อยู่ๆก็มาแทงข้างหลัง
วันที่ 4 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:10 น.
สถานที่ : ศาลา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

อยู่ๆก็มาแทงข้างหลัง

 

ก่อนจังหัน

          คำพูดของคนเชื่อถือไม่ได้นะ เราคบคนนี่ถูกต้มมาเยอะนะ ไม่ใช่ธรรมดา เราไม่สนใจถูกต้ม เรานี้ถูกต้มมาเรื่อย แหลกมาเรื่อย แต่ไม่ฉิบหายไปเรื่อย เราก็บืนเรื่อย เขาต้มข้างหลังเรื่อย เรานี้ถูกต้มมาก ลูกศิษย์ลูกหาผู้ใกล้ชิดสนิทนี้ยังต้มเราได้ หักหลังเรา แทงข้างหลังเรา โอ้ย เราสลดสังเวชนะ เอ๊มันจะคบไม่ได้จริงๆ หรือ มนุษย์ทั้งสามโลกนี่น่ะ ถึงขนาดนั้น เราว่าใกล้ชิดสนิทสนมเป็นที่เชื่อถือได้ แทงข้างหลัง แทงข้างหลัง อันนี้ก็คงจะเป็นกรรมของเรา เราคิดไปอย่างนั้นเสีย ปล่อยเลยๆ เป็น เลยจะไว้ใจใครไม่ได้นะ เอ้อ  ธรรมนี่จะไม่มีเหลือแล้วในโลกนี้ เราจนขนาดถึงสลดสังเวชนะ เป็นไปได้นะ

ไม่มีอะไรเลย อยู่ๆ ก็มาแทงข้างหลัง เออเอาแทงไป เราจะเสวยกรรมเราวาระนี้ ยังมีชีวิตอยู่เอาแทงมา บอกอย่างนั้นเลยเรา ปล่อยเรื่อยเลย มันคงจะมีละเราแต่ก่อนไปแทงข้างหลังเขาน่ะ เขาถึงมาแทงเรา โดยไม่มีเหตุผลกลไกอะไร อยู่ๆก็แทงเอาๆ เออเรานี้มีสร้างเอาไว้ เอาเสวยไป ไม่มีถือสีถือสานะ พอแทงแล้วหากปล่อยเท่านั้นเอง จากนั้นติดต่อกันไม่ได้กับเรา เรียกว่าขาดสะบั้นไปเลย ปล่อยให้แทงเราก็ปล่อยเลย ขาดกันเลยๆ เรื่อยๆไปเลย มี เราก็ได้คิด โอ้ เป็นอย่างนี้

มันเป็นธรรมมันเป็นจริงๆ นะนี่ ไม่ใช่ธรรมดา แม้แต่คิดอะไรๆ ไปนี่ อะไรที่เป็นความผิดนี้มันปัดของมันทันที ไม่ให้เข้ามาเลย อะไรที่จะบ่งการอะไรออกไปนี้ต้องเป็นธรรมล้วนๆ ออก ไม่มีที่แจ้งที่ลับนะเรา ไม่มี อะไรผิดนี้ปัดทันที ตั้งแต่เริ่มคิดพิจารณา อะไรผิดตัดออก ๆ ไม่เข้ามาแฝงได้เลย มันบริสุทธิ์ขนาดนั้น แม้แต่ความคิดอะไรไม่ดีตัดทันทีๆ ไม่นำออกใช้ คิดที่จะนำออกใช้นี่เรียกว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องโดยธรรมทุกอย่างๆแล้ว แล้วนำออกๆ ๆ

อย่างนำพี่น้องทั้งหลายเหมือนกันมีแต่เป็นธรรมล้วนๆ อะไรที่ขัดกับธรรมแล้วปัดทันที ปัดทันที ถึงอย่างนั้นมันยังมีแทงข้างหลัง เอ้อ ชอบกล เอาละกรรมเรามี ความเมตตานี่สำคัญ ขอเท่าไรให้ๆ ๆ ทีนี้ผู้ขอขอใหญ่เลย ขอแบบต้มไปเลย เป็นอย่างนั้น มีมาก มากต่อมาก แต่เราไม่สนใจ เป็นแต่เพียงว่าถ้าต้มอันนี้แล้วเรียกว่าขาดกันละเรา เป็นอันว่าขาด เหมือนหินหัก ไม่มีต่อกัน ต่อก็เป็นรอยต่อ ไม่มีต่อละ ขาดไปเลย เป็นอย่างนั้น ให้พร

          (หลังฉันท่านหูอื้อ ไม่ได้แสดงธรรม)

  

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก