เทศน์โปรดคณะสงฆ์ลูกศิษย์หลวงพ่อสังวาลย์
วันที่ 20 ธันวาคม 2548 เวลา 18:20 น.
สถานที่ : กุฏิกลางน้ำ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมพระสงฆ์และฆราวาส

ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อค่ำวันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

 

          (พระสงฆ์วัดสังฆทานมากราบถวายทองคำ ๑๓ บาท ๒๕ สตางค์ ดอกบัวทองคำ ๓ ดอก เงิน ๔,๐๐๐ บาท) พอใจ นี่กำลังริบรวมทองคำมาเรื่อยๆ จะหนุนคลังหลวงของเรา เพราะเวลานี้คลังหลวงของเรารู้สึกว่าทองคำขาดอยู่มาก ผมได้เข้าไปดูเอง เพราะงั้นถึงตะโกนมาตั้งแต่ออกจากนั้นมาจนกระทั่งป่านนี้ยังไม่ลดละ ขั้นบิณฑบาต ขั้นออดขั้นอ้อน ได้เท่าไรๆ ก็อย่างนี้ละเรื่อยมา นี่จะพยายามหนุนให้ได้มีมากขึ้นพอสมควร เวลานี้ยังรู้สึกว่าเรามันไม่สบายใจอยู่ตลอด เพราะงั้นจึงรบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายตลอดมา

          ได้ขึ้นมากๆ ทุกอย่างหนุนๆ หนุนตลอดเวลา ทุกอย่างได้มาหนุนเข้าๆ นั่นละธรรมนำโลกเป็นอย่างนั้น มีแต่นำเข้าๆ ไม่มีออก เป็นความบริสุทธิ์ตลอดเลย หายสงสัยๆ บรรดาสมบัติทั้งหลายที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคเข้าสู่คลังหลวงนั้นสมหวังๆ ทุกอย่าง ไม่บกพร่องเลย ตั้งแต่ทองคำ ดอลลาร์ เงินสด มาตลอด ไม่มีที่จะบกพร่อง หรือรั่วไหลแตกซึมไปไหน บอกไม่มีเลย เพราะเรากลั่นกรองออกไปจากหัวใจเรา อะไรจะออกไปทางไหนนี้จะพิจารณา มันขัดตรงไหนแสดงความมัวหมองมันจะเข้า มันปัดของมันทันที คือปัดโดยอัตโนมัตินะ ไม่ได้คิดได้อ่าน เอ๊ เอาหรือไม่เอานะ ที่นี่มันที่แจ้งมันเอาไม่ได้ จะเอาที่รับ ไม่ได้สำหรับธรรมนะ ไม่ว่าที่แจ้งที่ลับ แย็บออกจากนี้ผิดถูกรู้ในนี้ทันที ปัดทันที

          เพราะงั้นเราจึงนำพี่น้องทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ใจ เราถือธรรมเป็นที่ตั้งเลย ไม่ได้ถืออะไรๆ เช่นที่ลับที่แจ้งที่อะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์ ไม่ได้เราไม่ถือ ถือธรรมเป็นหลัก สมควรอย่างไรมันจะออกเองๆ ตลอดมา เราจึงพอใจในการดำเนินงานเพื่อการช่วยชาติคราวนี้ ไม่มีอะไรบกพร่องเลย สมบูรณ์แบบ นี่ธรรมช่วยโลกท่านช่วยอย่างนี้ช่วยจริงๆธรรม ไม่มีที่ระแคะระคายให้เกิดความสงสัย ไม่มีเลย เขานำโลกเห็นไหมละ เวลานี้ก็รัฐบาลกำลังถูกโจมตีจากคนทั้งประเทศ ที่เอาตับเอาปอดเขาไปถลุงๆ

          เขาพูดขึ้นมาไม่ได้ ยังจะมาบีบบังคับไม่ให้เขาพูดอีก เราก็ป้างทันทีเลย พูดได้ ทำไมพูดไม่ได้ ผู้เสียหาย นั่น สมบัติของคนทั้งประเทศเขาเสียหายกันทั้งประเทศ เขาพูดถึงเรื่องความเสียหายมากน้อยเพียงไรไปด้วยเหตุผลกลไกอะไร เขาพูดตามเรื่องของเขา ผิดที่ไหน ไม่ผิด นั่นเราเอาเลยนะ อย่างคุณสนธิพูดไม่ผิด บอกเลย นี่เขาพูดในนามของคนทั้งประเทศที่เป็นความเสียหายด้วยกัน ที่ถูกรัฐบาลเอาไปถลุงๆ ที่ไหนไม่ทราบ เขาก็พูดตามเรื่องของเขา เป็นความจริงล้วนๆ แล้วจะมาปิดปากไม่ให้เขาพูด แล้วจะมากลั่นมาแกล้ง หาฟ้องร้องต่างๆ หรือจะเก็บจะฆ่าเขา ยิ่งผิดหนักเข้าไป รัฐบาลกลายเป็นรัฐบาลเพชฌฆาต หาความไว้วางใจไม่ได้แต่นิดหนึ่ง ไม่ควรจะเป็นรัฐบาลต่อไป

          นี่ละพูดเรื่องธรรมเป็นอย่างนี้ พูดเรื่องโลกก็อย่างว่ามันสกปรกเท่าไรมันยิ่งจมลงไปๆ เหมือนหมูมันอยู่ในตมในโคลน มันอยากขึ้นเมื่อไร ถ้าอยู่ในตมในโคลนน่ะดีหมู ไอ้นี่หัวใจของคนเป็นหมู สมบัติเงินทองได้มาโลกทั้งหลายเขาชมเชยสรรเสริญ สมบัติมากเขาชมเชยสรรเสริญ สมบัติเขาหามาด้วยความชอบธรรมของเขา มีเท่าไรก็ชมเชยสรรเสริญได้ ตัวเองก็ภูมิใจ แต่ที่ได้มาด้วยไปเที่ยวหาถลุงคนนั้นกินตับคนนี้ มาเป็นพุงของตัวเองนี้ไม่มีใครชมเชยสรรเสริญ นอกจากว่าเศรษฐีเหม็นคลุ้ง ว่าอย่างนั้นเลยนะ เหม็นคลุ้งทั่วประเทศ เศรษฐีประเภทนี้เป็นเศรษฐีเหม็นคลุ้ง ไม่ใช่เศรษฐีหอมหวนชวนชม ควรที่จะสรรเสริญเยินยออะไร

          นั่นละท่านทั้งหลายฟังเสียงธรรม เราไม่มีคำว่ากล้า ไม่มีคำว่ากลัว ธรรมเหนือหมด ถึงใครจะเอาไปฆ่าก็ฆ่าได้แต่ร่างกายสังขาร ธรรมนี้ฆ่าไม่ได้เลย แล้วเอาธรรมนี้มาสอนโลก พระพุทธเจ้าท่านก็ปรินิพพานหรือว่าตายได้เช่นเดียวกับเรา แต่ธรรมที่เลิศเลอมาจนกระทั่งทุกวันนี้คือธรรม ส่วนสรีระนั้นไม่ว่าของท่านของเรามันก็ล่วงไป นี้เราก็ดำเนินตามนั้นกัน ใครจะว่าอะไรๆ หรือจะมาขยะแขยงจะกลัวเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มี ความกลัวก็ไม่มี ความกล้าก็ไม่มี เพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ในขั้นสมมุติทั้งหมด ธรรมนี้ เหนือแล้วทุกอย่าง

          เพราะงั้นเวลาการพูดเทศนาว่าการออกมาจึงถูกต้องแม่นยำตลอดไป ไม่ผิด นี่ละธรรมนำโลกเป็นอย่างนี้ พระพุทธเจ้านำสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์ๆ ไม่มีที่ว่าพระพุทธเจ้านำสัตว์โลก สัตว์โลกไปตกนรกอเวจี เพราะฟังเสียงและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า ไม่มี นอกจากไอ้ตัวมันขี้ดื้อ หน้าดื้อหน้าด้าน ปู่สอนมันไม่ยอมรับ มันหลบไปอีกอันหนึ่ง ฟังซิการ์ตูน มันถึงใจเราเอามาพูดเรื่อยนะการ์ตูน ไอ้ตัวคึกตัวคะนองนั้นละ มันมีลูกมีเมียแล้วมันก็ไม่แล้ว มันเสือกไปหาอะไรอีกก็ไม่รู้นะ

          ทีนี้เวลามันทุกข์มามากๆ มันก็มาจุดธูป ปักที่ถังธูป ปู่ก็อยู่ศาลพระภูมิ เห็นหลานตัวแสบมันมาจุดธูปเทียนอยู่ข้างล่าง เหอ เป็นอะไรหลาน เป็นทุกข์อะไรเหรอ ปู่ถาม เป็นทุกข์มากปู่ เป็นทุกข์เพราะเหตุไร เป็นทุกข์เพราะปฏิบัติตามปู่นั้นแหละ แล้วปู่สอนอย่างไร เราไปทำอย่างไรถึงได้เป็นทุกข์มาก ปู่สอนให้มีความปรารถนาน้อย แล้วเราไปทำอย่างไร ไปมีเมียน้อย เห็นไหมล่ะ นี่มันเสือกออกไปอย่างนั้นนะ นี่ระวังมันจะเสือกไปอย่างนั้นนะพวกเรา พวกนี้พวกมีเมียน้อย มันจะเสือกออกไปนะ

          รัฐบาลมันไปหาเมียน้อยหรือไง มันไม่ได้ฟังเสียงปู่เลยนะรัฐบาลนี่ มันไปหาเมียน้อย เพราะงั้นมันจึงได้รับความทุกข์ทั่วประเทศ ตัวรัฐบาลเป็นกองไฟทั้งกองเผาเลยเชียว สมบัติไม่ใช่ของตัวจะไปถือว่าเป็นของตัวไม่ได้ ขัดต่อหลักความจริง ไม่ใช่ธรรม นี่ละกฏของกรรมดัดตรงนี้เอง จะโกยของใครมาได้กองเท่าภูเขาก็คือสมบัติของเขาๆ อยู่ตลอดเวลา ของเรามันไม่มี มีแต่ไฟ ไปคดไปโกงเอาของเขามา เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ทั้งนั้น

          ใครจะเก่งกว่ากรรมไม่มี ที่ท่านสอนไว้ว่า นตฺถิ กมฺม สมํ พลํ ไม่มีอานุภาพใดที่จะเหนือกรรมดี-ชั่วนี้ไปได้ ธรรมท่านสอนลงในกฎของกรรม ใครจะไปเหนือกรรมเหนือธรรมจมทั้งนั้น จมทั้งนั้นแหละ อย่าไปเสือก ท่านบอกให้ทำความปรารถนาน้อย เสือกไปมีเมียน้อย ทีนี้กับเมียหลวงมันก็ซัดกัน มันก็เป็นทุกข์มาก ก็วิ่งมาหาปู่ละซี ปู่ก็ เหอเท่านั้นละ หมดท่า สอนหลานก็สอนมาพอแล้ว สอนมามากต่อมาก ไอ้นี้มันเสือกอะไรหลานคนนี้น่ะ มันฟาดมีเมียน้อย มีความปรารถนาน้อยก็คือผัวเดียวเมียเดียว เทวดามาจากไหนก็ตาม หญิงเป็นเทวดามาก็ตามไม่เอาไม่ใช่เมียเรา ผู้ชายเป็นเทวบุตรเทวดา อินทร์ พรหมมาไม่เอา ไม่ใช่ผัวเรา

          นี่หลักความจริง อวัยวะของเราติดอยู่ตัวของเรานี้ จะไปเอาอะไรมาเปลี่ยนให้ดีกว่าอวัยวะเดิมมันเปลี่ยนไม่ได้นะ เป็นไปไม่ได้ มาเปลี่ยนมาแปะเข้าไปก็เป็นเนื้อปลอมๆ เป็นกาฝากๆ แล้วกัดกินอวัยวะส่วนใหญ่นี้ให้แหลกเหลวไปหมด อันนี้ก็เหมือนกันของปลอม เมียน้อยผัวน้อย ของปลอมเข้ามากัดตับกัดปอด นี้ไม่ใช่ธรรมชาติของตัวเอง ธรรมชาติของตัวเองจริงๆก็คือผัวเดียวเมียเดียว นี้เป็นหลักธรรมชาติแล้ว อันนี้แฝงเข้ามาปั๊บนี่เป็นเนื้อปลอม เป็นเนื้อกาฝาก แล้วกัดตับกัดปอด ผัวเมียแตกกันกระจัดกระจาย

          ทีนี้เราก็ไม่มีถึงธูปเอาไว้นะ ที่เราอยู่ที่นี่สอนแทบเป็นแทบตาย เราไม่ได้มีถังธูปเอาไว้ บางทีตัวสำคัญมันจะมาจุดธูปให้เราเห็น เราไม่ถามละ เราจะเอากระโถนนี้ปาไปเลย เราไม่ถาม ถามหาอะไร กระโถนนี้เหมาะกันแล้ว เปรี้ยงเข้าไปเลย ใครอยากหลงทิศให้มาจุดธูปอีกนะ เข้าใจไหมน่ะ หลวงตาบัวเป็นปู่ละเดี๋ยวนี้ สอนคนสอนลูกสอนหลานมันยังเสือกไปอย่างนั้น ปู่จะเอากระโถนฝากหน้าผากมันเลย ได้ยินหรือยังพวกนี้น่ะ

          จะให้พร ท่านมาถวายนี้แล้วดีละ อนุโมทนา ท่านทั้งหลายได้ทำงานแทนหลวงปู่สังวาลย์ หลวงปู่สังวาลย์นี่ผมถือเป็นแขนซ้าย ผมเป็นแขนขวา คือนำหน้า หลวงปู่สังวาลย์ท่านตามตลอดเลย ท่านสละทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านมีบริษัทบริวารมากมาย ท่านอุตส่าห์ขวนขวายลูกศิษย์ลูกหาท่านมาถวายผมตลอดเลย ไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนท่านนิมนต์ไปรับๆ เฉาพะอย่างยิ่งคือทองคำได้มากที่สุด แล้วพวกเงินพวกดอลลาร์ หรือเงินสดนี้ ก็ตามกันไป ตามกันไปน้อยเมื่อไร 

          ผมจึงถือว่าหลวงพ่อสังวาลย์เป็นแขนซ้ายของผม ที่ช่วยชาติบ้านเมือง เราเป็นแขนขวา ท่านเป็นแขนซ้าย อุ้มชาติไทยของเราตลอดมา นี่ท่านก็ล่วงไป เพราะฉะนั้นเรื่องของหลวงพ่อสังวาลย์กับผมจึงถึงกันทันทีๆ สมมุติว่าท่านขออะไรให้ทันที ท่านว่าอะไรตกลงทันทีเลย ไม่ต้องไปวินิจฉัยมากมายให้เสียเวล่ำเวลา ท่านว่าอย่างไรนี้ปั๊บเลย รับกันๆ ๆ ด้วยความพอใจๆ เพราะเราเชื่อหลักใหญ่คือท่านเอง เป็นหลักใหญ่ของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลาย เราลงใจกับท่าน ทีนี้เมื่อเกี่ยวข้องกับผมเรื่องอะไรนี้ถ้าเป็นเรื่องหลวงพ่อสังวาลย์รับกันปุ๊บเลยๆ เอาละให้พรนะ

         

                รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก