หาเหยียบย่ำคนดี คือ คนที่เลวมากที่สุด
วันที่ 2 ธันวาคม 2544
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(Real)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)   วิดีโอแบบ(Real)

ค้นหา :
 

                        เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

                      เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

                       หาเหยียบย่ำคนดี คือ คนที่เลวมากที่สุด

 

สรุปทองคำและดอลลาร์วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๔  ดอลลาร์ได้ ๑๗๘ ดอลล์ ทองคำตอนเช้าได้ ๓ สตางค์ แต่ตอนบ่ายมาได้ ๑ กิโล กับ ๓๐ บาท  รวมยอดทองคำที่มอบเข้าคลังหลวงแล้วเวลานี้ ได้ ๔,๕๖๒ กิโลครึ่ง รวมยอดทองคำทั้งหมดทั้งที่เข้าคลังหลวงแล้วและยังไม่ได้เข้า ได้ทองคำ ๔,๖๖๔ กิโลครึ่ง ที่ได้แล้วเวลานี้ จะเขยิบขึ้นไปอย่างนี้  วันได้มากได้น้อยก็จะได้ไปเรื่อย ๆ ..

เวลานี้ก็กำลังพักโรงพยาบาลไว้หลายโรง เพราะเราไม่ไหวจริง ๆ โรงพยาบาลแหละเป็นอันดับหนึ่งที่ช่วยโลกอยู่เวลานี้ ในที่ต่าง ๆ โรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่ง โรงร่ำโรงเรียนเป็นอันดับสอง โรงพยาบาลก็หมายถึงเครื่องมือแพทย์ด้วยทุกอย่างรวมอยู่ในนั้นหมด อันนี้หนัก ๆ อยู่ตลอด

จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายต่างคนต่างพยายาม มีมากมีน้อยเราช่วยชาติบ้านเมืองของเราเพื่อความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของเรา อย่างนายกรัฐมนตรีท่านอยู่เมื่อไร ไปประเทศไหน ๆ เพื่อชาติของเราทั้งนั้นนะ ให้พี่น้องทั้งหลายพิจารณานี้ให้ดีนะ นายกไปประเทศไหน ๆ เพื่อชาติของเรา ๆ ทั้งนั้น หนักมากนะนายกคนปัจจุบันรู้สึกว่าหนักมาก นี่แหละเสียงธรรมแล้วต้องพูดได้เต็มปากเลยนะ ไม่ได้เหมือนเสียงโลกอ้อม ๆ แอ้ม ๆ หลบ ๆ หลีก ๆ ลับ ๆ ลี้ ๆ นั่นเสียงกิเลส ความจริงไม่เอามาพูด เอาแต่เรื่องจอมปลอมหลบหูลับตาหวานปากหวานลิ้นมาหลอกกัน ๆ นี้คือกิเลส แล้วครั้นเวลาพอหลอกเสร็จ ตับไม่มีกินแล้ว ๆ นี่พวกหลอกลวง ปากหวานแต่ใจเป็นยักษ์กินอยู่ในนั้นแหละ

นี่เรื่องกิเลส มันมีอำนาจเท่าไร ธรรมจะไม่มีเหลือ แล้วเมืองไทยเราจะจมนะ เพราะฉะนั้นจึงต้องเชิดกันด้วยอรรถด้วยธรรม ธรรมเท่านั้นที่จะยกบ้านเมืองขึ้นยกตัวของเราขึ้น ตั้งแต่ส่วนย่อยถึงส่วนใหญ่ต้องเป็นธรรมทั้งนั้น กิเลสยกไม่ได้ ยกเพื่อทุ่มลง กิเลสนี้ยกเท่าไรก็ทุ่มลงทั้งนั้นแหละ

 นี่แหละพี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจผู้นำเราเวลานี้ เราพูดอย่างตรงไปตรงมา เลวบอกว่าเลว ดีบอกว่าดีจึงเรียกว่าธรรมเป็นแบบฉบับตายตัวหรือตายใจได้ นี่เรานำธรรมออกมาพูด หูมีตามีด้วยกันทุกคน คนทั้งชาติไทยเรา ใครดีใครชั่วเห็นด้วยกันทุกคน ดูเอาซิเอามาเป็นข้อคิดพินิจพิจารณาบวกบัญชีเข้ามาในหัวใจเรา เวลาถึงกาลอันควรหรือจะจำเป็นอะไรที่จะนำออกมาใช้ ให้นำออกมาด้วยการพิจารณาเรียบร้อยแล้วตูมลง ๆ ๆ จะไม่ผิดพลาดนะ อย่าทำสุ่มสี่สุ่มห้าทำอะไร

เมืองไทยไม่ใช่เมืองสุ่มสี่สุ่มห้านะ เป็นเมืองที่มีราค่ำราคามาตั้งแต่ดึกดังกาลไหน ๆ จนกระทั่งปานนี้ พี่น้องชาวไทยเราเป็นลูกหลานของชาติไทย อย่าทำชาติไทยของเราให้จม เท่ากับเหยียบหัวพ่อหัวแม่ปู่ย่ายายของเราให้จมไปด้วยกัน ใช้ไม่ได้เลยนะ เราต้องต่างคนต่างหนุนซิ เวลาเด็ด ๆ เด็ดเพื่อดีไม่เป็นไรเด็ดเท่าไรยิ่งดียิ่งเด่น ถ้าเด็ดเรื่องชั่วเด็ดเท่าไรยิ่งจม อย่าเอานำมาใช้ เด็ดเรื่องชั่ว ให้เด็ดเรื่องดี ที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม ถ้าเด็ดเรื่องชั่วตัวเองก็ฉิบหายคนอื่นก็จม ไม่มีทางดีคำว่าชั่วแล้วไม่ดีทั้งนั้นหละ ใครอย่าอวดดีว่า เอาชั่วมาอวดดีอย่ามาอวดของดีว่างั้นเลย ของดีเป็นของดีมาดั้งเดิม รักษาโลกสงสารมานมนานแต่กิเลส ความชั่วช้าลามกนี้เที่ยวเหยียบย่ำทำลายเผาไปเรื่อย ๆ นั้น

พากันจำให้ดีนะ นี้หลวงตาก็ได้พูดตามหลักความจริง หลวงตาเป็นศูนย์กลางของชาติไทยทั้งศาสนา ทั้งชาติไทยเราด้วย เป็นศูนย์กลางจึงเรียกว่าไม่ได้เป็นภัยต่อผู้ใด กล้าเราก็ไม่มีในหัวใจเรา กลัวเราก็ไม่มีในหัวใจเรา แพ้ก็ไม่มีในหัวใจเรา ชนะก็ไม่มีได้เสีย ไม่มีในหัวใจเรามีแต่ความเมตตาครอบไปหมด เราไม่อยู่ในวงการเหล่านี้เลย อันใดผิดถูกเราจึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่าง ในฐานะว่าเป็นธรรมสำหรับโลกได้เกาะได้อาศัย จึงได้นำเอาธรรมนี้ออกมาพูด ให้โลกได้เห็นได้ยินได้ฟังทั่วกัน ในฐานะว่าเราเป็นลูกชาวพุทธ

สำหรับหลวงตานี้ก็ได้ออกบวชมาได้ ๖๘  กำลังจะ ๖๘ ปีนี้แหละ เดี๋ยวนี้ ๖๘ พรรษายังไม่เต็ม ๖๘ ปี วันที่ ๑๒ พฤษภา  นั้นแหละเป็นวันบวชของเรา วันที่ ๑๒ พฤษภานั้นเป็นวันเต็ม ๖๘ ปี  นี้ได้อบรมศึกษาธรรมะมาจนกระทั่งป่านนี้ ตั่งแต่วันบวชจนกระทั่งปานนี้แหละ จึงได้นำธรรมะนี้มาแจงให้พี่น้องทั้งหลาย ที่อยู่ห่างไกลจากอรรถจากธรรม เพราะวิ่งเต้นขวนขวายหาเลี้ยงชีพไม่เหมือนพระ พระมีหน้าที่อันเดียว ที่จะตรวจตรองไตร่ตรองทางดีที่จะปัดเป่าออกในสิ่งที่ชั่ว แล้วขวนขวายหาสิ่งที่ดีขึ้นมาตลอดมา

ดังที่เรานำมาสอนพี่น้องทั้งหลายนี้ ได้พยายามเก็บกวาดคุณงามความดีทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นจากการขวนขวายในการบวชของเรา แล้วก็ได้นำมาสอนพี่น้องทั้งหลาย ถอดออกมาจากธรรมของพระพุทธเจ้า จึงแน่ใจในการสั่งสอนว่าไม่ผิด อบรมตรงไหนไม่ว่าเด็ดว่านุ่มนวลว่าอะไร เป็นธรรมประเภทเด็ดประเภทนุ่มนวลเป็นขั้น ๆ ๆ ไม่ใช่เป็นของชั่วนะ เด็ดก็เหมือนสิ่งทั้งหลายสิ่งที่ดีกว่ากันเป็นชั้น ๆ ๆ ขึ้นไปก็มี  ธรรมะเป็นชั้น ๆ ๆ  ก็ต้องนำออกมาสอนพี่น้องทั้งหลาย ให้รู้เรื่องรู้ราวการทำมาอย่างไรขอให้ยึดธรรมะเป็นหลักใจนะ

พี่น้องชาวไทยเป็นชาวพุทธ เมืองของเราจะกระเตื้องขึ้นเรื่อย ๆ  ช้าก็ช้าไปเถอะไม่เป็นไร แต่ช้าโดยธรรม ไม่เป็นไรไม่เสียหาย อย่ารวดเร็วแบบกิเลสเผาครู่เดียวจมปิ๋งเลย ใช้ไม่ได้นะ  เราอย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะ ให้เชื่อธรรม ธรรมนี้ไม่มีแง่งอน เรื่องของกิเลสแง่งอนร้อยสันพันคมมาพร้อมกันกับลิ้นกับปาก กิริยามารยาทนุ่มนวลอ่อนหวานหลอกทั้งนั้นแหละ แต่ธรรมนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามเป็นธรรมล้วน ๆ ไปเลยตรงไปตรงมา

นี้เราก็ได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่า นายกคนนี้ตั้งแต่เราเกิดมาเราพูดจริง ๆ อย่างนี้นะ เรายังไม่เห็นนายกที่เด่นดวงขนาดนี้นะ พูดจริง ๆ พี่น้องทั้งหลายฟังเอาทั่วประเทศไทย หูมีตามีทุกคนดูเอา ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่อวดเอาของจริงมาพูด ของปลอมก็พูดมาโดยลำดับพร้อมกันนี้แล้วนี่ อุตส่าห์พยายามตลอดเวลา ตั้งแต่วิ่งเต้นขวนขวายมา หมดเงินไปกี่ร้อยกี่พันล้านหรือหมื่นล้านเราก็ไม่รู้ ที่มาสมัครตัวเป็นผู้รับใช้ของประชาชนเรา

 ใครเป็นคนสามารถอย่างนี้ล่ะ เงินนี้เอามาจากไหนหาแทบล้มแทบตายถึงจะได้มา แล้วมาก็มาประกาศเพื่อเป็นคำว่าเป็นผู้นำก็คือฉุดคือลาก ความฉุดความลากนั้นแลคือบ๋อยของชาติไทยเรา นี่แหละธรรมชาติคือมารับใช้ชาติไทยของเรา ก็เรียกว่ามารับใช้ก็ถูกต้อง แล้วก็ยกขึ้นให้ด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีให้เป็นนายกเป็นผู้นำ ผู้นำฉุดลากไป ความฉุดลากหนักขนาดไหน ฉุดคนทั้งโลกเมืองไทยเรา ๖๒ ล้านคนเป็นอย่างน้อยนะ

นี่เวลานี้อยู่ที่ไหน เดี๋ยวไปประเทศหนึ่งเดี๋ยวไปประเทศหนึ่ง เพื่อประสานสามัคคี เอาความดิบความดีความแน่นหนามั่นคง ความตายใจต่อกันและกันซื่อสัตย์สุจริตต่อกันและสมานสามัคคีในการซื้อขายทำมาหาเลี้ยงชีพทุกอย่าง มันก็สมานกันไปด้วยความดิบดี จากนายกของเราคนเดียวนี้ทำงานเพื่อชาติไทยของเราทั้งชาติ ขอให้เราพิจารณาเห็นอกเห็นใจผู้ทำความดี อย่าไปเหยียบย่ำทำลายคนดีนะ

 หาเหยียบย่ำคนดีคือคนที่เลวมากที่สุด ไม่มีของดิบของดีออกแจกจ่ายประชาชน มีแต่ของชั่วช้าเลวทรามทั้งหลายมาแจก ใครจะดูหน้าไม่ได้แหละ รูปร่างเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นเปรตเป็นผี กิริยามารยาทเหมือนยักษ์เหมือนมาร อย่างนี้ไม่มีใครอยากคบ แม้แต่หมามันก็ไม่เข้าไปคบนะ อย่าว่าแต่มนุษย์ หมาก็ไม่เข้า เราคึกคักใส่มันดูซี หมาวิ่งเลยเชียว มันกลัวตายเหมือนกัน นี้มนุษย์ทั้งชาติ ๖๒ ล้านคน ทำไมจะไม่รู้คนดีคนชั่ว เป็นมาอย่างไรรู้ หูมีตามีทุกคนดูเอามาเทียบกันซิ

นี่เราก็ได้เห็นมาแล้วนี่ เราไม่ได้ยกได้ยอ ตามสายตาของเราที่สังเกตมาตลอด ตั้งแต่เป็นนายกมากี่ชุดกี่ยุคกี่สมัยมาแล้ว ฟังมาเรียบ ๆ ธรรมดา ๆ ไม่ผาดโผนโจนทะยานนักก็ถือว่าเป็นธรรมดาไปเสีย แต่เวลามันผาดโผนโจนทะยานมาก จนกระทั่งถึงเมืองไทยจะล่มจะจมนี้ มันก็ต้องพูดกันบ้างเป็นธรรมดา ก็ต้องนำมาพูด เรื่องดีเรื่องชั่วหนักเบาแค่ไหนทำไมจะพูดไม่ได้ ผู้ทำมันทำได้ผู้พูดทำไมจะพูดไม่ได้ ทีนี้ความดีของผู้ดี ผู้ดีทำได้ทำไมผู้พูดตามเรื่องของคนดีทำไมจะพูดไม่ได้ มันเป็นของเสมอภาคกันทั้งดีทั้งชั่ว ต้องพูดได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละ เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายให้พยายามหนุน

คนดีหายากนะ นายกเราก็เพิ่งเห็นคนนี้แหละว่างั้นเลย เรียกว่าเด่นดวงมากทีเดียว ไปที่ไหนไม่ค่อยจะรุกรานใครง่าย ๆ แหละ มีแต่ความสมานสามัคคีความกว้างความขวาง อัธยาศัยใจคอกว้างขวาง ไปที่ไหนก็ทำประโยชน์แก่ชาติไทยของเรา ๆ นี่มาจากเมืองไหน อยู่ได้สองวันสามวันไปเมืองนั้นไปเมืองนี้เพื่อชาติไทยของเรา นี่แหละความดีคนดีหาได้ยากอย่างนี้ ใครจะกล้าสามารถในศาลามีไหม จะไปทำงานแทนนายกนะ เดี๋ยวเขาจะเอาไม้ไล่ตีเอาวิ่งมาหาหลวงตาบัว ๆ จะตีส่งนะจะว่าไม่บอก

 มาใช้ไม่ได้อยากออกหน้าออกตาอยากเป็นผู้ดิบผู้ดี เลวทรามยิ่งกว่าหมา แล้วอยากเด่นดวงอยากอวดว่าตัวเป็นคนดี ชั่วเต็มตัวมันเอาความดีมาจากไหน มาอวดโลก อวดมาเท่าไรมีแต่ความชั่วให้โลกเขาได้เห็น เขาเอือมระอาจนเต็มบ้านเต็มเมืองยังไม่รู้ตัวอยู่เหรอ  ผู้ทำชั่วช้าลามก เมื่อไรจะรู้สึกเนื้อสึกตัว เราคิดเห็นว่านรกนี้ดับไปหมดแล้วไม่มีเหลือแล้ว พวกเปรตพวกมารนี้ไปทำลายหมดอย่างนั้นเหรอ เวลานี้ถึงแก่กล้าสามารถ ไม่ยอมเห็นโทษของตัวเองและความชั่วช้าลามก

 บาปเป็นบาปบุญเป็นบุญ นรกเป็นนรกสวรรค์เป็นสวรรค์ คนชั่วเป็นคนชั่วความชั่วเป็นความชั่ว มีมาตั้งกัปตั้งกัลป์ใครจะมาลบล้างได้ เราอย่ามาอวดดีนะ อวดอย่างนี้มันอวดเลวที่สุดนะ ไม่ใช่อวดดี อย่านำมาใช้ในวงของมนุษย์รู้จักดีจักชั่วรู้จักศีลจักธรรม ให้ระงับดับอันไหนที่ไม่ดีแก่ส่วนรวม ให้ระงับดับมันไปอย่านำมาใช้ให้กีดขวางบ้านเมือง จะทำลายบ้านเมืองให้ล่มจมไปด้วยคนชั่วช้าลามกนี่แหละ ไม่ใช่คนไหนแหละ เพราะคนดีไม่ทำ

คนดีให้ตั้งหน้าตั้งตาทำความดี เราส่งเสริมคนดีนะ อย่าไปส่งเสริมคนชั่ว ส่งเสริมหาอะไร ตั้งแต่ของชั่วอยู่ในร่างกายของเรา ความกระวนกระวายจะเป็นจะตายเจ็บแข้งปวดศีรษะ หรือเป็นแผลเป็นอะไรตามศีรษะ ตามหัวตามตัวร่างกายส่วนใดก็ตาม ถ้ามันพิการนิดหนึ่งหาความสบายไม่ได้นะคนเรา อันนี้ความชั่วมันติดใครก็ตามมันเป็นอย่างนั้น ติดคนผู้ใดก็ตามติดเพื่อนติดฝูงไปไหนเลอะไปหมดด้วยกันนะ ให้ระมัดระวังอย่าไปคุ้นกับความชั่วคนชั่วนะ ให้คุ้นกับคนดีให้หนุนคนดี ต่างคนต่างพากันหนุนคนดีทุกคน

 ถ้าหนุนคนดีแล้วบ้านเมืองของเราจะค่อยแน่นหนามั่นคง เอาช้าก็ช้าไม่เป็นไร ก็แบกคนทั้งชาติแบกง่าย ๆ เหมือนแบกกล้วยหอมกล้วยไข่เข้ามาใส่ปากเหรอ คน ๖๒ ล้านคนไม่ใช่กล้วยหอมนะ มันหนักขนาดไหน แล้วแบกคนทั้งขี้ด้วยนะ ทั้งขี้มันทั้งตดมันด้วยมันหนักขนาดไหน  แล้วแบกทั้งขี้ด้วยนะ ทั้งขี้มันทั้งตดมันด้วยอยู่ในตัวของมันมีไหม  พวกเรานั่งอยู่นี่มีขี้มีตดไหม ป้าดออกมาเดี๋ยวเอาค้อนฟาดเอานะ จะว่าไม่บอกนะ  มันชอบมาอวดนะ เราถามเฉย ๆ  เราไม่ต้องการดูมันนะ  เข้าใจเหรอ 

ต้องให้จริงให้จังนะ อย่าเหลาะแหละนะ  เอาศาสนามาจับมันจะดูไม่ได้นะอันนี้นะ  เราได้จับพอแล้วนะ  ก่อนที่จะได้ออกมานำช่วยโลกนี้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะฉะนั้นเมื่อได้ก้าวตัวออกมาแล้ว  หนักก็ต้องแบก  เบาก็ต้องหามไปอย่างนี้ละ จะให้ว่าไง  ไม่ใช่ไม่เป็นของเบานะ  เป็นของหนักมากอยู่นะ การช่วยพี่น้องชาติไทยเรา  เราหวังอะไรท่านทั้งหลายก็ทราบแล้ว  เราไม่ได้หวังอะไรทั้งหมด  เราปล่อยหมดแล้วในสามแดนโลกธาตุ  ไม่มีอะไรติดใจของเรา  ยังเหลือแต่ขันธ์ ที่รับผิดชอบกันอยู่ พาอยู่ พากิน พาหลับ พานอน พาทำประโยชน์ให้โลกมีเท่านั้นเอง  พอหมดวาระของมัน มันสิ้นสุดของมันแล้ว ทิ้งปั๊วเดียวสลัดปึ๋งเลย  เท่านั้น

เราไม่ถามหาพระนิพพานพูดตรง ๆ อย่างนี้อยู่เต็มปาก  ธรรมพระพุทธเจ้าสอนด้วยความอาจหาญชาญชัย สอนโลกได้สามโลกธาตุ  เพื่อให้ปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงตามนั้น  เมื่อรู้แล้วทำไมจะพูดไม่ได้  พระพุทธเจ้าพูดสอนโลกได้สามโลกธาตุ  ทำไมลูกศิษย์ตถาคตพูดไม่ได้วะ  หาความดีพูด เจอความดีต้องพูด ให้มันเป็นสักขีพยานของศาสดาองค์เอกของเราบ้างซิ  ว่าสั่งสอนโลกไม่เป็นโมฆะไปเปล่า ๆ  มีผู้ปฏิบัติเห็นตามรู้ตามยังมีอยู่ ให้มันได้เห็นบ้างซิ

 ศาสนาไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องของเด็ก  ถ้าเป็นกิเลสแล้วเป็นทองคำทั้งแท่ง ๆ  ถ้าพูดเรื่องอรรถเรื่องธรรมแล้ว อี๋แอ๋ๆๆ ไม่อยากฟังกัน พวกเปรตนี่ มันไม่ยอมฟังเสียงธรรม มันจะฟังแต่เสียงเปรตเสียงผี  พากันเข้าใจแล้วนะ  เอาละ วันนี้พูดเพียงแค่นี้ ไม่พูดมาก  มันมากเท่าไหร่เราก็ไม่รู้  มันไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู้  ถ้าลงได้ไปมันหาก ว้อ ๆ ๆ  มันเป็นอย่างนั้น  เลยหยุดละ มันจะเลยเถิด.

นี่เขาก็ออกแล้วไม่ใช่เหรอ  ออกในหนังสือนี้แล้วว่า  วันที่ ๙ เหรอ เราไปกรุงเทพ  มันออกไปแล้วนะ พวกเก่งกว่าครู มันเก่งแล้วนะ  เรายังนอนไม่ตื่น มันออกประกาศแล้วว่า  วันที่ ๙ หลวงตาจะลงไปกรุงเทพ เทศน์ที่นั่น ๆ ๆ  มันเทศน์ไปหมดก่อนเราแล้วนะ  เรายังนอนหลับครอก ๆ  มันเทศน์ก่อนเราแล้ว  พวกบ้านี่ว่างั้นนะ  มันเก่งกว่าครู  ครูยังนอนหลับครอก ๆ  ลูกศิษย์ไปหาประกาศไว้แล้ว  โอ๊ย. จะว่าไง  เอ้า. เอาเท่านั้นแหละ  ต่อจากนี้ก็จะไปธุระของเราละ 

**********************

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร www.luangta.com

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก