ประชาชนต้องเป็นใหญ่อยู่ตลอดเวลา
วันที่ 13 มีนาคม 2548 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

ประชาชนต้องเป็นใหญ่อยู่ตลอดเวลา

 

ก่อนจังหัน

 

วันนี้เป็นวันอาทิตย์ คนรู้สึกว่ามาก วัดป่าบ้านตาดตามธรรมดาคนไม่เคยน้อย ยิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยแล้วยิ่งมาก วันนี้วันอาทิตย์มาก...คน เราพอใจกับบรรดาพี่น้องทั้งหลาย คนเข้าใกล้ชิดติดพันกับวัดกับวากับอรรถกับธรรมจะมีความสงบร่มเย็น และนำความดีงามนี้ไปแจกจ่ายบรรดาเพื่อนฝูงและส่วนรวมทั่วๆ ไป เป็นประโยชน์สืบเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุด ไอ้วิ่งเข้าหาโรงระบำรำโป๊ โรงลิเก ละคร วิ่งเข้าไปหาความทุจริต อำนาจบาตรหลวงป่าๆ เถื่อนๆ เข้ามาเผากันนี้ดูไม่ได้นะ ไม่สมเหตุสมผลกับเป็นผู้ศึกษามาก ศึกษามากเท่าไรยิ่งทำประโยชน์ให้โลกมากมันถึงถูก นี่ศึกษามากเท่าไรยิ่งกอบยิ่งโกย เรื่องอำนาจบาตรหลวงมารวมอยู่ในความศึกษามากทั้งหมด ความศึกษาทั้งหมดเลยกลายเป็นส้วมเป็นถานบรรจุเต็มพุงของคนๆ นั้น มีแต่ความศึกษาที่เป็นส้วมเป็นถาน กระจายออกไปเป็นฟืนเป็นไฟเผาโลกดินแดน ความรู้ที่ไม่มีธรรมเป็นอย่างนี้

ความรู้ที่มีธรรม มีมากมีน้อยเย็นไปหมด ผิดกันมากนะคำว่าโลกกับธรรม โลกก็คือตามธรรมชาติเทียบกันแล้ว คือเป็นฝ่ายสกปรก ธรรมเป็นฝ่ายสะอาด ชะล้างกันๆ ด้วยเหตุนี้เวลามีโอกาสเราควรที่จะเสาะแสวงหาอรรถหาธรรมมาชะล้างจิตใจให้มีความสะอาด ผ่องใส แล้วจิตใจจะได้มีความสงบร่มเย็น นี่เรียกว่าเสาะแสวงหาธรรม พากันจำเอา วันนี้พูดเพียงเท่านี้ ให้พร

หลังจังหัน

 

(คณะศิษย์ฮาวาย และอินเดียนน่า กราบถวายรายงานมูลนิธิวัดป่าบ้านตาดในสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสครบรอบสองปี) ทองคำทั้งหมดเวลานี้รวมทั้งที่มอบแล้วและทั้งประเภทที่เป็นน้ำไหลซึมเป็นทองคำ ๑๑ ตัน ๑๐๗ กิโล เราพูดอะไร เรียกว่าย่อมๆ นะมักจะไม่เคลื่อนคลาด ถ้าให้เต็มส่วนแล้วไม่เคลื่อนคลาดว่างั้นเถอะ อันนี้ถ่อมตนลงสักหน่อยว่ามักจะไม่เคลื่อนคลาด คืออะไรๆ เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วออกๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดเลย เป็นอย่างนี้ตลอดมา อย่างดอลลาร์เราก็บอกว่าต่อไปนี้จะไม่ได้เข้าคลังหลวงนะ บอกไว้เลย เพราะเงินไทยของเรารู้สึกว่าบกบางมากทีเดียว เราจะได้อาศัยดอลลาร์นี้เข้าหนุนกันช่วยกัน ออกช่วยชาติบ้านเมืองของเรา เพราะผู้จนตรอกจนมุมมีอยู่รอบด้าน เราจึงได้เอาเงินดอลลาร์นี้หนุนช่วยเงินไทยเข้าไป

สำหรับเงินไทยเราได้ซื้อทองคำเพียงสองพันล้านกว่าบาทเท่านั้น เงินเป็นพันๆ หมื่นๆ ล้านบาทออกหมด แต่เราได้แยกออกไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเพียงสองพันล้านกว่าบาทเท่านั้น นอกนั้นออกหมดเลย นี่หมายถึงเงินไทยที่ได้หมุนเข้าช่วยทองคำ ได้เท่านั้นแหละ นอกนั้นออกไปทางอื่นเสีย สำหรับทองคำเรียกว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีเคลื่อนคลาดเลย เม็ดหินเม็ดทรายไม่เคลื่อน เข้าคลังหลวงหมดเลย อย่างที่ไหลมานี่เหมือนกัน ไม่มีการแยกการแยะไปทางไหนเลยทองคำ ตลอดมา  ส่วนดอลลาร์มีแยกอย่างว่า เวลาแยกตรงไหนเราก็บอกไว้

ส่วนเงินสดก็บอกไว้แต่ต้นแล้วจะไม่เข้าคลังหลวง เราบอกตั้งแต่เริ่มประกาศที่ธนาคารชาติ เราออกประกาศเลยเทียว จะเข้าแต่ทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์ ดอลลาร์ไม่ถึงร้อยก็เข้า ส่วนเงินสดไม่เข้า เราบอกอย่างนี้เลย ถึงขนาดนั้นยังแยกไปเข้าสองพันล้านอยู่หนา ของเล่นเมื่อไร แยกจากเงินไทยไปสองพันล้าน ทีแรกเราพูดขาดเลยว่าไม่แยกเข้า ถึงขนาดนั้นก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบของเรา เห็นได้มามากก็เลยแบ่งเข้าไป ช่วยชาติเราช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วย

การดำเนินช่วยชาตินี้เราไม่มีข้อข้องใจในสิ่งใดเลย ไม่ว่าด้านวัตถุ ตั้งแต่ทองคำ ดอลลาร์ เงินสด บาทหนึ่งเราไม่เคยแตะฟังซิ พี่น้องทั้งหลายเคยได้ยินไหม ดูเอาหลวงตาบัวนี้ คือเราเป็นธรรมล้วนๆ ออก บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวของธรรมด้วย เมตตาครอบด้วย เพื่อพี่น้องชาวไทยเรา เพราะฉะนั้นจึงออกแบบนี้เลย บาทหนึ่งเราไม่เคยปรากฏในจิตว่าเป็นความมัวหมอง หรือเราได้หักออกมา ไม่มีเลย ออกตลอดเลย เราช่วยอย่างนั้นละ และตลอดไปจนกระทั่งชีวิตเราหาไม่ จะเป็นแบบนี้ตลอด นี่ละเรื่องธรรม

แม้แต่อุบายสั่งสอนพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศ เราก็สอนโดยธรรมล้วนๆ ไม่มีกิเลสตัวใดเข้ามาแฝงธรรมให้เป็นพิษเป็นภัยแก่พี่น้องทั้งหลายเลย เราออกโดยธรรมล้วนๆ จะเด็ดเฉียบขาดขนาดไหน เป็นเรื่องของธรรมออกทั้งหมดเลย เราไม่มีกิเลสแทรกพอจะเป็นพิษเป็นภัยต่อพี่น้องทั้งหลาย ไม่มี เพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมนี้เป็นธรรมเหนือโลก นำมาสั่งสอนโลก เราไม่อยู่ในวงกรณีพิพาทอะไรก็ตาม เราไม่มี เราเป็นธรรมล้วนๆ เหนือเสมอ ธรรมเหนือเสมอสอนเสมอ ผิดถูกชั่วดีเราเอาธรรมมาสอน เราจึงไม่เป็นกรณีพิพาทต่อผู้ใด หรือเข้าไปเล่นการบ้านการเมือง เราไม่มีที่ว่าเข้าไปเล่นการบ้านการเมืองอย่างปากสกปรกมันพูดนะ

ปากเราสะอาดจากธรรมที่สะอาด ออกมาเป็นธรรมล้วนๆ เราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบ้านการเมือง เราเอาธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดมาชะล้างของสกปรกที่ว่าการบ้านการเมืองต่างหากนะ เราไม่ได้ไปเล่นกับการบ้านการเมือง เราเอาน้ำที่สะอาดมาชะล้างความสกปรกของบ้านของเมืองที่ว่าการบ้านการเมือง เราทำอย่างนั้นต่างหาก ใครคิดว่าเราไปเล่นการบ้านการเมืองจึงผิดทั้งเพ เพราะเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในหัวใจของเรา เราพอทุกอย่างแล้ว ความได้ความเสีย ได้เปรียบเสียเปรียบ ไม่มี ความแพ้ความชนะไม่มีในเรา ไม่มีในธรรมของเราที่แสดงออก เพราะฉะนั้นการแสดงออกจะเด็ดเผ็ดร้อนขนาดไหนก็เป็นธรรมล้วนๆ จะนิ่มนวลอ่อนหวานประการใดก็เป็นธรรมด้วยกัน ตามประเภทของธรรมไปเรื่อยๆ

เราพอใจในการดำเนิน ทางด้านวัตถุเราก็พอใจ บริสุทธิ์เต็มส่วน ทางด้านธรรมะก็ออกตลอดเวลา ตั้งแต่ออกประกาศอย่างโจ่งแจ้งมาได้หกเจ็ดปีนี้แล้ว ธรรมะทุกขั้นที่เราเทศน์ออกไป เราไม่สงสัยในธรรมที่เราเทศน์ว่าผิดไป ถอดออกจากหัวใจที่ถูกต้องเต็มสัดเต็มส่วนแล้วจะผิดไปที่ไหน ออกมีแต่ความบริสุทธิ์ของธรรมล้วนๆ เท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงควรจะพิจารณาบรรดาพี่น้องทั้งหลาย ที่หลวงตาดีดดิ้นอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ดีดดิ้นเพื่อเป็นโลกแม้แต่เม็ดหินเม็ดทรายหนึ่งไม่มี เป็นธรรมล้วนๆ เพื่อโลกได้รับความร่มเย็นเป็นสุข มีเรื่องกันอย่างไรๆ ก็เอาน้ำนี่ชำระ คือธรรมที่ถูกต้องดีงามชำระล้างแล้วสงบลงไปๆ นี่เรียกว่าธรรมสอนโลก ทั้งด้านวัตถุ ทั้งด้านธรรมะเราสอนโลกเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดมา

เวลานี้ก็กำลังออกทางวิทยุ ตั้งกันหลายแห่งแล้วนะเวลานี้ กระจายไปหลายจังหวัดแล้ว เท่าที่ทราบก็มี โคราช ขอนแก่น ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อุดร สกล เชียงใหม่ ฯ วิทยุนี้หมายถึงวิทยุเสียงธรรมเรานะ ที่เราเทศน์ออกวิทยุทั่วประเทศไทย ฟังตรงไหนก็ออกตรงนั้นๆ เรื่อย เวลานี้ขยายออกมากมาย มีแต่ธรรมล้วนๆ ทั้งนั้นเราสอนโลก ได้เอามาเป็นมรดกต่อไปอีกจากวิทยุนะ บรรดาที่ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาหลวงตาบัวก็จะได้ยินเสียงอรรถเสียงธรรมแทนตัวเรียบร้อยแล้ว แทนพระพุทธเจ้าแล้ว พากันฟังก็แล้วกัน

เราบวชมานี้เราทำความบริสุทธิ์ใจของเรากับศีลกับธรรม ตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งป่านนี้ เราไม่เคยด่างพร้อยอะไรทั้งนั้น เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ รักศีลรักธรรมเต็มหัวใจ ชีวิตขาดขาดไปเลย ศีลธรรมไม่ยอมให้ขาด อยู่อย่างนี้ตลอดมา เวลานำธรรมเหล่านี้ที่ได้ผลตามเจตนาแล้วก็ออกมาสอนโลกด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างนี้แหละ เราจึงไม่มีอะไรกับโลก ขอให้โลกได้พิจารณาเถอะนะ หากว่ามีข้อข้องใจกับหลวงตาบัว หรือยกโทษโกรธเคืองอะไรกับหลวงตาบัวให้ระงับเสีย ไม่ระงับมันจะกำเริบกับตัวท่านเอง ไม่เป็นอะไรกับเราแหละ จะเป็นกับผู้ทำเอง ผู้คิดเอง ผู้พูดเอง หรือโจมตีเราก็คือโจมตีเจ้าของเอง

เราไม่มีอะไรกับโลกแล้ว เราช่วยโลกด้วยความปล่อยวางทั้งหมดเลย เราไม่ได้ยึดนั้นยึดนี้ทั้งหมด สอนโลกด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีเมตตาธรรมล้วนๆ ครอบไปหมดเลย จึงขอให้บรรดาพี่น้องชาวไทยเราให้ทราบ ทุกหน่วยงานในวงราชการงานเมืองอะไรก็ดีมันมีกิเลสด้วยกัน ย่อมเป็นความคิดเช่นนี้ คำพูดเช่นนี้มีออกมาได้ด้วยกัน ให้เอาธรรมนี้เข้าไประงับ จากความบริสุทธิ์ใจของหลวงตาที่สงเคราะห์โลกเต็มสัดเต็มส่วน ไม่หวังอะไรจากโลกเลยนะ ช่วยโลกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ตรงไหนผิดเราก็บอกว่าผิด ตรงไหนถูกบอกว่าถูก เราไม่ได้ไปหาเรื่องใส่ใคร

เช่นอย่างยกฎีกาเข้าไปนี้เป็นคนทั่วประเทศไทยในนามเราเป็นหัวหน้า คนทั่วประเทศไทยมาสนับสนุนมาขอร้องให้เราร้องเรียนเข้าไปถึงสูงสุดนั่นแหละ จำเป็นเราเป็นหัวหน้าก็ต้องทำตามหน้าที่นั่นเอง ไม่ใช่เราคนเดียวโดดนั้นโดดนี้นะ เราไม่ใช่ลิง เราเป็นธรรมทั้งนั้น ที่นำเข้าไปนี้ก็ในนามหัวใจของคนทั้งชาติที่แสดงความคิดเห็นออกมา และในนามเราเป็นจุดศูนย์กลางจึงออกประกาศนี้ละ กรุณาทราบตามนี้ด้วย ไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียว เป็นเรื่องของคนทั้งประเทศ จึงเป็นเรื่องใหญ่โตมาก เมื่อเข้าตรงไหนแล้วประเทศจะต้องได้พิจารณา หัวหน้ารักษาชาติบ้านเมืองก็ต้องพิจารณา ไม่พิจารณาไม่ได้ ผิด ผิดหัวใจคนทั้งประเทศที่เขาเป็นเจ้าของ

แม้แต่วงรัฐบาลเขาก็เป็นเจ้าของ ใครจะเป็นรัฐบาลมานี้ ประชาชนแทบเป็นแทบตายเข้าไปหย่อนบัตรให้เป็นรัฐบาล เมื่อเป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลของประชาชน เมื่อทางรัฐบาลหรือข้าราชการผิดตรงไหนๆ ประชาชนต้องตำหนิได้ นี่ละที่เสียงเข้าไปเมื่อเร็วๆ นี้ ออกฎีกาออกไปนั่น ก็คือเสียงของประชาชน เขาไม่เห็นดีเห็นชอบตรงไหนเขาก็ว่าไปตามเรื่อง เขาไม่ได้ผิดนี่นะ เราเองก็ยอมรับ เพราะฉะนั้นเราจึงได้นำหนังสือนี้ไป เรายอมรับว่าถูกต้องในความเห็นของประชาชนทั้งประเทศเขาเห็นอย่างนี้ๆ  เราพิจารณาแล้วเป็นความถูกต้องตามธรรม เราก็ส่งไปตามนั้น เรื่องก็มีเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องของหลวงตาบัวคนเดียว หนังสือที่ฎีกาทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกไปจากของคนไทยทั้งประเทศ ทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมทั่วสังฆมณฑลทั่วไปหมด ออกในหนังสือฎีกาฉบับนี้ กรุณาทราบตามนี้

ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่วงราชการต่างๆ จนกระทั่งถึงรัฐบาลจะเมินเฉยไม่ได้ เพราะประชาชนเขาเป็นเจ้าของประเทศ เป็นรัฐบาลขึ้นมา เป็นนายกขึ้นมา ก็เป็นขึ้นจากประชาชน ทำไมประชาชนจะตำหนิติเตียนหรือชมเชยไม่ได้ ต้องตำหนิได้ ควรจะพิจารณากันยังไงประชาชนมีทางที่จะทำได้เช่นเดียวกัน พอไปเป็นรัฐบาลเป็นใหญ่แล้วประชาชนจะแตะไม่ได้อย่างนั้นไม่มี ประชาชนต้องเป็นใหญ่อยู่ตลอดเวลา ขอให้พิจารณาทั่วถึงกัน การปกครองชาติบ้านเมืองขอให้เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นโดยความเป็นธรรมๆ บ้านเมืองของเราจะมีความสงบร่มเย็นต่อไป ถ้าจะเอาแต่ทิฐิมานะแข็งกระด้างไปเลยอย่างนั้นเสียนะ ดีไม่ดีเจ้าของจะพังจะว่าไง ให้พากันเข้าใจอย่างนี้ วันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อน เอาละ

         (ลูกพิมพ์หนังสือมาถวายหลวงตา) เป็นอะไรบ้างมีอยู่ในนั้น (เป็นทอง) เหลืองๆ ทองคำมิใช่หรือ ก็นั่นแล้วจะไปให้พระจับต้องได้ยังไง ทองคำเป็นของอนามาส เห็นไหมล่ะเรียนวินัยมาด้วยกันเพ็ง(หลวงปู่บุญเพ็ง วัดเหล่างา จ.ขอนแก่น) เป็นของอนามาสไม่ควรจับต้อง แน่ะก็บอกไว้แล้วในวินัยมี  วินัยกับวินัยซัดกันมันเถียงกันได้ยังไงใช่ไหม ก็เรียนมาด้วยกัน เพราะฉะนั้นจึงว่าไม่จับต้อง วางไว้นั่น ถึงเป็นกรรมสิทธิ์ก็ห้ามจับต้องพวกเหล่านี้ เป็นอนามาส เป็นของไม่ควรจับต้องลูบคลำทั้งนั้น

         นี่ละที่ว่าความบริสุทธิ์ใจ มาเท่าไรๆ เหล่านี้ออกช่วยชาติทั้งหมดเลย เป็นอย่างนี้ตลอด มีเท่าไรหมดๆ ออกหมดเลย เราไม่สนใจเราพูดจริงๆ ทั้งๆ ที่ช่วยโลกเต็มเม็ดเต็มหน่วย เราจะคิดจะเอาอะไรไม่มีเลย ไม่มี เปิดตลอดๆ แบตลอด เขาเขียนไว้ที่ไหนว่าพินัยกรรมเวลาเราจะตาย เขาไปเขียนไว้นั่นละมั้ง เวลาเราจะตายเราทำพินัยกรรมเอาไว้ เวลามีคนมาเผาศพบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั่วแดนไทยเรานั่นละเข้ามาเผาศพเรา เงินที่เขามีศรัทธาบริจาคเขามาเผาศพ เราตั้งกรรมการไว้ ในพินัยกรรมบอกเรียบร้อย

         คือตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาทั้งหมด ไม่ให้เอาไปสุรุ่ยสุร่ายสร้างนั้นสร้างนี้ประดับโลงผีหลวงตาบัว เข้าใจไหม เจ้าของตายแล้วเป็นซากเหม็นคลุ้งไปหมด แล้วจะเอาอะไรมาประดับข้างนอก เราไม่เอา เงินเหล่านี้ให้คณะกรรมการเก็บรักษาไว้ให้หมด ไม่ให้เอาไปสุรุ่ยสุร่ายสร้างนั้นสร้างนี้มาประดับโลงผีหลวงตาบัว ไม่ให้ทำ เงินเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีชีวิตอยู่คือเมืองไทยของเรา เราจะรวบรวมเงินนี้ซื้อทองคำเข้าคลังหลวงอีกทั้งหมดในวาระสุดท้ายของเรา ทีนี้ไม่ได้ช่วยอีกแล้ว ก็มีหวังอยู่ที่ศพเท่านั้นละ ตายแล้วก็จะเอาเงินจากนี้ซื้อทองคำเข้าคลังหลวง เสร็จแล้วก็หมดเลย ไม่มีอะไรเหลือ หมด เข้าใจนะเพ็ง

         สุดท้ายเราที่ช่วยโลกเราช่วยขนาดนั้นละ เราไม่มีอะไรเลย ไม่เอา ช่วยเต็มเหนี่ยว ตายแล้วก็ไปสบายๆ พี่น้องทั้งหลายก็ทราบแล้วว่าเราติดประกาศไปเลยอย่างไม่สะทกสะท้าน เหนือโลกไปแล้ว ถ้าเราจะปรับอาบัติอาจี ท่านอยู่ในหลักของสมมุติ นี่นอกสมมุติแล้วพูดได้เต็มปากเลยเห็นไหมล่ะ เพ็งว่าไง เวลามันพ้นสมมุติไปแล้วอาบัติอาจีทีนี้ไม่มี เพราะอาบัติอาจีนี้อยู่ในวงสมมุติ ปรับอาบัตินั้นปรับอาบัตินี้อยู่ในวงสมมุติ พ้นไปนี้แล้วไม่มีอะไรปรับได้เลย ผ่านไปหมด เพราะฉะนั้นจึงพูดได้เต็มปาก

         เราตายไปนี้เราพูดอย่างชัดๆ เลย เราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วบอกชัดเจน ประกาศป้างๆ มาได้ ๕๕ ปี ตั้งแต่วันนั้นมาไม่เคยเคลื่อนคลาด แล้วก็แน่ใจตลอดว่าไม่มีอะไรจะมาเคลื่อนคลาด ถ้าว่าเคลื่อนคลาดได้อยู่นิพพานเที่ยงได้ยังไง ใช่ไหมล่ะ นิพพานเที่ยงก็ไม่เคลื่อนคลาดละซี ฟังให้ดี นี่เราพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟัง นอกสมมุติเอามาพูด ในวงสมมุติก็บอก ตรงไหนว่าท่านปรับอาบัติอย่างนั้นอย่างนี้ อันนี้ผ่านไปหมดแล้วไม่มี ผ่านไปหมด ถึงคราวผ่านผ่านอย่างนั้น ผ่านไม่สะทกสะท้านเลย ผ่านประจักษ์ในหัวใจที่เป็นธรรมธาตุ เต็มสัดเต็มส่วนแล้ว จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายบำเพ็ญตนเองให้ดีนะ

         สายทางที่จะไปถึงวิมุตติหลุดพ้น ไปจากการทำบุญให้ทาน รักษาศีล นี่คือสายบารมีของเราจะต่อกันไปๆ ยื่นกันไปๆ จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้น บุญกุศลทั้งหลายนี้ก็เหมือนบันได ส่งขึ้นถึงที่แล้วบันไดก็เป็นบันได บ้านเป็นบ้าน วิมุตติเป็นวิมุตติผ่านไปแล้ว

         (เมื่อหลวงตามหาบัวถวายฎีกาครับ มติชนเขาลงครับผม) โอ๊ย ขี้เกียจอย่ามาอ่านเถอะ ขี้เกียจล้างหู เรื่องสกปรก ที่ว่าฎีกาก็คือล้างสิ่งเหล่านั้นละ มันผิดทั้งนั้นที่ฎีกาเข้าไปนี้น่ะ ก็เราพูดโดยธรรมด้วยแล้วจะผิดไปไหน ที่ทำนั้นมันผิดทั้งนั้น ที่ฎีกาเข้าไปคัดค้านตรงนั้นตรงนี้คือสิ่งนั้นๆ ผิดๆๆ จากหลักธรรมหลักวินัยที่ยืนยันตายตัวแล้วด้วยความถูกต้อง ฎีกาเข้าไปก็คือเอาความถูกต้องไป ก็มีเท่านั้นละ ไม่อ่านละนะ

         (ตอนท้ายครับขออนุญาต เขาบอกว่าการออกมาเคลื่อนไหวของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และสานุศิษย์ รวมทั้งคุณทองก้อน วงศ์สมุทร จึงนับว่าเป็นการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน และพระสงฆ์ ภาคประชาชนโดยแท้ เพื่อเรียกร้องอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ และภาคประชาชนให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อการถ่วงดุลอำนาจรัฐ และคณะสงฆ์ภายใต้อำนาจรัฐ เหมือนกับเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ครับ) คือที่นำไปนี้เราไม่มีอะไรขัดข้องเลย ถูกต้องทั้งหมด ที่นำไปคัดค้านค้านในสิ่งที่สกปรก สิ่งที่ผิดพลาดทั้งนั้น ว่างี้เลย เอานี้ไปชะล้างเอาไปยืนยันว่านี้คือความถูกต้อง ที่พาพี่น้องทั้งหลายเข้าไป ก็เราตรวจดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ความรู้ความเห็น ความเคลื่อนไหวของประชาชนมาหาเรา เรานำมาตรวจดู พิจารณาดูถูกต้องตามอรรถตามธรรมแล้วนำอันนี้ออกไป เราจึงไม่เคยสะทกสะท้านว่าผิดไป

         (ทองคำวันนี้ได้ ๑๕ บาท ๑๓ สตางค์ครับ) เออ พอใจ หนังสืออะไร (คำถาม-คำตอบ คุณปุกเขาพิมพ์มาแจกครับ) ถามใครตอบใคร (ของหลวงตาครับ) เอาไปเลยถ้าเป็นของเรา แน่ใจทุกอย่างพูดง่ายๆ ถ้าลองได้ตอบออกไปแล้วแน่เลยๆ เพราะฉะนั้นจึงว่าเอาๆ ไปเลย ไม่สงสัยเลยเรา มันแน่อยู่ในหัวใจนี้แล้วจะเอาอะไรมาสงสัย ออกจากนี้ไปแล้วจะสงสัยไปไหน ที่เราว่าเราช่วยโลกคราวนี้เราพูดตรงๆ นะ ที่เราช่วยโลกคราวนี้มีบกพร่องอยู่คือการถาม-ตอบปัญหา การเทศนาว่าการไปกลางๆ แต่การถามการตอบปัญหานี้เป็นความคิดเห็นของคนแต่ละคนๆ หลายคนด้วยกัน ต่างคนต่างมีความรู้ความเห็นถามมาปั๊บๆ ทีนี้การถามมายังไงการตอบมันจะออกไปตามคำถามๆ มาช่องไหนจะออกช่องนั้นๆ นี่ไม่มีใครถามก็ไม่ได้ตอบ ความรู้อันนี้จึงไม่ค่อยปรากฏ ความรู้อันนี้ก็มีความรู้สะดุดใจด้วยนะปัญหาที่ตอบรับๆ นี้ไม่ค่อยมี เทศน์สอนโลกมา ๖-๗ ปี การถามปัญหามีน้อยมากจึงว่าบกพร่องจุดนี้

         อันนี้ไปได้มาจากไหนไม่รู้ที่ว่าปัญหาคำถามคำตอบ (ทางอินเตอร์เน็ตที่หลวงตาตอบที่ศาลาครับ) มันก็นิดหน่อยเท่านั้น ตั้งหน้าตั้งตาถามมา แล้วยิ่งทางนี้ออกมาเอาๆ ถามมาจะตอบยิ่งใหญ่เลยนะ ถ้าว่าถามมาแล้วตอบเหมือนแมวนะ มันคอยจะตะปบ พอแป๊บก็ปั๊วะเลย แป๊บปั๊วะเลยทันที ไม่ต้องไปหาคว้านู้นคว้านี้ ออกพับๆ รับกันเลย นี่ละที่ว่าเอาๆ ถามมาจะตอบมันจะเอาอย่างนั้นละ ปั๊วะเลย แต่ไม่มีคนถาม มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ

         เราเปิดให้ชัดเจน พอเราได้เปิดแล้วไม่มีที่ปิด มาช่องไหนออกรับกันทันทีๆ เลย นอกจากว่าสมควรจะตอบหนักเบามากน้อยเพียงไร มันจะบอกกันในตัวเสร็จ ถ้าธรรมดาออกร้อยเปอร์เซ็นต์ ทางนั้นถามปั๊บมาทางนี้ตอบรับกันร้อยเปอร์เซ็นต์ ทีนี้ผู้ถามมานั้นกับธรรมะนี้จะสมกันไหม สมควรที่จะตอบร้อยเปอร์เซ็นต์ออกทันทีเลย แต่นี้ผู้รับมันจะรับได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม การตอบจึงต้องหย่อนลงให้พอเหมาะพอดีกับเขา

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก