เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 18 มิ.ย. 2549 สาย
วันที่ 18 มิถุนายน 2549 เวลา 10:00 น. ความยาว 29.16 นาที
สถานที่ : ณ วัดสุภัททะบรรพต (มาบจันทร์)
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส เมื่อวันที่ ... 18 มิ.ย. 2549 สาย

ณ วัดสุภัททะบรรพต (มาบจันทร์) อ.เมือง จ. ระยอง


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก