กาตกนรก
วันที่ 18 สิงหาคม 2544
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

กาตกนรก

ฝนมีตกเล็กน้อยนะ น้ำมาเมื่อวาน ตอนสาย ๆ น้ำมามากมาย ตอนค่ำจน ๓-๔ ทุ่มน้ำยังไม่หมดบนหลังถนน เมื่อเช้านี้ตกมาอีกแล้ว หลังถนนท่วมตลอดเมื่อวานนี้ ตกน้อยท่วมน้อย ตกมากท่วมมาก ท่วมมากเพราะไม่มีที่เก็บแล้วน้ำ ตกเท่าไรก็ต้องเพิ่มตลอดเลย ฝนปีนี้ดีจริง ๆ โถ ท่วมเมืองอุดรคราวนี้ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะ ก็ดีอันหนึ่งที่ว่าเขื่อนไม่พังไปทับเมืองอุดร เพราะคราวนี้น้ำมากจริง ๆ พวกรักษาเขื่อนนี้อกจะแตกนะ มองดูน้ำนี้เต็ม ทางอุดรนี้บึ่งนี้ขาดสะบั้นเลย ทีนี้ไม่ทราบจะทำยังไง ถ้าเปิดมากก็ไม่ได้ ถ้าเปิดน้อยมันจะฟาดเขื่อนขาด ไม่ทราบจะหายใจแบบไหน ตอนนี้ตอนเขื่อนหนักใจมากทีเดียว พอวิกฤตการณ์ผ่านไปเราก็เบาใจด้วย โถ ไม่ใช่เล่น ๆ นะเขื่อน

(เรือลำนี้ทีแรกใส่ปัจจัยไว้เรียบร้อยแล้ว ขโมยขึ้นบ้านเลยเอาไปหมด ทีนี้ใส่มาใหม่) ใส่ไว้แล้วขโมยขึ้นบ้าน (เอาไว้ในห้องพระเจ้าค่ะ) ขโมยขึ้นไปในห้องพระเลย (เจ้าค่ะ) เออ ให้เขาเอาไปเถอะ เอาไปนี้เขาจะไปใช้สอยเป็นประโยชน์แก่เขา เราตั้งใจเสียสละถวายทางพุทธศาสนาเราก็เป็นประโยชน์ของเราแล้ว ไม่มีอะไรเสียหาย โจรก็ไม่เสียหาย เขาได้รับประโยชน์ เราก็ไม่เสียหายเพราะเตรียมพร้อมที่จะถวายทานแล้ว เป็นของเราเรียบร้อยแล้ว ใครจะเอาไปก็ตามบุญเป็นของเราเรียบร้อยแล้ว เข้าใจไหมล่ะ

ชาดกท่านมี กาตัวหนึ่งมันตกนรก พระโมคคัลลาน์ท่านพิจารณาดูท่านไม่เคยเห็นกาแบบนี้ ท่านก็พิจารณา พวกเปรตพวกผีท่านเห็นมามากต่อมากก็ไม่สะดุดใจ แต่มาเห็นกาตัวนี้มันพิลึกกึกกือเหลือเกิน กาตัวนี้ปากมันเกาะริมขอบนรกทางโน้น หางและปีกมันเกาะนรกทางนี้ ปีกมันกว้างมันยาวถึงขอบนรกเลยนะ ทางปากนี้ก็ถึงขอบนรก ทางปีกซ้ายปีกขวาถึงขอบนรก ทางหางก็ถึงขอบนรก ดิ้นอยู่งั้น ทีนี้ไม่ทราบว่าน้ำว่าไฟนรกพูดไม่ถูกเรื่องอย่างนี้ ที่ท่านมาแสดงว่านรกอย่างนั้นอย่างนี้ นี้ท่านเอาหยาบ ๆ ออกมานะ ให้ไปเห็นด้วยตาซิสลบไปเลยว่าไง นั่นละของเล่นเมื่อไรพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนเล่นหรือ

อันนี้ก็ยกตัวอย่างเข้ามา กาตัวนี้แต่ก่อนก็เป็นกาธรรมดา แล้วเจ้าของทานผู้หญิงเขาหาบของไปเตรียมพร้อมที่จะไปถวายทาน ไปเขาก็หาบไปธรรมดา กามันจับอยู่กิ่งไม้ พอเห็นเจ้าของเผลอมันก็บินลงมาโฉบเอาอาหารในนั้นไป เขาก็ไม่ว่าอะไร มันก็เป็นธรรมดีนะ เขาพูดน่าฟัง เขาว่า เอ๊อ มึงก็หิวเหมือนกับกูนะ มึงเอาไปก็เอาไปเสีย นั้นเป็นส่วนของมึง เขาก็ยังให้อภัยนะ แต่อำนาจแห่งกรรมมันหนามันให้อภัยเมื่อไร ทีนี้เขาก็เอานี้ไปถวายทาน บุญกรรมเป็นของเขาเต็มสัดเต็มส่วน นี่ตามชาดกนะ แล้วกาตัวนั้นก็เป็นบาปเต็มสัดเต็มส่วน คือได้ถวายแล้ว ยังไม่ถึงก็ตามถึงแล้ว ใจเขาถึงแล้ว ทุกอย่างถึงแล้ว เป็นบุญกุศลสมบูรณ์แล้วเรื่องมันเป็นอย่างนั้น

ที่เราเอามานี้เหมือนกัน เขาเอาไปก็ช่างเขาเถอะ เอาไว้ห้องพระเขาก็มาขโมยไปก็ช่างเขา อันนั้นเป็นส่วนเขาเอาไปแล้ว เอาไปไม่เอาไปไหนแหละ เขาจะไปทำประโยชน์ เขาทุกข์เขาจน เขาไม่ขอแบบนั้นเขาขอแบบนี้ เขามาขอแบบเงียบ ๆ แต่เราเรียกว่าขโมย เขามาขอเงียบ ๆ ไปเลย อันนั้นเป็นส่วนของเขาไป บุญกุศลคนนี้ได้เตรียมพร้อมแล้วไว้ในห้องพระขนาดนั้น เรียกว่าจิตพร้อมแล้ว อันนี้ก็ได้แล้วไม่บกพร่องอะไร ช่างเขาเถอะ

นี่ฟังซิว่าแดนนรกเป็นยังไง กว้างหรือไม่กว้าง พระโมคคัลลาน์ไปเห็นแล้วเกิดความงงงัน กาทำไมถึงใหญ่โตขนาดนี้ ๆ หลุมนรกกว้างขนาดไหน ทำไมปีกทั้งสองข้างนี้พาดทางโน้น ๆ คางก็พาดทางนี้ หางพาดทางโน้น มันกาพิลึกพิลั่นอะไร นี่ละเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านจะได้แสดง อันนี้มันเป็นด้วยอำนาจของกรรม โมคคัลลาน์ กรรมใครจะไปตกแต่ง ใครจะไปคาดไปหมายไม่ได้ อำนาจของกรรมจะตกแต่งเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลย นรกอย่างนี้สำหรับกานี้ก็ถูก สำหรับประเภทอื่น ๆ ยังมีอีก พิสดารมากกว่านี้ อำนาจแห่งกรรมนะ ฟังซิท่านพูด อย่าว่าแต่เพียงนรกสำหรับกาตัวนี้เลย นรกสำหรับสัตว์ประเภทอื่น ๆ ที่มีกรรมหนักกรรมเบาต่างกันยังไงแล้ว จะแสดงฤทธิ์เดชเต็มเหนี่ยวของกรรมตัวเอง ฟังว่านะไม่ใช่อะไร กรรมตัวเองแสดงฤทธิ์สังหารตัวเองทำลายตัวเอง

จึงต้องได้ระวัง ยังบอกแล้ว พระพุทธเจ้ารับสั่งไม่มีสองนะ บอกแล้ว ใครจะปฏิเสธเท่าไรก็ตาม ไม่มี ๆ ตลอดเวลา จมไปอย่างนั้น ๆ เพราะมีแต่ความสำคัญของกิเลสลบล้างความจริง ความจริงลบล้างได้ยังไง ความปลอมลบล้างได้ง่าย ๆ แต่ของจริงลบล้างไม่ได้ ธรรมเป็นของจริง อะไรมีจริงยังไงสอนไว้ตามหลักความจริง ใครจะมาลบล้างไม่ได้ ถ้าลบล้างได้แล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีความหมาย ธรรมก็ไม่มีความหมาย กิเลสลบล้างไปหมดเลย อันนี้ความหมายเต็มตัวทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่ว

ท่านแสดงไว้เวลาพระโมคคัลลาน์ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าถึงเรื่องกาแปลกประหลาด นรกของกาทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ๆ พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ฟัง ท่านเห็นมาก่อนแล้ว พอพระโมคคัลลาน์ทูลขึ้นเท่านั้น โอ๊ย เราตถาคตเห็นมานานแล้ว นั่นเห็นไหมพระพุทธเจ้า ท่านหิวท่านโหยอะไร เห็นเหมือนไม่เห็น รู้เหมือนไม่รู้ แล้วแต่เหตุการณ์เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์มากน้อยก็แย็บออกมา ๆ ถ้าควรจะพูดเต็มส่วนก็พูดเต็มส่วน ท่านทรงเห็นแล้ว โลกวิทู รู้แจ้งมาตั้งแต่ตรัสรู้ปึ๋งขึ้นมาโน้น พระโมคคัลลาน์ก็มาทูลท่าน ที่เด่นที่เข้าไปทูลพระพุทธเจ้าอยู่บ่อย ๆ ก็คือพระโมคคัลลาน์ พระลักขณะ มี ๒ องค์ ที่แปลกประหลาดอย่างนี้นะ ไปทูลพระพุทธเจ้าเรื่องแปลกประหลาดของสัตว์เสวยกรรม นอกนั้นก็หากมีแต่ไม่มากเหมือนพระโมคคัลลาน์กับพระลักขณะ

สรุปทองคำและดอลลาร์เมื่อวันที่ ๑๗ เมื่อวานนี้ ทองคำได้ ๔ บาท ๗๑ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๒๖ ดอลล์ ได้มาเรื่อย ๆ อย่างนี้ วันมากวันน้อย เรื่องขาดนาน ๆ จะมีทีหนึ่ง เช่น ทองคำขาดนาน ๆ จะมีทีหนึ่ง ได้ไปทุกวัน ๆ อย่างนี้ ทองคำที่ได้ประกาศไว้เรียบร้อยแล้วนั้นว่า ทองคำที่ต้องการมอบเข้าคลังหลวงคราวนี้นั้น ให้พี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยเรารวมหัวกันเป็นกองใหญ่ขึ้นมา รวมแล้วเป็นทองคำ ๔ พันกิโล เรากำหนดเอาไว้ว่าจะให้ได้ครบตามนี้เลย ๔ พันกิโลของพี่น้องชาวไทยเราทั้งหมดรวมกันเป็นกองใหญ่ แล้วส่วนที่เพิ่มเติมก็ต่อยอดดังที่เราเคยเรียนให้ทราบแล้ว

ทองคำที่ต้องการจะมอบเข้าคลังหลวงคราวนี้ ๔ พันกิโล มอบเข้าคลังหลวงแล้วเวลานี้ ๒,๕๐๐ กิโล ยังขาดอยู่อีก ๑,๕๐๐ กิโลจะครบจำนวน ๔ พันกิโล ทองคำที่ได้หลังจากได้มอบแล้วนั้นเวลานี้ได้ถึง ๓๔ กิโล ๑๕ บาท ๙๖ สตางค์แล้ว ๒ แท่งก็ ๒๕ กิโล นี่ก็ได้ไปอีก ๙ กิโลแล้ว กว่าจะถึงวันเราไปมอบนี้ก็จะเพิ่มเข้าไปอีก อันนี้ก็น่ากลัวจะบุก พอจวนจะบุกก็บุกเลย นี่ได้ ๓๔ กิโล ความลดก็คงลดเป็นธรรมดา แต่เวลาเราจะหลอมจริง ๆ เราก็ต้องเผื่อเอาไว้ ไปกรุงเทพคราวนี้จะหลอมละ ควรได้ ๓ แท่งก็จะเอาเลย แต่ ๒ แท่งแน่แล้ว ๓ แท่งยังก้ำกึ่งอยู่เวลานี้ แต่เราก็ได้ทุกวัน ๆ ต่อไปก็เข้าขั้นบุกได้ละ พอใกล้เข้า ๆ เข้าขั้นบุกบุกเลย

ทองคำต่อยอดจากเงินโครงการช่วยชาติ ๘๐๖ ล้านบาทนั้น ได้ซื้อทองคำแล้ว ๖๐๐ ล้านบาท ได้ทองคำ ๑,๕๐๐ กิโล เท่ากับ ๑๒๐ แท่ง มอบเข้าคลังหลวงแล้ว ๒,๕๐๐ กิโล คือ ๑๒๐ แท่ง ที่เหลือยังไม่ได้มอบจะมอบในคราวต่อไปนี้ ๑,๒๕๐ กิโล เท่ากับ ๑๐๐ แท่ง รวมทองคำที่มอบเข้าคลังหลวงแล้วเวลานี้ได้ ๒,๗๕๐ กิโล รวมทองคำที่รับบริจาคและต่อยอดทั้งสิ้นได้ ๔,๐๓๔ กิโล เท่ากับน้ำหนัก ๔ ตันกับ ๓๔ กิโล กรุณาทราบตามนี้ เราจะอ่านให้ฟังตลอดไปอย่างนี้เรื่อย ๆ ได้มาเพิ่มเข้า ๆ อ่านเรื่อย ๆ พอถึงเวลาที่เราจะหลอมก็หลอม หลอมแล้วเข้าเรื่อย ๆ

ขอพี่น้องทั้งหลายฟังเสียงธรรมไว้นะ ขอให้ฟังเสียงธรรมให้ดี พูดออกมาคำไหนให้จับให้ดีนะ เสียงธรรมไม่ได้เหมือนเสียงโลก เสียงโลกปลิ้นปล้อนหลอกลวงหาความจริงไม่ได้ ไม่ว่าจะพูดยกยอไม่ว่าจะพูดสรรเสริญอะไร มันจะหาความจริงไม่ได้สำหรับเรื่องของกิเลส เรื่องความจอมปลอม เรื่องธรรมนี้ยอเป็นยอ ติเป็นติ ตรงไปตรงมาเลย ให้จำอันนี้เอาไว้ นี่ที่พูดถึงเรื่องความหนักแน่นในเรื่องธรรม ที่บ่งบอกชัดเจนว่า หัวใจของชาติไทยเวลานี้เบาบางอยู่มากนะ คือทองคำของเรา จึงได้พูดเน้นหนัก ๆ แก่พี่น้องทั้งหลายอยู่ตลอดมา คือทองคำเรารู้สึกว่าเบาบาง จึงได้เตือนพี่น้องทั้งหลาย

แม้ที่สุดจะโอนเงินเข้ามาแต่ก่อนกับโอนเงินมานี้ก็บอกว่าเพื่อช่วยชาติทั่ว ๆ ไป ไม่ได้เข้าคลังหลวง เวลานี้งัดเข้ามานี้แล้วมากยิ่งกว่าที่เรากำหนดไว้ว่าจะช่วยชาติเสียอีก ก็ ๘๐๖ ล้านแล้ว ๘๕๐ ล้านนั้นเอาเข้ามา ๘๐๖ ล้าน ยังเหลือเท่าไรคิดดูซิ นั่นละเราไม่ได้คิดนะแต่ก่อนว่าจะคัดออกมาอย่างนี้ ก็ต้องคัดออกมาถึง ๘๐๐ ล้าน ยังเหลืออีกเพียง ๕๐ ล้านสำหรับช่วยชาติบ้านเมืองของเราดังที่กล่าวแล้ว ที่ช่วยคืออะไรบ้างก็รู้กันแล้ว สถานที่สงเคราะห์ โรงพยาบาล โรงร่ำโรงเรียน คนทุกข์คนจน ที่ราชการต่าง ๆ นี่เรียกว่าช่วยในเงินจำนวน ๕๐ ล้านนี้ นอกนั้นคัดไปแล้ว เวลานี้ยังเหลืออยู่ร้อยล้านที่ยังไม่ได้ออก จะเต็ม ๗๐๐ ล้านวันที่ ๒๐ เดือนนี้ แล้ววันที่ ๒๒ กันยา ก็สุดท้ายของเงิน ๘๐๐ ล้านนี้ งวดของมันจะออกตรงนั้น หมด แล้วทีนี้เราก็ริบรวมใหม่นะ

ดังที่เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่า เงินสดที่เราจะออกช่วยชาติเวลานี้เรากำหนดเต็มตัวแล้วว่า น้ำหนักของทองคำต้องมากกว่าตลอด ได้มาเท่าไรพอคัดเข้าทองคำเราจะคัดเข้าทันที ๆ เลย ส่วนนี้ถูไถกันไป อดบ้างอิ่มบ้างไม่เป็นไร ขอให้ทองคำเราเต็มท้องเต็มปากเราพอ เต็มหัวใจเราหายใจเต็มปอด ถ้าทองคำขาดไม่มีอะไรดีนะ เราถึงหมุนเข้าตรงนี้ ๆ แล้วเงินที่พี่น้องทั้งหลายโอนมา โอนมาเถอะบอกเลย เพราะเราประกาศเรียบร้อยแล้ว เราจะเป็นผู้พิจารณาเองให้ได้สัดได้ส่วนทุกอย่าง โดยมีน้ำหนักทางทองคำมากกว่าเงินที่ช่วยชาติทั้งหลาย นี่ละเราจะค่อยคัดเข้าไป ๆ เมื่อได้พอสมควรแล้วเอาอีก ซื้อทองคำอีกอยู่เรื่อย ๆ ไปอย่างนี้ กรุณาทราบตามนี้ก็แล้วกัน

ผู้ที่มาถวายต่อปากต่อมือต่อสถานที่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไร เพราะเบื้องต้นเราบอกว่าทองคำและดอลลาร์ให้ถวายที่วัดป่าบ้านตาด ทีนี้ก็มาเกี่ยวกับเรื่องเงินสดจะโอนนี่แหละ ทีนี้จึงถวายเป็นเงินสดโอนมาก็ได้ เราจะคัดเข้าไปเอง เปิดทางให้พี่น้องทั้งหลายได้รับความสะดวก เพื่อชาติไทยของเราได้ราบรื่นดีงามแน่นหนามั่นคงต่อไป เราสุดหัวใจเรานะ ให้พี่น้องทั้งหลายจำคำนี้ให้ดี ได้ช่วยพี่น้องทั้งหลายนี้สุดหัวใจ ถึงขนาดที่ว่าคอขาด-ขาดเลย หลวงตาองค์นี้จะไม่มีอะไรเสียดายยิ่งกว่าชาติไทยของเรา ที่บรรจุหรือที่เทิดทูนพุทธศาสนาไว้เต็มเมืองไทยของเรา เมืองไทยจะจมคอหลวงตาบัวต้องขาดก่อน ก่อนเมืองไทยจะจมนะ ถึงขนาดนั้นละที่เราอุ้มชูพี่น้องชาวไทยด้วยความเมตตาล้วน ๆ เราไม่ได้หวังเอาอะไรจากการช่วยโลกสงสารนี้เลย

แล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในวงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเป็นธรรมดา ลิ้นกับฟันอยู่ในปากเดียวกัน ก็ต้องมีกัดกันบ้างเป็นธรรมดา คนไทยต่อคนไทย ตั้งแต่พ่อแม่กับลูก ลูกกี่คนมันยังทะเลาะกัน พ่อแม่สองคนเท่านั้นยังทะเลาะกันได้ ลูกกี่คนมันก็ต้องมีทะเลาะกัน นี้คนไทย ๖๒ ล้านคนก็ต้องมีเป็นธรรมดาให้ถือเป็นธรรมดา อย่าถือเป็นเรื่องโหดร้ายทารุณทำลายกันซึ่งกันและกันให้ฉิบหายวายปวง อย่างนั้นใช้ไม่ได้เลย ไม่ใช่ลิ้นกับฟันอย่างนั้น ลิ้นกับฟันเขากัดกันลงไป เขาเผลอเขากัดกันเฉย ๆ ไม่ใช่ฟันตั้งใจกัดลิ้นนะ ลิ้นก็ไม่ตั้งใจอาจหาญจะไปต่อสู้กับฟันเข้าใจไหม เลือดสาดออกมา คือต่างอันต่างเผลอต่างหากนะ

อันนี้ก็เหมือนกัน คนเรามีกิเลสด้วยกันทุกคน เราไม่ได้ตำหนิใครนะ ผู้ดีผู้ชั่วมีประจำโลกสงสาร แต่ธรรมะที่ชะล้างมี จึงต้องนำธรรมะมาชะมาล้าง ตรงไหนไม่ดีให้ชะล้างออก ให้ต่างคนต่างแก้ไขดัดแปลง เพราะเราเป็นคนไทยด้วยกัน เรียกว่าลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกัน ลิ้นกับฟันกัดกันไม่ได้ทำลายกันนะ เพียงเตือนกันเท่านั้นแหละ ลิ้นกับฟันกัดกัน เลือดออกมา โธ่ กัดลิ้นเท่านั้นแหละ ต่อไปมันก็ระวังแหละ ระวังทั้งลิ้นทั้งฟัน สติเป็นเจ้าของเป็นผู้ระวัง ทีนี้ชาติไทยของเราหัวใจของชาติคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระเมตตาอย่างยิ่งสุดส่วน แล้วครอบโลกธาตุนี้คือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ในเมืองไทยนี้ทั้งนั้น นี่ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไร หัวใจของชาติไทยเราจึงหนักแน่นมากที่สุดอยู่ที่จุดนี้นะ

แล้วเราที่ช่วยชาติเวลานี้ เราก็ช่วยหนุนเข้ามาในจุดใหญ่อันใหญ่หลวงและเลิศเลอนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย แล้วก็พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ด้วย เราเทิดทูนเพื่อชาติไทยของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความแน่นหนามั่นคง อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ใช่ของดี เราเป็นลูกชาวไทย ตำหนิที่ตรงไหนว่าไม่ดี อย่าดื้ออย่าดึงอย่าฝ่าอย่าฝืน ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ความถูกต้องดีงามมีอยู่นั้นเรียกว่าหลักเกณฑ์ ให้น้อมตัวเข้าไปสู่หลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง

ผิดตรงไหนให้แก้ไข ๆ นี่เรียกว่าลูกมีพ่อมีแม่ ชาติไทยของเรามีพ่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ครอบงำอยู่ ให้ฟังเสียงพ่อเสียงแม่อันเลิศเลอของเรา เราอย่ามีแต่การทะเลาะเบาะแว้ง กัดฉีกกันกิน ใครได้ไปมากน้อยก็คือเศษคือเดนของไฟนรกนั่นละ แล้วก็เป็นก้อนอันใหญ่หลวง เป็นทองแดงเผาตัวเองด้วยความฝ่าฝืนอรรถฝืนธรรม ไม่ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมแล้วโทษของตัวจะเป็นอย่างนั้น ไม่เป็นอย่างอื่น นี่เราก็พยายาม การสอนพี่น้องทั้งหลายเราไม่ได้อยู่ในวงการเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ เอาธรรมพระพุทธเจ้ามาสอนเหนือตลอดเวลา ผิดถูกประการใดเราจะบอกตามเหตุตามผล แล้วก็พยายามแก้ไขดัดแปลง

เวลานี้ก็เน้นหนักถึงเรื่องทองคำและช่วยชาติทุกด้านทุกทาง ทองคำเป็นอันดับหนึ่ง ขอให้พี่น้องทั้งหลายเน้นหนักในจิตในใจด้วย มีมากมีน้อย เฉลี่ยเผื่อแผ่กันเข้าไปเพื่อชาติบ้านเมืองของเราได้แน่นหนามั่นคง การไปมาหาสู่การซื้อการขายระหว่างประเทศต่อประเทศ เราก็มีหน้ามีตายิ้มแย้มแจ่มใส มีศักดิ์ศรีดีงาม หลักสำคัญตัวประกันของชาติไทยคือทองคำเป็นต้น ได้ขาดจากเมืองไทยลงไปแล้วไม่มีความหมายนะเมืองไทย เหมือนหมาตัวหนึ่ง ๆ หมาตัวหนึ่งเป็นยังไง หมามันก็มีแต่หางนั่นละ เราเลวกว่าหมาอีก หมามีหางเราไม่มีหางนั่นซิ สู้หมาไม่ได้ เข้าใจไหม เราต้องแข่งหมาเราไม่มีหางเราต้องให้มีทองคำซิแข่งหมา มึงมีทองคำไหมมันก็ต้องยอม แฮ่ ๆ ไม่มีทองคำ นี่กูมีให้ว่าอย่างนั้นซิ เข้าใจเหรอ ให้พากันจำเอาทุกคน

เราพูดด้วยความเป็นห่วงชาติไทยของเราทุกประเภทนะ ทุกสิ่งทุกอย่างเราเสียสละด้วยความเป็นธรรม ๆ สิ่งที่ไม่เป็นธรรมเราไม่แตะ ไม่เข้าไปยุ่งนะ ถ้าอันไหนเป็นธรรมแล้วเบิกกว้าง ๆ พุ่งเลย ๆ อันไหนไม่เป็นธรรมไม่เข้าไป นี่เรียกว่าธรรม เราจะไม่นำสิ่งเสนียดจัญไรที่ผิดต่อธรรมพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนแนะนำพี่น้องทั้งหลาย เราจะสอนตั้งแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม เพื่อได้ยึดไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ เป็นสิริมงคลแก่ตนและส่วนรวม ตลอดประเทศไทยของเราทั้งชาติ ให้อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรม จะมีความสงบร่มเย็น เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ พอสมควร ว่าจะไม่พูดอะไร ก็พูดจนได้ เอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้ละวันนี้ เอาของเก่ามาโกหกเรื่อยก็ไม่รู้นะ ก็เราไม่คำนึงนี่ พอออกก็ออกเรื่อย หมดแล้วก็หายเงียบเลย วันหลังขึ้นใหม่ ไม่รู้ละของเก่าของใหม่

ดอลลาร์เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ถึงแสนนะ ตั้งแต่ออกจากกรุงเทพฯ มานี้เขาเอาดอลลาร์ไปเข้าธนาคารเมื่อ ๒-๓ วันนี้ไม่ได้ถามเขา แต่กะว่าประมาณสัก ๔ หมื่นดอลล์ตั้งแต่กลับจากกรุงเทพฯ มานี้ คือดอลลาร์จะมานี้หมดเลย เราไปที่ไหนดอลลาร์ทองคำจะไปตาม อันนี้เรามาอยู่อุดร ดอลลาร์ทองคำก็ตามมาทางนี้ไม่ได้เข้าบัญชีทางกรุงเทพฯ ถ้าเราไปกรุงเทพฯ ก็เข้าทางนู้นทั้งหมดเลย

เมื่อเช้าเราไปดูกระต่าย ๆ โถ ไม่ใช่น้อย ๆ นะ ลูกกระต่ายยังอยู่ในครัวเต็ม อยู่ทุกแห่งทุกหน กระต่ายพระท่านเลี้ยงไว้เป็นจุด ๆ แตกกระจายหมดเลย กระแตก็เยอะเดี๋ยวนี้ กระแตมีอยู่ทั่วไป นี่จึงได้เห็นโทษของแมว พอกักไม่ให้แมวเข้ามาได้นี้ สัตว์นี้เต็มไปหมดนะ แสดงว่าแมวนี้มารับเหมาเอาสัตว์ในวัดนี้ไปกินจนหมด ยกทัพมาเดี๋ยวนี้แมวเว้นวันเว้นคืนสองคืนเห็นตัวนึง ๆ ไม่มากนะผ่านมา แต่ก่อนตั้ง ๓ ตัว ๔ ตัวยกขบวนมาเลย เราปิดทีแรกนะ

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก