จิต ตรี-โท-เอก
วันที่ 13 กันยายน 2509 ความยาว 32.19 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(Real)

ค้นหา :

  เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๐๙

จิต ตรี-โท-เอก  

 

        พระเป็นเพศนักบวช คำว่านักบวชนั้นมีหลายประเภทตามลัทธิที่มีอยู่ทั่วไปในโลก แต่คำว่าเพศนักบวชในที่นี้ หมายถึงผู้บวชในพระพุทธศาสนา เริ่มแต่บวชเป็นชี ตาปะขาว บวชเป็นเณร บวชเป็นพระ นี่เรียกว่าเพศนักบวช เพศนักบวชเป็นเพศที่ต่างจากโลกอยู่มากมาย ถ้าจะเป็นนักบวชตามแนวทางแห่งธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจริง ๆ นอกจากจะไม่เป็นไปตามหลักที่กล่าวนี้เท่านั้น จึงเป็นเพศที่หาประมาณไม่ได้ คำว่าเป็นเพศที่หาประมาณไม่ได้นั้น คือความประพฤติ อัธยาศัยทุกอย่าง ไม่น่าเป็นที่ไว้ใจตนเองและไว้ใจของคนอื่นได้ ไม่เป็นที่เย็นใจแก่ตนเองและผู้อื่นเช่นเดียวกัน....

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก