหินเม็ดทราย แต่มีแต่เจตนาที่อุ้มชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เต็มหัวใจเราเท่านั้น อย่างเลือดเราทาแผ่นดินก็ทาเพื่อทั้งสามพระองค์นี้ เราไม่ได้ทาเพื่อใคร ขอให้พากันฟังให้ดี เวลานี้พวกเสี้ยนพวกหนาม พวกทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มันกำลังรุมล้อมเข้าทุกแห่งทุกหนเวลานี้ ออกหมด พวกนี้ไม่มีการทำความดี ไม่เคยปรากฏ

         ตั้งแต่เราช่วยชาติมาตั้งแต่เริ่มต้น เรานำหน้าพี่น้องทั้งหลายขนเงินเข้าคลังหลวงเราได้ขนาดไหน ทองคำได้ขนาดไหน ๑๑ ตัน เดี๋ยวนี้มันจะได้เป็น ๑๐๐ กิโลแล้วมัง(ได้ใหม่ ๗๒ ครับบวกกับเศษ ๓๗ กิโลครึ่ง) เป็น ๑๑ ตันกับ ๑๐๐ กิโลแล้วเวลานี้ นี่เข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้วนั้น ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่ง ที่เราได้ซึ่งจะเข้าคลังหลวงเป็นประเภทน้ำไหลซึมก็ ๗๒-๗๓ กิโลแล้ว นี่กำลังจะเข้า นับไว้เลยไม่ไปอื่น สำหรับหลวงตาบัวเป็นผู้รับผิดชอบแล้วไม่เป็นอื่นว่างั้นเลย ร้อยเปอร์เซ็นต์ๆ ทั้งนั้นละเรา อย่างอื่นไม่มี นี่ก็ขนาดไหนฟังซิ แล้วดอลลาร์ที่เราเข้า ก็ตั้ง ๑๐ ล้านกว่า สำหรับเงินไทยเรากระจายทั่วประเทศไทย ที่เข้ามาหาเราไม่มี เราพูดตรงๆ เลยบอกไม่มี ออกโลกทั้งนั้น

         นี่พวกเราทั้งหลายทั่วประเทศไทยเราอุตส่าห์ขนเงินเข้าคลังหลวง พอได้อบอุ่น ลืมหูลืมตา หายใจคล่องบ้างก็เพราะพี่น้องทั้งหลายมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเสียสละเต็มกำลังความสามารถ จึงได้สมบัติมหาศาลเข้ามาสู่คลังหลวงของเราเวลานี้ แล้วพวกนี้ เอ้าถาม เราจะเอาภาษาธรรมถาม พวกนี้มีใครที่มาเสนอหน้าว่าเอาเงินเอาทองคำมาให้เท่านั้นเท่านี้ แม้แต่ทองคำกิโลเดียวเราก็ไม่เคยเห็น แต่การติดตามส่อนั้นส่อนี้ แหย่นั้นแทงนี้ ทำลายนั้นทำลายนี้ กีดกันนั้นกีดกันนี้ พวกนี้เป็นเบอร์หนึ่ง เรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ กำลังลุกลามเวลานี้ พวกเปรตพวกผีอยู่ในกลางประเทศไทยนี้ละ มันกำลังลุกลาม

         มันหาความดีมาที่ไหนมาให้เมืองไทยได้อนุโมทนาสาธุการ ไม่เคยมี มีแต่เรื่องความเสื่อมเสีย ความเสียหายฉิบหายป่นปี้ ทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายฆราวาสกำลังยกทัพขึ้นมาตีเมืองไทยซึ่งเป็นชาติของตัวเองให้แหลกเหลวลงไปเวลานี้ มีแต่พวกนี้ ความดีที่ไหนมันเอามาทำไม่เคยเห็นมี เราพูดเป็นเสียงธรรม มีเราบอกว่ามี ไม่มีเราบอกว่าไม่มีอย่างนี้ละ นี่ภาษาธรรมเราพูดอย่างนี้ อุตส่าห์พยายามกันเต็มกำลังความสามารถพี่น้องชาวไทยเรา เราเห็นใจพี่น้องชาวไทยเราที่อุตส่าห์ โดยที่เราเป็นผู้นำ ก็ได้มาสมมักสมหมายทุกอย่าง ไม่เคยบกพร่องว่าได้เท่านั้นนะได้มาเลย เอาเท่านั้นนะได้มาตลอด

         เราไม่เคยได้ตำหนิติเตียนพี่น้องชาวไทยเรา เพราะบกพร่อง ตามที่เราต้องการโดยเหตุผลแล้วไม่ได้ ขาดสะบั้นไปเลย หรือขาดลงไม่เคยมี มีแต่เพิ่มขึ้นๆ เรื่อยเลย คิดดูซิทองคำตั้ง ๑๑ ตันกว่าๆ เราไม่เคยคิดไว้ว่าจะได้ขนาดนั้นมันก็ยังได้ ดอลลาร์อะไร ถ้าว่าเงินสดก็ทั่วประเทศไทย ไปที่ไหนมีแต่ตึกรามบ้านช่อง โรงพยาบาลสำคัญ โรงร่ำโรงเรียน ที่ราชการต่างๆ เกลื่อนไปหมด มีตั้งแต่ของพี่น้องชาวไทย เราเป็นผู้นำเท่านั้นเอง สมบัติทั้งหลายนี้ออกจากน้ำใจของพี่น้องเราทั้งประเทศนั่นละช่วยกัน เวลานี้ก็รู้สึกว่าหนาหน้าหนาตาขึ้นตึกรามต่างๆ ตามโรงพยาบาล โรงร่ำโรงเรียน ที่ราชการเราช่วยไปหมดเลยนะ

         แล้วระยะนี้กำลังวิทยุทางนู้นเสนอมาทางนี้เสนอมา อยากตั้งวิทยุ ครั้นตั้งแล้วไม่ไปไหนก็กลับมาหาเรานี่ละ เงินได้เท่านั้นแล้วยังขาดเท่านี้ยังขาดเท่านั้น นี่ละตรงจะมาเอากับเรานะ เราก็ส่งให้เรื่อย ส่งให้เรื่อยนะ บางทีส่งให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยก็มี ที่ไหนอัตคัดกันดารเสียจริงๆ เราให้เลยๆ อันไหนที่พอเฉลี่ย พอถูไถได้ เอ้าแบ่งกันถูไถกันไป  อย่างนี้ก็มี มีมาก นี่เราก็ช่วยอยู่อย่างนี้ เราไม่เอาอะไรเลย เรื่องวิทยุนี้เป็นหัวใจของพี่น้องชาวไทยที่จะได้นำธรรมเข้าสู่หัวใจ วิทยุนี้เป็นวิทยุเสียงธรรม เราจึงได้อุตส่าห์พยายามดีดดิ้นเพื่อพี่น้องทั้งหลายนั้นแหละ

         สมกับเหตุการณ์เบื้องต้นที่เราคำนึงหรือวิตกเรียบร้อยไว้แล้วก็ไม่ผิดด้วย ว่าเวลานี้เราช่วยชาติ วัถตุจะออกให้แจ้งขาวดาวกระจ่างไปทั่วประเทศไทยหรือทั่วโลก ว่าจะได้ช่วยชาติด้วยวัตถุต่างๆ นั้น แต่สำหรับอรรถธรรมนั้นจะยังไม่มีใครคิด เราคิดไว้พร้อมกันแล้ว คราวนี้เป็นคราวที่อรรถธรรมจะได้ออกกระจายให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบ สมบัติอันล้นค่าคือธรรมนี้จะแนบไปตามๆ กัน เวลานี้ประชาชนยังไม่ทราบ แต่เราคิดไว้หมดแล้ว

         ทีนี้เวลาออกเทศนาว่าการไปไหนธรรมะก็ออก เดี๋ยวนี้กระจายทั่วโลก อย่าว่าทั่วประเทศไทยนะ นี่ก็ธรรมะ เราเห็นความสำคัญของธรรมะเข้าสู่ใจนี่แหละ เราจึงพยายามตะเกียกตะกาย มีมากมีน้อยแบ่งสันปันส่วนกันไปทางนู้นทางนี้ เพื่อจะตั้งสถานีวิทยุให้มีเสียงอรรถเสียงธรรมเข้าสู่หัวใจพี่น้องชาวไทยซึ่งเป็นชาวพุทธบ้างพอประมาณ นี่ก็กำลัง เราก็จน ขอมาทุกด้านทุกทางเดี๋ยวนี้ วิทยุมากนะ ขอมากจริงๆ และเป็นจุดสำคัญในหัวใจของพี่น้องชาวไทยซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยนะ เราจึงได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกาย หมดเท่าไรหมดไป ช่วยอย่างนี้ละกรุณาทราบ

         สำหรับเรานำพี่น้องทั้งหลาย เราแน่ใจเราเลยว่าเรานำไม่มีผิด ตรงแน่วเลย เราจะเดินตรงไหน เราจะพิจารณาเต็มหัวใจเราแล้วออกๆๆ ไม่ได้พล่วมพล่ามๆ อะไร โดนนั้นชนนี้ไปอย่างนั้นเราไม่เคย เราจะพิจารณาเต็มกำลังความสามารถ ช่องเล็กช่องใหญ่  ช่องไหนจะออกแค่ไหนให้ออกตามนั้นๆๆ แล้วก็ถูกต้องเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ เราไม่เคยเห็นผิดพลาดนะ ด้วยเหตุนี้ใครจะว่าอะไรก็ตาม หลวงตาบัวนี้ก็เป็นหลวงตาบัวอยู่ตามเดิมนั่นละ ขอให้พี่น้องทั้งหลายที่ใจวอกแวกคลอนแคลน ให้พิจารณาไว้ให้ดีนะ เราวอกแวกหรือไม่วอกแวกอะไร เราเฉยเหมือนหมาปล่อยหำ เฉยทั้งนั้นละ ใครจะว่าอะไรๆ มาเป็นส่วนเกินทั้งหมดเลย เราไม่เคยสนใจยิ่งกว่าธรรมชาติที่พอตัวแล้วด้วยความเลิศเลอ

         ให้พากันจำ เวลานี้เรื่องราวทุกอย่างมันจะปลอมขึ้นมา เพราะพวกนี้ไม่มีของจริง มีแต่ของปลอมของทำลาย ออกมาแง่ไหนๆ มีแต่การทำลายๆ เราเป็นผู้รักษาสมบัติของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ระมัดระวังให้ดีทุกคนๆ อย่าใจเบาหูเบาใช้ไม่ได้ เอาให้หนักแน่น เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้พอ

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก