เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 15 เม.ย 2549 บ่าย
วันที่ 15 เมษายน 2549 เวลา 12:00 น. ความยาว 75.15 นาที
สถานที่ : ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

ค้นหา :

พระธรรมวิสุทธิมงคล

(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เยี่ยมเจ้าคุณเนียม

ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

15 เมษายน 2549 บ่าย


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก