ตัดหางปล่อยเลย
วันที่ 15 กรกฎาคม. 2549 เวลา 8:00 น. ความยาว 29.39 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

ตัดหางปล่อยเลย

(นาง...ขอถวายทองคำน้ำหนัก ๙ บาท) ให้หลวงตาบัวเอาไปเข้าคลังหลวง อย่าเอาไปเถลไถล เราก็ไม่เคยอยู่แล้ว มีแหย่บ้างให้ข้อคิดซิ ส่วนมากเป็นอย่างนั้นถ้าไปรวมมีที่รั่วไหลแตกซึมๆ ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย โลกเป็นอย่างนั้น แต่ธรรมเป็นอย่างที่ว่านี้ ไม่มีเลยคำว่ารั่วไหลแตกซึม ธรรมจึงเป็นที่ตายใจได้ ฝากเป็นฝากตายได้ พอว่าธรรมเท่านั้นโลกยอมรับทันทีเลย เพราะตายใจกันได้ เราพิจารณาใจกับธรรมให้เป็นอันเดียวกัน ถ้าใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าธรรม ขัดนิดไม่ได้ อะไรขัดธรรมปัดออกๆ เลย

นี่ที่เขาถวายทองคำน้ำหนัก ๙ บาทที่ว่าถวายหลวงตาบัว หลวงตาบัวอย่าเอาไปเถลไถลนะ หลวงตาบัวก็ตอบทันทีเลยว่าไม่เคยเถลไถลอยู่แล้ว ตั้งแต่เริ่มช่วยชาติมา ไม่มีอะไรที่จะเป็นมลทินแก่จิตใจเราแม้นิดไม่ปรากฏ เพราะเราทำด้วยความเมตตา ก็เมตตาธรรมอีก เมตตาธรรมล้วนๆ ในหัวใจนี้ก็พอหมดแล้ว ไม่มีคิดอยากได้อะไรๆ ถึงอยากก็กินไม่ได้ ธรรมตีปากเอาเข้าใจไหม นั่นละธรรมเป็นอย่างนั้น แต่นี้มันก็ไม่อยากเพราะมันพอ แล้วนำความพอนี้ละไปนำพี่น้องชาวไทยเรา นำมาตลอด ไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึม เป็นที่แน่ใจตลอดไปเลย

ผู้ที่มาทำหน้าที่รับเงินรับทองกับเรา เรียกว่าแทนเรานี้ ก็ต้องเป็นหัวใจแบบเรา เป็นอื่นไปไม่ได้ เราก็ไม่เคยเห็นตั้งแต่ที่นำพี่น้องชาวไทยมา ด้วยเอาลูกศิษย์ลูกหาที่มาเป็นเครื่องมือใช้แทนมือเราได้สกปรกไปอย่างนี้ไม่มี เวลานี้ทองคำเราดูว่าได้รวมทั้งหมดเลย ที่เข้าคลังหลวงแล้ว ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลครึ่ง ประเภทน้ำไหลซึมนี้ดูเหมือนจะถึง ๓๐๐ กิโลแล้วมัง เราพยายามที่สุดเพื่อพี่น้องชาวไทยเราจะได้อาศัยอันนี้ ปู่ย่าตายายหามาให้แล้วก็ให้มีสติปัญญาเก็บรักษา อย่าสุรุ่ยสุร่าย

อย่างที่ว่ารวมบัญชีเห็นไหมนั่น นั่นละมันจะเข้าไปล้วงตับปอดของชาติ เราจึงขวางทันทีเลย ทำไมเราถึงทำได้อย่างนั้น ก็เรากำลังขนเงินเข้าอยู่นี่น่ะ เป็นทางที่จะโต้ตอบกันได้อย่างถนัดใช่ไหมล่ะ ถ้าอยู่เฉยๆ ไปว่าให้เขา เราเป็นพระ โลกกับธรรมเข้ากันไม่ได้ แต่นี้ธรรมช่วยโลกละซี เรากำลังขนเงินเข้าไปในคลังหลวง อันนี้จะมารวมบัญชี คำว่ารวมบัญชีก็คือจะเอาอันใหญ่นั้น ทำพูดกำกวมเอาไว้อย่างนั้นหลอกตาคน แต่นี้มันรู้ทันทีนี่ พอว่ารวมบัญชีก็คือจะไปเอาตับปอดของชาติ ถ้ารวมบัญชีแล้วเอาออกได้หมดเลย เราจึงค้านทันทีเลย ก็เป็นไปตามนั้น

ไม่เอาออกไม่ได้จะเกิดเรื่องกับเรา ถ้าลงได้ค้านขนาดนั้นแล้วยังไงก็ต้องเอาแน่ๆ เพราะมันถูกต้องของเรา อันนั้นผิด มาฝืนไม่ได้นะ นี่ละธรรม คอขาดขาดไปเลย จะให้กล้าให้กลัวใครไม่มี พูดจริงๆ เรานำโลกนำอย่างนั้น พูดอะไรๆ กับใครก็ตามเราเอาธรรมออกเดิน ก้าวเดิน เพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่ากล้าว่ากลัว ธรรมเหนือหมดๆ ถึงใครจะมาฆ่าเราก็ฆ่าได้ตั้งแต่ร่างกาย ธรรมฆ่าไม่ได้ เราทำอย่างนั้นเราทำกับโลกทุกวันนี้ จึงว่าตายใจๆ

ตั้งแต่นำพี่น้องทั้งหลายมาโดยลำดับ ตั้งแต่ประกาศทีแรกจนกระทั่งป่านนี้ เราก็ไม่ปรากฏว่ามีความมัวหมองอะไรที่เราได้ผิดพลาดไป อย่างนี้ไม่มี ก่อนที่จะพาพี่น้องออกแง่ใดมุมใดได้พิจารณาเต็มเหนี่ยวแล้ว ออกช่องไหน กว้างแคบขนาดไหน แล้วออกตามนั้นๆ ก็ถูกต้องไปโดยลำดับ เราก็ไม่เคยปรึกษากับใครในการช่วยชาติ เราเอาธรรมเป็นเกณฑ์เลย พิจารณาในนี้เสร็จแล้วออกๆ ไปเรื่อยๆ

ที่ว่าทหารเป็นม้าของชาติใครมาขี่ม้า (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ พูดครับว่ารัฐบาลเป็นเหมือนคนขี่ม้า เข้ามาดูแลทหาร ไม่ใช่เจ้าของทหาร เจ้าของทหารคือชาติและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ) ขี่ม้าส่วนมากมันขี่ไปแบบนั้นละ มันไม่ได้ขี่ไปตามร่องตามรอย เดี๋ยวนี้กำลังเลอะเทอะ นี่เขาโจมตีกันทั้งประเทศในประเทศไทยเรา ได้ทราบมาชัดเจนแล้วเราก็เชื่อประชาชนว่า นายกนี้เหลวแหลกมากที่สุดว่างั้นเลย แล้วแกทนอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะ

นายกคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์หลวงตาบัว คุณทักษิณ ชินวัตร นี้เป็นลูกศิษย์หลวงตาบัว เราเห็นบ้านเมืองกำลังจะเหลวแหลกแหวกแนว แต่เราไม่ได้พิจารณาทางด้านธรรมะให้ชัดเจน เราเอาด้านวัตถุเป็นเกณฑ์ ว่าพวกนั้นกระจอกงอกง่อยคอยแต่จะกินตับกินปอดประชาชน จะไม่มีเหลือตับปอดภายในตัวเองเลย เมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นแล้ว ใครที่พอจะช่วยได้ เราพินิจพิจารณาแล้วก็เห็นคุณทักษิณ ชินวัตร เป็นเศรษฐีน้ำหนึ่งทีเดียวในเมืองไทย เห็นว่าคนนี้เป็นคนมั่งมีศรีสุข ไม่ทุกข์ไม่จนไม่หิวไม่โหย จะไม่กินตับกินปอดประชาชน จะได้ช่วยประชาชนเต็มเม็ดเต็มหน่วย

เราก็คิดไปตามเรื่องของโลกของธรรม เราไม่ได้แหย่เข้าไปดูหัวใจคน เราเอาวัตถุสมบัติเข้ามากางเลยว่า คนนี้เป็นคนที่สมบูรณ์พูนผล จะไม่รบกวนตับปอดพี่น้องทั้งหลายแหละ เราก็อุ้มขึ้นเราลืมเมื่อไร อุ้มขึ้น ประกาศทันทีเลยเราอุ้มขึ้น บางทีถูกเขาตีเอาวิ่งมาหาเราสองสามหน มาเราก็ให้กำลังใจ เอา หลวงตาจะพาสู้ บอกงั้นแหละ นักมวยเขาไม่ได้กลัวกัน เราก็เป็นนักมวยขึ้นเวทีแล้วเวลานี้ กลัวหาอะไร ถ้ากลัวแพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวที นักมวยเขาไม่กลัวกันละ เขามีแต่หวังชนะด้วยกันทั้งนั้น นี้เอาเลยนะ อุ้มขึ้นจนได้เป็นายก

เป็นนายกที่แรกก็รู้สึกเข้าทีดีๆ เราก็มีหน้ามีตาบ้าง เพราะเรายกคนขึ้นเพื่ออุ้มชาติบ้านเมือง ครั้นต่อไปๆ เหยียบชาติบ้านเมือง เหยียบไปหมดๆ ดีไม่ดีเหยียบหัวหลวงตาบัวไปอีกด้วย มันเหยียบลึกๆ อันนี้ จะมาประกาศว่าเหยียบหัวหลวงตาบัวไม่ได้ เข้าใจไหม เหยียบลึกๆ นั่นละ มันเลยเป็นไปแบบนี้เสีย นี่ละกิเลสมันมาแผนลึกมาก ผู้นี้ละเป็นผู้มั่งมีศรีสุข แต่เวลามาเป็นเข้าแล้ว ผู้นี้เป็นผู้ที่โลภมากที่สุดในโลก ใหญ่เท่าไรยิ่งกินยิ่งกลืนทุกแบบทุกฉบับ คือคุณทักษิณ ชินวัตร ลูกศิษย์หลวงตาบัวนี้แหละ

หลวงตาบัวยอมรับว่าหลวงตาบัวดูคนผิด เราก็บอกตรงๆ ทีนี้เมื่อว่าดูคนผิด พลิกคนนั้นให้ถูกมันไม่ยอมถูกด้วยที่นี่ มันไปใหญ่เลย เตลิดเปิดเปิงเลย เราก็ตัดหางปล่อยเลยจะว่าไง ตัดหางปล่อยแล้วก็ตบก้นเข้าไป ไปไอ้เลวๆ ก็ว่างั้นแหละเรา นี่ละภาษาธรรมฟังเอา ไม่มีที่ว่าจะสะทกสะท้านกับใคร พูดตามแถวตามแนวธรรมให้ตรงเป๋งๆ โลกที่ยอมรับอยู่แล้วธรรม พูดตามธรรมใครจะไม่ยอมรับ เพราะเป็นความถูกต้องแล้วนี่ นี่เราได้ช่วยเต็มกำลัง

เรามาพิจารณาตัวของเราที่ช่วยพี่น้องชาวไทยเรา ทั้งทางชาติ ทางศาสนาเราเข้าเกี่ยวข้องทั้งนั้น ทางชาติก็นับตั้งแต่มาคัดค้านการรวมบัญชีลงมา ทางศาสนาก็ฟัดกันกับพวกนั่นละ จำเอาก็แล้วกัน จะให้ถอนจนกระทั่งยศเเย็ดอะไรมัน ซัดกันขนาดนั้น นี่ก็เรา ก็มันผิดนี่ เอาความถูกต้องเข้าไปใส่ๆ ซิ ถ้าจะปล่อยให้ความผิดลุกลามไป หมดทั้งชาติ ทั้งศาสนา ทีนี้ผู้รักษาทั้งชาติ ทั้งศาสนายังมีอยู่จะปล่อยได้ยังไง สมบัติมีเจ้าของ เจ้าของต้องต้านทานซิ นี่ก็เราทำหน้าที่แทนพี่น้องชาวไทยเรา สิ่งใดไม่ดีงามเราก็คัดค้านต้านทานเรื่อยมาอย่างนี้แหละ เป็นอย่างอื่นไม่มีเรา

ไอ้เรื่องกิเลสมันไม่ยอมใครนะ มันไม่ได้ไปตามอรรถตามธรรม ถ้าไปตามธรรมก็ไม่เรียกว่ากิเลส มันต้องสังหารธรรมไปเรื่อยๆ จึงเรียกว่ากิเลส เป็นอย่างนั้นละ วันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้ไม่พูดอะไรมากนัก พูดไปนานๆ เดี๋ยวหูดัง หูออก หูยังอื้ออยู่เดี๋ยวนี้ ยังอื้อได้ระวัง พอพูดไปๆ นี้เดี๋ยวก็ออกทางหู ทีนี้พูดปั๊บแล้วออกนี่เลยแล้วก็หยุด พูดไม่ได้ละ ดูไม่มีอะไรละวันนี้มีเท่านั้น ต่อไปนี้จะให้ศีลให้พรแล้วก็เลิกกัน

มาเมื่อไร (มาถึงเมื่อคืนตอนสองทุ่มครึ่งครับ) มาค้างที่ไหนล่ะ (ศาลาข้างนอกครับผม) เอ้อ ดีละศาลาข้างนอก ใครมาปุ๊บก็พักข้างนอกเลย เข้าในไม่ได้ก็นอนข้างนอกศาลาใหญ่ นี่ก็เศรษฐีใหญ่ เศรษฐีธรรม เศรษฐีเงินอยู่นั้นหมดกระทิงแดง เศรษฐีธรรมก็อยู่ที่นั่น การบริจาคเด่น การเงินการทองก็เด่น การทำบุญให้ทานก็เด่นกระทิงแดง เราเป็นผู้รับทราบที่มาเกี่ยวข้องกับเรา เงินกระทิงแดงที่หมุนเข้ามาช่วยศาสนา เกี่ยวกับเราเป็นผู้รับไทยทานของกระทิงแดงนี้น้อยเมื่อไร นั้นก็มาเรียบๆ เราก็รับเรียบๆ ช่วยชาติบ้านเมืองมา วันนี้พอที่จะพูดบ้างเพราะไปสัมผัสก็พูดบ้าง ตะกี้นี้พูดเรื่องคนชั่วก็พูดแล้วใช่ไหม ทีนี้คนดีมีก็พูดคนดีบ้างซิ

ศาลาใหญ่นี้ก็กระทิงแดงมาสร้างให้ บอกว่าสั่งไม้มาจากเวียงจันทน์ ประเทศลาว เอามากองไว้นี้สองปีแล้วว่างั้น ครั้นจะมาขออนุญาตเมื่อไรก็กลัวโดนดุ ทีนี้ไม้มันก็เลยจะพัง เอามาได้สองปีแล้ว วันนี้ยอมรับผิด เอ้า เป็นยังไงก็ยอมรับ จึงเข้ามาขอสร้างศาลา ไปหยั่งเสียงเราไปสร้างปลูกที่นู่นว่างั้นนะ แล้วให้เหตุผลทุกอย่าง เหตุผลพร้อม ถูกต้องทุกอย่างๆ กับเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ ตอนนั้นตอนเราช่วยชาติ เราก็เลยตกลงให้ เอา เหตุผลพร้อมแล้วก็อนุญาตให้สร้าง แล้วจะเอากว้างแคบขนาดไหนล่ะ เอากว้างดูว่า ๑๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร เราพิจารณา โอ๊ย มันแคบไป เอาอย่างนี้นะ เอาความกว้าง ๓๐ เมตร ทางยาว ๖๐ เมตรเสีย เอาอย่างนี้ละพอดีเลย สาธุ เลยเสียงลั่น นั่นละศาลาหลังนี้จึงขึ้น กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร เวลาอนุญาตเลยเพิ่มให้อีกให้เหมาะ ทีนี้ใครมาก็ปั๊บก็นอนที่นั่น นอนที่นั่นละศาลาใหญ่ข้างนอก

แต่ก่อนมีศาลาหลังเดียว เข้าประตูไม่ได้ก็ยุ่งกัน อันนี้เข้าได้ไม่ได้เขานอนอยู่นู่นสบายไปเลย นี่ละเศรษฐีธรรม เศรษฐีเงินคือกระทิงแดงเรา กระทิงแดงที่ช่วยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรานี้ไม่น้อยนะ เราไม่อยากบอกว่าร้อยล้าน พันล้านขึ้นไปเลย นี้นะกระทิงแดง เราพูดว่าตั้งแต่พันล้านขึ้นไป ให้ต่ำกว่านั้นไม่ต่ำ ดูที่ไหนมีแต่กระทิงแดงศรัทธาใหญ่ทั้งนั้นละทุ่มลงๆ ซื้อที่สร้างวัดใหม่ กำแพงนอกนั่น จากกำแพงในไปกำแพงนอก ที่นี้กระทิงแดงซื้อให้หมดเลย

การซื้อก็ต้องได้พิจารณา การซื้อขายจะซื้อนั้นมาเป็นวัดจะซื้อยังไง เอาว่าดูซิน่ะ จะทำให้เจ้าของสมบัติเขา คือนาเขานั่นบอบช้ำเพราะอำนาจของเงินของทองไปบีบบังคับเขาไม่ได้นะ ต้องเอาธรรมเดิน นี้เจ้าของที่เขาพอใจไม่พอใจ ตกลงกันยังไง เราต้องเอามาถามเสียก่อน ก็บอกว่าเจ้าของที่เขาพอใจ เขาพอใจเสนอขาย แล้วเราก็พอใจเสนอซื้อ การซื้อการขายตกลงกันยังไง คือให้เจ้าของที่เขาไปหาดูที่ ที่นาตรงไหนๆ ที่เขาต้องการแล้วให้เขาไปซื้อที่นั่น ราคาเท่าไรทางนี้จ่ายเงินให้ๆ หมดว่างั้น เอ้อ พอใจ ถูกต้องอย่างนั้น เลยตกลงกัน นั่นละเรื่องราว

มีเจ้าของที่เขามาเสนอขาย ขายแล้วให้เขาไปหาดูที่ ที่นาดีๆ ตกลงราคาเท่าไรกับทางนู้นแล้วก็มาบอกทางนี้ ทางนี้จ่ายให้เลยๆ เรื่องจึงเรียบร้อยไป เราไม่ให้ทำนะที่ว่าเอาอำนาจเงินอำนาจทองไปบีบบังคับเขา เขามีหัวใจ คนจนมีหัวใจ คนมีมีหัวใจ มันใหญ่อยู่ที่หัวใจนะ ให้หัวใจลงกันได้แล้วเป็นมงคลนะ ถ้าหัวใจลงกันไม่ได้ขวางกันตลอดไปเราบอก บอกว่าลงกันหมดเขาพอใจ นี่ละจึงเป็นวัดขึ้นมา จากนั้นแล้วที่ทั้งหมดนี้กระทิงแดงถมหมดเลย แต่ก่อนเป็นที่นาต่ำขนาดไหน ทางนี้ต่ำบ้างเราบอกว่าไม่ให้สูง.เอาเพียงแค่ ๖๐ เซ็นต์หรืออะไร ทางนี้เอาเต็มเหนี่ยว ถ้าธรรมดาเขาจะต้องเอาขึ้นอีก เราบอกให้ทางนี้ต่ำหน่อย

เพราะฉะนั้นทางด้านนี้ออกไปด้านนี้จึงต่ำ คือเราให้ถมแค่นั้น กระทิงแดงทั้งหมด สะพานสะเพินอะไรนี้จะเป็นใครที่ไหนไป นี่ถึงเวลาเปิดก็เปิดบ้างซิ กระทิงแดงของเรานี้ทำแบบเงียบๆ นะ ทำแบบตาสีตาสาอยู่ตามท้องนา ไม่มีลักษณะอะไรที่จะให้จับได้เลย ว่ามีลักษณะเย่อหยิ่ง ไม่มีเลย เป็นตาสีตาสาตามท้องนาเท่านั้น มาจังหันก็นั่งอยู่นู้น วัตถุไทยทานออกมาวางนี้ ของกองเต็ม เราดูเอาซิสวนแสงธรรม เจ้าของมานั่งอยู่นู้น อย่างนั้นละ แล้วที่เอามาถวายนั้นพระทั้งวัดฉันไม่หมด ไทยทานของคนเดียวนั้น นั่นละเวลาทำทำอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเวลาได้มาถึงมาอย่างนั้น

การได้มาก็ดีการสูญไปก็ดีมีเหตุมีผลทุกอย่าง เวลาได้มาๆ ก็เปิดประตูกว้างเวลาออกก็ออกเต็มเหนี่ยว เวลาเข้ามันก็เข้าเต็มเหนี่ยว จึงว่าเปิดแคบออกก็ออกได้น้อยเข้าได้น้อย เปิดกว้างออกก็ออกได้มาก เข้าก็เข้าได้มาก ปิดเลยที่นี่เอาความตระหนี่เข้าไปปิดไม่ให้มันออก มันเลยไม่เข้า นั่นเป็นอย่างนั้น เปิดกว้างเท่าไรออกได้มาก เข้าได้มาก นี่กระทิงแดงทำอย่างนั้นละ สร้างวัดนี้ร้อยล้านเราไม่อยากพูดละ เพราะมันมากต่อมากครอบไปหมด ว่าพันล้านขึ้นไปนั้นเราจุใจ คือขึ้นไปไม่ต่ำกว่านั้นว่างั้นเถอะ

มองดูที่ไหนมีแต่สมบัติของกระทิงแดงทั้งนั้นในวัดนี้ การพูดอย่างนี้เราไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามศรัทธาท่านใดๆ นะ พูดถึงผู้เด่นเราก็พูดตามความเด่นต่างหาก เราไม่ได้พูดยกคนนี้มาเหยียบคนนั้นทับคนนี้ เราไม่มีอย่างนั้น เราพูดตามหลักความจริง นี้ก็ทำอย่างนั้นจริงๆ ดังที่ว่าไปซื้อนา ให้เขาไปซื้อที่ไหนซื้อมาเป็นคนจ่ายให้หมด ราคาตกลงกันยังไงทางนี้จ่ายให้ๆ เขาทำด้วยความพอใจของเจ้าของที่ด้วย เจ้าของทรัพย์ด้วย พอใจด้วยกัน เราก็ยอมรับ เอา อย่างนั้นก็ซื้อได้เราว่างั้น แต่จะเอาเงินเอาทองไปเป็นอำนาจบาตรหลวงบีบบังคับซื้อเขานี้ไม่ได้นะ ธรรมไม่ใช่โลก ธรรมต้องเอาความเสมอภาคความเป็นธรรม อันนี้เวลาเขาทำลงไปแล้วเป็นธรรมหมด เราจึงได้รับนี้ให้เป็นวัดขึ้นมา ไม่ใช่เราจะเอาง่ายๆ ทำง่ายๆ

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก