ละชั่วทำดี เป็นพรทั้งปีใหม่ปีเก่า
วันที่ 25 ธันวาคม 2548 เวลา 8:25 น.
สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

ละชั่วทำดี เป็นพรทั้งปีใหม่ปีเก่า

         นี่ได้เตือนพี่น้องทั้งหลายว่าปีใหม่ปีเก่า ให้เข้าใจปีใหม่ปีเก่านะ ขึ้นปีใหม่ๆ ให้วิ่งหาแต่มืดกับแจ้งปีใหม่ปีเก่านะ อย่าดูเจ้าของ ปีใหม่ปีเก่า พรปีใหม่ก็คือพรเพื่อเจ้าของเอง มืดแจ้งไม่มีปัญหาอะไร ปัญหาอันใหญ่หลวงอยู่กับตัวของเราเอง ปีใหม่ให้ตั้งเนื้อตั้งตัวให้ดี พยายามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แล้วสิริมงคลจะขึ้นกับตัวของเราในท่ามกลางปีใหม่ปีเก่านี้แหละ ไปตื่นตั้งแต่ปีใหม่ ไม่สนใจดูเจ้าของไม่ได้นะ ธรรมท่านไม่ได้สอนแบบกิเลสหลอกคน เป็นบ้ากันกับปีใหม่ปีเก่า มืดกับแจ้งมันมีปัญหาอะไร มันเป็นปัญหาอยู่กับตัวของเราเองนี่น่ะ

         ให้แก้ตัวของเราที่เป็นปัญหาใหญ่นี่ซิ อะไรไม่ดีปีนี้ให้พยายามถ่ายทอดมันออกไป พยายามเสาะแสวงหาความดีเข้ามาสู่ตนเอง นี่เรียกว่าพรปีใหม่ พรเราหาเองนะ ไม่ใช่มืดแจ้งมาหาให้เรา พรที่ดีก็เป็นของเรา สิ่งที่ชั่วก็เป็นของเราถ้าเราทำ ให้พากันรู้เนื้อรู้ตัว พรปีใหม่ปีเก่ามีแต่มืดกับแจ้ง ตัวของเราเองนี่ตัวรับเคราะห์รับกรรม ถ้าทำไม่ดี ให้พยายามปฏิบัติตัวให้ดี จะเรียกว่าพรปีใหม่อยู่กับตัวของเราทุกคนๆ ธรรมท่านสอนอย่างนี้

         ท่านไม่สอนให้ตื่นลมตื่นแล้ง ปีนั้นปีนี้ เดือนนั้นเดือนนี้ มันมีแต่มืดกับแจ้ง ตัวของเราได้รับความทุกข์ความทรมาน ไม่มองดูตัวเอง มันเป็นอย่างไร มันพรปีใหม่หรือโทษปีใหม่ปีเก่าอยู่กับเรา ให้ดูตัวของเราทุกคน ส่วนมากพรปีใหม่มีแต่ตื่นกัน ตื่นลมตื่นแล้งกัน ธรรมท่านไม่ตื่น นี้ธรรมนำมาสอน ให้ดูตัวเองนะ ปีใหมีปีเก่าให้แก้ไขตนเอง วันที่ ๑ มกรานี่เป็นปีใหม่แล้ว ไอ้เราก็คือคนเก่านั้นแหละ ถ้าทำความชั่วก็เผาตัวอย่างเก่านั้นแหละ ถ้าทำดีก็ดีเรื่อยไปๆ

         ให้พยายามแก้ไขดัดแปลงตนเอง อย่าไปตื่นปีตื่นเดือนยิ่งกว่าดูเจ้าของ ธรรมท่านสอนอย่างนี้ ให้ท่านทั้งหลายจำเอา พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตื่นพรปีใหม่ปีเก่า ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยความพากเพียรอันดีงามเลิศเลอของท่าน ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ไม่ได้เป็นเพราะปีใหม่ปีเก่านะ พระสาวกทั้งหลายท่านเป็น สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา ท่านไม่ได้เป็นเพราะปีใหม่ปีเก่า ท่านเป็นเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านต่างหาก ท่านหลุดพ้นจากทุกข์เพราะการทำดีของท่าน อยู่ในตัวของท่านเอง ไม่ได้ไปอยู่กับปีใหม่ปีเก่า

         พวกเราทั้งหลายลูกศิษย์ตถาคต อย่าไปตื่นวันตื่นปีตื่นเดือนปีใหม่ปีเก่าโดยไม่สนใจดูเจ้าของ มันสร้างความชั่วช้าลามกเท่าไร จะกี่กัปกี่กัลป์มันก็จมอยู่อย่างนั้นละ ถ้าสร้างความดีแล้วปีไม่ปีไม่สำคัญ เราไปดีของเราเองเท่านั้น ให้พากันจำเอา มันจะตื่นลมตื่นแล้งไปหมด  ส่วนมากสอนกันมีแต่หลอกกันไป ปีใหม่ เอ้อ เจริญพรๆ ไปนี้ให้ได้มีความสุขความเจริญนะปีใหม่ๆ ไม่ได้สอนให้เขาละชั่วทำดีเป็นประโยชน์อะไร

         ธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้ละชั่วทำดี ละที่ชั่วที่อยู่กับเรา ทำดีอยู่กับเรา พรปีใหม่หรือปีเก่าจะเกิดขึ้นกับเรานี้นะ ทุกคนให้พากันจำเอา วันนี้ก็ไม่เทศน์มากละ ท่านทั้งหลายให้จำเอาให้ดีนะ ละความชั่วให้ทำความดี นี่ละพรจะอยู่กับท่านทั้งหลายเอง ไม่ได้อยู่กับดินฟ้าอากาศที่ไหน ท่านทั้งหลายอย่าไปตื่นลมตื่นแล้ง ศาสนาพุทธไม่ได้พาคนให้ตื่นข้างนอก ให้ดูข้างใน ตื่นข้างใน ทำชั่วไม่ดีให้แก้ไขดัดแปลงทันทีในตัวของเรา แล้วจะเป็นมงคลขึ้นกับตัวของเราทุกๆ ท่านนั้นแหละ

         วันนี้ไม่ได้พูดมากอะไรนัก พากันจำเอา พรปีใหม่ปีเก่าอยู่กับท่านทั้งหลายเอง ให้เสาะแสวงหาความดี ละชั่วทำดีเรียกว่าเป็นพรทั้งปีใหม่ปีเก่า รวมเป็นมงคลด้วยกันทั้งนั้นแหละ เอาละต่อไปนี้จะให้พร

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก