เตือนรัฐบาลถ้าไม่อยากจม
วันที่ 5 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม

เมื่อเช้าวันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

เตือนรัฐบาลถ้าไม่อยากจม

 

         เราภูมิใจเห็นพี่น้องทั้งหลายสนใจในอรรถในธรรม ที่จะนำอรรถธรรมที่เป็นรสโอชาอันเลิศเลอเข้าสู่ใจ ใจนี่ละจะพาพี่น้องทั้งหลายสมบุกสมบัน ไปดีไปชั่วคือใจ ให้ระมัดระวังรักษาใจตัวเองให้ดีนะ ร่างกายกายวาจานี้ก็อยู่กับใจ ใจเป็นผู้ควบคุม ถ้าใจมีสติมีปัญญาแล้วจะควบคุมความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจ ความประพฤติ หน้าที่การงานได้ดี ถ้าใจโกโรโกโสแล้วอะไรเลอะเทอะไปหมดนั่นแหละ ให้ดูใจตัวเองนะ ใจจึงต้องได้รับการอบรม เทศน์เหล่านี้เข้าสู่ใจ เพื่อใจได้นำไปพินิจพิจารณาคัดเลือก อันไหนที่ควรได้ควรเสียอะไร ใจจะคัดเลือกเอง เมื่อได้นำธรรมที่ถูกต้องเข้าไปสู่ใจแล้ว ธรรมจะเป็นผู้พินิจพิจารณาแยกแยะไปเอง แต่ลำพังความคิดความอ่านของใจเรานี้เลอะเทอะไปหมดนะ

คนเรามีใจทุกคนมีความคิดทุกคน แต่มันเลอะเทอะเสียมากต่อมาก ใจไม่เลอะเทอะคือใจผู้มีธรรม พูดให้ชัดเจนเลย ผู้มีธรรมในใจ มีธรรมเป็นขั้นๆ ในใจ ใจที่เริ่มมีธรรมแล้วความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจนี้จะค่อยดีไปโดยลำดับ ถ้าไม่มีธรรมควบคุมเลยเลอะเทอะทั้งนั้น ใครจะอวดว่าดิบว่าดีก็มีแต่ชื่อ ตัวนั้นเลว ถ้ามีธรรมแทรกเข้าไปในใจแล้ว ความเคลื่อนไหวไปมาจะได้รับการกลั่นกรองจากใจ ใจเป็นผู้สั่งการสั่งงานอะไรก็เรียบร้อยๆ เพราะฉะนั้นใจจึงควรได้รับการอบรมจากธรรมทั้งหลายที่ถูกต้องดีงามแล้วไปปฏิบัติตน จนกลายเป็นความชินต่อนิสัย

ความชินต่อนิสัยเมื่อรักษาเป็นประจำชินนะ เช่นนักบวชท่านมุ่งหน้ามุ่งตาต่ออรรถต่อธรรม เคารพธรรมวินัย บวชทีแรก โอ๋ย เหมือนติดคุกติดตะรางนะ คือเรามันเคยผิดพลาดมาทั้งนั้น ไม่มีอะไรเป็นขอบเขต ไปที่ไหนกายวาจานี้เลอะเทอะไปเลย ทีนี้พอมาบวช หลักธรรมหลักวินัยท่านบีบบังคับไว้ๆ ออกช่องนี้หลักธรรมวินัยข้อนี้ตีไว้ ออกทางนี้ทางนั้นตีไว้ ทางนี้ก็ถอยหน้าถอยหลัง นี่หมายถึงบวชใหม่ๆ พอจะออกทางช่องนี้ นี่ผิดพระวินัยข้อนี้ตีไว้ถอย แล้วออกทางนี้ผิดพระวินัยข้อนั้นถอย เพราะเราเคยปล่อยตัวมาแล้ว มันไม่ได้คิดถึงความผิดถูกชั่วดีจากการเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของเรา

ทีนี้พอไปบวชแล้ว ธรรมวินัยท่านครอบไว้เลย จะออกช่องไหนผิดวินัยข้อนั้นๆ เหมือนกับว่าตีกลับๆ จะออกช่องนี้ตีกลับๆ อยู่อย่างนั้น บวชทีแรกแหมรู้สึกว่าทุกข์มากเหมือนกันนะ ได้ระมัดระวังเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่งั้นโดนโทษ พยายามระมัดระวัง ระวังอยู่ตลอดเวลาทีนี้มันชินนะ ทั้งๆ ที่เคยระวังแต่ก่อน มันรู้หมดแล้วนี่ จะออกช่องไหนผิดถูกมันรู้ทันที ไม่ออกๆ นั่นเป็นความเคยชิน สุดท้ายก็เหมือนธรรมดาเรา คือมันเป็นความเคยชินในจิตใจที่เคยเข้มงวดกวดขันกับหลักธรรมหลักวินัย ที่จะเคลื่อนไหวทางกายวาจานี้ออกจากใจเสียก่อน คือใจเคยชินแล้วก็เรียบๆ ไปเลย ถ้าไม่เคยชินเลอะเทอะทั้งนั้นแหละ

จิตใจกายวาจาของใครก็ตาม ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องกลั่นกรองใครอย่ามาอวด อวดธรรมพระพุทธเจ้า เป็นธรรมที่เลิศเลอ ท่านเรียกว่าโลกุตรธรรม แปลว่าธรรมที่สูงเหนือโลก นั่นฟังซิ โลกุตรธรรม แปลว่า ธรรมเหนือโลก เราเอากิเลสใต้โลกไปเหยียบธรรมได้ยังไง ความเลอะเทอะก็มาอยู่กับเจ้าของนั่นแหละ เหมือนปาขี้ขึ้นบนอากาศก็มาฟาดหน้าผากเจ้าของนั่นแหละ เป็นอย่างนั้นแหละ การอบรมธรรมจึงเป็นของสำคัญมาก เช่น วันพระวันโกน หรือวันอะไร จิตใจของเราจดจ่อทางด้านอรรถด้านธรรมเรื่องศีลธรรม จิตใจที่จดจ่อนั้นเป็นจิตใจที่เป็นกุศลๆ สั่งสมความดีขึ้นแล้วนั่น สั่งสมความดีขึ้น ระลึกถึงแต่จะไปวัดไปวา ให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรมอะไรก็ตาม เป็นความคิดที่ถูกต้องดีงาม ประคับประคองจิตใจให้สูงส่งอบอุ่นไปโดยลำดับ

ความคิดทางด้านธรรมะเป็นความคิดที่ส่งเสริมจิตใจให้มีความอบอุ่น แต่ความคิดที่เป็นโกโรโกโสมีแต่บีบบี้สีไฟใจลงไปทั้งนั้นแหละ ด้วยเหตุนี้ธรรมจึงเป็นเครื่องบังคับบัญชาในจิตใจของคนทุกคน ยิ่งเป็นผู้ใหญ่เท่าไรเรื่องธรรมนี่ควรจะมาติดแนบกับตัวเอง เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม พ่อแม่เป็นยังไง มีลูกกี่คน ความรักความสงสารเสมอกันหมดในลูกทั้งหลาย การเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ลูกได้รับความสุขจากการบำรุงรักษาของพ่อแม่เสมอกันหมด ลูกไม่ต้องบอก ว่านี่คือพ่อคือแม่เรา ไม่ต้องบอก เพราะความเฉลี่ยเผื่อแผ่เชื่อมถึงกันตลอดเวลา จากความรักความเมตตาของพ่อแม่ถึงลูก ทีนี้มันก็สะท้อนกลับมาหาพ่อหาแม่นั่นละไปชี้ที่ไหน เช่นไปอยู่ประเทศนอกมันก็ชี้เข้ามาเมืองไทย ชี้เข้าไปหาพ่อหาแม่เจ้าของ นี่ละอำนาจแห่งบุญคุณ ไปถึงไหนไม่ลืมบุญลืมคุณ เรื่องความดีเป็นอย่างนั้น

ด้วยเหตุนี้เองผู้เป็นผู้ใหญ่เท่าไร ไม่ควรที่จะมองข้ามธรรมจนลืมเนื้อลืมตัว ลืมเนื้อลืมตัวนี้เสียทั้งนั้นแหละ เป็นผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งเสียมาก ผู้ใหญ่ก็เช่นอย่าง ผู้ใหญ่บ้านนี้ก็ให้เป็นคนดีในหมู่บ้านนั้น ให้ชาวบ้านเขาไว้ใจได้ เชื่อถือได้ ก็อบอุ่น เป็นกำนันก็ให้ความร่มเย็นเป็นสุขเสมอหน้ากันในตำบลของตนรักษา เป็นนายอำเภอ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ให้ความอบอุ่นให้ความเป็นธรรมเสมอหน้ากันไปโดยลำดับลำดา จนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่ ยกขึ้นจนกระทั่งถึงรัฐมนตรี เป็นนายกรัฐมนตรี นี้ต้องเป็นผู้มีอำนาจทางด้านอรรถธรรมมากยิ่งกว่าอำนาจป่าๆ เถื่อนๆ ที่มาบีบบังคับประชาชนดังที่เห็นอยู่เวลานี้

เมืองไทยเราเวลานี้รัฐบาลมันจะกลายเป็นรัฐประหาร เป็นเพชฌฆาตเราไม่รู้เหรอ ธรรมหูหนวกตาบอดที่ไหน ธรรมดูอยู่ตลอดเวลา เวลานี้รัฐบาลเรานี้กำลังร้อนมากนะ ร้อนตัวเองร้อนเพราะความโลภมาก เป็นบ้า บ้าอำนาจ บ้าโลภ จนไม่ฟังเสียงใคร เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดว่าตัวมีอำนาจบาตรหลวงใหญ่โต มองดูคนทั้งโลกเห็นเป็นหมาไปหมด รัฐบาลที่เป็นอย่างนี้แล้วรัฐบาลนี้จะเป็นหมาทันทีนะ ไม่มีใครเหลียวแลแหละรัฐบาลอย่างนี้

เวลานี้รัฐบาลไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่นี้นะ ก้าวเข้าสู่ความวิปริตพิสดารที่จะพาชาติบ้านเมืองให้ฉิบหาย ไม่สมชื่อสมนามเขาหย่อนบัตรให้แทบเป็นแทบตาย คนทั้งแผ่นดินมาหย่อนบัตรให้เป็นนายกรัฐมนตรี ครั้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว เป็นยังไงความต้องการของประชาชนเขาต้องการยังไง เขาต้องการเพื่อความสงบร่มเย็น เพื่อความเป็นธรรมจากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่นั้นแหละจะให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้น้อย ทีนี้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว นายกรัฐมนตรีเป็นคนประเภทใด สำคัญตรงนี้นะ

เวลานี้เขาเอือมระอา เราพูดจริงๆ นี่ภาษาของธรรม เขาเอือมคณะนายกรัฐมนตรีมากเวลานี้ประชาชนพี่น้องชาวไทยเรา เขาไม่อยากมองหน้าละ มันพลิกกลับตาลปัตร เห็นแก่พวกแก่พ้อง เห็นแก่พุงของตัวเอง เห็นแก่อำนาจบาตรหลวงป่าๆ เถื่อนๆ ตั้งกฎนั้นขึ้นมา ตั้งกฎนี้ขึ้นมา ตั้งกฎเพื่อกินเพื่อกลืนในพวกของตน พรรคของตน แล้วแก้กฎนั้นแก้กฎนี้ แก้เพื่อตัวเองๆ เหยียบประชาชนราษฎรลง หูมันมีนี่นะ ประชาชนเขาจะตาย เขาเอือมระอารัฐบาลชุดนี้เวลานี้นะ ให้รู้เสียนะรัฐบาลชุดนี้เป็นยังไง หรือยังเก่งอยู่อย่างนั้นเหรอรัฐบาลชุดนี้

ใครเป็นหัวหน้ารัฐบาล นายกทักษิณเป็นหัวหน้ารัฐบาล นายกทักษิณเป็นลูกชาวพุทธไหม หรือเป็นลูกชาวผีชาวเปรตมาจากไหนจึงไม่ฟังเสียงประชาชนราษฎร ไม่ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม จะมีแต่อำนาจบาตรหลวงป่าๆ เถื่อนๆ เด็ดๆ ขาดๆ ไปทางล่มจมฉิบหายนั่นเหรอ เราอยากถามอย่างนี้ นายกทักษิณถ้าพูดเป็นพิเศษแล้ว ก็เป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวนั่นแหละ ลูกศิษย์กับอาจารย์ทำไมจะสอนกันไม่ได้ แล้วธรรมยิ่งเหนือนี้ นี่เอาธรรมมาสอนโลก

ให้ดูนะรัฐบาล อย่าเหลวแหลกแหวกแนวนะ เวลานี้กำลังเริ่มรัฐบาลเหลวแหลกแหวกแนว ออกช่องไหนๆ มีแต่ช่องจะกินจะกลืน อุบายวิธีการต่างๆ ที่จะกลืนบ้านกลืนเมืองเข้าพุงของตัวเองและพรรคพวกของตัวเอง เวลานี้เด่นมาก ประชาชนเขาเอือมระอาเต็มที่แล้ว รัฐบาลรู้ตัวแล้วยัง ให้พากันพิจารณานะ นี้เราเตือนรัฐบาลในฐานะเอาธรรมมาสอนโลก นี่ละธรรมมาสอนโลกสอนอย่างนี้ ไม่ได้ว่าสูงว่าต่ำ ใครผิดถูกประการใดว่าตามเหตุตามผล

เวลานี้เราหูจะแตกแล้วนะ คอยฟังความร้องทุกข์ของประชาชน บางรายก็มีบัตรสนเท่ห์มา แล้วพูดโดยเฉพาะๆ นี้มากต่อมากจนแก้วหูจะแตกจะขาดสะบั้นไปหมดเลยแหละ ฟังเสียงการร้องทุกข์จากความเลวร้ายของ.. เฉพาะอย่างยิ่งของรัฐบาลสมัยปัจจุบัน กำลังตั้งตัว ไม่กี่คนนะอยู่ในนั้นที่ตั้งตัวเป็นพระเอก พระเอกสองสามสี่คนตั้งอยู่ในนั้น ตั้งนั้นแล้วก็ตั้งกฎนั้นตั้งกฎนี้ ตั้งข้อบังคับเพื่อจะกว้านเข้ามาหาตัวเอง วงราชการงานเมืองที่ไหน เอาคนที่เป็นพิษเป็นภัยของตัวเองไปบังคับบัญชาควบคุมไว้หมด ไม่ว่าตำรวจ ไม่ว่าทหาร เวลานี้เราทราบมาอย่างนี้ ผิดถูกประการใดก็ตาม เป็นอย่างนี้เราก็พูดอย่างนี้ ภาษาธรรมเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้

นี่ชาติไทยเรามันจะจมได้นะ รัฐบาลแปลว่าผู้รักษาประเทศชาติ แปลออกแล้ว เดี๋ยวนี้มันจะเป็นผู้สังหารประเทศชาติเสียแล้วถ้าไม่รู้เนื้อรู้ตัว เป็นยังไงคุณทักษิณเรารู้เนื้อรู้ตัวหรือยัง คำร้องทุกข์ของประชาชน เขาเสียอกเสียใจมาร้องทุกข์ หลวงตาบัวเป็นจุดศูนย์กลาง เขาเห็นว่าเป็นธรรมเขาก็มาร้องทุกข์ๆ เวลานี้รัฐบาลของเรานี้กำลังจะกลายเป็นรัฐบาลเพชฌฆาต ว่าอย่างนั้นนะ เป็นยังไงรัฐบาลของเรารู้เนื้อรู้ตัวแล้วยัง หรือโอ่อ่าฟู่ฟ่าเป็นบ้าอำนาจอย่างนั้นเหรอ อำนาจบาตรหลวงใหญ่โตป่าๆ เถื่อนๆ ใครไม่อยากฟังนะ หมาก็ไม่อยากฟัง

อย่ามาใช้ในวงประเทศไทยเรา ประเทศไทยไม่ใช่หมา หย่อนบัตรไม่ใช่หมาไปหย่อนบัตร คนแท้ๆ ไปหย่อนบัตร หย่อนบัตรให้เป็นนายกก็ให้เป็นคนพิเศษ ให้เขาเชื่อถือได้เขาถึงหย่อนบัตร ไม่ใช่หย่อนไปแล้วมากัดตรงนั้นกินตรงนี้ๆ เห็นแก่รวย เห็นแก่พรรคแก่พวก เห็นแก่ความร่ำรวยๆ.ชาติไทยจะล่มจม ร่ำรวยแต่ตัวคนสองคนมีความหมายอะไร พิจารณาซิ เราอยู่กับโลกเขาแท้ๆ ตั้งแต่หมาอยู่ในบ้านเขายังรักหมาเขา หมาก็รักเจ้าของ อันนี้ประชาชนราษฎรก็รักเจ้ารักนายถ้าเจ้านายเป็นผู้ดี ถ้าเจ้านายเหลวแหลกแหวกแนวประชาชนราษฎรเขาก็ไม่รัก เขาเกลียด

ดังเวลานี้เขากำลังเกลียดรัฐบาลนะ ให้รัฐบาลทราบเสียนะบัดนี้ รัฐบาลกำลังเหลวแหลกอยู่ในวงอำนาจป่าเถื่อนนั้นแหละ ชี้ขาดนั้นชี้ขาดนี้ไปหมด เราฟังไปทุกแง่ทุกมุม นี้พูดตามเรื่องที่เขามาเล่าให้ฟัง เขาไม่ได้มาโกหก เราเชื่อเจตนาของเขา เขาทนไม่ไหวเขาก็มาร้องเรียนเรา ถ้าจะไปร้องเรียนนั้นก็จะไปกัดเขาอีกนะพวกอำนาจป่าเถื่อนนี่ เขาไปตำหนิยังไงกัดเขาทันทีนะพวกยักษ์พวกผีพวกเปรต นี่รัฐบาลเป็นเพชฌฆาตแล้วนะเวลานี้ เขากำลังว่ากันอย่างนี้ รัฐบาลจะแก้ตัวยังไงๆ รัฐบาลรู้ไหมตัวเป็นผู้ทำผิดหยกๆ นี่รู้ไหม ประชาชนอยู่ข้างนอกทำไมเขารู้ ก็เอาตับเอาปอดเขาไปกินเขาจะไม่รู้ยังไง ตับปอดใครๆ ก็รักก็สงวน ลากตับลากปอดเขาไปจะไม่เจ็บปวดแสบร้อนได้ยังไงคนเรา นี่ละความทุกข์ของประชาชนที่เกิดขึ้นในวงรัฐบาลนี้ พากันจำนะ

วันนี้เราเตือน เอาธรรมมาเตือน เตือนลงมาก็มีลูกศิษย์กับอาจารย์ เช่นนายกรัฐมนตรีก็เป็นลูกศิษย์ ในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์เตือนกันได้ ธรรมสอนโลกสอนได้ทั้งนั้น ผิดถูกชั่วดีสอนได้ทั้งหมด เรื่องธรรมเหนือโลกอยู่แล้ว วันนี้เราเตือน รัฐบาลเราถ้าไม่อยากจม ให้พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงความคิดความเห็นกฎระเบียบอะไรเหล่านั้นที่กดขี่บังคับ ไม่ใช่กฎหมายนะมันเป็นกฎหมอย กดขี่บังคับประชาชนให้อยู่ในอำนาจของตนๆ ให้คนสองสามคนนี้เป็นคน ประเทศไทยทั้งประเทศให้เป็นหมา เวลานี้กำลังเป็นอย่างนั้นนะ ลืมตัวขนาดนั้นละ บ้ายศบ้าลาภบ้าอำนาจ อยู่ตรงนั้นหมดนะ ไม่ฟังเสียงใคร เฉียบขาด อำนาจเฉียบขาด อำนาจเป็นยักษ์เป็นผีใครจะฟัง

อำนาจเพื่อยกชาติบ้านเมืองให้ขึ้นมา เอา ปกป้อง ใครจะมาแตะต้องชาติไทยของเรา ฟาดกันเลยๆ นี่เรียกว่าเด็ดขาดเพื่อจะยกชาติไทย ไอ้เด็ดขาดแบบนี้มันจะกินชาติไทยกลืนชาติไทย เป็นเพชฌฆาตทำชาติไทยให้ล่มจมเพราะอำนาจป่าเถื่อนนี่นะ จำให้ดี รัฐบาลเรานี้เป็นบทหนึ่ง วันนี้ธรรมสอนโลกสอนลงมาวงรัฐบาลก่อน จากนั้นก็แยกแยะไปหาลูกศิษย์กับอาจารย์ สอนลงไปหาลูกศิษย์ลูกหา เช่น คุณทักษิณ เป็นต้น แล้วใครที่อยู่ในวงคุณทักษิณ เป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายพึ่งเป็นพึ่งตายกันให้เตือนกัน เวลานี้ประชาชนเขาไม่ได้พอใจนะ ยังเห่อยังเป็นบ้าอยู่เหรอเวลานี้น่ะ เอาละพอ

อย่างนั้นละเวลาจะพูดเป็นอย่างนั้น พูดแล้วจบเลยไม่มีอะไร ก็เราพูดไม่มีอะไรนี่ ทำท่าเฉยๆ

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก