สิ่งที่คาดไม่ได้
วันที่ 10 กรกฎาคม. 2548 เวลา 8:45 น.
สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม

เมื่อเช้าวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

สิ่งที่คาดไม่ได้

 

         วันนี้เป็นวันว่างเพื่อเสาะแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่ใจ วันนอกนั้นเป็นวันงานเพื่อธาตุเพื่อขันธ์ความเป็นอยู่ และมีด้านจิตใจได้บ้างเล็กน้อย แต่วันนี้เป็นวันเสาะแสวงหาบุญกุศล เป็นวันว่างเพื่อหาบุญคุณงามความดีเข้าสู่ใจ ท่านทั้งหลายได้บุญเข้าสู่ใจแล้วไม่ต้องวิตกวิจารณ์ในการเป็นอยู่หรือตายไปนะ จะมีความสงบร่มเย็นตลอดไป ให้พากันเสาะแสวงหา หันหน้าเข้าสู่ธรรม นอกจากนั้นเหลวไหลทั้งนั้นแหละ ล้มเหลวๆ เกาะที่ใดพังๆ เพราะไม่ใช่สิ่งที่เป็นวิสัยของจิตจะเกาะได้ติดได้ บุญกุศลนี้เกาะติดๆ เลย ไปที่ไหนไป ตั้งแต่สวรรค์ขึ้นไป ๖ ชั้น พรหมโลก ๑๖ ชั้น แล้วนิพพาน นี้เป็นคนบุญทั้งนั้นนะไป คนบาปไปไม่ได้

คนบุญก็คือผู้เสาะแสวงหาบุญ อย่างเราๆ ท่านๆ เสาะแสวงหาอยู่เวลานี้ นี่ละพวกที่จะไปสวรรค์ ๖ ชั้น พรหมโลก ๑๖ ชั้น แล้วนิพพาน ๑ ผู้มีบุญเท่านั้นที่จะไปได้ นอกนั้นไปไม่ได้เลย ส่วนนรกก็มีแต่คนบาปแหละจะไป ไหลกันไปเรื่อยๆ  นรกมีไว้สำหรับคนบาป เป็นหลักธรรมชาติของมัน บุญก็มีที่รองรับ บาปก็มีที่รองรับ

วันนี้เป็นวันเหมาะสมของเราที่ได้เสาะแสวงหาบุญคุณงามความดีเข้าสู่ใจ ท่านทั้งหลายทานมากน้อยๆ นี้จะเข้าสู่ใจทั้งหมดนะ บุญใครจะคาดไม่ได้นะ บาปหนึ่ง บุญหนึ่ง คาดไม่ได้ เป็นสิ่งที่เราสุดวิสัยด้วยกัน เป็นหน้าที่ของบุญของบาปที่จะให้ผลแก่เรา ท่านบอกว่ากรรมมีอำนาจมาก คือกรรมดีกรรมชั่วมีอำนาจมากด้วยกันทั้งสอง ใครมีกรรมดีก็มีอำนาจมาก พวกต่ำทรามทั้งหลายไหลลงนรก ผู้มีบุญขึ้นสวรรค์ สวนทางกันไปเลย เรื่องบุญเป็นอย่างนั้น เรื่องบาปก็เป็นอย่างนั้น บาปให้ขึ้นไม่ขึ้น มีแต่จะลงท่าเดียว บุญนี้ให้ลงไม่ลง มีแต่จะขึ้นท่าเดียว

เราสร้างคุณงามความดีเพื่อขึ้นสู่สุคติโลกสวรรค์ถึงนิพพาน นี่คือการสร้างบุญสร้างกุศล ให้เชื่อพระพุทธเจ้าเถิด ท่านผู้บริสุทธิ์ที่มาสอนโลกมีเพียงพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้า นอกจากนั้นมีแต่กิเลสสอนกิเลส สอนซึ่งกันและกัน ขนกันลงนรกหมกไหม้ นรกถ้าไม่ใช่เป็นกรรมของสัตว์แล้ว นรกนี้จะต้องได้ขยายหลุมนรกๆ ให้กว้างขวาง ไม่งั้นไม่พอกับสัตว์ทั้งหลายที่ตกวันหนึ่งๆ เวลาหนึ่ง คือไม่มีประมาณ ไหลลงอยู่ตลอด เพราะสัตว์โลกทำบาปตลอดเวลา ผู้ทำบุญก็ไหลขึ้นตลอดเวลา ทั้งสองอย่างนี้ไม่ต้องขยับขยาย ไม่ต้องต่อตึกต่อร้านเหมือนอย่างบ้านเรือนของเรา

เรือนจำเขายังต้องขยาย เห็นไหมล่ะเมืองมนุษย์เรา เรือนจำคับแคบต้องสร้างเรือนจำที่นั่นที่นี่สำหรับคนชั่ว แต่นรกไม่ต้องสร้าง มันจะแน่นอัดขนาดไหนก็ตามก็เป็นกรรมของสัตว์ อัดอยู่ในนั้นละ นรกจึงไม่ต้องขยาย ขุมนรกมีเท่าไร มีมาดั้งเดิมตั้งกัปตั้งกัลป์ไม่มีใครตกแต่ง หากเป็นหลักธรรมชาติ สัตว์โลกทั้งหลายก็ไหลเข้าไปสู่ตามหลักธรรมชาติแห่งความต่ำทรามของตน ผู้ที่จะไปสวรรค์ก็เหมือนกัน สวรรค์เหล่านี้ก็ไม่ได้ตกแต่ง ไม่ได้ขยับขยายอีก ว่าคนไปสวรรค์มากสวรรค์ไม่มีที่พออยู่กัน ไม่มี พอดิบพอดีๆ ถึงนิพพาน นี่เป็นความพอดีสำหรับกรรมของสัตว์โลกทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วที่มีมากน้อย

ให้เชื่อนะเชื่อพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ สอนโลกด้วยความแม่นยำ ด้วยความถูกต้อง มีพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้า จากนั้นก็สาวกทั้งหลายมาเป็นลำดับลำดาเหมือนกัน นอกจากนั้นใจมันมีตั้งแต่กิเลส สอนเพื่อกิเลส ทำเพื่อกิเลสทั้งนั้น ผลของกิเลสทำคนให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อน ไหลลงๆ พากันจำเอานะ วันนี้เป็นวันว่าง เต็มไปหมดเลยนี่ สวนแสงธรรมไม่ใช่แคบๆ กว้างขวาง เต็มไปหมด คนมาทำบุญให้ทาน แล้วที่นี่ความดีนี้ก็ส่งเข้าไปแบบเดียวกัน ส่งไปทางที่ถูกที่ดีด้วยกันทั้งนั้น ให้พากันตั้งอกตั้งใจ

พุทโธ ธัมโม สังโฆ อย่าได้ละได้วาง ไปที่ไหนติดใจไปได้ เหมือนกิเลสติดหัวใจเรา ไปที่ไหนความคิดเป็นกิเลสติดไปด้วย ความคิดเป็นธรรมก็ติดไปด้วยแทรกไปด้วยกัน แล้วแต่ความสมัครรักชอบของผู้ใฝ่ใจในทางใด ทางบุญทางบาปอยู่กับจิต จิตคิดได้อ่านได้ พากันจำเอานะ ไม่เทศน์มากเพราะเทศน์ทุกวัน เมื่อวานนี้ก็ไปเทศน์โน้น โรงเรียนเอกบูรพา แล้วก็มาเทศน์บูรพากุฏิหลวงตาบัวเมื่อคืนนี้ ตอนเช้าก็มาเทศน์อะไรอีกที่ศาลาสวนแสงธรรม เลยตั้งชื่อไม่ทัน เทศน์ไม่หยุดไม่ถอย เทศน์อยู่ตลอดหลวงตาเทศน์สอนพี่น้องทั้งหลาย เทศน์เพื่อความดิบความดีแก่พี่น้องทั้งหลายนั้นแหละ

อุตส่าห์พยายามนะ หลวงตาบึกบึน ทุกข์แสนทุกข์ละถ้าพูดถึงเรื่องความทุกข์ ทุกข์เพื่อโลกทั้งหลายให้มีช่องมีทาง บุกเบิกไปทางที่ถูกที่ดีก็ต้องแนะนำสั่งสอน ไม่สั่งสอนไม่ได้ ลงชั่วเร็วที่สุดเลยนะ วันนี้พูดธรรมะเพียงเท่านี้แหละ กลับไปบ้านไปเรือนแล้วก็ให้ประกอบหน้าที่การงาน คำว่าพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ ให้ติดใจอยู่เสมอไม่เป็นไร กิเลสมันติดใจเรามาตั้งกัปตั้งกัลป์ยังติดได้ ธรรมะติดใจเราทำไมจึงติดไม่ได้ล่ะ ให้กิเลสเตะพังลงไปหมด ธรรมะไม่มีเหลือ มีแต่กิเลสขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ราคะตัณหา เต็มอยู่ในหัวใจไม่เคยจืดจาง และไม่เคยผลักมันออกนะ แต่พุทโธ ธัมโม สังโฆ เพียงคำสองคำถูกกิเลสปัดออกๆ มันไม่ทันกันนะ

ฟาดกิเลสให้มันพังลงไปซิ พุทโธเต็มหัวใจเหมาะสมแล้วนะ พุทโธๆ ไปลงศาสดาทุกองค์ คำว่าพุทโธไม่ใช่ธรรมดา พระพุทธเจ้าทุกพระองค์รวมอยู่กับคำว่าพุทโธหมด ธรรม แดนโลกธาตุแดนสมมุตินี้ครอบหมดก็ธรรมนั่นแหละ ธัมโมกระเทือนหมด สังโฆก็ผู้ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้า เป็นความประเสริฐเลิศเลอเช่นเดียวกัน ก็อยู่ที่หัวใจของเรา ระลึกอะไรก็ได้ทั้งนั้น จำเอานะ เอาละวันนี้จะให้พร

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตาได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรมกรุงเทพฯและสถานีวิทยุอุดร

FM103.25MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก