มันแตกปลอกแหวกแนวแล้ว
วันที่ 26 มีนาคม 2549 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

มันแตกปลอกแหวกแนวแล้ว

ก่อนจังหัน

พระอย่าลืมตัวนะ งานของพระ คือ การเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาด้วยความมีสติมีปัญญาติดแนบอยู่กับใจ สำรวมระวังอยู่ตลอดเวลานั้นคืองานของพระ งานเร่ๆ ร่อนๆ จุ้นๆ จ้านๆ งานของเปรตไม่ใช่พระ มีแต่หัวโล้นโกนคิ้วเที่ยวเตร็ดเตร่เร่ร่อนดูนั้นดูนี้ ไม่ได้ดูหัวใจเจ้าของ งานพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูหัวใจ หัวใจเป็นตัวดีดตัวดิ้นที่สุด โลกร้อนอยู่ทุกวันนี้เพราะหัวใจไม่มีความสงบเลย ไม่มีน้ำดับไฟ คือธรรมไม่มี มีแต่กิเลสเสริมตัวขึ้นมาๆ แล้วก็ตื่นกันว่าที่นั่นเจริญที่นี่เจริญ มันเจริญที่ไหน เจริญแต่ฟืนแต่ไฟทั้งนั้นละ

พระเราเข้ามาบวชในพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาชั้นเอกแล้ว ท่านสอนให้ดูตัวมหาเหตุคือดูใจ มันคิดเรื่องราวอะไรบ้างจะออกจากนั้น กระจายทั่วโลกดินแดน เป็นไฟเผาโลกก็ออกจากใจที่ไฟกองใหญ่อยู่ที่นั่น กิเลสอยู่ที่ใจ ให้ดูที่ใจนะ งานอื่นใดก็ตามไม่สำคัญ งานพุทธศาสนาสำหรับนักบวชเรานี้คืองานสำรวมระวังตนเอง การเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาดูหัวใจตนเอง นั้นแลคืองานของพระโดยแท้ ที่ท่านแสดงไว้ว่า วุสิตํ พฺรหมฺจริยํ กตํ กรณียํ พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว คือการประพฤติพรหมจรรย์ ถอดถอนตัวเป็นฟืนเป็นไฟคือกิเลสออกจากใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว งานที่ควรทำก็คืองานถอดถอนกิเลส ได้ทำสำเร็จแล้ว งานอื่นจากนี้ไม่มี นี่ละงานของพระ ให้มันเสร็จสิ้นอยู่ภายในหัวใจซิ

งานของโลกไม่มีเสร็จสิ้น ทำกันไปจนกระทั่งวันตายก็ไม่มีใครเสร็จสิ้น เพราะกิเลสไม่เคยพาให้เสร็จสิ้น มีแต่คืบคลานไปเรื่อยๆ หลอกไปเรื่อยล่อไปเรื่อย ได้เท่านี้อยากได้เท่านั้น ได้เท่านั้นอยากได้เท่านั้น ปีนเรื่อยๆ นี่คือกิเลส ธรรมะมีขอบมีเขต ถ้าเป็นน้ำก็เต็มแก้ว...พอ เอาน้ำมหาสมุทรมาเทก็ล้นทิ้งหมด อย่าว่าแต่น้ำธรรมดามาเทเลย น้ำมหาสมุทรมาเทก็ล้นทิ้งไปหมด เป็นส่วนเกินแล้วนั่น กิเลสไม่มีคำว่าส่วนเกิน มีแต่กลืนแต่กิน แต่งาบตลอดเวลา น่าสลดสังเวชนะ

กิเลสดูกิเลสมันก็สนุกดูกันละซิ เอาฟืนเอาไฟเผากัน ธรรมดูกิเลสดูได้ง่ายนิดเดียว ไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าเป็นผู้เลิศเลอได้ยังไง ไม่เลิศเลอกว่าโลกทั้งหลายจะเรียกว่าศาสดาองค์เอกได้ยังไง ท่านดูแพล็บเดียวท่านรู้หมดเลย ดูด้วยความสลดสังเวช จนท้อพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลก ทั้งๆ ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาสอนโลกมาอยู่แล้ว พอได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์แล้วกลับท้อพระทัย ก็เพราะมันหยาบที่สุด เกินกว่าที่จะแนะนำสั่งสอนหรือฉุดลากไปได้

ทีนี้ดูเรา หัวใจเรามันหยาบหรือละเอียด เวลานี้โลกไม่มีที่เกาะที่ยึดนะ ไม่มีบอกตรงๆ เลย คว้านั้นคว้านี้คว้าตั้งแต่น้ำเหลวๆ เหลวไปตลอด ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตาย ต่างคนต่างหาแต่รายได้รายร่ำรายรวย ผลสุดท้ายผิดหวังไปด้วยกันๆ นี่ละให้กิเลสพาหา ดูเอา ถ้าธรรมพาหาแล้วเต็มตื้นขึ้นมาๆ ตั้งแต่ชำระจิตใจเบื้องต้น จิตว้าวุ่นขุ่นมัวตีลงไปด้วยจิตตภาวนา สงบเย็นลงไปๆ จากนั้นตั้งฐานได้เรียกว่าสมาธิ คือความแน่นหนามั่นคงของใจ อยู่ที่ไหนเย็นสบายไปหมด อยู่ในต้นไม้ภูเขา ประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มี มีแต่จิตที่จ้าอยู่ภายในตัว เพียงขั้นสมาธิเท่านี้ก็พอแล้ว

นี่ละผู้บำเพ็ญธรรม จะเห็นความสุขที่ใจ ใครไปหาทั่วโลกดินแดนไม่เจอความสุข ไม่อยู่ที่ใด ความทุกข์ก็ไม่อยู่ที่ใด อยู่ที่ใจดวงเดียวนี้ จึงต้องค้นคว้าเข้าไปตรงนี้ ดับไฟที่ใจ คือไฟกิเลสตัณหามันแสดงออกมาที่หัวใจ ให้ดูนี้ด้วยจิตตภาวนา สติจ่อลงไปมันจะคิดเรื่องอะไร ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งวันตายมันได้เรื่องอะไร มีแต่กิเลสพาคิด หมุนติ้วตลอดเวลา นี่เรียกว่าวัฏจักร มันหมุนอยู่ในหัวใจ อย่างอื่นอย่างใดไม่มีเป็นวัฏจักร เป็นวัฏจักรที่หัวใจของสัตว์โลกนั้นแล พอแก้อันนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเป็นวิวัฏจักร ไม่หมุน พอตัว เลิศเลอ นั่น

พระเราผู้ตั้งใจปฏิบัติให้ดูให้ดี ที่สอนนี้สอนอย่างแม่นยำไม่ผิดไม่พลาด ไฟอยู่ที่ใจ มหาเหตุอยู่ที่ใจ ให้ดูตรงนี้อย่าไปดูที่ไหน ดูคนอื่นกี่ร้อยกี่พันคนสู้ดูตัวเองไม่ได้ ดูหัวใจใครก็ตามดูหัวใจเจ้าของสำคัญมาก ดูคนอื่นก็เท่ากับดูใจเขานั่นแหละ ให้ดูใจตัวเองมันคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไร วันหนึ่งๆ มันได้หลักได้เกณฑ์อะไรบ้าง เร่ร่อนๆ อยากดูอยากรู้อยากเห็น เที่ยวดูนั้นดูนี้ หัวใจมันดีดมันดิ้นไม่ดูมันมันจะสงบได้ยังไง ถ้ามาดูที่หัวใจแล้วสงบ ต้นเหตุมันอยู่ที่นี่ พระพุทธเจ้าสอนให้ระงับดับที่ต้นเหตุนี้ คือดูหัวใจ

นักภาวนาสำหรับพระเราอย่าตื่นบ้าไปนะ พระบวชเข้ามาตามทางของศาสดา ศาสดาไม่ใช่ผู้ตื่นโลกตื่นสงสาร รู้เท่าปล่อยวางโลกหมดแล้ว เรามาเดินตามทางของศาสดาให้มีสติติดแนบอยู่กับใจ ดูใจ ถ้าสติครอบอยู่ในหัวใจแล้วกิเลสจะเกิดขึ้นไม่ได้ เอาข้อนี้ไปยันซิ ท่านทั้งหลายตั้งสติให้ดี กิเลสจะเกิดได้ไหม มันจะท่วมท้นมาขนาดไหนออกไม่ได้กิเลส ถ้าลงสติปิดปากทางมันแล้วมันออกไม่ได้นะ พอเผลอแพล็บออกแล้วๆ ออกแล้วไปเอาฟืนเอาไฟมาเผาเรา

ที่จิตตั้งตัวไม่ได้เพราะปล่อยให้กิเลสมันออกตลอดเวลาเอาไฟมาเผาตัว มันจะตั้งตัวได้ยังไง สติตั้งให้ดี เอ้า ฟัดกันดูซิน่ะ ตั้งแต่บัดนี้ยันค่ำเป็นยังไง ดูผลของการตั้งสติ กิเลสตัวไหนจะออกให้เห็น เอา ดูซิน่ะ ถ้าลงสติติดแนบแล้วกิเลสเกิดไม่ได้ มันจะหนาแน่นขนาดไหนเกิดไม่ได้ จะออกช่องสังขาร สังขารนี่มาจากสมุทัยคืออวิชชา สติจับปุ๊บ มคฺค ปฏิปทา เครื่องดับไฟกิเลสตัณหา สติจับปั๊บอยู่นั้นแล้วไม่ให้เผลอมันออกไม่ได้ ทั้งวันมันออกไม่ได้เลยกิเลส นี่ทำมาแล้ว การเทศน์นี้ไม่ได้เทศน์แบบลูบๆ คลำๆ คว้านั้นคว้านี้ เทศน์ถอดออกมาจากหัวใจ เคยได้ตั้งแล้วตั้งสติ ฟาดตั้งแต่ตื่นนอนยันค่ำไม่ยอมให้คิดไปเรื่องใดเลย ให้มีแต่คำบริกรรมกับพุทโธๆ กับสติติดแนบกันตลอดเวลา

พุทโธเป็นบทของธรรม ความคิดปรุงต่างๆ เป็นเรื่องของกิเลส บทของธรรมปิดปากช่องไม่ให้มันออก สติติดแนบให้ดีเปิดไม่ได้ เอาจนอกจะแตกก็อยู่ภายในออกไม่ได้ๆ วันแรกก็อย่างนั้น พอวันที่สองมาปิดเหมือนเดิม ค่อยเบาลงๆ เบาลงจนกระทั่งตั้งรากตั้งฐานได้ ทีนี้ถึงขั้นสงบแล้วอยากคิดอยากปรุงไม่มี ความคิดปรุงเป็นเรื่องรำคาญมาก นั่นเห็นไหมเมื่อความสงบทับหัวมันแล้ว ความคิดปรุงรำคาญ ไม่อยากคิดอยากปรุง มันแก้กันที่ตรงนี้นะ ดูให้ดีซิ นักภาวนาใครมีสติดีผู้นี้จะตั้งรากตั้งฐานได้ ถ้าไม่มีสติภาวนาไปจนกระทั่งวันตายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแหละ สำคัญอยู่ที่สติจับติด ตั้งรากตั้งฐานได้ และเสริมขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นปัญญา สติเป็นพื้นฐานสำคัญมากปล่อยไม่ได้ อย่าปล่อย จำให้ดี

นี่สอนถอดออกมาจากหัวใจมาสอน ไม่ลูบไม่คลำ ดำเนินมาแล้วทั้งนั้น ผิดถูกชั่วดีเป็นครูของตัวเอง แล้วก็นำมาสอนคนอื่นได้ พากันจดกันจำ มันเลอะๆ เทอะๆ ไปหมดนะพระกรรมฐานเรา พระอื่นไม่ต้องพูด ดูพระกรรมฐานๆ ของเรานี่คืออะไร เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ มีทุกคน พระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคน ให้ดูกรรมฐานนี้ซิอย่าไปดูกรรมฐานนอกนั่นมันจะพาให้เป็นบ้า ดูกรรมฐานนี่ซิ

มันจะไม่มีใครทรงมรรคทรงผล ศาสดาองค์เอกตรัสไว้เลิศเลอแต่พระพุทธเจ้า แต่โลกเลวที่สุดเพราะไม่สนใจกับอรรถกับธรรม จะเอาความดีงามเลิศเลอมาจากไหน ถ้าห่างจากธรรมเสียอย่างเดียวมีแต่เลวลงๆ สุดท้ายก็สัตว์ไม่มีเจ้าของ ใครจะเอาไปสับไปยำที่ไหนได้ทั้งนั้น กิเลสสับยำสัตว์โลกที่ไม่มีเจ้าของ คือสติธรรม ปัญญาธรรม หรือธรรมไม่มีในใจ นี่เรียกว่าสัตว์ไม่มีเจ้าของ ตายจมๆ ทั้งนั้นแหละ พากันจำให้ดีนะ เอาละให้พร

คำว่าการตั้งสติในวงปฏิบัติกรรมฐาน สตินี้พลาดได้เมื่อไม่รู้จักประมาณในการขบการฉันนะพระ ใครฉันมากๆ กินมากๆ สติพลาด ไม่มี สติล้มเหลวๆ นี่ที่ท่านผ่อนอาหารอดอาหาร พอผ่อนอาหารอดอาหารลงไป สติจะตั้งขึ้นๆ ผ่อนไปนานเท่าไรสติติดแนบเลย สติสำคัญ อาหารการกินที่กินไม่รู้จักประมาณนั้น เป็นเพชฌฆาตสังหารสติไม่ให้มีได้ จำให้ดีนะ เอาละพอ

หลังจังหัน

(เกิดวันนี้เลยถวายเงินถวายทองเจ้าค่ะ) พอใจๆ เกิดวันนี้ วันเกิดเป็นมงคล (อยู่มาได้ยังไงไม่รู้ ๗๒ ปีแล้ว) อยู่ได้ยังไงก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละ (ร่วมซื้อเครื่องมือตาครับ) โธ่ เครื่องมือตานี่พิลึก พอเราแย็บนิดหนึ่งรุมมาเลยเทียว ตาที่ไหนๆ มาเพราะมันจนตรอกมานานแล้ว อย่างเวียงจันทน์ทั้งประเทศลาวเครื่องมือตาไม่มี เพราะฉะนั้นเราถึงได้ไปช่วย เวลานี้เริ่มไปดูเหมือน ๑๖,๙๙๓,๐๔๐ บาท ไปถามดูว่าไม่มีอะไรเลย แล้วทำไง ก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละว่างั้น ตกลงเลยให้ ก็มาตกลงกันอีกให้หาหมอมาให้ครบหมอตา คือหมอตามันหลายแผนก ถ้าหากว่าหมอตาไม่ครบ เครื่องมือมาก็ไม่เกิดประโยชน์ จึงให้เขาหาหมอตามาให้ครบ เราจะพยายามให้ อู๊ย สงสารจะว่าไง

ในเมืองไทยเราก็รุมเลยเดี๋ยวนี้น่ะ พอเราแย็บออกนิดเดียวเท่านั้นรุมเลย คิดดูซิพิษณุโลกฟาดไป ๙,๐๕๐,๐๐๐ มาทีหลังมาฮุบเอาเลย เพชรบูรณ์ก็กี่ล้านตา พิษณุโลกอยู่ไกลกว่านั้นโดดเข้ามาเอาไป ๙ ล้าน ๕ หมื่นกว่า ยังไม่แล้วนะ เหมือนว่าวางรากฐานๆ ต่อไปจะมาเรื่อยๆ เราก็เห็นเป็นความจำเป็นๆ ตานี่สำคัญมาก ตาเสียเสียอย่างเดียวอะไรหมดความหมายทั้งนั้น ไปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองก็ไม่มีความหมายถ้าลงตาบอดเสียอย่างเดียว นี่ละที่ว่าตาสำคัญมากทีเดียว วิ่งใต้วิ่งเหนือถึงกันอยู่นี้มีแต่ตา อยากรู้อยากเห็นอยากดูนั้นดูนี้ ถ้าตาบอดเสียอย่างเดียวหมดท่าเลย เราเห็นจุดนี้จึงได้อุตส่าห์พยายามช่วย จนก็จนแต่หัวใจไม่จน เอามาจนได้นั่นแหละ คุ้ยเขี่ยมาจนได้ๆ

(เครื่องมือตาอุตรดิตถ์ขอมา ๕ ล้าน ๘ แสนให้หมออ้วนไปแล้วครับ) อย่างนั้นละทางนู้นทางนี้ (ถวายปัจจัยร่วมซื้อเครื่องมือศูนย์ตา อันที่สองสร้างเจดีย์วัดอโศการาม ครับ) พอใจๆ คืออะไรก็มารวมอยู่ที่นี่ แม้แต่เจดีย์วัดอโศการามก็มารวมอยู่ที่เราให้ช่วยแบกช่วยอุ้ม ไม่งั้นไม่ไหว เราก็ไปดูเหตุการณ์แล้วไปไม่รอด ตกลงเราก็เลยเข้าช่วย ทีนี้ก็หวังละ เข้าช่วยมันได้มาเรื่อยปัจจัย ได้มาแต่ละทีๆ เป็นล้านๆ ไปคราวก่อน ๗ ล้านกว่า ไปคราวนี้ล้านกว่า ต่อไปก็จะไปอีกจนกระทั่งสำเร็จ

คือเรามีความมุ่งหมายว่า ธุตังคเจดีย์ที่วัดอโศการามนี้ เรามุ่งหมายไว้แล้วว่า จะอาราธนาพระธาตุของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านล่วงลับไปแล้ว อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุๆ จะอาราธนาท่านมาประดิษฐานอยู่ที่เจดีย์วัดอโศการาม ให้เจดีย์นี้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งประเทศไทยของเรา หรือจุดศูนย์กลางแห่งภาคกลางก็ได้ แต่เราไม่อยากพูดว่าแห่งภาคกลาง ว่าทั่วประเทศไทยแล้วเหมาะ เพราะจะเป็นจุดสำคัญ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านล่วงลับไปแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุ นั้นคือตีตราพระอรหันต์สดๆ ร้อนๆ แล้ว เราจะอาราธนาท่านมาอยู่ที่นั่น เพื่อให้ประชาชนพี่น้องชาวไทยเราได้กราบไหว้เจดีย์ของพระอรหันต์สมัยปัจจุบันว่างั้นเลย เราจึงได้อุตส่าห์พยายามช่วย ทางโน้นก็มาทางนี้ก็มา มาช่วยเราแล้วเอาไป จะให้เป็นเจดีย์องค์สำคัญเจดีย์หนึ่ง

พระอรหันต์บรรดาที่ท่านล่วงลับไปแล้ว อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุๆ มีน้อยเมื่อไรในสมัยปัจจุบัน พระที่ท่านล่วงลับไปแล้ว ครูบาอาจารย์ทั้งหลายล่วงลับไปแล้ว อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุๆ มีอยู่ทั่วๆ ไป เราจะอาราธนาท่านมาบรรจุไว้ที่เจดีย์วัดอโศการาม เพื่อประชาชนทั้งหลายจะเข้ากราบไหว้บูชาพระธาตุของพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบัน เรียกว่าเจดีย์นี้เป็นเจดีย์ของพระอรหันต์สมัยปัจจุบัน เราจะเป็นผู้ขวนขวายเองหามาเอง

นี่ละผลแห่งการปฏิบัติ ถ้าการปฏิบัติยังมีอยู่ ผลจะแสดงตลอดเวลา ดังที่ธรรมพระพุทธเจ้าว่า สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างไม่มีที่จะแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นได้เลย จึงเรียกว่าสวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้ว เป็น อกาลิโก พร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา ท่านผู้ใดที่ปฏิบัติอยู่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนๆ ผลจะปรากฏอยู่ในที่ทุกแห่งของผู้ปฏิบัติและบำเพ็ญในสถานที่นั้นๆ มีน้อยเมื่อไรพระที่ทรงมรรคทรงผล ส่วนมากจะเป็นสายพ่อแม่ครูจารย์มั่นเรา เราไม่ยกที่นั่นเหยียบที่นี่ เราเห็นว่าส่วนมากจะออกจากสายหลวงปู่มั่น ที่ไปมรณภาพที่ไหนๆ ถามเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นๆ ทั้งนั้นละ มีไม่น้อยนะเวลานี้

นี่ละการปฏิบัติ เมื่อการปฏิบัติมีอยู่ แต่สำหรับธรรมมีเหมือนไม่มี ท่านไม่กระโตกกระตาก ธรรมมีพอดีตลอด มีเหมือนไม่มี...ธรรม ไม่กดไม่ดันไม่ผลัก มีเหมือนไม่มีอยู่อย่างนั้น ถ้าเหตุผลกลไกที่จะควรมาสัมผัสมากน้อยจะออกๆ ตามนั้น ถ้าไม่มีเหตุผลอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เหมือนไม่มี เขาหนวกก็หนวกไป เขาบอดก็บอดไปตามเขานั้น ทั้งๆ ภายในจ้าอยู่ เข้าใจไหมล่ะ นั่นละจอมปราชญ์ท่านเป็นอย่างนั้น ไอ้จอมโง่จอมอันธพาลเป็นอีกแบบหนึ่ง เขาไม่ยอก็ยอตัวเองขึ้นเป็นบ้าไปเลยเข้าใจไหม

เดี๋ยวนี้เขากำลังไล่ทักษิณนายกรัฐมนตรีออก มันยังจะสมัครเป็นนายกฯเข้าไปอีก เลยเราไม่อยากพูดอย่างอื่นก็ลูกศิษย์กับอาจารย์พูดกัน โอ๊ย บักห่านี่อยากว่าอย่างนั้นเข้าใจไหม มันไม่ฟังเสียงครูเสียงอาจารย์มันเลยนี่น่ะ อย่างนั้นซิ เรื่องกิเลสเป็นอย่างนั้นละ ทำความชั่วช้าลามกเท่าไรยิ่งเพลินทำ เพราะฉะนั้นจึงได้จมอยู่ในนรกมากมายก่ายกอง มันเพลินในการทำชั่วสัตว์โลกนะ ไม่ได้เพลินในการทำความดีงามอะไรเลย เพลินแต่การทำชั่วช้าลามก นี่เขาสาปแช่งกันทั่วประเทศไทยแล้ว มันยังจะยกตัวขึ้นมาเหยียบหัวคนทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้จมไปสดๆ ร้อนๆ ว่างั้นเลย ดูซิน่ะเลวขนาดไหนลูกศิษย์หลวงตาบัวแท้ๆ

เราไม่ลืมเราอุ้มขึ้น เราพูดไม่ใช่ยกเรานะ ถ้าไม่ใช่เราอยู่ในนั้นไม่ขึ้น เพราะถูกโจมตีทุกด้านทุกทาง ครั้นถูกโจมตีแล้วก็วิ่งมาหาเราๆ มาหาเราก็ฟิตให้กำลังแล้ว เอ้า ออกสู้ นักมวยเขาไม่กลัวกัน นั่น นักมวยใครก็จะต้องเอาความชนะกันทั้งนั้น นักมวยไม่มีใครกลัวใคร มีแต่จะเอาให้ชนะถ่ายเดียว อันนี้เราขึ้นเวทีเพื่อชาติบ้านเมืองเราจะไปกลัวใคร เอาเลยหลวงตาจะช่วย หลวงตาจะช่วยๆ แล้วก็ช่วยตลอดเวลาทุกด้านทุกทางจนได้เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ดูหน้าอาจารย์สักสองสามวันมั้ง พอจากนั้นไปมันไม่ดูหน้า มันจะดูหลังหรือดูอะไรก็ไม่รู้ละ ไม่ได้สนใจกับหัวมัน

เดี๋ยวนี้ไม่ฟัง มันแตกปลอกแหวกแนวแล้วบักห่านี่ เข้าใจไหมบักห่านี่ บักทักษิณนั่นน่ะ ให้มันชัดอย่างนี้ซิ ลูกศิษย์กับอาจารย์พูดกันเป็นไรไปเข้าใจไหม บักห่าก็ได้บักไหนก็ได้ มันไม่ฟังเสียงครูเสียงอาจารย์ อาจารย์มันสอนโลกนี้กระเทือน ทำให้เสียหายที่ตรงไหน เอ้าว่ามา อาจารย์ที่สอนโลกมานี้ กับสอนลูกศิษย์ให้ยกชาติบ้านเมืองขึ้นไปนี้มันผิดกันคนละโลก เข้าใจไหมล่ะ เราสอนโลกเราสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความเมตตา บาทหนึ่งเราไม่เคยแตะ ฟังซิ สมบัติเงินทองพี่น้องทั้งหลายมาบริจาคขนาดไหน ไม่มีเจตนาเราที่จะมัวหมองนิดหนึ่งภายในใจ

เพราะทุกอย่างออกมาจากใจที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้ว มันจะต้องออกเป็นความบริสุทธิ์ด้วยกัน ส่วนย่อยส่วนใหญ่ออกเป็นความบริสุทธิ์ดีงามทั้งหมด จะออกด้วยความขัดขวางต่อธรรมไม่ได้ ภายในนี้มันกลั่นกรองของมันเรียบร้อย ถ้าอะไรไม่ดีมันปัดออกทันทีๆ จะออกแสดงต่อโลกเป็นกลอุบายใดจะนำโลกอย่างนี้ จะออกด้วยความดีงามๆ ที่พิจารณาเรียบร้อยแล้วๆ ทั้งนั้น อันใดที่ขวางไม่ออก ปัดออกทันทีเลย เราปฏิบัติมาอย่างนี้ต่อโลก เราจึงภูมิใจในการช่วยโลก

แต่ลูกศิษย์ของเรามันจะทำโลกให้ล่มจมนี่ซิมันโมโหมากทีเดียว จนกระทั่งถึงว่า โอ๊ย บักห่านี่อยากว่างั้น เข้าใจไหม หรือว่าแล้วก็ไม่รู้ เราอยากว่างั้น หรือว่าแล้วก็ไม่รู้ มันโมโหว่ะ มันไม่ฟังเสียงใครเลย นี่อำนาจกิเลสตัณหามาแผนสูงมากทีเดียว ไม่ได้มาแผนธรรมดา เราจึงว่าเราดูคนผิดไป เราก็ยอมรับว่าเราผิด เพราะฐานะการเงินการทองไม่มีใครสู้สกุลชินวัตรนี้ได้เลย สมบัติเงินทองข้าวของเต็มไปหมดๆ ทีนี้บ้านเมืองทั่วประเทศไทยกำลังเหี่ยวแห้งยุบยอบ จนจะไม่มีตับมีปอดให้รัฐบาลแต่ละชุดๆ กินมากลืนมาๆ เราจึงยกคนนี้ขึ้นเพื่อจะให้เฉลี่ยเผื่อแผ่ตับปอดอะไรนี้ ให้เอาจ่ายคืนให้ประชาชน เข้าใจไหม เขาหมดตับหมดปอดไปมากแล้ว

เอารัฐบาลคนนี้ขึ้นไปเพื่อจะแยกตับปอดไปให้ประชาชนเขา ทีนี้มันไปฟาดตับปอดเขาเก่งกว่าคนอื่นอีก นี่ซิมันทำโมโหนี่น่ะ โอ๋ มันไม่โมโหได้ไงเราพูดเป็นธรรม พูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้ เสียมากทีเดียว เราดูคนผิดไปคือฐานะการเงิน ถ้าจ่อเข้าไปในจิตนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง อันนี้ฐานะการเงินมันก็มาแผนสูงเหมือนกัน จนถึงเราลืมตัว เราไม่ได้พิจารณาทางด้านธรรมะภายใน เห็นว่าการเงินการทองมากแล้วสมควรที่จะช่วยชาติบ้านเมืองได้ เราว่างั้นนะ เราไม่ได้คิดถึงเรื่องอรรถธรรม ทีนี้กิเลสมันแผนสูงละซิที่นี่ มันยิ่งไปใหญ่เลย เราถึงยอมรับว่าธรรมะเราไปแผนต่ำ มันมาแผนสูง ทีนี้ธรรมะเข้าถึงกันแล้ว มาแผนไหนมาว่างั้นเลย ให้มันยกโคตรมา แผนเราขึ้นแล้วคราวนี้ เอากันเลย นั่น ผิดเราต้องยอมรับผิดซิว่าไง ทีนี้เมื่อเห็นผิดแล้วก็ตำหนิละที่นี่ บอก มันก็ดื้อด้านอยู่อย่างนั้นจะทำไง

เราทำกับโลกทุกอย่างเราจะไม่ให้ขัดกับธรรมเลย ทุกสิ่งที่แสดงออกต่อโลกนี้จะพิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยออกๆ ไม่ได้ทำสุ่มสี่สุ่มห้านะเราทำ การเทศนาว่าการเหมือนกัน ไม่ว่าธรรมะขั้นใดภูมิใดจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยๆ สมบูรณ์แบบๆ ถ้าเป็นช้อนก็ตักช้อนเข้าปากเลยๆ ก้างกระดูกอะไรเอาออกหมดแล้ว อันนี้ก็เหมือนกันเราช่วยโลกเราช่วยอย่างนั้น สมบัติเงินทองข้าวของมีมากขนาดไหน ไหลไปไหนไหลเพื่อโลกทั้งนั้น ไม่ได้ไหลเพื่อเรา จนกระทั่งเขาเขียนป้ายติดไว้หน้าวัด ว่าสมบัติวัดป่าบ้านตาดนี้คือสมบัติเพื่อโลกเขาว่างั้นนะ เราก็ยอมรับ เพราะเราทำเพื่อโลกจริงๆ เราไม่เอาเพื่อเราเลย ได้มามากน้อยเพื่อโลกทั้งนั้นแหละ เมื่อมาเห็นสิ่งที่ขัดกับธรรมนี้มันเข้ากันไม่ได้ มันขวางกันทันทีๆ เลย

เวลานี้ก็กำลังตาละ พอเราแย็บเรื่องตานี้รุมเข้ามา แล้วก็รุมเข้ามาด้วยความจำเป็นเสียด้วย ก็ไม่ทราบจะค้านเขาอะไร เขาจนอยู่แล้ว จำเป็นอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่แย็บออก ทีนี้พอแย็บออกมันก็รุมเข้ามา จะช่วยที่นั่นที่นี่ เพราะเห็นตาเป็นของสำคัญมากทีเดียว นี่ละเราช่วย จึงได้อุตส่าห์พยายาม เวลานี้เริ่มมากแล้ว มากขึ้นๆ เรื่องตา ทางประเทศลาวเวียงจันทน์ก็ปล่อยไม่ได้ ยังจะต้องติดตามไปอีกอยู่ เวลานี้พึ่งได้ให้ ๑๖ ล้านหรือไง ตาทั้งนั้นนะ ไม่มีเลยจะทำไง ไม่มีเลยก็ให้จดมาบอกเลย นั่งอยู่เขาเอารายการมา เราก็บอกกับหมอให้ครบ สำคัญที่เป็นข้อยืนยันกัน หมอต้องให้ครบ ถ้าหมอไม่ครบเครื่องมือก็ไม่ให้เราบอก ได้เครื่องมือใดมาหมอต้องครบ ทำเครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์ เราให้ๆ เขาบอกว่าครบ หมอนั้นพอ เอาเลย เราก็ให้ตามนั้น

นี้ก็ยังจะติดตามอีกอยู่ เขาขาดอะไรๆ จะพยายามตะเกียกตะกายให้จะว่าไง สพฺเพ สตฺตา อันว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนี้ จะว่าไง ที่ไหนมันก็เป็นความจำเป็น เป็นสัตว์เป็นบุคคลเหมือนกัน ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนกันหมดโลกอันนี้ นี่ละธรรมะกระจายทั่วไปหมดเลย ไม่มีใกล้มีไกล ที่ไหนจำเป็นช่วยเลยๆ อย่างนี้ เราก็อุตส่าห์พยายามเต็มกำลัง สมบัติเงินทองมีไม่ได้สำหรับเรา มีมาเท่าไรเป็นหมดๆ เลย เพราะอำนาจความเมตตามันรุนแรง มันกวาดไปหมดเลย กวาดออกๆ ไม่ได้มีที่ว่าจะคิดว่าจะเก็บอันนั้น ไม่มีในหัวใจนะ มีแต่เปิดโล่งๆ เรื่อยอย่างนั้นตลอดเลย

สงเคราะห์ทางด้านวัตถุเราก็เต็มเหนี่ยวของเรา มีเท่าไรออกหมด สงเคราะห์ทางด้านธรรมะนี้ก็ เป็นยังไงเวลานี้วิทยุออกกี่สถานีแล้วทั่วประเทศไทย ก็ออกจากปากหลวงตาบัวนี้เทศน์สอนโลก แล้วเป็นที่แน่ใจของเรา ออกไหนออกเถอะบอกเลย ออกจากหัวใจเราทั้งนั้นแล้ว เป็นที่ยืนยันรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผิดบอกงั้นเลย เพราะหัวใจนี้ไม่ผิดแล้ว สอนออกแง่ไหนแง่ใดถูกต้องตามแง่ตามมุมของธรรมที่สอนไป เราจึงแน่ใจ จะไปติดตั้งที่ไหนติดเถอะบอกเลย เราอยากให้ธรรมเข้าสู่หัวใจโลกจะได้มีความสงบร่มเย็น มีแต่โลกเต็มตัวฟืนไฟเผาไหม้ตลอดเวลา น้ำดับไฟไม่มีนี่ว่าไง ให้มีน้ำดับไฟๆ บ้างจะเป็นของคู่เคียงกัน

เกิดโรคภัยไข้เจ็บวิ่งหาหมอว่าไง ถ้าหมอไม่มียาไม่มีตาย แน่ะ มันมีที่เกาะที่ยึด อันนี้ก็เหมือนกัน โรคภายในจิตใจเป็นโรคสำคัญ โรคเรื้อรังมาตั้งกัปตั้งกัลป์ ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเยียวยารักษากำจัดปัดเป่าแล้วจะไม่หาย จึงต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องกระจาย เวลานี้ธรรมเราก็ออกกว้างขวางมากมายแล้ว ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์อยู่ไม่น้อยเหมือนกัน จนกระทั่งเมืองนอกมี เขาฟังธรรมอยู่เมืองนอก ฟังทางอินเตอร์เน็ตหรืออะไร ทางเมืองนอกเอาธรรมเป็นเพื่อนเลยว่างั้น ฟังธรรมเพลิน ไม่ได้ฟังรู้สึกหงุดหงิดเขาว่างั้น ถ้าได้ฟังธรรมเพลิน ถ้าไม่ได้ฟังธรรมแล้วหงุดหงิด เขาพูดมา เอาละวันนี้เท่านั้นละนะ จะให้พร

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก